• ดินเหนียว
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-03-02
  • จำนวนเรื่อง : 270
  • จำนวนผู้ชม : 403697
  • ส่ง msg :
  • โหวต 742 คน
ดินเหนียว
สวัสดีทุกท่าน บนลาน o k ขอฝากฝัน..จากลานดิน เขตปลอด Tag และปลอดคนลวง จ้ะ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/din22
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม 2551
Posted by ดินเหนียว , ผู้อ่าน : 1870 , 14:44:57 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน ดินเหนียว , อารมณ์ฝัน.. และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

 

วันอาสาฬหบูชา ปีนี้

ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม 2551

ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด

 


วันอาสาฬหบูชา เพ็ญเดือนแปด
เหล่าวงแวด ชาวพุทธ สุดซึ้งจิต
วันปฐมเทศนา ธรรมนิมิต
ทรงประสิทธิ์ ธรรมแก่ ปัญจวัคคีย์

"ธรรมจักกัปปวัตนสูตร"
เป็นเครื่องขูด กิเลส ด้วย อริยสัจสี่
ข้อที่หนึ่ง
คือความ ทุกข์ รุกชีวี
ข้อสอง มี  สมุทัย  เหตุให้ทุกข์

ข้อสาม นี้  นิโรธ  คือความดับ
ข้อสี่ กับ  มรรคะ ประเสริฐสุข
การปฏิบัติ ขจัดกรรม ที่ล้ำยุค
แต่ต้องปลุก ด้วยจิต คิดนำพา

อัฏฐังคิกมรรค ประจักษ์แจ้ง
เป็นหนแห่ง ดำเนิน เพลิน หรรษา
ด้วย มัชฌิมา-ปฏิปทา
ดั่งพระธรรมเทศนา ว่าดีนัก

หนึ่ง, สัมมาทิฐิ ปัญญาเห็นชอบ
ตามระบอบ แสดงนำ ธรรมจักรฯ
เมื่อทำดี ได้ดี ความดีภักดิ์
ทำชั่วมัก ได้ชั่ว มัวหมองมน

สอง, สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ
รู้รอบคอบ ละกามา พากุศล
ไม่พยาบาท บ่อาฆาต สัตว์ทุกตน
ดำริพ้น บ่บีฑา มิฆ่าฟัน

สาม, สัมมาวาจา เจรจาชอบ
ต้องมีขอบ เขตเว้า เนาสุขสันต์
บ่ปด บ่หยาบ บ่พร่ำ คำยุกัน
ถ้อยจำนรรจ์ ล้วนนิยม สุขสมแล

สี่, สัมมากัมมันตะ การงานชอบ
จะประกอบ กิจใด ในแล้วแต่
ต้องสุจริต สถิตธรรม ชื่นฉ่ำแด
ไม่ฆ่าแน่ ไม่ลักทรัพย์ สำรวมกาม

ห้า, สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ
อยู่ในขอบ เขตศีล สิ้นคนหยาม
ไม่หลอกลวง เลี้ยงชีพ รีบทำตาม
ย่อมนำความ สุขใจ ในตนเอง

หก, สัมมาวายามะ เพียรชอบ
รู้รอบคอบ บาปบุญ คุณต้องเร่ง
ละบาปกรรม บำเพ็ญบุญ หนุนจิตเฮง
กุศลเบ่ง บานรักษ์ ภักดิ์มั่นคง

เจ็ด, สัมมาสติ ระลึกชอบ
ตามระบอบ สติมา อานิสงส์
มี "สติ - ปัฏฐาน"สี่ นี้ดำรง
สติตรง ทุกกิริยา แห่งวาโย

แปด, สัมมาสมาธิ ตั้งจิตชอบ
ดวงจิตกอปร กรรมฐาน นั้นสุโข
สมถะ วิปัสสนา พามโน
ถึงธัมโม ไร้ทุกข์ สุขยิ่งนัก

ณ วันนี้ มีพระ อริยสงฆ์
ประพฤติตรง ตามธรรม ล้ำประจักษ์
ท่านรูปหนึ่ง ถึงธรรม นำหมู่พรรค
ปัญจวัคคีย์, ท่านนั้น (คือ) โกณฑัญญะ

