• ตี๋ฝั่งธน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jotu_95@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-04-04
  • จำนวนเรื่อง : 224
  • จำนวนผู้ชม : 293507
  • ส่ง msg :
  • โหวต 652 คน
ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา 145.4125 MHz
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การบริจาค ทุน อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอื่น ๆ ให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในถิ่นทุรกันดาร ตามจังหวัดต่าง ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2553
Posted by ตี๋ฝั่งธน , ผู้อ่าน : 6969 , 15:59:24 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                     ตามที่โรงเรียนจรัสวิทยาคาร หมู่ 1 ต.บ้านหลวง อ.เสนา จ.อยุธยา ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องสนามเด็กเล่น โต๊ะรับประทานอาหาร อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน มาถึงชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษานั้น คณะกรรมการบริหารชมรมนักวิทยุเพื่อการศึกษา จึงได้ไปสำรวจสถานที่หาข้อมูลเบื้องต้น พบว่าโรงเรียนดังกล่าวได้รับงบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอ ยังขาดเครื่องสนามเด็กเล่น โต๊ะรับประทานอาหาร อุปกรณืกีฬา และสื่อการเรียนการสอน ทางคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ จึงมีมติเห็นชอบที่จะทำเป็น " โครงการผ้าป่าการศึกษา สร้างสนามเด็กเล่น"

                     ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญ ผู้ใจบุญ มีจิตศรัทธา ทุกท่านร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของหรือร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อจะได้จัดซื้อเครื่องเล่น เช่น ม้าหมุน ม้ากระดก ถังอุโมงค์ กระดานลื่น อุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอน และอื่น ๆ ให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตามที่เห็นควร และขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

E 20 UCA

(นายสุทิน   จันทร์แดง)

ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

หมายเหตุ  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา จะเดินทางไปบริจาคของให้กับโรงเรียนในวันที่ 5 -6 มิ.ย 53 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ E 21QKC 089-929882 E 20 UCA 085-9226459

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 07/06/2010 เวลา : 10.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคทุน และสิ่งของ

1. บริษัทเอส.เอส.เฟอร์นิเทค จำกัด บริจาค 3,000 บาท
2. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นการไฟฟ้านครหลวง 3,000 บาท
3. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางนาสัมพันธ์ 200 บาท
4. สายคุณ HS 0 FJE 1,500 บาท
5. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นวชิรชัย บริจาค โต๊ะปิงบอง ไม้ปิงบอง ลูกฟุตบอล วอลเลห์บอล ลูกบาส ขนมคบเขี้ยว และอื่น ๆ
6. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นหญ้าแฟก บริจาค อุปกรณ์กีฬา ขนมคบเคี้ยว นมกล่อง
7. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนสะตอ บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด อุปกรณ์กีฬา
8. E 22 BTP 2000 บาท (จัดซื้อขนม)
9. E 22 INX 1000 บาท
10. คุณอำนวย คุณอุสา วิชกุลดา พร้อมครอบครัว 1000 บาท
11. คุณหยาด แช่ปาง 500 บาท
12. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบานไม่รู้โรย บริจาคอุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ต้นไม้(สำหรับปลูก 30 ต้น)
13. HS 0 XYM บริจาคตู้ยา 1 ตู้
14. E 22 CYK บริจาคยาสามัญประจำบ้าน
15. E 20 TXJ และครอบครัว บริจาคขนมสำหรับเลี้ยงเด็ก 200 ชิ้น
16. ประธานสหภาพแรงงาน (คุณเพียร ยงหนู) บริจาคอุปกรณ์กีฬา ขนม เครื่องเขียน และอื่น ๆ

ชมรมเพื่อการศึกษาขอขอบคุณสมาคม ชมรม กลุ่ม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันบริจาคในครั้งนี้

