หนุ่มน้อย ปลักควายเมืองลุง
กลอนธรรมะ การเมือง คุณค่าต้องสูงกว่ามูลค่า
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/dharmaphrim
วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2550
Posted by นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว , ผู้อ่าน : 1010 , 12:49:56 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

    ธัมมิก ราชา มหาราช                     พระเลิกทาส ภัยพิษ จิตตัณหา

ครองแผ่นดิน โดยธรรม พระสัมมา         ทั้งโลกา หายาก พระบารมี

    เศรษฐกิจ พอเพียง เสียงสันโดษ      ในหลวงโปรด เศรษฐกิจ ปลอดพิษหนี้

พระปิดทอง หลังพระ หกสิบปี              พระองค์มี คุณค่า นำมูลค่า

    วิสุทธิ์ กรุณา ปัญญาคุณ                 สามกองทุน สติทัน รู้ตัณหา

อยากได้ อยากมี เห็นอนัตตา               จิตตัณหา หนีหาย ไร้ปัจจัย

    หกสิบปี พิสูจน์ ธัมมิกราช               พระนำชาติ สุขเย็น ธรรมเป็นใหญ่

ไม่ปกครอง ธนาธิปไตย                      คุณค่าใหญ่ ชอบธรรม นำมูลค่า

    ทุนนิยม บริโภคนิยม                      ปลอมประชา นิยม จมปัญหา

มรรคแปดทาง สายกลาง สว่างปัญญา    จิตอัจฉริยา สัมมาทิฏฐิ

    สติฝึก คุมจิต จิตคุมกาย                 จิตคิด มิจฉาหาย ทำลายหนี้

พระปิดทอง หลังพระ หกสิบปี              บารมี คุณค่า นำมูลค่า

    มูลค่าไม่ฆ่า คุณค่า ปัญหาลด          โปร่งใสสด สุจริต ปิดปัญหา

ทศพิธราชธรรม พระสัมมา                  นำโลกา นำคน กรรมผลดี

    ธัมมิก ราชา มหาราช                     พระเลิกทาส อกุศล ผลสักขี

อิทธิพล ไม่ใช่ บารมี                         จิตบุพพการี มีแต่ให้

    ลูกต้องเห็น กุศลบุญ คุณของพ่อ      ตอบแทนพ่อ ทำตาม คุณทั้งหลาย

ลูกรักพ่อ ทำตาม คุณพ่อได้                ทำตามให้ เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์

