• ตี๋ฝั่งธน
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : jotu_95@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2007-04-04
 • จำนวนเรื่อง : 228
 • จำนวนผู้ชม : 431346
 • ส่ง msg :
 • โหวต 652 คน
ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา 145.4125 MHz
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การบริจาค ทุน อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอื่น ๆ ให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในถิ่นทุรกันดาร ตามจังหวัดต่าง ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2558
Posted by ตี๋ฝั่งธน , ผู้อ่าน : 1750 , 13:42:12 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เรื่อง      ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2558

เรียน     สมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาทุกท่าน

 

                       ด้วยชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา มีความประสงค์ที่จะขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ   และสมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาทุกท่าน   เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2558 และร่วมฉลองครบรอบ 8 ปี  ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา และงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์กันภายในชมรม ฯ  ในวันอาทิตย์ที่ 23   สิงหาคม  2558   เวลา   09.30   น.   ณ ห้องประชุม อบต.บางคูรัด  ถนนวัดลาดปลาดุก ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110   โดยมีวาระการประชุมดังนี้

 

วาระที่   1          ประธานกล่าวรายงานสรุปผลงานครบวาระ 2  ปี   ( ก.ค. 2556 - ก.ค 2558 )

วาระที่   2          รายงานบัญชีรายรับ - รายจ่าย ของชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

วาระที่   3          เลือกตั้งประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาคนใหม่ (แทนคนเดิมที่หมดวาระ)   

วาระที่   4          เรื่องกิจกรรมต่าง ๆ  ของชมรม ฯ ตามโครงการที่วางไว้ในปี พ.ศ. 2558 - 2560 

วาระที่   5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

                       

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

 

ขอแสดงความนับถือ

E21QKC

 (นายประยงค์   สมส่วน) 

  ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

 

หมายเหตุ    

 1. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  ขอความร่วมมือสมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาทุกท่านจะต้องเสียค่าเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ฯ  ท่านละ 350  บาท  เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์
 2. สมาชิกทุกท่านสามารถแจ้งยืนยันพร้อมชำระค่าลงทะเบียน 350 บาท ได้ที่ฝ่ายการเงินและบัญชีชมรม ฯ E22QOF  โทร.083-7539488   หรือ  E22GHK โทร.089-2191099  ภายในวันที่  8  สิงหาคม  2558 
 3. เวลา 10.00  น. จะเปิดประชุมใหญ่สามัญ ฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุม และโปรดตรงต่อวลา
 4. เวลา 12.00  น. งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ฉลองครบรอบ 8 ปี ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา
 5. แขกที่ทางชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาได้ส่งบัตรเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ สามารถมาเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
 6. งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ครบรอบ 8 ปี จัดเป็นแบบโต๊ะจีนราคา 350 บาท / 1 ที่นั่ง  สมาชิกที่พาผู้ติดตามมาโปรดแจ้งชำระค่าลงทะเบียนด้วย
 7. งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ครบรอบ 8  ปี พบกับ ดนตรี  โคโยตี้ สาวสวย และหางบัตรมีรางวัลมากมาย
 8. รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ทำการชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา โทร.089-9298882   

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 22/08/2015 เวลา : 12.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ฯ และงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์

