หนุ่มน้อย ปลักควายเมืองลุง
กลอนธรรมะ การเมือง คุณค่าต้องสูงกว่ามูลค่า
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/dharmaphrim
วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2551
Posted by นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว , ผู้อ่าน : 2988 , 21:00:43 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                            ธัมมาธิปไตย

        คุณค่าประโยชน์ของสุริยา             สว่างฟ้าดินทั้งโลกา
ไม่ต้องเพิ่มเสริมแสงสุริยา                     บกพร่องหามิได้มิใช่หรือ
        ประโยชน์สุขสาธารณ์ชนดี             บารมีโลกรับยอมนับถือ
ธัมมิกราชาดีเต็มชื่อ                             คุณค่าคือเปรียบแจ้งแสงสุริยา
        เกลือเค็มไม่ต้องเพิ่มเติมความเค็ม   ดีร้อยเต็มคงมั่นไร้ปัญหา
พิสูจน์ภูมิพลเปรียบสุริยา                       อมตสัจจาอกาลิกาล
        สัจธรรมหนีจริงสิ่งนี้ยาก                 เสียงธรรมฝากพิพากษาฎีกาศาล
ราชดำรัสปฏิบัติบูชาท่าน                       ห้าธันวาศกผ่านสองห้าห้าศูนย์
        สัพเพสังฆภูตานัง                        สามัคคีตัวตั้งพลังหนุน
ชาติอยู่หรือไม่ สามัคคีทุน                     หกสิบล้านใจหนุนสามัคคี
        ร.๙ ก้าวหน้ามหาราชันย์                อยู่เย็นเป็นสุขนั้นธรรมวิถี
ทศพิธราชธรรมบารมี                            พระองค์มีคุณค่าสามประการ
        วิสุทธิ์ กรุณา ปัญญาคุณ                สามกองทุนสติบริหาร
วิสุทธิ์ จาคะ ทาน ธรรมทาน                   พระองค์ท่านไม่หวังผลตอบแทน
        พระปิดทองหลังพระหกสิบปี            บารมีดีพุทธประเสริฐแสน
พระมหากรุณา เป็นแก่น                         เมตตาแน่น บำบัดทุกข์บำรุงสุข
        แก้ปัญหาต้นเหตุด้วยปัญญา            หญ้าแฝกมาแก้ดินกรด ชนหมดทุกข์
ประโยชน์สามคุณนี้ชนมีสุข                     กายใจทุกข์ คุณค่านำมูลค่า
        สังคหวัตถุ ครบทั้งสี่                      สมานฉันท์ สามัคคี ไร้ปัญหา
สมานฉันท์ มาจากสองคาถา                   จากบาลีภาษา อย่าสังเก
        อักโกเธน ชิเน โกธัง                      อสาธัง สาธุนา ชิเน
ชนะความโกรธ ไม่โกรธ ชนสัพเพ             ชนะไม่ดีเก ด้วยความดี
        หิริโอตตัปปา จริยธรรม                   โปรดใช้ธรรมนำคน ผลสักขี
โจรสามัคคี มิใช่ สามัคคี                         บารมี มิใช่ อิทธิพล
        ธรรมคุณค่าปุพพการีชน                  ไม่หวังผลตอบแทนใจแสนดี
นิมิตตัง สาธุ รูปานัง                               ตอบแทนบุญคุณตั้งเป็นสักขี
        สัพพัญเช ปฐวิง ทัชชา-ผี                 เนรคุณ ไม่ดี พุทธห้ามคุณ
