• ตี๋ฝั่งธน
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : jotu_95@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2007-04-04
 • จำนวนเรื่อง : 228
 • จำนวนผู้ชม : 431346
 • ส่ง msg :
 • โหวต 652 คน
ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา 145.4125 MHz
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การบริจาค ทุน อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอื่น ๆ ให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในถิ่นทุรกันดาร ตามจังหวัดต่าง ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558
Posted by ตี๋ฝั่งธน , ผู้อ่าน : 2437 , 12:35:26 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันที่   23   มีนาคม    2558

 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษาสมทบทุนซ่อมแซมอาคารเรียน

เรียน  สมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา นักวิทยุสมัครเล่นและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

 

                  ตามที่ชมรมวิทยุสมัครเล่นพื่อการศึกษาได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายหรือวัสดุในการซ่อมแซมอาคารอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดเขามโน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์นั้น  ในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการจัดหางบประมาณไปช่วยในการซ่อมแซม จึงจัดทำเป็นโครงการผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนซ่อมแซมอาคารอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ โดยยังขาดงบประมาณในซ่อมแซมประมาณ 200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน) ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับงบประมาณจัดสรรจากภาครัฐน้อยมาก จึงทำให้ขาดโอกาสทางด้านการพัฒนาอาคารเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการศึกษา ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาจึงได้ร่วมมือกับ ชมรม กลุ่ม บริษัท ห้าง ร้าน ขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา หรือร่วมบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธาตามที่ท่านเห็นสมควร  เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารเรียนให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนต่อไป

 

                     จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

 

ขอแสดงความนับถือ

E21QKC

(นายประยงค์  สมส่วน)

ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

 

กำหนดการ

 

วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  2558

 

06.30 น.           พร้อมกันที่จุดนัดหมาย (ไทวัสดุ สาขาบางบัวทอง)

07.00 น.           ออกเดินทางสู่ จ.นครสวรรค์ ถวายเทียนพรรษาวัดที่ 1 – 9 ตามเส้นทางผ่านโดยไม่ได้ระบุวัด

                         (เส้นทางบางบัวทอง – อยุธยา – อ่างทอง – สิงห์บุรี – ชัยนาท – นครสวรรค์)

16.00 น.           เข้าที่พัก ณ  โรงเรียนวัดเขามโน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

18.00 น.           รับประทานอาหาร และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ของชมรมเพื่อการศึกษา

 

วันอาทิตย์ที่  5  กรกฎาคม  2558

 

08.00 น.           คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนรอต้อนรับอย่างเป็นทางการ

09.00 น.           กิจกรรมสันทนาการ ให้กับเด็กนักเรียนเป็นต้นไป

12.00 น.           แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร

13.00 น.           พิธีมอบทุนสร้างอาคารอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดเขามโน

14.00 น.           มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียน

15.30 น.           ออกเดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพทุกท่าน

 

หมายเหตุ

 1. ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E21QKC 089-9298882, E22NPC 085-2500454 ,E22KTS 089-0899890  และติดต่อบริจาคสิ่งของได้ที่ทำการชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา หรือที่ร้านแว่นตาบางใหญ่
 2. สิ่งของที่ต้องเตรียมไปในทริปนี้ เช่น เต็นท์ เครื่องนอน ยาประจำตัว ไฟฉาย พัดลม
 3. ค่าอาหาร 3 มื้อ  เย็น เช้า กลางวัน ท่านละ 200 บาท ไม่รวมค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลงชื่อร่วมเดินทางพร้อมชำระเงินก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 58  ได้ที่ฝ่ายเหรัญญิกชมรมฯ E22QOF / E22GHK
 4. กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา 

 

สรุปรายรับรายจ่ายโครงการนี้

ยอดรับบริจาค 196,380 บาท
ยอดค่าใช้จ่าย 50,670 บาท
เหลือมอบให้โรงเรียน 145,710 บาท

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 03/07/2015 เวลา : 14.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. คุณธวัชชัย ใจแข็ง E22CTY ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 2/6/58)
2. คุณทศพล ศิริสุทธุ์ E20 OAI ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
3. HS6RZK ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 26/6/58)
4. E21XJO ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
5. E20LMX E22CXM นส.วันชณา กลีบวารี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 14/6/58)
6. คุณธีรวรรณ ศิริโพธิ์พันธุ์กุล 1000 บาท (โอน 14/6/58)
7. คุณอัมพร โพธิ์วารี พร้อมครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
8. คุณมยุรี ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
9. คุณมลิวรรณ ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
10. คุณลลิตา วงศ์สวัสดิ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
11. คุณอภิชาติ โชคพงษ์พันธุ์ 3,000 บาท (โอน 14/6/58)
12. คุณปณิชา แสงวิรัตน์ คุณนพดล ปิ่นกุล และครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
13. คุณจิรัตติกาล สมสกุล คุณล้ำเลิศ เนมียะ 4,000 บาท (โอน 14/6/58)
14. คุณพราวพลิน รัตนาบุญญาพิศุทธ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
15. คุณสมศักดิ์ - ธรรณชนก กลีบวารี 300 บาท (โอน 14/6/58)
16. E22LWK ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
17. E22LZZ ร่วมบริจาค 300 บาท (โอน 31/5/58)
18. คุณแมว ปราจีนบุรี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 31/5/58)
19. คุณอดุลย์จานดาวเทียม HS3KPI ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 16/6/58)
20. E22GOC ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 3/6/58)
21. คุณวันทนีย์ ขวัญดี บริษัท ดิจิแลนด์ฯ ร่วมบริจาค 100 บาท
22. HS0PIO ร่วมบริจาค 3,000 บาท
23. E22PCV สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด และกระป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
24. E24DBS ,โรงแรมสีหราช อุตรดิตถ์, คุณวันวิสา อกนิษฐ์วงศ์วิไล ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
25. E20YSG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 17/6/58)
26. E22NNL ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 16/6/58)
27. HS7WDI ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 12/6/58)
28. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 3/7/58)
29. E22QOB ,ด.ญ.ญาณัจฉรา คำสิงห์ไชย ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
30. คุณเพชรลดา ทองเรือง และ คุณประเสริฐ จิตจำนอง ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
31. คุณดาว ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
32. E20CBB ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 18/6/58)
33. คุณเรียม ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท
34. นายศุภกฤต-นางจิณห์นิภา ชิวเวโรจนกิจและครอบครัว บริจาคเงิน 2,000 บาท
35. คุณสิ ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
36. คุณวี ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
37. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 15/6/58)
38. คุณเก๋ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 30/6/58)
39. E22VPJ-E22QKP ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
40. ผ้าป่าการศึกษาสายอาจารย์ติ๊ก 2,100 บาท (โอน 13/6/58)
41. E21BGV ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท (โอน 14/6/58)
42. E20JZK ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 15/6/58 )
43. E21BGV สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 1,000 บาท (โอน 15/6/58)
44. คุณศศิวิมล ภูมีศรี จ.ชลบุรี ร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 16/6/58)
45. E20WZG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท
46. คุณปริม เพื่อนรักรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
47. คุณชัย คุณเวียง และ คุณนุช นมัสการ ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
48. E22BTP สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 500 บาท
49. E22GWW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท
50. E21QKE และเพื่อน ๆ ร่วมบริจาคผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน 5,200 บาท
51. HS6TPI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 19/6/58)
52. E23HSW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
53. E21CUW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
54. E22MLL ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
55. ร้าน AO อิเล็คทรอนิกส์ E23JKV ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
56. E29FFP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
57. E23GJZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
58. E23GKC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
59. E23GKD ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
60. E29UH ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
61. HS7ZSS ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
62. HS7YUP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
63. E23CYC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
64. HS7XYJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
65. ร.ต.ท.พงษ์พิพัฒน์ ดวงประทีป ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
66. E29CJA ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
67. E29CJR ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
68. HS9OUO ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
69. HS8TLA (ร้านสุภาพชน 2) ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 20/6/58)
70. E29CNY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
71. HS7UEY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
72. คุณอดุลย์ มีทองพูน ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
73. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 3,000 บาท
74. น.ส.ชลมัย ประโยชน์พิบูลผล ธ.กรุงศรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
75. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นลุ่มน้ำสามสาย & กลุ่ม VR ชนบท จ.ราชบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,290 บาท (โอน3/7/58)
76. บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 22/6/58)
77. E22RBZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท
78. E22QJG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท
79. E21DSG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
80. ชมรมวิทยุสมัครเล่น 3 เอส สมุทรปราการ E20AF ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 23/6/58)
81. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,500 บาท (โอน 30/6/58)
82. คุณปราโมทย์E23RQL & คุณสุชาตาE24JWV สกุล กรรณนุชร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
83. คุณกชวรรณ ทองอินทร์ และเพื่อน ๆ มธ.ศูนย์รังสิต ร่วมบริจาคกระเป๋า 26 ใบ เป็นเงิน 2,600 บาท
84. คุณสุทธาภรณ์ บุญคุ้ม และคุณฤกษ์ชัย นิลกำแพง ร่วมบริจาคเงิน 600 บาท (โอน 19/6/58)
85. ผ้าป่าการศึกษาสาย E20AXM เป็นเงิน 9,100 บาท (โอน 26/6/58)
86. HS5BQK & HS5JLJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน29/6/58)
87. น.ส.มัธนา พิมป่าติ้วร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
88. คุณพาน เซิ่ง ฉวน บ.พานโฮมโซโลชั่นจ.กและพนักงาน 1300 บาท (โอน 2/7/58)
89. คุณสมใจ ยอดสละดี ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
90. คุณสุชาดา และด.ช.ศุภวิชญ์ มีศักดิ์ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
91. คุณเพ็ญจิตร แก้วเกิด ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
92. คุณจเร ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
93. คุณธีระชัย ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท (โอน 2/7/58)
94. คุณ ขนิษฐา ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท (โอน 2/7/58)
95. คุณพรรพรรณ นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท (โอน 2/7/58)
96. คุณนิตยา นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 220 บาท (โอน 2/7/58)
97. คุณนภาพร สุขแซว ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท (โอน 2/7/58)
98. คุณปทุมทิพย์ พงษ์พิทักษ์ ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท (โอน 2/7/58)
99. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาคเงิน 240 บาท (โอน 2/7/58)
100. HS3LNI ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
101. E20IFZ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
102. HS6NMM บริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา จำนวนหนึ่ง
103. HS2QVI ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
104. E22GHK ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
105. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสาย E23SVO 3,000 บาท (โอน 28/6/58)
106. E27CNF ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท
107. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนรวมใจ สามพราน ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การศึกษา 2,000 บาท
108. น.ส. บุบผา ประวาสุข ขรก. กระทรวงศึกษาธิการ บริจาค สร้างอาคารเรียน 1,000.บาท ( E22KTS)
109. HS0LSQ E21WCB และครอบครัว. บริจาตเงินสร้างอาคาร 1,500 บาท
110. E20GKZ บริจาคเงิน สร้างอาคารเรียน 500 บาท
111. HS0LTM กลุ่มบานไม่โรย&วีอาร์หญ้าแฝก มอบอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่ง
112. อู่แสงสว่าง สามง่าม บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
113. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียนสาย E22HQH จำนวน 9,200 บาท (โอน 2/7/58)
114. คุุณชัยวัฒน์ (E23EXW) ร่วมบริจารเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 1/7/58)
115. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียนสาย E22LWK จำนวน 1,400 บาท (โอน 1/7/58)
116. บริษัท ภัทรมงคลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โิอน 3/7/58)
117. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22CYK เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
118. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E20ZSY เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
119. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สายหมู่บ้านอักษรา เป็นเงิน 3,360 บาท (โอน 2/7/58)
120. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สายบริษัท ดิจิแลนด์ฯ เป็นเงิน 5,020 บาท (โอน 2/7/58)
121. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22QOH เป็นเงิน 2,000 บาท (โอน 2/7/58)
122. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22QOF เป็นเงิน 9,940 บาท (โอน 2/7/58)
123. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22OCM เป็นเงิน 11,900 บาท (2/7/58)
124. HS6RQT บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
125. สมาคมวิทยุสื่อสาร วชิรชัย บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
126. E20SQI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
127. HS7WDI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน (เพิ่ม) 500 บาท (โอน 3/7/58)
128. E29VG กลุ่มเพื่อน 23 นครปฐม ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,000 บาท (โอน 2/7/58)
129. E22KTZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน E22KTS)
130. E22WEG และเพื่อนบริษัทไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จำกัด ร่วมบริจาคเงินซื้อกระเป๋านักเรียน 800 บาท (โอน 2/7/58)
131. E22LNN ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอนE22PCV)
132. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสาย E23TBZ จำนวน 2,400 บาท (โอน E22KTS)


รวมยอดเงินบริจาคจำนวน 148,370 บาท

รายนามผู้ร่วมเดินทางคาราวานเพื่อการศึกษา

1. E21QKC รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
2. E22HOJ (โอน 30/6/58)
3. E20UFA
4. E20CTJ รถ 1 คัน
5. E22KTS รถ 1 คัน
6. E23IFB รถ 1 คัน
7. E24LDK
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22GHK รถ 1คัน
12. คุณเก๋
13. E22QOH รถ 1 คัน
14. E22QOG
15. E22LLF รถ 1 คัน
16. คุณเขียด
17. E20YZX
18. E20ZSY
19. E21YWH รถ 1 คัน
20. E23YRS
21. HS8IIW รถ 1 คัน
22. E21QYT
23. E27IYC รถ 1 คัน
24. ผู้ติดตาม E27IYC
25. E23TBZ รถ 1 คัน
26. E29AFT รถ 1 คัน
27. คุณนี
28. E22HQH รถ 1 คัน (โอน 2/7/58)
29. E23SVO รถ 1 คัน (โอน E22QOF)
30. E22NPC รถ 1 คัน
31. E22QZA
32. HS6TPI รถ 1 คัน (โอน 19/6/58)
33. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
34. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
35. E27CNF รถ 1 คัน
36. ผู้ติดตาม E27CNF
37. HS2SPT รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม HS2SPT
39. E22PCV รถ 1 คัน
40. ผู้ติดตาม E22PCV
41. E22CYK รถ 1 คัน
42. ผู้ติดตาม E22CYK
43. E22OCQ รถ1 คัน
44. E23LLA
45. E24DBS รถ 1 คัน (โอน 2/7/58)
46. ผู้ติดตาม E24DBS (โอน 2/7/58)
47. E21QKE รถ 1 คัน
48. ผู้ติดตาม E21QKE
49. E22CKG รถ 1 คัน (โอน 23/6/58)
50. E22MLL (โอน 23/6/58)
51. E20AXM รถ 1 คัน (โิอน 3/7/58)
52. E23QZA (โิอน 3/7/58)
53. E22HEO รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
54. ผู้ติดตาม E22HEO (โอน 30/6/58)
55. E22KF รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
56. ผู้ติดตาม E22KF (โอน 30/6/58)
57. HS9GBJ รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
58. ผู้ติดตาม HS9GBJ (โอน 30/6/58)
59. E29UHT รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
60. ผู้ติดตาม E29UHT (โอน 30/6/58)
61. E29KND รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
62. ผู้ติดตาม E29KND (โอน 30/6/58)
63. E29DIY รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
64. ผู้ติดตาม E29DIY (โอน 30/6/58)
65. E22CKZ รถ 1คัน (โอน 30/6/58)
66. ผู้ติดตาม E22CKZ (โอน 30/6/58)
67. E20CBB รถ 1 คัน
68. E20NDS
69. E22BTP รถ 1 คัน
70. ผู้ติดตาม E22BTP
71. ผู้ติดตาม E22BTP
72. ผู้ติดตาม E22BTP
73. E23LLF รถ 1 คัน
74. ผู้ติดตาม E23LLF
75. ผู้ติดตาม E23LLF
76. ผู้ติดตาม E23LLF
77. HS0NSC รถ 1 คัน
78. พิทักษ์ คำสอน (อุ้ยเสี่ยวป้อ หมอเทวดา)
79. พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส รถ 1 คัน
80. ผู้ติดตาม พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส
81. คุณกัณฐณัฎฐ์ โพธิ์เจริญ รถ 1 คัน
82. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
83. E23RQL รถ 1 คัน
84. ผู้ติดตาม E23RQL
85. ผู้ติดตาม E23RQL
86. HS6NMM รถ 1 คัน
87. E22RBZ รถ 1 คัน
88. ผู้ติดตาม E22RBZ
89. ผู้ติดตาม E22RBZ
90. HS5BQK รถ 1 คัน (โอน29/6/58)
91. HS5JLJ (โอน29/6/58)
92. HS3RBW รถ 1 คัน
93. ผู้ติดตาม E27CNF
94. ผู้ติดตาม E27CNF
95. E20JKB รถ 1 คัน (โอน E22GHK)
96. ผู้ติดตาม E20JKB (โอน E22GHK)
97. E22BSW รถ 1 คัน (โอน 2/7/58)
98. E22KVU (โอน 2/7/58)
99. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
100. E20TZX รถ 1 คัน
101. ผู้ติดตาม E20TZX
102. E20CMR รถ 1 คัน
103. E23HSW รถ 1 คัน
104. ผู้ติดตาม E23HSW
105. E20VFN (โอน 30/6/58)
106. HS1NIM รถ 1 คัน
107. ผู้ติดตาม HS1NIM
108. E22GWW
109. E22OCM รถ 1 คัน
110. ผู้ติดตาม E22OCM
111. E20EZP รถ 1 คัน
112. E23RRD
113. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
114. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
115. E20JKI
116. ผู้ติดตาม HS1NIMผู้ร่วมเดินทาง 116 ท่าน รถ 52 คัน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค 58 เวลา 14.00 น.

