หนุ่มน้อย ปลักควายเมืองลุง
กลอนธรรมะ การเมือง คุณค่าต้องสูงกว่ามูลค่า
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/dharmaphrim
วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2550
Posted by นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว , ผู้อ่าน : 1537 , 11:17:51 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                              

    สามัคคี มิทะเลาะ พ่อพอเพียง         ธรรมสื่อเสียง ในหลวง ห่วงชาติใหญ่

โลภตัณหา ทะเลาะ สันโดษใจ             น้ำต่างไฟ โลภโทษ สันโดษต่าง

    โลภของเขา ใช่ของเรา ทุจริต           สุจริต สันโดษ ปลอดโทษห่าง

ชั้นประถม โลภอุดม กระโดดข้าม          ขี่ช้างตาม ทุจริต ตามจิตโลภ

    พอเพียง สันโดษ ไม่กระโดดข้าม       พอเพียงตาม ยินดี มิละโมบ

ไร้ญาติพวก พรรคกลุ่ม เข้าอุ้มโอบ         จิตไม่โลภ ไม่ทะเลาะ ใจพอเพียง

    ธัมมิก ราชา มหาราช                    พระเลิกทาส โลภหาย ไม่ฟังเสียง

สามัคคี มิทะเลาะ พ่อพอเพียง              ทุจริต ไม่เถียง สุจริต

    อธรรม ไม่เถียง ธัมมาพุทธ              ธรรมมนุษย์ ศีลธรรมห้า พูดทำคิด

จิตสัมมา ไม่เถียง มิจฉาจิต                  ใจอายกลัว ชั่วผิด เตือนจิตตน

    นิติธรรม นำกฎหมาย ให้สังคม         ศีลธรรมจม กฎหมาย ก็ไร้ผล

ขาดเมตตา ปาณา เงินฆ่าคน                ซื้อพรรคปล้น โกงกิน อทินนา

    ขายกาม ข้ามชาติ เงินบาทประโยชน์   ก๊วนเมืองโปรด ทุจริต ผิดมุสา

ตนฆ่าตน ดับจิต พิษยาบ้า                   ขาดศีลห้า อาญาแพ่ง แรงไม่ลด

    ใจยิ่งให้ ยิ่งได้ ให้เมตตา                  ให้ปัญญา ยิ่งให้ ใช้ไม่หมด

ให้วัตถุ สิ่งของ เงินทองลด                   ให้ไม่หมด ให้ธรรม นำวิญญาณ

     ฝึกจิตชั่ว ให้ดี นี้ฝึกยาก                  สร้างง่ายมาก กุฏิ โบสถ์วิหาร

ให้สูงสุด มนุษย์ธรรม นำวิญญาณ          ธัมม์ภิบาล เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์

     พระคุณสาม งามดี สามที่มา           ภควา อรหา ปัญญาสัจจ์

ภควา มหา กรุณาชัด                         จิตอหัง สั่งตัด ตัณหาตาย

    สัมมา สัมพุทธัสส์ ตรัสรู้                 วิมุตติ์ กูของกู สองผู้หาย

อนัตตา กูฆ่า อัตตาตาย                      ธัมมิกราช ใช้สามพระคุณ

    อมตา สัจจา อกาลิกาล                   พุทธนิพพาน ไม่โยก ตามโลกหมุน

วิสุทธิ์ กรุณา ปัญญาคุณ                      สามกองทุน สติ อริยสัจจ์

    จิตสัมมาทิฏฐิ อริยมรรคา                คุณค่า นำมูลค่า ปฏิบัติ

หกสิบปี คุณค่า เห็นเด่นชัด                  พระดำรัส ธัมมาธิปไตย

    ครองแผ่นดิน โดยธรรม พระสัมมา     วิสุทธิ์ กรุณา ปัญญาใส

พระปิดทอง หลังพระ วิสุทธิ์ใจ               ผลชาติใหญ่ เห็นชัด อนัตตา

    พระไม่เห็น แก่ตน ผลประโยชน์         โลภหลงโกรธ สติทัน แก้ปัญหา

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข กรุณา                   เลิศปัญญา แก้ปัญหา ที่ต้นเหตุ