มงคลสามสิบแปด ควรมีไว้                       น้ำเงินเหนือน้ำใจ น้ำเน่าศพ
        สัจเจนะ กิตติง ปัปโปติ-ครบ              เกียรติก้องพบมนัสด้วยสัจจา
ธัมมิกราชามหาราช                                จิตเลิกทาสภัยพิษจิตตัณหา
        ครองแผ่นดินโดยธรรมพระสัมมา        สุดยากหา ทั้งโลกา บารมี
เศรษฐกิจพอเพียงเสียงสันโดฏฐ์               ในหลวงโปรดเศรษฐกิจปลอดพิษหนี้
        ใจพอเพียงไม่ขัด ปัจจัยใจสี่              อยู่กินดี พอใช้ ให้ประหยัด
อัตตา หิ อัตตโน นาโถ                            ตนพึ่งตน พุทโธ ไม่ข้องขัด
        ปลูกพืชผลพอเพียง พร้อมเลี้ยงสัตว์    อุ อา กะ สะ ชัดปฏิบัติธรรม
ขยัน ประหยัด คบมิตรดีแท้                        สัมมาชีพแน่ตามสามกรรม
        ซื่อสัตย์สุจริตคิดพูดทำ                     คบคนดีมีธรรม ไปที่ดี
ยัง เว เสวติ ตาทิโส                                 คนปัญญา หรือโง่ เครื่องวัดชี้
        กรรมพันธุ์ดี สิ่งแวดล้อมไม่ดี              สื่อเสรีมอมเมาเยาวชน
คบยาบ้า สุรา อบายมุข                             คลับบาร์ สนุก ทุกแห่งหน
        เพศสัมพันธุ์ ร้ายแรงเยาวชน               เกิดโรคเอดส์ ฆ่าคน ตนฆ่าตน
ไก่เยาว์วัย เมียไม่ไข่ ผู้ไม่ขัน                      ไม้อ่อนนั้นไม่ผลิดอกไม่ออกผล
        ตะวันตก นำมาฆ่าเยาวชน                  หลงตามก้มความชั่วฆ่าตัวตาย
ไทยโบราณ แฟชั่นไม่ทันสมัย                     วัฒนธรรมไทย ใครทำหาย
        โลกาภิวัตน์สากลใช้                          วันพระหาย กลายอาทิตย์ คิดวิจัย
พอเพียงหรือไม่ ทำลายสิทธิ์                       ไร้เสรี คุณค่าหนี มูลค่าไหล
        สิทธิ์มนุษย์ ไม่มี ดีหรือไม่                   เกิด แก่ ตาย โมฆะน่าทุเรศ
จิตเป็นเหตุ กิเลสเป็นปัจจัย                          จิตเป็นใหญ่ คิดค้น เป็นต้นเหตุ
        คุณธรรมเสียหายทำลายประเทศ           หิวเหมือนเปรตนรกอเวจี
อำนาจเก่า น้ำเน่าเราไม่เลือก                       มีแต่เปลือก ไร้แก่น แน่นกระพี้
        อธิปไตย ซื้อขาย ชนไม่มี                    สิทธิ์เสรี หนีหาย ไร้คุณค่า
ธัมมาธิปไตย ใหญ่ไม่มา                             ปลอมประชาธิปไตย ใหม่ขวดเก่า
        ร้อยสิบเอ็ดเผด็จการ ศาลยุบพรรค         ฝ่าฝืนหนักกติกาพรรคผ่าเหล่า
พลังชนใหม่ไทยรักไทยเก่า                         หางเครื่องเหมาจัดม็อบต้าน กกต.
        กฎหมู่สู้กฎหมาย คอรัปชั่น                   ชนรู้ทันกรรมชั่วคนหัวหมอ
ธนาธิปไตยซื้อเสียงไม่พอ                           กกต. คมช. ก็หนักใจ
        ประโยชน์สูงสุด ชนเป็นใหญ่                 อธิปไตยธัมมาธิปไตย
เจ็ดสิบไม่เลือกน้ำเน่า เก่าใหม่                      สูญพันธุ์ไปอมนุษย์ไม่ผุดเกิด
 
