• sutti19
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : eastern_network@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-01-27
  • จำนวนเรื่อง : 91
  • จำนวนผู้ชม : 85030
  • ส่ง msg :
  • โหวต 37 คน
เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ระยอง
สิ่งแวดล้อมคือชีวิต เดินตามรอยเท้าพ่อ ถามหาความพอเพียง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/eastern
วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
Posted by sutti19 , ผู้อ่าน : 2446 , 15:48:38 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

3 ข้อเสนอพันธมิตร กับแนวทางแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-เขมร แบบบูรณาการ 

ท้าทายเพื่อหาทางออกใหม่ของชาติไทย.. 

ต้องยอมรับความจริงว่า..ข้อเสนอของพันธมิตรที่ส่งไปถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  เป็น 3 ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องเรื่องดินแดนไทย เขมร เห็นว่าเป็นข้อเสนอแห่งความก้าวหน้า แห่งความท้าทายและก้าวหน้าสู่การจัดการปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทย – เขมร แบบบูรณาการ 

ทางกระผมในฐานะคนทำงานในภาคประชาชนและยึดมั่นในหลักสิทธิประชาชนและสิทธิมนุษยชน ขอวิเคราะห์แนวทางออก..จากข้อเสนอพันธมิตรเพื่อบอกไปยังรัฐบาลอภิสิทธิ์ ให้คิดเป็นทำเป็น..เลือกทำในสิ่งที่ควรทำ และ ไม่ควรเลือกทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ  เพื่อว่ารัฐบาลจะเกิดอริยมรรคหาทางออกให้เกิดความเป็นชาติไทยได้เสียที.. 

ข้อวิเคราะห์บนความท้าทาย.. 

ข้อเสนอข้อที่1  ให้ยกเลิก MOU 43 คือข้อตกลงที่ว่าด้วยการเจรจาข้อพิพาทในที่ดินบริเวณชายแดนไทยเขมร ซึ่งต้องยอมรับว่า ยังมีปัญหาอยู่ ประเทศไทยจึงเรียกว่าดินแดนพิพาท  กำลังถกเถียงกันเรื่องสันปันน้ำ อัตราส่วน 1:50000 หรือ 1:200000 ในทางเทคนิค ต้องคิดเครื่องมือในการคำนวณอีกมากมาย จึงหาข้อยุติได้ ซึ่ง ไม่รู้ว่าจะจบได้เมื่อไหร่ ซึ่ง ถ้ามองโดยบริบทแล้ว MOU 43 เป็นข้อตกลงที่เกิดจากความคิดของฝ่ายรัฐทำต่อรัฐ  ทั้งที่รัฐสภาซึ่งเป็นหนึ่งในอำนาจในสามอำนาจหลักของประเทศไทย  ยังไม่ได้ใช้สัตยาบัน เสียด้วยซ้ำ  เกิดจากรัฐตกลงกับรัฐเพื่อผลประโยชน์ของคนที่เป็นรัฐอยู่ในขณะนั้นทั้งสองประเทศ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งสองประเทศ ไร้ฉันทามติจากคนทั้งชาติ  ที่สำคัญประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเขตแดนรอยต่อ ข้อพิพาทในเรื่องดินแดน พวกเขาไม่ได้มีส่วนแสดงความเห็นใดๆเลย..ทั้งที่พวกเขาต้องเผชิญกับอาวุธและสงครามทุกครั้งไป เมื่อเกิดสงครามกัน..จากผลประโยชน์ของรัฐต่อรัฐไม่ลงตัว ทำให้เห็นว่า MOU 43 ขาดความชอบธรรม และไม่ถือเป็นคำตอบที่จะใช้ ถือปฏิบัติต่อไป เพราะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน..

ทางออกใหม่จากข้อเสนอพันธมิตร  ยกเลิก MOU 43 ร่าง MOU ฉบับใหม่ ซึ่งกระผมขอเรียกว่า MOU 54 รัฐบาลควรแสดงความกล้าหาญของการเป็นรัฐบาลแห่งชาติไทย  ด้วยการดำเนินการที่สมควรทำ ดังนี้.. 

ยกเลิก MOU 43 ทันที จัดทำ MOU  ฉบับใหม่ ภายใต้การวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของ MOU 43 อย่างเป็นระบบ เปิดการมีส่วนร่วมจากทั้งนักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประประชาสังคม และภาคประชาชนทั้งประเทศ  เพื่อเห็นถึงความบกพร่องของการทำ MOU 43 ทั้งหมด ทำความเห็นทั้งหมดของความเป็นชาติไทยจากการวิเคราะห์ ซึ่งมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนแล้ว สู่เวทีประชาคมโลก และต่อประเทศเขมร หรืออาจจะเรียกว่า MOU 54 โดยการคำนึงหลักการ ดังนี้.. 

1.1        หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งสองประเทศ ในการทำข้อตกลง

1.2        ถือ หลักสิทธิมนุษยชน โดยต้องเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณตะเข็บชายแดน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องข้อพิพาทบริเวณชายแดนด้วย เพราะถือว่าเขามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง..