เป็นพระสงฆ์ องค์แรก ในพุทธศาสน์
ท่านสามารถ หันเห กิเลสะ
ต่อจากนั้น ท่านทำลาย อาสวะ
เป็นสังฆะ รัตนะ ในโลกา

มีพระรัตนตรัย ได้ครบสาม
ยังซึ่งความ ปิติ สิหรรษา
สงฆ์ คือ เนื้อนาบุญ อุ่นอุรา
วันนี้หนา ตั้งใจ ไปเวียนเทียน

วันอาสาฬหบูชา มาบรรจบ
จงนอบนบ น้อมธรรม นำเหนือเศียร
จะสิ้นทุกข์ กายใจ อาศัยเพียร
หนทางเตียน มีไว้ ให้ดำเนิน

ณ วันนี้ มีจิต คิดสงบ
เราต้องหลบ หลีกบาปกรรม จำห่างเหิน
ตั้งอยู่ใน ศีลธรรม ย่อมจำเริญ
จงเพลิดเพลิน จิตเจตน์ แผ่เมตตา

ตักบาตรเข้า เนาศีลธรรม ชำระจิต
เป็นนิมิต ที่ดี มีหรรษา
หมั่นสวดมนต์ ค่ำเช้า ภาวนา
แผ่บุญญา กรวดน้ำให้ ผู้ตายเทอญ

 


อาสาฬหบูชา
ประวัติความเป็นมา
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน
เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์
อาสาฬห เป็นชื่อเดือน ๘ อาสาฬหบูชา
ย่อมาจากคำว่าอาสาฬหบูรณมีบูชา
แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๘ ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง
ก็จะ เลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ หลัง

 หลังจาก สมเด็จพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญ เดือน 6 แล้ว
ได้ทรงใช้เวลาทบทวนสัจธรรมและทรงคำนึงว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมาก
ยากที่ผู้อื่นจะรู้ตาม แต่อาศัยพระกรุณานี้เป็นที่ตั้ง
จึงทรงพิจารณาแบ่งบุคคลออกเป็น 4 ประเภท(บัว 4 เหล่า) คือ

๑. อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ
๒. วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ
๓. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ
๔. ปทปรมะ ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม

     
จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณ ระลึกอาฬารดาบสและอุททกดาบสว่า
มีกิเลสเบาบางสามารถตรัสรู้ได้ทันที แต่ท่านทั้ง 2 ได้ตายแล้ว
จึงทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 คือ
โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสชิ
ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นผู้อุปฐากพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังทรงบำเพ็ญทุกข์กิริยาอยู่
พระธรรมที่ พระพุทธองค์ทรงเทศนาในครั้งนี้มี ชื่อ "ธรรมจักกัปปวัตนสูตร"
ซึ่งมี อริยสัจ ๔ หรือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการได้แก่

๑. ทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
๒. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
๓. นิโรธ ความดับทุกข์
๔. มรรค ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์

และหลังจากแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว
ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นคนแรก
ได้กราบฑูลขอบวชและพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาต
โดยทรงทำการอุปสมบทให้แบบ เอหิภิกขุอุปสัมปทา
นับเป็น"ปฐมสาวก" ของพระพุทธเจ้า

        
ดังนั้นในวันนี้จึงเป็นวันแรกที่มี พระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเทศนาเป็นกัณฑ์แรก
จึงเรียกเทศฯกัณฑ์นี้ว่า "ปฐมเทศนา"
หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่านับเป็นวันแรก
ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
 
     
จะเห็นได้ว่า ปรากฏการณ์สำคัญ ๆ ในวันนี้มีถึง 4 ประการ ด้วยกันคือ

1. เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา
2. เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก
3. เป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก
4. เป็นวันแรกที่บังเกิดรัตนะครบสาม เป็น
พระรัตนตรัย คือ

พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

 

ที่มาของทุกสิ่งทุกอย่าง

ขอได้รับความขอบคุณจาก

.......ดินเหนียว.....