        ลูกไม่ทำตามพ่อใจพอเพียง                 สันโดฏฐ์เสียงราชันย์อันประเสริฐ
ธัมมิกราชา มหาราชเลิศ                              สุดประเสริฐทรงธรรมพระสัมมา
       สติแก้ปัญหาต้นเหตุ                             จินต์จิตเจตน์รู้ทันแก้ปัญหา
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา                              พระสงฆ์มาพร้อมกัน ไชยันโตฯ


                                                  

                                                  ธรรมพริ้ม  ขาวแก้ว
                                                   ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐

***********************************************

ของขวัญวันเกิดให้ลูกหลาน พี่น้องทุกคน

สาธุ ๆ มีสุขๆ ทุกคน

ดาวน์โหลดไฟล์ MP3  หนุ่มน้อย ปลักควายเมืองลุง >>>>

1. ลุงเพื่อลุง-ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

2. บุพพการี กตัญญู-ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

3. คุณค่านำมูลค่า-ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

4. ธรรมเหนือคน คนเหนือโลก-ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

5. ธัมมาธิปไตย-ธรรมพริ้ม-ขาวแก้ว

เอาไปฟัง ช่วยกันเอาไปเผยแพร่ ได้บุญๆ

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
หนุ่มแดนสยาม วันที่ : 12/03/2008 เวลา : 21.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/munee
อย่าลืมดีเจคนนี้นะครับ บ่าวนุ้ย @@DJ วิทยุชุมชน คนท้องถิ่น เมืองจตุคามรามเทพ : กลุ่มเขียนข้าว

สวัสดีครับ

FM 106.50 MHz.
ออนไลน์แล้วครับ เข้าฟังได้ที่นี่---> นครทูเดย์

http://www.nakhontoday.com/radio_online.php?radio=preedee106&PHPSESSID=375359b9c92f84a84037a7bc900e1405


*****
เปิดสถานี 05.00 - 22.00 น.
-----20.30 - 22.00 น. พบกับดีเจเสียงหล่อที่สุดครับทุกค่ำคืน----


เขียนข้าวคริเอท สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพเพื่อชุมชนอีกแล้วคร้าบบบท่านนนน

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
SOMBOONTIEW วันที่ : 23/02/2008 เวลา : 23.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somboontiew
เราจักทำเวบหลวงปู่ทิม วัดพระขาว ด้วยใจต้องการบูชาพระคุณ หลวงปู่ www.luangputim.com

มาเยี่ยม คารวะครับ

ว่างๆไปดูปฏิทินที่บ้านผมบ้างนะครับ

สระ-บุรีใกล้แค่นี้เอง

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
พลายพัทลุง วันที่ : 15/02/2008 เวลา : 15.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suphakara
 วัจนะกวีอิสระ:ถ้อยคำ เรื่องราวและนิยาย/กลุ่มเขียนข้าว   : http://www.oknation.net/blog/writerdao     นักเขียนของโลกฯ        >เพิงเพลงบ้านจันทร์ดาว http://www.oknation.net/blog/waraninstar

มีปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ MP3 ลุงพริ้ม

ไปโหลดได้ที่นี้ครับ--->>

http://www.esnips.com/web/daofha

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
ณชาติหนึ่ง วันที่ : 08/02/2008 เวลา : 14.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nnnnnn
จอมยุทธไพร หัวใจพอเพียง


เอาของอร่อยๆ ของบ้านเรามาฝากลุงธรรมพริ้มค่ะ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
ครีจู วันที่ : 28/01/2008 เวลา : 13.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Toe
CreeJU...  แม้เท้าเปล่าเปลือย แต่ในใจไม่เปลือยเปล่า

ของดีๆ ทั้งนั้น

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 26/01/2008 เวลา : 13.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee

มาฟังกลอน พ่อลุง ครับผม

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
moonlight วันที่ : 22/01/2008 เวลา : 02.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sangjan
 <º))))>< ใต้ฝันสีทองของ แสงจันทร์  ><((((º>  เรียงคำ...ลำนำเพลง 

กราบขอบพระคุณ คุณลุงธรรมพริ้ม ในธรรมที่นำมาฝากหลานนะคะ
เสียดายจัง โหลดไม่ได้เช่นกันค่ะ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
แพรจารุ วันที่ : 20/01/2008 เวลา : 20.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/parjaru
มาช่วยกันไล่เซฟรอนออกจากทะเล

ของคุณมากคะที่ไปบอกเรื่องดี ๆ มาโหลดแล้วค่ะ แต่โหลดไม่ได้ แล้วค่อยดูใหม่อีกที

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
จอมโจรเทวะ วันที่ : 19/01/2008 เวลา : 23.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kpkk

โหลดแล้วค่ะ...แต่มันช้าจังเลยเนอะ

สงสัยมันอยากเปลี่ยนเครื่อง....


