• ตี๋ฝั่งธน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jotu_95@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-04-04
  • จำนวนเรื่อง : 228
  • จำนวนผู้ชม : 431346
  • ส่ง msg :
  • โหวต 652 คน
ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา 145.4125 MHz
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การบริจาค ทุน อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอื่น ๆ ให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในถิ่นทุรกันดาร ตามจังหวัดต่าง ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556
Posted by ตี๋ฝั่งธน , ผู้อ่าน : 15066 , 10:41:47 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

26   กันยายน    2556

   

เรื่อง       ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

เรียน      สมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาและนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไป         

 

              ตามที่โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา  ตำบลทุ่งมหาเจริญ   อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ประชาชนในชุมชนมีฐานะความเป็นอยู่ยากจน มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย - ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่ ศธ 04153.117/67 ลงวันที่  18  มีนาคม 2556  เรื่องขอความอนุเราะห์อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา โต๊ะอาหาร และอื่น ๆ มานั้น  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาและคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ  พิจารณาแล้วเห็นว่า  ควรที่จะให้การสนับสนุนตามที่ร้องขอมา   เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนจำนวน 147  คน  การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างขาดแคลน เพราะเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ได้รับงบประมาณจัดสรรจากภาครัฐน้อย ไม่เพียงพอ ทางชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญทุกท่านร่วมกันบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา โต๊ะอาหารและสิ่งที่เห็นสมควรตามกำลังศรัทธาของแต่ท่าน และทางชมรม ฯ จะไปส่งมอบในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556   

 

               จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญทุกท่าน จักขอบคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

 

E21QKC

(นายประยงค์   สมส่วน)

ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

 

หมายเหตุ  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E 21 QKC 089-9298882 / E22KTS 089-0899890 / HS2SPT 085-2299792   และติดต่อบริจาคสิ่งของได้ที่ทำการชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา หรือที่ร้านแว่นตาบางใหญ่

 

กำหนดการ

 

วันเสาร์ที่  23  พฤศจิกายน  2556

06.00  น.              พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งขาเข้า เยื้องๆกับห้างเทสโก้

                            โลตัสพระราม 5

06.30  น.              ออกเดินทางสู่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

10.00  น.              ถึงโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา ต.ทุ่งมหาเจริญ   อ.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว และช่วยกันจัด

                            เตรียมของบริจาค   

12.00  น.              ขอเชิญคณะร่วมเดินทางรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00  น.              กิจกรรมสันทนาการ โดยวิทยากรของชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

15.30  น.              ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้กับทางโรงเรียนและเด็กนักเรียน

18.00  น.              รับประทานอาหารเย็นและพบกับกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่คณะร่วมเดินทางทริปนี้

23.00  น.              พักค้างคืนที่โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

 

วันอาทิตย์ที่  24  พฤศจิกายน  2556

07.30  น.              รับประทานอาหารเช้า

09.00  น.              ออกเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของ จ.สระแก้ว (ตามมติเสียงข้างมาในหมู่คณะที่ร่วมเดินทาง)

17.00  น.              ถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน แล้วพบกันอีกครั้งในโอกาสต่อไป

 

หมายเหตุ

1. พักค้างคืนที่โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา สมาชิกทุกท่านโปรดเตรียมเต็นท์และเครื่องนอน ของใช้ส่วนตัวไปด้วย

2. ท่านใดประสงค์ที่จะนอนโรงแรมวังน้ำเย็นการ์เด้นท์ ห่างจากโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 15 กม. ราคาประมาณ

    500-2000 บาท  โทร.037-251222,037-51333  และท่านต้องทำการจองเอง

3. ค่าอาหาร 3 มื้อ ท่านละ 200 บาท ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชำระได้ที่ฝ่ายเหรัญญิก E22QOF ก่อนวันเดินทาง

4. ขอให้สมาชิกทุกท่านรวบรวมสิ่งของบริจาคส่งที่ทำการชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาภายในวันที่ 15 พ.ย 56

5. โรงแรมวังน้ำเย็นการ์เด้นท์ ห่างจากโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 15 กม. โทร.037-251222,037-251333  

 

สิ่งของที่โรงเรียนต้องการขอรับความอนุเคราะห์

 

1.  โต๊ะอาหารนักเรียน

2.  อุปกรณ์การเกษตร  

3.  กระเป๋านักเรียน                            จำนวน   160  ใบ            (ราคาใบละ  90 บาท)

4.  อุปกรณ์กีฬา

5.  สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บบรทัด

6.  ทีวี LCD ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง

7.  และอื่น ๆ ตามเห็นสมควร

 

การโอนเงินร่วมบริจาคได้ที่บัญชีของชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

ธนาคารกรุงไทย  383-0-16234-0  สาขากระทรวงแรงงาน

ชื่อบัญชีนางสายฝน  อินศิริ   ประเภทออมทรัพย์

และกรุณาโทรแจ้งหรือเมล์บอกฝ่ายเหรัญญิกชมรม ฯ โทร.083-7539488 

 

             

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 21/11/2013 เวลา : 15.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท*
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 1,800 บาท
9. คุณแมว และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 4,770 บาท*
10. HS5BQK & HS5JLJ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
11. คุณโชติกา เจริญชนม์ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
12. คุณปนัดดา ปานตั้น ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
13. คุณน้อง ม.อักษรา บริจาคขนม 8 ห่อ น้ำผลไม้ 10 แพค
14. คุณชานนท์ ประเสริฐศรี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท ***
15. บริษัทดิจิแลนด์ จำกัด โดยคุณปนัดดาและเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท และกล่องใส่ข้าว 96 ชิ้น และเครื่องเขียนอีกจำนวนหนึ่ง***
16. E21VDR & E22GWY บริจาคของเล่นประมาณ 100 ชื้น
17. E20WZG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท*
18. คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช กรรมการบริหารบริษัท ออสสิริส จำกัด ( AUSIRIS Co.,Ltd. ) ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การเกษตร 5,000 บาท (โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ฯ โดยตรง)
19. E22GWW บริจาคสมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด อย่างละ 6 โหล
20. E20WJK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท***
21. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
22. E22QOF และเพื่อน ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
23. คุณศรสวรรค์ บริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 900 บาท***
24. HS0PIO ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,000 บาท***
25. E20JZK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 6 ใบ เป็นเงิน 540 บาท***
26. E22KTZ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
27. E22EKR บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 22 ชิ้น
28. E22GHK & คุณเก๋ บริจาคดินสอ 21 โหล กบเหลาดินสอ 3 โหล
29. พนักงานบริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 11 ใบ เป็นเงิน 1,100 บาท***
30. E22PQP ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
31. E22GOC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
32. E23EXW บริจาคเครื่องโน๊ตบุค พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง
33. E22OCM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท***
34. นางสาวสาวิตรี ทัศนา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
35. E22NPC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท*
36. HS0LSQ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท*
37. บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด โดย E22KOQ บริจาคน้ำโค๊กขวดลิตร 5 ลัง
38. คุณบ๊อบ บริจาคถุงใส่ของแบบผ้าร่ม 60 ใบ
39. E23TBC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
40. E22BSG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์กีฬา 5,000 บาท*
41. E22 UCF บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 200 บาท *
42. E23 RCC บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 200 บาท*
43. E22 NZS บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 300 บาท *
44. E22 NZU บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท *
45. กลุ่ม เพื่อน นปพ. รุ่น 9 บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 2,000 บาท และมอบเครื่องเขียนมาอีกจำนวนหนึ่ง *
46. E20XGY บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท*
47. E23SVO บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
48. ท่านอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง นายก อบต.โคกขาม ผอ.ศูนย์เพชรรัตน์ จังหวัดสุมทรสาคร ร่วมบริจาค 2,000 บาท *
49. คุณจิตติมา บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท *
50. E22QNG ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท*
51. บริษัท SSK PAPER OFFICE CO.,LTD ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ ชุดเครื่องเขียน 12 ชุด
52. E23IFB &E24LDK ร่วมบริจาคเครื่องเขียน 1,000 บาท (จัดซื้อเอง)
53. E23FPP และเจ้าหน้าที่คณะแพทย์พยาบาลกุมารศัลยกรรม รพ.จุฬาลงกรณ์ บริจาคกระเป๋านักเรียน 26 ใบ เป็นเงิน 2,340 บาท และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนมูลค่า 1,400 บาท (จัดซื้อมาแล้ว)
54. E21QKE บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 300 บาท *
55. E21 XJO ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 3 เอส สมุทรปราการ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท *
56. คุณวรินทร เฉยสำราญ ร่วมบริจาค ฟุตบอล3ลูก วอลเล่บอล2ลูก ลูกบาสเกสบอล1ลูก
57. คุณแป้ง ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท *
58. คุณปุ๊มหาชัยและเพื่อน ๆ บริจาคเงิน 11,000 บาท *
59. นายชิษณ์ชน ทองหยวกและครอบครัว บริจาคข้าวสาร 1 กระสอบ 50 กก.
60. E23TCA , E23TBZ , E23LKX ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท***
61. HS3RBW ร่วมบริจาค 100 บาท***
62. คุณปุ๊มหาชัย จัดอาหารทะเล ปลาเก๋า ปลาหมึก กุ้ง หอย อย่างละ 10 กก. สำหรับงานเลี้ยงสมาชิกที่ไปร่วมงานตอนกลางคืน
63. ท่านพันเอกหญฺิงศิริวรรณ วงษ์สวัสดิ์ มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน กระเป๋าใส่เอกสาร 60 ชุด
64. คุณแม่ชำเรือง สุทธิประภา ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
65. E29SZ รองประธานชมรมเพื่อนรวมใจ ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท ***
66. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์ ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สมุด ดินสอ ยางลบ และยารีกษาโรค จำนวนหนึ่ง
67. E29UH ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 79 บางสะพาน ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียน 3,300 บาท***
68. HS3VEE อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา บริจาคอุปกรณ์กีฬาไม้แบด 5 ชุด (ผ่าน E23IFB)
69. คุณเมย์วดี รัตนพันธ์ สาทร บริจาคสมุด 4 โหล ดินสอ 50 แท่ง
70. คุณวิกัญญา อภิเวชาสิริ พร้อมพนักงานบริษัท แม็คชอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคเม้าส์ + คีบอร์ด จำนวน 50 ชุด
71. คุณรัตน์นา บุผามาตะนัง ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การศึกษา 200 บาท *
72. คุณบี กลุ่มอาสาดุสิต บริจาคข้าวสาร 5 กระสอบ ซอส 5 ลัง กาวซิลิโคน 10 ลัง
73. E22CYK ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การเรียน 500 บาท*รายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋
17. HS5BQK รถ 1 คัน
18. HS5JLJ
19. E22BTP รถ 1 คัน
20. E22BTQ
21. E20YJP รถ 1 คัน
22. ผู้ติดตาม E20YJP
23. ผู้ติดตาม E20YJP
24. E22CKG รถ 1 คัน
25. E22MLL
26. E22MLM
27. E23IFB กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นปากช่องสัมพันธ์ รถ 1 คัน
28. E24LDK
29. E23TBZ รถ 1 คัน
30. E23LKX
31. HS3RBW
32. HS4ORC รถ 1 คัน
33. E20UCA รถ 1 คัน
34. E23TCA รถ 1 คัน
35. คุณวรรณ
36. คุณเขียด
37. E22OCM รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม E22OCM
39. E22OCQ รถ 1 คัน
40. E23LLA
41. E22KTZ รถ 1 คัน
42. E23SVO รถ 1 คัน
43. HS6VZI รถ 1 คัน
44. E22BSG รถ 1 คัน
45. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio รถ 1 คัน
46. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio รถ 1 คัน (ขอคนขับรถด้วย)
47. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
48. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
49. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
50. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
51. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
52. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
53. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
54. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
55. E29AFT รถ 1 คัน
56. ผู้ติดตาม E29AFT
57. E23LLF รถ 1 คัน
58. คุณโสภา
59. คุณประไพ
60. คุณพร
61. คุณแอ๋ม
62. ผู้ติดตาม E20IEJ
63. ผู้ติดตาม E20IEJ
64. ผู้ติดตาม E20IEJ
65. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์ รถ 1 คัน
66. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
67. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
68. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
69. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
70. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
71. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
72. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
73. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
74. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์


