• ตี๋ฝั่งธน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jotu_95@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-04-04
  • จำนวนเรื่อง : 228
  • จำนวนผู้ชม : 431467
  • ส่ง msg :
  • โหวต 652 คน
ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา 145.4125 MHz
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การบริจาค ทุน อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอื่น ๆ ให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในถิ่นทุรกันดาร ตามจังหวัดต่าง ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559
Posted by ตี๋ฝั่งธน , ผู้อ่าน : 9477 , 18:34:13 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เรื่อง   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษาสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียนแนวกันน้ำป่า

เรียน  สมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

 

                   ตามที่ชมรมวิทยุสมัครเล่นพื่อการศึกษา ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ ช่วยบริจาคทรัพย์ในการสร้างรั้วโรงเรียนเป็นแนวกันน้ำป่า โรงเรียนบ้านไร่เจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  ที่ได้ประสบภัยธรรมชาติ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 โดยฝนตกหนักน้ำป่าได้ไหลหลากท่วมอาคารเรียน บ้านพักครู ทำให้ทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหายเป็นจำนวนมาก ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา จึงมีมติที่ในประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ  พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการจัดหางบประมาณไปช่วย   ในการซ่อมแซม และจัดทำแนวรั้วตามที่ร้องขอมา ทางชมรมฯ จึงจัดทำเป็น  “โครงการทำดีเพื่อพ่อ  HS1A ”  ในรูปแบบผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนซ่อมแซมอาคารเรียนและสร้างรั้วแนวกันน้ำป่า ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้รับงบประมาณจัดสรรจากภาครัฐน้อยมาก จึงทำให้ขาดโอกาสทางด้านการพัฒนาอาคารเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการศึกษา ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาจึงได้ร่วมมือกับ  ชมรม  กลุ่ม บริษัท ห้าง ร้าน ขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา หรือร่วมบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธาตามที่ท่านเห็นสมควร  เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารเรียนและสร้างรั้วให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนต่อไป

 

                     จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

 

ขอแสดงความนับถือ

E21QKC

(นายประยงค์  สมส่วน)

ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

 

หมายเหตุ  ทางคณะชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาจะเดินทางไปมอบทุนในวันที่  11-12  ก.พ  2560          ติดต่อบริจาคได้ที่ทำการชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา  หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา ชื่อบัญชี นางสายฝน  อินศิริ หมายเลขบัญชี  406-431273-6 ประเภทออมทรัพย์  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                    
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 25/01/2017 เวลา : 11.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมเดินทางคาราวานเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านไร่เจริญ จ.กาญจนบุรี 11-12 กพ. 60