ความคิดเห็นที่ 32 (0)
สาวบาว วันที่ : 18/01/2008 เวลา : 21.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babbaobao
independent

หวัดดีค่ะคุณตา

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
trmoorati วันที่ : 18/01/2008 เวลา : 18.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/trimoorati
ทุกเวลาและนาทีชีวิตต้องดำเนินต่อไป   ชีวิตที่หยุดนิ่งคือความตาย แต่ชีวิตที่ทำงานและเข้าใจชีวิตคือความสงบ   http://www.oknation.net/blog/real-ohm  http://www.oknation.net/blog/trimoorati  http://www.oknation.net/blog/Happytopofmind

ขอบคุณค่ะ คุณลุง
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาลแต่สิ่งอันเป็นมงคลมาปรกปักคุ้มครองรักษา ด้วยเทอญ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
ญิบพันจันทร์ วันที่ : 18/01/2008 เวลา : 17.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yipphanchan
ญิบ_พันจันทร์

ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
มนต์อักษรา วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 17.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/monauksara
"ความฝันเมื่อวานนี้  อาจจะเป็นไปได้ในวันนี้  และกลายเป็นจริงในวันพรุ่งนี้"

ขอบคุณมากนะคะสำหรับบทกลอนดีดี โหวตให้นะคะ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
กระเช้าสีดา วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 16.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thanapa

สวัสดีค่ะ
หนุ่มน้อยปลักควายเมืองลุง ขอบคุณมากนะคะที่แวะไปที่บล็อก และนำธรรมไปเผยแพร่
ขอให้มีความสุขและให้มีสุขภาพเข็งแรงนะคะ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 16.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee

ขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรง นะครับ

จากลูกหมี เมืองลุง ครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
นายไขเคว็ดบ้านโคกหม้อ วันที่ : 16/01/2008 เวลา : 15.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khokmaw
ตำบลชายคลอง บ้านโคกหม้อ : พันธะชีวา นยะสหคาม (Community Life)


อวยพรวันเกิด 14 มกรา
หวัดดีวันครู ครับผ้ม ท่านอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
พระจันทร์ วันที่ : 16/01/2008 เวลา : 11.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sasithorn
เพราะเชื่อว่า...โลกนี้ไม่มีความบังเอิญ...รู้หรือไม่รู้...เท่านั้นเอง

มารับธรรมะ
จะช่วยเผยแผ่ธรรมะ
ร่วมทำบุญและอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
สุขภาพแข็งแรง นะคะ

พระจันทร์

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
boran-new วันที่ : 15/01/2008 เวลา : 20.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tain


ยอดเยี่ยมครับคุณลุง ผู้ใหญ่เรานับถือ
ขอให้คุณลุงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานไปนานเท่านานครับ

สาธุ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
เพื่อชาติ...พุทธศาสนา...พระมหากษัตริย์ วันที่ : 15/01/2008 เวลา : 20.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rukchat


ไปเยี่ยมกันบ้างนะครับ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
แมวเหมียว วันที่ : 15/01/2008 เวลา : 19.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wassanok

มาฟังธรรมะแล้วค่ะ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
อธิฏฐาน วันที่ : 15/01/2008 เวลา : 15.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sandstone
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

ขอบคุณมากค่ะคุณลุง ช่วยกันเผยแพร่สิ่งดี ๆ นะคะ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
พลายพัทลุง วันที่ : 15/01/2008 เวลา : 15.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suphakara
 วัจนะกวีอิสระ:ถ้อยคำ เรื่องราวและนิยาย/กลุ่มเขียนข้าว   : http://www.oknation.net/blog/writerdao     นักเขียนของโลกฯ        >เพิงเพลงบ้านจันทร์ดาว http://www.oknation.net/blog/waraninstar