รวมสมาชิก 74 คน รถ 29 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/56 เวลา 15.55 น.

หมายเหตุ

ตัวแทนการรับเงินโอนผ่านบัญชี

1.E21QKC*
2.E22GHK**
3.E22QOF***

.

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 21/11/2013 เวลา : 10.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท*
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 1,800 บาท
9. คุณแมว และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 4,770 บาท*
10. HS5BQK & HS5JLJ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
11. คุณโชติกา เจริญชนม์ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
12. คุณปนัดดา ปานตั้น ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
13. คุณน้อง ม.อักษรา บริจาคขนม 8 ห่อ น้ำผลไม้ 10 แพค
14. คุณชานนท์ ประเสริฐศรี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท ***
15. บริษัทดิจิแลนด์ จำกัด โดยคุณปนัดดาและเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท และกล่องใส่ข้าว 96 ชิ้น และเครื่องเขียนอีกจำนวนหนึ่ง***
16. E21VDR & E22GWY บริจาคของเล่นประมาณ 100 ชื้น
17. E20WZG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท*
18. คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช กรรมการบริหารบริษัท ออสสิริส จำกัด ( AUSIRIS Co.,Ltd. ) ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การเกษตร 5,000 บาท (โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ฯ โดยตรง)
19. E22GWW บริจาคสมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด อย่างละ 6 โหล
20. E20WJK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท***
21. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
22. E22QOF และเพื่อน ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
23. คุณศรสวรรค์ บริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 900 บาท***
24. HS0PIO ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,000 บาท***
25. E20JZK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 6 ใบ เป็นเงิน 540 บาท***
26. E22KTZ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
27. E22EKR บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 22 ชิ้น
28. E22GHK & คุณเก๋ บริจาคดินสอ 21 โหล กบเหลาดินสอ 3 โหล
29. พนักงานบริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 11 ใบ เป็นเงิน 1,100 บาท***
30. E22PQP ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
31. E22GOC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
32. E23EXW บริจาคเครื่องโน๊ตบุค พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง
33. E22OCM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท***
34. นางสาวสาวิตรี ทัศนา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
35. E22NPC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท*
36. HS0LSQ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท*
37. บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด โดย E22KOQ บริจาคน้ำโค๊กขวดลิตร 5 ลัง
38. คุณบ๊อบ บริจาคถุงใส่ของแบบผ้าร่ม 60 ใบ
39. E23TBC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
40. E22BSG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์กีฬา 5,000 บาท*
41. E22 UCF บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 200 บาท *
42. E23 RCC บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 200 บาท*
43. E22 NZS บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 300 บาท *
44. E22 NZU บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท *
45. กลุ่ม เพื่อน นปพ. รุ่น 9 บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 2,000 บาท และมอบเครื่องเขียนมาอีกจำนวนหนึ่ง *
46. E20XGY บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท*
47. E23SVO บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
48. ท่านอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง นายก อบต.โคกขาม ผอ.ศูนย์เพชรรัตน์ จังหวัดสุมทรสาคร ร่วมบริจาค 2,000 บาท *
49. คุณจิตติมา บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท *
50. E22QNG ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท*
51. บริษัท SSK PAPER OFFICE CO.,LTD ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ ชุดเครื่องเขียน 12 ชุด
52. E23IFB &E24LDK ร่วมบริจาคเครื่องเขียน 1,000 บาท (จัดซื้อเอง)
53. E23FPP และเจ้าหน้าที่คณะแพทย์พยาบาลกุมารศัลยกรรม รพ.จุฬาลงกรณ์ บริจาคกระเป๋านักเรียน 26 ใบ เป็นเงิน 2,340 บาท และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนมูลค่า 1,400 บาท (จัดซื้อมาแล้ว)
54. E21QKE บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 300 บาท *
55. E21 XJO ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 3 เอส สมุทรปราการ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท *
56. คุณวรินทร เฉยสำราญ ร่วมบริจาค ฟุตบอล3ลูก วอลเล่บอล2ลูก ลูกบาสเกสบอล1ลูก
57. คุณแป้ง ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท *
58. คุณปุ๊มหาชัยและเพื่อน ๆ บริจาคเงิน 11,000 บาท *
59. นายชิษณ์ชน ทองหยวกและครอบครัว บริจาคข้าวสาร 1 กระสอบ 50 กก.
60. E23TCA , E23TBZ , E23LKX ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท***
61. HS3RBW ร่วมบริจาค 100 บาท***
62. คุณปุ๊มหาชัย จัดอาหารทะเล ปลาเก๋า ปลาหมึก กุ้ง หอย อย่างละ 10 กก. สำหรับงานเลี้ยงสมาชิกที่ไปร่วมงานตอนกลางคืน
63. ท่านพันเอกหญฺิงศิริวรรณ วงษ์สวัสดิ์ มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน กระเป๋าใส่เอกสาร 60 ชุด
64. คุณแม่ชำเรือง สุทธิประภา ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
65. E29SZ รองประธานชมรมเพื่อนรวมใจ ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท ***
66. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์ ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สมุด ดินสอ ยางลบ และยารีกษาโรค จำนวนหนึ่ง
67. E29UH ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 79 บางสะพาน ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียน 3,300 บาท***
68. HS3VEE อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา บริจาคอุปกรณ์กีฬาไม้แบด 5 ชุด (ผ่าน E23IFB)
69. คุณเมย์วดี รัตนพันธ์ สาทร บริจาคสมุด 4 โหล ดินสอ 50 แท่ง
70. คุณวิกัญญา อภิเวชาสิริ พร้อมพนักงานบริษัท แม็คชอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคเม้าส์ + คีบอร์ด จำนวน 50 ชุด
71. คุณรัตน์นา บุผามาตะนัง ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การศึกษา 200 บาท
72. คุณบี กลุ่มอาสาดุสิต บริจาคข้าวสาร 5 กระสอบ ซอส 5 ลัง กาวซิลิโคน 10 ลัง
73. E22CYK ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การเรียน 500 บาท*รายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋
17. HS5BQK รถ 1 คัน
18. HS5JLJ
19. E22BTP รถ 1 คัน
20. E22BTQ
21. E20YJP รถ 1 คัน
22. ผู้ติดตาม E20YJP
23. ผู้ติดตาม E20YJP
24. E22CKG รถ 1 คัน
25. E22MLL
26. E22MLM
27. E23IFB กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นปากช่องสัมพันธ์ รถ 1 คัน
28. E24LDK
29. E23TBZ รถ 1 คัน
30. E23LKX
31. HS3RBW
32. HS4ORC รถ 1 คัน
33. E20UCA รถ 1 คัน
34. E23TCA รถ 1 คัน
35. คุณวรรณ
36. คุณเขียด
37. E22OCM รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม E22OCM
39. E22OCQ รถ 1 คัน
40. E23LLA
41. E22KTZ รถ 1 คัน
42. E23SVO รถ 1 คัน
43. HS6VZI รถ 1 คัน
44. E22BSG รถ 1 คัน
45. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio รถ 1 คัน
46. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio รถ 1 คัน (ขอคนขับรถด้วย)
47. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
48. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
49. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
50. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
51. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
52. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
53. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
54. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
55. E29AFT รถ 1 คัน
56. ผู้ติดตาม E29AFT
57. E23LLF รถ 1 คัน
58. คุณโสภา
59. คุณประไพ
60. คุณพร
61. คุณแอ๋ม
62. ผู้ติดตาม E20IEJ
63. ผู้ติดตาม E20IEJ
64. ผู้ติดตาม E20IEJ
65. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์ รถ 1 คัน
66. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
67. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
68. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
69. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
70. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
71. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
72. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
73. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
74. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์


รวมสมาชิก 74 คน รถ 29 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/56 เวลา 10.00 น.

