• ทางแก้ว
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anuchagrid@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-10-20
  • จำนวนเรื่อง : 440
  • จำนวนผู้ชม : 246803
  • จำนวนผู้โหวต : 800
  • ส่ง msg :
  • โหวต 800 คน

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559
Posted by ทางแก้ว , ผู้อ่าน : 1572 , 18:05:27 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 18 คน สำรวจฟ้า , INDYLOVE และอีก 16 คนโหวตเรื่องนี้

 พระวิหาร

 

 

       มีวัดในเกาะเมืองอยุธยา     ที่สร้างแต่รุ่นก่อนและมาถูกปรับปรุงในรุ่นรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะช่วงหลัง

ร.๔  ร.๕ ลงมา อยู่หลายวัด  แม้เราจะมองอยุธยาแบบที่เป็นอยุธยาเดิมและมองอยุธยาแบบที่ถูกพัฒนาแล้วในรุ่น

รัตนโกสินทร์ก็น่าจะได้ภาพเชิงเดียวกัน     สมัยก่อนเคยทำงานออกแบบโครงการหนึ่งในสำนักงานบนตึกสูงกลาง

เมืองกรุงเทพฯเจตนาอยากจะให้ได้ภาพของเมืองเก่าอยุธยา    ให้การบ้านกับกับทีมดีไซน์เนอร์ไปประมาณ ๗-๑๐

วัน สิ่งที่กลับออกมามีแผงหรือผนังอิฐโชว์แนวเป็นจังหวะไม้เก่าๆตัวอิฐนั้นทำพื้นผิวให้ดูแตกหัก   นั่นคือสื่อที่พวก

เขานำเสนอมาเราใช้เวลาไปเกือบทั้งวันหรือกว่านั้น ที่จะกลับมาคุยถกแลกเปลี่ยน(ทะเลาะ :D )ว่าอยุธยาในความ

หมายที่น่าจะนำเสนอนั้นคืออะไร  เป็นภาพที่คนปัจจุบันเห็นภาพอยุธยาที่พังทลายเป็นกองอิฐกองปูน    หรือเป็น

ภาพอยุธยาที่เพิ่งทำเสร็จในยุคสมัยของเขาเอง  ในความเป็นบริษัทเอกชนเรื่องสนทนาพวกนี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้

เหมือนเอกสารวิชาการของรัฐ  แต่การสนทนาวันนั้นทำให้ต่างคนต่างเปิดโลกทรรศน์ของแต่ละคนอย่างน่าสนใจ 

ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิด   ไม่จำเป็นต้องเป็นดีไซน์เนอร์  ผู้อ่านที่กำลังอ่านเรื่องนี้อยู่เห็นภาพของความเป็นอยุธยา

นั้นอย่างไรภาพหยาบที่สุด     ก็คงเป็นภาพของวัตถุเช่นงานศิลปะต่างๆและสถาปัตยกรรม    การมองศิลปะหรือ

สถาปัตยกรรมแต่ละสมัยอาจจะต้องใช้ความคุ้นเคยในการมองบ่อยๆ   ไม่จำเป็นต้องเอาตำรับตำมาวัด(แต่ตำรับ

ตำราก็ทำให้รวดเร็วขึ้น)   ความคุ้นเคยนั้นทำให้เราเริ่มเห็นลักษณะแตกต่างกันได้อย่างช้าๆ    หรืออาจจะมองอีก

อย่างว่าถ้าเราจะสร้างวัดสร้างแห่งหนึ่งในเกาะเมืองอยุธยา                   เราจะใช้รูปแบบอยุธยาเดิมหรือรูปแบบ

รัตนโกสินทร์ดี

 

 

 

 

  

 หอระฆัง  ภาพเหมือนหอคอยกำแพงเมือง   เป็นงานยุครัชกาลที่๔แล้ว

 

 

พระอุโบสถ์ตำแหน่งน่าจะเทินอยู่บนโครงสร้างเก่า

 

 

 

พระประธานในพระอุโบสถ

 

         ๏๑.ยอดฉัตรขาวเก้าชั้น       คงรู้

 

   ที่นี่อุโบสถเจื่อง                                รัตนแก้ว

   เพ่งปธานแลนานดู                            อมรกฏ*

   สิริงามเค้นรูปแล้ว                             ลอยอัมพร๚ะ

 

