• DharmaHappiness
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dharmahappiness@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2015-02-07
  • จำนวนเรื่อง : 13
  • จำนวนผู้ชม : 139644
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1 คน
DhammaBoocha
เพื่อรวบรวม เรื่องราว และ บทความดีๆ ให้ได้ถูกถ่ายทอดไปยัง ผู้ที่ต้องการหาคำตอบ หรือความหมายบางอย่างในการดำเนินชีวิต และในการกระทำต่างๆ โดยหวังว่า ผู้อ่านจะได้ รับเรื่องราวดีๆ ในชีวิตเพิ่มขึ้น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/dhammaboocha
วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2558
Posted by DharmaHappiness , ผู้อ่าน : 9063 , 17:50:19 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตำนานอังคุลิมาละปริตร       พระปริตรบทนี้มีเนื้อความว่า นางพราหมณีภรรยาของปุโรหิตาจารย์อันเป็นอาจารย์ของพระเจ้าโกศลราช มีครรภ์ เมื่อวันครบกำหนดแล้วคลอดบุตร เวลาที่คลอดนั้นบังเกิดมหัศจรรย์ เครื่องศาสตราวุธของพราหมณ์ปุโรหิตและพระแสงศาสตราวุธของพระเจ้าโกศลก็ยังเกิดลุกรุ่งเรืองดั่งเปลวไฟ ปุโรหิตนั้นดูฤกษ์บนเมื่อบุตรของตนคลอดนั้นแล้ว ก็ประหลาดใจนักหนาจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าโกศล ทูลว่า ศาสตราวุธที่ลุกขึ้นเ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558
Posted by DharmaHappiness , ผู้อ่าน : 4433 , 11:38:54 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตำนานอาฏานาฎิยะปริตร       พระสูตรนี้มีเนื้อความว่า สมัยหนึ่ง สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ เขาคิชฌกูฏบรรพต ใกล้กรุงราชคฤห์มหานคร ในครั้งนั้นท้าวมหาราชทั้ง ๔ ซึ่งสถิตอยู่เหนือยอดเขายุคันธรที่เรียกกันว่าชั้นจาตุมมหาราชิกา อันเป็นชั้นต่ำกว่าดาวดึงส์ลงมา และเทวราชทั้ง ๔ นี้อยู่ในอำนาจของพระอินทร์ พระอินทร์ทรงมอบให้เทวราชทั้ง ๔ นี้เป็นผู้รักษาต้นทาง ที่อสูรที่อสูรจะยกมารบกวนดาวดึงส์ คือ  ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤษภาคม 2558
Posted by DharmaHappiness , ผู้อ่าน : 1814 , 10:54:45 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตำนานวัฏฏะกะปริตร          พระสูตรนี้มีเนื้อความตามตำนานว่า สมัยหนึ่ง พระศาสดาเสด็จจาริกไปในแว่นแคว้นมคธ เพื่อบิณฑบาต พร้อมด้วยพระสาวกเป็นอันมาก เวลาเสด็จกลับจากบิณฑบาต ไฟป่าไหม้มาถึงทางที่พระสาวกกำลังจาริกอยู่นั้น พระสาวกก็พากันหนีไปสู่ที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับยืนอยู่ ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับยืนอยู่ในที่แห่งหนึ่ง ครั้นไฟไหม้มาห่างจากที่ประทับออกไปโดยรอบได้ ๑๖ กรีส ไฟก็ดับไปเอง ภิกษุทั้งหลา....

อ่านต่อ


/1