หมายเหตุ

ตัวแทนการรับเงินโอนผ่านบัญชี

1.E21QKC*
2.E22GHK**
3.E22QOF***

.

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 21/11/2013 เวลา : 09.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท*
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 1,800 บาท
9. คุณแมว และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 4,770 บาท*
10. HS5BQK & HS5JLJ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
11. คุณโชติกา เจริญชนม์ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
12. คุณปนัดดา ปานตั้น ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
13. คุณน้อง ม.อักษรา บริจาคขนม 8 ห่อ น้ำผลไม้ 10 แพค
14. คุณชานนท์ ประเสริฐศรี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท ***
15. บริษัทดิจิแลนด์ จำกัด โดยคุณปนัดดาและเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท และกล่องใส่ข้าว 96 ชิ้น และเครื่องเขียนอีกจำนวนหนึ่ง***
16. E21VDR & E22GWY บริจาคของเล่นประมาณ 100 ชื้น
17. E20WZG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท*
18. คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช กรรมการบริหารบริษัท ออสสิริส จำกัด ( AUSIRIS Co.,Ltd. ) ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การเกษตร 5,000 บาท (โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ฯ โดยตรง)
19. E22GWW บริจาคสมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด อย่างละ 6 โหล
20. E20WJK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท***
21. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
22. E22QOF และเพื่อน ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
23. คุณศรสวรรค์ บริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 900 บาท***
24. HS0PIO ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,000 บาท***
25. E20JZK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 6 ใบ เป็นเงิน 540 บาท***
26. E22KTZ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
27. E22EKR บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 22 ชิ้น
28. E22GHK & คุณเก๋ บริจาคดินสอ 21 โหล กบเหลาดินสอ 3 โหล
29. พนักงานบริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 11 ใบ เป็นเงิน 1,100 บาท***
30. E22PQP ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
31. E22GOC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
32. E23EXW บริจาคเครื่องโน๊ตบุค พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง
33. E22OCM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท***
34. นางสาวสาวิตรี ทัศนา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
35. E22NPC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท*
36. HS0LSQ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท*
37. บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด โดย E22KOQ บริจาคน้ำโค๊กขวดลิตร 5 ลัง
38. คุณบ๊อบ บริจาคถุงใส่ของแบบผ้าร่ม 60 ใบ
39. E23TBC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
40. E22BSG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์กีฬา 5,000 บาท*
41. E22 UCF บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 200 บาท *
42. E23 RCC บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 200 บาท*
43. E22 NZS บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 300 บาท *
44. E22 NZU บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท *
45. กลุ่ม เพื่อน นปพ. รุ่น 9 บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 2,000 บาท และมอบเครื่องเขียนมาอีกจำนวนหนึ่ง *
46. E20XGY บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท*
47. E23SVO บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
48. ท่านอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง นายก อบต.โคกขาม ผอ.ศูนย์เพชรรัตน์ จังหวัดสุมทรสาคร ร่วมบริจาค 2,000 บาท *
49. คุณจิตติมา บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท *
50. E22QNG ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท*
51. บริษัท SSK PAPER OFFICE CO.,LTD ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ ชุดเครื่องเขียน 12 ชุด
52. E23IFB &E24LDK ร่วมบริจาคเครื่องเขียน 1,000 บาท (จัดซื้อเอง)
53. E23FPP และเจ้าหน้าที่คณะแพทย์พยาบาลกุมารศัลยกรรม รพ.จุฬาลงกรณ์ บริจาคกระเป๋านักเรียน 26 ใบ เป็นเงิน 2,340 บาท และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนมูลค่า 1,400 บาท (จัดซื้อมาแล้ว)
54. E21QKE บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 300 บาท *
55. E21 XJO ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 3 เอส สมุทรปราการ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท *
56. คุณวรินทร เฉยสำราญ ร่วมบริจาค ฟุตบอล3ลูก วอลเล่บอล2ลูก ลูกบาสเกสบอล1ลูก
57. คุณแป้ง ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท *
58. คุณปุ๊มหาชัยและเพื่อน ๆ บริจาคเงิน 11,000 บาท *
59. นายชิษณ์ชน ทองหยวกและครอบครัว บริจาคข้าวสาร 1 กระสอบ 50 กก.
60. E23TCA , E23TBZ , E23LKX ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท***
61. HS3RBW ร่วมบริจาค 100 บาท***
62. คุณปุ๊มหาชัย จัดอาหารทะเล ปลาเก๋า ปลาหมึก กุ้ง หอย อย่างละ 10 กก. สำหรับงานเลี้ยงสมาชิกที่ไปร่วมงานตอนกลางคืน
63. ท่านพันเอกหญฺิงศิริวรรณ วงษ์สวัสดิ์ มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน กระเป๋าใส่เอกสาร 60 ชุด
64. คุณแม่ชำเรือง สุทธิประภา ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
65. E29SZ รองประธานชมรมเพื่อนรวมใจ ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท ***
66. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์ ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สมุด ดินสอ ยางลบ และยารีกษาโรค จำนวนหนึ่ง
67. E29UH ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 79 บางสะพาน ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียน 3,300 บาท***
68. HS3VEE อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา บริจาคอุปกรณ์กีฬาไม้แบด 5 ชุด (ผ่าน E23IFB)
69. คุณเมย์วดี รัตนพันธ์ สาทร บริจาคสมุด 4 โหล ดินสอ 50 แท่ง
70. คุณวิกัญญา อภิเวชาสิริ พร้อมพนักงานบริษัท แม็คชอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคเม้าส์ + คีบอร์ด จำนวน 50 ชุด
71. คุณรัตน์นา บุผามาตะนัง ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การศึกษา 200 บาท
72. คุณบี กลุ่มอาสาดุสิต บริจาคข้าวสาร 5 กระสอบ ซอส 5 ลัง กาวซิลิโคน 10 ลังรายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋
17. HS5BQK รถ 1 คัน
18. HS5JLJ
19. E22BTP รถ 1 คัน
20. E22BTQ
21. E20YJP รถ 1 คัน
22. ผู้ติดตาม E20YJP
23. ผู้ติดตาม E20YJP
24. E22CKG รถ 1 คัน
25. E22MLL
26. E22MLM
27. E23IFB กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นปากช่องสัมพันธ์ รถ 1 คัน
28. E24LDK
29. E23TBZ รถ 1 คัน
30. E23LKX
31. HS3RBW
32. HS4ORC รถ 1 คัน
33. E20UCA รถ 1 คัน
34. E23TCA รถ 1 คัน
35. คุณวรรณ
36. คุณเขียด
37. E22OCM รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม E22OCM
39. E22OCQ รถ 1 คัน
40. E23LLA
41. E22KTZ รถ 1 คัน
42. E23SVO รถ 1 คัน
43. HS6VZI รถ 1 คัน
44. E22BSG รถ 1 คัน
45. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio รถ 1 คัน
46. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio รถ 1 คัน (ขอคนขับรถด้วย)
47. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
48. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
49. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
50. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
51. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
52. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
53. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
54. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
55. E29AFT รถ 1 คัน
56. ผู้ติดตาม E29AFT
57. E23LLF รถ 1 คัน
58. คุณโสภา
59. คุณประไพ
60. คุณพร
61. คุณแอ๋ม
62. ผู้ติดตาม E20IEJ
63. ผู้ติดตาม E20IEJ
64. ผู้ติดตาม E20IEJ
65. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์ รถ 1 คัน
66. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
67. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
68. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
69. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
70. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
71. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
72. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
73. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
74. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์


รวมสมาชิก 74 คน รถ 29 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/56 เวลา 09.25 น.

หมายเหตุ

ตัวแทนการรับเงินโอนผ่านบัญชี

1.E21QKC*
2.E22GHK**
3.E22QOF***

.

