• ตี๋ฝั่งธน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jotu_95@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-04-04
  • จำนวนเรื่อง : 228
  • จำนวนผู้ชม : 479026
  • ส่ง msg :
  • โหวต 652 คน
ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา 145.4125 MHz
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การบริจาค ทุน อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอื่น ๆ ให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในถิ่นทุรกันดาร ตามจังหวัดต่าง ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2556
Posted by ตี๋ฝั่งธน , ผู้อ่าน : 1636 , 11:02:09 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

26   มีนาคม    2556

 

เรื่อง       การยืนยันเป็นสมาชิก และรับสมัครสมาชิกใหม่ของชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

เรียน      สมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาทุกท่าน

 

                                ด้วยชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะปรับปรุงบัญชีรายชื่อสมาชิกของชมรม ฯ ใหม่ และเปิดรับสมัครนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไป ที่สนใจในกิจกรรมของชมรม ฯ และมีทัศนคติ ตรงตามวัตถุประสงค์ของชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมกับทางชมรม ฯ ตามมติในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารชมรมเมื่อวันที่  23 มี.ค. 56  ดังนี้

 

                1.  สมาชิกเก่าของชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาให้ยืนยันการลงทะเบียนการเป็นสมาชิกได้ที่ฝ่ายเลขาชมรม ฯ E 22 KTS หรือ ฝ่ายเหรัญญิก E 22 QOF  พร้อมชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 300 บาท / 2 ปี

                2.  ในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาให้ยกเลิกบัตรประจำตัวของเดิมทั้งหมด และจัดทำบัตรสมาชิกของชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาใหม่ โดยให้มีอายุบัตร 2 ปี  ตามวาระท่านประธานในแต่ละสมัย และสมาชิกทุกท่านต้องชำระค่าลงทะเบียนในการเป็นสมาชิกของชมรม ฯ ท่านละ 300 บาท / 2 ปี  หากสมาชิกท่านใดไม่ชำระค่าลงทะเบียนตามที่กำหนดให้ถือว่าขาดจากการเป็นสมาชิก

                3. นักวิทยุสมัครเล่นทั่วไปที่สนใจอยากเข้ามาเป็น สมาชิกของชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา ให้ยื่นเอกสารสำเนาบัตรพนักงานนักวิทยุสมัครเล่น 1 ฉบับ  รูปถ่าย 1 นิ้ว  2  ใบ พร้อมกรอกใบสมัครของชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา และชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 300 บาท / 2 ปี ติดต่อยื่นเอกสารได้ที่ E 22 KTS

                4.  สมาชิกเก่า และสมาชิกใหม่ ของชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา ติดต่อลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 หากพ้นกำหนดถือว่าขาดจากการเป็นสมาชิกของชมรม ฯ

                5. บัตรประจำตัวสมาชิก และทำเนียบประจำชมรม ฯ  ทุกท่านจะได้รับในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  (ประมาณเดือนกรกฎาคม 56 )  พร้อมเลือกประธานชมรม ฯ คนต่อไป

               

                 อนึ่ง ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา 145.4125 MHz  ขอขอบคุณท่านสมาชิกของชมรม ฯ  และนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไปทุกท่าน ที่ได้อุทิศตน เสียสละเวลาร่วมบริจาค ทุน สิ่งของ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาด้วยดีเสมอมา และสิ่งไหนที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม สมาชิกทุกท่าน สามารถเสนอ แนะ แจ้งข้อมูลได้ที่ E 21 QKC โทร. 089-9298882  เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ในการบริหารชมรม ฯ ให้มีประสิทธิภาพ และในทางที่ดีต่อไป

 

                                จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

E 22 BTP

 

 (นายชูชาติ   คล้ายนาค) 

  ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 31/07/2013 เวลา : 10.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56***
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56***
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
18. E 22 MLL ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
19. E 22 CKG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
20. E 22 GHK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
21. E 22 GOC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
22. E 22 NZU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
23. HS 3 RBW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
24. HS 3 TDB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
25. E 20 WZG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
26. E 22 KOW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
27. E 29 DIU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
28. HS 5 BQK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
29. HS 5 JLJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
30. E 22 XOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56*
31. E 22 HBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
32. HS 3 VQF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
33. E 22 LZZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
34. E 22 GZW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
35. E 22 PCV ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
36. E 22 LNN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
37. E 29 AFT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
38. E 29 EXM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
39. E 21 RSK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
40. E 24 FEU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
41. E 22 KTZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
42. E 22 OCM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
43. E 22 OCN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
44. E 22 FS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
45. E 20 BRA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
46. E 20 JKB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
47. E 20 LMX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
48. E 22 CYK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
49. E 20 WJK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
50. E 22 OCQ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
51. E 21 SIB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56*
52. E 20 JZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56(5)
53. E 23 TBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56*
54. E 23 SVO ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56***
55. E 20 IFZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56
56. E 22 EKR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
57. E 22 BTP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
58. E 23 SVS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56
59. E 22 QNG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
60. E 22 QNI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
61. E 22 QJG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56***
62. E 23 TBZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
63. E 22 NPC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
64. E 22 QZA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
65. HS 6 RZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
66. E 20 IEJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
67. E 29 GAD ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56**
68. E 23 TCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56***
69. E 23 TGA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56***
70. คุณวี ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56*
71. E 20 XGY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56*
72. E 23 IXN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
73. E 21 QZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
74. E 20 VQX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
75. E 22 BBM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
76. E 22 QOB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
77. E 22 NZT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
78. E 22 NZS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
79. E 23 RCC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
80. HS 4 YCZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56**
81. E 22 LWK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
82. E 22 UCF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
83. นายสูนจันทร์ จันภิรมย์ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
84. นายฟ้าใหม่ ไกรศรี ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
85. E 23 EXW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56 *
86. E 23 GFV ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56 (SPT)
87. E 23 TCG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56 *
88. HS 3 RMM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56 *
ข้อมูล ณ วันที่ 31 / 7 / 56 เวลา 10.40 น.

.

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 26/07/2013 เวลา : 11.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56***
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56***
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
18. E 22 MLL ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
19. E 22 CKG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
20. E 22 GHK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
21. E 22 GOC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
22. E 22 NZU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
23. HS 3 RBW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
24. HS 3 TDB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
25. E 20 WZG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
26. E 22 KOW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
27. E 29 DIU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
28. HS 5 BQK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
29. HS 5 JLJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
30. E 22 XOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56*
31. E 22 HBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
32. HS 3 VQF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
33. E 22 LZZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
34. E 22 GZW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
35. E 22 PCV ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
36. E 22 LNN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
37. E 29 AFT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
38. E 29 EXM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
39. E 21 RSK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
40. E 24 FEU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
41. E 22 KTZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
42. E 22 OCM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
43. E 22 OCN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
44. E 22 FS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
45. E 20 BRA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
46. E 20 JKB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
47. E 20 LMX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
48. E 22 CYK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
49. E 20 WJK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
50. E 22 OCQ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
51. E 21 SIB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56*
52. E 20 JZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56(5)
53. E 23 TBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56*
54. E 23 SVO ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56***
55. E 20 IFZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56
56. E 22 EKR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
57. E 22 BTP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
58. E 23 SVS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56
59. E 22 QNG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
60. E 22 QNI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
61. E 22 QJG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56***
62. E 23 TBZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
63. E 22 NPC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
64. E 22 QZA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
65. HS 6 RZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
66. E 20 IEJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
67. E 29 GAD ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56**
68. E 23 TCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56***
69. E 23 TGA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56***
70. คุณวี ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56*
71. E 20 XGY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56*
72. E 23 IXN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
73. E 21 QZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
74. E 20 VQX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
75. E 22 BBM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
76. E 22 QOB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
77. E 22 NZT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
78. E 22 NZS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
79. E 23 RCC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
80. HS 4 YCZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56**
81. E 22 LWK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
82. E 22 UCF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
83. นายสูนจันทร์ จันภิรมย์ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
84. นายฟ้าใหม่ ไกรศรี ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
85. E 23 EXW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
86. E 23 GFV ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56 (SPT)
87. E 23 TCG
88. HS 3 RMM
ข้อมูล ณ วันที่ 26 / 7 / 56 เวลา 11.15 น.

.