หมายเหตุ ทางชมรมเพื่อการศึกษากำลังจัดทยอยเพิ่มข้อมูลให้เพื่อนสมาชิกที่ร่วมบริจาคอยู่ อาจจะยังไม่มีชื่อของหน่วยงานท่าน ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า และจะนำขึ้นให้เร็วที่สุด ขอขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 07/06/2010 เวลา : 10.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

สรุปเงินบริจาคผ้าป่าการศึกษาและทุกสมาคม ชมรม กลุ่ม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้มอบให้ชมรมเพื่อการศึกษามาเป็นเงินทั้งสิ้น 39,120 บาท (สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบ้านถ้วน)

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา ขอขอบคุณสมาคม ชมรม กลุ่ม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้บริจาคเงิน อุปกรณ์กีฬา สมุด ดินสอ ยางลบ และสื่อการเรียนการสอน ขนมต่าง ๆ มากมาย ทางชมรมเพื่อการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการสนับสนุนจากท่านอีกในโอกาสต่อไป

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 07/06/2010 เวลา : 09.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคทุน และสิ่งของ

1. บริษัทเอส.เอส.เฟอร์นิเทค จำกัด บริจาค 3,000 บาท
2. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นการไฟฟ้านครหลวง 3,000 บาท
3. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางนาสัมพันธ์ 200 บาท
4. สายคุณ HS 0 FJE 1,500 บาท
5. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นวชิรชัย บริจาค โต๊ะปิงบอง ไม้ปิงบอง ลูกฟุตบอล วอลเลห์บอล ลูกบาส ขนมคบเขี้ยว และอื่น ๆ
6. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นหญ้าแฟก บริจาค อุปกรณ์กีฬา ขนมคบเคี้ยว นมกล่อง
7. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนสะตอ บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด อุปกรณ์กีฬา
8. E 22 BTP 2000 บาท (จัดซื้อขนม)
9. E 22 INX 1000 บาท
10. คุณอำนวย คุณอุสา วิชกุลดา พร้อมครอบครัว 1000 บาท
11. คุณหยาด แช่ปาง 500 บาท
12. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบานไม่รู้โรย บริจาคอุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ต้นไม้(สำหรับปลูก 30 ต้น)
13. HS 0 XYM บริจาคตู้ยา 1 ตู้
14. E 22 CYK บริจาคยาสามัญประจำบ้าน
15. E 20 TXJ และครอบครัว บริจาคขนมสำหรับเลี้ยงเด็ก 200 ชิ้น

ชมรมเพื่อการศึกษาขอขอบคุณทุกสมาคม ชมรม กลุ่ม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันบริจาคในครั้งนี้

หมายเหตุ ทางชมรมเพื่อการศึกษากำลังจัดทยอยเพิ่มข้อมูลให้เพื่อนสมาชิกที่ร่วมบริจาคอยู่ อาจจะยังไม่มีชื่อของหน่วยงานท่าน ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า และจะนำขึ้นให้เร็วที่สุด ขอขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 04/06/2010 เวลา : 13.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคทุน และสิ่งของ

1. บริษัทเอส.เอส.เฟอร์นิเทค จำกัด บริจาค 3,000 บาท
2. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นการไฟฟ้านครหลวง 3,000 บาท
3. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางนาสัมพันธ์ 200 บาท
4. สายคุณ HS 0 FJE 1,500 บาท
5. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นวชิรชัย บริจาค โต๊ะปิงบอง ไม้ปิงบอง ลูกฟุตบอล วอลเลห์บอล ลูกบาส ขนมคบเขี้ยว และอื่น ๆ
6. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นหญ้าแฟก บริจาค อุปกรณ์กีฬา ขนมคบเคี้ยว นมกล่อง
7. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนสะตอ บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด อุปกรณ์กีฬา
8. E 22 BTP 2000 บาท (จัดซื้อขนม)
9. E 22 INX 1000 บาท
10. คุณอำนวย คุณอุสา วิชกุลดา พร้อมครอบครัว 1000 บาท
11. คุณหยาด แช่ปาง 500 บาท