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 03/07/2015 เวลา : 14.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. คุณธวัชชัย ใจแข็ง E22CTY ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 2/6/58)
2. คุณทศพล ศิริสุทธุ์ E20 OAI ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
3. HS6RZK ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 26/6/58)
4. E21XJO ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
5. E20LMX E22CXM นส.วันชณา กลีบวารี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 14/6/58)
6. คุณธีรวรรณ ศิริโพธิ์พันธุ์กุล 1000 บาท (โอน 14/6/58)
7. คุณอัมพร โพธิ์วารี พร้อมครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
8. คุณมยุรี ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
9. คุณมลิวรรณ ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
10. คุณลลิตา วงศ์สวัสดิ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
11. คุณอภิชาติ โชคพงษ์พันธุ์ 3,000 บาท (โอน 14/6/58)
12. คุณปณิชา แสงวิรัตน์ คุณนพดล ปิ่นกุล และครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
13. คุณจิรัตติกาล สมสกุล คุณล้ำเลิศ เนมียะ 4,000 บาท (โอน 14/6/58)
14. คุณพราวพลิน รัตนาบุญญาพิศุทธ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
15. คุณสมศักดิ์ - ธรรณชนก กลีบวารี 300 บาท (โอน 14/6/58)
16. E22LWK ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
17. E22LZZ ร่วมบริจาค 300 บาท (โอน 31/5/58)
18. คุณแมว ปราจีนบุรี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 31/5/58)
19. คุณอดุลย์จานดาวเทียม HS3KPI ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 16/6/58)
20. E22GOC ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 3/6/58)
21. คุณวันทนีย์ ขวัญดี บริษัท ดิจิแลนด์ฯ ร่วมบริจาค 100 บาท
22. HS0PIO ร่วมบริจาค 3,000 บาท
23. E22PCV สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด และกระป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
24. E24DBS ,โรงแรมสีหราช อุตรดิตถ์, คุณวันวิสา อกนิษฐ์วงศ์วิไล ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
25. E20YSG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 17/6/58)
26. E22NNL ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 16/6/58)
27. HS7WDI ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 12/6/58)
28. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 3/7/58)
29. E22QOB ,ด.ญ.ญาณัจฉรา คำสิงห์ไชย ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
30. คุณเพชรลดา ทองเรือง และ คุณประเสริฐ จิตจำนอง ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
31. คุณดาว ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
32. E20CBB ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 18/6/58)
33. คุณเรียม ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท
34. นายศุภกฤต-นางจิณห์นิภา ชิวเวโรจนกิจและครอบครัว บริจาคเงิน 2,000 บาท
35. คุณสิ ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
36. คุณวี ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
37. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 15/6/58)
38. คุณเก๋ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 30/6/58)
39. E22VPJ-E22QKP ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
40. ผ้าป่าการศึกษาสายอาจารย์ติ๊ก 2,100 บาท (โอน 13/6/58)
41. E21BGV ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท (โอน 14/6/58)
42. E20JZK ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 15/6/58 )
43. E21BGV สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 1,000 บาท (โอน 15/6/58)
44. คุณศศิวิมล ภูมีศรี จ.ชลบุรี ร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 16/6/58)
45. E20WZG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท
46. คุณปริม เพื่อนรักรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
47. คุณชัย คุณเวียง และ คุณนุช นมัสการ ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
48. E22BTP สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 500 บาท
49. E22GWW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท
50. E21QKE และเพื่อน ๆ ร่วมบริจาคผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน 5,200 บาท
51. HS6TPI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 19/6/58)
52. E23HSW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
53. E21CUW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
54. E22MLL ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
55. ร้าน AO อิเล็คทรอนิกส์ E23JKV ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
56. E29FFP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
57. E23GJZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
58. E23GKC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
59. E23GKD ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
60. E29UH ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
61. HS7ZSS ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
62. HS7YUP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
63. E23CYC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
64. HS7XYJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
65. ร.ต.ท.พงษ์พิพัฒน์ ดวงประทีป ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
66. E29CJA ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
67. E29CJR ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
68. HS9OUO ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
69. HS8TLA (ร้านสุภาพชน 2) ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 20/6/58)
70. E29CNY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
71. HS7UEY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
72. คุณอดุลย์ มีทองพูน ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
73. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 3,000 บาท
74. น.ส.ชลมัย ประโยชน์พิบูลผล ธ.กรุงศรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
75. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นลุ่มน้ำสามสาย & กลุ่ม VR ชนบท จ.ราชบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,290 บาท (โอน3/7/58)
76. บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 22/6/58)
77. E22RBZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท
78. E22QJG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท
79. E21DSG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
80. ชมรมวิทยุสมัครเล่น 3 เอส สมุทรปราการ E20AF ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 23/6/58)
81. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,500 บาท (โอน 30/6/58)
82. คุณปราโมทย์E23RQL & คุณสุชาตาE24JWV สกุล กรรณนุชร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
83. คุณกชวรรณ ทองอินทร์ และเพื่อน ๆ มธ.ศูนย์รังสิต ร่วมบริจาคกระเป๋า 26 ใบ เป็นเงิน 2,600 บาท
84. คุณสุทธาภรณ์ บุญคุ้ม และคุณฤกษ์ชัย นิลกำแพง ร่วมบริจาคเงิน 600 บาท (โอน 19/6/58)
85. ผ้าป่าการศึกษาสาย E20AXM เป็นเงิน 9,100 บาท (โอน 26/6/58)
86. HS5BQK & HS5JLJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน29/6/58)
87. น.ส.มัธนา พิมป่าติ้วร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
88. คุณพาน เซิ่ง ฉวน บ.พานโฮมโซโลชั่นจ.กและพนักงาน 1300 บาท (โอน 2/7/58)
89. คุณสมใจ ยอดสละดี ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
90. คุณสุชาดา และด.ช.ศุภวิชญ์ มีศักดิ์ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
91. คุณเพ็ญจิตร แก้วเกิด ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
92. คุณจเร ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
93. คุณธีระชัย ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท (โอน 2/7/58)
94. คุณ ขนิษฐา ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท (โอน 2/7/58)
95. คุณพรรพรรณ นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท (โอน 2/7/58)
96. คุณนิตยา นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 220 บาท (โอน 2/7/58)
97. คุณนภาพร สุขแซว ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท (โอน 2/7/58)
98. คุณปทุมทิพย์ พงษ์พิทักษ์ ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท (โอน 2/7/58)(โอน 2/7/58)
99. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาคเงิน 240 บาท
100. HS3LNI ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
101. E20IFZ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
102. HS6NMM บริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา จำนวนหนึ่ง
103. HS2QVI ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
104. E22GHK ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
105. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสาย E23SVO 3,000 บาท (โอน 28/6/58)
106. E27CNF ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท
107. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนรวมใจ สามพราน ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การศึกษา 2,000 บาท
108. น.ส. บุบผา ประวาสุข ขรก. กระทรวงศึกษาธิการ บริจาค สร้างอาคารเรียน 1,000.บาท ( E22KTS)
109. HS0LSQ E21WCB และครอบครัว. บริจาตเงินสร้างอาคาร 1,500 บาท
110. E20GKZ บริจาคเงิน สร้างอาคารเรียน 500 บาท
111. HS0LTM กลุ่มบานไม่โรย&วีอาร์หญ้าแฝก มอบอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่ง
112. อู่แสงสว่าง สามง่าม บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
113. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียนสาย E22HQH จำนวน 9,200 บาท (โอน 2/7/58)
114. คุุณชัยวัฒน์ (E23EXW) ร่วมบริจารเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 1/7/58)
115. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียนสาย E22LWK จำนวน 1,400 บาท (โอน 1/7/58)
116. บริษัท ภัทรมงคลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โิอน 3/7/58)
117. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22CYK เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
118. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E20ZSY เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
119. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สายหมู่บ้านอักษรา เป็นเงิน 3,360 บาท (โอน 2/7/58)
120. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สายบริษัท ดิจิแลนด์ฯ เป็นเงิน 5,020 บาท (โอน 2/7/58)
121. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22QOH เป็นเงิน 2,000 บาท (โอน 2/7/58)
122. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22QOF เป็นเงิน 9,940 บาท (โอน 2/7/58)
123. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22OCM เป็นเงิน 11,900 บาท (2/7/58)
124. HS6RQT บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
125. สมาคมวิทยุสื่อสาร วชิรชัย บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
126. E20SQI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
127. HS7WDI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน (เพิ่ม) 500 บาท (โอน 3/7/58)
128. E29VG กลุ่มเพื่อน 23 นครปฐม ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,000 บาท (โอน 2/7/58)
129. E22KTZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน E22KTS)
130. E22WEG และเพื่อนบริษัทไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จำกัด ร่วมบริจาคเงินซื้อกระเป๋านักเรียน 800 บาท (โอน 2/7/58)
131. E22LNN ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอนE22PCV)
132. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสาย E23TBZ จำนวน 2,400 บาท (โอน E22KTS)


รวมยอดเงินบริจาคจำนวน 148,370 บาท

รายนามผู้ร่วมเดินทางคาราวานเพื่อการศึกษา

1. E21QKC รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
2. E22HOJ (โอน 30/6/58)
3. E20UFA
4. E20CTJ รถ 1 คัน
5. E22KTS รถ 1 คัน
6. E23IFB รถ 1 คัน
7. E24LDK
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22GHK รถ 1คัน
12. คุณเก๋
13. E22QOH รถ 1 คัน
14. E22QOG
15. E22LLF รถ 1 คัน
16. คุณเขียด
17. E20YZX
18. E20ZSY
19. E21YWH รถ 1 คัน
20. E23YRS
21. HS8IIW รถ 1 คัน
22. E21QYT
23. E27IYC รถ 1 คัน
24. ผู้ติดตาม E27IYC
25. E23TBZ รถ 1 คัน
26. E29AFT รถ 1 คัน
27. คุณนี
28. E22HQH รถ 1 คัน (โอน 2/7/58)
29. E23SVO รถ 1 คัน (โอน E22QOF)
30. E22NPC รถ 1 คัน
31. E22QZA
32. HS6TPI รถ 1 คัน (โอน 19/6/58)
33. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
34. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
35. E27CNF รถ 1 คัน
36. ผู้ติดตาม E27CNF
37. HS2SPT รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม HS2SPT
39. E22PCV รถ 1 คัน
40. ผู้ติดตาม E22PCV
41. E22CYK รถ 1 คัน
42. ผู้ติดตาม E22CYK
43. E22OCQ รถ1 คัน
44. E23LLA
45. E24DBS รถ 1 คัน (โอน 2/7/58)
46. ผู้ติดตาม E24DBS (โอน 2/7/58)
47. E21QKE รถ 1 คัน
48. ผู้ติดตาม E21QKE
49. E22CKG รถ 1 คัน (โอน 23/6/58)
50. E22MLL (โอน 23/6/58)
51. E20AXM รถ 1 คัน (โิอน 3/7/58)
52. E23QZA (โิอน 3/7/58)
53. E22HEO รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
54. ผู้ติดตาม E22HEO (โอน 30/6/58)
55. E22KF รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
56. ผู้ติดตาม E22KF (โอน 30/6/58)
57. HS9GBJ รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
58. ผู้ติดตาม HS9GBJ (โอน 30/6/58)
59. E29UHT รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
60. ผู้ติดตาม E29UHT (โอน 30/6/58)
61. E29KND รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
62. ผู้ติดตาม E29KND (โอน 30/6/58)
63. E29DIY รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
64. ผู้ติดตาม E29DIY (โอน 30/6/58)
65. E22CKZ รถ 1คัน (โอน 30/6/58)
66. ผู้ติดตาม E22CKZ (โอน 30/6/58)
67. E20CBB รถ 1 คัน
68. E20NDS
69. E22BTP รถ 1 คัน
70. ผู้ติดตาม E22BTP
71. ผู้ติดตาม E22BTP
72. ผู้ติดตาม E22BTP
73. E23LLF รถ 1 คัน
74. ผู้ติดตาม E23LLF
75. ผู้ติดตาม E23LLF
76. ผู้ติดตาม E23LLF
77. HS0NSC รถ 1 คัน
78. พิทักษ์ คำสอน (อุ้ยเสี่ยวป้อ หมอเทวดา)
79. พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส รถ 1 คัน
80. ผู้ติดตาม พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส
81. คุณกัณฐณัฎฐ์ โพธิ์เจริญ รถ 1 คัน
82. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
83. E23RQL รถ 1 คัน
84. ผู้ติดตาม E23RQL
85. ผู้ติดตาม E23RQL
86. HS6NMM รถ 1 คัน
87. E22RBZ รถ 1 คัน
88. ผู้ติดตาม E22RBZ
89. ผู้ติดตาม E22RBZ
90. HS5BQK รถ 1 คัน (โอน29/6/58)
91. HS5JLJ (โอน29/6/58)
92. HS3RBW รถ 1 คัน
93. ผู้ติดตาม E27CNF
94. ผู้ติดตาม E27CNF
95. E20JKB รถ 1 คัน (โอน E22GHK)
96. ผู้ติดตาม E20JKB (โอน E22GHK)
97. E22BSW รถ 1 คัน (โอน 2/7/58)
98. E22KVU (โอน 2/7/58)
99. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
100. E20TZX รถ 1 คัน
101. ผู้ติดตาม E20TZX
102. E20CMR รถ 1 คัน
103. E23HSW รถ 1 คัน
104. ผู้ติดตาม E23HSW
105. E20VFN (โอน 30/6/58)
106. HS1NIM รถ 1 คัน
107. ผู้ติดตาม HS1NIM
108. E22GWW
109. E22OCM รถ 1 คัน
110. ผู้ติดตาม E22OCM
111. E20EZP รถ 1 คัน
112. E23RRD
113. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
114. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
115. E20JKI
116. ผู้ติดตาม HS1NIMผู้ร่วมเดินทาง 116 ท่าน รถ 52 คัน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค 58 เวลา 14.00 น.

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 03/07/2015 เวลา : 14.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. คุณธวัชชัย ใจแข็ง E22CTY ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 2/6/58)
2. คุณทศพล ศิริสุทธุ์ E20 OAI ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
3. HS6RZK ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 26/6/58)
4. E21XJO ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
5. E20LMX E22CXM นส.วันชณา กลีบวารี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 14/6/58)
6. คุณธีรวรรณ ศิริโพธิ์พันธุ์กุล 1000 บาท (โอน 14/6/58)
7. คุณอัมพร โพธิ์วารี พร้อมครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
8. คุณมยุรี ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
9. คุณมลิวรรณ ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
10. คุณลลิตา วงศ์สวัสดิ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
11. คุณอภิชาติ โชคพงษ์พันธุ์ 3,000 บาท (โอน 14/6/58)
12. คุณปณิชา แสงวิรัตน์ คุณนพดล ปิ่นกุล และครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
13. คุณจิรัตติกาล สมสกุล คุณล้ำเลิศ เนมียะ 4,000 บาท (โอน 14/6/58)
14. คุณพราวพลิน รัตนาบุญญาพิศุทธ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
15. คุณสมศักดิ์ - ธรรณชนก กลีบวารี 300 บาท (โอน 14/6/58)
16. E22LWK ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
17. E22LZZ ร่วมบริจาค 300 บาท (โอน 31/5/58)
18. คุณแมว ปราจีนบุรี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 31/5/58)
19. คุณอดุลย์จานดาวเทียม HS3KPI ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 16/6/58)
20. E22GOC ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 3/6/58)
21. คุณวันทนีย์ ขวัญดี บริษัท ดิจิแลนด์ฯ ร่วมบริจาค 100 บาท
22. HS0PIO ร่วมบริจาค 3,000 บาท
23. E22PCV สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด และกระป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
24. E24DBS ,โรงแรมสีหราช อุตรดิตถ์, คุณวันวิสา อกนิษฐ์วงศ์วิไล ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
25. E20YSG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 17/6/58)
26. E22NNL ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 16/6/58)
27. HS7WDI ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 12/6/58)
28. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 3/7/58)
29. E22QOB ,ด.ญ.ญาณัจฉรา คำสิงห์ไชย ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
30. คุณเพชรลดา ทองเรือง และ คุณประเสริฐ จิตจำนอง ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
31. คุณดาว ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
32. E20CBB ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 18/6/58)
33. คุณเรียม ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท
34. นายศุภกฤต-นางจิณห์นิภา ชิวเวโรจนกิจและครอบครัว บริจาคเงิน 2,000 บาท
35. คุณสิ ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
36. คุณวี ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
37. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 15/6/58)
38. คุณเก๋ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 30/6/58)
39. E22VPJ-E22QKP ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
40. ผ้าป่าการศึกษาสายอาจารย์ติ๊ก 2,100 บาท (โอน 13/6/58)
41. E21BGV ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท (โอน 14/6/58)
42. E20JZK ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 15/6/58 )
43. E21BGV สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 1,000 บาท (โอน 15/6/58)
44. คุณศศิวิมล ภูมีศรี จ.ชลบุรี ร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 16/6/58)
45. E20WZG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท
46. คุณปริม เพื่อนรักรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
47. คุณชัย คุณเวียง และ คุณนุช นมัสการ ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
48. E22BTP สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 500 บาท
49. E22GWW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท
50. E21QKE และเพื่อน ๆ ร่วมบริจาคผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน 5,200 บาท
51. HS6TPI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 19/6/58)
52. E23HSW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
53. E21CUW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
54. E22MLL ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
55. ร้าน AO อิเล็คทรอนิกส์ E23JKV ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
56. E29FFP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
57. E23GJZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
58. E23GKC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
59. E23GKD ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
60. E29UH ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
61. HS7ZSS ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
62. HS7YUP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
63. E23CYC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
64. HS7XYJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
65. ร.ต.ท.พงษ์พิพัฒน์ ดวงประทีป ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
66. E29CJA ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
67. E29CJR ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
68. HS9OUO ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
69. HS8TLA (ร้านสุภาพชน 2) ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 20/6/58)
70. E29CNY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
71. HS7UEY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
72. คุณอดุลย์ มีทองพูน ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
73. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 3,000 บาท
74. น.ส.ชลมัย ประโยชน์พิบูลผล ธ.กรุงศรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
75. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นลุ่มน้ำสามสาย & กลุ่ม VR ชนบท จ.ราชบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,290 บาท
76. บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 22/6/58)
77. E22RBZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท
78. E22QJG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท
79. E21DSG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
80. ชมรมวิทยุสมัครเล่น 3 เอส สมุทรปราการ E20AF ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 23/6/58)
81. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,500 บาท (โอน 30/6/58)
82. คุณปราโมทย์E23RQL & คุณสุชาตาE24JWV สกุล กรรณนุชร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
83. คุณกชวรรณ ทองอินทร์ และเพื่อน ๆ มธ.ศูนย์รังสิต ร่วมบริจาคกระเป๋า 26 ใบ เป็นเงิน 2,600 บาท
84. คุณสุทธาภรณ์ บุญคุ้ม และคุณฤกษ์ชัย นิลกำแพง ร่วมบริจาคเงิน 600 บาท (โอน 19/6/58)
85. ผ้าป่าการศึกษาสาย E20AXM เป็นเงิน 9,100 บาท (โอน 26/6/58)
86. HS5BQK & HS5JLJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน29/6/58)
87. น.ส.มัธนา พิมป่าติ้วร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
88. คุณพาน เซิ่ง ฉวน บ.พานโฮมโซโลชั่นจ.กและพนักงาน 1300 บาท (โอน 2/7/58)
89. คุณสมใจ ยอดสละดี ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
90. คุณสุชาดา และด.ช.ศุภวิชญ์ มีศักดิ์ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
91. คุณเพ็ญจิตร แก้วเกิด ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
92. คุณจเร ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
93. คุณธีระชัย ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท (โอน 2/7/58)
94. คุณ ขนิษฐา ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท (โอน 2/7/58)
95. คุณพรรพรรณ นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท (โอน 2/7/58)
96. คุณนิตยา นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 220 บาท (โอน 2/7/58)
97. คุณนภาพร สุขแซว ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท (โอน 2/7/58)
98. คุณปทุมทิพย์ พงษ์พิทักษ์ ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท (โอน 2/7/58)(โอน 2/7/58)
99. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาคเงิน 240 บาท
100. HS3LNI ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
101. E20IFZ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
102. HS6NMM บริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา จำนวนหนึ่ง
103. HS2QVI ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
104. E22GHK ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
105. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสาย E23SVO 3,000 บาท (โอน 28/6/58)
106. E27CNF ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท
107. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนรวมใจ สามพราน ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การศึกษา 2,000 บาท
108. น.ส. บุบผา ประวาสุข ขรก. กระทรวงศึกษาธิการ บริจาค สร้างอาคารเรียน 1,000.บาท ( E22KTS)
109. HS0LSQ E21WCB และครอบครัว. บริจาตเงินสร้างอาคาร 1,500 บาท
110. E20GKZ บริจาคเงิน สร้างอาคารเรียน 500 บาท
111. HS0LTM กลุ่มบานไม่โรย&วีอาร์หญ้าแฝก มอบอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่ง
112. อู่แสงสว่าง สามง่าม บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
113. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียนสาย E22HQH จำนวน 9,200 บาท (โอน 2/7/58)
114. คุุณชัยวัฒน์ (E23EXW) ร่วมบริจารเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 1/7/58)
115. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียนสาย E22LWK จำนวน 1,400 บาท (โอน 1/7/58)
116. บริษัท ภัทรมงคลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โิอน 3/7/58)
117. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22CYK เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
118. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E20ZSY เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
119. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สายหมู่บ้านอักษรา เป็นเงิน 3,360 บาท (โอน 2/7/58)
120. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สายบริษัท ดิจิแลนด์ฯ เป็นเงิน 5,020 บาท (โอน 2/7/58)
121. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22QOH เป็นเงิน 2,000 บาท (โอน 2/7/58)
122. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22QOF เป็นเงิน 9,940 บาท (โอน 2/7/58)
123. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22OCM เป็นเงิน 11,900 บาท (2/7/58)
124. HS6RQT บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
125. สมาคมวิทยุสื่อสาร วชิรชัย บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
126. E20SQI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
127. HS7WDI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน (เพิ่ม) 500 บาท (โอน 3/7/58)
128. E29VG กลุ่มเพื่อน 23 นครปฐม ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,000 บาท (โอน 2/7/58)
129. E22KTZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน E22KTS)
130. E22WEG และเพื่อนบริษัทไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จำกัด ร่วมบริจาคเงินซื้อกระเป๋านักเรียน 800 บาท (โอน 2/7/58)
131. E22LNN ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอนE22PCV)
132. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสาย E23TBZ จำนวน 2,400 บาท (โอน E22KTS)