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 20/11/2013 เวลา : 13.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท*
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 1,800 บาท
9. คุณแมว และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 4,770 บาท*
10. HS5BQK & HS5JLJ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
11. คุณโชติกา เจริญชนม์ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
12. คุณปนัดดา ปานตั้น ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
13. คุณน้อง ม.อักษรา บริจาคขนม 8 ห่อ น้ำผลไม้ 10 แพค
14. คุณชานนท์ ประเสริฐศรี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท ***
15. บริษัทดิจิแลนด์ จำกัด โดยคุณปนัดดาและเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท และกล่องใส่ข้าว 96 ชิ้น และเครื่องเขียนอีกจำนวนหนึ่ง***
16. E21VDR & E22GWY บริจาคของเล่นประมาณ 100 ชื้น
17. E20WZG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท*
18. คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช กรรมการบริหารบริษัท ออสสิริส จำกัด ( AUSIRIS Co.,Ltd. ) ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การเกษตร 5,000 บาท (โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ฯ โดยตรง)
19. E22GWW บริจาคสมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด อย่างละ 6 โหล
20. E20WJK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท***
21. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
22. E22QOF และเพื่อน ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
23. คุณศรสวรรค์ บริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 900 บาท***
24. HS0PIO ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,000 บาท***
25. E20JZK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 6 ใบ เป็นเงิน 540 บาท***
26. E22KTZ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
27. E22EKR บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 22 ชิ้น
28. E22GHK & คุณเก๋ บริจาคดินสอ 21 โหล กบเหลาดินสอ 3 โหล
29. พนักงานบริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 11 ใบ เป็นเงิน 1,100 บาท***
30. E22PQP ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
31. E22GOC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
32. E23EXW บริจาคเครื่องโน๊ตบุค พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง
33. E22OCM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท***
34. นางสาวสาวิตรี ทัศนา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
35. E22NPC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท*
36. HS0LSQ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท*
37. บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด โดย E22KOQ บริจาคน้ำโค๊กขวดลิตร 5 ลัง
38. คุณบ๊อบ บริจาคถุงใส่ของแบบผ้าร่ม 60 ใบ
39. E23TBC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
40. E22BSG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์กีฬา 5,000 บาท*
41. E22 UCF บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 200 บาท *
42. E23 RCC บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 200 บาท*
43. E22 NZS บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 300 บาท *
44. E22 NZU บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท *
45. กลุ่ม เพื่อน นปพ. รุ่น 9 บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 2,000 บาท และมอบเครื่องเขียนมาอีกจำนวนหนึ่ง *
46. E20XGY บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท*
47. E23SVO บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
48. ท่านอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง นายก อบต.โคกขาม ผอ.ศูนย์เพชรรัตน์ จังหวัดสุมทรสาคร ร่วมบริจาค 2,000 บาท *
49. คุณจิตติมา บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท *
50. E22QNG ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
51. บริษัท SSK PAPER OFFICE CO.,LTD ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ ชุดเครื่องเขียน 12 ชุด
52. E23IFB &E24LDK ร่วมบริจาคเครื่องเขียน 1,000 บาท (จัดซื้อเอง)
53. E23FPP และเจ้าหน้าที่คณะแพทย์พยาบาลกุมารศัลยกรรม รพ.จุฬาลงกรณ์ บริจาคกระเป๋านักเรียน 26 ใบ เป็นเงิน 2,340 บาท และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนมูลค่า 1,400 บาท (จัดซื้อมาแล้ว)
54. E21QKE บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 300 บาท *
55. E21 XJO ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 3 เอส สมุทรปราการ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท *
56. คุณวรินทร เฉยสำราญ ร่วมบริจาค ฟุตบอล3ลูก วอลเล่บอล2ลูก ลูกบาสเกสบอล1ลูก
57. คุณแป้ง ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท *
58. คุณปุ๊มหาชัยและเพื่อน ๆ บริจาคเงิน 11,000 บาท *
59. นายชิษณ์ชน ทองหยวกและครอบครัว บริจาคข้าวสาร 1 กระสอบ 50 กก.
60. E23TCA , E23TBZ , E23LKX ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท***
61. HS3RBW ร่วมบริจาค 100 บาท***
62. คุณปุ๊มหาชัย จัดอาหารทะเล ปลาเก๋า ปลาหมึก กุ้ง หอย อย่างละ 10 กก. สำหรับงานเลี้ยงสมาชิกที่ไปร่วมงานตอนกลางคืน
63. ท่านพันเอกหญฺิงศิริวรรณ วงษ์สวัสดิ์ มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน กระเป๋าใส่เอกสาร 60 ชุด
64. คุณแม่ชำเรือง สุทธิประภา ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
65. E29SZ รองประธานชมรมเพื่อนรวมใจ ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท ***
66. คุณเจี๊ยบ กระทรวงสาธารณสุข มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 1 ชุด
67. E29UH ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 79 บางสะพาน ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียน 3,300 บาท***
68. HS3VEE อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา บริจาคอุปกรณ์กีฬาไม้แบด 5 ชุด (ผ่าน E23IFB)
69. คุณเมย์วดี รัตนพันธ์ สาทร บริจาคสมุด 4 โหล ดินสอ 50 แท่ง
70. คุณวิกัญญา อภิเวชาสิริ พร้อมพนักงานบริษัท แม็คชอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคเม้าส์ + คีบอร์ด จำนวน 50 ชุด
71. คุณรัตน์นา บุผามาตะนัง ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การศึกษา 200 บาท
72. คุณบี กลุ่มอาสาดุสิต บริจาคข้าวสาร 5 กระสอบ ซอส 5 ลัง กาวซิลิโคน 10 ลังรายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋
17. HS5BQK รถ 1 คัน
18. HS5JLJ
19. E22BTP รถ 1 คัน
20. E22BTQ
21. E20YJP รถ 1 คัน
22. ผู้ติดตาม E20YJP
23. ผู้ติดตาม E20YJP
24. E22CKG รถ 1 คัน
25. E22MLL
26. E22MLM
27. E23IFB กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นปากช่องสัมพันธ์ รถ 1 คัน
28. E24LDK
29. E23TBZ รถ 1 คัน
30. E23LKX
31. HS3RBW
32. HS4ORC รถ 1 คัน
33. E20UCA รถ 1 คัน
34. E23TCA รถ 1 คัน
35. คุณวรรณ
36. คุณเขียด
37. E22OCM รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม E22OCM
39. E22OCQ รถ 1 คัน
40. E23LLA
41. E22KTZ รถ 1 คัน
42. E23SVO รถ 1 คัน
43. HS6VZI รถ 1 คัน
44. E22BSG รถ 1 คัน
45. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio รถ 1 คัน
46. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio รถ 1 คัน (ขอคนขับรถด้วย)
47. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
48. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
49. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
50. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
51. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
52. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
53. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
54. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
55. E29AFT รถ 1 คัน
56. ผู้ติดตาม E29AFT
57. E23LLF รถ 1 คัน
58. คุณโสภา
59. คุณประไพ
60. คุณพร
61. คุณแอ๋ม
62. ผู้ติดตาม E20IEJ
63. ผู้ติดตาม E20IEJ
64. ผู้ติดตาม E20IEJ
65. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์ รถ 1 คัน
66. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
67. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
68. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
69. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
70. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
71. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
72. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
73. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
74. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์


รวมสมาชิก 74 คน รถ 29 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 20/11/56 เวลา 13.00 น.

หมายเหตุ

ตัวแทนการรับเงินโอนผ่านบัญชี

1.E21QKC*
2.E22GHK**
3.E22QOF***

.

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 19/11/2013 เวลา : 13.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท*
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 1,800 บาท
9. คุณแมว และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 4,770 บาท*
10. HS5BQK & HS5JLJ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
11. คุณโชติกา เจริญชนม์ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
12. คุณปนัดดา ปานตั้น ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
13. คุณน้อง ม.อักษรา บริจาคขนม 8 ห่อ น้ำผลไม้ 10 แพค
14. คุณชานนท์ ประเสริฐศรี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท ***
15. บริษัทดิจิแลนด์ จำกัด โดยคุณปนัดดาและเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท และกล่องใส่ข้าว 96 ชิ้น และเครื่องเขียนอีกจำนวนหนึ่ง***
16. E21VDR & E22GWY บริจาคของเล่นประมาณ 100 ชื้น
17. E20WZG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท*
18. คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช กรรมการบริหารบริษัท ออสสิริส จำกัด ( AUSIRIS Co.,Ltd. ) ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การเกษตร 5,000 บาท (โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ฯ โดยตรง)
19. E22GWW บริจาคสมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด อย่างละ 6 โหล
20. E20WJK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท***
21. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
22. E22QOF และเพื่อน ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
23. คุณศรสวรรค์ บริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 900 บาท***
24. HS0PIO ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,000 บาท***
25. E20JZK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 6 ใบ เป็นเงิน 540 บาท***
26. E22KTZ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
27. E22EKR บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 22 ชิ้น
28. E22GHK & คุณเก๋ บริจาคดินสอ 21 โหล กบเหลาดินสอ 3 โหล
29. พนักงานบริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 11 ใบ เป็นเงิน 1,100 บาท***
30. E22PQP ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
31. E22GOC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
32. E23EXW บริจาคเครื่องโน๊ตบุค พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง
33. E22OCM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท***
34. นางสาวสาวิตรี ทัศนา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
35. E22NPC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท*
36. HS0LSQ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท*
37. บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด โดย E22KOQ บริจาคน้ำโค๊กขวดลิตร 5 ลัง
38. คุณบ๊อบ บริจาคถุงใส่ของแบบผ้าร่ม 60 ใบ
39. E23TBC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
40. E22BSG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์กีฬา 5,000 บาท*
41. E22 UCF บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 200 บาท
42. E23 RCC บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 200 บาท
43. E22 NZS บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 300 บาท
44. E22 NZU บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท
45. กลุ่ม เพื่อน นปพ. รุ่น 9 บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 2,000 บาท และมอบเครื่องเขียนมาอีกจำนวนหนึ่ง
46. E20XGY บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท*
47. E23SVO บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
48. ท่านอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง นายก อบต.โคกขาม ผอ.ศูนย์เพชรรัตน์ จังหวัดสุมทรสาคร ร่วมบริจาค 2,000 บาท
49. คุณจิตติมา บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท *
50. E22QNG ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
51. บริษัท SSK PAPER OFFICE CO.,LTD ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ ชุดเครื่องเขียน 12 ชุด
52. E23IFB &E24LDK ร่วมบริจาคเครื่องเขียน 1,000 บาท (จัดซื้อเอง)
53. E23FPP และเจ้าหน้าที่คณะแพทย์พยาบาลกุมารศัลยกรรม รพ.จุฬาลงกรณ์ บริจาคกระเป๋านักเรียน 26 ใบ เป็นเงิน 2,340 บาท และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนมูลค่า 1,400 บาท (จัดซื้อมาแล้ว)
54. E21QKE บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 300 บาท *
55. E21 XJO ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 3 เอส สมุทรปราการ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท *
56. คุณวรินทร เฉยสำราญ ร่วมบริจาค ฟุตบอล3ลูก วอลเล่บอล2ลูก ลูกบาสเกสบอล1ลูก
57. คุณแป้ง ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท *
58. คุณปุ๊มหาชัยและเพื่อน ๆ บริจาคเงิน 11,000 บาท *
59. นายชิษณ์ชน ทองหยวกและครอบครัว บริจาคข้าวสาร 1 กระสอบ 50 กก.
60. E23TCA , E23TBZ , E23LKX ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท***
61. HS3RBW ร่วมบริจาค 100 บาท***
62. คุณปุ๊มหาชัย จัดอาหารทะเล ปลาเก๋า ปลาหมึก กุ้ง หอย อย่างละ 10 กก. สำหรับงานเลี้ยงสมาชิกที่ไปร่วมงานตอนกลางคืน
63. ท่านพันเอกหญฺิงศิริวรรณ วงษ์สวัสดิ์ มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน กระเป๋าใส่เอกสาร 60 ชุด
64. คุณแม่ชำเรือง สุทธิประภา ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
65. E29SZ รองประธานชมรมเพื่อนรวมใจ ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท ***
66. คุณเจี๊ยบ กระทรวงสาธารณสุข มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 1 ชุด
67. E29UH ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 79 บางสะพาน ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียน 3,300 บาท***รายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋
17. HS5BQK รถ 1 คัน
18. HS5JLJ
19. E22BTP รถ 1 คัน
20. E22BTQ
21. E20YJP รถ 1 คัน
22. ผู้ติดตาม E20YJP
23. ผู้ติดตาม E20YJP
24. E22CKG รถ 1 คัน
25. E22MLL
26. E22MLM
27. E23IFB กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นปากช่องสัมพันธ์ รถ 1 คัน
28. E24LDK
29. E23TBZ รถ 1 คัน
30. E23LKX
31. HS3RBW
32. HS4ORC รถ 1 คัน
33. E20UCA รถ 1 คัน
34. E23TCA รถ 1 คัน
35. คุณวรรณ
36. คุณเขียด
37. E22OCM รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม E22OCM
39. E22OCQ รถ 1 คัน
40. E23LLA
41. E22KTZ รถ 1 คัน
42. E23SVO รถ 1 คัน
43. HS6VZI รถ 1 คัน
44. E22BSG รถ 1 คัน
45. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio รถ 1 คัน
46. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio รถ 1 คัน (ขอคนขับรถด้วย)
47. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
48. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
49. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
50. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
51. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
52. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
53. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
54. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
55. E29AFT รถ 1 คัน
56. ผู้ติดตาม E29AFT
57. E23LLF รถ 1 คัน
58. คุณโสภา
59. คุณประไพ
60. คุณพร
61. คุณแอ๋ม

รวมสมาชิก 61 คน รถ 28 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 19/11/56 เวลา 13.25 น.

หมายเหตุ

ตัวแทนการรับเงินโอนผ่านบัญชี

1.E21QKC*
2.E22GHK**
3.E22QOF***

.

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 18/11/2013 เวลา : 18.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,700 บาท
9. คุณแมว และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 4,770 บาท*
10. HS5BQK & HS5JLJ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
11. คุณโชติกา เจริญชนม์ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
12. คุณปนัดดา ปานตั้น ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
13. คุณน้อง ม.อักษรา บริจาคขนม 8 ห่อ น้ำผลไม้ 10 แพค
14. คุณชานนท์ ประเสริฐศรี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท ***
15. บริษัทดิจิแลนด์ จำกัด โดยคุณปนัดดาและเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท และกล่องใส่ข้าว 96 ชิ้น และเครื่องเขียนอีกจำนวนหนึ่ง
16. E21VDR & E22GWY บริจาคของเล่นประมาณ 100 ชื้น
17. E20WZG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท*
18. คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช กรรมการบริหารบริษัท ออสสิริส จำกัด ( AUSIRIS Co.,Ltd. ) ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การเกษตร 5,000 บาท (โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ฯ โดยตรง)
19. E22GWW บริจาคสมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด อย่างละ 6 โหล
20. E20WJK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท***
21. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
22. E22QOF และเพื่อน ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
23. คุณศรสวรรค์ บริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 900 บาท***
24. HS0PIO ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,000 บาท***
25. E20JZK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 6 ใบ เป็นเงิน 540 บาท***
26. E22KTZ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
27. E22EKR บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 22 ชิ้น
28. E22GHK & คุณเก๋ บริจาคดินสอ 21 โหล กบเหลาดินสอ 3 โหล
29. พนักงานบริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 11 ใบ เป็นเงิน 1,100 บาท***
30. E22PQP ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
31. E22GOC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
32. E23EXW บริจาคเครื่องโน๊ตบุค พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง
33. E22OCM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
34. นางสาวสาวิตรี ทัศนา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
35. E22NPC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท*
36. HS0LSQ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท*
37. บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด โดย E22KOQ บริจาคน้ำโค๊กขวดลิตร 5 ลัง
38. คุณบ๊อบ บริจาคถุงใส่ของแบบผ้าร่ม 60 ใบ
39. E23TBC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
40. E22BSG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์กีฬา 5,000 บาท*
41. E22 UCF บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 200 บาท
42. E23 RCC บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 200 บาท
43. E22 NZS บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 300 บาท
44. E22 NZU บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท
45. กลุ่ม เพื่อน นปพ. รุ่น 9 บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 2,000 บาท และมอบเครื่องเขียนมาอีกจำนวนหนึ่ง
46. E20XGY บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท*
47. E23SVO บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
48. ท่านอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง นายก อบต.โคกขาม ผอ.ศูนย์เพชรรัตน์ จังหวัดสุมทรสาคร ร่วมบริจาค 2,000 บาท
49. คุณจิตติมา บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท *
50. E22QNG ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
51. บริษัท SSK PAPER OFFICE CO.,LTD ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ ชุดเครื่องเขียน 12 ชุด
52. E23IFB &E24LDK ร่วมบริจาคเครื่องเขียน 1,000 บาท (จัดซื้อเอง)
53. E23FPP และเจ้าหน้าที่คณะแพทย์พยาบาลกุมารศัลยกรรม รพ.จุฬาลงกรณ์ บริจาคกระเป๋านักเรียน 26 ใบ เป็นเงิน 2,340 บาท และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนมูลค่า 1,400 บาท (จัดซื้อมาแล้ว)
54. E21QKE บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 300 บาท *
55. E21 XJO ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 3 เอส สมุทรปราการ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท *
56. คุณวรินทร เฉยสำราญ ร่วมบริจาค ฟุตบอล3ลูก วอลเล่บอล2ลูก ลูกบาสเกสบอล1ลูก
57. คุณแป้ง ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท *
58. คุณปุ๊มหาชัยและเพื่อน ๆ บริจาคเงิน 11,000 บาท *
59. นายชิษณ์ชน ทองหยวกและครอบครัว บริจาคข้าวสาร 1 กระสอบ 50 กก.
60. E23TCA , E23TBZ , E23LKX ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท***
61. HS3RBW ร่วมบริจาค 100 บาท***
62. คุณปุ๊มหาชัย จัดอาหารทะเล ปลาเก๋า ปลาหมึก กุ้ง หอย อย่างละ 10 กก. สำหรับงานเลี้ยงสมาชิกที่ไปร่วมงานตอนกลางคืน
63. ท่านพันเอกหญฺิงศิริวรรณ วงษ์สวัสดิ์ มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน กระเป๋าใส่เอกสาร 60 ชุด
64. คุณแม่ชำเรือง สุทธิประภา ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
65. E29SZ รองประธานชมรมเพื่อนรวมใจ ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท ***
66. คุณเจี๊ยบ กระทรวงสาธารณสุข มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 1 ชุด
67. E29UH ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 79 บางสะพาน ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียน 3,300 บาทรายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋
17. HS5BQK รถ 1 คัน
18. HS5JLJ
19. E22BTP รถ 1 คัน
20. E22BTQ
21. E20YJP รถ 1 คัน
22. ผู้ติดตาม E20YJP
23. ผู้ติดตาม E20YJP
24. E22CKG รถ 1 คัน
25. E22MLL
26. E22MLM
27. E23IFB กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นปากช่องสัมพันธ์ รถ 1 คัน
28. E24LDK
29. E23TBZ รถ 1 คัน
30. E23LKX
31. HS3RBW
32. HS4ORC รถ 1 คัน
33. E20UCA รถ 1 คัน
34. E23TCA รถ 1 คัน
35. คุณวรรณ
36. คุณเขียด
37. E22OCM รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม E22OCM
39. E22OCQ รถ 1 คัน
40. E23LLA
41. E22KTZ รถ 1 คัน
42. E23SVO รถ 1 คัน
43. HS6VZI รถ 1 คัน
44. E22BSG รถ 1 คัน
45. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio รถ 1 คัน
46. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio รถ 1 คัน (ขอคนขับรถด้วย)
47. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
48. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
49. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
50. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
51. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
52. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
53. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio
54. พี่สมานและทีมงาน 1695 Sevenzaa Radio

รวมสมาชิก 54 คน รถ 26 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 18/11/56 เวลา 18.15 น.

หมายเหตุ

ตัวแทนการรับเงินโอนผ่านบัญชี

1.E21QKC*
2.E22GHK**
3.E22QOF***

.

