*/
  • Oaky
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-01-23
  • จำนวนเรื่อง : 78
  • จำนวนผู้ชม : 25785
  • จำนวนผู้โหวต : 2
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2 คน
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
Posted by Oaky , ผู้อ่าน : 348 , 15:12:51 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เครือซีพีมุ่งมั่นสร้างจรรยาบรรณธุรกิจองค์กร จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง ภายใต้หัวข้อ “หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์”อย่างต่อเนื่อง ชูค่านิยม “คุณธรรมและความซื่อสัตย์” เป็นคู่มือผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ตอกย้ำการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาอย่างยั่งยืน

01cpcodeofconduct

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2562 เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือฯ ในหัวข้อ “การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หรือ “Dealing with Conflict of Interest” ครั้งที่ 3 โดยมีนายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องฟอร์จูน บอลลูม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

สำหรับการจัดอบรมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ ถือเป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งผู้บริหารของเครือฯและบริษัทในเครือฯ ให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างสูง โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอย่างคับคั่ง นำโดย นายเอี่ยม งามดำรงค์ รองประธานอาวุโส เครือฯ ดร.สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือฯ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการบริหาร เครือฯ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร นายจิรากร โกศัยเสวี ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด และนายสมเกียรติ เรือนทองดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด ( มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในเครือฯ และบริษัทในเครือฯ รวม 40 คน

ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและอาจนำมาสู่การประพฤติผิดตามมาตรฐานจริยธรรมของเครือฯ ซึ่งเครือฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความโปร่งใส การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กรข้อที่หก คือ "คุณธรรมและความซื่อสัตย์" เพื่อเป็นคู่มือให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ป้องกันการเกิดความผิดพลาดและส่งเสริมให้เครือฯ เป็นองค์กรที่ดีควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป

ในการนี้ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผู้เข้าอบรมให้ความสนใจแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างคึกคัก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ คือ 1.ความขัดแย้งทางผลประโยชน์คืออะไร 2.ทำไมความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงมีความสำคัญ และ3.การรับมือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 

Source : https://www.isranews.org/isranews-pr-news/82957-cp-82957.html?fbclid=IwAR3isKb_-NBAgv_mvWtf0Dm6yrS7N51n3kKP2wlZh5a7FuMz8-xQKuqQkoI


เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น