หนุ่มน้อย ปลักควายเมืองลุง
กลอนธรรมะ การเมือง คุณค่าต้องสูงกว่ามูลค่า
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/dharmaphrim
วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2550
Posted by นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว , ผู้อ่าน : 1543 , 11:17:51 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                  สามัคคี มิทะเลาะ พ่อพอเพียง         ธรรมสื่อเสียง ในหลวง ห่วงชาติใหญ่โลภตัณหา ทะเลาะ สันโดษใจ             น้ำต่างไฟ โลภโทษ สันโดษต่าง    โลภของเขา ใช่ของเรา ทุจริต           สุจริต สันโดษ ปลอดโทษห่างชั้นประถม โลภอุดม กระโดดข้าม          ขี่ช้างตาม ทุจริต ตามจิตโลภ    พอเพียง สันโดษ ไม่กระโดดข้าม       พอเพียงตาม ยินดี มิละโมบไร้ญาติพวก พรรคกลุ่ม เข้าอุ้มโอบ         จ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2550
Posted by นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว , ผู้อ่าน : 1447 , 09:51:19 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ลุงเพื่อลุง ขอเชิญพี่น้อง ลูกหลานเมืองลุงและทั้งใกล้ ทั้งไกลไปร่วมทำบุญถวายหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ   วัดชลประทานรังสฤษฏ์ คืนวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐  รวมเมืองพัทลุง เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายหลวงพ่อปัญญานันทะ  พระยาคางเหล็ก ๒ ของเมืองลุงณ ศาลาขจรประศาสน์    พิธีเริ่ม ๑๙.๐๐ น.                        สมาคมชาวจังหวัดพัทลุง                        ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพัทลุง                        พัทลุงสา....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2550
Posted by นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว , ผู้อ่าน : 2024 , 14:23:55 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                                                                                ลุ ง เพื่อ ลุ ง     ลุงชาวใต้ แหลงใต้ ไม่ทอดผัก             อนุรักษ์ ภาษา และอาหารภูมิปัญญา ท้องถิ่น ศิลป์โบราณ             สืบทอด พรานโนห์รา หนังตะลุง    โนห์ราท่าแค หนังแน่ควนพร้าว           กาหลอเล่า ไอ้ตูม ตรวดขึ้นสูงประเพณีวัฒนธรรมเมืองลุง                   ใจธรรมสูง มนุษยธรรม เชื่อกรรมดี    พ่อแม่พรห....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2550
Posted by นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว , ผู้อ่าน : 1162 , 11:33:31 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                      เกียรติประวัติ พระธรรมโกศาจารย์        ก้องโลกขาน ปัญญา นันทะสงฆ์ปั่น เสน่ห์เจริญ นามเดิมตรง                   จุติลง มาเกิด ประเสริฐพุทธ    สิบเอ็ด พ.ค. สองสี่ห้าสี่                     ละโลกีย์ บรรพชา หาโลกุตตร์เก้าสิบสี่ ชีวา ยอดมนุษย์                        พรรษาพุทธ เจ็ดสิบหก ยกเถรา    น สิยา โลกวัฑฒโน                          พุทธธัมโม รู้ใหญ่ ไตรสิกขาหนึ่ง....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2550
Posted by นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว , ผู้อ่าน : 1006 , 12:49:56 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

    ธัมมิก ราชา มหาราช                     พระเลิกทาส ภัยพิษ จิตตัณหาครองแผ่นดิน โดยธรรม พระสัมมา         ทั้งโลกา หายาก พระบารมี    เศรษฐกิจ พอเพียง เสียงสันโดษ      ในหลวงโปรด เศรษฐกิจ ปลอดพิษหนี้พระปิดทอง หลังพระ หกสิบปี              พระองค์มี คุณค่า นำมูลค่า    วิสุทธิ์ กรุณา ปัญญาคุณ                 สามกองทุน สติทัน รู้ตัณหาอยากได้ อยากมี เห็นอนัตตา               จิตตัณหา หนีหาย ไร้ปัจจัย     หก....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2550
Posted by นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว , ผู้อ่าน : 996 , 13:28:12 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บริหาร ร่างกาย ให้ตายช้า        ยืดเวลา ชีพ อยู่ อายุไขจากเด็ก ถึงชรา ตลอดไป         ปลอดโรคภัย ใจกาย ให้สัมพันธ์โรคทางกาย ใช้ยา มาระงับ       ใช้ธรรมดับ โรคใจ หายทุกข์สรรพ์โรคะนิทธัง  ปภังคุณัง             ปลอดโรคนั้น เป็นลาภ ทราบทั่วกันบริหาร หก อ ย่อให้สั้น            อ  หนึ่งนั้น คุณค่า กินอาหารอ อากาศ อ อารมณ์ ชมชื่นบาน บริหาร กายนอก อ ออกกำลังคล่องขับถ่าย อุจจาร์ ปัสสาวะ   อัสสาสะ ปัสสาสะ แม่นฉ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2550
Posted by นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว , ผู้อ่าน : 1156 , 10:03:46 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