1.E21QKC รถ 1 คัน
2.E22HOJ
3.HS2SPT รถ 1 คัน
4.E24OMY รถ 1 คัน
5.ผู้ติดตาม E24OMY
6.E23IFB รถ 1 คัน
7.E24LDK
8.E20UCA รถ 1 คัน
9.HS3RBW
10. E20IFZ รถ 1 คัน
11. E20XVD
12. HS5BQK รถ 1 คัน
13. E22LYR รถ 1 คัน
14. E22QOF
15. E23SVS
16. E22MIA รถ 1 คัน ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางปูสัมพันธ์ (โอนE21QKC)
17. E23RMR ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางปูสัมพันธ์ (โอนE21QKC)
18. E27IAO รถ 1 คัน เพื่อนอตร.
19. ผู้ติดตาม E27IAO เพื่อนอตร.
20. E22PCV รถ 1 คัน
21. คุณยงค์
22. HS0PIO รถ 1 คัน
23. ผู้ติดตาม HS0PIO
24. E21VDR รถ 1 คัน
25. E22GWY
26. E22NNL รถ 1 คัน ชมรมนนทรี เรดิโอคลับ
27. ผู้ติดตาม E22NNL ชมรมนนทรี เรดิโอคลับ
28. HS2PXL รถ 1 คัน ชมรมนนทรี เรดิโอคลับ
29. ผู้ติดตาม HS2PXL ชมรมนนทรี เรดิโอคลับ
30. E24TOZ รถ 1 คัน (ประธานฟอร์จูนเนอร์คลับ ทะเลชล)
31. ผู้ติดตาม E24TOZ
32. E22ITV ชมรมนนทรี เรดิโอคลับ
33. E23RPB รถ 1 คัน ชมรมนนทรี เรดิโอคลับ
34. HS6SMN รถ 1 คัน (โอน 8/1/60)
35. ผู้ติดตาม HS6SMN (โอน 8/1/60)
36. E20CTJ รถ 1 คัน
37. E20UFA
38. E20NOV
39. E22JGA
40. E22BSG รถ 1 คัน (โอนE21QKC)
41. ผู้ติดตาม E22BSG (โอนE21QKC)
42. E21YWH รถ 1 คัน
43. E23YRS
44. E27IFI รถ 1 คัน ชมรมฟ้าสาง ระยอง
45. ผู้ติดตาม E27IFI
46. ผู้ติดตาม E27IFI
47. E23YCG รถ 1 คัน ชมรมฟ้าสาง ระยอง
48. ผู้ติดตาม E23YCG
49. ผู้ติดตาม E23YCG
50. E22SIJ รถ 1 คัน ชมรมฟ้าสาง ระยอง
51. ผู้ติดตาม E22SIJ
52. ผู้ติดตาม E22SIJ
53. E23UGI รถ 1 คัน ชมรมฟ้าสาง ระยอง
54. ผู้ติดตาม E23UGI
55. ผู้ติดตาม E23UGI
56. E20JKB รถ 1 คัน (E21QKC)
57. ผู้ติดตาม E20JKB (E21QKC)
58. E22VPJ รถ 1 คัน ชมรม 3 เอส (โอน E21QKC)
59. E22QKP ชมรม 3 เอส (โอน E21QKC)
60. ผู้ติดตาม E22VPJ ชมรม 3 เอส (โอน E21QKC)
61. ผู้ติดตาม E22VPJ ชมรม 3 เอส (โอน E21QKC)
62. คุณนัท มธ. รถ 1 คัน (โอน E21QKC)
63. คุณเอ มธ. (โอน E21QKC)
64. E20ZSY
65. ผู้ติดตาม E22BSG (โอนE21QKC)
66. ผู้ติดตาม E22BSG (โอนE21QKC)
67. ผู้ติดตาม E22BSG (โอนE21QKC)
68. E22HQH รถ 1 คัน (โอนE21QKC)
69. ผู้ติดตาม E22HQH (โอนE21QKC)
70. E20JZK รถ 1 คัน (19/1/60)
71. E20AXM รถ 1 คัน
72. E23QZA
73. E24SYO
74. ผู้ติดตาม E24SYO
75. E23SVO รถ 1 คัน
76. E23UED ชมรม 3 เอส รถ 1 คัน (โอนE21QKC)
77. ผู้ดติตาม E23UED
78. E22PQP
79. ผู้ติดตาม HS2SPT
80. E22QOH รถ 1 คัน
81. คุณสาธิดา รถ 1 คัน
82. ผู้ติดตามคุณสาธิดา
83. E22GHK รถ 1 คัน
84. ผู้ติดตาม E22GHK
85. ผู้ติดตาม HS5BQK
86. E22NPC รถ 1 คัน
87. E22QJG
88. E21QKE รถ 1 คัน
89. ผู้ติดตาม E21QKE
90. ผู้ติดตาม E21QKE
91. คุณเขียด (E22QOF)
92. คุณออม (E22QOF)
93. E22HBC รถ 1 คัน
94. ผู้ติดตาม E22HBC
95. ผอ.อี๊ด รถ 1 คัน
96. ผู้ติดตาม ผอ.อี๊ด
97. ผู้ติดตาม ผอ.อี๊ด
98. HS3RMM รถ 1 คัน
99. HS3KPI
100. ผู้ติดตาม E22BSG (20/1/60) 5,200* รถ 1 คัน
101. ผู้ติดตาม E22BSG (20/1/60) 5,200* รถ 1 คัน
102. ผู้ติดตาม E22BSG (20/1/60) 5,200* รถ 1 คัน
103. ผู้ติดตาม E22BSG (20/1/60) 5,200*
104. ผู้ติดตาม E22BSG (20/1/60) 5,200*
105. ผู้ติดตาม E22BSG (20/1/60) 5,200*
106. ผู้ติดตาม E22BSG (20/1/60) 5,200*
107. ผู้ติดตาม E22BSG (20/1/60) 5,200*
108. ผู้ติดตาม E22BSG (20/1/60) 5,200*
109. ผู้ติดตาม E23IFB

รวมยอดสมาชิก 109 คน รถ 43 คัน ณ วันที่ 25 ม.ค 59 เวลา 10.00 น.