รวมยอดเงินบริจาคจำนวน 148,370 บาท

รายนามผู้ร่วมเดินทางคาราวานเพื่อการศึกษา

1. E21QKC รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
2. E22HOJ (โอน 30/6/58)
3. E20UFA
4. E20CTJ รถ 1 คัน
5. E22KTS รถ 1 คัน
6. E23IFB รถ 1 คัน
7. E24LDK
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22GHK รถ 1คัน
12. คุณเก๋
13. E22QOH รถ 1 คัน
14. E22QOG
15. E22LLF รถ 1 คัน
16. คุณเขียด
17. E20YZX
18. E20ZSY
19. E21YWH รถ 1 คัน
20. E23YRS
21. HS8IIW รถ 1 คัน
22. E21QYT
23. E27IYC รถ 1 คัน
24. ผู้ติดตาม E27IYC
25. E23TBZ รถ 1 คัน
26. E29AFT รถ 1 คัน
27. คุณนี
28. E22HQH รถ 1 คัน (โอน 2/7/58)
29. E23SVO รถ 1 คัน (โอน E22QOF)
30. E22NPC รถ 1 คัน
31. E22QZA
32. HS6TPI รถ 1 คัน (โอน 19/6/58)
33. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
34. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
35. E27CNF รถ 1 คัน
36. ผู้ติดตาม E27CNF
37. HS2SPT รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม HS2SPT
39. E22PCV รถ 1 คัน
40. ผู้ติดตาม E22PCV
41. E22CYK รถ 1 คัน
42. ผู้ติดตาม E22CYK
43. E22OCQ รถ1 คัน
44. E23LLA
45. E24DBS รถ 1 คัน (โอน 2/7/58)
46. ผู้ติดตาม E24DBS (โอน 2/7/58)
47. E21QKE รถ 1 คัน
48. ผู้ติดตาม E21QKE
49. E22CKG รถ 1 คัน (โอน 23/6/58)
50. E22MLL (โอน 23/6/58)
51. E20AXM รถ 1 คัน (โิอน 3/7/58)
52. E23QZA (โิอน 3/7/58)
53. E22HEO รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
54. ผู้ติดตาม E22HEO (โอน 30/6/58)
55. E22KF รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
56. ผู้ติดตาม E22KF (โอน 30/6/58)
57. HS9GBJ รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
58. ผู้ติดตาม HS9GBJ (โอน 30/6/58)
59. E29UHT รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
60. ผู้ติดตาม E29UHT (โอน 30/6/58)
61. E29KND รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
62. ผู้ติดตาม E29KND (โอน 30/6/58)
63. E29DIY รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
64. ผู้ติดตาม E29DIY (โอน 30/6/58)
65. E22CKZ รถ 1คัน (โอน 30/6/58)
66. ผู้ติดตาม E22CKZ (โอน 30/6/58)
67. E20CBB รถ 1 คัน
68. E20NDS
69. E22BTP รถ 1 คัน
70. ผู้ติดตาม E22BTP
71. ผู้ติดตาม E22BTP
72. ผู้ติดตาม E22BTP
73. E23LLF รถ 1 คัน
74. ผู้ติดตาม E23LLF
75. ผู้ติดตาม E23LLF
76. ผู้ติดตาม E23LLF
77. HS0NSC รถ 1 คัน
78. พิทักษ์ คำสอน (อุ้ยเสี่ยวป้อ หมอเทวดา)
79. พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส รถ 1 คัน
80. ผู้ติดตาม พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส
81. คุณกัณฐณัฎฐ์ โพธิ์เจริญ รถ 1 คัน
82. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
83. E23RQL รถ 1 คัน
84. ผู้ติดตาม E23RQL
85. ผู้ติดตาม E23RQL
86. HS6NMM รถ 1 คัน
87. E22RBZ รถ 1 คัน
88. ผู้ติดตาม E22RBZ
89. ผู้ติดตาม E22RBZ
90. HS5BQK รถ 1 คัน (โอน29/6/58)
91. HS5JLJ (โอน29/6/58)
92. HS3RBW รถ 1 คัน
93. ผู้ติดตาม E27CNF
94. ผู้ติดตาม E27CNF
95. E20JKB รถ 1 คัน (โอน E22GHK)
96. ผู้ติดตาม E20JKB (โอน E22GHK)
97. E22BSW รถ 1 คัน (โอน 2/7/58)
98. E22KVU (โอน 2/7/58)
99. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
100. E20TZX รถ 1 คัน
101. ผู้ติดตาม E20TZX
102. E20CMR รถ 1 คัน
103. E23HSW รถ 1 คัน
104. ผู้ติดตาม E23HSW
105. E20VFN (โอน 30/6/58)
106. HS1NIM รถ 1 คัน
107. ผู้ติดตาม HS1NIM
108. E22GWW
109. E22OCM รถ 1 คัน
110. ผู้ติดตาม E22OCM
111. E20EZP รถ 1 คัน
112. E23RRD
113. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
114. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
115. E20JKI
116. ผู้ติดตาม HS1NIMผู้ร่วมเดินทาง 116 ท่าน รถ 52 คัน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค 58 เวลา 14.00 น.

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 03/07/2015 เวลา : 14.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. คุณธวัชชัย ใจแข็ง E22CTY ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 2/6/58)
2. คุณทศพล ศิริสุทธุ์ E20 OAI ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
3. HS6RZK ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 26/6/58)
4. E21XJO ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
5. E20LMX E22CXM นส.วันชณา กลีบวารี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 14/6/58)
6. คุณธีรวรรณ ศิริโพธิ์พันธุ์กุล 1000 บาท (โอน 14/6/58)
7. คุณอัมพร โพธิ์วารี พร้อมครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
8. คุณมยุรี ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
9. คุณมลิวรรณ ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
10. คุณลลิตา วงศ์สวัสดิ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
11. คุณอภิชาติ โชคพงษ์พันธุ์ 3,000 บาท (โอน 14/6/58)
12. คุณปณิชา แสงวิรัตน์ คุณนพดล ปิ่นกุล และครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
13. คุณจิรัตติกาล สมสกุล คุณล้ำเลิศ เนมียะ 4,000 บาท (โอน 14/6/58)
14. คุณพราวพลิน รัตนาบุญญาพิศุทธ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
15. คุณสมศักดิ์ - ธรรณชนก กลีบวารี 300 บาท (โอน 14/6/58)
16. E22LWK ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
17. E22LZZ ร่วมบริจาค 300 บาท (โอน 31/5/58)
18. คุณแมว ปราจีนบุรี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 31/5/58)
19. คุณอดุลย์จานดาวเทียม HS3KPI ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 16/6/58)
20. E22GOC ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 3/6/58)
21. คุณวันทนีย์ ขวัญดี บริษัท ดิจิแลนด์ฯ ร่วมบริจาค 100 บาท
22. HS0PIO ร่วมบริจาค 3,000 บาท
23. E22PCV สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด และกระป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
24. E24DBS ,โรงแรมสีหราช อุตรดิตถ์, คุณวันวิสา อกนิษฐ์วงศ์วิไล ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
25. E20YSG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 17/6/58)
26. E22NNL ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 16/6/58)
27. HS7WDI ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 12/6/58)
28. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
29. E22QOB ,ด.ญ.ญาณัจฉรา คำสิงห์ไชย ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
30. คุณเพชรลดา ทองเรือง และ คุณประเสริฐ จิตจำนอง ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
31. คุณดาว ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
32. E20CBB ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 18/6/58)
33. คุณเรียม ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท
34. นายศุภกฤต-นางจิณห์นิภา ชิวเวโรจนกิจและครอบครัว บริจาคเงิน 2,000 บาท
35. คุณสิ ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
36. คุณวี ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
37. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 15/6/58)
38. คุณเก๋ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 30/6/58)
39. E22VPJ-E22QKP ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
40. ผ้าป่าการศึกษาสายอาจารย์ติ๊ก 2,100 บาท (โอน 13/6/58)
41. E21BGV ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท (โอน 14/6/58)
42. E20JZK ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 15/6/58 )
43. E21BGV สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 1,000 บาท (โอน 15/6/58)
44. คุณศศิวิมล ภูมีศรี จ.ชลบุรี ร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 16/6/58)
45. E20WZG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท
46. คุณปริม เพื่อนรักรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
47. คุณชัย คุณเวียง และ คุณนุช นมัสการ ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
48. E22BTP สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 500 บาท
49. E22GWW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท
50. E21QKE และเพื่อน ๆ ร่วมบริจาคผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน 5,200 บาท
51. HS6TPI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 19/6/58)
52. E23HSW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
53. E21CUW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
54. E22MLL ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
55. ร้าน AO อิเล็คทรอนิกส์ E23JKV ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
56. E29FFP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
57. E23GJZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
58. E23GKC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
59. E23GKD ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
60. E29UH ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
61. HS7ZSS ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
62. HS7YUP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
63. E23CYC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
64. HS7XYJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
65. ร.ต.ท.พงษ์พิพัฒน์ ดวงประทีป ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
66. E29CJA ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
67. E29CJR ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
68. HS9OUO ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
69. HS8TLA (ร้านสุภาพชน 2) ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 20/6/58)
70. E29CNY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
71. HS7UEY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
72. คุณอดุลย์ มีทองพูน ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
73. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 3,000 บาท
74. น.ส.ชลมัย ประโยชน์พิบูลผล ธ.กรุงศรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
75. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นลุ่มน้ำสามสาย & กลุ่ม VR ชนบท จ.ราชบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,290 บาท
76. บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 22/6/58)
77. E22RBZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท
78. E22QJG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท
79. E21DSG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
80. ชมรมวิทยุสมัครเล่น 3 เอส สมุทรปราการ E20AF ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 23/6/58)
81. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,500 บาท (โอน 30/6/58)
82. คุณปราโมทย์E23RQL & คุณสุชาตาE24JWV สกุล กรรณนุชร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
83. คุณกชวรรณ ทองอินทร์ และเพื่อน ๆ มธ.ศูนย์รังสิต ร่วมบริจาคกระเป๋า 26 ใบ เป็นเงิน 2,600 บาท
84. คุณสุทธาภรณ์ บุญคุ้ม และคุณฤกษ์ชัย นิลกำแพง ร่วมบริจาคเงิน 600 บาท (โอน 19/6/58)
85. ผ้าป่าการศึกษาสาย E20AXM เป็นเงิน 9,100 บาท (โอน 26/6/58)
86. HS5BQK & HS5JLJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน29/6/58)
87. น.ส.มัธนา พิมป่าติ้วร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
88. คุณพาน เซิ่ง ฉวน บ.พานโฮมโซโลชั่นจ.กและพนักงาน 1300 บาท (โอน 2/7/58)
89. คุณสมใจ ยอดสละดี ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
90. คุณสุชาดา และด.ช.ศุภวิชญ์ มีศักดิ์ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
91. คุณเพ็ญจิตร แก้วเกิด ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
92. คุณจเร ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
93. คุณธีระชัย ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท (โอน 2/7/58)
94. คุณ ขนิษฐา ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท (โอน 2/7/58)
95. คุณพรรพรรณ นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท (โอน 2/7/58)
96. คุณนิตยา นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 220 บาท (โอน 2/7/58)
97. คุณนภาพร สุขแซว ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท (โอน 2/7/58)
98. คุณปทุมทิพย์ พงษ์พิทักษ์ ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท (โอน 2/7/58)(โอน 2/7/58)
99. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาคเงิน 240 บาท
100. HS3LNI ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
101. E20IFZ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
102. HS6NMM บริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา จำนวนหนึ่ง
103. HS2QVI ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
104. E22GHK ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
105. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสาย E23SVO 3,000 บาท (โอน 28/6/58)
106. E27CNF ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท
107. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนรวมใจ สามพราน ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การศึกษา 2,000 บาท
108. น.ส. บุบผา ประวาสุข ขรก. กระทรวงศึกษาธิการ บริจาค สร้างอาคารเรียน 1,000.บาท ( E22KTS)
109. HS0LSQ E21WCB และครอบครัว. บริจาตเงินสร้างอาคาร 1,500 บาท
110. E20GKZ บริจาคเงิน สร้างอาคารเรียน 500 บาท
111. HS0LTM กลุ่มบานไม่โรย&วีอาร์หญ้าแฝก มอบอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่ง
112. อู่แสงสว่าง สามง่าม บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
113. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียนสาย E22HQH จำนวน 9,200 บาท (โอน 2/7/58)
114. คุุณชัยวัฒน์ (E23EXW) ร่วมบริจารเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 1/7/58)
115. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียนสาย E22LWK จำนวน 1,400 บาท (โอน 1/7/58)
116. บริษัท ภัทรมงคลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โิอน 3/7/58)
117. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22CYK เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
118. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E20ZSY เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
119. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สายหมู่บ้านอักษรา เป็นเงิน 3,360 บาท (โอน 2/7/58)
120. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สายบริษัท ดิจิแลนด์ฯ เป็นเงิน 5,020 บาท (โอน 2/7/58)
121. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22QOH เป็นเงิน 2,000 บาท (โอน 2/7/58)
122. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22QOF เป็นเงิน 9,940 บาท (โอน 2/7/58)
123. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22OCM เป็นเงิน 11,900 บาท (2/7/58)
124. HS6RQT บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
125. สมาคมวิทยุสื่อสาร วชิรชัย บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
126. E20SQI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
127. HS7WDI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน (เพิ่ม) 500 บาท (โอน 3/7/58)
128. E29VG กลุ่มเพื่อน 23 นครปฐม ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,000 บาท (โอน 2/7/58)
129. E22KTZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน E22KTS)
130. E22WEG และเพื่อนบริษัทไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จำกัด ร่วมบริจาคเงินซื้อกระเป๋านักเรียน 800 บาท (โอน 2/7/58)
131. E22LNN ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอนE22PCV)
132. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสาย E23TBZ จำนวน 2,400 บาท (โอน E22KTS)


รวมยอดเงินบริจาคจำนวน 148,370 บาท

รายนามผู้ร่วมเดินทางคาราวานเพื่อการศึกษา

1. E21QKC รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
2. E22HOJ (โอน 30/6/58)
3. E20UFA
4. E20CTJ รถ 1 คัน
5. E22KTS รถ 1 คัน
6. E23IFB รถ 1 คัน
7. E24LDK
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22GHK รถ 1คัน
12. คุณเก๋
13. E22QOH รถ 1 คัน
14. E22QOG
15. E22LLF รถ 1 คัน
16. คุณเขียด
17. E20YZX
18. E20ZSY
19. E21YWH รถ 1 คัน
20. E23YRS
21. HS8IIW รถ 1 คัน
22. E21QYT
23. E27IYC รถ 1 คัน
24. ผู้ติดตาม E27IYC
25. E23TBZ รถ 1 คัน
26. E29AFT รถ 1 คัน
27. คุณนี
28. E22HQH รถ 1 คัน (โอน 2/7/58)
29. E23SVO รถ 1 คัน (โอน E22QOF)
30. E22NPC รถ 1 คัน
31. E22QZA
32. HS6TPI รถ 1 คัน (โอน 19/6/58)
33. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
34. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
35. E27CNF รถ 1 คัน
36. ผู้ติดตาม E27CNF
37. HS2SPT รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม HS2SPT
39. E22PCV รถ 1 คัน
40. ผู้ติดตาม E22PCV
41. E22CYK รถ 1 คัน
42. ผู้ติดตาม E22CYK
43. E22OCQ รถ1 คัน
44. E23LLA
45. E24DBS รถ 1 คัน (โอน 2/7/58)
46. ผู้ติดตาม E24DBS (โอน 2/7/58)
47. E21QKE รถ 1 คัน
48. ผู้ติดตาม E21QKE
49. E22CKG รถ 1 คัน (โอน 23/6/58)
50. E22MLL (โอน 23/6/58)
51. E20AXM รถ 1 คัน (โิอน 3/7/58)
52. E23QZA (โิอน 3/7/58)
53. E22HEO รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
54. ผู้ติดตาม E22HEO (โอน 30/6/58)
55. E22KF รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
56. ผู้ติดตาม E22KF (โอน 30/6/58)
57. HS9GBJ รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
58. ผู้ติดตาม HS9GBJ (โอน 30/6/58)
59. E29UHT รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
60. ผู้ติดตาม E29UHT (โอน 30/6/58)
61. E29KND รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
62. ผู้ติดตาม E29KND (โอน 30/6/58)
63. E29DIY รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
64. ผู้ติดตาม E29DIY (โอน 30/6/58)
65. E22CKZ รถ 1คัน (โอน 30/6/58)
66. ผู้ติดตาม E22CKZ (โอน 30/6/58)
67. E20CBB รถ 1 คัน
68. E20NDS
69. E22BTP รถ 1 คัน
70. ผู้ติดตาม E22BTP
71. ผู้ติดตาม E22BTP
72. ผู้ติดตาม E22BTP
73. E23LLF รถ 1 คัน
74. ผู้ติดตาม E23LLF
75. ผู้ติดตาม E23LLF
76. ผู้ติดตาม E23LLF
77. HS0NSC รถ 1 คัน
78. พิทักษ์ คำสอน (อุ้ยเสี่ยวป้อ หมอเทวดา)
79. พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส รถ 1 คัน
80. ผู้ติดตาม พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส
81. คุณกัณฐณัฎฐ์ โพธิ์เจริญ รถ 1 คัน
82. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
83. E23RQL รถ 1 คัน
84. ผู้ติดตาม E23RQL
85. ผู้ติดตาม E23RQL
86. HS6NMM รถ 1 คัน
87. E22RBZ รถ 1 คัน
88. ผู้ติดตาม E22RBZ
89. ผู้ติดตาม E22RBZ
90. HS5BQK รถ 1 คัน (โอน29/6/58)
91. HS5JLJ (โอน29/6/58)
92. HS3RBW รถ 1 คัน
93. ผู้ติดตาม E27CNF
94. ผู้ติดตาม E27CNF
95. E20JKB รถ 1 คัน (โอน E22GHK)
96. ผู้ติดตาม E20JKB (โอน E22GHK)
97. E22BSW รถ 1 คัน (โอน 2/7/58)
98. E22KVU (โอน 2/7/58)
99. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
100. E20TZX รถ 1 คัน
101. ผู้ติดตาม E20TZX
102. E20CMR รถ 1 คัน
103. E23HSW รถ 1 คัน
104. ผู้ติดตาม E23HSW
105. E20VFN (โอน 30/6/58)
106. HS1NIM รถ 1 คัน
107. ผู้ติดตาม HS1NIM
108. E22GWW
109. E22OCM รถ 1 คัน
110. ผู้ติดตาม E22OCM
111. E20EZP รถ 1 คัน
112. E23RRD
113. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
114. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
115. E20JKI
116. ผู้ติดตาม HS1NIMผู้ร่วมเดินทาง 116 ท่าน รถ 52 คัน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค 58 เวลา 14.00 น.