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 19/07/2013 เวลา : 10.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56***
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56***
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
18. E 22 MLL ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
19. E 22 CKG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
20. E 22 GHK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
21. E 22 GOC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
22. E 22 NZU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
23. HS 3 RBW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
24. HS 3 TDB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
25. E 20 WZG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
26. E 22 KOW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
27. E 29 DIU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
28. HS 5 BQK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
29. HS 5 JLJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
30. E 22 XOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56*
31. E 22 HBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
32. HS 3 VQF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
33. E 22 LZZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
34. E 22 GZW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
35. E 22 PCV ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
36. E 22 LNN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
37. E 29 AFT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
38. E 29 EXM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
39. E 21 RSK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
40. E 24 FEU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
41. E 22 KTZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
42. E 22 OCM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
43. E 22 OCN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
44. E 22 FS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
45. E 20 BRA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
46. E 20 JKB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
47. E 20 LMX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
48. E 22 CYK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
49. E 20 WJK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
50. E 22 OCQ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
51. E 21 SIB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56*
52. E 20 JZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56(5)
53. E 23 TBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56*
54. E 23 SVO ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56***
55. E 20 IFZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56
56. E 22 EKR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
57. E 22 BTP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
58. E 23 SVS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56
59. E 22 QNG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
60. E 22 QNI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
61. E 22 QJG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56***
62. E 23 TBZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
63. E 22 NPC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
64. E 22 QZA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
65. HS 6 RZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
66. E 20 IEJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
67. E 29 GAD ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56**
68. E 23 TCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56***
69. E 23 TGA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56***
70. คุณวี ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56*
71. E 20 XGY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56*
72. E 23 IXN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
73. E 21 QZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
74. E 20 VQX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
75. E 22 BBM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
76. E 22 QOB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
77. E 22 NZT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
78. E 22 NZS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
79. E 23 RCC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
80. HS 4 YCZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56**
81. E 22 LWK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
82. E 22 UCF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
83. นายสูนจันทร์ จันภิรมย์ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
84. นายฟ้าใหม่ ไกรศรี ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
85. E 23 EXW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
86. E 23 GFV ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56 (SPT)
ข้อมูล ณ วันที่ 25 / 6 / 56 เวลา 9.15 น.

.

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 15/07/2013 เวลา : 09.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56***
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56***
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
18. E 22 MLL ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
19. E 22 CKG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
20. E 22 GHK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
21. E 22 GOC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
22. E 22 NZU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
23. HS 3 RBW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
24. HS 3 TDB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
25. E 20 WZG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
26. E 22 KOW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
27. E 29 DIU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
28. HS 5 BQK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
29. HS 5 JLJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
30. E 22 XOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56*
31. E 22 HBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
32. HS 3 VQF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
33. E 22 LZZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
34. E 22 GZW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
35. E 22 PCV ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
36. E 22 LNN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
37. E 29 AFT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
38. E 29 EXM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
39. E 21 RSK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
40. E 24 FEU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
41. E 22 KTZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
42. E 22 OCM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
43. E 22 OCN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
44. E 22 FS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
45. E 20 BRA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
46. E 20 JKB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
47. E 20 LMX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
48. E 22 CYK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
49. E 20 WJK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
50. E 22 OCQ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
51. E 21 SIB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56*
52. E 20 JZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56(5)
53. E 23 TBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56*
54. E 23 SVO ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56***
55. E 20 IFZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56
56. E 22 EKR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
57. E 22 BTP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
58. E 23 SVS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56
59. E 22 QNG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
60. E 22 QNI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
61. E 22 QJG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56***
62. E 23 TBZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
63. E 22 NPC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
64. E 22 QZA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
65. HS 6 RZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
66. E 20 IEJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
67. E 29 GAD ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56**
68. E 23 TCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56***
69. E 23 TGA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56***
70. คุณวี ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56*
71. E 20 XGY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56*
72. E 23 IXN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
73. E 21 QZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
74. E 20 VQX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
75. E 22 BBM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
76. E 22 QOB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
77. E 22 NZT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
78. E 22 NZS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
79. E 23 RCC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
80. HS 4 YCZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56**
81. E 22 LWK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
82. E 22 UCF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
83. นายสูนจันทร์ จันภิรมย์ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
84. นายฟ้าใหม่ ไกรศรี ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
85. E 23 EXW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
ข้อมูล ณ วันที่ 25 / 6 / 56 เวลา 9.15 น.

.