1. E21QKC (โอน 5/8/58)
2. E22HOJ (โอน 5/8/58)
3. E20OAI (โอน 23/7/58)
4. E20CTJ (โอน 21/7/58)
5. E20OHY (โอน 21/7/58)
6. E20YZX (โอน 21/7/58)
7. E20UFA (โอน 21/7/58)
8. E24QWI (โอน 21/7/58)
9. E20NOV (โอน 21/7/58)
10. HS2SPT (โอน 10/8/58)
11. E22PQP (โอน 10/8/58)
12. HS4ORC (โอน 10/8/58)
13. HS6TPI ( โอน25/7/58)
14. HS6TPI ( โอน25/7/58)
15. HS6TPI ( โอน25/7/58)
16. HS6TPI ( โอน25/7/58)
17. E22QOF (โอน 07/8/58)
18. E22LYR (โอน 07/8/58)
19. E23SVS (โอน 07/8/58)
20. E22QOH (โอน 10/8/58)
21. E22QOG (โอน 10/8/58)
22. E22KTS (โอน 11/8/58)
23. E22QNG (โอน 5/8/58)
24. E23TSB (โอน 5/8/58)
25. E23TBC (โอน 10/8/58)
26. E22QOB
27. E22LNH (โอน 21/7/58)
28. E24JVA (โอน 21/7/58)
29. E20ZSY
30. E23LKZ
31. E23TBZ
32. คุณฤทธิ์ ตีเหล็ก
33. คุณอาจ ตีเหล็ก
34. คุณแดง ตีเหล็ก
35. E22EKR
36. ผู้ติดตาม E22EKR
37. E23JKV (โอน 10/8/58)
38. E22GOC (โอน 5/8/58)
39. E22NZU (โอน 10/8/58)
40. HS6RZK (โอน 17/7/58)
41. HS6KJB (โอน 21/7/58)
42. E22OCM (โอน 20/8/58)
43. ผู้ติดตาม E22OCM (โอน 20/8/58)
44. E21CUW ( โอน E23TBZ)
45. ผู้ติดตาม E21CUW (โอน E23TBZ)
46. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
47. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
48. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
49. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
50. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
51. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
52. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
53. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
54. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
55. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
56. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
57. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
58. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
59. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
60. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
61. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
62. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
63. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
64. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
65. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
66. E22HQH (โอน 21/08/58)
67. E21VDR (โอน19/7/58)
68. E22GWY (โอน19/7/58)
69. E23HSW (โอน 09/8/58)
70. E22CYK (โอน 27/7/58)
71. E20AXM (โอน 27/7/58)
72. E23QZA (โอน 27/7/58)
73. E20UCA
74. E23LLA (โอน 5/8/58)
75. E22OCQ (โอน 5/8/58)
76. E22PCV (โอน 07/8/58)
77. HS5BQK (โอน 19/8/58)
78. HS5JLJ (โอน 19/8/58)
79. E22LWK (โอน 30/7/58)
80. E22MLL (โอน 21/8/58)
81. E22CKG (โอน 21/8/58)
82. E22MLM (โอน 21/8/58)
83. E20JZK (โอน20/7/58)
84. E23TCG (โอน 14/8/58)
85. HS3VTV (โอน 24/7/58)
86. E22QNV (โอน 07/8/58)
87. E22LNN (โอน 06/8/58)
88. E22GHK (โอน E22GHK)
89. คุณเก๋ (โอน E22GHK)
90. E22GWW (โอน 5/8/58)
91. E20WZG ( โอน25/7/58)
92. E22OCN (โอน 20/8/58)
93. E29AFT (โอน 5/8/58)
94. E22NPC (โอน 7/8/58)
95. E22QZA (โอน 7/8/58)
96. E24FEU (โอน E22GHK)
97. E22HBC (โอน E22GHK)
98. E27IYC (โอน 10/8/58)
99. E24DBS (โอน 5/8/58)
100. E21QYT (โอน E22QOF)
101. HS8IIW (โอน E22QOF)
102. E23LLI (โอน 5/8/58)
103. คุณปอง (โอน 5/8/58)
104. HS4WQR (โอน 07/8/58)
105. HS6VZI
106. E21QKE (โอน 21/7/58)
107. E23LLH
108. HS3RBW
109. E23LLF
110. E20WJK (โอน 5/8/58)
111. E20IFZ
112. E21YWH (โอน 10/8/58)
113. E22JGA (โอน 21/7/58)
114. E20LMX (โอน 5/8/58)
115. E22QJG (โอน 5/8/58)
116. E20SQI (โอน 23/7/58)
117. E20CBB
118. E20NDS
119. E20CMR กลุ่มเพื่อนรวมใจ
120. E29SZ กลุ่มเพื่อนรวมใจ
121. E29CSH กลุ่มเพื่อนรวมใจ
122. E29UVH กลุ่มเพื่อนรวมใจ
123. E24ENS กลุ่มเพื่อนรวมใจ
124. E23LEC กลุ่มเพื่อนรวมใจ
125. E29GDE กลุ่มเพื่อนรวมใจ
126. E20VQX (โอน 23/7/58)
127. เพื่อน 23 นครปฐม
128. เพื่อน 23 นครปฐม
129. เพื่อน 23 นครปฐม
130. เพื่อน 23 นครปฐม
131. เพื่อน 23 นครปฐม
132. E21BGV VRBIKE THAILAND (โอน 20/8/58)
133. E22NZS (โอน 21/8/58)
134. E22KTZ (โอน 07/8/58)
135. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
136. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
137. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
138. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
139. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
140. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
141. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
142. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
143. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
144. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
145. E23IFB กลุ่มปากช่องสัมพันธ์ (โอน 23/7/58)
146. E24LDK กลุ่มปากช่องสัมพันธ์ (โอน 23/7/58)
147. VR.โจ้ กลุ่มปากช่องสัมพันธ์ (โอน 23/7/58)
148. VR.มิ้น กลุ่มปากช่องสัมพันธ์ (โอน 23/7/58)
149. HS3RMM (โอน 5/8/58)
150. ผู้ติดตาม HS3RMM (โอน 5/8/58)
151. E20RDV (โอน 25/7/58)
152. E20ELG (โอน 5/8/58)
153. HS3KPI (โอน 27/7/58)
154. E24MGC (โอน 27/7/58)
155. E24MGS (โอน 27/7/58)
156. E22QNM (โอน 11/8/58)
157. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
158. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
159. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
160. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
161. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
162. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
163. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
164. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
165. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
166. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
167. E22BTP (โอน 5/8/58)
168. ผู้ติดตาม HS8IIW
169. ผู้ติดตาม HS8IIW
170. HS0PIO
171. HS3LNI
172. E23SVO (โอน 07/8/58)
173. E21SIB (โอน 07/8/58)
174. อุ้ยเสี่ยวป้อ (โอน 10/8/58)
175. E22LZZ
176. E22GZW
177. คุณบี ณ ร้อยเอ็ด
178. E20GKZ VRBIKE THAILAND (โอน 20/8/58)
179. E21WCB VRBIKE THAILAND (โอน 20/8/58)
180. HS0LSQ VRBIKE THAILAND (โอน 20/8/58)
181. AR.Wannee VRBIKE THAILAND (โอน 20/8/58)
182. HS2ZZR
183. HS2ZUC
184. E20XVD
185. อบต.บางคูรัด
186. อบต.บางคูรัด
187. อบต.บางคูรัด
188. อบต.บางคูรัด
189. อบต.บางคูรัด
190. อบต.บางคูรัด
191. อบต.บางคูรัด
192. อบต.บางคูรัด
193. อบต.บางคูรัด
194. อบต.บางคูรัด
195. อบต.บางคูรัด
196. อบต.บางคูรัด
197. อบต.บางคูรัด
198. อบต.บางคูรัด
199. อบต.บางคูรัด
200. อบต.บางคูรัด
201. อบต.บางคูรัด
202. อบต.บางคูรัด
203. อบต.บางคูรัด
204. อบต.บางคูรัด
205. E22RBZ ชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า
206. E22RBZ ชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า
207. E22RBZ ชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า
208. E22RBZ ชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า
209. ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อน 23 นครปฐม
210. ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อน 23 นครปฐม
211. ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อน 23 นครปฐม
212. ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อน 23 นครปฐม
213. ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อน 23 นครปฐม
214. HS4YCZ (โอน E22GHK)
215. E23LLE (โอน 14/8/58)
216. E22BTA
217. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
218. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
219. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
220. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
221. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
222. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
223. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
224. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
225. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
226. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
227. E22BSW สมาคมวิทยุสื่อสารวชิรชัย (โอน 20/8/58)
228. E22BSW สมาคมวิทยุสื่อสารวชิรชัย (โอน 20/8/58)
229. E22BSW สมาคมวิทยุสื่อสารวชิรชัย (โอน 20/8/58)
230. HS2QVD ชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า
231. E20XHN
232. ผู้ติดตาม E20CTJ
233. E23OUR
234. HS7WDI ชมรมวิทยุสมัครเล่นตะวันลับ ทับสะแก
235. E29FFP ชมรมวิทยุสมัครเล่น 79 บางสะพาน
236. HS7XYJ ชมรมวิทยุสมัครเล่น 79 บางสะพาน
237. ผู้ติดตาม E23JKV
238. E23HAX ชมรมวิทยุสมัครเล่นตะวันลับ ทับสะแก
239. HS7ZKK ชมรมวิทยุสมัครเล่น 79 บางสะพาน
240. E23GKD ชมรมวิทยุสมัครเล่น 79 บางสะพาน
241. E20KPE (โอน 22/8/58)
242. ผู้ติดตาม E23LLF