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 02/07/2015 เวลา : 14.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. คุณธวัชชัย ใจแข็ง E22CTY ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 2/6/58)
2. คุณทศพล ศิริสุทธุ์ E20 OAI ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
3. HS6RZK ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 26/6/58)
4. E21XJO ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
5. E20LMX E22CXM นส.วันชณา กลีบวารี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 14/6/58)
6. คุณธีรวรรณ ศิริโพธิ์พันธุ์กุล 1000 บาท (โอน 14/6/58)
7. คุณอัมพร โพธิ์วารี พร้อมครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
8. คุณมยุรี ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
9. คุณมลิวรรณ ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
10. คุณลลิตา วงศ์สวัสดิ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
11. คุณอภิชาติ โชคพงษ์พันธุ์ 3,000 บาท (โอน 14/6/58)
12. คุณปณิชา แสงวิรัตน์ คุณนพดล ปิ่นกุล และครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
13. คุณจิรัตติกาล สมสกุล คุณล้ำเลิศ เนมียะ 4,000 บาท (โอน 14/6/58)
14. คุณพราวพลิน รัตนาบุญญาพิศุทธ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
15. คุณสมศักดิ์ - ธรรณชนก กลีบวารี 300 บาท (โอน 14/6/58)
16. E22LWK ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
17. E22LZZ ร่วมบริจาค 300 บาท (โอน 31/5/58)
18. คุณแมว ปราจีนบุรี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 31/5/58)
19. คุณอดุลย์จานดาวเทียม HS3KPI ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 16/6/58)
20. E22GOC ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 3/6/58)
21. คุณวันทนีย์ ขวัญดี บริษัท ดิจิแลนด์ฯ ร่วมบริจาค 100 บาท
22. HS0PIO ร่วมบริจาค 3,000 บาท
23. E22PCV สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด และกระป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
24. E24DBS ,โรงแรมสีหราช อุตรดิตถ์, คุณวันวิสา อกนิษฐ์วงศ์วิไล ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
25. E20YSG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 17/6/58)
26. E22NNL ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 16/6/58)
27. HS7WDI ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 12/6/58)
28. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
29. E22QOB ,ด.ญ.ญาณัจฉรา คำสิงห์ไชย ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
30. คุณเพชรลดา ทองเรือง และ คุณประเสริฐ จิตจำนอง ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
31. คุณดาว ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
32. E20CBB ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 18/6/58)
33. คุณเรียม ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท
34. นายศุภกฤต-นางจิณห์นิภา ชิวเวโรจนกิจและครอบครัว บริจาคเงิน 2,000 บาท
35. คุณสิ ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
36. คุณวี ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
37. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 15/6/58)
38. คุณเก๋ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 30/6/58)
39. E22VPJ-E22QKP ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
40. ผ้าป่าการศึกษาสายอาจารย์ติ๊ก 2,100 บาท (โอน 13/6/58)
41. E21BGV ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท (โอน 14/6/58)
42. E20JZK ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 15/6/58 )
43. E21BGV สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 1,000 บาท (โอน 15/6/58)
44. คุณศศิวิมล ภูมีศรี จ.ชลบุรี ร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 16/6/58)
45. E20WZG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท
46. คุณปริม เพื่อนรักรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
47. คุณชัย คุณเวียง และ คุณนุช นมัสการ ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
48. E22BTP สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 500 บาท
49. E22GWW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท
50. E21QKE และเพื่อน ๆ ร่วมบริจาคผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน 5,200 บาท
51. HS6TPI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 19/6/58)
52. E23HSW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
53. E21CUW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
54. E22MLL ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
55. ร้าน AO อิเล็คทรอนิกส์ E23JKV ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
56. E29FFP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
57. E23GJZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
58. E23GKC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
59. E23GKD ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
60. E29UH ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
61. HS7ZSS ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
62. HS7YUP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
63. E23CYC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
64. HS7XYJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
65. ร.ต.ท.พงษ์พิพัฒน์ ดวงประทีป ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
66. E29CJA ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
67. E29CJR ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
68. HS9OUO ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
69. HS8TLA (ร้านสุภาพชน 2) ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 20/6/58)
70. E29CNY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
71. HS7UEY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
72. คุณอดุลย์ มีทองพูน ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
73. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 3,000 บาท
74. น.ส.ชลมัย ประโยชน์พิบูลผล ธ.กรุงศรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
75. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นลุ่มน้ำสามสาย & กลุ่ม VR ชนบท จ.ราชบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,290 บาท
76. บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 22/6/58)
77. E22RBZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท
78. E22QJG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท
79. E21DSG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
80. ชมรมวิทยุสมัครเล่น 3 เอส สมุทรปราการ E20AF ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 23/6/58)
81. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,500 บาท (โอน 30/6/58)
82. คุณปราโมทย์E23RQL & คุณสุชาตาE24JWV สกุล กรรณนุชร่วมบริจาค 1,000 บาท
83. คุณกชวรรณ ทองอินทร์ และเพื่อน ๆ มธ.ศูนย์รังสิต ร่วมบริจาคกระเป๋า 26 ใบ เป็นเงิน 2,600 บาท
84. คุณสุทธาภรณ์ บุญคุ้ม และคุณฤกษ์ชัย นิลกำแพง ร่วมบริจาคเงิน 600 บาท (โอน 19/6/58)
85. ผ้าป่าการศึกษาสาย E20AXM เป็นเงิน 9,100 บาท (โอน 26/6/58)
86. HS5BQK & HS5JLJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน29/6/58)
87. น.ส.มัธนา พิมป่าติ้วร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
88. คุณพาน เซิ่ง ฉวน บ.พานโฮมโซโลชั่นจ.กและพนักงาน 1300 บาท (โอน 2/7/58)
89. คุณสมใจ ยอดสละดี ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
90. คุณสุชาดา และด.ช.ศุภวิชญ์ มีศักดิ์ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
91. คุณเพ็ญจิตร แก้วเกิด ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
92. คุณจเร ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 2/7/58)
93. คุณธีระชัย ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท (โอน 2/7/58)
94. คุณ ขนิษฐา ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท (โอน 2/7/58)
95. คุณพรรพรรณ นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท (โอน 2/7/58)
96. คุณนิตยา นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 220 บาท (โอน 2/7/58)
97. คุณนภาพร สุขแซว ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท (โอน 2/7/58)
98. คุณปทุมทิพย์ พงษ์พิทักษ์ ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท (โอน 2/7/58)(โอน 2/7/58)
99. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาคเงิน 240 บาท
100. HS3LNI ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
101. E20IFZ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
102. HS6NMM บริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา จำนวนหนึ่ง
103. HS2QVI ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
104. E22GHK ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
105. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสาย E23SVO 3,000 บาท (โอน 28/6/58)
106. E27CNF ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท
107. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนรวมใจ สามพราน ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การศึกษา 2,000 บาท
108. น.ส. บุบผา ประวาสุข ขรก. กระทรวงศึกษาธิการ บริจาค สร้างอาคารเรียน 1,000.บาท ( E22KTS)
109. HS0LSQ E21WCB และครอบครัว. บริจาตเงินสร้างอาคาร 1,500 บาท
110. E20GKZ บริจาคเงิน สร้างอาคารเรียน 500 บาท
111. HS0LTM กลุ่มบานไม่โรย&วีอาร์หญ้าแฝก มอบอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่ง
112. อู่แสงสว่าง สามง่าม บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
113. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียนสาย E22HQH จำนวน 9,200 บาท (โอน 2/7/58)
114. คุุณชัยวัฒน์ (E23EXW) ร่วมบริจารเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 1/7/58)
115. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียนสาย E22LWK จำนวน 1,400 บาท (โอน 1/7/58)
116. บริษัท ภัทรมงคลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โิอน E20AXM)
117. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22CYK เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
118. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E20ZSY เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
119. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สายหมู่บ้านอักษรา เป็นเงิน 3,360 บาท (โอน 2/7/58)
120. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สายบริษัท ดิจิแลนด์ฯ เป็นเงิน 5,020 บาท (โอน 2/7/58)
121. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22QOH เป็นเงิน 2,000 บาท (โอน 2/7/58)
122. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22QOF เป็นเงิน 9,940 บาท (โอน 2/7/58)
123. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22OCM เป็นเงิน 11,900 บาท (2/7/58)
124. HS6RQT บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
125. สมาคมวิทยุสื่อสาร วชิรชัย บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท
126. E20SQI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 2/7/58)
127. HS7WDI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน (เพิ่ม) 500 บาท


รวมยอดเงินบริจาคจำนวน 142,370 บาท

รายนามผู้ร่วมเดินทางคาราวานเพื่อการศึกษา

1. E21QKC รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
2. E22HOJ (โอน 30/6/58)
3. E20UFA
4. E20CTJ รถ 1 คัน
5. E22KTS รถ 1 คัน
6. E23IFB รถ 1 คัน
7. E24LDK
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22GHK รถ 1คัน
12. คุณเก๋
13. E22QOH รถ 1 คัน
14. E22QOG
15. E22LLF รถ 1 คัน
16. คุณเขียด
17. E20YZX
18. E20ZSY
19. E21YWH รถ 1 คัน
20. E23YRS
21. HS8IIW รถ 1 คัน
22. E21QYT
23. E27IYC รถ 1 คัน
24. ผู้ติดตาม E27IYC
25. E23TBZ รถ 1 คัน
26. E29AFT รถ 1 คัน
27. คุณนี
28. E22HQH รถ 1 คัน (โอน 2/7/58)
29. E23SVO รถ 1 คัน (โอน E22QOF)
30. E22NPC รถ 1 คัน
31. E22QZA
32. HS6TPI รถ 1 คัน (โอน 19/6/58)
33. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
34. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
35. E27CNF รถ 1 คัน
36. ผู้ติดตาม E27CNF
37. HS2SPT รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม HS2SPT
39. E22PCV รถ 1 คัน
40. ผู้ติดตาม E22PCV
41. E22CYK รถ 1 คัน
42. ผู้ติดตาม E22CYK
43. E22OCQ รถ1 คัน
44. E23LLA
45. E24DBS รถ 1 คัน (โอน 2/7/58)
46. ผู้ติดตาม E24DBS (โอน 2/7/58)
47. E21QKE รถ 1 คัน
48. ผู้ติดตาม E21QKE
49. E22CKG รถ 1 คัน (โอน 23/6/58)
50. E22MLL (โอน 23/6/58)
51. E20AXM รถ 1 คัน
52. E23QZA
53. E22HEO รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
54. ผู้ติดตาม E22HEO (โอน 30/6/58)
55. E22KF รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
56. ผู้ติดตาม E22KF (โอน 30/6/58)
57. HS9GBJ รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
58. ผู้ติดตาม HS9GBJ (โอน 30/6/58)
59. E29UHT รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
60. ผู้ติดตาม E29UHT (โอน 30/6/58)
61. E29KND รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
62. ผู้ติดตาม E29KND (โอน 30/6/58)
63. E29DIY รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
64. ผู้ติดตาม E29DIY (โอน 30/6/58)
65. E22CKZ รถ 1คัน (โอน 30/6/58)
66. ผู้ติดตาม E22CKZ (โอน 30/6/58)
67. E20CBB รถ 1 คัน
68. E20NDS
69. E22BTP รถ 1 คัน
70. ผู้ติดตาม E22BTP
71. ผู้ติดตาม E22BTP
72. ผู้ติดตาม E22BTP
73. E23LLF รถ 1 คัน
74. ผู้ติดตาม E23LLF
75. ผู้ติดตาม E23LLF
76. ผู้ติดตาม E23LLF
77. HS0NSC รถ 1 คัน
78. พิทักษ์ คำสอน (อุ้ยเสี่ยวป้อ หมอเทวดา)
79. พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส รถ 1 คัน
80. ผู้ติดตาม พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส
81. คุณกัณฐณัฎฐ์ โพธิ์เจริญ รถ 1 คัน
82. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
83. E23RQL รถ 1 คัน
84. ผู้ติดตาม E23RQL
85. ผู้ติดตาม E23RQL
86. HS6NMM รถ 1 คัน
87. E22RBZ รถ 1 คัน
88. ผู้ติดตาม E22RBZ
89. ผู้ติดตาม E22RBZ
90. HS5BQK รถ 1 คัน (โอน29/6/58)
91. HS5JLJ (โอน29/6/58)
92. HS3RBW รถ 1 คัน
93. ผู้ติดตาม E27CNF
94. ผู้ติดตาม E27CNF
95. คุณเพชรลดา ทองเรือง รถ 1 คัน
96. คุณประเสริฐ จิตจำนอง
97. คุณชัย คุณเวียง
98. คุณนุช นมัสการ
99. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
100. E20TZX รถ 1 คัน
101. ผู้ติดตาม E20TZX
102. E20CMR รถ 1 คัน
103. E23HSW รถ 1 คัน
104. ผู้ติดตาม E23HSW
105. E20VFN (โอน 30/6/58)
106. HS1NIM รถ 1 คัน
107. ผู้ติดตาม HS1NIM
108. E22GWW
109. E22OCM รถ 1 คัน
110. ผู้ติดตาม E22OCM
111. E20EZP รถ 1 คัน
112. E23RRD
113. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
114. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
115. E20JKI
116. E20JKB รถ 1 คัน (โอน E22GHK)
117. ผู้ติดตาม E20JKB (โอน E22GHK)
118. ผู้ติดตาม HS1NIM


ผู้ร่วมเดินทาง 118 ท่าน รถ 52 คัน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ค 58 เวลา 14.50 น.