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ไก่จ๋า วันที่ : 23/07/2008 เวลา : 11.51 น.
www.svgraphic.com

เข้าพรรษาที่ผ่านมา ได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมมา ไปนมัสการหลวงลุงเที่ยงมา จิตใจก็ดีขึ้น พอได้เข้ามาอ่านบทกลอนของพี่ดินเหนียวแล้ว พาให้เห็นแจ้งในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพิ่มมากขึ้น มีความคิดที่ดีขึ้น และทำให้จิตใจสงบเยือกเย็นลงได้ดีทีเดียว ผมต้องขอบคุณพี่ดินเหนียวที่มีบทความดีๆ บทกลอนดีให้อ่านและยิบยืมเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
มั่นในรัก วันที่ : 18/07/2008 เวลา : 15.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/munn

กลอนสุดยอดมากเลยน่ะครับ

เพราะมากเลยครับ แล้วยังมีสาระอีกต่างหากอ่ะครับ

ไม่เอาไปโพสที่ชุมชนอ่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สายธาร วันที่ : 18/07/2008 เวลา : 13.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTour


พลังธรรม...พลังบุญ...หนุนนำชีวิต....

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
หนุ่มแปลกหน้า วันที่ : 18/07/2008 เวลา : 10.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/untameheart

หวัดดีจ๊ะ เป็นไงบ้าง แฮะๆๆๆ
วันนี้วันดี ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะครับ คุณดินเหนียว

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
romantic~ วันที่ : 18/07/2008 เวลา : 09.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/romantic


สวัสดีครับน้องดินฯ
หายไปไหนมาหลายวันเลยครับ
ได้ข่าวว่าตกรถ ขาหายพลงยังครับ
ขอให้หายไวๆนะครับ

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับผม
ภาพสวย กลอนงาม ดนตรีเพราะมากๆเลยครับ

คิดถึงเสมอ
พี่โรฯ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
slipknot วันที่ : 18/07/2008 เวลา : 04.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/slipknot
ถึงเป็นผี...ก็เป็นผีมี..หัวใจ...นะเฟร้ยยยยยย

สาธุ....

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
kunlek วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 16.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kunlek
ไม่มีอะไรเป็นของเรา แม้แต่ตัวเราเอง


จงเป็นคนดีทุกๆวันค่ะ...ดิน

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
arekoy วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 16.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/arekoy
อนาคตและอดีตไม่สำคัญ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด


ทำดี คิดดี ในวันพระค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
กัปตันแจ๊ค_จอมโจรจอมใจ วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 15.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paedophiel
ขับเคลื่อนอารมณ์ให้ตรงร่องน้ำหากประมาทอาจทำให้สำนึกถูกเฉี่ยวชนจนสติปัญญาเกยตื้นความคิดเห็นที่ 4 (0)
ซันญ่า วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 15.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  


สวัสดีคนดีชื่อดินเหนียว
มากอบเหนี่ยวนำธรรมะให้
ปั้นเป็นข้อน้อมรับแสนจับใจ
คนเมืองไกลใจเย็นรับกับแสงธรรม.....ขอให้ผ่องใสเสมอๆเลยนะคะคนดี......................

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Lyrics วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 15.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lunla
: Fa Me  SinG a SonG :

หยุดงานไปทำบุญกันค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สิงหา_สัตยนนท์ วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 15.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pinitsatayanon
จุ๊ๆ ข้าพเจ้ากำลังร่ายบทกวี

ทำบุญทำบุญ
หวัดดี

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 14.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting

วันนี้ วันแห่งความรัก ทางพุธป่ะคะ

กลุ่มใต้ดินยังเลือกวันนี้ประกาศจะสร้างสันติภาพ
ใน 3 จชต. เลยอ่ะ...ช่างเลือกวันดีจริง ๆ นะคะ

สาธุ ไม่ได้ไปทำบุญตักบาตร
แต่ไม่คิดร้ายกับใครพอป่ะคะแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลง

คลิกดู video ฟังเพลงเพราะๆ

View All
<< กรกฎาคม 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]