    ไม่เลือก ส.ส. ม.สามเจ็ด          ม. หกแปด หลาบเข็ด เผด็จการหน้าที่นิติบัญญัติ ผลงาน              กาฝาก รัฐบาล ไม่ควรเลือก    ไม่เลือกพรรค ซื้ออธิปไตย       ธนาธิปไตย ใหญ่โป่งเปลือกธัมมาธิปไตย ไทยต้องเลือก          ประโยชน์สูงสุดของปวงชน    คนดี พรรคดี หิริโอตตัปปา        จริยธัมมา คุณค่าผลมูลค่าฆ่าคุณค่า กลับฆ่าคน            คอร์รัปชั่น โกงปล้น เจ็บแล้วจำ    คุณค่าสูง นั้นคือ อธิปไตย         กษัต....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2550
Posted by นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว , ผู้อ่าน : 1290 , 11:38:02 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลักธรรม หลักไทย หลักธงไตรรงค์พุทธประสงค์ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ครองแผ่นดิน โดยธรรม นำปฏิบัติธรรมมนัส ทศพิธราชธรรมคุณค่า สามประการ บริหารชาติจิตสะอาด สงบสว่าง กรรมธรรมถึงจิต ที่พึ่งจิต คือธรรมจิตธรรม นำปกครอง ผองชาติไทยหกสิบปี พิสูจน์ ทำ พูด คิดสติจิต ล้ำเลิศ ประเสริฐใหญ่จิตคุณค่า ธรรมาธิปไตยคนโลกใหญ่ กองทุน จิตมูลค่าจิตประมาท ขาดธรรม เงินอำนาจจิตไร้ศาสน์ กิเลส เหตุปัญหาหลักธรรม หลักไทย หลักใหญ่คณา....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2550
Posted by นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว , ผู้อ่าน : 1405 , 12:30:11 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ผู้ใหญ่ ใหญ่ไม่ทาน สถานสี่       เสื่อมธรรม อคติ สี่สถานฉันทา โทสา โมหาบงการ         ภยาคติมาร กลัวมีภัยอัคคิ ไม่มี พรหมวิหาร              องค์ธรรมาภิบาล มีไฉนเมตตา กรุณา มุทิตาใจ             อุเปกขา หายไป มนุษยธรรมศีลธรรม ไม่กลับมา โลกาพินาศ  พุทธทาส พุทธพจน์ กฎแห่งกรรมสภาพ ขี้ ปี้ นอน คนใจต่ำ         มนุษยธรรมใจสูง กว่าใจคน.                                         ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว   ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2550
Posted by นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว , ผู้อ่าน : 885 , 10:56:35 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

    มูลค่าฆ่าคุณค่า ไม่พอเพียง        หนี้เงินเสี่ยง ใจกาย ให้ทุกเขอิณาทานัง  ทุกขัง  โลเก          ไอเอ็มเอฟ กดเข ต้นดอกเบี้ยทุนนิยม ดอลลาร์ เศรษฐกิจ        การเมือง เขื่องพาณิชย์ วิกฤติเสียคุณธรรม จริยธรรม ตกต่ำเตี้ย      มนุษยธรรม ต่ำเสีย กฎแห่งกรรมทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดไม่รับ       เลี่ยงกฎหมาย ไม่จับ โกงซ้ำซ้อนมูลค่าฆ่าคุณค่า จริยธรรม           ดอลลาร์นำ มูลค่า โลกาภิวัตน์.                        ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


/2
คุณค่านำมูลค่า-ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

คุณค่านำมูลค่า-ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

View All
<< ตุลาคม 2007 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[ Add to my favorite ] [ X ]