 

*พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            วัดนี้เป็นวัดต้นตระกูลของรัชกาลที่๑ สมัยยังเป้นข้าราชการอยู่ที่อยุธยา   มีประเด็นน่าสนใจ

หลายประเด็นที่ต่างจากวัดอื่นในเกาะเมือง  คือหลังผ่านสงครามสภาพวัดก็พังทลายมาหมดเช่นเดียวกับวัดเล็กๆ

หลายๆแห่งโดยเฉพาะวัดราษฎร์แต่หลังจากตั้งกรุงรัตนะและสงครามสงบบ้างแล้วจึงมีการซ่อมวัดบรรพบุรุษที่นี่

และอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นวัดของราชวงศ์จักรี    วัดอื่นส่วนใหญ่ในอยุธยามาบูรณะเอาเมื่อประมาณรัชกาลที่๔

ลงมา   ซึ่งน่าจะเกี่ยวกับลักษณะของชุมชนและการปกครอง    ของการเตรียมจัดรูปแบบมณฑลในรัชกาลที่๕  

ไม่ชัดเจนว่าสภาพเสียหายเป็นอย่างไรแต่เข้าใจว่าคงเหลือแต่ฐานที่พระอุโบสถด้วยเห็นลักษณะโค้งสำเภาของ

อุโบสถอยู่อย่างชัดเจน    เครื่องหลังคาและการประประดาซุ้มหน้าต่างประตู   ก็น่าจะมีการปรับปรุงขึ้นอีกมากดู

จะออกรัตนะไปหลายอย่าง   ด้วยวัดถูกเปลี่ยนภาพจากวัดขุนนาง(เดิม)เป็นวัดกษัตริย์    ลักษณะการเขียนภาพ

ยังเป็นงานเขียนรุ่นปลายอยุธยาหรือต้นรัตนะอยู่         งานคงถูกบำรุงรักษาอย่างดีมาตลอดเช่นวัดหลวงทั่วไป 

ลักษณะที่ว่านี้หมายถึงพระอุโบสถในปัจจุบันที่ยังมีรูปแบบโค้งสำเภาอยู่   ประกอบกับกับลักษณะของจิตรกรรม

ก็เป็นยุคต้นรัตนะ     พระประธานเวลาเข้าไปในโบสถ์และมองท่านนานนานก็รู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตามาก  พอมาอ่าน

ประวัติก็ทราบว่าสร้างในรัชกาลที่๑  ด้วยทำจำลองจากพระแก้วมรกตอาจจะต้องดูนานๆถึงจะรู้เพรา่ะท่านขยาย

สัดส่วนไว้คนละเสกล   องค์นี้มีขนาดใหญ่กว่ามาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ๏๒.แอ่นยานงามเยี่ยมเยื้อน      ลออทิพย์

 

   สำเภาฝ่าสีทันดร                              กี่คว้าง

   กี่กัปปอันไกลลิบ                              วิบหวัง

   กี่วัฏฏว่ายเวียนว้าง                            แลฝั่ง๚ะ

 

 

 

    ๏๓.ลิบชเลมองรอบไร้             แผ่นดิน

 

   เสแสร้งจินตนาการฝัง                        กลบเร้น

   ดีชั่วมายาสิ้น                                   สรรเสก

   อยากเห็นไม่เห็นเค้น                          เจตนา๚ะ

 

 

 

    ๏๔.สถานอันนิรมิตแล้ว       ภินทพัง

 

    สงครามทลายอาณา                       -จักรฟ้า

    กาลผ่านสมัยรั้ง                              เหตุเห็น

    ศาสน์คงแสดงสัจจท้า                      ธรรมตรง๚ะ

 

 

 

    ๏๕.เกาะยานไต่ตามขึ้น          บนเรือ

 

    ไต่ช้า(ขอ)วิริยะจง                            เสริมแล้ว

    เกาะจิตตกับใจเมื่อ                           รวมเดียว

    กระโดดขึ้นสำเภาแก้ว                       แหวกชล๚ะ

 

 

 

 

 

 