หมายเหตุ
1.ค่าอาหาร 3 มื้อ กลางวัน เย็น เช้า ท่านละ 200 บาท ไม่รวมค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลงชื่อร่วมเดินทางพร้อมชำระเงินก่อนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 60 ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสายฝน อินศิริ หมายเลขบัญชี 406-431273-6 ประเภทออมทรัพย์ และแจ้งการชำระเงินได้ที่ฝ่ายเหรัญญิกชมรมฯ E22QOF โทร.083-7539488

มื้อกลางวันคณะครู กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไร่เจริญ จัดเลี้ยงต้อนรับ
มื้อเย็น ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา (โต๊ะจีน + ดนตรี)
มื้อเช้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ข้าวต้น + กาแฟ)

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 25/01/2017 เวลา : 10.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียน แนวกันน้ำป่า โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 11-12 กพ.60

1.คุณตั้ง บริษัทเดลล์ สาขาอุดรธานี 500 บาท (โอน 7/12/59)
2.คุณกร พนักงานบริษัทเดลล์ สำนักงานใหญ่ 500 บาท (โอน 7/12/59)
3.HS0NSC 300 บาท (โอน 8/12/59)
4.คุณทรรศนีย์ ลาภพิเชษฐไพบูลย์ 1,000(โอน 9/12/59)
5.E22CTY 1,000 บาท (โอน 26/12/59)
6.กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น AR4D 2,000 บาท (โอน 26/12/59)
7.ส่วนบริการมาตรวัดน้ำ สนง.ประปาสาขาบางกอกน้อย 1,000 บาท (โอน 26/12/59)
8.HS8CZZ 1,000 บาท (โอน 15/12/59)
9.คุณปฐมสิทธิ์ ปาฐสังข์ทอง 1,000 บาท (โอน 20/12/59)
10. E21VDR & E22GWY สนับสนุนของเล่นเด็ก 200 ชิ้น
11. สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี 6,200 บาท
12. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนศรีราชา 59 ร่วมบริจาค 3,000 บาท
13. E22PCV กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท
14. E22NNL กระเป๋านักเรียน 10 ใบ 1,000 บาท
15. E24MGC กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 บาท (22/12/59)
16. คุณนกสำนักทะเบียน มธ. กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 สร้างรั้ว 500 รวม 1,000 บาท (E21QKC)
17. E24OMY กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท
18. E24TOZ กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 บาท (23/12/59)
19. E20VQX กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท (E21QKC)
20. E22QOB กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท
21. E22BUG กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 บาท
22. คุณณัฐวุฒิ บุญก่อ กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท (โอน22/12/59)
23. คุณวาสนา โทหา กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 บาท (E29HK)
24. E29HK กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท
25. E20JKB กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 บาท (4/1/60)
26. คุณศรัณห์ ก๊กศรี กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (23/12/59)
27. คุณจงกลนี ก๊กศรี กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (23/12/59)
28. คุณจักริน ก๊กศรี กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (23/12/59)
29. คุณนรินทร ธิไชยวงศ์ กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (23/12/59)
30. คุณประกิต วิทยาศัย กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (23/12/59)
31. คุณจรรยา สุวรรณวงศ์ กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (23/12/59)
32. คุณวชิรา บุญสม กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (23/12/59)
33. คุณคุณสายฝน ศรีบุตรตา กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (E29HK)
34. คุณบังอร บรรจง กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (E29HK)
35. คุณรุ่งนภา คูณขุนทด กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (E29HK)
36. E20SQI กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 บาท (23/12/59)
37. E20XGY และครอบครัว กระเป๋านักเรียน 10 ใบ 1,000 บาท (22/12/59)
