เรื่องย่อและพระคาถาพระธรรมบท
stories in connection with Buddha's words by Rear Admiral Thongbai Dhiranandankuraขออภัยครับ
ยังไม่มี รูปภาพ ครับ