1.3        ถือหลักวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อนบ้านในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันมากกว่าหลักผลประโยชน์ต่างตอบแทนของรัฐต่อรัฐ

1.4        ถือหลักประชาธิปไตย ควรผ่านกระบวนการของรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งสองประเทศก่อน และอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

1.5        บันทึก MOU ฉบับใหม่ ท่ามกลางการเปิดเผยและโปร่งใส

1.6        ทำ MOU ฉบับใหม่ที่ลงนามด้วยกันที่ถูกต้องและชอบธรรม เสนอสู่เวทีประชาคมโลก อย่างมีเหตุผล สะท้อนถึงการหาทางออกภายใต้วัฒนธรรมของชาวเอเชียอาคเนย์ 

ข้อเสนอข้อที่2 ถอนตัวออกจากคณะกรรมการมรดกโลก 

        ต้องตรวจสอบการดำเนินการของคณะกรรมการมรดกโลกว่า มีภูมิความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์และความเป็นวัฒนธรรม มากน้อยขนาดไหน ถ้าพบว่า คณะกรรมการมรดกโลก มิได้ทำหน้าที่เพื่อรักษาความเป็นมรดกโลกอย่างแท้จริง และในทางกลับกัน กลับใช้ความเป็นมรดกโลกที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่สำคัญของประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ หรือสถานที่สำคัญทางการท่องเที่ยว มาเป็นเครื่องมือในการต่อรองในผลประโยชน์มากกว่าในการพิทักษ์สมบัติของชาวโลก ประเทศไทยก็สมควรถอนตัวออกจากกรรมการชุดดังกล่าว และสมควรเป็นการนำในการชักจูงกลุ่มประเทศที่มีความคิดร่วมกันปกป้องสมบัติของชาวโลก จัดตั้งคณะกรรมการมรดกโลก เพื่อชาวโลกชุดใหม่ สำหรับพิทักษ์คุ้มครองมรดกโลกอย่างแท้จริง ถือสัตยาบัน ร่วมกัน รักษามรดกโลกเพื่อชาวโลก และอนุชนรุ่นหลัง ไม่ใช่เพื่อใช้เวที่มรดกโลกเพื่อต่อรองผลประโยชน์ทางการค้าระหว่าประเทศ 

ข้อเสนอข้อที่3 ผลักดันเขมรออกจากพื้นที่  

        ข้าพเจ้าเอง ขอวิเคราะห์ข้อนี้อย่างระมัดระวัง กลัวจะกระทบหลักสิทธิมนุษยชน แต่ข้าพเจ้าเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในผลักดันเขมรออกไปจากประเทศไทย ด้วยเหตุผล คือ เขมรไม่เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล ด้วยการล่วงละเมิดประชาชนชาวไทยก่อน เหตุผลเชิงประจักษ์ คือ การจับกุมคนไทย 7 คน ศาลพิพากษา 2 คนไทยด้วยข้อหาฉกรรจ์ แม้เหตุผลในกระบวนการยุติธรรมผิดพลาดในการสืบข้อเท็จจริง จงใจกลั่นแกล้งคนไทยด้วยการใช้อำนาจศาล คือ เป็นการผิดหลักปฏิญญาสากล ว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน โดยหลักตุลาการ มักจะมีคำคติพจน์ ประจำตัวตุลาการไว้ว่า.. 

 “ ปล่อยคนกระทำผิดให้ลอยนวลไป 10 คน..ดีกว่าสั่งจำคุกคนไม่ผิดแค่เพียง 1 คน “ 

นี่คือคติพจน์ที่ตุลาการมักท่องจำกันทุกคน  กรณีที่ผ่านมาทำให้เห็นถึงความล้มเหลวของขบวนการตุลาการของประเทศเขมร  สิ่งที่ตุลาการเขมรควรทำหน้าที่ แต่ไม่เคยทำให้สังคมโลกได้เห็น คือ การตัดสินโทษกับผู้ที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขมรแดง เป็นล้านศพ ศาลเขมรกลับไม่เคยตัดสินเลยสักครั้งเดียว.. 

เป็นความบกพร่องอย่างเห็นได้ชัดของกระบวนการยุติธรรมในประเทศเขมร เราจึงไม่ควรรับกับระบบศาลของเขมร และสมควรเร่งขยายผลคำตัดสินของศาลเขมร สู่การหารือของประชาคมโลก เพื่อความถูกต้อง ต่อไปโดยเร็ว

ทั้งนี้ควรให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นประการสำคัญ ดังนั้น การขับไล่เขมรออกจากประเทศไทยอาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้าคนไทยยังถูกกลั่นแกล้งกระทบกระทั้งทางสิทธิมนุษยชนอยู่ โดยรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต้องเตรียมการ และหาแรงงานจากประเทศอื่นมาทดแทนแรงงานชาวเขมร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

ทั้งนี้ รัฐบาลควรเตรียมการ และดำเนินการผลักดันเขมรออกประเทศ ด้วยหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยเช่นเดียวดัน แต่กระนั้นเลย ในทัศนะของผม ข้อเสนอข้อที่ 3 ของพันธมิตร อาจไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ ถ้าข้อเสนอข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 ของพันธมิตรถูกดำเนินการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นจริง ข้อเสนอข้อที่ 3 นี้ ก็ถูกยกเลิกไปโดยปริยาย 

ขอแสดงความเห็นด้วยกับการผลักดันให้รัฐบาลดำเนินการตามข้อเสนอ ด้วยความท้าทายแบบบูรณาการ เพื่อหาข้อยุติ สู่ความเป็นชาติไทยที่ยั่งยืน 

ด้วยจิตคาราวะ. 

สุทธิ อัชฌาศัย

เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          [ Add to my favorite ] [ X ]