                   ด้านข้างของพระอุโบสถเป็นพระวิหาร   ดูจะสร้างมาในรุ่นหลังแล้วตามโพยเป็นสมัยรัชกาล

ที่๔   สิ่งที่จะดูว่าเป็นงานยุครัชกาลที่๔ชัดๆน่าจะเป็นเจดีย์องค์หลังพระวิหาร ดูเหมือนวัดพระแก้วหรือวัดโสมนัสฯ

ที่ชัดเจนอีกอย่้างคือรูปเขียนตอนบนด้านใน   ที่เป็นท้องฟ้าสีฟ้าและเทวดามาชุมนุมอาจจะถือว่าคลี่คลายมาจาก

พระอุโบสถที่เป็นเทวดาเรียงแถวแบบโบราณ     งานไสตล์นี้ก็เป็นงานในรุ่นรัชกาลที่ ๔-๕  เขียนกันไว้หลายที่

หลายแห่ง    และที่ถือว่าเป็นงานเอกลักษณ์ของที่นี่กลับเป็นภาพเขียนเรื่องประวัติพระนเรศ        เขียนมาในรุ่น

รัชกาลที่ ๗ แล้วเขียนโดยพระยาอนุศาสนจิตรกร(๒๔๗๔)     จริงแล้ววัดนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับพระ

นเรศ      ผมก็ยังนึกถึงเหตุและผลที่เขียนรูปประวัติท่านไว้ที่นี่ไม่ได้     นี่ถ้าไปเขียนไว้ที่วัดคู่ขนานกับวัดนี้คือ

วัดเสนาสนารามยังดูมีที่อ้างอิงได้ด้วยเป็นวัดที่อยู่ในวังหน้าของอยุธยาคือพระราชวังจันทร์เกษมมาก่อนและ

วังหน้าองค์แรกที่ครองวังจันทร์เกษมคือพระนเรศ     งานจิตรกรรมยุคที่เขียนก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง         การเขียนของท่านกลับเขียนด้วยสีน้ำมันซึ่งปกติรูปเขียนกำแพงปูนสมัยก่อน

โดยทั่วไปจะเขียนด้วยสีฝุ่น    การใช้สีน้ำมันจะเป็นเหมือนที่ศิลปินเขียนบนผ้าใบ    อย่า่งไรก็ดีผลงานท่านก็

กลายเป็นอมตะ    ด้วยทางกรมศิลป์ก็ถ่ายแบบรูปที่นี่ไปปรากฏไว้ที่ดอนเจดีย์ที่สุพรรณบุรี      กระทรวงศึกษา

ก็เอาไปตีพิมพ์ในหนังสือประวัติศาสตร์    เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกัน  ไสตล์การเขียนส่งผลต่อ

ศิลปินรุ่นหลังอีกหลายท่านหลายคน  เช่นครูเหมเวชกรเป็นต้น       โบสถ์วิหารในวัดตามธรรมเนียมที่เคยเขียน

ภาพด้วยประวัติพุทธหรือชาดก    ก็แปรเปลี่ยนธรรมเนียมกลายเป็นประวัติวีรบุรุษและมีอิทธิต่อวัดอีกหลายแห่ง

ต่อมาที่ใช้ประวัติกษัตริย์หรือประวัติเกจิอาจารย์แทน

 

 

 

 เหนือประตูที่กำแพงแก้วเป็นตรารัชกาลที่๔

 

 เจดีย์ทรงรัตนะโกสินทร์แล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ๏๖.ยุคสมัยอันผ่านแล้ว           อาณาจักร

 

   พุทธยังสืบส่องพ้น                             สว่างจ้า

   สองอาคารอันปานสลัก                       สมานสมัย

   อโยธยารัตนะท้า                               ทายสวรรค์๚ะ

 

 

 

      ๏๗.อันเห็นเทพลอยไท้         เต็มสรวง

 

   ตรึกถีงคัมภีร์แทงฝัน                          นานช้า

   ทุกอนูล้วนเทพดวง                           แทรกสถิต

   แน่ะศิลปินตีความท้า                         สื่อวิเศษณ์๚ะ

 

 

 

             ๏๘.ภาพแสดงประวัติกล้า      วีรกษัตริย์

 

    แม้เค้าตีความเหตุ                                คดีล้น

   ประวัติศาสตร์อาจแปรปัด                       เปลี่ยนแปลง

   สื่อสมัยจักชูค้น                                   ความไทย๚ะ

 

