• sutti19
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : eastern_network@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-01-27
  • จำนวนเรื่อง : 91
  • จำนวนผู้ชม : 85030
  • ส่ง msg :
  • โหวต 37 คน
เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ระยอง
สิ่งแวดล้อมคือชีวิต เดินตามรอยเท้าพ่อ ถามหาความพอเพียง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/eastern
วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2553
Posted by sutti19 , ผู้อ่าน : 987 , 09:43:58 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ข้อเสนอต่อการจัดทำผังเมืองรวม

บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยองใหม่

การทำผังเมืองฉบับก่อนที่หมดอายุ ได้ลดพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรมและพื้นที่สงวนรักษาสิ่งแวดล้อมลง  แล้วไปเพิ่มสีม่วง ซึ่งเป็นการทำผังเพื่อรองรับนโยบายด้านเดียว โดยไม่นึกถึงการทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี    และเกิดผลกระทบตามมาคือ มลพิษจากอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บของชาวบ้าน  จนต้องประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ  ดังนั้น  การจัดทำผังเมืองรวมฉบับนี้ จึงไม่ควรย้อนรอยปัญหาแบบเดิม    แต่ควรเปลี่ยนเป็น การจัดทำผังโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว    พื้นที่สงวนสิ่งแวดล้อม  พื้นที่อยู่อาศัยที่ดี   และลดพื้นที่อุตสาหกรรมลงจากผังเดิม 

แนวคิด

1.      ควรมีแนวคิดลดมลพิษ โดยลดพื้นที่สีม่วงจากผังเดิมลง และเปลี่ยนเป็นการใช้ประโยชน์อื่น (เกษตร อยู่อาศัย พื้นที่รักษาสิ่งแวดล้อม และกันชน)

พื้นที่สีม่วง

1.      พื้นที่อุตสาหกรรมในอนาคต  ควรลดลงจากผังเดิม เพราะมาบตาพุดถูกประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ 

2.      ไม่ควรมีการกำหนดพื้นที่สีม่วงในทะเล  เพราะแม้จะมีกิจการอุตสาหกรรมในพื้นที่ถมทะเลในปัจจุบัน แต่มีการฟ้องร้อง  และจะเป็นเหตุให้มีการถมทะเลเพิ่มขึ้น  การกำหนดขอบเขตผังในทะเล ควรเป็นไปเพื่อการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมต่อพื้นที่ทะเล มิใช่การทำทะเลเป็นโรงงาน   พื้นที่ทะเลควรกำหนดเป็นสีฟ้า  และอุตสาหกรรมที่อยู่ติดทะเลเดิม ควรกำหนดระยะป้องกันจากแนวชายฝั่งด้วย  ส่วนพื้นที่เกาะควรเป็นสีเขียว

3.      ไม่ควรกำหนดพื้นที่สีม่วงติดบริเวณที่เป็นถนน ทะเล แหล่งน้ำ  ควรมีการกำหนดสีและข้อกำหนดเพื่อควบคุมและป้องกันไว้ด้วย

4.      ไม่ควรปรับลดพื้นที่สีม่วงในรูปแบบปรับเป็นสีม่วงหลายแบบ เพราะการใช้ประโยชน์หลักจะยังเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนข้อกำหนดภายหลัง

5.      ในเขตพื้นที่ป่าทางด้านบน ซึ่งผังเดิมกำหนดไว้เป็นสีม่วง  แต่เป็นพื้นที่ป่าตามมติ ครม . เดิม ซึ่งควรปรับมาเป็นพื้นที่สีเขียว

6.      จากแผนที่ประเมินผลผังเมืองรวม แสดงว่าพื้นที่อุตสาหกรรมในผังเมืองฉบับเดิมยังใช้ไม่หมด  ดังนั้น พื้นที่สีม่วงซึ่งยังไม่ถูกใช้ ควรปรับลดลง  โดยเฉพาะพื้นที่สีม่วงซึ่งผังเมืองเดิมระบายสีทับซ้อนกับพื้นที่ของชาวบ้านนั้น  ควรเอาสีม่วงออกและใช้สีเป็นพื้นที่อยู่อาศัย  หรือพื้นที่เกษตรกรรม ตามความเป็นจริง

7.      พื้นที่บริเวณหนองแฟบ  ตากวน  และมาบชะลูด ที่เป็นชุมชน และเป็นพื้นที่เกษตร  ให้ลงเป็นพื้นที่อยู่อาศัย และเกษตรตามความเป็นจริง   ( ซึ่งในผังเมืองมาบตาพุดฉบับแรกก็กำหนดเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่สีเขียว)  เพื่อให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้  และผู้ที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหามลพิษจะต้องรับผิดชอบในการสร้างปัญหาผลกระทบให้ชุมชน   

   

ผังเมืองไม่ควรละเมิดสิทธิชุมชนที่อยู่เดิม 

 

 


วัตถุประสงค์ของผังเมืองคือการทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ดี  ไม่ใช่การสนองต่อการเติบโตโดยไม่มีขีดจำกัดของอุตสาหกรรมที่สร้างมลภาวะ

 

 

 

 

 

8.      ควรมีการกำหนดพื้นที่เหมาะสมสำหรับรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตด้วย โดยเฉพาะบริเวณชุมชนใหม่  และการขยายตัวของชุมชนเดิมในอนาคตว่าควรไปในทิศทางใด   ไม่ควรนึกถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมแต่เพียงอย่างเดียว    จึงควรกำหนดให้ชัดเจนว่า พื้นที่สีเขียวที่จะเพิ่มขึ้น เป็นบริเวณใด  และพื้นที่ชุมชนในอนาคต เป็นบริเวณใด  ในผังร่างจะต้องให้ภาพที่ชัดเจนให้เห็นว่าพื้นที่สีม่วงมีสัดส่วนที่ลดลงด้วย และพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

