• ธานีซิตี้
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kased_insee@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-05
  • จำนวนเรื่อง : 18
  • จำนวนผู้ชม : 134124
  • ส่ง msg :
  • โหวต 12 คน
ไส้เดือนดิน - EarthWorms
การนำไส้เดือนดินไปใช้ประโยชน์ได้หลาย ๆ ด้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/earthworms
วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2550
Posted by ธานีซิตี้ , ผู้อ่าน : 7258 , 12:11:58 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                          การวิจัยในด้านการจัดการปัญหาขยะอินทรีย์ที่เกิดจากการเลี้ยงหรือการผลิตพืช และของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยใช้ไส้เดือนดินอย่างกว้างขวาง ในระยะเริ่มแรกมีการวิจัยที่สถานีทดลองโรธาม์สในประเทศอังกฤษ ในปี 1980 ซึ่งขยะอินทรีย์ที่ใช้ไส้เดือนดินย่อยสลายประกอบด้วย มูลสุกร มูลวัว มูลม้า มูลกระต่าย ของเสียจากการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่กระทง ไก่งวง เป็ดและกากเหลือทิ้งจากอุสาหกรรมการผลิตต่างๆ  ซึ่งภายหลังได้มีการวิจัยใช้ไส้เดือนดินกำจัดเศษเหลือทิ้งจากการผลิตผักด้วย โดยเฉพาะเศษเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการผลิตเห็ด อุตสาหกรรมมันฝรั่ง อุตสาหกรรมการผลิตเหล้าและเบียร์ และเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิดกระดาษ ซึ่งในระยะเริ่มต้นได้ทดลองในห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก แต่ต่อมาได้พัฒนาและขยายไปทดลองในระดับพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น เช่น ในฟาร์ม และในที่สุดก็พัฒนาระบบต่างๆ ให้เหมาะสมสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์

                ในกระบวนการจัดการขยะเหลือทิ้งต่างๆ เหล่านี้โดยใช้ไส้เดือนดิน โดยมากจะมีวัตถุประสงค์ 2 หัวข้อหลักคือ

1. เพื่อนำเศษเหลือใช้หรือขยะอินทรีย์ทางการเกษตรมาให้ไส้เดือนดินย่อยสลาย แล้วนำผลผลิตที่จากการย่อยสลายขยะอินทรีย์เหล่านั้นมาใช้เป็นปุ๋ยใส่เข้าไปในพื้นดินที่ทำการเกษตรเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินและเพิ่มแร่ธาตุอาหารแก่พืชและนำมาใช้กับการผลิตพืชสวนประดับ เช่น การใช้เป็นวัสดุเพาะกล้า หรือใช้ผสมกับวัสดุปลูกอื่นๆ สำหรับปลูกไม้กระถางทางการค้า เพื่อลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมี

2. เพื่อนำผลผลิตของตัวไส้เดือนดินที่ขยายได้จากขบวนการกำจัดขยะ นำมาผ่านขบวนการที่เหมาะสมเพื่อผลิตเป็นอาหารโปรตีนสูงสำหรับสัตว์ต่างๆ เช่น ไก่ ปลา หมู และสัตว์ชนิดอื่นๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรตีนอาหารสัตว์

                ในประเทศที่พัฒนาแล้วค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากบ้านเรือนสูง ประกอบกับนโยบายด้านการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมที่เข็มงวด และจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของประชาชน ส่งผลให้การกำจัดขยะอินทรีย์ที่เกิดจากครัวเรือนมีประสิทธิภาพมาก ซึ่งการใช้ไส้เดือนดินย่อยสลายขยะอินทรีย์ในครัวเรือนก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก และสามารถลดประมาณขยะอินทรีย์จากครัวเรือนได้