 

 

          ๏๙.กำเนิดสมัยไขว่คว้า       อาณาจักร

 

   กำเนิดพระนเรศไซร้                             กอบกู้

   ก้าวกล้าก้าวที่ปัก                                 เมืองฟ้า

   แก่นแกนร่วมเศิกสู้                                แผ่นดิน๚ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางแก้ว

ปลายสิงหาคม ๒๕๕๙


เรื่องที่มีผู้อ่านสูงสุด จาก NationTVอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 32 เหล่าซือสุวรรณา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 10/09/2016 เวลา : 11.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

เมื่อวานนี้ไปอ่านศิลปะวัฒนธรรม
มีการขอม้าจากญี่ปุ่น
เพื่อมาผสมพันธุ์กับม้าพื้นบ้าน
ในสมัยพระเอกาทศรถ
น่าสนใจน่าสนใจ
โน้ตเก็บไว้ก่อนครับ

ความคิดเห็นที่ 31 เหล่าซือสุวรรณา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 09/09/2016 เวลา : 15.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ถ้าจะเอาแบบนั่งเทียน
สักเล็กน้อยก็พอได้ครับเหล่าซือ

มีบันทึกในลิลิตยวนพ่ายสมัยพระเจ้าบรมโกศ
ว่ามีหน่วยม้า แต่ยังไม่ชัดเจน
ซึ่งมาพ้องกับขุนช้างขุนแผน
ที่พระเอกเราไปเอาม้าสีหมอก
เจ้าม้าสีหมอกคือม้าตัวสูงใหญ่
ซึ่งมีคนสันนิษฐาน
ไว้ว่าน่าจะเป็นม้าประเทศนอกจากอาหรับ

มาชัดเจนในสมัยพระนารายณ์
มีบันทึกว่ามีทหารรักษาพระองค์
ที่เป็นทหารม้าอยู่ 130คน

ยุคกลางอยุธยาไปแล้วโดยเฉพาะพระนารายณ์
เรามีฝรั่งมาจัดระบบกองทหาร
เรามีการติดต่อกับเปอร์เซีย(อิหร่าน)
อย่างมาก ที่นั่นมีม้าอาหรับ

ภูมิประเทศอยุธยาที่เป็นดินโคลนคูคลองต่างๆ
ไม่ค่อยเหมาะกับการเลี้ยงม้า
และการเดินทางด้วยม้านัก
กองทัพหรือกองทหารทำความเร็วได้ดี
ในระบบการติดต่อทางเรือ
คูคลองที่มีมีกันตลอดภาคกลางนี้

เดี๋ยวลองหา่ข้อมูลกันต่อต่อไป


ความคิดเห็นที่ 30 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
เหล่าซือสุวรรณา วันที่ : 08/09/2016 เวลา : 18.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chineseclub
泰汉语与文化比较  张碧云博客

ขอบคุณอาจารย์ทางแก้วที่สละเวลามาตอบยาวค่ะ

คือดิฉันสงสัยว่าตามประวัติศาสตร์จริงสมัยนั้น ไทยกับพม่านอกจากจะขี่ช้างรบกันแล้ว
ยังมีการขี่ม้ารบกันด้วยหรือคะ
ขอโทษที่ถามแบบคนไม่รู้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 02/09/2016 เวลา : 19.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

เหล่าซือ

พอดีเพิ่งกลับมาจากพิษณุโลกได้สักครู่
ยุคที่จิตรกรท่านวาด
เป็นรอยต่ออยุ่ใน
ช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ท่านไม่ได้เป็นเพียงจิตรกรธรรมดา

แต่ท่านเป็นองค์มนตรี
ถึงสองรัชกาลคือรัชกาลที่6/7
ประวัติวีรบุรุษที่สื่ออกมาเป็นรูป
ทำให้ผู้คนเข้าใจง่าย
กว่ารูปตัวอักษรทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
คงเป็นวัตถุประสงค์ทางด้านการศึกษา
กับผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศ

การจินตนาการของตัวจิตรกร
ก็จินตนาการตามรูปพงศาวดาร
ส่วนรายละเอียดปลีกย่อย

เช่นเรื่องม้ามองโกล
ม้าอาหรับ หรือม้าไทย ม้าแกลบ
ผมยังไม่มีความรู้พอที่วิจารณ์ครับ

