• ดร.รัสเซีย
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-04-09
  • จำนวนเรื่อง : 143
  • จำนวนผู้ชม : 453436
  • ส่ง msg :
  • โหวต 149 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวากร แก้วมณี
ผมไม่สนับสนุนฝ่ายใดเป็นพิเศษ แต่ผมสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/dhiwakorn
วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2557
Posted by ดร.รัสเซีย , ผู้อ่าน : 1309 , 12:50:29 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

CNN เจาะ 'เบื้องลึก' ม็อบไล่รบ.
ผู้เชี่ยวชาญไทยศึกษา ดันแคน แม็กคาร์โก
ชี้พรรคปชป.ฉวยนิรโทษสุดซอยเคลื่อนไหวใหญ่
มุ่งล้ม 'ดีล' ระหว่างเครือข่ายจารีตกับรัฐบาล
กองทัพลังเลยึดอำนาจ เพราะพลังตกค้าง
ของข้อตกลงลับที่ค้ำจุน 'ยิ่งลักษณ์'
ฟารีด ซาคารียา ผู้ดำเนินรายการ The Global Public
Square ทางซีเอ็นเอ็น สัมภาษณ์ดันแคน แม็กคาร์โก...
อาจารย์มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ เกี่ยว
กับต้นตอของความขัดแย้งทางการเมืองในประเ
ทศไทยที่ดำเนินมานานค่อนทศวรรษ
และแนวโน้มของสถานการณ์ข้างหน้า
@ ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาล ปิดถนนในกรุงเทพ เมื่อ
14 มกราคม 2557
แม็กคาร์โก อธิบายสาเหตุของการประท้วงในกรุงเทพ
ในขณะนี้ว่า ผู้ประท้วงไม่พอใจทิศทางระบอบกา
รเมืองที่ดำเนินมานานกว่าหนึ่งทศวรรษ ในอดีต
ประเทศไทยปกครองโดยชนชั้นนำกลุ่มเล็กๆ
ในกรุงเทพ ซึ่งตนเรียกว่า "network monarchy"
อันมีศูนย์รวมอยู่ที่วัง, กองทัพ, ระบบราชการ
และกลุ่มธุรกิจใหญ่
แม้การเลือกตั้งถือเป็นบรรทัดฐานมานานกว่า 30 ปี
แต่รัฐบาลจากการเลือกตั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากเครือข่ายนี้จึงจะอยู่ในอำนาจได้ หากไม่ได้รับควา
มเห็นชอบ รัฐบาลจะล้มลงในเวลาไม่นาน
หรือถูกกองทัพขับพ้นตำแหน่ง บรรดากลุ่มอนุรั
กษ์นิยมในสังคมไทย ซึ่งรวมถึงชนชั้นกลางกรุงเทพ
และผู้ออกเสียงเลือกตั้งในภาคใต้ ซึ่งเป็นฐานเสีย
งของพรรคประชาธิปัตย์ สนับสนุนเครือข่าย
ผู้ปกครองนี้
อย่างไรก็ดี นับแต่การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2544
คนไทยส่วนใหญ่สนับสนุนพรรคการเมืองที่เชื่อมโยง
กับอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
อย่างเหนียวแน่น พรรคที่สนับสนุนทักษิณ
ซึ่งมีฐานเสียงแข็งแกร่งในภาคเหนือและภาคตะวันอ
อกฉียงเหนือ กวาดเสียงข้างมากเด็ดขาดในการเล
ือกตั้งปี 2544, 2548, 2549, 2550 และ 2554
ขณะพรรคประชาธิปัตย์ชนะอย่างฉิวเฉียดในปี 2535
และไม่เคยชนะขาดลอยเลยนับแต่ปี 2524
ผู้ประท้วงรู้สึกโกรธแค้นที่คนกรุงเทพไม่มีอำนา
จชี้ขาดผลการเลือกตั้งอีกต่อไป จึงรู้สึกว่า
ประเทศชาติไม่ได้อยู่ในกำมือของตัวเอง
คนเหล่านี้อ้างว่า ประเทศถูกเงินของทักษิณจับเป็นต
ัวประกัน แต่สถานการณ์จริงมีความซับซ้อนกว่า
นั้นมาก
แม็กคาร์โก ซึ่งนักศึกษาในประเทศไทยเรียกด้วย
ความคุ้นเคยว่า อาจารย์ดันแคน ชี้ว่า ชาวบ้าน
ในภาคเหนือและอีสาน ไม่ใช่เกษตรกรยา
กจนที่ยอมรับการถูกลิดรอนสิทธิ์เสียง
และแบมือรับการอุปถัมภ์จาก "ผู้อยู่ดีกินดี"