38. คุณตู่ โต๊ะจีน กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท ทุนการศึกษา 300 บาท รวม 500 บาท (E21QKC)
39. HS6VZI กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท (16/1/60 กรุงไทย1300)
40. HS0QVR กระเป๋านักเรียน 3 ใบ 300 บาท
41. คุณบัญฑิตา กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท
42. คุณชุลีกร คุ้มไพพลและครอบครัว กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 บาท
43. คุณกนกกาญจน์ บุญชอบ กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท (E21QKC)
44. คุณไพรัช อิ่มศรีและครอบครัว กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 บาท
45. คุณอนงค์ลักษณ์ ถวัลย์ภิยโย กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 บาท (22/12/59)
46. คุณเสาวนิตย์ มิลเลอร์ กระเป๋านักเรียน 10 ใบ 1,000 บาท
47. คุณต่ายกระทรวงแรงงาน กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท
48. คุณนันทฉัตร อนุรักษ์มนตรีและครอบครัว สร้างรั้ว 200 บาท
49. คุณรัตนพร กรุดเงินและครอบครัว กระเป๋านักเรียน 100 ,สร้างรั้ว 200 รวม 300 บาท (E21QKC)
50. คุณเพิ่มพงศ์ วงศ์กำภู และครอบครัว กระเป๋านักเรียน 500 ,สร้างรั้ว 500 รวม 1,000 บาท
51. คุณศิริวรรณ ฤทธิ์รวมทรัพย์และครอบครัว กระเป๋านักเรียน 100 ,สร้างรั้ว 200 รวม 300 บาท
52. คุณบุปผา ใสนวน กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท (E29HK)
53. E22NPC กระเป๋านักเรียน 10 ใบ 1,000 บาท
54. E20AF ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 3 เอส 1,000 บาท (28/12/59)
55. HS7QWY ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (4/01/60)
56. คุณต๋อง นวตกรรม มธ. ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท (E21QKC)
57. E22VPJ & E22QKP Culb Station E20AF ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน E21QKC)
58. HS6RZK ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท (10/1/60)
59. HS0GOJ ชุดเครื่องเขียน 3 ชุด 300 บาท (10/1/60)
60. อ.อัปสร สถาบันภาษา มธ. ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท
61. นายกลาง E22CTY และส่วนบริการมาตรวัดน้ำ สนง.ประปาสาขาบางกอกน้อย มธ. ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน 12/1/60)
62. E27IAO & E23PSE ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท
63. คุณสาธิดา ปลื้มปิติกุลและครอบครัว ชุดเครื่องเขียน 15 ชุด 1,500 บาท
64. คุณทองดี คำพิทุม E23JKV ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท
65. คุณนงลักษณ์ ธรรมปัญญา ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท (โอน11/1/60)
66. ร้านมอสเมนชอพ ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน11/1/60)
67. ศสิรีสอร์ท สุพรรณบุรี ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน11/1/60)
68. คุณสำราญ เล็กกิมลิ้ม ชุดเครื่องเขียน 1 ชุด 100 บาท (โอน11/1/60)
69. คุณดวง แสงแก้ว ชุดเครื่องเขียน 1 ชุด 100 บาท (โอน11/1/60)
70. คุณรัชกฤต กิตติปรีชากร ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
71. คุณฤทัยรัตน์ สุกประเสริฐ ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
72. คุณกาญจนา บำเรอราษฎร์ ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
73. คุณสมาน ไฝ่เมตตา ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน11/1/60)
74. รศ.ดร.ศศิมน ปรีดา ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน11/1/60)
75. คุณชนิศา ช้างแก้วมณี ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน11/1/60)
76. คุณมณธิลา เมมี ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
77. คุณชัชฎาทิพย์ หยงสตาร์ ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
78. คุณชัยพาณิชย์ โชติพิทักษ์กุล ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท (โอน11/1/60)
79. คุณนพดล บัวนิลเจริญ ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
80. คุณณัฐพงศ์ รัตนจรัสกุล ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
81. คุณสมเจตน์ ละอองทอง ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท (โอน11/1/60)