ยุคสมัยหลังหรือรุ่นพวกเรา
มีนักวิชาการตีความประวัติพระนเรศ
หลากหลายนัะยโดยเก็บ
เอารายละเอียดในพงศาวดารต่างที่ต่างฉบับมา

อ่านแล้วก็สามารถจุดประเด็นเรื่องอื่นได้หลายอย่าง
แต่ภาพรวมของพระนเรศก็ยังไม่หลุดจากกรอบ

ตัวอันตรายคือลัทธิการเชิดชูวีรบุรุษ
จนกลายเป็นเรื่องเหนือจิตวิญญาณ
ที่พร้อมจะพลิกแพลง
กลายเป็นเรื่องมอมเมาผู้คนได้ความคิดเห็นที่ 28 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
เหล่าซือสุวรรณา วันที่ : 01/09/2016 เวลา : 14.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chineseclub
泰汉语与文化比较  张碧云博客

สวัสดีค่ะอาจารย์ทางแก้ว
ตามมาดูอีกรอบค่ะ
มีคำถามค่ะ ที่อาจารย์บอกว่า
" ตามข้อมูลเขาบอกว่าวาดเฉพาะเรื่องประวัติพระนเรศ "

ดิฉันเลยสงสัยว่า ทำไมถึงมีภาพที่ขี่ม้ารบกัน(เหมือนในหนังจีน)
สมัยพระนเรศวรนั้น นอกจากไสช้างรบกันแล้ว
พม่ากับไทยยังใช้มีการม้ารบกันแบบจีนรบกับมองโกล ด้วยหรือคะ

ความคิดเห็นที่ 27 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สำรวจฟ้า วันที่ : 30/08/2016 เวลา : 16.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ คงอยู่ระหว่างการฟื้นฟูศิลปกรรม หลังจากถูกพม่าทำลายไป
ภาพเขียนสวยงามไม่แพ้วัดในกรุงเทพฯ

ความคิดเห็นที่ 26 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
INDYLOVE วันที่ : 29/08/2016 เวลา : 17.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loveindy
บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำความประทับใจ ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และอาหาร

สวัสดีค่ะ พี่ทางแก้ว

วัดนี้เป็นวัดที่อินดี้ชอบภาพจิตรกรรมฝาผนังมากเลยค่ะ
เคยไปชมของจริงมาครั้งหนึ่ง และมีคนบรรยายด้วยค่ะ
ที่นี่มีเจดีย์ทรงมอญที่สวยงาม และมีโบสถ์เป็นรูปแบบโค้งสำเภาด้วย
พอมาเห็นใน entry นี้รู้สึกเหมือนได้กลับไปที่วัดนี้อีกครั้งเลยค่ะ
ขอบคุณพี่ทางแก้วมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 25 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
chailasalle วันที่ : 29/08/2016 เวลา : 05.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

ผมเชื่อว่าในยุคต้นรัตตนะโกสินทร์ เชิงช่างยังน่าจะถ่ายทอดมาจากอยุธยาได้ อยู่มาก แต่ขนบที่เปลี่ยนความนิยมในชั้นหลังเลยอาจดู ผิดไปบ้าง ..

ความคิดเห็นที่ 24 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Cat@ วันที่ : 27/08/2016 เวลา : 16.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ขอบคุณ
ทำรวมเล่ม ได้เลย
น่าสนใจมาก ทุกครัง ทีนำเสนอ

ความคิดเห็นที่ 23 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
วรรณสุข วันที่ : 27/08/2016 เวลา : 11.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/outofstep

ภาพเขียนดูมีมิติแสงเงามากขึ้นเรื่อยๆ นะคะ พออาจารย์พูดถึงครูเหม เวชกร ก็เก็ตมากขึ้นเลยค่ะ
นี่กำลังนึกถึงที่เคยดูสารคดี ยุคที่ศิลปะยุโรปแบบกับจีนมาเจอกันครั้งแรก ต่างก็ตื่นตะลึงกับสไตล์ที่ต่างกันสุดขั้ว แล้วศิลปะก็ส่งอิทธิพลต่อกัน จินตนาการภาพตามไปก็ตื่นเต้นตามไปด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 22 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
feng_shui from mobile วันที่ : 27/08/2016 เวลา : 09.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

