*/
  • Oaky
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-01-23
  • จำนวนเรื่อง : 26
  • จำนวนผู้ชม : 8547
  • จำนวนผู้โหวต : 0
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560
Posted by Oaky , ผู้อ่าน : 1220 , 14:02:28 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ที่มาและจำนวนงบประมาณในการบริหารโครงการ ตามพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 กำหนดให้นายจ้างหรือสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ที่มีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป รับคนพิการที่สามารถทำงานได้เข้าทำงานหรือส่งเสริมอาชีพคนพิการ โดยจัดให้สัมปทานหรือส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแทนได้งบประมาณในการบริหารโครงการ 55-70 ล้านบ้าน / ปี ความเป็นมาของปัญหาความเดือดร้อน /....

อ่านต่อ

Posted by Oaky , ผู้อ่าน : 289 , 13:52:38 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

      เนื่องจากก่อนที่ทาง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ามาช่วยปรับปรุงระบบน้ำประปานั้น ทางหมู่บ้านได้ใช้ระบบน้ำประปานี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และเริ่มพบปัญหาช่วงเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2559 ด้านน้ำบาดาลประปาชุมชนไหลไม่แรง ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการไม่ได้รับน้ำเพียงพอต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ยังพบปัญหาเครื่องสูบน้ำสำหรับประปาอยู่ในสภาพไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้แรงดันน้ำประปาต่ำ น้ำประป....

อ่านต่อ

Posted by Oaky , ผู้อ่าน : 206 , 13:44:22 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

      จากการสานเสวนาระหว่างชุมชนชาวบ้านขอมหอม กับตัวแทนบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี เมื่อปลายปี 2556 ที่บ้านนางปราณี สาระรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ซึ่งชาวบ้านมีความเห็นตรงกันว่า อยากจะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อความยั่งยืนให้คนรุ่นใหม่ รุ่นลูกหลานได้สืบสานต่อเดิมในชุมชนบ้านขอนหอม มีผู้สูงวัยชื่อ ยายนาง สังกวี อายุ 89 ปี สามารถตีกลองโทน และรำกลองโทนได้ ปัจจุบ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560
Posted by Oaky , ผู้อ่าน : 438 , 16:13:36 น.  
หมวด : นักเรียน/นักศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

โรงเรียนวัดมะนาวหวานเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนทรูปลูกปัญญาของบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับสื่อการสอน "ทรูปลูกปัญญา" และจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียน รวมถึงลดภาระการสอนของคุณครูในโรงเรียนด้วย บริษัททรูฯ ตั้งโครงการ TSDL (True Social Development Leader) เพื่อนำพนักงานระดับผู้บริหารชั้นต้นเข้าไปสำรวจ ประเมิน วิ....

อ่านต่อ

Posted by Oaky , ผู้อ่าน : 351 , 11:22:17 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

      จากที่ประชาชนส่วนใหญ่ของ บ้านโป่งไทร หมู่ 8 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กว่าร้อยละ 98 ประกอบอาชีพภาคการเกษตร ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจาก ปัจจัยการผลิตราคาแพง ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตและราคาไม่แน่นอน จึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินทุนทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อมาใช้ลงทุนประกอบอาชีพ ส่งผลให้ชุมชนมีสภาวะหนี้สินครัวสะสมเพิ่มขึ้น ถึงแม้ปัจจุบันภาครัฐจะมีหลายโครงการเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ตาม จากข้อมูลพบว่า....

อ่านต่อ


/6