82. คุณปรีชา ศรีสิริ ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท (โอน11/1/60)
83. คุณธนพล หาญหงส์สุข ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท (โอน11/1/60)
84. คุณถวัลรัตน์ แก้วตะวันงาม ชุดเครื่องเขียน 1 ชุด 100 บาท (โอน11/1/60)
85. คุณเจษฎา รุ่งสุขใส ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท (โอน11/1/60)
86. คุณลินดาวรรณ สีอร่ามรุ่งเรือง ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน11/1/60)
87. คุณหม่อม นันกลาง ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
88. คุณเจตสุดา สวัสดิ์ประสิทธิ์ ชุดเครื่องเขียน 1 ชุด 100 บาท (โอน11/1/60)
89. คุณพอตา จิ๋วแก้ว ชุดเครื่องเขียน 1 ชุด 100 บาท (โอน11/1/60)
90. คุณธนภรณ์ อ่อนมา ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
91. คุณมณีรัตน์ วงศ์อนุ ชุดเครื่องเขียน 1 ชุด 100 บาท (โอน11/1/60)
92. คุณสุวรรณีย์ อัศวพนมธรรม ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน11/1/60)
93. คุณรุ่งฤดี พรพัฒนาพันธุ์ ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน11/1/60)
94. คุณเศรษฐศิริ แสงทอง ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน11/1/60)
95. คุณธนพร แฝดสุระ ชุดเครื่องเขียน 4 ชุด 400 บาท (โอน11/1/60)
96. คุณวิศรุจน์ อิฐรัตน์ ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
97. ด.ญ วศินี อิฐรัตน์ ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
98. ด.ช วีรศรุต อิฐรัตน์ ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
99. คุณกชพร ลีนะเจริญกุล ชุดเครื่องเขียน 4 ชุด 400 บาท (โอน11/1/60)
100 คุณฉันทนา สารธิราช ชุดเครื่องเขียน 3 ชุด 300 บาท (E21QKC)
101 คุณสุรีย์ ใบโปร่ง ชุดเครื่องเขียน 1 ชุด 100 บาท (E21QKC)
102 New Rescues TV 1,000 บาท
103 E22HQH รองเท้านักรียน 6 คู่ 1,500 บาท (E21QKC)
104 E22DEM ชมรมบางปูสัมพันธ์ รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท
105 คุณชุรีพร รวยเรืองรุ่ง รองเท้านักรียน 1 คู่ 250 บาท
106 กลุ่มวิทยุสมัครเล่น เพื่อนรวมใจ รองเท้านักรียน 4 คู่ 1,000 บาท
107 E20VQX รองเท้านักรียน 1 คู่ 250 บาท (E21QKC)
108 คุณกุลพรรณ จันทร์แก้ว รองเท้านักรียน 1 คู่ 250 บาท (E21QKC)
109 คุณธมกร สถาบันภาษา มธ. 100 บาท (E21QKC)
110 คุณอ๊อดเบียร์สิงห์ รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท (E22GHK)
111 E20CYR กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท (โอน 14/1/60)
112 E22GHK / เก๋ รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท
113 HS6VZI รองเท้านักรียน 1 คู่ 250 บาท ผ้าป่า 510 บาท (16/1/60 กรุงไทย1300)
114 E22CYK รองเท้านักรียน 4 คู่ 1,000 บาท (24/1/60) 1340*
115 E22SID ผ้าป่าการศึกษา 1,000 บาท (โอนE21QKC)
116 หนุ่ม บูรพา ร่วมทำบุญ 660 บาท (โอน18/1/60 กรุงไทย) 1000*
117 คุณกอบกร สถาบันภาษา มธ. 300 บาท (E21QKC)
118 ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อน 79 บางสะพาน จ.ประจวบฯ 4,700 บาท (18/1/60 กรุงไทย) 5,040
119 ชมรมฟ้าใสเอกมัยและกลุ่มเพื่อนๆดาวเดือน ผ้าป่าการศึกษา 2,000 บาท (19/1/60)
120 HS4YCZ ร่วมบริจาค 300 บาท (19/1/60กรุงไทย)
121 HS3RMM 2คู่ รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท
122 รตท.ไตรรัตน์ เลิศสิทธินนท์ รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท
123 นายสุรสิทธิ์ คำภิกิตร์ รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท
124 คุณญานัท บุญญรัตน์ รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท (19/1/60)
125 HS8VIK รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท (19/1/60)
126 คุณอ้อ สถาบันภาษา มธ. รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท
127 อู่แสงสว่างยนตการ รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท
128 E21VDW รองเท้านักรียน 4 คู่ 1,000 บาท (22/1/60)
129 E22HQH (เพิ่ม) รองเท้านักรียน 5 คู่ 1,250 บาท
130 สมาคมคลับBT-50PRO&RANGR(เพื่อนกันไม่ทิ้งกัน) 1,000 บาท (25/1/60)