ชมรมเพื่อการศึกษาขอขอบคุณทุกสมาคม ชมรม กลุ่ม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันบริจาคในครั้งนี้

หมายเหตุ ทางชมรมเพื่อการศึกษากำลังจัดทยอยเพิ่มข้อมูลให้เพื่อนสมาชิกที่ร่วมบริจาคอยู่ อาจจะยังไม่มีชื่อของหน่วยงานท่าน ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า และจะนำขึ้นให้เร็วที่สุด ขอขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 04/06/2010 เวลา : 11.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

ยอดผ้าป่าการศึกษาโครงการสร้างสนามเด็กเล่น และโต๊ะอาหาร

ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2553 เป็นเงิน 23,320 บาท

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 04/06/2010 เวลา : 11.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคทุน และสิ่งของ

1. บริษัทเอส.เอส.เฟอร์นิเทค จำกัด บริจาค 3,000 บาท
2. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นการไฟฟ้านครหลวง 3,000 บาท
3. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางนาสัมพันธ์ 200 บาท
4. สายคุณ HS 0 FJE 1,500 บาท
5. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นวชิรชัย บริจาค โต๊ะปิงบอง ไม้ปิงบอง ลูกฟุตบอล วอลเลห์บอล ลูกบาส ขนมคบเขี้ยว และอื่น ๆ
6. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นหญ้าแฟก บริจาค อุปกรณ์กีฬา ขนมคบเคี้ยว นมกล่อง
7. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนสะตอ บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด อุปกรณ์กีฬา

ชมรมเพื่อการศึกษาขอขอบคุณทุกสมาคม ชมรม กลุ่ม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันบริจาคในครั้งนี้

หมายเหตุ ทางชมรมเพื่อการศึกษากำลังจัดทยอยเพิ่มข้อมูลให้เพื่อนสมาชิกที่ร่วมบริจาคอยู่ อาจจะยังไม่มีชื่อของหน่วยงานท่าน ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า และจะนำขึ้นให้เร็วที่สุด ขอขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 03/06/2010 เวลา : 13.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

แจ้งกำหนดการเพิ่มเติม

จุดนัดพบที่ 1 บ้าน E 20 UCA ล้อหมุน 7.30 น.
จุดนัดพบที่ 2 ปั้มบางจาก ถนนบรมฯตัดกาญจนาภิเษก 8.00 น. ล้อหมุน
จุดนัดพบที่ 3 ปั้มเอสโซ่ ก่อนถึงแยกไทรน้อย 8.30 น. ล้อหมุน
จุดนัดพบที่ 4 ปั้มคอสโม่ถนนทางหลวงหมายเลย 9 หรือถนนวงแหวนตะวันตก 9.00 น. ล้อหมุน

เรียนทุกท่านให้ไปตามจุดได้เลยตามเวลาที่กำหนด ช่องประสานงาน 145.412 MHz

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 26/04/2010 เวลา : 16.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553
เวลา06.30 น.ขบวนพร้อมกันที่จุดนัดหมายพร้อมเดินทาง
เวลา08.00 น.ถึงโรงเรียนจรัสวิทยาคาร ต.บ้านหลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
เวลา09.00 น.กิจกรรมสันทนาการ โดยชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา (ช่วงที่ 1)
เวลา12.00 น.ร่วมรับประทานพร้อมกัน
เวลา13.00 น.พิธีมอบเครื่องเล่นชนิดต่าง ๆ และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กนักเรียน
เวลา14.30 น.กิจกรรมสันทนาการ (ช่วงที่ 2)
เวลา 16.00 น.กิจกรรมอำลาคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นอันเสร็จพิธี

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น ตอน 1

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น วัดศิริวัฒนาราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ วันเสาร์ที่ 14 ก.ค. 2550

View All
<< เมษายน 2010 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

[ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับกิจกรรมของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา
เห็นด้วย
561 คน
ไม่เห็นด้วย
6 คน

  โหวต 567 คน