• DinSor
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-05-14
  • จำนวนเรื่อง : 120
  • จำนวนผู้ชม : 164222
  • ส่ง msg :
  • โหวต 580 คน
ดินสอ
รวบรวมบทความ ขีดๆเขียนๆเรื่องกฎหมายและการเมือง แด่ สิทธิ เสรีภาพและพลังแห่งการแสดงความคิดเห็น (อัพเดท24ชม.^^) ถึงเวลาประชาภิวัฒน์หรือยัง?
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/dinsor
วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2551
Posted by DinSor , ผู้อ่าน : 2169 , 14:16:34 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วัส ติงสมิตร

น.บ., น.บ.ท., LL.M. (S.M.U.)

           

 

การขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช ในครั้งนี้ ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในปัญหาข้อกฎหมายตามมาว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะมีสิทธิได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นนายกรัฐมนตรีอะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อห้ามเกี่ยวกับการถูกดำเนินคดีความ อีกทั้งมีปัญหาว่าจะมีมาตรการใดในการตรวจสอบการเข้าสู่ตำแหน่งสูงสุดในองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐฝ่ายบริหาร

 

ลักษณะต้องห้ามก่อนเป็นนายกรัฐมนตรี

รัฐธรรมนูญ ปี 2550 กำหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี ซึ่งรวมทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยไว้หลายประการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการถูกดำเนินคดีนั้น มีอยู่ 2 ข้อ คือ

 

(1) ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล คำพิพากษาดังกล่าวย่อม หมายถึง คำพิพากษาของศาลไม่ว่าคดีจะถึงที่สุดแล้ว หรือศาลจะให้รอการลงโทษที่เราเรียกกันว่ารอลงอาญาหรือไม่ก็ตาม หากในขณะที่บุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล บุคคลนั้นจะต้องห้ามโดยรัฐธรรมนูญในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

 

(2) เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยพ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ในกรณีนี้ โดยเนื้อความของข้อห้าม น่าจะหมายถึงคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแล้วให้ลงโทษจำคุก เพราะถ้าเป็นคำพิพากษาที่ยังไม่ถึงที่สุด ก็จะไม่มีจุดเริ่มต้นในการนับการพ้นโทษตามจำนวนปีที่กำหนด และน่าจะหมายถึงคดีที่ศาลรอลงอาญาให้ด้วย เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติแต่เพียงว่า บุคคลนั้นเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกเท่านั้น ไม่ได้บัญญัติว่า เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน ซึ่งหมายถึงเข้าคุกจริงๆ ในกรณีเช่นนี้กำหนดเวลา 5 ปี น่าจะเริ่มนับตั้งแต่วันพ้นจากการรอลงอาญา

 

ในกรณีที่ (2) นี้ มีข้อยกเว้นอยู่ 2 ประการ ที่ไม่เข้าข่ายต้องห้าม คือ

ประการแรก ความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำไป เป็นความผิดที่กระทำโดยประมาท ไม่มีเจตนาในการกระทำความผิด

ประการหลัง ความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำไป เป็นความผิดลหุโทษ ซึ่งเป็นโทษเล็ก ๆ น้อย ๆ กล่าวคือ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำคุกและปรับ

 

ลักษณะต้องห้ามเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว

เมื่อ ส.ส. คนใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ในระหว่างเป็นนายกรัฐมนตรี หากมีกรณีเกี่ยวกับคดีความ 2 ข้อ ดังต่อไปนี้ นายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งไป (ซึ่งทำให้รัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วย)

(1) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หมายความว่า ระหว่างเป็นนายกรัฐมนตรี ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก การพ้นจากตำแหน่งในกรณีนี้ไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุด และแม้ศาลจะรอลงอาญาให้ นายกรัฐมนตรีก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไป

 

แต่กรณีนี้มีข้อยกเว้นที่นายกรัฐมนตรีไม่ต้องพ้นจากตำแหน่ง คือ กรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุด หรือรอลงอาญานั้น เป็นความผิดที่ได้กระทำไปโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งมีความหมาย 2 ประการ คือ

 

ประการแรก หากคดีความผิด 3 ประเภทดังกล่าว ( คือ ประมาท ลหุโทษ หรือฐานหมิ่นประมาท ) ถึงที่สุด ศาลให้ลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญา นายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งไป ( กล่าวโดยเฉพาะก็คือ แม้เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหากคดีถึงที่สุด ศาลลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญา นายกรัฐมนตรีก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไป )

 

ประการหลัง หากเป็นคดีความผิดอื่นนอกจากความผิด 3 ประเภทดังกล่าว เช่น ทุจริตต่อหน้าที่ ทำร้ายร่างกาย หากศาลพิพากษาลงโทษจำคุกนายกรัฐมนตรีในระหว่างดำรงตำแหน่ง แม้คดียังไม่ถึงที่สุด และศาลรอลงอาญาให้ นายกรัฐมนตรีก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไป

 

(2) เคยต้องคดีอาญามาก่อน แม้ในระหว่างเป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่มีคำพิพากษาของศาลให้จำคุกนายกรัฐมนตรี แต่ปรากฏว่า ขณะถูกแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ส.ส.คนนั้นต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก (แม้จะรอลงอาญา)โดยพ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรีก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไป

 

ผู้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอหรือส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่า นายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งไป มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ

(1) ส.ส. หรือ ส.ว. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา ( กรณี ส.ส. จะต้องไม่น้อยกว่า 48 คน ) มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธาน ส.ส. หรือ ประธาน ส.ว. แล้วแต่กรณี และประธาน ส.ส. หรือประธาน ส.ว. ที่ได้รับคำร้องต้องส่งคำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย

 

(2) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( ก.ก.ต. ) มีสิทธิส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วย

โดย : ประชาไท   วันที่ : 2/2/2551
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 03/02/2008 เวลา : 14.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2008 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเชื่อมั่นในการวินิจฉัยคดียุบพรรค ของตุลาการรัฐธรรมนูญชุดนี้ว่าจะเป็นไปอย่างยุติธรรมหรือไม่?
เชื่อมั่น
154 คน
ไม่เชื่อมั่น
33 คน

  โหวต 187 คน