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 26/06/2013 เวลา : 14.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56***
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56***
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
18. E 22 MLL ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
19. E 22 CKG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
20. E 22 GHK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
21. E 22 GOC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
22. E 22 NZU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
23. HS 3 RBW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
24. HS 3 TDB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
25. E 20 WZG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
26. E 22 KOW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
27. E 29 DIU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
28. HS 5 BQK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
29. HS 5 JLJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
30. E 22 XOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56*
31. E 22 HBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
32. HS 3 VQF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
33. E 22 LZZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
34. E 22 GZW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
35. E 22 PCV ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
36. E 22 LNN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
37. E 29 AFT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
38. E 29 EXM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
39. E 21 RSK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
40. E 24 FEU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
41. E 22 KTZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
42. E 22 OCM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
43. E 22 OCN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
44. E 22 FS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
45. E 20 BRA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
46. E 20 JKB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
47. E 20 LMX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
48. E 22 CYK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
49. E 20 WJK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
50. E 22 OCQ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
51. E 21 SIB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56*
52. E 20 JZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56(5)
53. E 23 TBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56*
54. E 23 SVO ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56***
55. E 20 IFZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56
56. E 22 EKR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
57. E 22 BTP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
58. E 23 SVS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56
59. E 22 QNG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
60. E 22 QNI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
61. E 22 QJG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56***
62. E 23 TBZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
63. E 22 NPC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
64. E 22 QZA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
65. HS 6 RZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
66. E 20 IEJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
67. E 29 GAD ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56**
68. E 23 TCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56***
69. E 23 TGA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56***
70. คุณวี ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56*
71. E 20 XGY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56*
72. E 23 IXN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
73. E 21 QZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
74. E 20 VQX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
75. E 22 BBM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
76. E 22 QOB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
77. E 22 NZT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
78. E 22 NZS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
79. E 23 RCC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
80. HS 4 YCZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56**
81. E 22 LWK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
82. E 22 UCF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
83. นายสูนจันทร์ จันภิรมย์ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
84. นายฟ้าใหม่ ไกรศรี ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
ข้อมูล ณ วันที่ 25 / 6 / 56 เวลา 9.15 น.

.

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 25/06/2013 เวลา : 09.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56***
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56***
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
18. E 22 MLL ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
19. E 22 CKG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
20. E 22 GHK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
21. E 22 GOC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
22. E 22 NZU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
23. HS 3 RBW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
24. HS 3 TDB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
25. E 20 WZG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
26. E 22 KOW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
27. E 29 DIU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
28. HS 5 BQK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
29. HS 5 JLJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
30. E 22 XOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56*
31. E 22 HBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
32. HS 3 VQF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
33. E 22 LZZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
34. E 22 GZW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
35. E 22 PCV ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
36. E 22 LNN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
37. E 29 AFT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
38. E 29 EXM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
39. E 21 RSK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
40. E 24 FEU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
41. E 22 KTZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
42. E 22 OCM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
43. E 22 OCN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
44. E 22 FS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
45. E 20 BRA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
46. E 20 JKB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
47. E 20 LMX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
48. E 22 CYK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
49. E 20 WJK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
50. E 22 OCQ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
51. E 21 SIB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56*
52. E 20 JZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56(5)
53. E 23 TBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56*
54. E 23 SVO ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56***
55. E 20 IFZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56
56. E 22 EKR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
57. E 22 BTP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
58. E 23 SVS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56
59. E 22 QNG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
60. E 22 QNI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
61. E 22 QJG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56***
62. E 23 TBZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
63. E 22 NPC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
64. E 22 QZA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
65. HS 6 RZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
66. E 20 IEJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
67. E 29 GAD ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56**
68. E 23 TCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56***
69. E 23 TGA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56***
70. คุณวี ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56*
71. E 20 XGY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56*
72. E 23 IXN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
73. E 21 QZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
74. E 20 VQX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
75. E 22 BBM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
76. E 22 QOB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
77. E 22 NZT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
78. E 22 NZS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
79. E 23 RCC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
80. HS 4 YCZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56**
81. E 22 LWK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
82. E 22 UCF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
ข้อมูล ณ วันที่ 25 / 6 / 56 เวลา 9.15 น.

.