                 ภายในบ้านเรือนที่มักจะมีกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดขยะอินทรีย์หลายชนิด โดยเฉพาะกิจกรรมการประกอบอาหารของครอบครัวในแต่ละวันจะมีขยะอินทรีย์จำพวกเศษผัก เปลือกผลไม้ หรือเศษอาหารเหลือทิ้งเป็นประจำ ซึ่งในแต่ละครัวเรือนโดยเฉลี่ยจะทิ้งขยะอินทรีย์ต่างๆ เหล่านี้อย่างน้อยประมาณ 1.5-3 กิโลกรัมทุกวัน ซึ่งในชุมชนที่ใหญ่กว่านี้ย่อมจะมีขยะอินทรีย์ที่มากกว่านี้หลายร้อยเท่า ซึ่งขยะอินทรีย์เหล่านี้จะถูกใส่ถุงขยะแล้วทิ้งทุกวัน โดยรถเทศบาลจะมารับแล้วนำไปกำจัดต่อไป ซึ่งขยะที่ทิ้งออกจากบ้านเรือนเป็นจำนวนมากก็จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งสะสมและแหล่งก่อโรคและแพร่กระจายโรคโดยแมลงวัน หรือแมลงสาบ รวมทั้งก่อให้เกิดน้ำเสียในหลายๆ พื้นที่ ซึ่งจะต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหล่านี้ปีละหลายล้านบาท ดังนั้นหากแต่ละบ้านเลี้ยงไส้เดือนภายในบ้านและกำจัดขยะอินทรีย์ต่างๆ เหล่านนี้ก็จะสามารถลดประมาณขยะลงได้เป็นจำนวนมาก โดยการเลี้ยงไส้เดือนดินภายในภาชนะต่างๆ เช่น อ่างพลาสติก ลิ้นชักพลาสติก บ่อซีเมนต์หรือกระถางต้นไม้ไว้ภายในบริเวณบ้านหรือภายในห้องครัว เมื่อประกอบอาหารและมีเศษผัก เศษผลไม้ หรือเศษอาหารเหลือ ก็สามารถนำไปใส่ภายในภาชนะต่างๆ ที่เลี้ยงไส้เดือนดินดังกล่าวให้ไส้เดือนดินย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยต่อไป โดยสามารถใส่เศษขยะอินทรีย์ได้ทุกวัน และเมื่อครบ 30-60 วัน ก็สามารถแยกนำมูลไส้เดือนดินภายในภาชนะหรือน้ำหมักที่รองได้ไปใช้ปลูกต้นไม้ในบ้านได้ หรือ นำไส้เดือนที่ขยายเพิ่มขึ้นก็สามารถนำไปใช้เลี้ยงในภาชนะอื่นๆ ต่อไป หรือใช้จำหน่ายให้บ่อตกปลาหรือใช้เป็น อาหารเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพื่อเป็นโปรตีนเสริมได้

                เทศบาลและอบต. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการชุมชนในด้านความสะอาด ด้านสาธารณสุข และด้านความสวยงามของภูมิทัศน์ในชุมชน การจัดเก็บทำลายขยะก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เทศบาลและอบต. ให้บริการแก่ชุมชน ดังนั้นการเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยหมักจึงเป็นแนวทางหนึ่งของการกำจัดขยะอินทรีย์ที่น่าสนใจ แทนการฝังกลบหรือเผาและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้ผลผลิต คือปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ปุ๋ยน้ำหมักมูลไส้เดือนดินและตัวไส้เดือนดิน ซึ่งทางเทศบาลและอบต. สามารถนำไปใช้ในการบำรุงต้นไม้ที่ใช้จัดภูมิทัศน์ตามบริเวณชุมชนต่างๆ และสามารถแจกจ่ายไส้เดือนดินที่ขยายได้ให้แก่เกษตรกรหรือชาวบ้านต่อไปได้

                  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นจึงมีโรงงานอุตสาหกรรมที่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหลายแห่งตั้งอยู่มากมาย เช่น โรงงานคัดบรรจุผลผลิตทางการเกษตร โรงงานแปรรูปอาหารกระป๋อง เช่น ผลไม้กระป๋องโรงงานมันฝรั่ง โรงงานกระดาษ โรงกลั่นสุรา โรงหมักเบียร์หรือโรงผลิตเห็ด ฯลฯ ซึ่งโรงงานต่างๆ เหล่านี้จะก่อให้เกิดขยะอินทรีย์จำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมเป็นพิษได้หากไม่มีระบบกำจัดขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นสามารถเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะต่างๆ เหล่านี้ได้ดี เนื่องจากมีวัตถุดิบที่เกิดจากกระบวนการผลิตอยู่ทุกวันโดยไม่ต้องนำมาจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งเป็นการกำจัดขยะที่ไม่สูญเสียค่าใช้จ่ายสูงและไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนด้วย

