• DinSor
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-05-14
  • จำนวนเรื่อง : 120
  • จำนวนผู้ชม : 164222
  • ส่ง msg :
  • โหวต 580 คน
ดินสอ
รวบรวมบทความ ขีดๆเขียนๆเรื่องกฎหมายและการเมือง แด่ สิทธิ เสรีภาพและพลังแห่งการแสดงความคิดเห็น (อัพเดท24ชม.^^) ถึงเวลาประชาภิวัฒน์หรือยัง?
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/dinsor
วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
Posted by DinSor , ผู้อ่าน : 1603 , 15:58:56 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ชำนาญ จันทร์เรือง

                       

หนึ่งในบรรดาข้อถกเถียงสำหรับสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน ไม่มีประเด็นไหนที่จะฮ็อตฮิตเท่ากับประเด็นของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่ ๒๕ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับรองคุณสมัคร สุนทรเวช ด้วยคะแนน ๓๑๐ ต่อ ๑๖๓ เสียง ในประเด็นข้อกฎหมายว่า นายกฯผู้นี้ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ เพราะต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยไม่รอลงอาญาในคดีหมิ่นประมาท ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

                       

เสียงที่คัดค้านนั้นนอกจากจะมาจากผู้ที่ไม่ชื่นชอบ(จนถึงเกลียด)นายกฯผู้นี้แล้วยังมาจากสมาชิกสภานิติบัญญัติหรือ สนช.บางส่วน และแม้กระทั่งมาจากครูบาอาจารย์      ด้านกฎหมายที่เคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี ๕๐ นี้เองก็ตาม ก็ยังออกมา          ให้ความเห็นว่านายกฯผู้นี้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘๒(๓) ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

                       

“มาตรา ๑๘๒ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อ...(๓) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท...”

                       

ซึ่งความหมายของคำว่ารัฐมนตรีในที่นี้ก็หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วย เพราะนายกฯก็คือรัฐมนตรีคนหนึ่งแต่เป็นเบอร์หนึ่งหรือหัวหน้าของรัฐมนตรีทั้งหลาย(first among equal) นั่นเอง

                       

ถ้าเราอ่านกฎหมายมาตรานี้เพียงเผินๆมาตราเดียวแล้วก็ดูเหมือนว่า ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการตีความกฎหมายแต่อย่างใด แต่แท้ที่จริงแล้วประเด็นในมาตรา ๑๘๒ นี้เป็นประเด็นที่หมายความถึงการที่บุคคลผู้นั้นเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้ว แต่ความเป็นรัฐมนตรีต้อง  สิ้นสุดลงด้วยเหตุตามมาตรานี้เท่านั้นเอง

                       

แต่การที่จะเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นเราต้องดูมาตรา ๑๗๔ ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ มาตรา ๑๗๔(๕) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

                       

“มาตรา ๑๗๔ รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้...(๕) ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีก่อนได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ...”

                       

แต่ในกรณีของคุณสมัครนั้นอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์และยังไม่ถูกจำคุกจริง และข้อความที่ว่า “โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีก่อนได้รับแต่งตั้ง” ก็แสดงว่าคดีนั้นจะต้อง ถึงที่สุดแล้วและต้องมีการรับโทษจำคุกจริงๆ เพราะถ้ายังไม่ถูกจำคุก ก็ไม่มีวันพ้นโทษที่จะถือเอาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณนับระยะเวลาพ้นโทษตามมาตรานี้ได้

                       

ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำคุกว่าคุณสมัคร ซึ่งยังไม่ถึงที่สุดเพราะยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จึงไม่เข้าข่ายต้องห้ามมิให้เข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด

มิหนำซ้ำมาตรา ๑๘๒(๓) เองก็ตามก็ยังบัญญัติไว้ว่า “...เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท...” เสียอีก

                       

ซึ่งข้อยกเว้นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทและความผิดลหุโทษนั้นก็เป็นหลักทั่วๆไปของการยกเว้นคุณสมบัติของการถูกจำคุก แต่ในประเด็นของการยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น ก็เพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีหรือนายกฯนั้นย่อมมีโอกาสที่บางครั้งบางคราวอาจต้องรุกล้ำผู้อื่นซึ่งอาจจะโดยตั้งใจหรืออาจจะโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะต้องถูกซักถามหรือสัมภาษณ์ในทุกขณะที่ออกสู่สาธารณะ ย่อมที่จะมีโอกาสพลาดพลั้งได้โดยง่าย