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สค.58 เวลา 12.35 น.

หมายเหตุ
เรียนคณะกรรมการบริหารชมรม และสมาชิกชมรมเพื่อการศึกษาทุกท่าน
ตามที่ชมรม ฯ ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ครบรอบ 8 ปี ในวันที่ 23 ส.ค 58 นั้น ทางชมรม ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ชมรม ฯ จะรับผู้เข้าร่วมงานจำนวน 25 โต๊ะ หรือ 250 ท่าน เท่านั้น เพื่อการดูแลต้อนรับที่ทั่วถึง และการพบปะแบบเป็นกันเอง จะได้สนุกสนานเต็มที่ จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกชมรมเพื่อการศึกษา และชมรม กลุ่ม ที่ร่วมทำกิจกรรมกันมาหรือที่ทางชมรมเพื่อการศึกษาได้ส่งการ์ดเชิญเท่านั้น ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาต้องกราบขอโทษ ชมรม กลุ่ม ที่สนใจจะมาร่วมงานกันอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ E21QKC ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 21/08/2015 เวลา : 15.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ฯ และงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์

1. E21QKC (โอน 5/8/58)
2. E22HOJ (โอน 5/8/58)
3. E20OAI (โอน 23/7/58)
4. E20CTJ (โอน 21/7/58)
5. E20OHY (โอน 21/7/58)
6. E20YZX (โอน 21/7/58)
7. E20UFA (โอน 21/7/58)
8. E24QWI (โอน 21/7/58)
9. E20NOV (โอน 21/7/58)
10. HS2SPT (โอน 10/8/58)
11. E22PQP (โอน 10/8/58)
12. HS4ORC (โอน 10/8/58)
13. HS6TPI ( โอน25/7/58)
14. HS6TPI ( โอน25/7/58)
15. HS6TPI ( โอน25/7/58)
16. HS6TPI ( โอน25/7/58)
17. E22QOF (โอน 07/8/58)
18. E22LYR (โอน 07/8/58)
19. E23SVS (โอน 07/8/58)
20. E22QOH (โอน 10/8/58)
21. E22QOG (โอน 10/8/58)
22. E22KTS (โอน 11/8/58)
23. E22QNG (โอน 5/8/58)
24. E23TSB (โอน 5/8/58)
25. E23TBC (โอน 10/8/58)
26. E22QOB
27. E22LNH (โอน 21/7/58)
28. E24JVA (โอน 21/7/58)
29. E20ZSY
30. E23LKZ
31. E23TBZ
32. คุณฤทธิ์ ตีเหล็ก
33. คุณอาจ ตีเหล็ก
34. คุณแดง ตีเหล็ก
35. E22EKR
36. ผู้ติดตาม E22EKR
37. E23JKV (โอน 10/8/58)
38. E22GOC (โอน 5/8/58)
39. E22NZU (โอน 10/8/58)
40. HS6RZK (โอน 17/7/58)
41. HS6KJB (โอน 21/7/58)
42. E22OCM (โอน 20/8/58)
43. ผู้ติดตาม E22OCM (โอน 20/8/58)
44. E21CUW ( โอน E23TBZ)
45. ผู้ติดตาม E21CUW (โอน E23TBZ)
46. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
47. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
48. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
49. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
50. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
51. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
52. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
53. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
54. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
55. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
56. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
57. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
58. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
59. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
60. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
61. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
62. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
63. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
64. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
65. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
66. E22HQH (โอน 21/08/58)
67. E21VDR (โอน19/7/58)
68. E22GWY (โอน19/7/58)
69. E23HSW (โอน 09/8/58)
70. E22CYK (โอน 27/7/58)
71. E20AXM (โอน 27/7/58)
72. E23QZA (โอน 27/7/58)
73. E20UCA
74. E23LLA (โอน 5/8/58)
75. E22OCQ (โอน 5/8/58)
76. E22PCV (โอน 07/8/58)
77. HS5BQK (โอน 19/8/58)
78. HS5JLJ (โอน 19/8/58)
79. E22LWK (โอน 30/7/58)
80. E22MLL (โอน 21/8/58)
81. E22CKG (โอน 21/8/58)
82. E22MLM (โอน 21/8/58)
83. E20JZK (โอน20/7/58)
84. E23TCG (โอน 14/8/58)
85. HS3VTV (โอน 24/7/58)
86. E22QNV (โอน 07/8/58)
87. E22LNN (โอน 06/8/58)
88. E22GHK (โอน E22GHK)
89. คุณเก๋ (โอน E22GHK)
90. E22GWW (โอน 5/8/58)
91. E20WZG ( โอน25/7/58)
92. E22OCN (โอน 20/8/58)
93. E29AFT (โอน 5/8/58)
94. E22NPC (โอน 7/8/58)
95. E22QZA (โอน 7/8/58)
96. E24FEU (โอน E22GHK)
97. E22HBC (โอน E22GHK)
98. E27IYC (โอน 10/8/58)
99. E24DBS (โอน 5/8/58)
100. E21QYT (โอน E22QOF)
101. HS8IIW (โอน E22QOF)
102. E23LLI (โอน 5/8/58)
103. คุณปอง (โอน 5/8/58)
104. HS4WQR (โอน 07/8/58)
105. HS6VZI
106. E21QKE (โอน 21/7/58)
107. E23LLH
108. HS3RBW
109. E23LLF
110. E20WJK (โอน 5/8/58)
111. E20IFZ
112. E21YWH (โอน 10/8/58)
113. E22JGA (โอน 21/7/58)
114. E20LMX (โอน 5/8/58)
115. E22QJG (โอน 5/8/58)
116. E20SQI (โอน 23/7/58)
117. E20CBB
118. E20NDS
119. E20CMR กลุ่มเพื่อนรวมใจ
120. E29SZ กลุ่มเพื่อนรวมใจ
121. E29CSH กลุ่มเพื่อนรวมใจ
122. E29UVH กลุ่มเพื่อนรวมใจ
123. E24ENS กลุ่มเพื่อนรวมใจ
124. E23LEC กลุ่มเพื่อนรวมใจ