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 05/06/2013 เวลา : 10.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56***
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56***
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
18. E 22 MLL ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
19. E 22 CKG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
20. E 22 GHK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
21. E 22 GOC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
22. E 22 NZU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
23. HS 3 RBW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
24. HS 3 TDB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
25. E 20 WZG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
26. E 22 KOW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
27. E 29 DIU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
28. HS 5 BQK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
29. HS 5 JLJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
30. E 22 XOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56*
31. E 22 HBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
32. HS 3 VQF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
33. E 22 LZZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
34. E 22 GZW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
35. E 22 PCV ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
36. E 22 LNN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
37. E 29 AFT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
38. E 29 EXM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
39. E 21 RSK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
40. E 24 FEU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
41. E 22 KTZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
42. E 22 OCM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
43. E 22 OCN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
44. E 22 FS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
45. E 20 BRA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
46. E 20 JKB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
47. E 20 LMX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
48. E 22 CYK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
49. E 20 WJK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
50. E 22 OCQ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
51. E 21 SIB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56*
52. E 20 JZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56(5)
53. E 23 TBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56*
54. E 23 SVO ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56***
55. E 20 IFZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56
56. E 22 EKR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
57. E 22 BTP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
58. E 23 SVS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56
59. E 22 QNG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
60. E 22 QNI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
61. E 22 QJG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56***
62. E 23 TBZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
63. E 22 NPC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
64. E 22 QZA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
65. HS 6 RZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
66. E 20 IEJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
67. E 29 GAD ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56**
68. E 23 TCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56***
69. E 23 TGA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56***
70. คุณวี ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56*
71. E 20 XGY
72. E 23 IXN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56***
73. E 21 QZK
74. E 20 VQX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
75. E 22 BBM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
76. E 22 QOB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56*
77. E 22 NZT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
78. E 22 NZS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
79. E 23 RCC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 31/5/56
ข้อมูล ณ วันที่ 3 / 6 / 56 เวลา 9.00 น.

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 29/05/2013 เวลา : 11.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
18. E 22 MLL ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
19. E 22 CKG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
20. E 22 GHK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
21. E 22 GOC
22. E 22 NZU
23. HS 3 RBW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
24. HS 3 TDB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
25. E 20 WZG
26. E 22 KOW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
27. E 29 DIU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
28. HS 5 BQK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
29. HS 5 JLJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
30. E 22 XOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56*
31. E 22 HBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
32. HS 3 VQF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
33. E 22 LZZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
34. E 22 GZW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
35. E 22 PCV ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
36. E 22 LNN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
37. E 29 AFT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
38. E 29 EXM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
39. E 21 RSK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
40. E 24 FEU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
41. E 22 KTZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
42. E 22 OCM
43. E 22 OCN
44. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
45. E 20 BRA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
46. E 20 JKB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
47. E 20 LMX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
48. E 22 CYK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
49. E 20 WJK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
50. E 22 OCQ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
51. E 21 SIB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56*
52. E 20 JZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56(5)
53. E 23 TBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56*
54. E 23 SVO ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56***
55. E 20 IFZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56
56. E 22 EKR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
57. E 22 BTP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
58. E 23 SVS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56
59. E 22 QNG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
60. E 22 QNI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
61. E 22 QJG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56***
62. E 23 TBZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
63. E 22 NPC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
64. E 22 QZA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
65. HS 6 RZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
66. E 20 IEJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
67. E 29 GAD ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56**
68. E 23 TCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56***
69. E 23 TGA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56***
70. คุณวี ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 29/5/56*
71. E 20 XGY
ข้อมูล ณ วันที่ 29 / 5 / 56 เวลา 12.00 น.

.

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 27/05/2013 เวลา : 12.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
18. E 22 MLL ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
19. E 22 CKG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
20. E 22 GHK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
21. E 22 GOC
22. E 22 NZU
23. HS 3 RBW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
24. HS 3 TDB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
25. E 20 WZG
26. E 22 KOW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
27. E 29 DIU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
28. HS 5 BQK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
29. HS 5 JLJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
30. E 22 XOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56*
31. E 22 HBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
32. HS 3 VQF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
33. E 22 LZZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
34. E 22 GZW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
35. E 22 PCV ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
36. E 22 LNN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
37. E 29 AFT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
38. E 29 EXM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
39. E 21 RSK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
40. E 24 FEU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
41. E 22 KTZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
42. E 22 OCM
43. E 22 OCN
44. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
45. E 20 BRA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
46. E 20 JKB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
47. E 20 LMX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
48. E 22 CYK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
49. E 20 WJK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
50. E 22 OCQ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
51. E 21 SIB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56*
52. E 20 JZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56(5)
53. E 23 TBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56*
54. E 23 SVO ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56***
55. E 20 IFZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56
56. E 22 EKR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
57. E 22 BTP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
58. E 23 SVS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56
59. E 22 QNG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
60. E 22 QNI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
61. E 22 QJG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56***
62. E 23 TBZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
63. E 22 NPC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
64. E 22 QZA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
65. HS 6 RZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
66. E 20 IEJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56*
67. E 29 GAD ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 27/5/56**
ข้อมูล ณ วันที่ 27 / 5 / 56 เวลา 12.40 น.

