• sutti19
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : eastern_network@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2009-01-27
 • จำนวนเรื่อง : 91
 • จำนวนผู้ชม : 85046
 • ส่ง msg :
 • โหวต 37 คน
เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ระยอง
สิ่งแวดล้อมคือชีวิต เดินตามรอยเท้าพ่อ ถามหาความพอเพียง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/eastern
วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2553
Posted by sutti19 , ผู้อ่าน : 2237 , 19:17:57 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                 มาบตาพุดกับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

 

        การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่เจ้าของโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงต่อชุมชน ที่จะสร้างโรงงาน หรือจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโรงงาน หรือจะขยายกำลังการผลิต  จะต้องทำการศึกษาอย่างละเอียด รอบคอบ ถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ว่าโรงงานหรือโครงการนั้นๆ มีมาตราการในการจัดการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง เพื่อให้ชาวบ้านและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพสำคัญอย่างไร ?  

          

 1. เป็นเครื่องมือในการกำกับ ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของบริษัท อันอาจจะก่อเกิด

ผลกระทบต่อสุขภาพ

 1. เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องสิทธิ ในกรณีบริษัทดำเนินงานผิดพลาด ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อสุขภาพ

 1. เป็นเครื่องมือทางกฎหมาย หากบริษัทละเลยไม่กระทำตามกระประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพ (HIA) กำหนด บันทึกไว้

  ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพมีหลายขั้นตอน แต่ขณะนี้โครงการในจังหวัดระยองส่วนมากกำลังดำเนินการอยู่ใน ขั้นตอนที่ 1 “ การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping)” เพื่อรับฟังและรวบความความคิดเห็น ความกังวล ข้อห่วงใยของประชาชนที่มีต่อโครงการนั้นๆ เพื่อบริษัทจะได้นำข้อคิดเห็นนั้นไปเป็นแนวทางการศึกษา การหามาตราการจัดการกับปัญหา โดยขั้นตอนนี้มีหลักการปฏิบัติ คือ

ก่อนจัดเวที ผู้จัดเวทีต้อง

-          แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน (ซึ่งที่ผ่านมาไม่ถึง 1 เดือน)

-          แจ้งผ่านสื่อสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 ช่องทางการสื่อสาร

-          เปิดเผยเอกสารโครงการต่อสาธารณชน ไม่น้อยกว่า 15 วัน

วันที่จัดเวที

เป็นการรวบรวมข้อห่วงกังวลของประชาชนเพื่อนำไปทำการศึกษา

-    การจัดเวลาให้สาธารณชนต้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง (ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมด

      ระยองกับการจัดเวทีกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

      นับตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ.-27 ก.พ. 2553  จังหวัดระยองมีการจัดเวทีกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ประมาณ 13 บริษัท  30 โครงการ ทางเครือข่ายฯ ได้เข้าร่วมประชุม ร่วมสังเกตการณ์การจัดเวที และจัดประชุมชาวบ้านเพื่อรับฟังปัญหาที่ชาวบ้านประสบในการจัดเวทีกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  รวบรวมปัญหาได้ดังนี้

 1. ผู้ที่มาร่วมประชุมขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเอชไอเออย่างถูกต้อง ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐมิได้มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำเอชไอเอแก่ชาวบ้าน มีเพียงนักวิชาการ1 ท่านที่มาอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน (เมื่อ 28 มี.ค. 2553) และการจัดประชุมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอเอให้แก่ชาวบ้าน โดยเครือข่ายฯ ที่ปรากฎเห็นเป็นรูปธรรม

 1. การประชาสัมพันธ์ในการจัดประชุมเอชไอเอของโครงการแต่ละโครงการไม่ทั่วถึงและประชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้

 1. เจ้าของโครงการให้ข้อมูลโครงการต่อชุมชนไม่ละเอียดและไม่ครบถ้วน เช่น การระบายสารพิษประเภทใดบ้าง ? ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างไร ?  

 1. ในการจัดทำเอชไอเอแต่ละครั้งมีการกำหนดบุคคลเข้าร่วม อาทิเช่น เลือกเฉพาะบุคคลที่ลงทะเบียนไว้ก่อน

 1. กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดทำเอชไอเอในช่วงที่ผ่านมาไม่มีความหลากหลาย   เช่น  ไม่มีตัวแทนกลุ่ม เด็ก  คนชรา คนพิการ  ผู้หญิง นักวิชาการ ข้าราชการ หรือกลุ่มอื่น ๆ มาเข้าร่วมอย่างเป็นระบบ

 1. บริษัทเจ้าของโครงการเชิญแต่ผู้นำชุมชน ที่มีความเห็นคล้อยตามโรงงาน ไม่พูดข้อเท็จจริงเรื่องมลพิษ สุขภาพที่เกิดขึ้นจริงที่ชาวบ้านประสบอยู่

 1. เวลาในการระบายความคิดเห็นน้อยเกินไปและไม่ได้จัดเวลาให้ชุมชนได้นำเสนอข้อกังวลอย่างเพียงพอ เช่น ให้ชาวบ้านหรือผู้นำเสนอไม่ถึงชั่วโมง ในการจัดประชุมแต่ละครั้งและไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ถูกต้อง

 1. บริษัทไม่สามารถชี้แจ้งข้อสงสัยของชาวบ้านได้ และไม่สามารถอธิบายในที่ประชุมต่อข้อสงสัยและข้อกังวลได้ตรงตามหลักวิธีการน่าจะเป็น

 1. ไม่มีการบันทึกข้อกังวลหรือข้อสงสัยที่ประชาชน/ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

 1. ไม่สรุปผลการจัด Public Scoping  และเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน

 2. ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเอกสารเรื่อง Material System Data Sheet ของโรงงานอย่างละเอียด

 3. การจัดประชุมเอชไอเอใน 1 วัน หลายโครงการ อาทิเช่น  บริษัท SCG และบริษัท ไบเออร์ไทย ร่วมกับ กรุงเทพ ซินธิติกส์ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ชาวบ้านเข้าใจได้

 1. ไม่ได้บันทึกผลการรับฟังความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

 2. บริษัทเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาจัดทำเอชไอเอแบบเร่งรีบ หรือเพียงเพื่อต้องการให้โครงการสามารถดำเนินการได้เท่านั้น ไม่ใช่หวังเพื่อสร้างมาตรการหรือกลไกอันนำไปสู่ผลการลดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแท้จริง

            ทั้งนี้ หลังจากบริษัทนำข้อกังวล คำถามของชาวบ้าน ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ไปศึกษา หามาตราการจัดการผลกระทบที่เป็นข้อกังวลของชาวบ้าน ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจความคิดเห็นประชาชน ว่ามาตราการนั้นๆ เพียงพอหรือไม่ ชาวบ้านมีข้อกังวล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งแม้แต่ขั้นตอนนี้ ชาวบ้านได้สะท้อนปัญหาว่า การจัดทำแบบสอบถามไม่ถูกต้องตามกระบวนการ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้อธิบายหรือชี้แจงขั้นตอนการกรอกแบบสอบถามอย่างละเอียดให้กับชาวบ้าน/ชุมชน ไม่กรอกแบบสอบถามตรงตามที่ชุมชนนำเสนอ รวมทั้งแอบถามชุมชนโดยที่ชุมชนไม่เข้าใจ และกรอกข้อมูลเอง

ดังนั้น ประชาชนชาวระยองผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ มิอาจยอมรับการจัดทำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่ไม่ถูกต้องตามกระบวนการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 อย่างถูกต้องทุกขั้นตอนที่มี จึงต้องยื่นเรื่องต่อ 1)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  และ 3) ศาล เพื่อเรียกร้องขอความถูกต้อง ความเป็นธรรม

น้ำแล้ง.

 บ่อน้ำตื้นปนเปื้อน

.

การปล่อยน้ำเสียลงทะล

.

การกัดเซาะชายฝั่ง

.

น้ำปนเปื้อน

.

อากาศพิษ

.

 อุบัติภัยสารเคมี

.

คลินิคโรคภูมิแพ้

.

.

ใครจะช่วยเรายืนยันได้บ้างว่า ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีก

.

.

หมายเหตุ

            เนื่องจากทางเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก มีช่องทางการสื่อสารสู่ภาคสังคม เครือข่ายฯ จึงมิอาจละสายตา หรือวางความรับผิดชอบที่พึงมีต่อชาวบ้านผู้ประสบเคราะห์กรรมจากมลพิษอุตสาหกรรม ผู้ฝากความหวังกับประชาชนชาวไทยที่อยู่ภายใต้ธงไตรรงค์ผืนเดียวกัน ว่าจะมีพลังกายและพลังใจ ร่วมช่วยเหลือ “มาบตาพุด”  ตามทักษะ ความสามารถและโอกาสที่เอื้ออำนวย

            หากท่านใดมีความรู้ ประสบการณ์ และมีจิตคิดเผื่อแผ่ความรู้สู่สังคม เรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพสู่ “มาบตาพุด” กรุณาติดต่อที่ สำนักงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก เลขที่ 113 ถนนยมจินดา ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์/โทรสาร 038-613928 อีเมล์ eastern_network@hotmail.com

 

                                          *************************
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ฝันของเด็กบ้านนอก วันที่ : 31/03/2010 เวลา : 17.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krittawan
กระวาน หอม

เข้าใจในความลำบากในการปลูกจิตสาธารณหรือให้มีธรรมภิบาล
ในการปรกอบการของภาคอุตสาหกรรมนะคะ
แต่เรียนด้วยความเคารพ
ขอถามว่า ประชาชนที่ได้รับทราบข้อความหรือสารนี้แล้วในฐานะประชาชนในจังหวัดระยอง จะทำอะไรได้บ้าง
"ดังนั้น ประชาชนชาวระยองผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ มิอาจยอมรับการจัดทำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่ไม่ถูกต้องตามกระบวนการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 อย่างถูกต้องทุกขั้นตอนที่มี จึงต้องยื่นเรื่องต่อ 1) กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ 3) ศาล เพื่อเรียกร้องขอความถูกต้อง ความเป็นธรรม" ช่วยขยายความหรือความต้องการที่จะให้ประชาชนในพื้นที่ทำการยื่นเรื่อง ต้องทำอย่างไรหรือต้องปฏิบัติอย่างไรคะ
ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]