• ตี๋ฝั่งธน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jotu_95@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-04-04
  • จำนวนเรื่อง : 228
  • จำนวนผู้ชม : 431488
  • ส่ง msg :
  • โหวต 652 คน
ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา 145.4125 MHz
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การบริจาค ทุน อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอื่น ๆ ให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในถิ่นทุรกันดาร ตามจังหวัดต่าง ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2557
Posted by ตี๋ฝั่งธน , ผู้อ่าน : 2552 , 14:09:27 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียนแบบ 4 ห้องเรียน
เรียน สมาชิกชมรม ฯ เพื่อการศึกษาและผู้ใจบุญทุกท่าน

                      ตามที่ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นพื่อการศึกษาได้ไปสำรวจโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 นั้น ในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการก่อสร้าง จัดทำเป็นผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียนแบบชั้นเดียว 4 ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 450,000 บาท ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขาดเล็ก อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ได้รับงบประมาณจากภาครัฐน้อยมาก จึงทำให้ขาดโอกาสทางด้านการพัฒนาอาคารเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการศึกษา ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาจึงได้ร่วมมือกับชมรม กลุ่ม บริษัท ห้าง ร้าน ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา หรือร่วมบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธาตามที่ท่านเห็นสมควร เพื่อนำเงินไปก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนต่อไป


                     จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ จากผู้ใจบุญทุกท่าน

 

ขอแสดงความนับถือ
E21QKC
(นายประยงค์ สมส่วน)
ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

 

หมายเหตุ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา จะเดินทางไปมอบผ้าป่าการศึกษาวันที่ 22 มีนาคม 2557 ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E21QKC โทร.089-9298882 / E22KTS 089-0899890 /HS2SPT 085-2299792 หรือที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรม ฯ เพื่อการศึกษา

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 04/03/2014 เวลา : 13.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
เรียน สมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา และผู้มีเกียรติทุกท่าน

ตามที่ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นพื่อการศึกษาได้จัดทำโครงการผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 22-23 มีนามคม 2557 นั้น
ขณะนี้การก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ พร้อมที่จะทำพิธีเปิดอาคารเรียนได้ในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 นี้
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และอื่น ๆ ตามที่ท่านเห็นสมควร ตามกำลังศรัทธา
ซึ่งในการก่อสร้างครั้งนี้ทางชมรมฯ และโรงเรียนบ้านป่ากล้วยได้ใช้งบประมาณสำรองจ่าย และการเครดิตวัสดุ
การก่อสร้างจากร้านค้ามาดำนินการสร้างก่อน โดยตั้งงบประมาณการก่อสร้างไว้ที่ 450,000 บาท และขณะนี้
ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอีกจำนวนมาก จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญทุกท่าน

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557
เวลา 07.00 น. ออกเดินทางจากปั้มน้ำมันเอสโซ่ (ติดกับไทวัสดุสาขาบางบัวทอง)
เวลา 10.00 น.คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนรอต้อนรับ
เวลา 12.00 น.แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร
เวลา 13.00 น.พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านป่ากล้วย จ.นครราชสีมา
เวลา 14.00 น.กิจกรรมสันทนาการ ให้กับเด็กนักเรียนเป็นต้นไป
เวลา 18.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์คณะครู และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
และพักค้างคืนที่โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2557
เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
เวลา 09.30 น.ออกเดินทางท่องเที่ยวตามระหว่างทางกลับกรุงเทพ ฯ

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญทุกท่าน จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

E21QKC
(นายประยงค์ สมส่วน)
ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

หมายเหตุ
1.รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E21QKC 089-9298882 / E22KTS 089-0899890 / HS2SPT 085-2299792 และติดต่อบริจาคสิ่งของได้ที่ทำการชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา หรือที่ร้านแว่นตาบางใหญ่
2.สิ่งของที่ต้องเตรียมไปในทริปนี้ เช่น เต็นท์ เครื่องนอน ยาประจำตัว ไฟฉาย พัดลม
3.ค่าอาหาร 3 มื้อ กลางวัน เย็น เช้า ท่านละ 200 บาท ไม่รวมค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลงชื่อร่วมเดินทางพร้อมชำระเงินก่อนวันที่ 16 มีนาคม 57 ได้ที่ฝ่ายเหรัญญิกชมรมฯ E22QOF / E22GHK
4.กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของชมรมเพื่อการศึกษา

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 24/02/2014 เวลา : 11.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

20 กุมภาพันธ์ 2557

เรียน คณะกรรมการบริหารชมรม ฯ สมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา นายกสมาคม ประธานชมรม กลุ่ม บริษัท ห้าง ร้าน ผู้ใจบุญ และทุกท่าน

ตามที่ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการจัดทำผ้าป่าการศึกษา โครงการสร้างอาคารเรียนแบบชั้นเดียว ขนาด 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานั้น การดำเนินการดังกล่าวชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา ขอแจ้งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและดำเนินงานในขณะนี้ให้ทราบว่า ทางโรงเรียนบ้านป่ากล้วยได้สร้างตัวอาคารเรียน หลังคา และกั้นข้างฝา 4 ห้องแล้ว โดยใช้งบประมาณสำรองจ่าย (ของส่วนตัว) และการเครดิตวัสดุการก่อสร้างจากร้านค้ามาดำนินการก่อน เพื่อให้ทันการส่งมอบอาคารเรียนหลังนี้ในวันที่ 22 มีนาคม 2557
จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
E21QKC
(นายประยงค์ สมส่วน)
ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 11/02/2014 เวลา : 13.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างห้องเรียน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

1. กลุ่มวิทยุสมัครเล่น มดตานอย 144.4125 MHz ร่วมบริจาคเงิน 3,500 บาท (โอนแล้ว 1 ก.พ 57)
2. ร้านไม้เอก เกษตร - นวมินทร์ ร่วมบริจาคเงิน 5,000 บาท
3. คุณล้ำเลิศ เนมียะ และคุณจิรัตติกาล สมสกุล ร่วมบริจาคเงิน 3,000 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 57 เวลา 14.00 น.

.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 05/02/2014 เวลา : 09.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างห้องเรียน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

1. กลุ่มวิทยุสมัครเล่น มดตานอย 144.4125 MHz ร่วมบริจาคเงิน 3,500 บาท (โอนแล้ว 1 ก.พ 57)

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.พ. 57 เวลา 09.25 น.

.

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Aoy-Kyo วันที่ : 20/01/2014 เวลา : 14.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aoy-Kyo

ไม่ทุนไปสมทบ แต่มีหนังสือให้อ่าน
สร้างเสร็จเมื่อไหร่มีหนังสือบริจาคให้ประจำ
ห้องสมุดค่ะ ติดต่อมาที่
umpaiwanart@gmail.com
ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น ตอน 1

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น วัดศิริวัฒนาราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ วันเสาร์ที่ 14 ก.ค. 2550

View All
<< มกราคม 2014 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับกิจกรรมของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา
เห็นด้วย
561 คน
ไม่เห็นด้วย
6 คน

  โหวต 567 คน