    โลภโกรธหลง บ่งชัด จิตอัตตา           จิตชัด อนัตตา ฆ่ากิเลส

จิตเป็นเหตุ กิเลส ปัจจัยเจตน์                ทุกประเทศ ชาติยุค ไปทุกกาล

    พรรคคนดี คนที่ สุจริต                    ทุจริต การเมือง งบเปลืองผลาญ

อัตตา อหังมมังการ                           อัตตามาร โลกแท้ เห็นแก่ตัว

    จิตไม่เห็นแก่ตัว อนัตตา                 คุณค่านำมูลค่า โลกาทั่ว

ปิดทองหลังพระ ชนะเห็นแก่ตัว            หกสิบปี ดีทั่ว ประเทศไทย

    พระปิดทอง หลังพระ อนัตตา          ไร้ปัญหา สุขเย็น ธรรมเป็นใหญ่

ให้ประชา มีอธิปไตย                         มีแต่ให้ ไม่หวัง ผลตอบแทน

    ลูกกตัญญู กตเวที                         เป็นคนดี จงรัก ภักดีแสน

สามัคคี มิทะเลาะ พอเพียงแทน            สามคุณแก่น อุดมสุด พุทธบูชา

    คุณค่า นำมูลค่า ภักดีแทน              สามคุณแก่น มหันต์ แก้ปัญหา

โลภไม่ได้ โกรธใช้ กฎหมายท้า             เอฟทีเอ  โลกค้า ทะเลาะกัน

    สันโดษพอ เพียงไม่ฟังเสียงพ่อ          โลภโกรธหลง ทะเลาะ ไม่สร้างสรรค์

โลภทะเลาะ สันโดษ โลภโหดฟัน           เจ็ดหมื่นสาม พันล้าน มารแก้จน

    อธิปไตยของ ชาวไทยพุทธ               คุณวิสุทธิ์ กรุณา ปัญญาผล

ครองแผ่นดิน โดยธรรม นำชาติชน        เหตุให้ผล ธรรมยก หกสิบปี

    เศรษฐกิจ พอเพียง เสียงสันโดษ        ในหลวงโปรด เศรษฐกิจ ปลอดภัยหนี้

วิสุทธิ อนัตตา บารมี                          ราชดำริ โครงการ สาธารณ์ไทย

    บำบัดทุกข์ บำรุงสุข กรุณา               จิตสติ ปัญญา ปัญหาไข

หกสิบปี ประเสริฐสุด จิตพุทธไทย          ปลอดพิษร้าย โลภโกรธ โทษไม่มี

    ธัมมิก ราชา มหาราช                     พระเลิกทาส เศรษฐกิจ ปลอดพิษหนี้

ทั่วโลกา หายาก บารมี                        สามคุณนี้ จิตหิริ โอตตัปปา

   เศรษฐกิจ สังคม จมการเมือง             งบสิ้นเปลือง คอร์รัปชั่น ตัวปัญหา

อมตา สัจจา อกาลิกาล                        พุทธนิพพาน ธรรมคงมั่น อนันต์ปี

    ล่วงสองพัน ห้าร้อย สี่สิบเก้า              สามคุณขาว ประจักษ์ เป็นสักขี

ปฏิบัติ บูชา สามคุณนี้                         พุทธบาลี ภควา อรหัง

    สัมมาสัมพุทธัสส์ ตรัสรู้                    โลกุตตร์กู้ โลกา ปัญญาหวัง

มหาชนัสสา อัตถาตั้ง                           หิตายะ สุขาหวัง ทั้งสามคุณ

    อมตา สัจจา อกาลิกาล                     พุทธนิพพาน ธรรมไม่โยก ตามโลกหมุน

ธัมมิกราช ไม่ประมาทสามคุณ                สามกองทุน จิตสติ มีปัญญา

    อริยสัจจ์สี่ อริยมรรค                        เหตุผลหลัก จริงแท้ แก้ปัญหา

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา                       พระสงฆ์มา พร้อมกัน ไชยันโต.

                                              สหธัมมิก

                         ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระอาญามิพ้นเกล้า

                                       นายธรรมพริ้ม ขาวแก้ว                   

                     ประพันธ์ในนาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                                        ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
อาอ้อม วันที่ : 09/11/2007 เวลา : 17.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/araom

สวัสดีค่ะ
กลอนยาวๆ แต่ชอบอ่าน555

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว วันที่ : 08/11/2007 เวลา : 20.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dharmaphrim
หนุ่มน้อย ปลักควายเมืองลุง กลอนธรรมะ การเมือง ; คุณค่าต้องสูงกว่ามูลค่า

เลขที่ 18 ถึง 27

หวัดดีทุกคนๆ ลูกเหอ ขอบใจๆ มาอ่าน

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
ดาวปลาตะเพียน วันที่ : 08/11/2007 เวลา : 05.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/daoplatapean
...พร่างพราวในเงาฝัน *

