• sutti19
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : eastern_network@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-01-27
  • จำนวนเรื่อง : 91
  • จำนวนผู้ชม : 85046
  • ส่ง msg :
  • โหวต 37 คน
เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ระยอง
สิ่งแวดล้อมคือชีวิต เดินตามรอยเท้าพ่อ ถามหาความพอเพียง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/eastern
วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2553
Posted by sutti19 , ผู้อ่าน : 1299 , 23:32:17 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ทำไม ! นายสุทธิ  อัชฌาศัย ต้องบวช ?

เมื่อผ่านมา 5 เดือน เต็ม แล้ว แห่งการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตาม มาตรา 67วรรค สอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หรือกรรมการ 4 ฝ่าย ซึ่งทางเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก นำโดยนายสุทธิ  อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่าย ฯได้ประชุมปรึกษาหารือกับตัวแทนผู้ฟ้องคดีและประชาชนในพื้นที่มาบตาพุด เห็นว่า แนวทางและทางออกแห่งการแก้ไขปัญหาให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง นั้น จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่การผลักดัน การแก้ปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายและนำไปสู่การแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่ง ชาวชุนชนมาบตาพุดกำลังประสบปัญหาอย่างวิกฤตอยู่  

 หลังจากที่มีการชนะคดี ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง ให้มีการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 67 วรรคสอง  ทางเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกก็ไม่ได้นิ่งดูดาย  พยายามจะเสนอหาช่องทางและทางออกในการแก้ไขปัญหา และนำวิกฤตนี้นำไปสู่การคลี่คลายและไปสู่การปฎิรูปการจัดการ การพัฒนาประเทศใหม่ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการมีการประชุมปรึกษาหารือกัน  และได้มีการประสานงานร่วมกับ ทางนายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  และร่วมถึงกลุ่ม สมาชิกวุฒิสภา(สว.) อาทิ  เช่น  สว. ประสาน  มฤคพิทักษ์,  สว. สมชาย  แสวงการ  , สว. รสนา   โตสิตระกูล  รวมไปถึงคุณพิภพ  ธงไชย  แกนนำภาคประชาชน เป็นต้น  จนนำมาเป็นข้อสรุปได้ว่าจะมีการเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายเกิดขึ้น และได้มีการเสนอชื่อบุคคล ที่น่าจะมีการเชิญให้เข้ามาเป็นประธาน  เพราะการมีภาพลักษณ์ของความเป็นธรรมและเป็นกลางรวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลาย  จึงได้เสนอ       ท่านอนันต์    ปันยารชุน  มาเป็นประธานคณะกรรมการ ดังกล่าว  และมีการผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 4  ฝ่าย ด้วยการเจรจา พูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรี  ซึ่งนายสุทธิ  อัชฌาศัย เป็นผู้นำหลักในการเจรจาร่วมกับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และทางสว. ที่เข้าไปร่วมเจรจา กับท่านนายกอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ซึ่งก็เห็นชอบด้วยโดยหลักการ และให้ภาคประชาชนนั้นไปติดต่อ ทาบทาม ชักชวน ชักจูง     นายอนันต์  ปันยารชุน  เข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการ4 ฝ่ายทั้งหมดนั้น จะต้อง ประกอบไปด้วย  ตัวแทนภาครัฐ ฝ่ายที่ 1 ตัวแทนภาคประชาชน ฝ่ายที่ 2   ตัวแทนภาคผู้ประกอบการผู้ได้รับผลกระทบจากการมีคำสั่งศาล  ฝ่ายที่ 3   แล  ฝ่ายที่ 4 คือ ตัวแทนภาคผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเติมเต็มทางความรู้ให้กับคณะกรรมการทั้งหมด  จนได้เกิดมีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เกิดขึ้นมาได้   ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

นายอนันต์  ปันยารชุน                     ประธานกรรมการ

1. ตัวแทนภาคผู้ประกอบการ

นายโกศล  ใจรังสี         ตัวแทนภาครัฐจากกระทรวงอุตสาหกรรม

นายสุคล                    ตัวแทนภาครัฐจากกระทรวงสาธารณะสุข

นายศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช     ตัวแทนภาครัฐจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

 นายกอรปศักดิ์  สภาวสุ       ซึ่งตอนนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรี และช่วงหลังมาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2 . ตัวแทนผู้ประกอบการ

นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส     ตัวแทน  จากบริษัท เอส ซี จี  จำกัด มหาชน

นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล          ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรม

นายชายน้อย  เผื่อนโกสุม           ตัวแทนจากบริษัท ปตท.