เต็มอิ่มกับจิตรกรรมรูปเขียนขะ สวยงามมาก

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 27/08/2016 เวลา : 09.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ผมว่าเขาก็ซ่อมกันตามปกติน่ะครับคุณชาลี

เราอาจจะเจอกรณียกเว้นหลายเรื่องเช่น
(ชักจะออกนอกเรื่องสถาปัตยกรรมมา)

อย่างกรณีมหาธาตุที่ราชบุรี
มีการครอบทับโบราณสถานถึงสามชั้น
โดยอ้างกันว่าตำแหน่งนี้
เป็นศรีเมืองหรือชัยภูมิเมือง
แต่คงประกอบกับกันเหตุ
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอาณาจักร
หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของศาสนา
หรือคนที่สร้างครอบทับก็ถือต้วว่า
ตัวเองก็วัฒนธรรมอยู่ในระดับที่สูงเหมือนกันน่ะ

ที่นี่เรา(ผม)ก็ไม่รู้ว่ามีการครอบทับลักษณะใด
แต่ศิลปากรคงมีผู้รู้
หรือพวกที่ขุดดูชั้นดินวิเคราะห์มาบ้าง

แต่ประเด็นโบราณสถานในอยุธยาพวกนี้
คงเกิดจากการที่บ้านเมืองทิ้งร้างไว้นานด้วย
และมีพวกมาขุดหาสมบัติของเก่ากัน
เลยเป็นตัวเร่งให้โบราณสถานพังทลายเร็วขึ้น

กลับมาที่ประเด็นเรื่องสถาปัตยฯ(ซ่ะที)
ฐานรากของอาคารถือว่าเป็นงานยากมาตลอดถึงยุคสมัยนี้
ใช้เวลานานและคนมองไม่เห็น

เพื่อความรวดเร็วเขาก็ซ้อนทับฐานรากเดิมเลย
และประเด็นหลักก็คืออาคารโบราณเขาใช้
ระบบผนังรับน้ำหนัก
ไม่ได้มีระบบเสาเหล็กหรือ
เสาหล่อคอนกรีตเหมือนสมัยนี้

เมื่อแนวอิฐบางแนวของ
ผนังพังมันก็ล้มมาทั้งกระบิ
ทีนี้เวลาจับแนวซ่อมแซมมันเริ่มรวนเรแล้ว

เพราะดิ่งมันเสีย
รื้อออกแล้วตั้งแนวใหม่จะง่ายกว่า


ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 27/08/2016 เวลา : 08.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับครูชบาฯ

อันนี้ไปนั่งอยู่ใต้ป้ายวัด
ระดับมันเกือบติดพื้น
มุมมองไปที่หลังคาเลยดูแบนๆไปหน่อย

เรียกว่ามุมหนอนมั้งครับ

ไม่ได้มาทักทายกันนานเลยน่ะครับ
ผมก็นานโผล่มาที

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 27/08/2016 เวลา : 07.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

อ้อป้าเจี๊ยบ
ตามข้อมูลเขาบอกว่าวาดเฉพาะ
เรื่องประวัติพระนเรศ
ในส่วนอื่้นก็น่าจะเป็นสีฝุ่นปกติ
อย่า่งเทพชุมนุมที่สมบูรณ์อย่างนั้น
ก็เป็นเพราะการดูแลอย่างแน่นอน


ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 27/08/2016 เวลา : 07.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ป้าเจี๊ยบ

อันนี้ต้องอ้างว่าตอบด้วยความคิดส่วนตัว
ด้วยไม่รู้ข้อมูลในรายละเอียดที่ท่านมาวาดเลย
จุดอ่อนของสีน้ำมันคือมันหายใจไม่ได้

หมายถึงวัสดุมันทึบ(กว่า)พวกสีฝุ่น
ซึ่งจะโปร่งและหายใจได้
จะมีปัญหาเมื่อเอามา
เขียนบนผนังในบ้านเรา
ที่มีความชื้นสูง
และผนังต้องคายตัวความชื้นออกมา
ยิ่งอาคารที่อยู่ใกล้น้ำเช่นอาคารหลังนี้เหมือนกัน