ยอดรวมบริจาคทั้งสิ้น 79,420 บาท ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10.40 น.

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ตี๋ฝั่งธน วันที่ : 20/01/2017 เวลา : 09.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
ความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียน แนวกันน้ำป่า โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 11-12 กพ.60

1.คุณตั้ง บริษัทเดลล์ สาขาอุดรธานี 500 บาท (โอน 7/12/59)
2.คุณกร พนักงานบริษัทเดลล์ สำนักงานใหญ่ 500 บาท (โอน 7/12/59)
3.HS0NSC 300 บาท (โอน 8/12/59)
4.คุณทรรศนีย์ ลาภพิเชษฐไพบูลย์ 1,000(โอน 9/12/59)
5.E22CTY 1,000 บาท (โอน 26/12/59)
6.กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น AR4D 2,000 บาท (โอน 26/12/59)
7.ส่วนบริการมาตรวัดน้ำ สนง.ประปาสาขาบางกอกน้อย 1,000 บาท (โอน 26/12/59)
8.HS8CZZ 1,000 บาท (โอน 15/12/59)
9.คุณปฐมสิทธิ์ ปาฐสังข์ทอง 1,000 บาท (โอน 20/12/59)
10. E21VDR & E22GWY สนับสนุนของเล่นเด็ก 200 ชิ้น
11. สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี 6,200 บาท
12. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนศรีราชา 59 ร่วมบริจาค 3,000 บาท
13. E22PCV กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท
14. E22NNL กระเป๋านักเรียน 10 ใบ 1,000 บาท
15. E24MGC กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 บาท (22/12/59)
16. คุณนกสำนักทะเบียน มธ. กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 สร้างรั้ว 500 รวม 1,000 บาท (E21QKC)
17. E24OMY กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท
18. E24TOZ กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 บาท (23/12/59)
19. E20VQX กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท (E21QKC)
20. E22QOB กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท
21. E22BUG กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 บาท
22. คุณณัฐวุฒิ บุญก่อ กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท (โอน22/12/59)
23. คุณวาสนา โทหา กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 บาท (E29HK)
24. E29HK กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท
25. E20JKB กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 บาท (4/1/60)
26. คุณศรัณห์ ก๊กศรี กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (23/12/59)
27. คุณจงกลนี ก๊กศรี กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (23/12/59)
28. คุณจักริน ก๊กศรี กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (23/12/59)
29. คุณนรินทร ธิไชยวงศ์ กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (23/12/59)
30. คุณประกิต วิทยาศัย กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (23/12/59)
31. คุณจรรยา สุวรรณวงศ์ กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (23/12/59)
32. คุณวชิรา บุญสม กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (23/12/59)
33. คุณคุณสายฝน ศรีบุตรตา กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (E29HK)
34. คุณบังอร บรรจง กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (E29HK)
35. คุณรุ่งนภา คูณขุนทด กระเป๋านักเรียน 1 ใบ 100 บาท (E29HK)
36. E20SQI กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 บาท (23/12/59)
37. E20XGY และครอบครัว กระเป๋านักเรียน 10 ใบ 1,000 บาท (22/12/59)
38. คุณตู่ โต๊ะจีน กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท ทุนการศึกษา 300 บาท รวม 500 บาท (E21QKC)
39. HS6VZI กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท (16/1/60 กรุงไทย1300)
40. HS0QVR กระเป๋านักเรียน 3 ใบ 300 บาท
41. คุณบัญฑิตา กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท
42. คุณชุลีกร คุ้มไพพลและครอบครัว กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 บาท