125. E29GDE กลุ่มเพื่อนรวมใจ
126. E20VQX (โอน 23/7/58)
127. เพื่อน 23 นครปฐม
128. เพื่อน 23 นครปฐม
129. เพื่อน 23 นครปฐม
130. เพื่อน 23 นครปฐม
131. เพื่อน 23 นครปฐม
132. E21BGV VRBIKE THAILAND (โอน 20/8/58)
133. E22NZS
134. E22KTZ (โอน 07/8/58)
135. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
136. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
137. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
138. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
139. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
140. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
141. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
142. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
143. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
144. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
145. E23IFB กลุ่มปากช่องสัมพันธ์ (โอน 23/7/58)
146. E24LDK กลุ่มปากช่องสัมพันธ์ (โอน 23/7/58)
147. VR.โจ้ กลุ่มปากช่องสัมพันธ์ (โอน 23/7/58)
148. VR.มิ้น กลุ่มปากช่องสัมพันธ์ (โอน 23/7/58)
149. HS3RMM (โอน 5/8/58)
150. ผู้ติดตาม HS3RMM (โอน 5/8/58)
151. E20RDV (โอน 25/7/58)
152. E20ELG (โอน 5/8/58)
153. HS3KPI (โอน 27/7/58)
154. E24MGC (โอน 27/7/58)
155. E24MGS (โอน 27/7/58)
156. E22QNM (โอน 11/8/58)
157. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
158. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
159. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
160. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
161. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
162. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
163. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
164. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
165. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
166. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
167. E22BTP (โอน 5/8/58)
168. ผู้ติดตาม HS8IIW
169. ผู้ติดตาม HS8IIW
170. HS0PIO
171. HS3LNI
172. E23SVO (โอน 07/8/58)
173. E21SIB (โอน 07/8/58)
174. อุ้ยเสี่ยวป้อ (โอน 10/8/58)
175. E22LZZ
176. E22GZW
177. คุณบี ณ ร้อยเอ็ด
178. E20GKZ VRBIKE THAILAND (โอน 20/8/58)
179. E21WCB VRBIKE THAILAND (โอน 20/8/58)
180. HS0LSQ VRBIKE THAILAND (โอน 20/8/58)
181. AR.Wannee VRBIKE THAILAND (โอน 20/8/58)
182. HS2ZZR
183. HS2ZUC
184. E20XVD
185. อบต.บางคูรัด
186. อบต.บางคูรัด
187. อบต.บางคูรัด
188. อบต.บางคูรัด
189. อบต.บางคูรัด
190. อบต.บางคูรัด
191. อบต.บางคูรัด
192. อบต.บางคูรัด
193. อบต.บางคูรัด
194. อบต.บางคูรัด
195. อบต.บางคูรัด
196. อบต.บางคูรัด
197. อบต.บางคูรัด
198. อบต.บางคูรัด
199. อบต.บางคูรัด
200. อบต.บางคูรัด
201. อบต.บางคูรัด
202. อบต.บางคูรัด
203. อบต.บางคูรัด
204. อบต.บางคูรัด
205. E22RBZ ชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า
206. E22RBZ ชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า
207. E22RBZ ชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า
208. E22RBZ ชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า
209. ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อน 23 นครปฐม
210. ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อน 23 นครปฐม
211. ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อน 23 นครปฐม
212. ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อน 23 นครปฐม
213. ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อน 23 นครปฐม
214. HS4YCZ (โอน E22GHK)
215. E23LLE (โอน 14/8/58)
216. E22BTA
217. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
218. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
219. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
220. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
221. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
222. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
223. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
224. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
225. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
226. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
227. E22BSW สมาคมวิทยุสื่อสารวชิรชัย (โอน 20/8/58)
228. E22BSW สมาคมวิทยุสื่อสารวชิรชัย (โอน 20/8/58)
229. E22BSW สมาคมวิทยุสื่อสารวชิรชัย (โอน 20/8/58)
230. HS2QVD ชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า
231. E20XHN
232. ผู้ติดตาม E20CTJ
233. E23OUR
234. HS7WDI ชมรมวิทยุสมัครเล่นตะวันลับ ทับสะแก
235. E29FFP ชมรมวิทยุสมัครเล่น 79 บางสะพาน
236. HS7XYJ ชมรมวิทยุสมัครเล่น 79 บางสะพาน
237. ผู้ติดตาม E23JKV
238. E23HAX ชมรมวิทยุสมัครเล่นตะวันลับ ทับสะแก
239. HS7ZKK ชมรมวิทยุสมัครเล่น 79 บางสะพาน
240. E23GKD ชมรมวิทยุสมัครเล่น 79 บางสะพาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สค.58 เวลา 15.20 น.