                มีการทำไร่ ทำสวน ทำนา และเลี้ยงสัตว์กันเป็นจำนวนมากเกือบทุกทั่วภาคของประเทศ ซึ่งเมื่อเก็บผลผลิตจำหน่ายแล้วมักจะมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเกิดขึ้นในไร่นาหรือภายในสวน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะกำจัดโดยวิธีการเผา เนื่องจากเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายที่สุด เมื่อมีการจัดการดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลานานปลายปีจะก่อให้เกิดสภาพที่ทำให้ดินเสื่อมโทรมในเวลาต่อมา ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเหล่านั้นมาทำปุ๋ยหมักแล้วนำกลับมาใช้ภายในฟาร์มต่อไปซึ่งเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารแก่ดินได้ในระดับหนึ่ง แต่การทำปุ๋ยหมักโดยทั่วไปจะใช้เวลานานและเสียแรงงานมาก ดังนั้น เกษตรกรอาจจะสามารถนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดังกล่าวมาให้ไส้เดือนดินย่อยสลายเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมักได้ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าจะเหมาะสมกว่าเพราะใช้เวลาน้อยและไม่สิ้นเปลืองแรงงานในการจัดการมาก หรืออีกแนวทางจึ่งที่สามารถทำได้ก็คือ การสร้างสภาพแวดล้อมในไร่นาหรือภายในสวนให้เหมาะสม คือ ใส่เศษอินทรียวัตถุคลุมดินแล้วรดน้ำให้มีความชื้นอยู่เสมอแล้วปล่อยไส้เดือนดินสายพันธุ์ที่เหมาะสมลงไปในดินเพาะปลูกเหล่านั้นเพื่อให้ไส้เดือนดินช่วยฟื้นฟูดินปลูก

 

                ปัจจุบันมีการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มขนาดใหญ่หลายแห่ง โดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงสุกร ฟาร์มเลี้ยงไก่ หรือ ฟาร์มโคนม โคเนื้อ ซึ่งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ดังกล่าว ในอดีตมีการเลี้ยงสัตว์กันขนาดเล็กตามบ้านเรือน หรือการเลี้ยงแบบปล่อยซึ่งจะไม่ก่อปัญหา แต่ในปัจจุบันมีการตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ทางการค้า ซึ่งในการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ มักจะมีมูลสัตว์จำนวนมากที่ทับถมกันจนเกิดกลิ่นเหม็นและเป็นปัญหาที่สำคัญต่อสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มและบริเวณใกล้เคียงถ้าไม่มีระบบการจัดการที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องกลิ่นเหม็นและแหล่งเพาะแมลงวันเป็นปัญหาสำคัญในการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการติดตั้งระบบกำจัดของเสียและใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงวัน ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่าย และมีสารเคมีตกค้างในฟาร์มเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดมูลหรือของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ดังกล่าวน่าจะเป็นอีกทางออกหนึ่งสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากการทำงานของไส้เดือนดินจะสามารถลดกลิ่นและย่อยสลายของเสียหรือมูลสัตว์ต่างๆ เหล่านั้นกลายเป็นปุ๋ยหมักได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถนำไส้เดือนดินมาประยุกต์ใช้ได้ง่ายมาก

ตารางแสดงขนาดของภาชนะกับประมาณของไส้เดือนดินที่เลือกเลี้ยงกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน

จำนวนคนในบ้าน

ปริมาณไส้เดือนดิน (น้ำหนัก)

ขนาดของภาชนะ (เซนติเมตร)

1-2 คน

500 กรัม

60x60x30

2-3 คน

1 กิโลกรัม

75x60x30

4-6 คน

1.5 กิโลกรัม

90x60x30

 

 ดาว์นโหลดไฟล์ได้ที่ http://www.uploadtoday.com/download/?a5290ca906e6b0766b5250eed78fb727

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2007 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]