43. คุณกนกกาญจน์ บุญชอบ กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท (E21QKC)
44. คุณไพรัช อิ่มศรีและครอบครัว กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 บาท
45. คุณอนงค์ลักษณ์ ถวัลย์ภิยโย กระเป๋านักเรียน 5 ใบ 500 บาท (22/12/59)
46. คุณเสาวนิตย์ มิลเลอร์ กระเป๋านักเรียน 10 ใบ 1,000 บาท
47. คุณต่ายกระทรวงแรงงาน กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท
48. คุณนันทฉัตร อนุรักษ์มนตรีและครอบครัว สร้างรั้ว 200 บาท
49. คุณรัตนพร กรุดเงินและครอบครัว กระเป๋านักเรียน 100 ,สร้างรั้ว 200 รวม 300 บาท (E21QKC)
50. คุณเพิ่มพงศ์ วงศ์กำภู และครอบครัว กระเป๋านักเรียน 500 ,สร้างรั้ว 500 รวม 1,000 บาท
51. คุณศิริวรรณ ฤทธิ์รวมทรัพย์และครอบครัว กระเป๋านักเรียน 100 ,สร้างรั้ว 200 รวม 300 บาท
52. คุณบุปผา ใสนวน กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท (E29HK)
53. E22NPC กระเป๋านักเรียน 10 ใบ 1,000 บาท
54. E20AF ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 3 เอส 1,000 บาท (28/12/59)
55. HS7QWY ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (4/01/60)
56. คุณต๋อง นวตกรรม มธ. ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท (E21QKC)
57. E22VPJ & E22QKP Culb Station E20AF ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน E21QKC)
58. HS6RZK ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท (10/1/60)
59. HS0GOJ ชุดเครื่องเขียน 3 ชุด 300 บาท (10/1/60)
60. อ.อัปสร สถาบันภาษา มธ. ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท
61. นายกลาง E22CTY และส่วนบริการมาตรวัดน้ำ สนง.ประปาสาขาบางกอกน้อย มธ. ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน 12/1/60)
62. E27IAO & E23PSE ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท
63. คุณสาธิดา ปลื้มปิติกุลและครอบครัว ชุดเครื่องเขียน 15 ชุด 1,500 บาท
64. คุณทองดี คำพิทุม E23JKV ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท
65. คุณนงลักษณ์ ธรรมปัญญา ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท (โอน11/1/60)
66. ร้านมอสเมนชอพ ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน11/1/60)
67. ศสิรีสอร์ท สุพรรณบุรี ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน11/1/60)
68. คุณสำราญ เล็กกิมลิ้ม ชุดเครื่องเขียน 1 ชุด 100 บาท (โอน11/1/60)
69. คุณดวง แสงแก้ว ชุดเครื่องเขียน 1 ชุด 100 บาท (โอน11/1/60)
70. คุณรัชกฤต กิตติปรีชากร ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
71. คุณฤทัยรัตน์ สุกประเสริฐ ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
72. คุณกาญจนา บำเรอราษฎร์ ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
73. คุณสมาน ไฝ่เมตตา ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน11/1/60)
74. รศ.ดร.ศศิมน ปรีดา ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน11/1/60)
75. คุณชนิศา ช้างแก้วมณี ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน11/1/60)
76. คุณมณธิลา เมมี ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
77. คุณชัชฎาทิพย์ หยงสตาร์ ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
78. คุณชัยพาณิชย์ โชติพิทักษ์กุล ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท (โอน11/1/60)
79. คุณนพดล บัวนิลเจริญ ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
80. คุณณัฐพงศ์ รัตนจรัสกุล ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
81. คุณสมเจตน์ ละอองทอง ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท (โอน11/1/60)
82. คุณปรีชา ศรีสิริ ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท (โอน11/1/60)
83. คุณธนพล หาญหงส์สุข ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท (โอน11/1/60)
84. คุณถวัลรัตน์ แก้วตะวันงาม ชุดเครื่องเขียน 1 ชุด 100 บาท (โอน11/1/60)
