• sutti19
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : eastern_network@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-01-27
  • จำนวนเรื่อง : 91
  • จำนวนผู้ชม : 85029
  • ส่ง msg :
  • โหวต 37 คน
เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ระยอง
สิ่งแวดล้อมคือชีวิต เดินตามรอยเท้าพ่อ ถามหาความพอเพียง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/eastern
วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2553
Posted by sutti19 , ผู้อ่าน : 581 , 17:49:10 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑

ของ

เครือข่ายเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสิทธิชุมชน

ตามที่   รัฐบาลมีการเจรจาหาทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ กับ กลุ่มแนวร่วมประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติ  หรือ นปช. และมีข้อเสนอให้ยุบสภา  เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งใหม่ ตามระบอบประชาธิปไตย  นั้น  

เครือข่ายชุมชน ฯ เห็นว่าทุกฝ่ายยังไม่ได้มีการหยิบยกปัญหาของชาวบ้านคนจน และชุมชน  ขึ้นมาถกเถียงเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขอย่างแท้จริง  การเจรจาเป็นไปในแนวทางเพื่อแย่งชิงอำนาจทางการเมืองส่วนบนเท่านั้น  ซึ่งได้แก้ปัญหาในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง  จึงเป็นการตอกย้ำว่าเป็นการเมืองที่ไม่ได้สนใจแก้ปัญหาคนจนอย่างแท้จริง   คนจนเหล่านั้นมีทั้งในกลุ่มเสื้อแดง  เสื้อเหลือง  และกลุ่มที่ไม่สังกัดสีใดๆ   และผ่านมา กลุ่มคนจนต่างๆ ได้พยายามเสนอ / ผลักดันการแก้ปัญหากับทุกๆรัฐบาล มาโดยตลอด  แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร   

ในรัฐบาลนี้ก็เช่นกัน เครือข่ายองค์กรชุมชนต่างๆ จากทั่วประเทศได้ผลักดันเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา  และรัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการ/ กลไกในการแก้ปัญหาแล้ว  อาทิเช่น  คณะกรรมการ ๔ ฝ่ายเพื่อแก้ปัญหามาบตาพุด     คณะกรรมการแก้ปัญหาของเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.)   คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ   อนุกรรมการแก้ปัญหาผลกระทบจากการสัมปทานแร่ทองคำ   ฯลฯ

ซึ่งหากมีการยุบสภาการแก้ปัญหาของเครือข่ายชุมชนต่างๆ   ต้องหยุดชะงักไปด้วย   ดังนั้นรัฐบาล และทุกฝ่าย ควรคำนึงถึงการแก้ปัญหาคนจน / คนชายขอบ  โดยมีการวางแนวทางแก้ปัญหาของชุมชน อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม  ก่อนการยุบสภา  จึงมีข้อเสนอ   ดังนี้

๑.      กรณีปัญหามาบตาพุด เรื่องการจัดทำแผนลดและขจัดมลพิษ   การผลักดันกลไกตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรค ๒  อย่างตรงตามเจตนารมณ์

๒.         วางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.     เร่งรัด ผลักดันผ่านพระราชบัญญัติสัญชาติ  ว่าด้วย การคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่น ซึ่งอยู่ในสภานิติบัญญัติลำดับที่ ๑๐๘ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เป็นคนไทยที่ถูกละเมิดสิทธิมายาวนาน

๔.      เร่งรัดการแก้ปัญหาที่ดิน ซึ่งอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ   ๑). ประกาศใช้ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องโฉนดชุมชน และรับรองพื้นที่นำร่องเพื่อการแก้ปัญหาที่ดิน จำนวน ๗๖ แห่ง   ๒). เร่งรัดการพิสูจน์สิทธิที่ดินซึ่งชุมชนร้องเรียนว่าออกเอกสารมิชอบจำนวน ๑๐  แห่ง    ๓).เร่งรัดการจัดทำแผนที่  : ๔๐๐๐  เพื่อกันป่าออกจากชุมชน ในพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน

๕.     รัฐบาลประกาศเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษของชาวเลในอันดามัน  ให้ครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัย  พื้นที่ทำกิน  พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพิธีกรรมและสุสาน

๖.           รัฐบาลประกาศยุติการให้สัมปทานและการขยายโรงงานการทำเหมืองแร่ทอง ในจังหวัดพิจิตร  พิษณุโลก  และเพชรบูรณ์

๗.     รัฐบาลยุติการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.แร่ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกา เพราะขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญ และสิทธิชุมชน

๘.          ยกเลิกนโยบายการสร้างเขื่อนแม่น้ำโขง

๙.           ยกเลิกการอนุญาตขุดลอกตะกอนลุ่มน้ำตะกั่วป่า   จังหวัดพังงา เพราะกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน

๑๐.    กระทรวงมหาดไทยยุตินโยบายการย้ายที่ทำการอำเภอสามชุก เพราะขาดกระบวนการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสามชุกตลาดร้อยปี และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน

๑๑.   ขอให้รัฐบาลยุติแผนพัฒนาภาคใต้ ตามข้อเสนอของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ซึ่งจะมีการสร้างโรงงานอุตสหกรรมจำนวนมาก  อันจะกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

๑๒.   เสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการสำรวจและขึ้นทะเบียนปัญหาของชุมชนที่ครอบคลุมทั้งปัญหาที่ดิน ทรัพยากร และปัญหาคนชายขอบ

เครือข่ายเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสิทธิชุมชน

๑.           เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก

๒.         เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.)

๓.          เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต

๔.          เครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา

๕.          เครือข่ายฟื้นฟูเกาะลันตา

๖.           เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยฯ

๗.          เครือข่ายชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

๘.          เครือข่ายชุมชนศรัทธาชายแดนใต้

๙.           เครือข่ายคนฮักน้ำของ

๑๐.       เครือข่ายฟื้นฟูเมืองเก่า สามชุกตลาดร้อยปี

๑๑.      เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ และสิทธิชุมชน

๑๒.     เครือข่ายเยาวชนจากทะเลสู่หุบเขา

๑๓.     เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทอง

๑๔.     เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน

๑๕.     เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ ลำปาง

๑๖.      เครือข่ายห้าพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๗.     เครือข่ายอนุรักษ์หนองแซง สระบุรี

๑๘.     เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำตะกั่วป่า-คุระบุรี พังงา

๑๙.      เครือข่ายเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดชายแดนใต้

                                                  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๓
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
พาจรดอทคอม วันที่ : 01/04/2010 เวลา : 13.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pajondotcom
Pajondotcom

เข้ามาเยี่ยมครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]