.

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 21/05/2013 เวลา : 13.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
18. E 22 MLL ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
19. E 22 CKG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
20. E 22 GHK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
21. E 22 GOC
22. E 22 NZU
23. HS 3 RBW
24. HS 3 TDB
25. E 20 WZG
26. E 22 KOW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
27. E 29 DIU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
28. HS 5 BQK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
29. HS 5 JLJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
30. E 22 XOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56*
31. E 22 HBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
32. HS 3 VQF
33. E 22 LZZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
34. E 22 GZW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
35. E 22 PCV ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
36. E 22 LNN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
37. E 29 AFT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
38. E 29 EXM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
39. E 21 RSK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
40. E 24 FEU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
41. E 22 KTZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
42. E 22 OCM
43. E 22 OCN
44. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
45. E 20 BRA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
46. E 20 JKB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
47. E 20 LMX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
48. E 22 CYK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
49. E 20 WJK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
50. E 22 OCQ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
51. E 21 SIB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56*
52. E 20 JZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56(5)
53. E 23 TBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56*
54. E 23 SVO ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56***
55. E 20 IFZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56
56. E 22 EKR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56(2)
57. E 22 BTP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56*
58. E 23 SVS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 21/5/56
ข้อมูล ณ วันที่ 21 / 5 / 56 เวลา 13.40 น.

.

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 20/05/2013 เวลา : 13.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
18. E 22 MLL ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
19. E 22 CKG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
20. E 22 GHK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
21. E 22 GOC
22. E 22 NZU
23. HS 3 RBW
24. HS 3 TDB
25. E 20 WZG
26. E 22 KOW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
27. E 29 DIU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
28. HS 5 BQK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
29. HS 5 JLJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
30. E 22 XOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56*
31. E 22 HBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
32. HS 3 VQF
33. E 22 LZZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
34. E 22 GZW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
35. E 22 PCV ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
36. E 22 LNN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
37. E 29 AFT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
38. E 29 EXM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
39. E 21 RSK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
40. E 24 FEU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
41. E 22 KTZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
42. E 22 OCM
43. E 22 OCN
44. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
45. E 20 BRA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
46. E 20 JKB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
47. E 20 LMX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
48. E 22 CYK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
49. E 20 WJK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
50. E 22 OCQ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
51. E 21 SIB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56*
52. E 20 JZK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56(5)
53. E 23 TBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56*
54. E 23 SVO ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 20/5/56***
ข้อมูล ณ วันที่ 20 / 5 / 56 เวลา 13.30 น.

.

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 16/05/2013 เวลา : 16.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
18. E 22 MLL ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
19. E 22 CKG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
20. E 22 GHK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
21. E 22 GOC
22. E 22 NZU
23. HS 3 RBW
24. HS 3 TDB
25. E 20 WZG
26. E 22 KOW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
27. E 29 DIU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
28. HS 5 BQK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
29. HS 5 JLJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
30. E 22 XOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56*
31. E 22 HBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
32. HS 3 VQF
33. E 22 LZZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
34. E 22 GZW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
35. E 22 PCV ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
36. E 22 LNN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
37. E 29 AFT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
38. E 29 EXM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
39. E 21 RSK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
40. E 24 FEU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
41. E 22 KTZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
42. E 22 OCM
43. E 22 OCN
44. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
45. E 20 BRA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
46. E 20 JKB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56**
47. E 20 LMX ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
48. E 22 CYK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
49. E 20 WJK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
50. E 22 OCQ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56***
51. E 21 SIB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 16/5/56*
ข้อมูล ณ วันที่ 16 / 5 / 56 เวลา 16.00 น.

.