    ไตรรงค์ ธงสามสี นี้เป็นหลัก           หวงแหนรัก ศักดิ์ศรี ปฏิบัติ

บริโภค นิยม ล่มจ่มชัด                      พอเพียงหัด สันโดษ พ่อโปรดปราน

    ทุนนิยม จมหาย ไม่วายวุ่น             คุณค่าหนุน มูลค่า สามประการ

วิสุทธิ์ กรุณา ปัญญาคุณ                    สามกองทุน สติ บริหาร

    เศรษฐกิจ สังคม ธัมมาภิบาล          บริหาร การเมือง โดยคุณค่า

เพิ่มน้ำมัน ราดไฟ เพิ่มใจอยาก            เหตุจนยาก เป็นหนี้ มีปัญหา

    ดับต้นเหตุ ดับปลายเหตุ เวทนา       สร้างปัญหา มากกว่า ปัญหาแก้

คอรัปชั่น มูลค่า ฆ่าคุณค่า                  ทุจริต การค้า ธัมมาแพ้

    เศรษฐกิจ สังคม การเมืองแย่          ธัมมาแพ้ อธรรม ซ้ำไม่ลด

ทำตามพ่อ ลูกดี นี้ตอบแทน               สติแก่น ปัญญา ลูกปรากฏ

    ทัพพีในหม้อแกง ไม่รู้รส                แกงจืดลด นึกหา คุณค่าเกลือ

พุทธมามกะ เพียงแต่นาม                   ไม่ชอบธรรม ชังธรรม ลำบากเหลือ

    สติจิต คิดหา ปัญญาเชื่อ                คุณค่าเหนือ คนเห็น เป็นมนุษย์

ตั้งใจเรียน ฟังรับรอง ว่าต้องรู้              ศีลห้าคู่ ธรรมห้า ธัมมาพุทธ

    สื่อธรรมออก อากาศ ฉลาดมนุษย์     คลื่นไม่ผุด คนโง่ โฆษณา

มูลค่า ฆ่าคุณค่า ใจมนุษย์                   รัฐไร้พุทธ สังคม จมปัญหา

    รักพ่อ ไม่ตามพ่อ ตามปากว่า           เพิ่มภาระ ให้พ่อ หนักหนอใจ

รักพ่อเปลื้องภาระ หนักเป็นเบา             ลูกหายเขลา แทนคุณ บุญพ่อใหญ่

    ไม่รักพ่อ แต่ปาก รักจากใจ              รักชาติไทย กษัตริย์ มนัสพุทธ

สัญญาประชาคม ศีลธรรมห้า                ลดปัญหา คนเห็น เป็นมนุษย์

    ลูกที่ดี มีใจ เป็นไทยพุทธ                อมนุษย์ หลุดหาย ได้สันติ

ธรรมนำคน เหตุให้ ผลคุณค่า               มูลค่ามา ให้คน เกิดผลผลิ

    ไตรปิกฎ ยกให้ หนึ่งสติ                  จิตสัมมาทิฏฐิ อริยมรรค

จิตเป็นเหตุ กิเลส เป็นปัจจัย                 ใจเป็นใหญ่ สั่งกาย ดีร้ายหนัก

    สติแก้ จิตได้ ให้ประจักษ์                 พ่อเป็นหลัก ธรรมยก หกสิบปี

เศรษฐกิจ พอเพียง เสียงสันโดษ           ใจพ่อโปรด เศรษฐกิจ ปลอดพิษหนี้

    พระปิดทอง หลังพระ หกสิบปี           คุณค่ามี ดีงาม สามประการ

วิสุทธิ์ กรุณา ปัญญาคุณ                      สามกองทุน สติ บริหาร

    อมตสัจจา อกาลิกาล                      พุทธนิพพาน ธรรมมั่น อนันต์ปี

หน้าที่พระ นำวิญญาณ ต่ำให้สูง            มนุษยธรรม นำจูง สูงศักดิ์ศรี

    สื่อเสียงธรรม นำพุทธ สดุดี              ดีไม่ดี ตัวตน เป็นคนทำ

ใครทำ ใครได้ ไม่ทำ ไม่ได้                  ศาลกรรม ให้กำหนด กฎแห่งกรรม

    รักพ่อ ทำตามพ่อ ขอให้ทำ              คุณค่านำมูลค่า สติปัญญา

พุทธไทยทำ เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์       ธรรมมนัส สติทัน แก้ปัญหา

    ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา                  พระสงฆ์มา พร้อมกัน ชยันโต

                         ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

                     ข้าพระพุทธเจ้า นายธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

         ประพันธ์ในนาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                                             ธันวาคม ๒๕๔๙         

 

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว วันที่ : 20/10/2007 เวลา : 11.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dharmaphrim
หนุ่มน้อย ปลักควายเมืองลุง กลอนธรรมะ การเมือง ; คุณค่าต้องสูงกว่ามูลค่า

เลขที่ 4 ถึง 8 หวัดดี ลูกบ่าว ลูกสาว
หวัดดีทุกคนนุ้ย

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
แคร่รัก วันที่ : 20/10/2007 เวลา : 10.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kamis
อาช กามิฌ /หรอยครับ หรอยกันนิ..หรอยชะอวด เมืองคอนครับ ; กลุ่มเขียนข้าว 

หวัดดีครับ

หรอยครับ หรอยกันนิ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
thesnake วันที่ : 19/10/2007 เวลา : 20.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snake

หวัดดีลุง..ได้อ่านงานดีๆของลุงผมบายใจแปลบ...

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 19/10/2007 เวลา : 18.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

สวัสดีค่ะ คุณลุง คุณลุงเก่งมากเลยนะคะ มาเล่นบลอก

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สิปาง วันที่ : 19/10/2007 เวลา : 18.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plas

เพิ่งเริ่มเขียน นิยายเรื่องใหม่ รักสุดท้านที่ไร่ทองจันท์ วันนี้ตอนที่ 2 แล้ว อย่าลืมเข้าไปอ่านนะคะ (เพื่อความสุขเล็ก ๆ ของคนเขียน)

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
นายหมอดี(แท้) วันที่ : 19/10/2007 เวลา : 13.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NARKA

คุณค่า ส่วนใหญ่จะเป็นของโลกตะวันออก
มูลค่าเป็นของโลกตะวันตก
มีบางประเทศมันรณณรงค์ให้เลิกระบบกษัตริย์ก็มี เพราะมันเห็นมูลค่ามากกว่าคุณค่า
ของไทยเราต้องช่วยกันรักษาไว้ดีแล้ว

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว วันที่ : 19/10/2007 เวลา : 13.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dharmaphrim
หนุ่มน้อย ปลักควายเมืองลุง กลอนธรรมะ การเมือง ; คุณค่าต้องสูงกว่ามูลค่า

1 - 2 หวัดดี ลูกบ่าว

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
3939900209466 วันที่ : 19/10/2007 เวลา : 13.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pinitsatayanon
จุ๊ๆ ข้าพเจ้ากำลังร่ายบทกวี


หยัดเขียนจังนะลุงพริ้ม
........................
พลังเหลือล้น
................
หวัดดียามบ่ายๆๆครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 19/10/2007 เวลา : 12.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee

งดงามครับคุณลุง ผมลูกหลานคนบ้านเดียวกันครับ +1 vote ครับ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


คุณค่านำมูลค่า-ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

คุณค่านำมูลค่า-ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

View All
<< ตุลาคม 2007 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[ Add to my favorite ] [ X ]