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 15/11/2013 เวลา : 11.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,700 บาท
9. คุณแมว และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 4,770 บาท*
10. HS5BQK & HS5JLJ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
11. คุณโชติกา เจริญชนม์ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
12. คุณปนัดดา ปานตั้น ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
13. คุณน้อง ม.อักษรา บริจาคขนม 8 ห่อ น้ำผลไม้ 10 แพค
14. คุณชานนท์ ประเสริฐศรี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท ***
15. บริษัทดิจิแลนด์ จำกัด โดยคุณปนัดดาและเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท และกล่องใส่ข้าว 96 ชิ้น และเครื่องเขียนอีกจำนวนหนึ่ง
16. E21VDR & E22GWY บริจาคของเล่นประมาณ 100 ชื้น
17. E20WZG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท*
18. คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช กรรมการบริหารบริษัท ออสสิริส จำกัด ( AUSIRIS Co.,Ltd. ) ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การเกษตร 5,000 บาท (โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ฯ โดยตรง)
19. E22GWW บริจาคสมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด อย่างละ 6 โหล
20. E20WJK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท***
21. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
22. E22QOF และเพื่อน ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
23. คุณศรสวรรค์ บริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 900 บาท***
24. HS0PIO ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,000 บาท***
25. E20JZK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 6 ใบ เป็นเงิน 540 บาท***
26. E22KTZ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
27. E22EKR บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 22 ชิ้น
28. E22GHK & คุณเก๋ บริจาคดินสอ 21 โหล กบเหลาดินสอ 3 โหล
29. พนักงานบริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 11 ใบ เป็นเงิน 1,100 บาท***
30. E22PQP ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
31. E22GOC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
32. E23EXW บริจาคเครื่องโน๊ตบุค พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง
33. E22OCM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
34. นางสาวสาวิตรี ทัศนา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
35. E22NPC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท*
36. HS0LSQ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท*
37. บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด โดย E22KOQ บริจาคน้ำโค๊กขวดลิตร 5 ลัง
38. คุณบ๊อบ บริจาคถุงใส่ของแบบผ้าร่ม 60 ใบ
39. E23TBC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
40. E22BSG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์กีฬา 5,000 บาท*
41. E22 UCF บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 200 บาท
42. E23 RCC บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 200 บาท
43. E22 NZS บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 300 บาท
44. E22 NZU บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท
45. กลุ่ม เพื่อน นปพ. รุ่น 9 บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 2,000 บาท และมอบเครื่องเขียนมาอีกจำนวนหนึ่ง
46. E20XGY บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท*
47. E23SVO บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
48. ท่านอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง นายก อบต.โคกขาม ผอ.ศูนย์เพชรรัตน์ จังหวัดสุมทรสาคร ร่วมบริจาค 2,000 บาท
49. คุณจิตติมา บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท *
50. E22QNG ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
51. บริษัท SSK PAPER OFFICE CO.,LTD ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ ชุดเครื่องเขียน 12 ชุด
52. E23IFB &E24LDK ร่วมบริจาคเครื่องเขียน 1,000 บาท (จัดซื้อเอง)รายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋
17. HS5BQK รถ 1 คัน
18. HS5JLJ
19. E22BTP รถ 1 คัน
20. E22BTQ
21. E20YJP รถ 1 คัน
22. ผู้ติดตาม E20YJP
23. ผู้ติดตาม E20YJP
24. E22CKG รถ 1 คัน
25. E22MLL
26. E22MLM
27. E23IFB กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นปากช่องสัมพันธ์ รถ 1 คัน
28. E24LDK
29. E23TBZ รถ 1 คัน
30. E23LKX
31. HS3RBW
32. HS4ORC รถ 1 คัน
33. E20UCA รถ 1 คัน
34. E23TCA รถ 1 คัน
35. คุณวรรณ
36. คุณเขียด
37. E22OCM รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม E22OCM
39. E22OCQ รถ 1 คัน
40. E23LLA
41. E22KTZ รถ 1 คัน
42. E23SVO รถ 1 คัน


รวมสมาชิก 42 คน รถ 22 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 15/11/56 เวลา 11.00 น.


หมายเหตุ

ตัวแทนการรับเงินโอนผ่านบัญชี

1.E21QKC*
2.E22GHK**
3.E22QOF***

.

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 14/11/2013 เวลา : 09.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,700 บาท
9. คุณแมว และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 4,770 บาท*
10. HS5BQK & HS5JLJ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
11. คุณโชติกา เจริญชนม์ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
12. คุณปนัดดา ปานตั้น ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
13. คุณน้อง ม.อักษรา บริจาคขนม 8 ห่อ น้ำผลไม้ 10 แพค
14. คุณชานนท์ ประเสริฐศรี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท ***
15. บริษัทดิจิแลนด์ จำกัด โดยคุณปนัดดาและเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท และกล่องใส่ข้าว 96 ชิ้น และเครื่องเขียนอีกจำนวนหนึ่ง
16. E21VDR & E22GWY บริจาคของเล่นประมาณ 100 ชื้น
17. E20WZG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท*
18. คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช กรรมการบริหารบริษัท ออสสิริส จำกัด ( AUSIRIS Co.,Ltd. ) ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การเกษตร 5,000 บาท (โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ฯ โดยตรง)
19. E22GWW บริจาคสมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด อย่างละ 6 โหล
20. E20WJK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท***
21. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
22. E22QOF และเพื่อน ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
23. คุณศรสวรรค์ บริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 900 บาท***
24. HS0PIO ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,000 บาท***
25. E20JZK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 6 ใบ เป็นเงิน 540 บาท***
26. E22KTZ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
27. E22EKR บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 22 ชิ้น
28. E22GHK & คุณเก๋ บริจาคดินสอ 21 โหล กบเหลาดินสอ 3 โหล
29. พนักงานบริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 11 ใบ เป็นเงิน 1,100 บาท***
30. E22PQP ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
31. E22GOC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
32. E23EXW บริจาคเครื่องโน๊ตบุค พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง
33. E22OCM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
34. นางสาวสาวิตรี ทัศนา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
35. E22NPC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท*
36. HS0LSQ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท*
37. บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด โดย E22KOQ บริจาคน้ำโค๊กขวดลิตร 5 ลัง
38. คุณบ๊อบ บริจาคถุงใส่ของแบบผ้าร่ม 60 ใบ
39. E23TBC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
40. E22BSG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์กีฬา 5,000 บาท*
41. E22 UCF บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 200 บาท
42. E23 RCC บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 200 บาท
43. E22 NZS บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 300 บาท
44. E22 NZU บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท
45. กลุ่ม เพื่อน นปพ. รุ่น 9 บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 2,000 บาท และมอบเครื่องเขียนมาอีกจำนวนหนึ่ง
46. E20XGY บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท*
47. E23SVO บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
48. ท่านอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง นายก อบต.โคกขาม ผอ.ศูนย์เพชรรัตน์ จังหวัดสุมทรสาคร ร่วมบริจาค 2,000 บาทรายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋
17. HS5BQK รถ 1 คัน
18. HS5JLJ
19. E22BTP รถ 1 คัน
20. E22BTQ
21. E20YJP รถ 1 คัน
22. ผู้ติดตาม E20YJP
23. ผู้ติดตาม E20YJP
24. E22CKG รถ 1 คัน
25. E22MLL
26. E22MLM
27. E23IFB กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นปากช่องสัมพันธ์ รถ 1 คัน
28. E24LDK
29. E23TBZ รถ 1 คัน
30. E23LKX
31. HS3RBW
32. HS4ORC รถ 1 คัน
33. E20UCA รถ 1 คัน
34. E23TCA รถ 1 คัน
35. คุณวรรณ
36. คุณเขียด
37. E22OCM รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม E22OCM
39. E22OCQ รถ 1 คัน
40. E23LLA
41. E22KTZ รถ 1 คัน


รวมสมาชิก 41 คน รถ 21 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 14/11/56 เวลา 09.10 น.


หมายเหตุ

ตัวแทนการรับเงินโอนผ่านบัญชี

1.E21QKC*
2.E22GHK**
3.E22QOF***

.

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 13/11/2013 เวลา : 14.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,700 บาท
9. คุณแมว และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 4,770 บาท*
10. HS5BQK & HS5JLJ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
11. คุณโชติกา เจริญชนม์ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
12. คุณปนัดดา ปานตั้น ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
13. คุณน้อง ม.อักษรา บริจาคขนม 8 ห่อ น้ำผลไม้ 10 แพค
14. คุณชานนท์ ประเสริฐศรี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท ***
15. บริษัทดิจิแลนด์ จำกัด โดยคุณปนัดดาและเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท และกล่องใส่ข้าว 96 ชิ้น และเครื่องเขียนอีกจำนวนหนึ่ง
16. E21VDR & E22GWY บริจาคของเล่นประมาณ 100 ชื้น
17. E20WZG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท*
18. คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช กรรมการบริหารบริษัท ออสสิริส จำกัด ( AUSIRIS Co.,Ltd. ) ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การเกษตร 5,000 บาท (โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ฯ โดยตรง)
19. E22GWW บริจาคสมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด อย่างละ 6 โหล
20. E20WJK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท***
21. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
22. E22QOF และเพื่อน ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
23. คุณศรสวรรค์ บริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 900 บาท***
24. HS0PIO ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,000 บาท***
25. E20JZK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 6 ใบ เป็นเงิน 540 บาท***
26. E22KTZ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
27. E22EKR บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 22 ชิ้น
28. E22GHK & คุณเก๋ บริจาคดินสอ 21 โหล กบเหลาดินสอ 3 โหล
29. พนักงานบริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 11 ใบ เป็นเงิน 1,100 บาท***
30. E22PQP ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
31. E22GOC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
32. E23EXW บริจาคเครื่องโน๊ตบุค พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง
33. E22OCM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
34. นางสาวสาวิตรี ทัศนา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
35. E22NPC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท*
36. HS0LSQ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท*
37. บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด โดย E22KOQ บริจาคน้ำโค๊กขวดลิตร 5 ลัง
38. คุณบ๊อบ บริจาคถุงใส่ของแบบผ้าร่ม 60 ใบ
39. E23TBC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
40. E22BSG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์กีฬา 5,000 บาท*
41. E22 UCF บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 200 บาท
42. E23 RCC บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 200 บาท
43. E22 NZS บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 300 บาท
44. E22 NZU บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท
45. กลุ่ม เพื่อน นปพ. รุ่น 9 บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 2,000 บาท และมอบเครื่องเขียนมาอีกจำนวนหนึ่ง
46. E20XGY บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท*
47. E23SVO บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***รายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋
17. HS5BQK รถ 1 คัน
18. HS5JLJ
19. E22BTP รถ 1 คัน
20. E22BTQ
21. E20YJP รถ 1 คัน
22. ผู้ติดตาม E20YJP
23. ผู้ติดตาม E20YJP
24. E22CKG รถ 1 คัน
25. E22MLL
26. E22MLM
27. E23IFB กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นปากช่องสัมพันธ์ รถ 1 คัน
28. E24LDK
29. E23TBZ รถ 1 คัน
30. E23LKX
31. HS3RBW
32. HS4ORC รถ 1 คัน
33. E20UCA รถ 1 คัน
34. E23TCA รถ 1 คัน
35. คุณวรรณ
36. คุณเขียด
37. E22OCM รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม E22OCM
39. E22OCQ รถ 1 คัน
40. E23LLA
41. E22KTZ รถ 1 คัน


รวมสมาชิก 41 คน รถ 21 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 13/11/56 เวลา 14.20 น.