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 15/05/2013 เวลา : 15.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
18. E 22 MLL ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
19. E 22 CKG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
20. E 22 GHK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
21. E 22 GOC
22. E 22 NZU
23. HS 3 RBW
24. HS 3 TDB
25. E 20 WZG
26. E 22 KOW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
27. E 29 DIU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
28. HS 5 BQK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
29. HS 5 JLJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
30. E 22 XOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56*
31. E 22 HBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
32. HS 3 VQF
33. E 22 LZZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
34. E 22 GZW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
35. E 22 PCV ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
36. E 22 LNN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
37. E 29 AFT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
38. E 29 EXM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
39. E 21 RSK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
40. E 24 FEU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
41. E 22 KTZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
42. E 22 OCM
43. E 22 OCN
44. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 15/5/56*
ข้อมูล ณ วันที่ 15 / 5 / 56 เวลา 15.00 น.

.
.

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 07/05/2013 เวลา : 12.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
18. E 22 MLL
19. E 22 CKG
20. E 22 GHK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
21. E 22 GOC
22. E 22 NZU
23. HS 3 RBW
24. HS 3 TDB
25. E 20 WZG
26. E 22 KOW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
27. E 29 DIU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
28. HS 5 BQK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
29. HS 5 JLJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
30. E 22 XOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56*
31. E 22 HBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
32. HS 3 VQF
33. E 22 LZZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
34. E 22 GZW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56*
35. E 22 PCV ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
36. E 22 LNN ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
37. E 29 AFT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
38. E 29 EXM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
39. E 21 RSK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
40. E 24 FEU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56**
41. E 22 KTZ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 7/5/56***
42. E 22 OCM
43. E 22 OCN
ข้อมูล ณ วันที่ 7 / 5 / 56 เวลา 12.40 น.


.

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 22/04/2013 เวลา : 09.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
18. E 22 MLL
19. E 22 CKG
20. E 22 GHK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**
21. E 22 GOC
22. E 22 NZU
23. HS 3 RBW
24. HS 3 TDB
25. E 20 WZG
26. E 22 KOW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
27. E 29 DIU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
28. HS 5 BQK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
29. HS 5 JLJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
30. E 22 XOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56*
31. E 22 HBC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 22/4/56**ข้อมูล ณ วันที่ 22 / 4 / 56 เวลา 09.00 น.


.

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 09/04/2013 เวลา : 13.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
18. E 22 MLL
19. E 22 CKG
20. E 22 GHK
21. E 22 GOC
22. E 22 NZU
23. HS 3 RBW
24. HS 3 TDB
25. E 20 WZG
26. E 22 KOW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
27. E 29 DIU ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
28. HS 5 BQK ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*
29. HS 5 JLJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 9/4/56*ข้อมูล ณ วันที่ 9 / 4 / 56 เวลา 13.20 น.


.

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 05/04/2013 เวลา : 09.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
18. E 22 MLL
19. E 22 CKG
20. E 22 GHK
21. E 22 GOC
22. E 22 NZU
23. HS 3 RBW
24. HS 3 TDB
25. E 20 WZGข้อมูล ณ วันที่ 5 / 4 / 56 เวลา 09.20 น.


.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 04/04/2013 เวลา : 13.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
18. E 22 MLL
19. E 22 CKG
20. E 22 GHK
21. E 22 GOC
22. E 22 NZU
23. HS 3 RBW
24. HS 3 TDBข้อมูล ณ วันที่ 4 / 4 / 56 เวลา 14.00 น.


.

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 03/04/2013 เวลา : 11.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามการยืนยันสมาชิกเก่าและใหม่ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท

1. E 21 QKC ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
2. E 22 HOJ ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
3. E 21 VDR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
4. E 22 GWY ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
5. E 22 GXA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
6. E 22 GXB ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
7. E 20 UCA ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*
8. HS 2 SPT ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
9. E 22 PQP ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
10. E 22 KTS ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
11. E 22 QNM ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
12. HS 6 VZI ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
13. E 22 LYR ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
14. E 22 QOF ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
15. E 22 QOG ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
16. E 22 QOH ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56
17. E 22 GWW ลงทะเบียนแล้ว 300 บาท 3/4/56*


ข้อมูล ณ วันที่ 3 / 4 / 56 เวลา 11.00 น.


.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น ตอน 1

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น วัดศิริวัฒนาราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ วันเสาร์ที่ 14 ก.ค. 2550

View All
<< มีนาคม 2013 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับกิจกรรมของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา
เห็นด้วย
561 คน
ไม่เห็นด้วย
6 คน

  โหวต 567 คน