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 01/07/2015 เวลา : 16.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. คุณธวัชชัย ใจแข็ง E22CTY ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 2/6/58)
2. คุณทศพล ศิริสุทธุ์ E20 OAI ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
3. HS6RZK ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 26/6/58)
4. E21XJO ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
5. E20LMX E22CXM นส.วันชณา กลีบวารี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 14/6/58)
6. คุณธีรวรรณ ศิริโพธิ์พันธุ์กุล 1000 บาท (โอน 14/6/58)
7. คุณอัมพร โพธิ์วารี พร้อมครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
8. คุณมยุรี ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
9. คุณมลิวรรณ ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
10. คุณลลิตา วงศ์สวัสดิ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
11. คุณอภิชาติ โชคพงษ์พันธุ์ 3,000 บาท (โอน 14/6/58)
12. คุณปณิชา แสงวิรัตน์ คุณนพดล ปิ่นกุล และครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
13. คุณจิรัตติกาล สมสกุล คุณล้ำเลิศ เนมียะ 4,000 บาท (โอน 14/6/58)
14. คุณพราวพลิน รัตนาบุญญาพิศุทธ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
15. คุณสมศักดิ์ - ธรรณชนก กลีบวารี 300 บาท (โอน 14/6/58)
16. E22LWK ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
17. E22LZZ ร่วมบริจาค 300 บาท (โอน 31/5/58)
18. คุณแมว ปราจีนบุรี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 31/5/58)
19. คุณอดุลย์จานดาวเทียม HS3KPI ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 16/6/58)
20. E22GOC ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 3/6/58)
21. คุณวันทนีย์ ขวัญดี บริษัท ดิจิแลนด์ฯ ร่วมบริจาค 100 บาท
22. HS0PIO ร่วมบริจาค 3,000 บาท
23. E22PCV สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด และกระป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
24. E24DBS ,โรงแรมสีหราช อุตรดิตถ์, คุณวันวิสา อกนิษฐ์วงศ์วิไล ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
25. E20YSG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 17/6/58)
26. E22NNL ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 16/6/58)
27. HS7WDI ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 12/6/58)
28. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
29. E22QOB ,ด.ญ.ญาณัจฉรา คำสิงห์ไชย ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
30. คุณเพชรลดา ทองเรือง และ คุณประเสริฐ จิตจำนอง ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
31. คุณดาว ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
32. E20CBB ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 18/6/58)
33. คุณเรียม ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท
34. นายศุภกฤต-นางจิณห์นิภา ชิวเวโรจนกิจและครอบครัว บริจาคเงิน 2,000 บาท
35. คุณสิ ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
36. คุณวี ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
37. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 15/6/58)
38. คุณเก๋ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 30/6/58)
39. E22VPJ-E22QKP ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
40. ผ้าป่าการศึกษาสายอาจารย์ติ๊ก 2,100 บาท (โอน 13/6/58)
41. E21BGV ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท (โอน 14/6/58)
42. E20JZK ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 15/6/58 )
43. E21BGV สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 1,000 บาท (โอน 15/6/58)
44. คุณศศิวิมล ภูมีศรี จ.ชลบุรี ร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 16/6/58)
45. E20WZG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท
46. คุณปริม เพื่อนรักรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
47. คุณชัย คุณเวียง และ คุณนุช นมัสการ ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
48. E22BTP สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 500 บาท
49. E22GWW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท
50. E21QKE และเพื่อน ๆ ร่วมบริจาคผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน 5,200 บาท
51. HS6TPI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 19/6/58)
52. E23HSW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
53. E21CUW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
54. E22MLL ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
55. ร้าน AO อิเล็คทรอนิกส์ E23JKV ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
56. E29FFP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
57. E23GJZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
58. E23GKC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
59. E23GKD ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
60. E29UH ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
61. HS7ZSS ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
62. HS7YUP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
63. E23CYC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
64. HS7XYJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
65. ร.ต.ท.พงษ์พิพัฒน์ ดวงประทีป ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
66. E29CJA ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
67. E29CJR ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
68. HS9OUO ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
69. HS8TLA (ร้านสุภาพชน 2) ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 20/6/58)
70. E29CNY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
71. HS7UEY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
72. คุณอดุลย์ มีทองพูน ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
73. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 3,000 บาท
74. น.ส.ชลมัย ประโยชน์พิบูลผล ธ.กรุงศรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
75. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นลุ่มน้ำสามสาย & กลุ่ม VR ชนบท จ.ราชบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,290 บาท
76. บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 22/6/58)
77. E22RBZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท
78. E22QJG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท
79. E21DSG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
80. ชมรมวิทยุสมัครเล่น 3 เอส สมุทรปราการ E20AF ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 23/6/58)
81. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,500 บาท (โอน 30/6/58)
82. คุณปราโมทย์E23RQL & คุณสุชาตาE24JWV สกุล กรรณนุชร่วมบริจาค 1,000 บาท
83. คุณกชวรรณ ทองอินทร์ และเพื่อน ๆ มธ.ศูนย์รังสิต ร่วมบริจาคกระเป๋า 26 ใบ เป็นเงิน 2,600 บาท
84. คุณสุทธาภรณ์ บุญคุ้ม และคุณฤกษ์ชัย นิลกำแพง ร่วมบริจาคเงิน 600 บาท (โอน 19/6/58)
85. ผ้าป่าการศึกษาสาย E20AXM เป็นเงิน 9,100 บาท (โอน 26/6/58)
86. HS5BQK & HS5JLJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน29/6/58)
87. น.ส.มัธนา พิมป่าติ้วร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
88. คุณพาน เซิ่ง ฉวน บ.พานโฮมโซโลชั่นจ.กและพนักงาน 1300 บาท
89. คุณสมใจ ยอดสละดี ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
90. คุณสุชาดา และด.ช.ศุภวิชญ์ มีศักดิ์ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
91. คุณเพ็ญจิตร แก้วเกิด ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
92. คุณจเร ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
93. คุณธีระชัย ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท
94. คุณ ขนิษฐา ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท
95. คุณพรรพรรณ นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
96. คุณนิตยา นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 220 บาท
97. คุณนภาพร สุขแซว ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
98. คุณปทุมทิพย์ พงษ์พิทักษ์ ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
99. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาคเงิน 240 บาท
100. HS3LNI ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
101. E20IFZ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
102. HS6NMM บริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา จำนวนหนึ่ง
103. HS2QVI ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
104. E22GHK ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
105. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสาย E23SVO 3,000 บาท (โอน 28/6/58)
106. E27CNF ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท
107. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนรวมใจ สามพราน ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การศึกษา 2,000 บาท
108. น.ส. บุบผา ประวาสุข ขรก. กระทรวงศึกษาธิการ บริจาค สร้างอาคารเรียน 1,000.บาท ( E22KTS)
109. HS0LSQ E21WCB และครอบครัว. บริจาตเงินสร้างอาคาร 1,500 บาท
110. E20GKZ บริจาคเงิน สร้างอาคารเรียน 500 บาท
111. HS0LTM กลุ่มบานไม่โรย&วีอาร์หญ้าแฝก มอบอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่ง
112. อู่แสงสว่าง สามง่าม บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
113. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียนสาย E22HQH จำนวน 9,200 บาท
114. คุุณชัยวัฒน์ (E23EXW) ร่วมบริจารเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 1/7/58)
115. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียนสาย E22LWK จำนวน 1,400 บาท (โอน 1/7/58)
116. บริษัท ภัทรมงคลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โิอน E20AXM)
117. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22CYK เป็นเงิน 1,000 บาท
118. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E20ZSY เป็นเงิน 1,000 บาท
119. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สายหมู่บ้านอักษรา เป็นเงิน 3,360 บาท
120. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สายบริษัท ดิจิแลนด์ฯ เป็นเงิน 5,020 บาท
121. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22QOH เป็นเงิน 2,000 บาท
122. กรรมการผ้าป่าการศึกษา สาย E22QOF เป็นเงิน 9,940 บาท

รวมยอดเงินบริจาคจำนวน 126,970 บาท

รายนามผู้ร่วมเดินทางคาราวานเพื่อการศึกษา

1. E21QKC รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
2. E22HOJ (โอน 30/6/58)
3. E20UFA
4. E20CTJ รถ 1 คัน
5. E22KTS รถ 1 คัน
6. E23IFB รถ 1 คัน
7. E24LDK
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22GHK รถ 1คัน
12. คุณเก๋
13. E22QOH รถ 1 คัน
14. E22QOG
15. E22LLF รถ 1 คัน
16. คุณเขียด
17. E20YZX
18. E20ZSY
19. E21YWH รถ 1 คัน
20. E23YRS
21. HS8IIW รถ 1 คัน
22. E21QYT
23. E27IYC รถ 1 คัน
24. ผู้ติดตาม E27IYC
25. E23TBZ รถ 1 คัน
26. E29AFT รถ 1 คัน
27. คุณนี
28. E22HQH รถ 1 คัน
29. E23SVO รถ 1 คัน (โอน E22QOF)
30. E22NPC รถ 1 คัน
31. E22QZA
32. HS6TPI รถ 1 คัน (โอน 19/6/58)
33. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
34. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
35. E27CNF รถ 1 คัน
36. ผู้ติดตาม E27CNF
37. HS2SPT รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม HS2SPT
39. E22PCV รถ 1 คัน
40. ผู้ติดตาม E22PCV
41. E22CYK รถ 1 คัน
42. ผู้ติดตาม E22CYK
43. E22OCQ รถ1 คัน
44. E23LLA
45. E24DBS รถ 1 คัน
46. ผู้ติดตาม E24DBS
47. E21QKE รถ 1 คัน
48. ผู้ติดตาม E21QKE
49. E22CKG รถ 1 คัน (โอน 23/6/58)
50. E22MLL (โอน 23/6/58)
51. E20AXM รถ 1 คัน
52. E23QZA
53. E22HEO รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
54. ผู้ติดตาม E22HEO (โอน 30/6/58)
55. E22KF รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
56. ผู้ติดตาม E22KF (โอน 30/6/58)
57. HS9GBJ รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
58. ผู้ติดตาม HS9GBJ (โอน 30/6/58)
59. E29UHT รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
60. ผู้ติดตาม E29UHT (โอน 30/6/58)
61. E29KND รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
62. ผู้ติดตาม E29KND (โอน 30/6/58)
63. E29DIY รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
64. ผู้ติดตาม E29DIY (โอน 30/6/58)
65. E22CKZ รถ 1คัน (โอน 30/6/58)
66. ผู้ติดตาม E22CKZ (โอน 30/6/58)
67. E20CBB รถ 1 คัน
68. E20NDS
69. E22BTP รถ 1 คัน
70. ผู้ติดตาม E22BTP
71. ผู้ติดตาม E22BTP
72. ผู้ติดตาม E22BTP
73. E23LLF รถ 1 คัน
74. ผู้ติดตาม E23LLF
75. ผู้ติดตาม E23LLF
76. ผู้ติดตาม E23LLF
77. HS0NSC รถ 1 คัน
78. พิทักษ์ คำสอน (อุ้ยเสี่ยวป้อ หมอเทวดา)
79. พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส รถ 1 คัน
80. ผู้ติดตาม พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส
81. คุณกัณฐณัฎฐ์ โพธิ์เจริญ รถ 1 คัน
82. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
83. E23RQL รถ 1 คัน
84. ผู้ติดตาม E23RQL
85. ผู้ติดตาม E23RQL
86. HS6NMM รถ 1 คัน
87. E22RBZ รถ 1 คัน
88. ผู้ติดตาม E22RBZ
89. ผู้ติดตาม E22RBZ
90. HS5BQK รถ 1 คัน (โอน29/6/58)
91. HS5JLJ (โอน29/6/58)
92. HS3RBW รถ 1 คัน
93. ผู้ติดตาม E27CNF
94. ผู้ติดตาม E27CNF
95. คุณเพชรลดา ทองเรือง รถ 1 คัน
96. คุณประเสริฐ จิตจำนอง
97. คุณชัย คุณเวียง
98. คุณนุช นมัสการ
99. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
100. E20TZX รถ 1 คัน
101. ผู้ติดตาม E20TZX
102. E20CMR รถ 1 คัน
103. E23HSW รถ 1 คัน
104. ผู้ติดตาม E23HSW
105. E20VFN (โอน 30/6/58)
106. HS1NIM รถ 1 คัน
107. ผู้ติดตาม HS1NIM
108. E22GWW

ผู้ร่วมเดินทาง 108 ท่าน รถ 49 คัน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค 58 เวลา 16.30 น.

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 30/06/2015 เวลา : 14.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. คุณธวัชชัย ใจแข็ง E22CTY ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 2/6/58)
2. คุณทศพล ศิริสุทธุ์ E20 OAI ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
3. HS6RZK ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 26/6/58)
4. E21XJO ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
5. E20LMX E22CXM นส.วันชณา กลีบวารี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 14/6/58)
6. คุณธีรวรรณ ศิริโพธิ์พันธุ์กุล 1000 บาท (โอน 14/6/58)
7. คุณอัมพร โพธิ์วารี พร้อมครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
8. คุณมยุรี ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
9. คุณมลิวรรณ ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
10. คุณลลิตา วงศ์สวัสดิ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
11. คุณอภิชาติ โชคพงษ์พันธุ์ 3,000 บาท (โอน 14/6/58)
12. คุณปณิชา แสงวิรัตน์ คุณนพดล ปิ่นกุล และครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
13. คุณจิรัตติกาล สมสกุล คุณล้ำเลิศ เนมียะ 4,000 บาท (โอน 14/6/58)
14. คุณพราวพลิน รัตนาบุญญาพิศุทธ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
15. คุณสมศักดิ์ - ธรรณชนก กลีบวารี 300 บาท (โอน 14/6/58)
16. E22LWK ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
17. E22LZZ ร่วมบริจาค 300 บาท (โอน 31/5/58)
18. คุณแมว ปราจีนบุรี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 31/5/58)
19. คุณอดุลย์จานดาวเทียม HS3KPI ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 16/6/58)
20. E22GOC ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 3/6/58)
21. คุณวันทนีย์ ขวัญดี บริษัท ดิจิแลนด์ฯ ร่วมบริจาค 100 บาท
22. HS0PIO ร่วมบริจาค 3,000 บาท
23. E22PCV สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด และกระป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
24. E24DBS ,โรงแรมสีหราช อุตรดิตถ์, คุณวันวิสา อกนิษฐ์วงศ์วิไล ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
25. E20YSG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 17/6/58)
26. E22NNL ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 16/6/58)
27. HS7WDI ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 12/6/58)
28. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
29. E22QOB ,ด.ญ.ญาณัจฉรา คำสิงห์ไชย ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
30. คุณเพชรลดา ทองเรือง และ คุณประเสริฐ จิตจำนอง ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
31. คุณดาว ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
32. E20CBB ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 18/6/58)
33. คุณเรียม ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท
34. นายศุภกฤต-นางจิณห์นิภา ชิวเวโรจนกิจและครอบครัว บริจาคเงิน 2,000 บาท
35. คุณสิ ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
36. คุณวี ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
37. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 15/6/58)
38. คุณเก๋ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 30/6/58)
39. E22VPJ-E22QKP ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
40. ผ้าป่าการศึกษาสายอาจารย์ติ๊ก 2,100 บาท (โอน 13/6/58)
41. E21BGV ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท (โอน 14/6/58)
42. E20JZK ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 15/6/58 )
43. E21BGV สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 1,000 บาท (โอน 15/6/58)
44. คุณศศิวิมล ภูมีศรี จ.ชลบุรี ร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 16/6/58)
45. E20WZG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท
46. คุณปริม เพื่อนรักรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
47. คุณชัย คุณเวียง และ คุณนุช นมัสการ ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
48. E22BTP สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 500 บาท
49. E22GWW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท
50. E21QKE และเพื่อน ๆ ร่วมบริจาคผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน 5,200 บาท
51. HS6TPI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 19/6/58)
52. E23HSW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
53. E21CUW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
54. E22MLL ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
55. ร้าน AO อิเล็คทรอนิกส์ E23JKV ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
56. E29FFP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
57. E23GJZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
58. E23GKC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
59. E23GKD ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
60. E29UH ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
61. HS7ZSS ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
62. HS7YUP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
63. E23CYC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
64. HS7XYJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
65. ร.ต.ท.พงษ์พิพัฒน์ ดวงประทีป ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
66. E29CJA ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
67. E29CJR ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
68. HS9OUO ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
69. HS8TLA (ร้านสุภาพชน 2) ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 20/6/58)
70. E29CNY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
71. HS7UEY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
72. คุณอดุลย์ มีทองพูน ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
73. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 3,000 บาท
74. น.ส.ชลมัย ประโยชน์พิบูลผล ธ.กรุงศรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
75. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นลุ่มน้ำสามสาย & กลุ่ม VR ชนบท จ.ราชบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,290 บาท
76. บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 22/6/58)
77. E22RBZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท
78. E22QJG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท
79. E21DSG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
80. ชมรมวิทยุสมัครเล่น 3 เอส สมุทรปราการ E20AF ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 23/6/58)
81. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท
82. คุณปราโมทย์E23RQL & คุณสุชาตาE24JWV สกุล กรรณนุชร่วมบริจาค 1,000 บาท
83. คุณกชวรรณ ทองอินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มธ.ศูนย์รังสิต ร่วมบริจาคกระเป๋า 25 ใบ เป็นเงิน 2500 บาท
84. คุณสุทธาภรณ์ บุญคุ้ม และคุณฤกษ์ชัย นิลกำแพง ร่วมบริจาคเงิน 600 บาท (โอน 19/6/58)
85. ผ้าป่าการศึกษาสาย E20AXM เป็นเงิน 9,100 บาท (โอน 26/6/58)
86. HS5BQK & HS5JLJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน29/6/58)
87. น.ส.มัธนา พิมป่าติ้วร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
88. คุณพาน เซิ่ง ฉวน บ.พานโฮมโซโลชั่นจ.กและพนักงาน 1300 บาท
89. คุณสมใจ ยอดสละดี ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
90. คุณสุชาดา และด.ช.ศุภวิชญ์ มีศักดิ์ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
91. คุณเพ็ญจิตร แก้วเกิด ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
92. คุณจเร ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
93. คุณธีระชัย ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท
94. คุณ ขนิษฐา ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท
95. คุณพรรพรรณ นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
96. คุณนิตยา นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 220 บาท
97. คุณนภาพร สุขแซว ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
98. คุณปทุมทิพย์ พงษ์พิทักษ์ ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
99. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาคเงิน 240 บาท
100. HS3LNI ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
101. E20IFZ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
102. HS6NMM บริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา จำนวนหนึ่ง
103. HS2QVI ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
104. E22GHK ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
105. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสาย E23SVO 3,000 บาท (โอน 28/6/58)
106. E27CNF ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท
107. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนรวมใจ สามพราน ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การศึกษา 2,000 บาท
108. น.ส. บุบผา ประวาสุข ขรก. กระทรวงศึกษาธิการ บริจาค สร้างอาคารเรียน 1,000.บาท ( E22KTS)
109. HS0LSQ E21WCB และครอบครัว. บริจาตเงินสร้างอาคาร 1,500 บาท
110. E20GKZ บริจาคเงิน สร้างอาคารเรียน 500 บาท
111. HS0LTM กลุ่มบานไม่โรย&วีอาร์หญ้าแฝก มอบอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่ง
112. อู่แสงสว่าง สามง่าม บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท

รวมยอดเงินบริจาคจำนวน 91,650 บาท

รายนามผู้ร่วมเดินทางคาราวานเพื่อการศึกษา

1. E21QKC รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
2. E22HOJ (โอน 30/6/58)
3. E20UFA
4. E20CTJ รถ 1 คัน
5. E22KTS รถ 1 คัน
6. E23IFB รถ 1 คัน
7. E24LDK
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22GHK รถ 1คัน
12. คุณเก๋
13. E22QOH รถ 1 คัน
14. E22QOG
15. E22LLF รถ 1 คัน
16. คุณเขียด
17. E20YZX
18. E20ZSY
19. E21YWH รถ 1 คัน
20. E23YRS
21. HS8IIW รถ 1 คัน
22. E21QYT
23. E27IYC รถ 1 คัน
24. ผู้ติดตาม E27IYC
25. E23TBZ รถ 1 คัน
26. E29AFT รถ 1 คัน
27. คุณนี
28. E22HQH รถ 1 คัน
29. E23SVO รถ 1 คัน (โอน E22QOF)
30. E22NPC รถ 1 คัน
31. E22QZA
32. HS6TPI รถ 1 คัน (โอน 19/6/58)
33. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
34. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
35. E27CNF รถ 1 คัน
36. ผู้ติดตาม E27CNF
37. HS2SPT รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม HS2SPT
39. E22PCV รถ 1 คัน
40. ผู้ติดตาม E22PCV
41. E22CYK รถ 1 คัน
42. ผู้ติดตาม E22CYK
43. E22OCQ รถ1 คัน
44. E23LLA
45. E24DBS รถ 1 คัน
46. ผู้ติดตาม E24DBS
47. E21QKE รถ 1 คัน
48. ผู้ติดตาม E21QKE
49. E22CKG รถ 1 คัน (โอน 23/6/58)
50. E22MLL (โอน 23/6/58)
51. E20AXM รถ 1 คัน
52. E23QZA
53. E22HEO รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
54. ผู้ติดตาม E22HEO (โอน 30/6/58)
55. E22KF รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
56. ผู้ติดตาม E22KF (โอน 30/6/58)
57. HS9GBJ รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
58. ผู้ติดตาม HS9GBJ (โอน 30/6/58)
59. E29UHT รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
60. ผู้ติดตาม E29UHT (โอน 30/6/58)
61. E29KND รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
62. ผู้ติดตาม E29KND (โอน 30/6/58)
63. E29DIY รถ 1 คัน (โอน 30/6/58)
64. ผู้ติดตาม E29DIY (โอน 30/6/58)
65. E22CKZ รถ 1คัน (โอน 30/6/58)
66. ผู้ติดตาม E22CKZ (โอน 30/6/58)
67. E20CBB รถ 1 คัน
68. E20NDS
69. E22BTP รถ 1 คัน
70. ผู้ติดตาม E22BTP
71. ผู้ติดตาม E22BTP
72. ผู้ติดตาม E22BTP
73. E23LLF รถ 1 คัน
74. ผู้ติดตาม E23LLF
75. ผู้ติดตาม E23LLF
76. ผู้ติดตาม E23LLF
77. HS0NSC รถ 1 คัน
78. พิทักษ์ คำสอน (อุ้ยเสี่ยวป้อ หมอเทวดา)
79. พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส รถ 1 คัน
80. ผู้ติดตาม พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส
81. คุณกัณฐณัฎฐ์ โพธิ์เจริญ รถ 1 คัน
82. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
83. E23RQL รถ 1 คัน
84. ผู้ติดตาม E23RQL
85. ผู้ติดตาม E23RQL
86. HS6NMM รถ 1 คัน
87. E22RBZ รถ 1 คัน
88. ผู้ติดตาม E22RBZ
89. ผู้ติดตาม E22RBZ
90. HS5BQK รถ 1 คัน (โอน29/6/58)
91. HS5JLJ (โอน29/6/58)
92. HS3RBW รถ 1 คัน
93. ผู้ติดตาม E27CNF
94. ผู้ติดตาม E27CNF
95. คุณเพชรลดา ทองเรือง รถ 1 คัน
96. คุณประเสริฐ จิตจำนอง
97. คุณชัย คุณเวียง
98. คุณนุช นมัสการ
99. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
100. E20TZX รถ 1 คัน
101. ผู้ติดตาม E20TZX
102. E20CMR รถ 1 คัน
103. E23HSW รถ 1 คัน
104. ผู้ติดตาม E23HSW
105. E20VFN (โอน 30/6/58)

ผู้ร่วมเดินทาง 105 ท่าน รถ 48 คัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย 58 เวลา 14.50 น.