หมายเหตุ
เรียนคณะกรรมการบริหารชมรม และสมาชิกชมรมเพื่อการศึกษาทุกท่าน
ตามที่ชมรม ฯ ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ครบรอบ 8 ปี ในวันที่ 23 ส.ค 58 นั้น ทางชมรม ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ชมรม ฯ จะรับผู้เข้าร่วมงานจำนวน 25 โต๊ะ หรือ 250 ท่าน เท่านั้น เพื่อการดูแลต้อนรับที่ทั่วถึง และการพบปะแบบเป็นกันเอง จะได้สนุกสนานเต็มที่ จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกชมรมเพื่อการศึกษา และชมรม กลุ่ม ที่ร่วมทำกิจกรรมกันมาหรือที่ทางชมรมเพื่อการศึกษาได้ส่งการ์ดเชิญเท่านั้น ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาต้องกราบขอโทษ ชมรม กลุ่ม ที่สนใจจะมาร่วมงานกันอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ E21QKC ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 21/08/2015 เวลา : 11.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ฯ และงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์

1. E21QKC (โอน 5/8/58)
2. E22HOJ (โอน 5/8/58)
3. E20OAI (โอน 23/7/58)
4. E20CTJ (โอน 21/7/58)
5. E20OHY (โอน 21/7/58)
6. E20YZX (โอน 21/7/58)
7. E20UFA (โอน 21/7/58)
8. E24QWI (โอน 21/7/58)
9. E20NOV (โอน 21/7/58)
10. HS2SPT (โอน 10/8/58)
11. E22PQP (โอน 10/8/58)
12. HS4ORC (โอน 10/8/58)
13. HS6TPI ( โอน25/7/58)
14. HS6TPI ( โอน25/7/58)
15. HS6TPI ( โอน25/7/58)
16. HS6TPI ( โอน25/7/58)
17. E22QOF (โอน 07/8/58)
18. E22LYR (โอน 07/8/58)
19. E23SVS (โอน 07/8/58)
20. E22QOH (โอน 10/8/58)
21. E22QOG (โอน 10/8/58)
22. E22KTS (โอน 11/8/58)
23. E22QNG (โอน 5/8/58)
24. E23TSB (โอน 5/8/58)
25. E23TBC (โอน 10/8/58)
26. E22QOB
27. E22LNH (โอน 21/7/58)
28. E24JVA (โอน 21/7/58)
29. E20ZSY
30. E23LKZ
31. E23TBZ
32. คุณฤทธิ์ ตีเหล็ก
33. คุณอาจ ตีเหล็ก
34. คุณแดง ตีเหล็ก
35. E22EKR
36. ผู้ติดตาม E22EKR
37. E23JKV (โอน 10/8/58)
38. E22GOC (โอน 5/8/58)
39. E22NZU (โอน 10/8/58)
40. HS6RZK (โอน 17/7/58)
41. HS6KJB (โอน 21/7/58)
42. E22OCM (โอน 20/8/58)
43. ผู้ติดตาม E22OCM (โอน 20/8/58)
44. E21CUW ( โอน E23TBZ)
45. ผู้ติดตาม E21CUW (โอน E23TBZ)
46. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
47. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
48. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
49. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
50. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
51. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
52. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
53. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
54. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
55. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
56. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
57. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
58. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
59. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
60. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
61. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
62. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
63. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
64. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
65. ชมรมวิทยุสมัครเล่น VR.ชนบท จ.ราชบุรี
66. E22HQH (โอน 21/08/58)
67. E21VDR (โอน19/7/58)
68. E22GWY (โอน19/7/58)
69. E23HSW (โอน 09/8/58)
70. E22CYK (โอน 27/7/58)
71. E20AXM (โอน 27/7/58)
72. E23QZA (โอน 27/7/58)
73. E20UCA
74. E23LLA (โอน 5/8/58)
75. E22OCQ (โอน 5/8/58)
76. E22PCV (โอน 07/8/58)
77. HS5BQK (โอน 19/8/58)
78. HS5JLJ (โอน 19/8/58)
79. E22LWK (โอน 30/7/58)
80. E22MLL
81. E22CKG
82. E22MLM
83. E20JZK (โอน20/7/58)
84. E23TCG (โอน 14/8/58)
85. HS3VTV (โอน 24/7/58)
86. E22QNV (โอน 07/8/58)
87. E22LNN (โอน 06/8/58)
88. E22GHK (โอน E22GHK)
89. คุณเก๋ (โอน E22GHK)
90. E22GWW (โอน 5/8/58)
91. E20WZG ( โอน25/7/58)
92. E22OCN (โอน 20/8/58)
93. E29AFT (โอน 5/8/58)
94. E22NPC (โอน 7/8/58)
95. E22QZA (โอน 7/8/58)
96. E24FEU (โอน E22GHK)
97. E22HBC (โอน E22GHK)
98. E27IYC (โอน 10/8/58)
99. E24DBS (โอน 5/8/58)
100. E21QYT (โอน E22QOF)
101. HS8IIW (โอน E22QOF)
102. E23LLI (โอน 5/8/58)
103. คุณปอง (โอน 5/8/58)
104. HS4WQR (โอน 07/8/58)
105. HS6VZI
106. E21QKE (โอน 21/7/58)
107. E23LLH
108. HS3RBW
109. E23LLF
110. E20WJK (โอน 5/8/58)
111. E20IFZ
112. E21YWH (โอน 10/8/58)
113. E22JGA (โอน 21/7/58)
114. E20LMX (โอน 5/8/58)
115. E22QJG (โอน 5/8/58)
116. E20SQI (โอน 23/7/58)
117. E20CBB
118. E20NDS
119. E20CMR กลุ่มเพื่อนรวมใจ
120. E29SZ กลุ่มเพื่อนรวมใจ
121. E29CSH กลุ่มเพื่อนรวมใจ
122. E29UVH กลุ่มเพื่อนรวมใจ
123. E24ENS กลุ่มเพื่อนรวมใจ
124. E23LEC กลุ่มเพื่อนรวมใจ
125. E29GDE กลุ่มเพื่อนรวมใจ
126. E20VQX (โอน 23/7/58)