ลูกหลานเขาอกทะลุ
แวะมาเยี่ยมลุงพริ้มค่ะ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
nongdeun วันที่ : 07/11/2007 เวลา : 23.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nongdeun
เธออาจเป็นดินสำหรับเขาแต่เธอคือดาวสำหรับฉัน...หัวใจโกหกไม่เป็น                  http://maohappy.hi5.com/

มาเพื่อลาค่ะ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
ิBlueLover วันที่ : 07/11/2007 เวลา : 14.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bluelover

แวะมาทักทายยามบ่ายๆครับ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
จอมโจรเทวะ วันที่ : 07/11/2007 เวลา : 09.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kpkk

โอ้โห...อาจารย์พริ้มคะ

แต่งเก่งจัง...


ความคิดเห็นที่ 23 (0)
หนึ่งลมหายใจ วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 18.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Buddha009
ในลมหายใจมีเรื่องราว..***+มนุษย์ โลก ธรรมชาติ กาลเวลา สรรพสิ่ง+***เรื่องเล่า บทความ เกี่ยวกับ ศาสนา ภาพยนตร์ เหตุการณ์บ้านเมือง ความรัก เพศวีถี ทุกอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์  / กลุ่มเขียนข้าว


0

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
เลข_อักขระ วันที่ : 04/11/2007 เวลา : 15.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buddhanormo
มหาวิชชาไลยพุทธาคมเขาอ้อ พัทลุง@ อยู่กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/dharmmasippanandha


ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
นายไขเคว็ดบ้านโคกหม้อ วันที่ : 04/11/2007 เวลา : 13.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khokmaw
ตำบลชายคลอง บ้านโคกหม้อ : พันธะชีวา นยะสหคาม (Community Life)

สวัสดีครับ อาจารย์พริ้ม

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
คนเลวที่แสนดี วันที่ : 04/11/2007 เวลา : 08.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natentertain
รับรู้ไว้ในใจแต่สิ่งดีงาม


หวัดดีวันอาทิตย์ค่ะลุงพริ้ม..

เอาลูกตอมาฝากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
SOMBOONTIEW วันที่ : 03/11/2007 เวลา : 22.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somboontiew
เราจักทำเวบหลวงปู่ทิม วัดพระขาว ด้วยใจต้องการบูชาพระคุณ หลวงปู่ www.luangputim.com

มาเชิญ มาชวน ไปดูรายละเอียดเรื่อง

TAG ทำดีเพื่อพ่อครับ


คุณคือแขกคนสำคัญ ในโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ
ขอบคุณ ที่ทำดี................................

เพื่อ...............................


"พ่อ"

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
กวิศุภา วันที่ : 03/11/2007 เวลา : 21.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khienkhao
  เขียนข้าว  : จุลสารออนไลน์บน Blog รายสะดวก : กลุ่มเขียนข้าว


สวัสดี ทักทายชาววรรณกรรมค่ะ

เชิญร่วมเยือนอ่าน
"๑๕ ปี กลุ่มเขียนข้าว"
ตลอดเดือนแห่งรักค่ะ

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๕-ปัจจุสมยะ

มาเป็นนามะแห่งการเขียน

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว วันที่ : 03/11/2007 เวลา : 12.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dharmaphrim
หนุ่มน้อย ปลักควายเมืองลุง กลอนธรรมะ การเมือง ; คุณค่าต้องสูงกว่ามูลค่า

เลขที่ 5 ถึง 17
หวัดดีๆ ทุกคน

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ออกหลวงไพร่ วันที่ : 01/11/2007 เวลา : 21.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phri
อพิโธ่-ดาวเรือง แม่ดวงใจของพี่ แสนห่วงเจ้าเสียยิ่งกว่าใดๆ แม่มิรู้หรอก

ข้าพระเจ้า สวัสดีพระคุณท่านเจ้าพระยาธรรมาวุธพัท ขอรับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
หนึ่งมิตรชิดใกล้ วันที่ : 31/10/2007 เวลา : 21.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/skylove
นิราศรักหน้าถ้ำ : ร่ายโคลงร่ำเมรัยอาลัยรัก / กลุ่มเขียนข้าว 

ธรรม...ทรงคุณค่าล้น..........เลออนันต์
พริ้ม....พร่างพรายเฉิดฉัน....ฉ่ำแฉล้ม
ขาว.....ขับผ่องจิตพลัน........พรึบพิลาส
แก้ว.....กลั่นสาระแย้ม.........ยิ่งล้ำฦาชา ฯ