                       

ส่วนผู้ที่กังวลว่า แล้วหากคดีถึงที่สุดอาจจะโดยศาลอุทธรณ์หรือหรือศาลฎีกา  ก็ตาม ตัดสินให้จำคุกโดยไม่รอลงอาญาล่ะ(จำคุกจริง) จะต้องพ้นตำแหน่งหรือไม่ ก็ไม่ต้องตีความกันให้ยากเย็นว่าจะเข้าข่ายความผิดลหุโทษ ประมาท หรือความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่หรอกครับ เพราะมาตรา ๑๘๒(๓) บัญญัติไว้ชัดอยู่แล้วว่า “ต้องคำพิพากษาให้จำคุก”โดยถูกจำคุกจริงๆ ซึ่งเป็นประเด็นหลักของอนุมาตรานี้ เพราะในเมื่อเจ้าตัวไปอยู่ในคุกแล้วจะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้อย่างไรกัน

ส่วน “...แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท...”นั้น เป็นการขยายเพิ่มให้เข้มข้นขึ้นในกรณีที่คดีไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษและให้เป็นข้อยกเว้นในกรณีกระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทในกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษนั่นเอง

                       

ฉะนั้น ก็ต้องคอยฟังผลคำตัดสินของศาลที่ถึงที่สุดแล้วว่าจะตัดสินออกมาอย่างไร หากถึงที่สุดแล้วมีคำพิพากษาให้จำคุกโดยไม่รอการลงโทษเมื่อไหร่ ก็เป็นอันว่า “เอวัง ก็มีด้วยประการ ฉะนี้”ล่ะครับ

                       

ส่วนผู้ที่คาดหวังว่าน่าจะมีการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความ นั้น ศาลรัฐรัฐธรรมนูญก็เหมือนศาลทั่วๆไปที่จะต้องมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเสียก่อนจึงจะ   สามารถรับคำร้องหรือคำฟ้องไว้พิจารณาได้ เพราะศาลไม่ได้มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายล่วงหน้าก่อนมีข้อพิพาทของใคร แต่อย่างใด

                       

เว้นเสียแต่ว่าเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกฯโดยสมบูรณ์แล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งจะอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม เป็นผู้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นการเฉพาะเสียเอง ส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับคำร้องไว้พิจารณา หรือ รับคำร้อง  ไว้พิจารณาแล้วจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรนั้น ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

หรืออาจจะพลาดพลั้งไปกระทำความผิดใหม่ขึ้นมาหรือเป็นคดีเก่าที่ค้างคาต่อเนื่องมา นอกเหนือจากข้อยกเว้นในสามฐานความผิดดังกล่าว(ประมาท ลหุโทษหรือ       หมิ่นประมาท) เช่น คดีรถดับเพลิง ฯลฯ แล้วถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกโดยไม่รอการลงโทษในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง ก็เป็นอันว่าจบเห่ตามมาตรา ๑๘๒(๓) นี้ เช่นกัน

                       

ช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปสัมภาษณ์หรือสอบถามตัว“ทั่นนายกฯ”ในประเด็นนี้ซ้ำให้เป็นที่ขุ่นข้อง รำคาญใจ จนอารมณ์บูดเบี้ยว ทั้งคนที่ถูกถามและคนที่ตั้งคำถามเอง

-------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ  เผยแพร่ครั้งแรกในกรุงเทพธุรกิจฉบับประจำวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑

                       

โดย : ประชาไท   วันที่ : 31/1/2551

 

 

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สมบูรณ์ตรัง วันที่ : 04/02/2008 เวลา : 00.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somboontrang

เราหานายกที่ไม่มีมลทินไม่ได้จริงหรือ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
madman วันที่ : 01/02/2008 เวลา : 16.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/madman

สมัคร?

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2008 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเชื่อมั่นในการวินิจฉัยคดียุบพรรค ของตุลาการรัฐธรรมนูญชุดนี้ว่าจะเป็นไปอย่างยุติธรรมหรือไม่?
เชื่อมั่น
154 คน
ไม่เชื่อมั่น
33 คน

  โหวต 187 คน