หมายเหตุ

ตัวแทนการรับเงินโอนผ่านบัญชี

1.E21QKC*
2.E22GHK**
3.E22QOF***

.

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 12/11/2013 เวลา : 18.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,700 บาท
9. คุณแมว และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 4,770 บาท*
10. HS5BQK & HS5JLJ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
11. คุณโชติกา เจริญชนม์ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
12. คุณปนัดดา ปานตั้น ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
13. คุณน้อง ม.อักษรา บริจาคขนม 8 ห่อ น้ำผลไม้ 10 แพค
14. คุณชานนท์ ประเสริฐศรี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท ***
15. บริษัทดิจิแลนด์ จำกัด โดยคุณปนัดดาและเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท และกล่องใส่ข้าว 96 ชิ้น และเครื่องเขียนอีกจำนวนหนึ่ง
16. E21VDR & E22GWY บริจาคของเล่นประมาณ 100 ชื้น
17. E20WZG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท*
18. คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช กรรมการบริหารบริษัท ออสสิริส จำกัด ( AUSIRIS Co.,Ltd. ) ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การเกษตร 5,000 บาท (โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ฯ โดยตรง)
19. E22GWW บริจาคสมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด อย่างละ 6 โหล
20. E20WJK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท***
21. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
22. E22QOF และเพื่อน ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
23. คุณศรสวรรค์ บริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 900 บาท***
24. HS0PIO ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,000 บาท***
25. E20JZK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 6 ใบ เป็นเงิน 540 บาท***
26. E22KTZ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
27. E22EKR บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 22 ชิ้น
28. E22GHK & คุณเก๋ บริจาคดินสอ 21 โหล กบเหลาดินสอ 3 โหล
29. พนักงานบริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 11 ใบ เป็นเงิน 1,100 บาท***
30. E22PQP ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
31. E22GOC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
32. E23EXW บริจาคเครื่องโน๊ตบุค พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง
33. E22OCM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
34. นางสาวสาวิตรี ทัศนา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
35. E22NPC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
36. HS0LSQ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
37. บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด โดย E22KOQ บริจาคน้ำโค๊กขวดลิตร 5 ลัง
38. คุณบ๊อบ บริจาคถุงใส่ของแบบผ้าร่ม 60 ใบ
39. E23TBC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาทรายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋
17. HS5BQK รถ 1 คัน
18. HS5JLJ
19. E22BTP รถ 1 คัน
20. E22BTQ
21. E20YJP รถ 1 คัน
22. ผู้ติดตาม E20YJP
23. ผู้ติดตาม E20YJP
24. E22CKG รถ 1 คัน
25. E22MLL
26. E22MLM
27. E23IFB กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นปากช่องสัมพันธ์ รถ 1 คัน
28. E24LDK
29. E23TBZ รถ 1 คัน
30. E23LKX
31. HS3RBW
32. HS4ORC รถ 1 คัน
33. E20UCA รถ 1 คัน
34. E23TCA รถ 1 คัน
35. คุณวรรณ
36. คุณเขียด
37. E22OCM รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม E22OCM
39. E22OCQ รถ 1 คัน
40. E23LLA


รวมสมาชิก 40 คน รถ 20 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 12/11/56 เวลา 18.35 น.


หมายเหตุ

ตัวแทนการรับเงินโอนผ่านบัญชี

1.E21QKC*
2.E22GHK**
3.E22QOF***

.

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 11/11/2013 เวลา : 16.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,700 บาท
9. คุณแมว และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 4,770 บาท*
10. HS5BQK & HS5JLJ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
11. คุณโชติกา เจริญชนม์ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
12. คุณปนัดดา ปานตั้น ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
13. คุณน้อง ม.อักษรา บริจาคขนม 8 ห่อ น้ำผลไม้ 10 แพค
14. คุณชานนท์ ประเสริฐศรี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท ***
15. บริษัทดิจิแลนด์ จำกัด โดยคุณปนัดดาและเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท และกล่องใส่ข้าว 96 ชิ้น และเครื่องเขียนอีกจำนวนหนึ่ง
16. E21VDR & E22GWY บริจาคของเล่นประมาณ 100 ชื้น
17. E20WZG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท*
18. คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช กรรมการบริหารบริษัท ออสสิริส จำกัด ( AUSIRIS Co.,Ltd. ) ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การเกษตร 5,000 บาท (โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ฯ โดยตรง)
19. E22GWW บริจาคสมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด อย่างละ 6 โหล
20. E20WJK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท***
21. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
22. E22QOF และเพื่อน ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
23. คุณศรสวรรค์ บริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 900 บาท***
24. HS0PIO ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,000 บาท***
25. E20JZK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 6 ใบ เป็นเงิน 540 บาท***
26. E22KTZ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
27. E22EKR บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 22 ชิ้น
28. E22GHK & คุณเก๋ บริจาคดินสอ 21 โหล กบเหลาดินสอ 3 โหล
29. พนักงานบริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 11 ใบ เป็นเงิน 1,100 บาท***
30. E22PQP ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
31. E22GOC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
32. E23EXW บริจาคเครื่องโน๊ตบุค พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง
33. E22OCM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
34. นางสาวสาวิตรี ทัศนา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***รายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋
17. HS5BQK รถ 1 คัน
18. HS5JLJ
19. E22BTP รถ 1 คัน
20. E22BTQ
21. E20YJP รถ 1 คัน
22. ผู้ติดตาม E20YJP
23. ผู้ติดตาม E20YJP
24. E22CKG รถ 1 คัน
25. E22MLL
26. E22MLM
27. E23IFB กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นปากช่องสัมพันธ์ รถ 1 คัน
28. E24LDK
29. E23TBZ รถ 1 คัน
30. E23LKX
31. HS3RBW
32. HS4ORC รถ 1 คัน
33. E20UCA รถ 1 คัน
34. E23TCA รถ 1 คัน
35. คุณวรรณ
36. คุณเขียด
37. E22OCM รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม E22OCM


รวมสมาชิก 38 คน รถ 19 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 11/11/56 เวลา 16.15 น.


หมายเหตุ

ตัวแทนการรับเงินโอนผ่านบัญชี

1.E21QKC*
2.E22GHK**
3.E22QOF***

.

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 11/11/2013 เวลา : 11.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,700 บาท
9. คุณแมว และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 4,770 บาท*
10. HS5BQK & HS5JLJ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
11. คุณโชติกา เจริญชนม์ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
12. คุณปนัดดา ปานตั้น ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
13. คุณน้อง ม.อักษรา บริจาคขนม 8 ห่อ น้ำผลไม้ 10 แพค
14. คุณชานนท์ ประเสริฐศรี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท ***
15. บริษัทดิจิแลนด์ จำกัด โดยคุณปนัดดาและเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท และกล่องใส่ข้าว 96 ชิ้น และเครื่องเขียนอีกจำนวนหนึ่ง
16. E21VDR & E22GWY บริจาคของเล่นประมาณ 100 ชื้น
17. E20WZG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท*
18. คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช กรรมการบริหารบริษัท ออสสิริส จำกัด ( AUSIRIS Co.,Ltd. ) ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การเกษตร 5,000 บาท (โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ฯ โดยตรง)
19. E22GWW บริจาคสมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด อย่างละ 6 โหล
20. E20WJK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท***
21. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
22. E22QOF และเพื่อน ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
23. คุณศรสวรรค์ บริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 900 บาท***
24. HS0PIO ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,000 บาท***
25. E20JZK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 6 ใบ เป็นเงิน 540 บาท***
26. E22KTZ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
27. E22EKR บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 22 ชิ้น
28. E22GHK & คุณเก๋ บริจาคดินสอ 21 โหล กบเหลาดินสอ 3 โหล
29. พนักงานบริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 11 ใบ เป็นเงิน 1,100 บาท***
30. E22PQP ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท***
31. E22GOC ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาทรายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋
17. HS5BQK รถ 1 คัน
18. HS5JLJ
19. E22BTP รถ 1 คัน
20. E22BTQ
21. E20YJP รถ 1 คัน
22. ผู้ติดตาม E20YJP
23. ผู้ติดตาม E20YJP
24. E22CKG รถ 1 คัน
25. E22MLL
26. E22MLM
27. E23IFB กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นปากช่องสัมพันธ์ รถ 1 คัน
28. E24LDK
29. E23TBZ รถ 1 คัน
30. E23LKX
31. HS3RBW
32. HS4ORC รถ 1 คัน
33. E20UCA รถ 1 คัน
34. E23TCA รถ 1 คัน
35. คุณวรรณ
36. คุณเขียด


รวมสมาชิก 36 คน รถ 18 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 11/11/56 เวลา 11.11 น.


หมายเหตุ

ตัวแทนการรับเงินโอนผ่านบัญชี

1.E21QKC*
2.E22GHK**
3.E22QOF***

.

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 08/11/2013 เวลา : 16.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท***
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,700 บาท
9. คุณแมว และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 4,770 บาท
10. HS5BQK & HS5JLJ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท
11. คุณโชติกา เจริญชนม์ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
12. คุณปนัดดา ปานตั้น ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
13. คุณน้อง ม.อักษรา บริจาคขนม 8 ห่อ น้ำผลไม้ 10 แพค
14. คุณชานนท์ ประเสริฐศรี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท ***
15. บริษัทดิจิแลนด์ จำกัด โดยคุณปนัดดาและเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท และกล่องใส่ข้าว 96 ชิ้น และเครื่องเขียนอีกจำนวนหนึ่ง
16. E21VDR & E22GWY บริจาคของเล่นประมาณ 100 ชื้น
17. E20WZG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท*
18. คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช กรรมการบริหารบริษัท ออสสิริส จำกัด ( AUSIRIS Co.,Ltd. ) ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การเกษตร 5,000 บาท (โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ฯ โดยตรง)
19. E22GWW บริจาคสมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด อย่างละ 6 โหล
20. E20WJK ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
21. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
22. E22QOF และเพื่อน ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
23. คุณศรสวรรค์ บริษัทไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 900 บาทรายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋
17. HS5BQK รถ 1 คัน
18. HS5JLJ
19. E22BTP รถ 1 คัน
20. E22BTQ
21. E20YJP รถ 1 คัน
22. ผู้ติดตาม E20YJP
23. ผู้ติดตาม E20YJP
24. E22CKG รถ 1 คัน
25. E22MLL
26. E22MLM
27. E23IFB กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นปากช่องสัมพันธ์ รถ 1 คัน
28. E24LDK
29. E23TBZ รถ 1 คัน
30. E23LKX
31. HS3RBW
32. HS4ORC รถ 1 คัน
33. E20UCA รถ 1 คัน


รวมสมาชิก 33 คน รถ 17 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 8/11/56 เวลา 16.20 น.


หมายเหตุ

ตัวแทนการรับเงินโอนผ่านบัญชี

1.E21QKC*
2.E22GHK**
3.E22QOF***

.

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 06/11/2013 เวลา : 16.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,700 บาท
9. คุณแมว และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 4,770 บาท
10. HS5BQK & HS5JLJ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท
11. คุณโชติกา เจริญชนม์ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
12. คุณปนัดดา ปานตั้น ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
13. คุณน้อง ม.อักษรา บริจาคขนม 8 ห่อ น้ำผลไม้ 10 แพค
14. คุณชานนท์ ประเสริฐศรี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท ***
15. บริษัทดิจิแลนด์ จำกัด โดยคุณปนัดดาและเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท และกล่องใส่ข้าว 96 ชิ้น และเครื่องเขียนอีกจำนวนหนึ่ง
16. E21VDR & E22GWY บริจาคของเล่นประมาณ 100 ชื้น
17. E20WZG บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท*
18. คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช กรรมการบริหารบริษัท ออสสิริส จำกัด ( AUSIRIS Co.,Ltd. ) ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การเกษตร 5,000 บาท (โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ฯ โดยตรง)รายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋
17. HS5BQK รถ 1 คัน
18. HS5JLJ
19. E22BTP รถ 1 คัน
20. E22BTQ
21. E20YJP รถ 1 คัน
22. ผู้ติดตาม E20YJP
23. ผู้ติดตาม E20YJP


รวมสมาชิก 23 คน รถ 12 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 6/11/56 เวลา 16.00 น.


หมายเหตุ

ตัวแทนการรับเงินโอนผ่านบัญชี

1.E21QKC*
2.E22GHK**
3.E22QOF***

.

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 06/11/2013 เวลา : 14.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,700 บาท
9. คุณแมว และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 4,770 บาท
10. HS5BQK & HS5JLJ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท
11. คุณโชติกา เจริญชนม์ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
12. คุณปนัดดา ปานตั้น ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
13. คุณน้อง ม.อักษรา บริจาคขนม 8 ห่อ น้ำผลไม้ 10 แพค
14. คุณชานนท์ ประเสริฐศรี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท ***
15. บริษัทดิจิแลนด์ จำกัด โดยคุณปนัดดาและเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท และกล่องใส่ข้าว 96 ชิ้น และเครื่องเขียนอีกจำนวนหนึ่ง
16. E21VDR & E22GWY บริจาคของเล่นประมาณ 100 ชื้นรายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋
17. HS5BQK รถ 1 คัน
18. HS5JLJ
19. E22BTP รถ 1 คัน
20. E22BTQ
21. E20YJP รถ 1 คัน
22. ผู้ติดตาม E20YJP
23. ผู้ติดตาม E20YJP


รวมสมาชิก 23 คน รถ 12 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 6/11/56 เวลา 14.20 น.

หมายเหตุ

ตัวแทนการรับเงินโอนผ่านบัญชี

1.E21QKC*
2.E22GHK**
3.E22QOF***

.

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 04/11/2013 เวลา : 11.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,700 บาท
9. คุณแมว และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 4,770 บาท
10. HS5BQK & HS5JLJ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท
11. คุณโชติกา เจริญชนม์ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
12. คุณปนัดดา ปานตั้น ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
13. คุณน้อง ม.อักษรา บริจาคขนม 8 ห่อ น้ำผลไม้ 10 แพค
14. คุณชานนท์ ประเสริฐศรี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท ***
15. บริษัทดิจิแลนด์ จำกัด โดยคุณปนัดดาและเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท และกล่องใส่ข้าว 96 ชิ้น และเครื่องเขียนอีกจำนวนหนึ่งรายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋
17. HS5BQK รถ 1 คัน
18. HS5JLJ


รวมสมาชิก 18 คน รถ 10 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 4/11/56 เวลา 11.30 น.

หมายเหตุ

ตัวแทนการรับเงินโอนผ่านบัญชี

1.E21QKC*
2.E22GHK**
3.E22QOF***

.

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 04/11/2013 เวลา : 11.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,700 บาท
9. คุณแมว และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 4,770 บาท
10. HS5BQK & HS5JLJ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท
11. คุณโชติกา เจริญชนม์ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
12. คุณปนัดดา ปานตั้น ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 450 บาท ***
13. คุณน้อง ม.อักษรา บริจาคขนม 8 ห่อ น้ำผลไม้ 10 แพค
14. คุณชานนท์ ประเสริฐศรี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท ***
15. บริษัทดิจิแลนด์ จำกัด โดยคุณปนัดดาและเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 1,000 บาท และกล่องใส่ข้าว 96 ชิ้น และเครื่องเขียนอีกจำนวนหนึ่งรายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋
17. HS5BQK รถ 1 คัน
18. HS5JLJ


รวมสมาชิก 18 คน รถ 10 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 4/11/56 เวลา 11.30 น.

หมายเหตุ

ตัวแทนการรับเงินโอนผ่านบัญชี

1.E21QKC*
2.E22GHK**
3.E22QOF***

.

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 01/11/2013 เวลา : 13.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,700 บาท
9. คุณแมว และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 4,770 บาท
10. HS5BQK & HS5JLJ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 500 บาท


รายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋
17. HS5BQK รถ 1 คัน
18. HS5JLJ


รวมสมาชิก 18 คน รถ 10 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 1/11/56 เวลา 13.40 น.

หมายเหตุ

1.E21QKC*
2.E22GHK**

.

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 31/10/2013 เวลา : 16.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ๋สื่อการเรียนการสอน 500 บาท
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *
8. E22KF และเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 20 ใบ เป็นเงิน 2,700 บาท


รายนามผู้ร่วมเดินทางกิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E22KTS รถ 1 คัน
4. E22QNM
5. HS3RMM รถ 1 คัน
6. คุณอ้อย
7. คุณปุ๊มหาชัย รถ 1 คัน
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22QOH รถ 1 คัน
12. E22QOG
13. HS2SPT รถ 1 คัน
14. E20IEJ รถ 1 คัน
15. E22GHK รถ 1 คัน
16. คุณเก๋


รวมสมาชิก 16 คน รถ 9 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/56 เวลา 16.20 น.

หมายเหตุ

1.E21QKC*
2.E22GHK**

.

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 31/10/2013 เวลา : 13.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท (จัดซื้อมาเอง)
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 290 บาท *
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ๋สื่อการเรียนการสอน 500 บาท
6. E29EXM ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท **
7. E23LLF ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท *


ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/56 เวลา 13.25 น.

หมายเหตุ

1.E21QKC*
2.E22GHK**

.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 30/10/2013 เวลา : 11.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท
4. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 270 บาท
5. E22PCV บริจาคอุปกรณ๋สื่อการเรียนการสอน 500 บาท


ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/56 เวลา 11.10 น.

.

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 29/10/2013 เวลา : 11.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. E20LMX และเพื่อน ๆ ร้านไม้เอก บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ มูลค่า 6,500 บาท
2. บริษัท ซันซุย เทค จำกัด บริจาคโต๊ะอาหาร จำนวน 6 ชุด ขนาดกว้าง 1.57 X ยาว 2.00 เมตร โดยคุณนุกูล
3. E23LLI พร้อมครอบครัวบริจาค 500 บาท


ข้อมูล ณ วันที่ 29/10/56 เวลา 11.00 น.

.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น ตอน 1

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น วัดศิริวัฒนาราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ วันเสาร์ที่ 14 ก.ค. 2550

View All
<< กันยายน 2013 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับกิจกรรมของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา
เห็นด้วย
561 คน
ไม่เห็นด้วย
6 คน

  โหวต 567 คน