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 29/06/2015 เวลา : 17.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. คุณธวัชชัย ใจแข็ง E22CTY ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 2/6/58)
2. คุณทศพล ศิริสุทธุ์ E20 OAI ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
3. HS6RZK ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 26/6/58)
4. E21XJO ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
5. E20LMX E22CXM นส.วันชณา กลีบวารี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 14/6/58)
6. คุณธีรวรรณ ศิริโพธิ์พันธุ์กุล 1000 บาท (โอน 14/6/58)
7. คุณอัมพร โพธิ์วารี พร้อมครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
8. คุณมยุรี ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
9. คุณมลิวรรณ ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
10. คุณลลิตา วงศ์สวัสดิ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
11. คุณอภิชาติ โชคพงษ์พันธุ์ 3,000 บาท (โอน 14/6/58)
12. คุณปณิชา แสงวิรัตน์ คุณนพดล ปิ่นกุล และครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
13. คุณจิรัตติกาล สมสกุล คุณล้ำเลิศ เนมียะ 4,000 บาท (โอน 14/6/58)
14. คุณพราวพลิน รัตนาบุญญาพิศุทธ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
15. คุณสมศักดิ์ - ธรรณชนก กลีบวารี 300 บาท (โอน 14/6/58)
16. E22LWK ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
17. E22LZZ ร่วมบริจาค 300 บาท (โอน 31/5/58)
18. คุณแมว ปราจีนบุรี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 31/5/58)
19. คุณอดุลย์จานดาวเทียม HS3KPI ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 16/6/58)
20. E22GOC ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 3/6/58)
21. คุณวันทนีย์ ขวัญดี บริษัท ดิจิแลนด์ฯ ร่วมบริจาค 100 บาท
22. HS0PIO ร่วมบริจาค 3,000 บาท
23. E22PCV สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด และกระป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
24. E24DBS ,โรงแรมสีหราช อุตรดิตถ์, คุณวันวิสา อกนิษฐ์วงศ์วิไล ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
25. E20YSG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 17/6/58)
26. E22NNL ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 16/6/58)
27. HS7WDI ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 12/6/58)
28. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
29. E22QOB ,ด.ญ.ญาณัจฉรา คำสิงห์ไชย ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
30. คุณเพชรลดา ทองเรือง และ คุณประเสริฐ จิตจำนอง ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
31. คุณดาว ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
32. E20CBB ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 18/6/58)
33. คุณเรียม ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท
34. นายศุภกฤต-นางจิณห์นิภา ชิวเวโรจนกิจและครอบครัว บริจาคเงิน 2,000 บาท
35. คุณสิ ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
36. คุณวี ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
37. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 15/6/58)
38. คุณเก๋ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
39. E22VPJ-E22QKP ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
40. ผ้าป่าการศึกษาสายอาจารย์ติ๊ก 2,100 บาท (โอน 13/6/58)
41. E21BGV ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท (โอน 14/6/58)
42. E20JZK ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 15/6/58 )
43. E21BGV สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 1,000 บาท (โอน 15/6/58)
44. คุณศศิวิมล ภูมีศรี จ.ชลบุรี ร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 16/6/58)
45. E20WZG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท
46. คุณปริม เพื่อนรักรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
47. คุณชัย คุณเวียง และ คุณนุช นมัสการ ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
48. E22BTP สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 500 บาท
49. E22GWW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท
50. E21QKE และเพื่อน ๆ ร่วมบริจาคผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน 5,200 บาท
51. HS6TPI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 19/6/58)
52. E23HSW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
53. E21CUW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
54. E22MLL ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
55. ร้าน AO อิเล็คทรอนิกส์ E23JKV ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
56. E29FFP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
57. E23GJZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
58. E23GKC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
59. E23GKD ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
60. E29UH ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
61. HS7ZSS ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
62. HS7YUP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
63. E23CYC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
64. HS7XYJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
65. ร.ต.ท.พงษ์พิพัฒน์ ดวงประทีป ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
66. E29CJA ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
67. E29CJR ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
68. HS9OUO ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
69. HS8TLA (ร้านสุภาพชน 2) ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 20/6/58)
70. E29CNY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
71. HS7UEY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
72. คุณอดุลย์ มีทองพูน ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
73. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 3,000 บาท
74. น.ส.ชลมัย ประโยชน์พิบูลผล ธ.กรุงศรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
75. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นลุ่มน้ำสามสาย & กลุ่ม VR ชนบท จ.ราชบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,290 บาท
76. บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 22/6/58)
77. E22RBZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท
78. E22QJG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท
79. E21DSG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
80. ชมรมวิทยุสมัครเล่น 3 เอส สมุทรปราการ E20AF ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 23/6/58)
81. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท
82. คุณปราโมทย์E23RQL & คุณสุชาตาE24JWV สกุล กรรณนุชร่วมบริจาค 1,000 บาท
83. คุณกชวรรณ ทองอินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มธ.ศูนย์รังสิต ร่วมบริจาคกระเป๋า 25 ใบ เป็นเงิน 2500 บาท
84. คุณสุทธาภรณ์ บุญคุ้ม และคุณฤกษ์ชัย นิลกำแพง ร่วมบริจาคเงิน 600 บาท (โอน 19/6/58)
85. ผ้าป่าการศึกษาสาย E20AXM เป็นเงิน 9,100 บาท (โอน 26/6/58)
86. HS5BQK & HS5JLJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
87. น.ส.มัธนา พิมป่าติ้วร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
88. คุณพาน เซิ่ง ฉวน บ.พานโฮมโซโลชั่นจ.กและพนักงาน 1300 บาท
89. คุณสมใจ ยอดสละดี ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
90. คุณสุชาดา และด.ช.ศุภวิชญ์ มีศักดิ์ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
91. คุณเพ็ญจิตร แก้วเกิด ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
92. คุณจเร ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
93. คุณธีระชัย ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท
94. คุณ ขนิษฐา ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท
95. คุณพรรพรรณ นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
96. คุณนิตยา นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 220 บาท
97. คุณนภาพร สุขแซว ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
98. คุณปทุมทิพย์ พงษ์พิทักษ์ ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
99. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาคเงิน 240 บาท
100. HS3LNI ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
101. E20IFZ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
102. HS6NMM บริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา จำนวนหนึ่ง
103. HS2QVI ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
104. E22GHK ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
105. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสาย E23SVO 3,000 บาท (โอน 28/6/58)
106. E27CNF ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท
107. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนรวมใจ สามพราน ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การศึกษา 2,000 บาท
108. น.ส. บุบผา ประวาสุข ขรก. กระทรวงศึกษาธิการ บริจาค สร้างอาคารเรียน 1,000.บาท ( E22KTS)

รวมยอดเงินบริจาคจำนวน 89,150 บาท

รายนามผู้ร่วมเดินทางคาราวานเพื่อการศึกษา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E20UFA
4. E20CTJ รถ 1 คัน
5. E22KTS รถ 1 คัน
6. E23IFB รถ 1 คัน
7. E24LDK
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22GHK รถ 1คัน
12. คุณเก๋
13. E22QOH รถ 1 คัน
14. E22QOG
15. E22LLF รถ 1 คัน
16. คุณเขียด
17. E20YZX
18. E20ZSY
19. E21YWH รถ 1 คัน
20. E23YRS
21. HS8IIW รถ 1 คัน
22. E21QYT
23. E27IYC รถ 1 คัน
24. ผู้ติดตาม E27IYC
25. E23TBZ รถ 1 คัน
26. E29AFT รถ 1 คัน
27. คุณนี
28. E22HQH รถ 1 คัน
29. E23SVO รถ 1 คัน
30. E22NPC รถ 1 คัน
31. E22QZA
32. HS6TPI รถ 1 คัน (โอน 19/6/58)
33. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
34. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
35. E27CNF รถ 1 คัน
36. ผู้ติดตาม E27CNF
37. HS2SPT รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม HS2SPT
39. E22PCV รถ 1 คัน
40. ผู้ติดตาม E22PCV
41. E22CYK รถ 1 คัน
42. ผู้ติดตาม E22CYK
43. E22OCQ รถ1 คัน
44. E23LLA
45. E24DBS รถ 1 คัน
46. ผู้ติดตาม E24DBS
47. E21QKE รถ 1 คัน
48. ผู้ติดตาม E21QKE
49. E22CKG รถ 1 คัน (โอน 23/6/58)
50. E22MLL (โอน 23/6/58)
51. E20AXM รถ 1 คัน
52. E23QZA
53. E22HEO รถ 1 คัน
54. ผู้ติดตาม E22HEO
55. E22KF รถ 1 คัน
56. ผู้ติดตาม E22KF
57. HS9GBJ รถ 1 คัน
58. ผู้ติดตาม HS9GBJ
59. E29UHT รถ 1 คัน
60. ผู้ติดตาม E29UHT
61. E29KND รถ 1 คัน
62. ผู้ติดตาม E29KND
63. E29DIY รถ 1 คัน
64. ผู้ติดตาม E29DIY
65. E22CKZ รถ 1คัน
66. ผู้ติดตาม E22CKZ
67. E20CBB รถ 1 คัน
68. E20NDS
69. E22BTP รถ 1 คัน
70. ผู้ติดตาม E22BTP
71. ผู้ติดตาม E22BTP
72. ผู้ติดตาม E22BTP
73. E23LLF รถ 1 คัน
74. ผู้ติดตาม E23LLF
75. ผู้ติดตาม E23LLF
76. ผู้ติดตาม E23LLF
77. HS0NSC รถ 1 คัน
78. พิทักษ์ คำสอน (อุ้ยเสี่ยวป้อ หมอเทวดา)
79. พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส รถ 1 คัน
80. ผู้ติดตาม พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส
81. คุณกัณฐณัฎฐ์ โพธิ์เจริญ รถ 1 คัน
82. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
83. E23RQL รถ 1 คัน
84. ผู้ติดตาม E23RQL
85. ผู้ติดตาม E23RQL
86. HS6NMM รถ 1 คัน
87. E22RBZ รถ 1 คัน
88. ผู้ติดตาม E22RBZ
89. ผู้ติดตาม E22RBZ
90. HS5BQK รถ 1 คัน
91. HS5JLJ
92. HS3RBW รถ 1 คัน
93. ผู้ติดตาม E27CNF
94. ผู้ติดตาม E27CNF
95. คุณเพชรลดา ทองเรือง รถ 1 คัน
96. คุณประเสริฐ จิตจำนอง
97. คุณชัย คุณเวียง
98. คุณนุช นมัสการ
99. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
100. E20TZX รถ 1 คัน
101. ผู้ติดตาม E20TZX
102. E20CMR รถ 1 คัน
103. E23HSW รถ 1 คัน
104. ผู้ติดตาม E23HSW

ผู้ร่วมเดินทาง 104 ท่าน รถ 48 คัน

ข้อมูล ณ วันที่ 29มิ.ย 58 เวลา 17.50 น.

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 28/06/2015 เวลา : 11.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. คุณธวัชชัย ใจแข็ง E22CTY ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 2/6/58)
2. คุณทศพล ศิริสุทธุ์ E20 OAI ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
3. HS6RZK ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 26/6/58)
4. E21XJO ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
5. E20LMX E22CXM นส.วันชณา กลีบวารี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 14/6/58)
6. คุณธีรวรรณ ศิริโพธิ์พันธุ์กุล 1000 บาท (โอน 14/6/58)
7. คุณอัมพร โพธิ์วารี พร้อมครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
8. คุณมยุรี ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
9. คุณมลิวรรณ ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
10. คุณลลิตา วงศ์สวัสดิ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
11. คุณอภิชาติ โชคพงษ์พันธุ์ 3,000 บาท (โอน 14/6/58)
12. คุณปณิชา แสงวิรัตน์ คุณนพดล ปิ่นกุล และครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
13. คุณจิรัตติกาล สมสกุล คุณล้ำเลิศ เนมียะ 4,000 บาท (โอน 14/6/58)
14. คุณพราวพลิน รัตนาบุญญาพิศุทธ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
15. คุณสมศักดิ์ - ธรรณชนก กลีบวารี 300 บาท (โอน 14/6/58)
16. E22LWK ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
17. E22LZZ ร่วมบริจาค 300 บาท (โอน 31/5/58)
18. คุณแมว ปราจีนบุรี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 31/5/58)
19. คุณอดุลย์จานดาวเทียม HS3KPI ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 16/6/58)
20. E22GOC ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 3/6/58)
21. คุณวันทนีย์ ขวัญดี บริษัท ดิจิแลนด์ฯ ร่วมบริจาค 100 บาท
22. HS0PIO ร่วมบริจาค 3,000 บาท
23. E22PCV สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด และกระป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
24. E24DBS ,โรงแรมสีหราช อุตรดิตถ์, คุณวันวิสา อกนิษฐ์วงศ์วิไล ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
25. E20YSG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 17/6/58)
26. E22NNL ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 16/6/58)
27. HS7WDI ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 12/6/58)
28. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
29. E22QOB ,ด.ญ.ญาณัจฉรา คำสิงห์ไชย ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
30. คุณเพชรลดา ทองเรือง และ คุณประเสริฐ จิตจำนอง ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
31. คุณดาว ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
32. E20CBB ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 18/6/58)
33. คุณเรียม ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท
34. นายศุภกฤต-นางจิณห์นิภา ชิวเวโรจนกิจและครอบครัว บริจาคเงิน 2,000 บาท
35. คุณสิ ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
36. คุณวี ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
37. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 15/6/58)
38. คุณเก๋ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
39. E22VPJ-E22QKP ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
40. ผ้าป่าการศึกษาสายอาจารย์ติ๊ก 2,100 บาท (โอน 13/6/58)
41. E21BGV ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท (โอน 14/6/58)
42. E20JZK ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 15/6/58 )
43. E21BGV สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 1,000 บาท (โอน 15/6/58)
44. คุณศศิวิมล ภูมีศรี จ.ชลบุรี ร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 16/6/58)
45. E20WZG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท
46. คุณปริม เพื่อนรักรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
47. คุณชัย คุณเวียง และ คุณนุช นมัสการ ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
48. E22BTP สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 500 บาท
49. E22GWW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท
50. E21QKE และเพื่อน ๆ ร่วมบริจาคผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน 5,200 บาท
51. HS6TPI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 19/6/58)
52. E23HSW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
53. E21CUW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
54. E22MLL ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
55. ร้าน AO อิเล็คทรอนิกส์ E23JKV ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
56. E29FFP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
57. E23GJZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
58. E23GKC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
59. E23GKD ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
60. E29UH ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
61. HS7ZSS ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
62. HS7YUP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
63. E23CYC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
64. HS7XYJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
65. ร.ต.ท.พงษ์พิพัฒน์ ดวงประทีป ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
66. E29CJA ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
67. E29CJR ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
68. HS9OUO ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
69. HS8TLA (ร้านสุภาพชน 2) ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 20/6/58)
70. E29CNY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
71. HS7UEY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
72. คุณอดุลย์ มีทองพูน ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
73. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 3,000 บาท
74. น.ส.ชลมัย ประโยชน์พิบูลผล ธ.กรุงศรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
75. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นลุ่มน้ำสามสาย & กลุ่ม VR ชนบท จ.ราชบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,290 บาท
76. บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 22/6/58)
77. E22RBZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท
78. E22QJG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท
79. E21DSG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
80. ชมรมวิทยุสมัครเล่น 3 เอส สมุทรปราการ E20AF ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 23/6/58)
81. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท
82. คุณปราโมทย์E23RQL & คุณสุชาตาE24JWV สกุล กรรณนุชร่วมบริจาค 1,000 บาท
83. คุณกชวรรณ ทองอินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มธ.ศูนย์รังสิต ร่วมบริจาคกระเป๋า 25 ใบ เป็นเงิน 2500 บาท
84. คุณสุทธาภรณ์ บุญคุ้ม และคุณฤกษ์ชัย นิลกำแพง ร่วมบริจาคเงิน 600 บาท (โอน 19/6/58)
85. ผ้าป่าการศึกษาสาย E20AXM เป็นเงิน 9,100 บาท (โอน 26/6/58)
86. HS5BQK & HS5JLJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
87. น.ส.มัธนา พิมป่าติ้วร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
88. คุณพาน เซิ่ง ฉวน บ.พานโฮมโซโลชั่นจ.กและพนักงาน 1300 บาท
89. คุณสมใจ ยอดสละดี ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
90. คุณสุชาดา และด.ช.ศุภวิชญ์ มีศักดิ์ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
91. คุณเพ็ญจิตร แก้วเกิด ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
92. คุณจเร ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
93. คุณธีระชัย ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท
94. คุณ ขนิษฐา ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท
95. คุณพรรพรรณ นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
96. คุณนิตยา นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 220 บาท
97. คุณนภาพร สุขแซว ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
98. คุณปทุมทิพย์ พงษ์พิทักษ์ ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
99. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาคเงิน 240 บาท
100. HS3LNI ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
101. E20IFZ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
102. HS6NMM บริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา จำนวนหนึ่ง
103. HS2QVI ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
104. E22GHK ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
105. กรรมการผ้าป่าการศึกษาสาย E23SVO 3,000 บาท (โอน 28/6/58)