85. คุณเจษฎา รุ่งสุขใส ชุดเครื่องเขียน 5 ชุด 500 บาท (โอน11/1/60)
86. คุณลินดาวรรณ สีอร่ามรุ่งเรือง ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน11/1/60)
87. คุณหม่อม นันกลาง ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
88. คุณเจตสุดา สวัสดิ์ประสิทธิ์ ชุดเครื่องเขียน 1 ชุด 100 บาท (โอน11/1/60)
89. คุณพอตา จิ๋วแก้ว ชุดเครื่องเขียน 1 ชุด 100 บาท (โอน11/1/60)
90. คุณธนภรณ์ อ่อนมา ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
91. คุณมณีรัตน์ วงศ์อนุ ชุดเครื่องเขียน 1 ชุด 100 บาท (โอน11/1/60)
92. คุณสุวรรณีย์ อัศวพนมธรรม ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน11/1/60)
93. คุณรุ่งฤดี พรพัฒนาพันธุ์ ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน11/1/60)
94. คุณเศรษฐศิริ แสงทอง ชุดเครื่องเขียน 10 ชุด 1,000 บาท (โอน11/1/60)
95. คุณธนพร แฝดสุระ ชุดเครื่องเขียน 4 ชุด 400 บาท (โอน11/1/60)
96. คุณวิศรุจน์ อิฐรัตน์ ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
97. ด.ญ วศินี อิฐรัตน์ ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
98. ด.ช วีรศรุต อิฐรัตน์ ชุดเครื่องเขียน 2 ชุด 200 บาท (โอน11/1/60)
99. คุณกชพร ลีนะเจริญกุล ชุดเครื่องเขียน 4 ชุด 400 บาท (โอน11/1/60)
100 คุณฉันทนา สารธิราช ชุดเครื่องเขียน 3 ชุด 300 บาท (E21QKC)
101 คุณสุรีย์ ใบโปร่ง ชุดเครื่องเขียน 1 ชุด 100 บาท (E21QKC)
102 New Rescues TV 1,000 บาท
103 E22HQH รองเท้านักรียน 6 คู่ 1,500 บาท (E21QKC)
104 E22DEM ชมรมบางปูสัมพันธ์ รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท
105 คุณชุรีพร รวยเรืองรุ่ง รองเท้านักรียน 1 คู่ 250 บาท
106 กลุ่มวิทยุสมัครเล่น เพื่อนรวมใจ รองเท้านักรียน 4 คู่ 1,000 บาท
107 E20VQX รองเท้านักรียน 1 คู่ 250 บาท (E21QKC)
108 คุณกุลพรรณ จันทร์แก้ว รองเท้านักรียน 1 คู่ 250 บาท (E21QKC)
109 คุณธมกร สถาบันภาษา มธ. 100 บาท (E21QKC)
110 คุณอ๊อดเบียร์สิงห์ รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท (E22GHK)
111 E20CYR กระเป๋านักเรียน 2 ใบ 200 บาท (โอน 14/1/60)
112 E22GHK / เก๋ รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท
113 HS6VZI รองเท้านักรียน 1 คู่ 250 บาท ผ้าป่า 510 บาท (16/1/60 กรุงไทย1300)
114 E22CYK รองเท้านักรียน 4 คู่ 1,000 บาท
115 E22SID ผ้าป่าการศึกษา 1,000 บาท (โอนE21QKC)
116 หนุ่ม บูรพา ร่วมทำบุญ 660 บาท (โอน18/1/60 กรุงไทย) 1000*
117 คุณกอบกร สถาบันภาษา มธ. 300 บาท (E21QKC)
118 ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อน 79 บางสะพาน จ.ประจวบฯ 4,700 บาท (18/1/60 กรุงไทย) 5,040
119 ชมรมฟ้าใสเอกมัยและกลุ่มเพื่อนๆดาวเดือน ผ้าป่าการศึกษา 2,000 บาท (19/1/60)
120 HS4YCZ ร่วมบริจาค 300 บาท (19/1/60กรุงไทย)
121 HS3RMM 2คู่ รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท
122 รตท.ไตรรัตน์ เลิศสิทธินนท์ รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท
123 นายสุรสิทธิ์ คำภิกิตร์ รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท
124 คุณญานัท บุญญรัตน์ รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท (19/1/60)
125 HS8VIK รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท (19/1/60)
126 คุณอ้อ สถาบันภาษา มธ. รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท
127 อู่แสงสว่างยนตการ รองเท้านักรียน 2 คู่ 500 บาท

ยอดรวมบริจาคทั้งสิ้น 76,170 บาท ณ วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 21.00 น.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น ตอน 1

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น วัดศิริวัฒนาราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ วันเสาร์ที่ 14 ก.ค. 2550

View All
<< ธันวาคม 2016 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับกิจกรรมของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา
เห็นด้วย
561 คน
ไม่เห็นด้วย
6 คน

  โหวต 567 คน