หรอยจังหู ลุงมหาพริ้ม

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
เลข_อักขระ วันที่ : 31/10/2007 เวลา : 20.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buddhanormo
มหาวิชชาไลยพุทธาคมเขาอ้อ พัทลุง@ อยู่กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/dharmmasippanandha


หวัดดีครับ ท่านมหาพริ้ม

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
คนเลวที่แสนดี วันที่ : 31/10/2007 เวลา : 10.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natentertain
รับรู้ไว้ในใจแต่สิ่งดีงาม

สวัสดีค่ะคุณลุง

พอเพียงอย่างพอใจนะคะ

.........
ปล.ครูล้อม จะออกอากาศช่องเก้า อาทิตย์หน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
kunbig95 วันที่ : 31/10/2007 เวลา : 00.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kunbig99


แวะมาแจ้งเรื่องเปลี่ยนโลโก้ ผมกำลังเขียนแนวคิดเรื่องให้วันพระเป็นวันหยุดราชการ เสร็จแล้วจะมาแจ้งให้ทราบ มีอะไรดีๆไปบอกผมด้วยนะครับ จะได้มาเยี่มชม

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
พลายพัทลุง วันที่ : 30/10/2007 เวลา : 22.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suphakara
 วัจนะกวีอิสระ:ถ้อยคำ เรื่องราวและนิยาย/กลุ่มเขียนข้าว   : http://www.oknation.net/blog/writerdao     นักเขียนของโลกฯ        >เพิงเพลงบ้านจันทร์ดาว http://www.oknation.net/blog/waraninstar

สวัสดีครับ มหาพริ้ม

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
thesnake วันที่ : 30/10/2007 เวลา : 20.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snake

กลอนธรรมะ..งดงามครับลุง..

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
red_ant วันที่ : 30/10/2007 เวลา : 17.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/captant
 Iไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา...ไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปI

ขอบคุณสำหรับบทกลอน

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
จันทร์วารี วันที่ : 30/10/2007 เวลา : 13.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/waranin
คือ..จันทร์วารี  : สวัสดี.. ม่านหมอกและหยาดน้ำค้าง/กลุ่มเขียนข้าว

สวัสดีค่ะปู่

หลานคนงามมาเยี่ยมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 30/10/2007 เวลา : 03.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..


แสบตาดอกไม้ งั้นเอาแคปหมูมาฝากนะคะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
นายฮ้อยโคราช วันที่ : 29/10/2007 เวลา : 18.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mjjr
อ๊อต บ้านแชะ ; เถื่อนคนเลวแห่งโคราชา * ดนตรีกบฏ # Heavy Matal # Song of Life 

สวัสดีครับ อาจารย์พริ้ม
หรอยๆ วันนี้ วิดีโออ่านกลอนของอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ชุติภัทร์ วันที่ : 29/10/2007 เวลา : 12.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/way1
อย่าเพิ่งตัดสินฉัน จากสิ่งที่คุณอ่าน จนกว่าคุณจะได้รู้จักตัวจริงของฉัน

สวัสดีค่ะ

สาวเมืองลุงมาอ่านกลอนท่านผู้ใหญ่

ขอคารวะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว วันที่ : 29/10/2007 เวลา : 11.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dharmaphrim
หนุ่มน้อย ปลักควายเมืองลุง กลอนธรรมะ การเมือง ; คุณค่าต้องสูงกว่ามูลค่า

เลขที่ 1 ถึง 3
หวัดดีๆ ทุกคน

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Supawan วันที่ : 29/10/2007 เวลา : 11.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

มาน้อมรับคำสอนค่ะ ...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
3939900209466 วันที่ : 29/10/2007 เวลา : 11.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pinitsatayanon
จุ๊ๆ ข้าพเจ้ากำลังร่ายบทกวี


ลุงเขียนกลอนและบทสุดยอดจริงๆๆ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
nongdeun วันที่ : 29/10/2007 เวลา : 11.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nongdeun
เธออาจเป็นดินสำหรับเขาแต่เธอคือดาวสำหรับฉัน...หัวใจโกหกไม่เป็น                  http://maohappy.hi5.com/

แวะมาทักทาย และให้กำลังใจค่ะ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


คุณค่านำมูลค่า-ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

คุณค่านำมูลค่า-ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

View All
<< ตุลาคม 2007 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[ Add to my favorite ] [ X ]