127. เพื่อน 23 นครปฐม
128. เพื่อน 23 นครปฐม
129. เพื่อน 23 นครปฐม
130. เพื่อน 23 นครปฐม
131. เพื่อน 23 นครปฐม
132. E21BGV VRBIKE THAILAND (โอน 20/8/58)
133. E22NZS
134. E22KTZ (โอน 07/8/58)
135. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
136. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
137. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
138. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
139. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
140. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
141. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
142. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
143. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
144. ชมรม56รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
145. E23IFB กลุ่มปากช่องสัมพันธ์ (โอน 23/7/58)
146. E24LDK กลุ่มปากช่องสัมพันธ์ (โอน 23/7/58)
147. VR.โจ้ กลุ่มปากช่องสัมพันธ์ (โอน 23/7/58)
148. VR.มิ้น กลุ่มปากช่องสัมพันธ์ (โอน 23/7/58)
149. HS3RMM (โอน 5/8/58)
150. ผู้ติดตาม HS3RMM (โอน 5/8/58)
151. E20RDV (โอน 25/7/58)
152. E20ELG (โอน 5/8/58)
153. HS3KPI (โอน 27/7/58)
154. E24MGC (โอน 27/7/58)
155. E24MGS (โอน 27/7/58)
156. E22QNM (โอน 11/8/58)
157. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
158. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
159. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
160. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
161. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
162. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
163. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
164. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
165. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
166. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี (โอน 4/8/58)
167. E22BTP (โอน 5/8/58)
168. ผู้ติดตาม HS8IIW
169. ผู้ติดตาม HS8IIW
170. HS0PIO
171. HS3LNI
172. E23SVO (โอน 07/8/58)
173. E21SIB (โอน 07/8/58)
174. อุ้ยเสี่ยวป้อ (โอน 10/8/58)
175. E22LZZ
176. E22GZW
177. คุณบี ณ ร้อยเอ็ด
178. E20GKZ VRBIKE THAILAND (โอน 20/8/58)
179. E21WCB VRBIKE THAILAND (โอน 20/8/58)
180. HS0LSQ VRBIKE THAILAND (โอน 20/8/58)
181. AR.Wannee VRBIKE THAILAND (โอน 20/8/58)
182. HS2ZZR
183. HS2ZUC
184. E20XVD
185. อบต.บางคูรัด
186. อบต.บางคูรัด
187. อบต.บางคูรัด
188. อบต.บางคูรัด
189. อบต.บางคูรัด
190. อบต.บางคูรัด
191. อบต.บางคูรัด
192. อบต.บางคูรัด
193. อบต.บางคูรัด
194. อบต.บางคูรัด
195. อบต.บางคูรัด
196. อบต.บางคูรัด
197. อบต.บางคูรัด
198. อบต.บางคูรัด
199. อบต.บางคูรัด
200. อบต.บางคูรัด
201. อบต.บางคูรัด
202. อบต.บางคูรัด
203. อบต.บางคูรัด
204. อบต.บางคูรัด
205. E22RBZ ชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า
206. E22RBZ ชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า
207. E22RBZ ชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า
208. E22RBZ ชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า
209. ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อน 23 นครปฐม
210. ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อน 23 นครปฐม
211. ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อน 23 นครปฐม
212. ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อน 23 นครปฐม
213. ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อน 23 นครปฐม
214. HS4YCZ (โอน E22GHK)
215. E23LLE (โอน 14/8/58)
216. E22BTA
217. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
218. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
219. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
220. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
221. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
222. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
223. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
224. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
225. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
226. E27EMS ชมรมวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา ชลบุรี
227. E22BSW สมาคมวิทยุสื่อสารวชิรชัย (โอน 20/8/58)
228. E22BSW สมาคมวิทยุสื่อสารวชิรชัย (โอน 20/8/58)
229. E22BSW สมาคมวิทยุสื่อสารวชิรชัย (โอน 20/8/58)
230. HS2QVD ชมรมวิทยุสมัครเล่นหมาหัวเน่า
231. E20XHN
232. ผู้ติดตาม E20CTJ
233. E23OUR
234. HS7WDI ชมรมวิทยุสมัครเล่นตะวันลับ ทับสะแก
235. E29FFP ชมรมวิทยุสมัครเล่น 79 บางสะพาน
236. HS7XYJ ชมรมวิทยุสมัครเล่น 79 บางสะพาน
237. ผู้ติดตาม E23JKV
238. E23HAX ชมรมวิทยุสมัครเล่นตะวันลับ ทับสะแก
239. HS7ZKK ชมรมวิทยุสมัครเล่น 79 บางสะพาน
240. E23GKD ชมรมวิทยุสมัครเล่น 79 บางสะพาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สค.58 เวลา 11.40 น.