รวมยอดเงินบริจาคจำนวน 85,150 บาท

รายนามผู้ร่วมเดินทางคาราวานเพื่อการศึกษา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E20UFA
4. E20CTJ รถ 1 คัน
5. E22KTS รถ 1 คัน
6. E23IFB รถ 1 คัน
7. E24LDK
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22GHK รถ 1คัน
12. คุณเก๋
13. E22QOH รถ 1 คัน
14. E22QOG
15. E22LLF รถ 1 คัน
16. คุณเขียด
17. E20YZX
18. E20ZSY
19. E21YWH รถ 1 คัน
20. E23YRS
21. HS8IIW รถ 1 คัน
22. E21QYT
23. E27IYC รถ 1 คัน
24. ผู้ติดตาม E27IYC
25. E23TBZ รถ 1 คัน
26. E29AFT รถ 1 คัน
27. คุณนี
28. E22HQH รถ 1 คัน
29. E23SVO รถ 1 คัน
30. E22NPC รถ 1 คัน
31. E22QZA
32. HS6TPI รถ 1 คัน (โอน 19/6/58)
33. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
34. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
35. E27CNF รถ 1 คัน
36. ผู้ติดตาม E27CNF
37. HS2SPT รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม HS2SPT
39. E22PCV รถ 1 คัน
40. ผู้ติดตาม E22PCV
41. E22CYK รถ 1 คัน
42. ผู้ติดตาม E22CYK
43. E22OCQ รถ1 คัน
44. E23LLA
45. E24DBS รถ 1 คัน
46. ผู้ติดตาม E24DBS
47. E21QKE รถ 1 คัน
48. ผู้ติดตาม E21QKE
49. E22CKG รถ 1 คัน (โอน 23/6/58)
50. E22MLL (โอน 23/6/58)
51. E20AXM รถ 1 คัน
52. E23QZA
53. E22HEO รถ 1 คัน
54. ผู้ติดตาม E22HEO
55. E22KF รถ 1 คัน
56. ผู้ติดตาม E22KF
57. HS9GBJ รถ 1 คัน
58. ผู้ติดตาม HS9GBJ
59. E29UHT รถ 1 คัน
60. ผู้ติดตาม E29UHT
61. E29KND รถ 1 คัน
62. ผู้ติดตาม E29KND
63. E29DIY รถ 1 คัน
64. ผู้ติดตาม E29DIY
65. E22CKZ รถ 1คัน
66. ผู้ติดตาม E22CKZ
67. E20CBB รถ 1 คัน
68. E20NDS
69. E22BTP รถ 1 คัน
70. ผู้ติดตาม E22BTP
71. ผู้ติดตาม E22BTP
72. ผู้ติดตาม E22BTP
73. E23LLF รถ 1 คัน
74. ผู้ติดตาม E23LLF
75. ผู้ติดตาม E23LLF
76. ผู้ติดตาม E23LLF
77. HS0NSC รถ 1 คัน
78. พิทักษ์ คำสอน (อุ้ยเสี่ยวป้อ หมอเทวดา)
79. พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส รถ 1 คัน
80. ผู้ติดตาม พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส
81. คุณกัณฐณัฎฐ์ โพธิ์เจริญ รถ 1 คัน
82. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
83. E23RQL รถ 1 คัน
84. ผู้ติดตาม E23RQL
85. ผู้ติดตาม E23RQL
86. HS6NMM รถ 1 คัน
87. E22RBZ รถ 1 คัน
88. ผู้ติดตาม E22RBZ
89. ผู้ติดตาม E22RBZ
90. HS5BQK รถ 1 คัน
91. HS5JLJ
92. HS3RBW รถ 1 คัน
93. ผู้ติดตาม E27CNF
94. ผู้ติดตาม E27CNF
95. คุณเพชรลดา ทองเรือง รถ 1 คัน
96. คุณประเสริฐ จิตจำนอง
97. คุณชัย คุณเวียง
98. คุณนุช นมัสการ
99. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์

ผู้ร่วมเดินทาง 99 ท่าน รถ 45 คัน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย 58 เวลา 12.00 น.

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 27/06/2015 เวลา : 18.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. คุณธวัชชัย ใจแข็ง E22CTY ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 2/6/58)
2. คุณทศพล ศิริสุทธุ์ E20 OAI ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
3. HS6RZK ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 26/6/58)
4. E21XJO ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
5. E20LMX E22CXM นส.วันชณา กลีบวารี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 14/6/58)
6. คุณธีรวรรณ ศิริโพธิ์พันธุ์กุล 1000 บาท (โอน 14/6/58)
7. คุณอัมพร โพธิ์วารี พร้อมครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
8. คุณมยุรี ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
9. คุณมลิวรรณ ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
10. คุณลลิตา วงศ์สวัสดิ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
11. คุณอภิชาติ โชคพงษ์พันธุ์ 3,000 บาท (โอน 14/6/58)
12. คุณปณิชา แสงวิรัตน์ คุณนพดล ปิ่นกุล และครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
13. คุณจิรัตติกาล สมสกุล คุณล้ำเลิศ เนมียะ 4,000 บาท (โอน 14/6/58)
14. คุณพราวพลิน รัตนาบุญญาพิศุทธ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
15. คุณสมศักดิ์ - ธรรณชนก กลีบวารี 300 บาท (โอน 14/6/58)
16. E22LWK ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
17. E22LZZ ร่วมบริจาค 300 บาท (โอน 31/5/58)
18. คุณแมว ปราจีนบุรี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 31/5/58)
19. คุณอดุลย์จานดาวเทียม HS3KPI ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 16/6/58)
20. E22GOC ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 3/6/58)
21. คุณวันทนีย์ ขวัญดี บริษัท ดิจิแลนด์ฯ ร่วมบริจาค 100 บาท
22. HS0PIO ร่วมบริจาค 3,000 บาท
23. E22PCV สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด และกระป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
24. E24DBS ,โรงแรมสีหราช อุตรดิตถ์, คุณวันวิสา อกนิษฐ์วงศ์วิไล ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
25. E20YSG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 17/6/58)
26. E22NNL ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 16/6/58)
27. HS7WDI ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 12/6/58)
28. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
29. E22QOB ,ด.ญ.ญาณัจฉรา คำสิงห์ไชย ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
30. คุณเพชรลดา ทองเรือง และ คุณประเสริฐ จิตจำนอง ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
31. คุณดาว ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
32. E20CBB ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 18/6/58)
33. คุณเรียม ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท
34. นายศุภกฤต-นางจิณห์นิภา ชิวเวโรจนกิจและครอบครัว บริจาคเงิน 2,000 บาท
35. คุณสิ ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
36. คุณวี ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
37. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 15/6/58)
38. คุณเก๋ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
39. E22VPJ-E22QKP ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
40. ผ้าป่าการศึกษาสายอาจารย์ติ๊ก 2,100 บาท (โอน 13/6/58)
41. E21BGV ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท (โอน 14/6/58)
42. E20JZK ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 15/6/58 )
43. E21BGV สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 1,000 บาท (โอน 15/6/58)
44. คุณศศิวิมล ภูมีศรี จ.ชลบุรี ร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 16/6/58)
45. E20WZG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท
46. คุณปริม เพื่อนรักรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
47. คุณชัย คุณเวียง และ คุณนุช นมัสการ ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท (โอนE22KTS)
48. E22BTP สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 500 บาท
49. E22GWW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท
50. E21QKE และเพื่อน ๆ ร่วมบริจาคผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน 5,200 บาท
51. HS6TPI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 19/6/58)
52. E23HSW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
53. E21CUW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
54. E22MLL ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
55. ร้าน AO อิเล็คทรอนิกส์ E23JKV ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
56. E29FFP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
57. E23GJZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
58. E23GKC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
59. E23GKD ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
60. E29UH ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
61. HS7ZSS ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
62. HS7YUP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
63. E23CYC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
64. HS7XYJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
65. ร.ต.ท.พงษ์พิพัฒน์ ดวงประทีป ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
66. E29CJA ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
67. E29CJR ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
68. HS9OUO ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
69. HS8TLA (ร้านสุภาพชน 2) ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 20/6/58)
70. E29CNY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
71. HS7UEY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
72. คุณอดุลย์ มีทองพูน ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
73. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 3,000 บาท
74. น.ส.ชลมัย ประโยชน์พิบูลผล ธ.กรุงศรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
75. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นลุ่มน้ำสามสาย & กลุ่ม VR ชนบท จ.ราชบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,290 บาท
76. บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
77. E22RBZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท
78. E22QJG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท
79. E21DSG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
80. ชมรมวิทยุสมัครเล่น 3 เอส สมุทรปราการ E20AF ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 23/6/58)
81. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท
82. คุณปราโมทย์E23RQL & คุณสุชาตาE24JWV สกุล กรรณนุชร่วมบริจาค 1,000 บาท
83. คุณกชวรรณ ทองอินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มธ.ศูนย์รังสิต ร่วมบริจาคกระเป๋า 25 ใบ เป็นเงิน 2500 บาท
84. คุณสุทธาภรณ์ บุญคุ้ม และคุณฤกษ์ชัย นิลกำแพง ร่วมบริจาคเงิน 600 บาท (โอน 19/6/58)
85. ผ้าป่าการศึกษาสาย E20AXM เป็นเงิน 9,100 บาท (โอน 26/6/58)
86. HS5BQK & HS5JLJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
87. น.ส.มัธนา พิมป่าติ้วร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
88. คุณพาน เซิ่ง ฉวน บ.พานโฮมโซโลชั่นจ.กและพนักงาน 1300 บาท
89. คุณสมใจ ยอดสละดี ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
90. คุณสุชาดา และด.ช.ศุภวิชญ์ มีศักดิ์ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
91. คุณเพ็ญจิตร แก้วเกิด ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
92. คุณจเร ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท
93. คุณธีระชัย ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท
94. คุณ ขนิษฐา ขรัวทองเขียว ร่วมบริจาคเงิน 100 บาท
95. คุณพรรพรรณ นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
96. คุณนิตยา นิรันดร ร่วมบริจาคเงิน 220 บาท
97. คุณนภาพร สุขแซว ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
98. คุณปทุมทิพย์ พงษ์พิทักษ์ ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท
99. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาคเงิน 240 บาท
100. HS3LNI ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
101. E20IFZ ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 27/6/58)
102. HS6NMM บริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา จำนวนหนึ่ง
103. HS2QVI ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท
104. E22GHK ร่วมบริจาดเงิน 500 บาท

รวมยอดเงินบริจาคจำนวน 82,150 บาท

รายนามผู้ร่วมเดินทางคาราวานเพื่อการศึกษา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E20UFA
4. E20CTJ รถ 1 คัน
5. E22KTS รถ 1 คัน
6. E23IFB รถ 1 คัน
7. E24LDK
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22GHK รถ 1คัน
12. คุณเก๋
13. E22QOH รถ 1 คัน
14. E22QOG
15. E22LLF รถ 1 คัน
16. คุณเขียด
17. E20YZX
18. E20ZSY
19. E21YWH รถ 1 คัน
20. E23YRS
21. HS8IIW รถ 1 คัน
22. E21QYT
23. E27IYC รถ 1 คัน
24. ผู้ติดตาม E27IYC
25. E23TBZ รถ 1 คัน
26. E29AFT รถ 1 คัน
27. คุณนี
28. E22HQH รถ 1 คัน
29. E23SVO รถ 1 คัน
30. E22NPC รถ 1 คัน
31. E22QZA
32. HS6TPI รถ 1 คัน (โอน 19/6/58)
33. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
34. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
35. E27CNF รถ 1 คัน
36. ผู้ติดตาม E27CNF
37. HS2SPT รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม HS2SPT
39. E22PCV รถ 1 คัน
40. ผู้ติดตาม E22PCV
41. E22CYK รถ 1 คัน
42. ผู้ติดตาม E22CYK
43. E22OCQ รถ1 คัน
44. E23LLA
45. E24DBS รถ 1 คัน
46. ผู้ติดตาม E24DBS
47. E21QKE รถ 1 คัน
48. ผู้ติดตาม E21QKE
49. E22CKG รถ 1 คัน (โอน 23/6/58)
50. E22MLL (โอน 23/6/58)
51. E20AXM รถ 1 คัน
52. E23QZA
53. E22HEO รถ 1 คัน
54. ผู้ติดตาม E22HEO
55. E22KF รถ 1 คัน
56. ผู้ติดตาม E22KF
57. HS9GBJ รถ 1 คัน
58. ผู้ติดตาม HS9GBJ
59. E29UHT รถ 1 คัน
60. ผู้ติดตาม E29UHT
61. E29KND รถ 1 คัน
62. ผู้ติดตาม E29KND
63. E29DIY รถ 1 คัน
64. ผู้ติดตาม E29DIY
65. E22CKZ รถ 1คัน
66. ผู้ติดตาม E22CKZ
67. E20CBB รถ 1 คัน
68. E20NDS
69. E22BTP รถ 1 คัน
70. ผู้ติดตาม E22BTP
71. ผู้ติดตาม E22BTP
72. ผู้ติดตาม E22BTP
73. E23LLF รถ 1 คัน
74. ผู้ติดตาม E23LLF
75. ผู้ติดตาม E23LLF
76. ผู้ติดตาม E23LLF
77. HS0NSC รถ 1 คัน
78. พิทักษ์ คำสอน (อุ้ยเสี่ยวป้อ หมอเทวดา)
79. พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส รถ 1 คัน
80. ผู้ติดตาม พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส
81. คุณกัณฐณัฎฐ์ โพธิ์เจริญ รถ 1 คัน
82. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
83. E23RQL รถ 1 คัน
84. ผู้ติดตาม E23RQL
85. ผู้ติดตาม E23RQL
86. HS6NMM รถ 1 คัน
87. E22RBZ รถ 1 คัน
88. ผู้ติดตาม E22RBZ
89. ผู้ติดตาม E22RBZ
90. HS5BQK รถ 1 คัน
91. HS5JLJ
92. HS3RBW
93. ผู้ติดตาม E27CNF
94. ผู้ติดตาม E27CNF
95. คุณเพชรลดา ทองเรือง รถ 1 คัน
96. คุณประเสริฐ จิตจำนอง
97. คุณชัย คุณเวียง
98. คุณนุช นมัสการ

ผู้ร่วมเดินทาง 98 ท่าน รถ 44 คัน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิ.ย 58 เวลา 19.00 น.

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 26/06/2015 เวลา : 20.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. คุณธวัชชัย ใจแข็ง E22CTY ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 2/6/58)
2. คุณทศพล ศิริสุทธุ์ E20 OAI ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
3. HS6RZK ร่วมบริจาค 1,000 บาท
4. E21XJO ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
5. E20LMX E22CXM นส.วันชณา กลีบวารี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 14/6/58)
6. คุณธีรวรรณ ศิริโพธิ์พันธุ์กุล 1000 บาท (โอน 14/6/58)
7. คุณอัมพร โพธิ์วารี พร้อมครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
8. คุณมยุรี ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
9. คุณมลิวรรณ ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
10. คุณลลิตา วงศ์สวัสดิ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
11. คุณอภิชาติ โชคพงษ์พันธุ์ 3,000 บาท (โอน 14/6/58)
12. คุณปณิชา แสงวิรัตน์ คุณนพดล ปิ่นกุล และครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
13. คุณจิรัตติกาล สมสกุล คุณล้ำเลิศ เนมียะ 4,000 บาท (โอน 14/6/58)
14. คุณพราวพลิน รัตนาบุญญาพิศุทธ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
15. คุณสมศักดิ์ - ธรรณชนก กลีบวารี 300 บาท (โอน 14/6/58)
16. E22LWK ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
17. E22LZZ ร่วมบริจาค 300 บาท (โอน 31/5/58)
18. คุณแมว ปราจีนบุรี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 31/5/58)
19. คุณอดุลย์จานดาวเทียม HS3KPI ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 16/6/58)
20. E22GOC ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 3/6/58)
21. คุณวันทนีย์ ขวัญดี บริษัท ดิจิแลนด์ฯ ร่วมบริจาค 100 บาท
22. HS0PIO ร่วมบริจาค 3,000 บาท
23. E22PCV สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด และกระป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
24. E24DBS ,โรงแรมสีหราช อุตรดิตถ์, คุณวันวิสา อกนิษฐ์วงศ์วิไล ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
25. E20YSG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 17/6/58)
26. E22NNL ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 16/6/58)
27. HS7WDI ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 12/6/58)
28. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
29. E22QOB ,ด.ญ.ญาณัจฉรา คำสิงห์ไชย ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
30. HS9YCP บริจาคคอมพิวเตอร์ +เครื่องปริ้นเตอร์ 1 ชุด
31. คุณดาว ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
32. E20CBB ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 18/6/58)
33. คุณเรียม ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท
34. นายศุภกฤต-นางจิณห์นิภา ชิวเวโรจนกิจและครอบครัว บริจาคเงิน 2,000 บาท
35. คุณสิ ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
36. คุณวี ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
37. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 15/6/58)
38. คุณเก๋ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
39. E22VPJ-E22QKP ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
40. ผ้าป่าการศึกษาสายอาจารย์ติ๊ก 2,100 บาท (โอน 13/6/58)
41. E21BGV ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท (โอน 14/6/58)
42. E20JZK ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 15/6/58 )
43. E21BGV สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 1,000 บาท (โอน 15/6/58)
44. คุณศศิวิมล ภูมีศรี จ.ชลบุรี ร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 16/6/58)
45. E20WZG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท
46. คุณปริม เพื่อนรักรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
47. .HS9YCP สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 2,000 บาท
48. E22BTP สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 500 บาท
49. E22GWW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท
50. E21QKE และเพื่อน ๆ ร่วมบริจาคผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน 5,200 บาท
51. HS6TPI ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 19/6/58)
52. E23HSW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)
53. E21CUW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
54. E22MLL ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
55. ร้าน AO อิเล็คทรอนิกส์ E23JKV ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
56. E29FFP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
57. E23GJZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
58. E23GKC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
59. E23GKD ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
60. E29UH ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
61. HS7ZSS ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
62. HS7YUP ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
63. E23CYC ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท (โอน 20/6/58)
64. HS7XYJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
65. ร.ต.ท.พงษ์พิพัฒน์ ดวงประทีป ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
66. E29CJA ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
67. E29CJR ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
68. HS9OUO ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
69. HS8TLA (ร้านสุภาพชน 2) ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 20/6/58)
70. E29CNY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
71. HS7UEY ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท (โอน 20/6/58)
72. คุณอดุลย์ มีทองพูน ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 100 บาท (โอน 20/6/58)
73. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนสะตอ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 3,000 บาท
74. น.ส.ชลมัย ประโยชน์พิบูลผล ธ.กรุงศรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
75. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นลุ่มน้ำสามสาย & กลุ่ม VR ชนบท จ.ราชบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 2,290 บาท
76. บริษัท เจทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
77. E22RBZ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท
78. E22QJG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 300 บาท
79. E21DSG ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 23/6/58)
80. ชมรมวิทยุสมัครเล่น 3 เอส สมุทรปราการ E20AF ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 23/6/58)
81. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท
82. คุณปราโมทย์E23RQL & คุณสุชาตาE24JWV สกุล กรรณนุชร่วมบริจาค 1,000 บาท
83. คุณกชวรรณ ทองอินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มธ.ศูนย์รังสิต ร่วมบริจาคกระเป๋า 25 ใบ เป็นเงิน 2500 บาท
84. คุณสุทธาภรณ์ บุญคุ้ม และคุณฤกษ์ชัย นิลกำแพง ร่วมบริจาคเงิน 600 บาท (โอน 19/6/58)
85. ผ้าป่าการศึกษาสาย E20AXM เป็นเงิน 9,100 บาท (โอน 26/6/58)
86. HS5BQK & HS5JLJ ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท
87. น.ส.มัธนา พิมป่าติ้วร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 26/6/58)

