• เลข_อักขระ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-06-20
  • จำนวนเรื่อง : 18
  • จำนวนผู้ชม : 26617
  • ส่ง msg :
  • โหวต 14 คน
อยู่กับชีวิต
อยู่ให้ไม่เป็นทุกข์ มองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ยิ้ม สงบ ศานติ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/dharmmasippanandha
วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2550
Posted by เลข_อักขระ , ผู้อ่าน : 1070 , 17:52:25 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

///////ัต//////ัล/////

                      ปฐโม  อรุโณ  เสโตฯ

อิทานิ  อรุโณทยํ  อาปุจฺฉามิฯ

บัดนี้ ฉันบอกกล่าว  อรุโณทัย

อรุโณทัย  อรุโณทัย  แจ้งสว่างแล้วโว้ย...

ฉันนุ่งสบงพระวินัย  ( อา. ปา. มะ. จุ. ปะ. )

คาดประคตเอว ทำใจให้มั่นแน่น  อิมํ  กายพนฺธนํ  อธิฏฺฐามิฯ

ห่มจีวรพระสูตร ( ที. มะ. สัง. อัง. . )

แล้วหยิบสังฆาฏิพระอภิธรรมขึ้นพาดบ่า  ( สัง. วิ. ธา. ปุ. กะ. ยะ. ปะ. )

เพื่อให้ดูสง่างามพร้อมใจที่รู้  ธรรมธาตุทั้งปวง

                      ทุติโย  ตามฺพมํ  เจวฯ

อยํ  อตฺตภาโว  อสุจิ  อสุภํ

มรณปริโยสานํ

กมฺมฏฺฐานํ  ภาเวติฯ

ฉันห่มครองเรียบร้อยแล้วนั่งลงพิจารณาอัตตภาพ

เจริญกรรมฐาน  ไม่สะอาด  ไม่งาม

มีความตายเป็นที่สุดรอบฯ

ถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า

พุทฺธํ  ให้แจ้ง  ธมฺมํ  ให้สว่าง  สงฺฆํ  เบิกทางให้สว่างคือดวงแก้วฯ

แล้วสวดมนต์บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

อิติปิโส  ภควา

อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ฯเปฯ

และบทพาหุงฯ อันแสดงความเชิดชู เทิดทูน-

สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าอย่างยิ่ง...

จบลงด้วยการกรวดนํ้าให้แด่สัตว์โลก

จากนั้นฉันก็พิจารณาขณะของปัจจัยทั้งสี่ 

เพื่อกำหนดรู้และใช้อย่างถูกต้อง

                      ตติโย  โอทาโตฯ

ก่อนยามแห่งอรุณที่สี่จะย่างถึง

ฉันจักไม่นอนลงให้กิเลสมันขี่คออีก

จักใช้เวลาที่เหลือตริตรองธรรม

ท่องบ่นพระคัมภีร์

แสดงความผิดกับสหธรรมิกเพื่อไม่ให้อาบัติข้ามวันคืน

และฉันจักบอกกล่าวแก่ตนเองว่า-

วันหนึ่งผ่านไปแล้วโว้ย  วันหนึ่งผ่านไปแล้วโว้ย

จักได้ทำอะไรให้มันถูกต้องตามกิจและกาลกำหนดของวัน

                       จตุตฺโถ  นนฺทิมุโขฯ

วันใหม่ขณะแห่งอรุณที่สี่

ฉันเปลื้องจีวรครอง นุ่งห่มจีวรเก่า

หยิบบาตรขึ้นมาดู แล้วควานมือลงไป

ด้วยคำภาวนา-

จตฺตาโร  สติปฏฺฐานา,

กายานุปสฺสนา สติปฏฺฐานํ    เวทนานุปสฺสนา สติปฏฺฐานํ

จิตฺตานุปสฺสนา สติปฏฺฐานํ   ธมฺมานุปสฺสนา สติปฏฺฐานํ ฯ

ตั้งตนไว้ในที่อยู่ไม่ไปปราศจากสติ   สติอวิปฺปวาโสฯ

แล้วถือบาตรเดินไปตามย่านบ้าน

ด้วยคำภาวนา-

สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ

อพฺยาปชฺฌา-อนีฆา-สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุฯ

หยุดยืนสงบนิ่งหน้าบ้านทายก-ทายิกาผู้ศรัทธาในพระไตรรัตน์

นามรูปํ อนิจฺจํ   นามรูปํ ทุกฺขํ   นามรูปํ อนตฺตาฯ

ก้อนข้าว ตกลงในบาตรแสดงความร้อนผ่านบาตรเหล็ก

นิสฺสตฺโต  นิชฺชีโว  สุญฺโญฯ

ฉันขอบคุณผู้ศรัทธา ด้วยพระบาลีในใจว่า-

จตฺตาโร  ธมฺมา  วฑฺฒนฺติ

อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ ฯ

และ เอวํ โหตุฯ  ขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จ...

ฉันกลับมาถึงอาราม

วางบาตรลงด้วยพระคาถาว่า-

อิทานิ  อาหารคเวสิ

ทุกฺขํ  สํเวควตฺถูติ  วุจฺจติฯ

ความทุกข์อันเนื่องด้วยการแสวงหาอาหาร ในกาลนี้

อันท่านกล่าวว่า เป็นวัตถุแห่งความสังเวค...