9.      พื้นที่สีม่วงที่ควรพิจารณาปรับลดจากผังเดิม  เพราะยังไม่มีการใช้ประโยชน์ และสามารถเป็นพื้นที่กันชน  หรือเป็นที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่เกษตร  หรือพื้นที่เพื่อสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม   ได้แก่     

§  พื้นที่ตอนเหนือของนิคม RIL       

§  พื้นที่สีม่วงบริเวณติดต่อกับบ้านฉาง    

§  พื้นที่ทางด้านตะวันออกบริเวฯตากวน ควรลดให้อยู่บริเวณ กนอ.    

§  พื้นที่บริเวณมาบชะลูด  และเทศบาลมาบตาพุด

§  พื้นที่ทางตะวันตกบริเวณนิคมเอเซียควรปรับลดพื้นที่สีม่วง 

 

ระยะป้องกัน (Protection strip)

10.  กำหนดระยะป้องกันให้โรงงาน/นิคมกำหนดพื้นที่ถอยร่นจากแนวเขตของตนเอง

          ไม่อาจทำให้เกิดความมั่นใจในการลดและป้องกันมลพิษได้

          การเข้าถึงข้อมูลเพื่อดูว่าโรงงานและนิคมจะปฏิบัติตามเป็นไปได้ยาก 

 จะทำให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมและเพิ่มปัญหามลพิษอีกในอนาคต 

11.  ควรเอาแนวคิดเรื่องระยะป้องกัน ( protection strip) มาใช้ในข้อกำหนด เพื่อให้อุตสาหกรรมปฏิบัติตามในการจัดทำระยะป้องกันตามมาตรการที่กำหนดในพื้นที่ของอุตสาหกรรมด้วย 

·       ไม่เอาระยะป้องกันเป็นสนามและที่จอดรถ 

·       ต้องเป็นระยะป้องกันที่มีการปลูกต้นไม้ที่ลดมลพิษหลายเรือนยอด 

·       มีกลไกการป้องกันที่ลดมลพิษ

 

แนวกันชน (Buffer Zone)

12.  ควรมีการกำหนดบริเวณที่เป็นกันชนให้ชัดเจน  

13.  ไม่ควรให้แนวกันชนเป็นสีม่วง หรืออยู่ในโทนสีม่วง  เพราะอาจทำให้เกิดการแก้ไขข้อกำหนดในอนาคต  และควรกำหนดเป็นสีพิเศษ  หรือเป็นโทนสีใหม่ในกลุ่มสีเขียว  เพื่อเป็นสีที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม   ไม่มีผลกระทบต่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม

14.  ขอให้ระบุว่า พื้นที่ที่ควรกำหนดเป็นกันชน ควรอยู่บริเวณใดให้ชัดเจน   และควรมีระยะประมาณเท่าใด เพราะผังเมืองมีข้อมูลว่าพื้นที่สีม่วงในปัจจุบันเป็นโรงงานประเภทใด  ควรมีระยะกันชนประมาณเท่าใด

 

15.  ขอให้ระบุว่าในพื้นที่กันชนนั้น สามารถที่จะทำอะไรได้บ้าง   หรือไม่ควรมีกิจกรรมประเภทใด 

 

การปรับสีผังเมือง

16.  ควรนึกถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีมาก่อน โดยเฉพาะชุมชนเดิมและพื้นที่เกษตรกรรม ไม่ควรกำหนดเป็นสีม่วง  ถึงแม้ว่าจะอยู่ในบริเวณที่มีระยะใกล้กับโรงงานก็ตาม เพราะชุมชนที่อยู่เดิมไม่ได้เป็นเหตุของมลพิษ แต่อุตสาหกรรมที่มาใหม่มาสร้างปัญหาจากการที่ผังเมืองฉบับก่อนไปกำหนดพื้นที่สีม่วงไว้มากเกิน

17.  ในผังถนน ควรมีการกำหนดระยะป้องกันสองข้างทาง และถนนที่เป็นเส้นทางขนส่งวัตถุดิบอันตราย  ควรมีการกำหนดให้ชัดเจน   ถนนบางเส้นไม่ควรให้เป็นเส้นทางขนส่งวัตถุอันตราย เพราะอาจเกิดอุบัติภัย   และควรมีการกำหนดมาตรการทางพื้นที่สองฝั่งเพื่อป้องกันอันตราย

18.  ขอให้กำหนดระยะว่างและข้อกำหนด มาตรการในการรักษาปกป้องพื้นที่ของแหล่งน้ำสาธารณะ

19.  ขอให้มีการกำหนดพื้นที่รองรับที่เหมาะสมในกรณีมีอุบัติภัย

20.  ขอให้มีการระบุพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม ทื่จะต้องมีมาตรการในการดำเนินการเพื่อทำให้เกิดคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อช่วยเหลือชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากผังเมืองในฉบับก่อน  เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปปฏิบัติในการช่วยเหลือ  ชดเชยหรือเยียวยาต่อไป

21.  ในเขตป่าไม้ในเมืองบริเวณเนินพระ ควรกำหนดเป็นพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันการนำพื้นที่ป่ามาทำเป็นที่ทำการของหน่วยงานต่างๆ

22.  ควรมีการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวชายฝั่งและมีข้อกำหนดที่เหมาะสม 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2010 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]