หมายเหตุ
เรียนคณะกรรมการบริหารชมรม และสมาชิกชมรมเพื่อการศึกษาทุกท่าน
ตามที่ชมรม ฯ ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ครบรอบ 8 ปี ในวันที่ 23 ส.ค 58 นั้น ทางชมรม ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ชมรม ฯ จะรับผู้เข้าร่วมงานจำนวน 25 โต๊ะ หรือ 250 ท่าน เท่านั้น เพื่อการดูแลต้อนรับที่ทั่วถึง และการพบปะแบบเป็นกันเอง จะได้สนุกสนานเต็มที่ จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกชมรมเพื่อการศึกษา และชมรม กลุ่ม ที่ร่วมทำกิจกรรมกันมาหรือที่ทางชมรมเพื่อการศึกษาได้ส่งการ์ดเชิญเท่านั้น ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาต้องกราบขอโทษ ชมรม กลุ่ม ที่สนใจจะมาร่วมงานกันอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ E21QKC ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น ตอน 1

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น วัดศิริวัฒนาราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ วันเสาร์ที่ 14 ก.ค. 2550

View All
<< กรกฎาคม 2015 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับกิจกรรมของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา
เห็นด้วย
561 คน
ไม่เห็นด้วย
6 คน

  โหวต 567 คน