ครับ หนุ่มน้อย

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 15/01/2008 เวลา : 15.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

การงานยุ่งเหยิง อวยพรวันเกิดให้ท่านก็ไม่ทัน
ป้าอิมอวยพรล่วงหน้าไว้ปีนึงละกัน อิอิ
ขอบคุณที่แวะไปจ้ะ
มาช่วยกันฟังและนำไปเผยแพร่จ้ะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ปลิวลม วันที่ : 15/01/2008 เวลา : 13.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pliewlom

ลูกไม่ทำตามพ่อใจพอเพียง สันโดฏฐ์เสียงราชันย์อันประเสริฐ
ธัมมิกราชา มหาราชเลิศ สุดประเสริฐทรงธรรมพระสัมมา

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว วันที่ : 15/01/2008 เวลา : 12.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dharmaphrim
หนุ่มน้อย ปลักควายเมืองลุง กลอนธรรมะ การเมือง ; คุณค่าต้องสูงกว่ามูลค่า


-ขอบใจมากๆ ทีมงาน โอเคเนชั่น ทุกคนๆ ที่อวยพรและจัดให้มีอวยพรวันเกิด.. ขอให้ทุกคนมีสุขๆ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง สาธุๆ

-ขอบใจหลาน แสงจันทร์ ที่อวยพรเป็นคนแรก ขอให้มีสุขด้วยธรรมพุทธ สาธุๆ


คำอวยพรที่ 1
moonlight วันที่ : 13/01/2008 เวลา : 00.37 น.
http://www.oknation.net/blog/sangjan
แสงจันทร์อัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
แลเทพไท้เทวัญมารักษา
ณ วันดี สิบสี่มกรา
ขอพรหนุนบุญพาให้สุขใจ

ขอคุณลุงธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว
สุขสดชื่นพราวแพรวดังแก้วใส
พร้อมสะพรั่งจตุรพิธพรชัย
เป็นร่มไทรลูกหลานนานนิรันดร์

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 14 มกราคม นี้
ขอให้คุณลุงธรรมพริ้ม มีสุขภาพแข็งแรง
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานหลายๆรุ่นนะคะ

คำอวยพรที่ 1
moonlight วันที่ : 13/01/2008 เวลา : 00.37 น.
http://www.oknation.net/blog/sangjan
แสงจันทร์

อัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
แลเทพไท้เทวัญมารักษา
ณ วันดี สิบสี่มกรา
ขอพรหนุนบุญพาให้สุขใจ

ขอคุณลุงธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว
สุขสดชื่นพราวแพรวดังแก้วใส
พร้อมสะพรั่งจตุรพิธพรชัย
เป็นร่มไทรลูกหลานนานนิรันดร์

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 14 มกราคม นี้
ขอให้คุณลุงธรรมพริ้ม มีสุขภาพแข็งแรง
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานหลายๆรุ่นนะคะ
http://www.oknation.net/blog/hbd.php?url=dharmaphrim&year=2008

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
อาอ้อม วันที่ : 15/01/2008 เวลา : 09.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/araom

มาอ่าน มาฟัง ดังคำบอกเล่า

มารับสิ่งดีๆ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/01/2008 เวลา : 08.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ข้อคิดดีๆ เรื่องต้นทุนมนุษย์ ที่เราควรหมั่นพัฒนา ดูแล ตลอดเวลา !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 

เมื่อไร เมืองไทยจะเป็นธรรมาธิปไตย
อีกกี่สิบปีก็ไม่รู้ ว้าเหว่เหลือเกิน
หัดยอมแพ้กันเสียบ้าง โลกจะสดใสมากทีเดียว
น้อมนำพระราชดำริไปปฏิบัติกันบ้าง
อย่าแก่งแย่งอำนาจกันนักเลย