นายมหาบีร์  โกเดอร์                 ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรม

3 . ตัวแทนภาคประชาชน

นายชูชัย  ศุภวงศ์

นายหาญณรงค์  เยาวเลิศ

นางเรณู  เวชรัชต์วิมล

นายสุทธิ  อัชฌาศัย

4. ตัวแทนภาคผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวสมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง

นายเดชรัตน์  สุขกำเนิด

นายสมรัตน์  ยินดีพิธ

นายสุทิน  อยู่สุข

นายธงชัย  พรรณสวัสดิ์

ซึ่งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายนั้น ประกอบไปด้วยคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 18 คน 

จากการประชุมของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ช่วงที่ผ่านมา  ด้วยความอึดอัดและก็เครียดมาโดยตลอด ของตัวแทนภาคประชาชน  นายสุทธิกล่าวว่า  ด้วยความหวังและตั้งใจตอนที่มีการเจรจากับท่านนายกรัฐมนตรีนั้น ต้องการให้คณะกรรมการ 4 ฝ่าย  ได้ดำเนินการทั้งข้อเสนอแนะให้เกิดการบังคับใช้ตามกฎหมายที่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 รวมถึงต้องการให้มีการผลักดันให้มีการจำแนก แยกแยะ และนำไปสู่การจัดการ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของมาบตาพุด อย่างชัดเจน แต่จากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วตลอดระยะเวลา  5 เดือนเต็ม  เราคงเห็นแล้วว่า  คณะกรรมการ 4 ฝ่าย นั้นมีความพยายามอย่างเดียวเรื่องการผลักดันให้มี          การดำเนินการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 67  วรรคสอง อาทิ  เช่น      

1.  ให้เร่งดำเนินการประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดทำ  การประเมิลผลกระทบด้านสุขภาพ ในรายงานสิ่งแวดล้อมหรือ(EIA )

 2. ได้พยายามผลักดันให้มีการจัดตั้ง เรื่ององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ซึ่งโดยสถานะแล้วนั้นองค์การอิสระที่มีการตั้งขึ้นที่เป็นร่างพระราชบัญญัติถือว่ามีสถานะที่สมบูรณ์ แต่ในระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกำลังเข้าสู่สภานั้น  ได้มีการผลักดันให้มีการประกาศเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อให้เกิดการจัดตั้งองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ความเร่งรีบทั้งสองประการนั้น จะนำไปสู่การปลดล็อค เพียงเพื่อต้องการให้โรงงานที่ติดล็อคอยู่ในคำสั้งศาลปกครองนั้น  ผ่านได้แค่นั้นเอง ไม่ได้มีความพยายามและความตั้งใจจริง ซึ่งจะเห็นได้ว่าช่วงที่ประธานกรรมการ 4 ฝ่าย และคณะกรรมการ 4 ฝ่ายได้ลงพื้นที่จังหวัดระยองนั้น ได้เกิดปัญหามลพิษขึ้น   เช่น เกิดกลิ่นเหม็นรุนแรงที่บริเวณวัดหนองแฟบ และเกิดอุบัติภัยก๊าซรั่วและไฟไหม้ที่บริษัทเจนโก้และที่ท่าเทียบเรือ ในช่วงที่นายอนันต์  ปันยารชุน อยู่ที่โรงแรมภูริมาศ ที่อำเภอบ้างฉาง พร้อมทั้งกับคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ทั้งหมด  เรื่องราวเหล่านี้นั้นคณะกรรมการ 4 ฝ่ายล้วนแล้วได้ประสบด้วยตนเองทั้งสิ้น  จึงเป็นเหตุผลจำเป็นที่ชาวชุมชนจึงมีคาดหวังว่า กรรมการชุดนี้นั้น  น่าจะนำไปสู่การจัดทำและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบให้กับชุมชน เพื่อที่จะได้มีมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความประสงค์ที่ชาวชุมชนต้องการและเรียกร้องอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ แต่แล้ว สิ่งที่เป็นผลจากการดำเนินการของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย  กับเพียงเพื่อต้องการทำตามหลักของรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง  เพียงเพื่อต้องการปลดล็อคเท่านั้นเอง   เราจะเห็นได้ว่า หลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่  29  ธันวาคม พ.ศ. 2552 นั้น       ซึ่งให้มีการจัดทำการประเมิลผลกระทบด้านสุขภาพในการประเมิลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ก็ได้มีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทที่ปรึกษาได้ลงมือทำจัดทำ เอช ไอ เอ  ขั้นตอนที่เรียกว่า  Public Scoping  กันอย่างเร่งรีบ  เร่งด่วน โดยที่ไม่สนใจถึงความรู้  ความถูกต้องตามกฎหมาย เลย  ซึ่งหลายบริษัทจัดทำโดยตรงกับชุมชน  ทางชุมชนเองก็ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการที่จะต้องมาสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการ หรือผลดีในการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพนั้น กลับไม่มีหน่วยงานใดเลยให้ความสำคัญแม้แต่น้อย คือไม่ได้มีความพยายามที่จะสร้างเสริมชุมชนให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้เลย แม้กระทั้งบริษัทในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมเองรวมถึงบริษัทที่ปรึกษาเอง  ก็ไม่ต้องการสร้างการจัดทำการประเมิลผลกระทบด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพแต่อย่างใด