ในกรุงเทพ อีกต่อไปแล้ว ทักษิณไม่ได้ใช้
การเลือกตั้งโจมตีพรรคประชาธิปัตย์
และอำนาจของเมืองหลวง เขาเพียงแต่รู้จัก
ใช้ประโยชน์จากความไม่พึงพอใจดังกล่าวของชาวบ
้าน
อาจารย์ดันแคน ซึ่งรู้ภาษาไทยในระดับดี บอกว่า
พวกผู้ประท้วงไม่มีข้อเรียกร้องทางการเมืองที่ช
ัดเจนมากไปกว่าการ "กู้ชาติ" เพื่อให้ประเทศถ
อยหลังกลับไปสู่ยุคก่อนทักษิณ ที่เครือข่ายผู้ปกครอง
และเหล่าผู้สนับสนุนสามารถชี้เป็นชี้ตายได้
และชาวบ้านเป็นผู้ไร้สิทธิ์ไร้เสียง
ผู้ดำเนินรายการ ซาคารียา ถามว่า มีข้อสงสัยกันว่า
ทักษิณมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์
อาจารย์ผู้สอนวิชาการเมืองประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ผู้นี้ ตอบว่า ทักษิณทำงานสนับ
สนุนรัฐบาลยิ่งลักษณ์จริง แต่ยิ่งลักษณ์ไม่ใช่ "โคลน"
หรือมนุษย์ถอดแบบพันธุกรรมของทักษิณอย่างที่เขา
เคยคาดหวัง ยิ่งลักษณ์เป็นตัวของตัวเอง
และสร้างพันธมิตรทางการเมืองของเธอเอง
แม็กคาร์โก บอกว่า รัฐบาลของเธอคงอยู่มานานไม่
ได้เกือบ 30 เดือนเช่นนี้ หากไม่ได้รับไฟเขียว
จากกลุ่มพลังจารีต ยิ่งลักษณ์ เครือข่ายอำนาจดั้งเดิม
และกองทัพ มี 'ดีล' ซึ่งตกลงกันที่จะปกปิด
ความแตกแยกทางการเมืองของประเทศ และปล่อย
ให้รัฐบาลทำงานไป
"สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ดีลนี้อ่อนตัวลง เป็น
เพราะการผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเมื่อป
ลายปี 2556 ซึ่งทักษิณได้ผลักดันแบบสุดซอย
อีกสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะพรรคประชาธิปัตย์
และกลุ่มพลังที่ต่อต้านทักษิณ เดินหน้าอย่างเป
็นระบบที่จะล้มดีลนี้" เขาวิเคราะห์
@ ผู้ประท้วง ตะโกนคำขวัญต่อต้านรัฐบาล
ในย่านสีลม ระหว่างการชุมนุม 'ปิดกรุงเทพ' เมื่อ 14
มกราคม 2557
อาจารย์ดันแคน มองว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ค
วรรับมือการประท้วงด้วยความมีเหตุมีผล
มีท่าทีรับฟังและผ่อนปรน อย่างที่กำลังทำอยู่นี้ ไม่ทำ
ให้สถานการณ์ร้อนแรงขึ้นโดยไม่จำเป็น
ต้องเดินหน้าอย่างหนักแน่นไปสู่การเลือกตั้ง นับ
เป็นเรื่องดีถ้านักวิชาการหรือบุคคลที่ได้รับ
ความเคารพในสังคมไทย ช่วยไกล่เกลี่ยใ
ห้เกิดการประนีประนอม เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุรุนแรง
ต่อคำถามของผู้ดำเนินรายการที่ว่า คาดว่ากองทัพ
จะมีบทบาทอย่างไรต่อการประท้วงรอบล่าสุดนี้
แม็กคาร์โกตอบว่า ในวิกฤตปัจจุบัน การที่กองทัพลัง
เลที่จะเข้าแทรกแซงโดยตรง สะท้อนให้เห็นว่า
ดีลที่ยอมให้ยิ่งลักษณ์อยู่ในตำแหน่งต่อไป
ยังมีพลังหลงเหลืออยู่ กองทัพรู้ดีว่า การรัฐประหาร
จะยิ่งตอกลิ่มการแบ่งขั้วของการเมืองไทย
และกองทัพจะถูกด่าหากการณ์ไม่เป็นไปตามคาด
อย่างไรก็ดี นักวิชาการชาวอังกฤษบอกว่า ผู้ประท้วง
จะทุ่มสุดแรงเกิด ผลักดันกองทัพให้เข้าแทรกแซงในอ
ีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ เพราะการยึดอำนาจของทหาร
จะทำให้พวกเขาขับรัฐบาลได้สำเร็จตามที่ต้องการ.
ที่มา : Fareed Zakaria GPS TV

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


<< มกราคม 2014 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]