การส่งออก/การค้าระหว่างประเทศ/การตลาดระหว่างประเทศ
ให้ความรู้ แชร์ความเห็นในประเด็นที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกของไทย...รายละเอียด เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ข้อมูลประมวลมาจากประสบการณ์ทำงานล้วนๆ ติดตามได้จากบล็อคนี้ จากผมเองครับ ประวิทย์ ไตรรัตน์วรกุล
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/exportmarketing
วันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม 2562
Posted by ประวิทย์ไตรรัตน์วรกุล , ผู้อ่าน : 307 , 23:14:44 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

   ถ้าเป็นผู้ส่งออกแบบ OEM ก็จำเป็นที่จะต้องมี technical knowhow กระบวนการผลิต ตลอดจนปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการผลิต ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โรงงาน เครื่องจักร แรงงาน แหล่งวัตถุดิบ ที่จะเกี่ยวข้องกับงบประมาณเงินลงทุนพอสมควร  ตลอดจนการบริการจัดการผลิตภายในโรงงาน ซึ่งคุณผู้อ่านจะต้องพิจารณาความพร้อมของตัวเองในด้านงบลงทุนประกอบ  โดยอาจจะเริ่มจากขนาดเล็กแล้วค่อยๆขยายขนาดไปตามลำดับตามขนาดและกำลังของธุรกิจที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ  การมีหน่วยผลิตหรือโรงงานของตนเอง ย่อมเป็นสิ่งที่จะหนุนหลังให้ธุรกิจการส่งออกของเรามีความมั่นคงขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในตัวของเราที่จะพัฒนาธุรกิจและความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดและเป็นระยะเวลายาวนานต่อๆไป

   โดยทั่วไปแล้ว ลูกค้าย่อมมีความคิดความอ่านที่อยากจะทำมาค้าขายกับคู่ค้าผู้ส่งออกที่เป็นผู้ผลิตอยู่แล้วเป็นพื้นฐาน เพราะเข้าใจว่า ต้นทุนการซื้อจะเป็นราคาที่ได้ในระดับที่ต่ำที่สุด เนื่องจากไม่ผ่านคนกลางใดๆเลย การทำให้ลูกค้ามีความเข้าใจว่าเรามีหน่วยผลิตเอง (ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด) ย่อมมีประโยชน์ในที่สุด อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องคำนึงถึงว่า เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ภาพของความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนการผลิตก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน แล้วเราจะทำอย่างไรกับธุรกิจของเรา

   ในส่วนของ ODM เปรียบเสมือนข้อกลางที่อยู่ระหว่าง OEM และ OBM เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก OEM ยิ่งในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน การพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้น และก็เป็นพื้นฐานตลอดจนเป็นงานหลักที่สำคัญสำหรับการทำ OBM ด้วย ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อของเรามีความแตกต่างอยู่ตลอดเวลา หัวใจหลักของ ODM อยู่ที่บุคลากรและทีมงานทางด้าน R&D ที่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจอุตสาหกรรมของธุรกิจรักและกระตือรือร้นในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในสิ่งใหม่  งบประมาณการลงทุนอาจจะไม่มากเท่าเมื่อเทียบกับการลงทุนใน OEM ที่จะต้องมีตัวโรงงานผลิต  อย่างไรก็ดีการจะทำส่งออกโดยมีการพัฒนาสินค้าโดดๆอย่างเดียว ไม่อิงกับ OEM หรือ OBM แล้ว  อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายดายนักในทางปฎิบัติ

   สำหรับ OBM หัวใจสำคัญคืองานด้านการตลาดที่จะเป็นตัวจักรสำคัญในการผลักดันที่จะสร้างแบรนด์ขึ้นมา และทำอย่างไรให้แบรนด์เราเป็นที่นิยมและอยู่ในใจของผู้บริโภคตลอดเวลา  ซึ่งถ้าเราสามารถพัฒนาให้สำเร็จได้แล้ว การจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์โดยที่เราเป็นผู้ผลิตเองหรือจะไปให้ผู้อื่นผลิตให้ภายใต้การกำกับและเงื่อนไขชองเรา จึงไม่ใช่เป็นเงื่อนไขสำคัญ เพราะผู้บริโภคมั่นใจในแบรนด์ของเราแล้ว รูปแบบของธุรกิจก็จะกลายเป็นเรา ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์ไปจ้างผู้ผลิตที่เป็น OEM ผลิตให้ เหมือนกับที่ถ้าเราเป็นผู้ส่งออกแบบ OEM รับงานจากลูกค้าเจ้าของแบรนด์นั่นเอง  จะเห็นว่าที่สุดแล้วเราพัฒนาธุรกิจของเราได้โดยไม่จำเป็นจะต้องมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองอย่างเต็มรูปแบบก็ได้

   ตัวอย่างเช่น IKEA แบรนด์ดังด้านเฟอร์นิเจอร์จากประเทศสวีเดน ที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก  สามารถขาสยสินค้าที่เขาพัฒนาและออกแบบอย่างประณีตและมีคุณภาพ  ภายใต้ราคาที่สมเหตุสมผล  โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีโรงงานเป็นของตัวเอง  แต่ก็สามารถขยายธุรกิจได้อย่างใหญ่โตมโหฬาร  หัวใจสำคัญคือีมงาน R&D และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในทุกด้าน และที่สำคัญคือ ความเข้าใจในความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค

   ในขณะเดียวกัน การสร้างแบรนด์ถ้าเป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นจากตลาดภายในประเทศจนประสบความสำเร็จ แล้วจึงขยายส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ  ย่อมจะมีพี้นฐานและโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศมากกว่าที่จะสร้างแบรนด์สำหรับตลาดต่างประเทศโดยตรงเลยทีเดียว  ตลาดในประเทศจะขนาดเล็กกว่า อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่า ทำให้เรามีข้อมูลและเข้าใจความต้องการของตลาดและผู้บริโภคได้ดีกว่า เมื่อแบรนด์แข็งแกร่งแล้ว การขยายตลาดส่งออกจึงเป็นสิ่งที่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ดีกว่า

   การจะเป็นผู้ส่งออกแบบไหนนั้น คงจะต้องพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินทุน ความรู้ ทีมงาน ของตนเองประกอบด้วย คงจะไม่มีขั้นตอนและสูตรตายตัว คงจะไม่จำเป็นที่จะเริ่มจาก OEM แล้วต่อยอดไป ODM และ OBM ในที่สุด  ยิ่งในยุคที่อะไรๆก็พัฒนาเป็น4.0 ยิ่งเปิดช่องทางแห่งโอกาสให้กับทุกๆผู้ประกอบการมากกว่าในอดีต  โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น เพียงแต่จะต้องเข้าใจในสิ่งที่จะทำ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและถ่องแท้

   ในขณะที่เวลาเราระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น ในยุคนี้คงอย่าพยายามตีความหรือมองในมุมจำกัดว่าเป็นสิ่งของที่จับต้องได้เพียงอย่างเดียวที่สามารถส่งออกได้  แต่ยีงมีการบริการ (service) ที่เราสามารถสร้างสรรค์ส่งออกได้เช่นเดียวกัน

   จงพยายามแสวงหาและทำในสิ่งที่เหมาะและสอดคล้องกับจริตของตัวเรา (ถ้าต้องเลือกและเลือกได้) โดยหวังผลและมองไปในอนาคตระยะยาวเป็นหลักชัยและเป้าหมายระยะยาวในที่สุดเป็นสำคัญ  ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจส่งออกและการงานได้อย่างแน่นอนครับ

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 09/12/2019 เวลา : 06.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

มี ประโยชน์มากๆ
มี ภาพประกอบที่ดูดี

เรียนเสนอ
ให้
เว้นวรรคทุกๆ 2-3 บรรทัด

ของที่ ออนไลน์
ถ้ามี ข้อความติดต่อกันยาวๆ
จะ อ่านยาก

เว้นวรรคหน่อย
จะ
อ่านง่ายขึ้นมาก ครับ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน