• ตี๋ฝั่งธน
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : jotu_95@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2007-04-04
 • จำนวนเรื่อง : 228
 • จำนวนผู้ชม : 431459
 • ส่ง msg :
 • โหวต 652 คน
ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา 145.4125 MHz
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การบริจาค ทุน อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอื่น ๆ ให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในถิ่นทุรกันดาร ตามจังหวัดต่าง ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2556
Posted by ตี๋ฝั่งธน , ผู้อ่าน : 1395 , 11:32:55 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สรุปวาระประชุม ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา 145.4125 MHz  วันที่  22 ธันวาคม  2556

ณ ครัวชายคลอง ถนนกาญจนาภิเษก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

 เริ่มประชุม 16.00น. ถึง18.30 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. E 21 QKC
 2. HS 2 SPT
 3. E 22 KTS
 4. E 22 PCV
 5. E 22 QOF
 6. E 22 LYR
 7. HS 5 BQK
 8. E 22 MLL
 9. E 22 CKG
 10. E 20 WJK
 11. E 22 QOH
 12. E 22 HOJ
 13. HS 3 RBW
 14. E 23 LLI
 15. E 23 LLH
 16. E 20 IFZ
 17. E 20 XVD
 18. E 23 TBZ
 19. E 21 VDR
 20. E 22 GWY
 21. พี่ปอง

 

วาระที่ หนึ่ง  เรื่อง งานวันเด็ก

                โดยได้มีสมาชิกของชมรม ฯ เพื่อการศึกษา นำเสนอ ขอให้ร่วมจัดงานวันเด็ก   2  ที่ดังนี้

1. วันที่ 11 มกราคม 2557  จังหวัดสระแก้ว  จัดโดย ชมรมซินเนอร์รี่ ออฟโรด (SCENERY OFF ROAD) ณ โรงเรียน ตชด. บ้านน้ำอ้อม  จ.สระแก้ว   ซึ่งได้เรียนเชิญมายัง ชมรมฯเพื่อการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม และขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาค อุปกรณ์สื่อการเรียน การสอน ข้าวสาร อาหารแห้ง และของขวัญเพื่อจัดงานวันเด็กดังกล่าว

2. วันที่ 12 มกราคม 2557  ชุมชนแครายพัฒนา เลขที่ 69 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โดยสามาชิกชมรม ฯ E 23 LLF ได้นำเสนอ และขอความอนุเคราะห์มายังชมรมฯ เพื่อการศึกษา ให้เข้าร่วมกิจกรรม และขอรับบริจาคอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ของขวัญเพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ดังกล่าว

                ดังนั้น คณะกรรมการบริหารชมรม ฯ มีมติในที่ประชุมเห็นควรตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม งานวันเด็กทั้ง  2 ที่ ตามที่ได้ร้องขอมา โดยมีคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ นำทีมพาสมาชิกชมรม ฯ ไปร่วมงานดังนี้

 

วันที่ 11 มกราคม 2557  ณโรงเรียน ตชด. บ้านน้ำอ้อม  จ.สระแก้ว 

 1. E 21 QKC , 2. E 22 HOJ , 3. E 22 MLL , 4. E 22 CKG , 5. E 22 KTS

วันที่ 12 มกราคม 2557  ณ ชุมชนเกาะแครายพัฒนาฯ จ.กรุงเทพ ฯ

 1. HS 5 BQK, 2. E 22 QOH, 3. E 22 PCV, 4. E 20 IFZ, 5. E 23 TBZ

 

วาระที่ สอง   เรื่อง  สร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย  ต. วังกระทะ อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

 

ด้วยโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มายัง ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา ตามหนังสือ ที่ ศธ 04065.034/64  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ชมรมฯสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน โดยการสร้างอาคารเรียน ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ห่างไกลชนบล และกันดาร โดยระยะทางห่างจากตัวจังหวัด 100 กิโลเมตร มีครูประจำการ 5 คน และมีนักเรียนทั้งหมด 109 คน

                ทั้งนี้ ท่านประธานชมรมฯ E 21 QKC และสมาชิกชมรมฯ ได้เดินทางไปสำรวจ พื้นที่จริง ณ โรงเรียน ฯ ทราบว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ และยังขาดทุนทรัพย์ให้การก่อสร้างอีกโดยประมาณ 300,000.- (สามแสนบาทถ้วน)  จากที่ประชุมดังกล่าว  จึงมีมติเห็นควรให้การสนับสนุน  โดยมีกำหนดการ และวิธีการ ดังนี้

ชมรมฯ จะดำเนินการจัดทำเป็นผ้าป่าการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินไปสร้าง อาคารเรียนให้แล้วเสร็จ และอีกส่วนหนึ่งจะดำเนินการขอความอนุเคราะห์ จากผู้ให้การสนับสนุนชมรม ฯ ผู้ใจบุญ  มีจิตศรัทธาทุกท่าน โดยให้สมาชิกชมรม ฯ ช่วยกันดำเนินการติดต่อ สมาคม ชมรม บริษัท ห้าง ร้าน และหน่วยงานของท่าน ในการขอรับบริจาคครั้งนี้ โดยมีวิธีการดังนี้

 1. ดำเนินการจัดทำเป็น ผ้าป่าการศึกษา

1.1       ให้สมาชิก ทุกท่าน ดำเนินการ หารายชื่อ กรรมการผ้าป่าการศึกษา โดยเริ่มดำเนินการได้เลยทันที

1.2       ให้สมาชิกชมรม ฯ ส่งรายชื่อ กรรมการผ้าป่าการศึกษา มายังชมรมฯ ภายในวันที่  1  กุมภาพันธ์ 2557  โดยส่งได้ที่ คณะกรรมการชมรม ฯ ได้ทุกท่าน และคณะกรรมการนำส่งยังท่านประธานชมรมฯ E 21QKC ต่อไป

1.3       ชมรม ฯ จะนำรายชื่อตาม ข้อ 1.2 ดำเนินการสั่งพิมพ์ทันที โดยใช้เวลาในการจัดพิมพ์ ประมาณ  1 สัปดาห์

1.4       ชมรม ฯ นำซองผ้าป่าที่จัดพิมพ์ส่งคืนยังสมาชิก เพื่อนำไปส่งให้กับ กรรมการผ้าป่า ที่ท่านได้ขอไว้  และ ให้สมาชิกชมรม ฯ เก็บซอง ส่งคืนยังชมรม ฯ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2557

 1. การขอรับบริจาค ให้สมาชิกชมรมฯ ทุกท่าน ติดต่อขอรับบริจาค จากสมาคม ชมรม บริษัท ห้าง ร้าน และหน่วยงานของท่าน  เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณการสร้างอาคารเรียน ฯ ดังกล่าวโดยการรับเป็นเงินสด หรือให้ดำเนินการโอนเงินบริจาค เข้า บัญชีชมรมเพื่อการศึกษา 
 2. ชมรม รวบรวม จำนวนเงิน จากตามข้อ 1 และ ข้อ 2  และจะส่งมอบให้ทาง โรงเรียนบ้านป่ากล้วย เพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างให้เสร็จ เรียบร้อย ซึ่งอาจมอบเป็น งวดๆ ตามแต่ละกรณี
 3. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา พร้อมคณะกรรมการบริหาร ฯ ชมรม สมาชิกชมรม ฯ และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน   จะร่วมเดินทางไปมอบ อาคารเรียน  ณ โรงเรียน บ้านป่ากล้วย    ต.วังกระทะ       อ.ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ในวันที่  22  มีนาคม  2557  โดยจะแจ้งกำหนดการ รายละเอียดการเดินทางให้ทราบอีกครั้ง 

 

วาระที่ สาม  ขอความอนุเคราะห์ ขอรับบริจาค เสื้อกันหนาว  ผ้าห่ม  ชุดของเด็กเล่นสำหรับเด็กอนุบาล

                ด้วย ชมรมฯ ได้รับหนังสือ เลขที่ ศธ 04081.87/125   ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556   จากผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปางหก  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.น่าน  ขอความอนุเคราะห์รับบริจาค เสื้อกันหนาว  ผ้าห่ม  ชุดของเด็กเล่นสำหรับเด็กอนุบาล นั้น ในมติที่ประชุมคณะกรรมการชมรม ฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ทางชมรม ฯ ได้มีกิจกรรมในช่วงนี้ จำนวนหลายที่  ซึ่งกำหนดการแต่ละที่ ก็ต่อเนื่องกัน จึงไม่สามารถที่จะตอบรับ ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนดังกล่าวได้ โดยมติที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนออกไปก่อนแล้วจะประสานงานกับทางโรงเรียนบ้านปางหกอีกครั้ง

 

วาระที่ สี่  การจัดงานปีใหม่ ของชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557

                ด้วยคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ  มีมติในที่ประชุม เรื่อง การจัดงานปีใหม่ ประจำปี 2557  ที่ประชุม เห็นพ้อง ตรงกันว่าควรให้มีการจัดงานปีใหม่ ประจำปี 2557   ซึ่งมีรายระเอียดดังนี้

-                   กำหนดให้มีการจัดงานปีใหม่ วันเสาร์ที่  18  มกราคม 2557

-                   ลักษณะการจัดเลี้ยงเป็น แบบโต๊ะจีน

-                   ให้สมาชิกทุกท่าน ดำเนินการลงทะเบียน พร้อมชำระเงิน 300 ต่อ 1 ท่าน  เพื่อยืนยันเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่  ภายในวันที่ 5 มกราคม  2557 (ไม่ใช่สมาชิกก็สามารถเข้าร่ามงานปีใหม่ของชมรมฯได้)

-                   สถานที่จัดงาน คณะกรรมการบริหารชมรม ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อ แล้วเสร็จ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  ทั้งนี้ จะอยู่ในโซนที่เป็นจุดศูนย์กลาง เช่น ย่านบางบัวทอง บางใหญ่ เป็นต้น  หรือเพื่อสมาชิกท่านใดมีสถานที่เห็นว่าเหมาะสม สามารถเสนอมาได้ โดยจัดรองรับโต๊ะจีนได้ประมาณ  20 โต๊ะ

-                   ในงานเลี้ยงปีใหม่ ผู้เข้าร่วม มีสิทธิได้ลุ้นรางวันทุกที่นั่ง

                                                                                                                                      E 22 KTS

                                                                                                                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม

                                                                                                                              22  ธันวาคม 2556
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น ตอน 1

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น วัดศิริวัฒนาราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ วันเสาร์ที่ 14 ก.ค. 2550

View All
<< ธันวาคม 2013 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับกิจกรรมของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา
เห็นด้วย
561 คน
ไม่เห็นด้วย
6 คน

  โหวต 567 คน