ทั้งนี้ จึงทำให้ตัวแทนภาคประชาชนในกรรมการ 4 ฝ่าย เห็นถึงปัญหานี้ และได้เรียนแจ้งไปยังคณะกรรมการ 4 ฝ่ายหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ยังไม่ได้รับการพิจารณาในการทบทวน แต่อย่างใด จึงทำให้เห็นว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย อยู่ทุกวันนี้นั้น  ทำไปเพื่อต้องการปลดล็อดให้โรงงานผ่าน ตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญแค่นั้นเอง ส่วนเรื่อง ปัญหาผลกระทบของประชาชนนั้นได้เรียกร้องมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดทำแผนลดและขจัดมลพิษให้เป็นระบบ สามารถไปลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดได้อย่างแท้จริง ร่วมถึงการศึกษาผลกระทบ การศึกษาเรื่อง Carrying capacity หรือความสามรถในการรองรับมลพิษ  การศึกษาสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA ก็ยังไม่ได้มีการผลัดดันแต่อย่างใด มิหนำซ้ำกับเพิกเฉยและละเลย  ซึ่งในกรรมการ 4 ฝ่ายเอง ก็ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเท่าที่ควร จึงทำให้เห็นสองภาพที่ซ้อนกันอยู่ว่า แท้จริงแล้วนั้นกรรมการ 4 ฝ่าย ต้องการเพื่อเรื่องอะไรกันแน่  

ในฐานะที่เป็นผู้ผลักดันให้มีการก่อตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่าย รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง เลยต้องพิจารณาในการที่จะต้องไปบวช เพื่อชดเชยบาป ที่จะพยายามที่จะเสนอทางออกให้กับประชาชนแต่ประชาชนกลับไม่ได้รับผลประโยชน์จากการตั้งกรรมการ 4 ฝ่าย แต่อย่างใด  จึงให้เวลากับกรรมการ 4 ฝ่าย ถึงสิ้นเดือนเมษายน ถ้าถึงสิ้นเดือนเมษายนยังไม่มีมาตรการหรือการผลักดัน กลไกและวิธีการ มาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดและ ควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อย่างเป็นระบบ รวมถึงยังไม่สามารถที่จะไปผลักดันเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ได้   เช่น การศึกษาเรื่อง Carrying capacity หรือ ความสามารถในการรองรับมลพิษ  และ เรื่องของ การจัดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA รวมไปถึงการจัดทำเรื่องผังเมือง เพื่อจัดทำแนวกันชนอย่างเป็นระบบ ให้ชุมชนปลอดภัยได้แล้ว  เราจะเห็นว่ากรรมการ 4 ฝ่ายก็ไม่ได้ไปตอบโจทย์แห่งการแก้ไขปัญหาเลยแต่อย่างใด