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
วิฬาเถื่อน วันที่ : 15/01/2008 เวลา : 07.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/preeeecha
อัศจรรย์ใจไผ่ ณ ชายทุ่ง ; คมวาบของความคิด : กลุ่มเขียนข้าว

ขอบคุณสำหรับธรรมะดีที่แบ่งปัน ขอให้มีความสุขครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ผู้หญิงคนหนึ่ง วันที่ : 15/01/2008 เวลา : 06.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sthnc
ใจเป็นใหญ่

กราบขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ใบตาล วันที่ : 15/01/2008 เวลา : 00.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wadsana

กราบงามๆค่ะ

ขอบคุณค่ะที่แวะไปเยี่ยม

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
natkung วันที่ : 14/01/2008 เวลา : 23.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natkung
บ้านกลางไพรใหญ่ : กลุ่มเขียนข้าว

กราบสวัสดีครับ อาจารย์

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
SOMBOONTIEW วันที่ : 14/01/2008 เวลา : 23.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somboontiew
เราจักทำเวบหลวงปู่ทิม วัดพระขาว ด้วยใจต้องการบูชาพระคุณ หลวงปู่ www.luangputim.com

มาเรียนเชิญท่านไปหาหนังสืออ่านครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
จันทร์วารี วันที่ : 14/01/2008 เวลา : 23.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/waranin
คือ..จันทร์วารี  : สวัสดี.. ม่านหมอกและหยาดน้ำค้าง/กลุ่มเขียนข้าว

สวัสดีค่ะปู่

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
คนเล่าเพลง วันที่ : 14/01/2008 เวลา : 22.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yuth111
ฉกเพลงมาเล่า

เยี่ยมยุทธครับ
ขอโหวตๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
กิต วันที่ : 14/01/2008 เวลา : 22.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kit2550
สิ่งที่ยังไม่รู้........ยังมีอีกเยอะขอบคุณทุกท่าน....ที่นำเรื่องที่ยังไม่รู้...แบ่งปันกันรู้

โหวตครับ

ลุง


สวัสดีครับ


ความคิดเห็นที่ 6 (0)
เพียงลมพัดผ่าน วันที่ : 14/01/2008 เวลา : 22.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/daija
navy

หวัดดีค่ะคุณตา
มาเที่ยวหรอคะ
เป็นไงมั่ง สบายดีไหม
ขอบคุณค่ะ สำหรับเอมพีสาม
ต่อเช้านุ้ยอีโหลดไปควังนะคะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 14/01/2008 เวลา : 21.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

สวัสดีครับคุณลุง

อายุนานๆ อายุมากๆครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ออกหลวงไพร่ วันที่ : 14/01/2008 เวลา : 21.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phri
อพิโธ่-ดาวเรือง แม่ดวงใจของพี่ แสนห่วงเจ้าเสียยิ่งกว่าใดๆ แม่มิรู้หรอก

สาธุ!!!

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เจนอักษราพิจารณ์ วันที่ : 14/01/2008 เวลา : 21.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/numsunjon

ธรรมดีในดวงจิต
แง่คิดและสั่งสอน
ธรรมดีนี้คือพร
คุ้มครองภัยให้รอดเอย

ด้วยความเคารพครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ปี๊นปี๊น วันที่ : 14/01/2008 เวลา : 21.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/peanpean
"ไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไร แค่มีคุณธรรมก็พอแล้ว" 

ขอบคุณสำหรับบทกลอนดีๆครับปู่

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
หนึ่งมิตรชิดใกล้ วันที่ : 14/01/2008 เวลา : 21.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/skylove
นิราศรักหน้าถ้ำ : ร่ายโคลงร่ำเมรัยอาลัยรัก / กลุ่มเขียนข้าว 

เกลือเค็มไม่ต้องเพิ่มเติมความเค็ม.....

หรอย หรอย หรอย ขอบคุณครับลุงพริ้ม

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คุณค่านำมูลค่า-ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

คุณค่านำมูลค่า-ธรรมพริ้ม ขาวแก้ว

View All
<< มกราคม 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]