• sutti19
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : eastern_network@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2009-01-27
 • จำนวนเรื่อง : 91
 • จำนวนผู้ชม : 85030
 • ส่ง msg :
 • โหวต 37 คน
เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ระยอง
สิ่งแวดล้อมคือชีวิต เดินตามรอยเท้าพ่อ ถามหาความพอเพียง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/eastern
วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2553
Posted by sutti19 , ผู้อ่าน : 624 , 14:08:24 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (20 พ.ย. 53) นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาบตาพุดเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาอันเกิดมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยช่วงเช้า นายกฯ ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหา ณ "ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง"

 ระหว่างนั้นมีประชาชนร่วมรับฟังการดำเนินงานของท่านนายกฯ ทั้งภายในและภายนอกห้องประชุม

 ทันทีที่นายกฯ กล่าวเสร็จก็เตรียมเดินทางไปเปิดจุดบริการจ่ายน้ำประปาที่ชุมชนวัดมาบตาพุด และทำพิธีมอบรถยนต์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่จำนวน 2 คัน ที่ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 ก่อนที่จะนายกฯ จะเดินทางไป

เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก นำโดยผู้ประสานงานเครือข่ายฯ ได้ไปยืนรอที่ทางเข้าห้องประชุม เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกฯ ต่อกรณีการแก้ไขปัญหามาบตาพุด

 ชาวบ้านแต่ละคนเตรียมประเด็นที่ในพื้นที่ของตนอาศัยอยู่กำลังประสบปัญหา เช่น

 - การจะขยายตัวของอุตสาหกรรมไปในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดระยอง

 แต่ภายใต้สถานการณ์ ณ ขณะนั้น

 หน้าที่ที่เครือข่ายฯ พอทำได้คือ "ยื่นหนังสือ"

  โดยมีเนื้อหา ใจความดังนี้

 ******

 วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓

  

เรื่อง       ขอให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการเพิ่มมาตรการเชิงการป้องกัน กำกับ และแก้ไขปัญหาอัน

              เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยองอย่างเป็นรูปธรรม

เรียน       นายกรัฐมนตรี

 

              จากการที่รัฐบาล  นำโดยนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ด้วยการมอบหมายให้นายกอร์ปศักดิ์  สภาวสุ  ในฐานะเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามรายงานผลการแก้ไขปัญหาในมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง  มาเป็นผู้กำกับในการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด  โดยมาตรการที่เกิดผลในเชิงรูปธรรมคือ มาตรการในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  ตัวอย่างเช่น

 

๑) โครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยออกจากบ่อฝังกลบขยะของ เทศบาลเมืองมาบตาพุด

๒) โครงการก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่อำเภอเมืองระยอง

๓) โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อและขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลเมืองบ้านฉาง 

๔) โครงการพัฒนาศักยภาพให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง

๕) โครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง

๖) โครงการติดตั้งชุดตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบต่อเนื่อง (VOCs) และป้ายแสดงผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Display Board)

๗) โครงการก่อสร้างสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำและติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ 

๘) โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน  

 

             จากที่กล่าวมาข้างต้นได้ทำให้เห็นถึงความตั้งใจในการที่จะแก้ไขปัญหาของรัฐบาลชุดนี้ ที่เป็นรูปธรรมมากกว่ารัฐบาลชุดอื่น ที่เคยมีการดำเนินการแก้ไขปัญหามา และใช้กลไกในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบพิเศษ ซึ่งสามารถทำให้สร้างรูปธรรมของการเยียวยาประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ได้  แต่ปัญหาที่มีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่อย่างปัญหามาบตาพุด คงมีการกำหนดแค่เพียงมาตรการในการเยียวยาประชาชนแค่อย่างเดียวคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จได้  ทั้งนี้ ควรมีการดำเนินการควบคู่กันไปในเรื่อง  มาตรการเชิงการป้องกัน  มาตรการเชิงการกำกับ และมาตรการเชิงการแก้ไข  รายละเอียดดังนี้

 

มาตรการเชิงการป้องกัน  เช่น  

 

 • การจัดทำ การประเมินสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์  (SEA)
 • การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา ๖๗ วรรคสอง  
 • การเร่งสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 • การมีส่วนร่วมจากประชาชนและท้องถิ่น
 • การศึกษาความสามารถในการรองรับมลพิษ (Carrying  Capacity )
 • การจัดทำการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม (ทำผังเมืองใหม่อย่างมีส่วนร่วม Buffer Zone) 
 • ฯลฯ

มาตรการเชิงการกำกับ เช่น

 • การถือปฏิบัติทุกกฎระเบียบเต็มกำลังความสามารถ                                                                 
 • เขตควบคุมมลพิษ สู่มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม                                                                                   
 • มาตรการข้อเสนอใน EIA ,  E/HIA (Condition)                                                                                   
 • ระบบเปิดเผยการรายงานระบายมลพิษ (PRTR)                                                                                             
 • ระบบ ๓ Rs.  (Reduce - Reuse - Recycle)                                                                                                            
 • ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาสู่ Eco Town                                                              
 • ฯลฯ  

มาตรการเชิงการแก้ไข  เช่น

 • การ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค                                                                                                                              
 • การจัดทำท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ                                                                                                              
 • การจดทะเบียนภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในจังหวัดระยอง                                                                                   
 • การแก้ปัญหาประชากรแฝง และทำระบบชุมชนเชิงนิเวศน์                                                                           
 • การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่สอดคล้องกับปัญหา                                                                               
 • การ เร่งดำเนินการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม                                                                                                    
 • การจ่ายคืนกำไรสู่สังคมในรูปแบบที่เหมาะสม                                                                                         
 • ฯลฯ

       ทั้งนี้ โดยการใช้กลไกรูปแบบพิเศษที่รัฐบาลดำเนินการมาเป็นกลไกในการผลักดันและกำกับทั้ง ๓ มาตรการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ก็จะทำให้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่อย่างกรณีปัญหามาบตาพุด จะสามารถหาทางออกที่เป็นจริงและตรงกับสถานการณ์แห่งปัญหานั้น ๆ ได้ 

      ดังนั้น เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกจึงขอให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการเพิ่มมาตรการเชิงป้องกัน  กำกับและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยองอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ทางเครือข่ายฯ ยินดีให้ความร่วมมือ และตอบรับสู่การสร้างกลไกทั้ง ๓ มาตรการเชิงบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันต่อไป

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

    (ลงชื่อผู้ประสานงานเครือข่ายฯ และชาวบ้านเครือข่ายฯ

*******

    ทั้งนี้ เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก หวังด้วยใจจริงว่า "เนื้อหาสาระ" ในหนังสือยื่นที่ "ท่านนายกรัฐมนตรีรับไว้" จะได้รับการพิจารณาและนำไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้ "มาบตาพุด" ไม่ได้เป็นแค่ "บทเรียนหนึ่งของการพัฒนา" หากแต่จะก้าวเข้าสู่การเป็น "บทเรียนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา" ... ให้กับสังคมไทยได้อีกต่อไป
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]