  ทางออกสุดท้าย  ถ้ายังดำเนินการต่อไปอย่างนี้  และยังไม่มีการหันหลังกลับมาดูปัญหาที่ชาวบ้านประสบอยู่อย่างจริงจัง ในนามของผู้ผลักดันก็จะมีการเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี รวมถึงประธานกรรมการ 4 ฝ่าย  ให้ยุติบทบาทในการตั้งกรรมการขึ้นมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้  มิหนำซ้ำยังจะดำเนินการเพื่อไปสู่การฟ้องร้องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งองค์การอิสระชั่วคราว ว่าสอดคล้องกับหลักของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้าไม่สอดคล้องหรือไม่มีกฎหมายรับรองก็อาจจะมีการฟ้องให้มีการยกเลิก  และต้องเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติ คือต้องให้ออกมาเป็นร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในการที่จะดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ยังจะมีการเรียกร้องถึงความชอบธรรมว่า ถ้าผู้ผลักดันได้มีการลาออกจากการเป็นกรรมการ 4 ฝ่ายแล้ว คนอื่น ๆ จะนั่งร่วมอย่างมีความชอบธรรมหรือไม่ในการเป็นกรรมการ 4 ฝ่ายต่อไป ให้สังคม พิจารณาดูให้ดี และที่สำคัญไม่อยากให้คณะกรรมการ 4 ฝ่ายนั้นเป็นแค่หนังหน้าไฟ  เพียงเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาความขัดแย้งมันรุนแรงอย่างเดียวเท่านั้น แต่กรรมการ4 ฝ่ายสมควรเป็นเครื่องจักรสำคัญในการที่จะเสนอทางออก และ เสนอประเด็นในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวมที่ดีต่อไป  อันจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ ที่จะนำไปสู่การสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย  และเกิดการพัฒนาอย่างที่ทุกคนต้องการ คือการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะมีความสุขมวลรวมให้กับประชาชนคนไทย ที่จะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้  เป็นเรื่องที่จะต้องมาขบคิด  เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลา   หลายเรื่องที่ยังไม่ได้พูดถึงเลย เช่น การปฏิบัติตามเงื่อนไขของโรงงานในมาบตาพุดนั้นทุกโรงปฏิบัติตามเงื่อนไข EIA หรือไม่ และถ้าเกิดยังไม่ได้ทำข้อมูลอย่างนี้ถ้าทำHIA ไปแล้ว และHIA เป็นการทำที่ไม่ถูกต้อง จะการันตีกับประชาชนอย่างใดว่า การทำHIA นั้นจะไม่ได้มีการละเมิดอีก เพราะทุกวันนี้ก็มีการละเมิดกันอยู่แล้ว จึงอยากต้องการให้ทุกสังคมหันกลับมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจัง และก็ต้องหันมาผลักดันช่วยกัน   เพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยนั้น  เป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

******************************** 

 

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
กลุ่มพิทักษ์อากาศสดชื่น วันที่ : 06/05/2010 เวลา : 00.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/airfresh-society

ความถูกต้อง เหมาะสม บางที สังคมก้อไม่ต้องการ
เพราะสื่อโหมโรงว่า ปัญหามาบตาพุด ต้องปลดล๊อค
ไม่มีใครสนใจ เรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆ
คนที่เคยสนใจ หายไป ... ผมรู้สึกแบบนั้น
คงรอจนเกิดเหตุสลด ... ผู้คนอาจหันกลับมาใส่ใจอีกรอบ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เตาะแตะ วันที่ : 22/04/2010 เวลา : 01.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toddle
ไม่ได้มีปลาตัวเดียวในทะเล...Yah.

อนุโมทนาสาธุ
.
.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2010 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]