รวมยอดเงินบริจาคจำนวน 75,590 บาท

รายนามผู้ร่วมเดินทางคาราวานเพื่อการศึกษา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E20UFA
4. E20CTJ รถ 1 คัน
5. E22KTS รถ 1 คัน
6. E23IFB รถ 1 คัน
7. E24LDK
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22GHK รถ 1คัน
12. คุณเก๋
13. E22QOH รถ 1 คัน
14. E22QOG
15. E22LLF รถ 1 คัน
16. คุณเขียด
17. E20YZX
18. E20ZSY
19. E21YWH รถ 1 คัน
20. E23YRS
21. HS8IIW รถ 1 คัน
22. E21QYT
23. E27IYC รถ 1 คัน
24. ผู้ติดตาม E27IYC
25. E23TBZ รถ 1 คัน
26. E29AFT รถ 1 คัน
27. คุณนี
28. E22HQH รถ 1 คัน
29. E23SVO รถ 1 คัน
30. E22NPC รถ 1 คัน
31. E22QZA
32. HS6TPI รถ 1 คัน (โอน 19/6/58)
33. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
34. ผู้ติดตาม HS6TPI (โอน 19/6/58)
35. E27CNF รถ 1 คัน
36. ผู้ติดตาม E27CNF
37. HS2SPT รถ 1 คัน
38. ผู้ติดตาม HS2SPT
39. E22PCV รถ 1 คัน
40. ผู้ติดตาม E22PCV
41. E22CYK รถ 1 คัน
42. ผู้ติดตาม E22CYK
43. E22OCQ รถ1 คัน
44. E23LLA
45. E24DBS รถ 1 คัน
46. ผู้ติดตาม E24DBS
47. E21QKE รถ 1 คัน
48. ผู้ติดตาม E21QKE
49. E22CKG รถ 1 คัน (โอน 23/6/58)
50. E22MLL (โอน 23/6/58)
51. E20AXM รถ 1 คัน
52. E23QZA
53. E22HEO รถ 1 คัน
54. ผู้ติดตาม E22HEO
55. E22KF รถ 1 คัน
56. ผู้ติดตาม E22KF
57. HS9GBJ รถ 1 คัน
58. ผู้ติดตาม HS9GBJ
59. E29UHT รถ 1 คัน
60. ผู้ติดตาม E29UHT
61. E29KND รถ 1 คัน
62. ผู้ติดตาม E29KND
63. E29DIY รถ 1 คัน
64. ผู้ติดตาม E29DIY
65. E22CKZ รถ 1คัน
66. ผู้ติดตาม E22CKZ
67. E20CBB รถ 1 คัน
68. E20NDS
69. E22BTP รถ 1 คัน
70. ผู้ติดตาม E22BTP
71. ผู้ติดตาม E22BTP
72. ผู้ติดตาม E22BTP
73. E23LLF รถ 1 คัน
74. ผู้ติดตาม E23LLF
75. ผู้ติดตาม E23LLF
76. ผู้ติดตาม E23LLF
77. HS0NSC รถ 1 คัน
78. พิทักษ์ คำสอน (อุ้ยเสี่ยวป้อ หมอเทวดา)
79. พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส รถ 1 คัน
80. ผู้ติดตาม พ.ต.ท ชุมพล ผ่องใส
81. คุณกัณฐณัฎฐ์ โพธิ์เจริญ รถ 1 คัน
82. ผู้ติดตาม คุณกัณฐณัฎฐ์
83. E23RQL รถ 1 คัน
84. ผู้ติดตาม E23RQL
85. ผู้ติดตาม E23RQL
86. HS6NMM รถ 1 คัน
87. E22RBZ รถ 1 คัน
88. ผู้ติดตาม E22RBZ
89. ผู้ติดตาม E22RBZ

ผู้ร่วมเดินทาง 89 ท่าน รถ 42 คัน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย 58 เวลา 21.00 น.

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 19/06/2015 เวลา : 10.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. คุณธวัชชัย ใจแข็ง E22CTY ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 2/6/58)
2. คุณทศพล ศิริสุทธุ์ E20 OAI ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
3. HS6RZK ร่วมบริจาค 1,000 บาท
4. E21XJO ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
5. E20LMX E22CXM นส.วันชณา กลีบวารี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 14/6/58)
6. คุณธีรวรรณ ศิริโพธิ์พันธุ์กุล 1000 บาท (โอน 14/6/58)
7. คุณอัมพร โพธิ์วารี พร้อมครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
8. คุณมยุรี ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
9. คุณมลิวรรณ ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
10. คุณลลิตา วงศ์สวัสดิ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
11. คุณอภิชาติ โชคพงษ์พันธุ์ 3,000 บาท (โอน 14/6/58)
12. คุณปณิชา แสงวิรัตน์ คุณนพดล ปิ่นกุล และครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
13. คุณจิรัตติกาล สมสกุล คุณล้ำเลิศ เนมียะ 4,000 บาท (โอน 14/6/58)
14. คุณพราวพลิน รัตนาบุญญาพิศุทธ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
15. คุณสมศักดิ์ - ธรรณชนก กลีบวารี 300 บาท (โอน 14/6/58)
16. E22LWK ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
17. E22LZZ ร่วมบริจาค 300 บาท (โอน 31/5/58)
18. คุณแมว ปราจีนบุรี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 31/5/58)
19. คุณอดุลย์จานดาวเทียม HS3KPI ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 16/6/58)
20. E22GOC ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 3/6/58)
21. คุณวันทนีย์ ขวัญดี บริษัท ดิจิแลนด์ฯ ร่วมบริจาค 100 บาท
22. HS0PIO ร่วมบริจาค 3,000 บาท
23. E22PCV สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด และกระป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
24. E24DBS ,โรงแรมสีหราช อุตรดิตถ์, คุณวันวิสา อกนิษฐ์วงศ์วิไล ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
25. E20YSG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 17/6/58)
26. E22NNL ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 16/6/58)
27. HS7WDI ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 12/6/58)
28. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
29. E22QOB ,ด.ญ.ญาณัจฉรา คำสิงห์ไชย ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
30. HS9YCP บริจาคคอมพิวเตอร์ +เครื่องปริ้นเตอร์ 1 ชุด
31. คุณดาว ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
32. E20CBB ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 18/6/58)
33. คุณเรียม ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท
34. นายศุภกฤต-นางจิณห์นิภา ชิวเวโรจนกิจและครอบครัว บริจาคเงิน 2,000 บาท
35. คุณสิ ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
36. คุณวี ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
37. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 15/6/58)
38. คุณเก๋ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
39. E22VPJ-E22QKP ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
40. ผ้าป่าการศึกษาสายอาจารย์ติ๊ก 2,100 บาท (โอน 13/6/58)
41. E21BGV ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท (โอน 14/6/58)
42. E20JZK ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 15/6/58 )
43. E21BGV สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 1,000 บาท (โอน 15/6/58)
44. คุณศศิวิมล ภูมีศรี จ.ชลบุรี ร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 16/6/58)
45. E20WZG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท
46. คุณปริม เพื่อนรักรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
47. .HS9YCP สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 2,000 บาท
48. E22BTP สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 500 บาท
49. E22GWW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท
50. E21QKE และเพื่อน ๆ ร่วมบริจาคผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน 5,200 บาท

รวมยอดเงินบริจาคจำนวน 45,100 บาท


รายนามผู้ร่วมเดินทางคาราวานเพื่อการศึกษา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E20UFA
4. E20CTJ รถ 1 คัน
5. E22KTS รถ 1 คัน
6. E23IFB รถ 1 คัน
7. E24LDK
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22GHK รถ 1คัน
12. คุณเก๋
13. E22QOH รถ 1 คัน
14. E22QOG
15. E22LLF รถ 1 คัน
16. คุณเขียด
17. E20YZX
18. E20ZSY
19. E21YWH รถ 1 คัน
20. E23YRS
21. HS8IIW รถ 1 คัน
22. E21QYT
23. E27IYC รถ 1 คัน
24. ผู้ติดตาม E27IYC
25. E23TBZ รถ 1 คัน
26. E29AFT รถ 1 คัน
27. คุณนี
28. E22HQH รถ 1 คัน
29. E23SVO รถ 1 คัน
30. E22NPC รถ 1 คัน
31. E22QZA
32. HS6TPI รถ 1 คัน
33. ผู้ติดตาม HS6TPI
34. ผู้ติดตาม HS6TPI
35. E27CNF รถ 1 คัน
36. ผู้ติดตาม E27CNF

ผู้ร่วมเดินทาง 36 ท่าน รถ 18 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย 58 เวลา 10.30 น.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 18/06/2015 เวลา : 15.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. คุณธวัชชัย ใจแข็ง E22CTY ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 2/6/58)
2. คุณทศพล ศิริสุทธุ์ E20 OAI ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
3. HS6RZK ร่วมบริจาค 1,000 บาท
4. E21XJO ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
5. E20LMX E22CXM นส.วันชณา กลีบวารี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 14/6/58)
6. คุณธีรวรรณ ศิริโพธิ์พันธุ์กุล 1000 บาท (โอน 14/6/58)
7. คุณอัมพร โพธิ์วารี พร้อมครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
8. คุณมยุรี ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
9. คุณมลิวรรณ ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
10. คุณลลิตา วงศ์สวัสดิ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
11. คุณอภิชาติ โชคพงษ์พันธุ์ 3,000 บาท (โอน 14/6/58)
12. คุณปณิชา แสงวิรัตน์ คุณนพดล ปิ่นกุล และครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
13. คุณจิรัตติกาล สมสกุล คุณล้ำเลิศ เนมียะ 4,000 บาท (โอน 14/6/58)
14. คุณพราวพลิน รัตนาบุญญาพิศุทธ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
15. คุณสมศักดิ์ - ธรรณชนก กลีบวารี 300 บาท (โอน 14/6/58)
16. E22LWK ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
17. E22LZZ ร่วมบริจาค 300 บาท (โอน 31/5/58)
18. คุณแมว ปราจีนบุรี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 31/5/58)
19. คุณอดุลย์จานดาวเทียม HS3KPI ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 16/6/58)
20. E22GOC ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 3/6/58)
21. คุณวันทนีย์ ขวัญดี บริษัท ดิจิแลนด์ฯ ร่วมบริจาค 100 บาท
22. HS0PIO ร่วมบริจาค 3,000 บาท
23. E22PCV สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด และกระป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
24. E24DBS ,โรงแรมสีหราช อุตรดิตถ์, คุณวันวิสา อกนิษฐ์วงศ์วิไล ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
25. E20YSG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท (โอน 17/6/58)
26. E22NNL ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 16/6/58)
27. HS7WDI ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 12/6/58)
28. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
29. E22QOB ,ด.ญ.ญาณัจฉรา คำสิงห์ไชย ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
30. HS9YCP บริจาคคอมพิวเตอร์ +เครื่องปริ้นเตอร์ 1 ชุด
31. คุณดาว ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
32. E20CBB ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 18/6/58)
33. คุณเรียม ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท
34. นายศุภกฤต-นางจิณห์นิภา ชิวเวโรจนกิจและครอบครัว บริจาคเงิน 2,000 บาท
35. คุณสิ ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
36. คุณวี ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
37. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 15/6/58)
38. คุณเก๋ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
39. E22VPJ-E22QKP ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
40. ผ้าป่าการศึกษาสายอาจารย์ติ๊ก 2,100 บาท (โอน 13/6/58)
41. E21BGV ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท (โอน 14/6/58)
42. E20JZK ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 15/6/58 )
43. E21BGV สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 1,000 บาท (โอน 15/6/58)
44. คุณศศิวิมล ภูมีศรี จ.ชลบุรี ร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 16/6/58)
45. E20WZG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท
46. คุณปริม เพื่อนรักรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
47. .HS9YCP สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 2,000 บาท
48. E22BTP สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 500 บาท
50. E22GWW ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 200 บาท
51. E21QKE และเพื่อน ๆ ร่วมบริจาคผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน 5,200 บาท

รวมยอดเงินบริจาคจำนวน 45,100 บาท


รายนามผู้ร่วมเดินทางคาราวานเพื่อการศึกษา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E20UFA
4. E20CTJ รถ 1 คัน
5. E22KTS รถ 1 คัน
6. E23IFB รถ 1 คัน
7. E24LDK
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22GHK รถ 1คัน
12. คุณเก๋
13. E22QOH รถ 1 คัน
14. E22QOG
15. E22LLF รถ 1 คัน
16. คุณเขียด
17. E20YZX
18. E20ZSY
19. E21YWH รถ 1 คัน
20. E23YRS
21. HS8IIW รถ 1 คัน
22. E21QYT
23. E27IYC รถ 1 คัน
24. ผู้ติดตาม E27IYC
25. E23TBZ รถ 1 คัน
26. E29AFT รถ 1 คัน
27. คุณนี
28. E22HQH รถ 1 คัน
29. E23SVO รถ 1 คัน
30. E22NPC รถ 1 คัน
31. E22QZA

ผู้ร่วมเดินทาง 31 ท่าน รถ 16 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย 58 เวลา 15.40 น.

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 16/06/2015 เวลา : 13.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

1. คุณธวัชชัย ใจแข็ง E22CTY ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 2/6/58)
2. คุณทศพล ศิริสุทธุ์ E20 OAI ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
3. HS6RZK ร่วมบริจาค 1,000 บาท
4. E21XJO ร่วมบริจาค 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
5. E20LMX E22CXM นส.วันชณา กลีบวารี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 14/6/58)
6. คุณธีรวรรณ ศิริโพธิ์พันธุ์กุล 1000 บาท (โอน 14/6/58)
7. คุณอัมพร โพธิ์วารี พร้อมครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
8. คุณมยุรี ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
9. คุณมลิวรรณ ชินวรกิจกุล 2,000 บาท (โอน 14/6/58)
10. คุณลลิตา วงศ์สวัสดิ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
11. คุณอภิชาติ โชคพงษ์พันธุ์ 3,000 บาท (โอน 14/6/58)
12. คุณปณิชา แสงวิรัตน์ คุณนพดล ปิ่นกุล และครอบครัว 500 บาท (โอน 14/6/58)
13. คุณจิรัตติกาล สมสกุล คุณล้ำเลิศ เนมียะ 4,000 บาท (โอน 14/6/58)
14. คุณพราวพลิน รัตนาบุญญาพิศุทธ์ 1,000 บาท (โอน 14/6/58)
15. คุณสมศักดิ์ - ธรรณชนก กลีบวารี 300 บาท (โอน 14/6/58)
16. E22LWK ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 29/5/58)
17. E22LZZ ร่วมบริจาค 300 บาท (โอน 31/5/58)
18. คุณแมว ปราจีนบุรี ร่วมบริจาค 500 บาท (โอน 31/5/58)
19. คุณอดุลย์จานดาวเทียม HS3KPI ร่วมบริจาค 500 บาท
20. E22GOC ร่วมบริจาค 200 บาท (โอน 3/6/58)
21. คุณวันทนีย์ ขวัญดี บริษัท ดิจิแลนด์ฯ ร่วมบริจาค 100 บาท
22. HS0PIO ร่วมบริจาค 3,000 บาท
23. E22PCV สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด และกระป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
24. E24DBS ,โรงแรมสีหราช อุตรดิตถ์, คุณวันวิสา อกนิษฐ์วงศ์วิไล ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
25. E20YSG ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 10 ใบ เป็นเงิน 1,000 บาท
26. E22NNL ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 16/6/58)
27. HS7WDI ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 12/6/58)
28. E20UCA ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
29. E22QOB ,ด.ญ.ญาณัจฉรา คำสิงห์ไชย ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท
30. HS9YCP บริจาคคอมพิวเตอร์ +เครื่องปริ้นเตอร์ 1 ชุด
31. คุณดาว ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
32. E20CBB ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท
33. คุณเรียม ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 1 ใบ เป็นเงิน 100 บาท
34. นายศุภกฤต-นางจิณห์นิภา ชิวเวโรจนกิจและครอบครัว บริจาคเงิน 2,000 บาท
35. คุณสิ ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
36. คุณวี ดุสิต ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 2 ใบ เป็นเงิน 200 บาท (โอน 13/6/58)
37. E20VQX ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 3 ใบ เป็นเงิน 300 บาท (โอน 15/6/58)
38. คุณเก๋ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 5 ใบ เป็นเงิน 500 บาท
39. E22VPJ-E22QKP ร่วมบริจาคเงิน 500 บาท (โอน 13/6/58)
40. ผ้าป่าการศึกษาสายอาจารย์ติ๊ก 2,100 บาท (โอน 13/6/58)
41. E21BGV ร่วมบริจาคกระเป๋านักเรียน 4 ใบ เป็นเงิน 400 บาท (โอน 14/6/58)
42. E20JZK ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1,000 บาท (โอน 15/6/58 )
43. E21BGV สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมการแต่งกาย 1,000 บาท (โอน 15/6/58)
44. คุณศศิวิมล ภูมีศรี จ.ชลบุรี ร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน 500 บาท (โอน 16/6/58)

รวมยอดเงินบริจาคจำนวน 36,500 บาท


รายนามผู้ร่วมเดินทางคาราวานเพื่อการศึกษา

1. E21QKC รถ 1 คัน
2. E22HOJ
3. E20UFA
4. E20CTJ รถ 1 คัน
5. E22KTS รถ 1 คัน
6. E23IFB รถ 1 คัน
7. E24LDK
8. E22LYR รถ 1 คัน
9. E22QOF
10. E23SVS
11. E22GHK รถ 1คัน
12. คุณเก๋
13. E22QOH รถ 1 คัน
14. E22QOG
15. E22LLF รถ 1 คัน
16. คุณเขียด
17. E20YZX
18. E20ZSY
19. E21YWH รถ 1 คัน
20. E23YRS
21. HS8IIW รถ 1 คัน
22. E21QYT
23. E27IYC รถ 1 คัน
24. ผู้ติดตาม E27IYC
25. E23TBZ รถ 1 คัน
26. E29AFT รถ 1 คัน
27. คุณนี
28. E22HQH รถ 1 คัน
29. E23SVO รถ 1 คัน


ผู้ร่วมเดินทาง 29 ท่าน รถ 15 คัน


ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย 58 เวลา 14.45 น.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น ตอน 1

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น วัดศิริวัฒนาราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ วันเสาร์ที่ 14 ก.ค. 2550

View All
<< พฤษภาคม 2015 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับกิจกรรมของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา
เห็นด้วย
561 คน
ไม่เห็นด้วย
6 คน

  โหวต 567 คน