• หนอนกระทู้
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2012-02-10
  • จำนวนเรื่อง : 36
  • จำนวนผู้ชม : 352643
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
ขอบคุณข้อมุลจากเว็บไซต์ http://epsthailand.wordpress.com/
ประเทศเกาหลีคือดินแดนแห่งโอกาส และความหวังสำหรับแรงงานไทย ผู้ได้เดินทางไปทำงานเกาหลีเหมือนถูกหวยล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/eps-topik-thailand
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555
Posted by หนอนกระทู้ , ผู้อ่าน : 4294 , 10:23:55 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

26-30 มีนาคม 2555 รับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 12

จำนวน 7,700 ตำแหน่ง ชาย/หญิง ไม่จำกัดวุฒิ


กำหนดการรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี (แบบปกติ) EPS-TOPIK ครั้งที่ 12
ระยะเวลาการรับสมัคร วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่รับสมัคร
1. กรมการจัดหางาน ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนวชิรวุธ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
3. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
4. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากร มนุษย์เกาหลี (Human Resources Development Service ofKorea: HRD Korea) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี ดังนั้นผู้เข้าสอบจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทดสอบให้หน่วยงานดังกล่าวในวัน สมัครจำนวนคนละ 24 เหรียญสหรัฐ โดยจ่ายเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร ประมาณ 800 บาท
2. ผู้สมัครที่จ่ายค่าธรรมเนียมการ สอบแล้ว หากประสงค์จะยกเลิกการสมัครให้ยื่นความจำนงขอยกเลิกการสมัคร ณ สถานที่ที่สมัครโดยจะได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องยื่นความจำนง ดังกล่าวภายในช่วงเวลาระหว่างการรับสมัครสอบ เท่านั้น
3. ผู้ที่แจ้งความจำนงยกเลิกการสมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในคราวนี้ได้อีก

โครงสร้างข้อสอบและคะแนน
การฟัง จำนวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาการสอบ 30 นาที,
การอ่าน จำนวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาการสอบ 40 นาที

รวมทั้งหมด 50 ข้อ 200 คะแนน ใช้เวลาการสอบ 70 นาที

ลักษณะข้อสอบ
1. ข้อสอบมีคำตอบให้เลือก
2. ข้อสอบการฟังและการอ่านจะดำเนินการต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ
1. บัตรประจำตัวผู้สอบ (ได้รับในวันสมัคร)
2. หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำประชาชน
3. ปากกาเมจิกสีดำหรือปากกาลูกลื่นสีดำเพื่อใช้สำหรับเครื่องอ่านกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ Optical Character Reader (OCR)
4. ผู้สมัครต้องนำหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้ในใบสมัคร
5. ผู้สมัครที่ไม่มีหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

การสอบ
1. (รอบเช้า เวลา 10.00 - 11.10 น.) โดยผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบ รอบเช้าเวลา 09.00 น. เพื่อรับฟังคำชี้แจงการสอบ
2. (รอบบ่าย เวลา 14.30 – 15.40 น.) โดยผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบ รอบบ่ายเวลา 13.30 น. เพื่อรับฟังคำชี้แจงการสอบ

(ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหากเกินเวลาที่กำหนด)

ข้อมูลอื่นๆ
1. เมื่อเลือกคำตอบแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ควรระมัดระวังในการเลือกคำตอบ
2. ในวันสอบห้ามผู้สอบนำโทรศัพท์มือ ถือ เครื่องเล่นเทป PDA เครื่องเล่น MP3 พจนานุกรมอิเลคทรอนิกส์ และเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์อื่นๆ ที่อาจใช้ในการทุจริตในการสอบได้
3. ในกรณีทุจริตระหว่างการสอบ การสอบนั้นจะถือเป็นโฆษะและผู้สอบจะไม่มีสิทธิ์สอบ 2 ปี
4. ถ้าพบว่ามีข้อมูล (โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อและวันเกิด) ในใบสมัครสอบแตกต่างจากหนังสือเดินทาง อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้ ถึงแม้ว่าสอบผ่านก็ตาม
5. การสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ทำให้มีคุณสมบัติสามารถสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS แต่ไม่ได้รับรองว่าจะได้งานทำในเกาหลีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนายจ้างเป็นผู้คัด เลือก ตามระบบการสุ่มเลือกรายชื่อคนงานในระบบคอมพิวเตอร์
6. นอกจากนี้ ผู้ถูกห้ามเข้าไปทำงานในเกาหลี เช่น ผู้ที่ตรวจโรคไม่ผ่านหรือผู้ที่มีประวัติการเข้าเมืองผิดกฎหมาย จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปทำงาน
7. ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวงแรง งานแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีภาย ใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงาน สาธารณรัฐเกาหลีแต่เพียงผู้เดียว
8. คนหางานที่สอบผ่าน EPS-TOPIK และสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นข้อมูลบัญชีคนหางานที่กรมการจัดหางาน ส่งให้นายจ้างเกาหลีเพื่อทำการคัดเลือกต่อไป
9. ถ้ามีหน่วยงานเอกชนใดเข้าร่วมในกระบวนการจัดส่งก็จะถูกลงโทษตามกฎหมาย
10. หลังจากสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีแล้ว ห้ามเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เพราะอาจจะทำให้เสียสิทธิ์ในการจัดส่งรายชื่อให้นายจ้างคัดเลือก
11. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีหรือไปแล้วไม่สามารถเข้าประเทศ ได้ จะต้องใช้ชื่อ-นามสกุลและสะกดภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับที่ใช้ในการเข้าไปใน สาธารณรัฐเกาหลีในครั้งก่อน เพราะจะทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า

ข้อมูลเพิ่มเติม ==> ข่าวสารแรงงานไทยในต่างประเทศ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2012 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]