ฉันนุ่งพระวินัย  ห่มพระสูตร  พาดพระธรรม

จิตใจของฉันขลัง

มีพลังยึดเหนี่ยว

ด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธรังษีทฤษฎีญาณ

ฉันขอกราบขอบพระคุณ

พระอุปัชฌาย์ แลพระอาจารย์

ที่ได้สอนสั่งให้มั่งคง

ดำรงตนอยู่ได้ในร่มกาสาวพัสตร์

โดยไม่ปล่อยไปตามบุญ ยถากรรม

ฉันจักขอน้อมนำพระธรรมวินัยมาปฏิบัติขัดเกลาตนเองทุกเมื่อ

เพื่อไม่ให้ร้อนฯ

           นุ่งพระวินัย ห่มพระสูตร พาดพระอภิธรรม  เป็นเหมือนคำอุปมา  พระวินัยป้องกันไม่ให้ทำชั่ว ทำผิด, พระสูตรแสดงซึ่งความดับทุกข์,  พระอภิธรรมให้สง่าราศีสูงสุด เพราะทำให้เรามีความรู้ธรรมะขั้นละเอียด ลึกซึ้ง

                ขอให้เราได้นุ่งพระวินัย ห่มพระสูตร พาดพระอภิธรรมได้อย่างถูกต้องกันทุกคน   สาธุ ฯ

               *หมายเหตุกถา   เขียนขึ้นมาจาก  “การทำวัตรแบบโบราณ” ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ใน เสขิยธรรม  ฉบับที่ ๒๓ ปีที่ ๔  กรกฎาคม-กันยายน พ.. ๒๕๓๗
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
พลายพัทลุง วันที่ : 06/09/2007 เวลา : 00.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suphakara
 วัจนะกวีอิสระ:ถ้อยคำ เรื่องราวและนิยาย/กลุ่มเขียนข้าว   : http://www.oknation.net/blog/writerdao     นักเขียนของโลกฯ        >เพิงเพลงบ้านจันทร์ดาว http://www.oknation.net/blog/waraninstar


ความคิดเห็นที่ 9 (0)
จันทร์วารี วันที่ : 05/09/2007 เวลา : 21.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/waranin
คือ..จันทร์วารี  : สวัสดี.. ม่านหมอกและหยาดน้ำค้าง/กลุ่มเขียนข้าว


ความคิดเห็นที่ 8 (0)
natkung วันที่ : 01/09/2007 เวลา : 07.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natkung
บ้านกลางไพรใหญ่ : กลุ่มเขียนข้าว

ดีครับๆ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
จันทร์วารี วันที่ : 27/08/2007 เวลา : 22.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/waranin
คือ..จันทร์วารี  : สวัสดี.. ม่านหมอกและหยาดน้ำค้าง/กลุ่มเขียนข้าว

กราบสวัสดีค่ะคุณพ่อ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
พลายพัทลุง วันที่ : 27/08/2007 เวลา : 21.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suphakara
 วัจนะกวีอิสระ:ถ้อยคำ เรื่องราวและนิยาย/กลุ่มเขียนข้าว   : http://www.oknation.net/blog/writerdao     นักเขียนของโลกฯ        >เพิงเพลงบ้านจันทร์ดาว http://www.oknation.net/blog/waraninstar

ติช นัท ฮันห์ : มุนิกวีผู้สร้างสังฆะและศานติในเรือนใจ
http://www.oknation.net/blog/writerdao
--------------------------------------------------------
ชีวิตโดยลำพัง, เราต่างเดินอย่างโดดเดี่ยว
http://www.oknation.net/blog/suphakara
--------------------------------------------------------
คำเพลง คำชีวิตเพื่อเธอ
ในวันครบรอบปีแห่งชีวิตคนงามของผม- จันทร์วารี
http://www.oknation.net/blog/waraninstar


ความคิดเห็นที่ 5 (0)
นายไขเคว็ดบ้านโคกหม้อ วันที่ : 27/08/2007 เวลา : 00.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khokmaw
ตำบลชายคลอง บ้านโคกหม้อ : พันธะชีวา นยะสหคาม (Community Life)

นอโม นมัสการฯ มาเยือนอ่านครับพ่อ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เลข_อักขระ วันที่ : 26/08/2007 เวลา : 05.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buddhanormo
มหาวิชชาไลยพุทธาคมเขาอ้อ พัทลุง@ อยู่กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/dharmmasippanandha

Supawan - ครับ
buddhamantra - เช่นนั้นแลครับ

ขอบคุณมาทักทาย อ่าน ฝากคำครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
buddhamantra วันที่ : 25/08/2007 เวลา : 19.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buddhamantra


ชาวพุทธที่แท้ไหว้พระธรรมของพระองค์
บูชาพระองค์ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้
ไม่ใช่เอาแต่ไหว้พระพุทธรูปอย่างเดียว

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Supawan วันที่ : 25/08/2007 เวลา : 18.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เลข_อักขระ วันที่ : 25/08/2007 เวลา : 18.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buddhanormo
มหาวิชชาไลยพุทธาคมเขาอ้อ พัทลุง@ อยู่กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/dharmmasippanandha

อิทธิวัตถุมงคล ชุด จตุราจารย์สายเขาอ้อ รุ่น “บรมบารมี”
วัดบ้านสวน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
http://www.oknation.net/blog/buddhanormo/2007/08/25/entry-1


เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


<< สิงหาคม 2007 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]