ที่ออกตัวไว้ก่อนเพราะ
ผมไม่ทราบว่าท่านดูแลกันยังไง
หรือก่อนวาดมีการเตรียมผิวพื้นอย่างไร
ปกติสีน้ำมันจะวาดบนแคนวาสซึ่ง
เป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นได้

แต่สีน้ำมันก็มีข้อดีสำหรับคนทำงาน
ที่คุ้นเคยหลายเรื่องในการวาด
คือทับสีลงไปได้เรื่อยๆ
และที่สำคัญที่สุดก็คือทนทานอยู่ได้นาน
เหมือนงา่นศิลปะของฝรั่้งอยู่กันได้ห้าหกร้อยปีเลย

แต่ถ้ามีความชื้นซึมออกจากผนังก็กลับเป็นผลตรงข้าม
เขาจะดูและกันอย่างไรไม่ทราบเหมือนกันครับความคิดเห็นที่ 17 แม่มดเดือนMarch ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 27/08/2016 เวลา : 07.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

แม่มดฯ คุณนันทเดช
สมัยจบใหม่ๆผมชอบนาฬิกาเก่า
เดินไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวสนามหลวง
(ยุคก่อนที่จะมีจตุจักร)

เคยคุยกับคนขายว่าบางเรือน
ใช้โครงเครื่องเดิมและไม้ประกอบใหม่

แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะขายไม่ได้
ต้องนำโครงไม้เดิม(ที่เสียหายมาเสริม)
และทำไม้ใหม่ให้ดูเก่า
ด้วยเทคนิคต่างๆ

ให้ภาพรวมออกมาดูเป็นของเก่า

คอมเม้นท์ของแม่มดและคุณนันทเดช
ทำให้ผมนึกถึงเรื่องนี้

นึกถึงเสน่ห์ของเทพชุมนุมที่วัดช้างใหญ่
โะ่ Perfect นั้นบางที่
คงแค่บางทีน่ะครับก็
is not beautyความคิดเห็นที่ 16 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สัญจร...คนเดินทาง from mobile วันที่ : 27/08/2016 เวลา : 06.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jedaman

ดีครับสะท้อนถึงวัฒนธรรมทางศิลป์

ความคิดเห็นที่ 15 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ชบาตานี วันที่ : 27/08/2016 เวลา : 05.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

ฝีมือการวาดภาพลายเส้นยังสวยงามไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะ
ไม่ได้เข้ามาบ้านโอเคนานแล้ว
คิดถึงบ้านหลังนี้ ที่มีพี่ มีน้อง มีเพื่อนๆที่น่ารัก น่าอบอุ่นเสมอค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
BlueHill วันที่ : 26/08/2016 เวลา : 22.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ถามที่ทางแก้วนิดหนึ่ง
เพราะอะำรคนสมัยก่อนจึงไม่สร้างวัดที่เสียหายให้เหมือนเดิมในแง่ของสถาปัตยกรรมครับ

ความคิดเห็นที่ 13 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่มดเดือนMarch วันที่ : 26/08/2016 เวลา : 20.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/March

มารับความรู้และรับฟังความคิดเห็นอย่างเดียวเลยค่ะ
แต่คิดเหมือนคุณนันทเดชว่ากาลเวลา เหมือนว่าจะทำลาย แต่กลับทำให้สรรพสิ่งมีเสน่ห์
Imperfect is beauty!

ความคิดเห็นที่ 12 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 26/08/2016 เวลา : 18.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)

คห. ๔

ก่อนที่จะอ่านเอ็นทรี่นี้อีกและย้อนไปดูวัดช้างใหญ่อีกรอบ อยากถามคุณทางแก้วว่า เพราะใช้สีน้ำมันแทนการใช้สีฝุ่นหรือเปล่า จึงทำให้ภาพยังสมบูรณ์ หรือเป็นกรณีอื่น

ความคิดเห็นที่ 11 ทางแก้ว , แม่มดเดือนMarch ถูกใจสิ่งนี้ (2)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 26/08/2016 เวลา : 18.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

วันเวลาท่ีผ่านเลย ทำให้วัตถุ เสื่อมโทรมลงไปบ้าง แต่ ก็เพิ่มความสวยงามของวันเวลา เข้ามาแทนที่ ครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 26/08/2016 เวลา : 14.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ครับแม่หมี
เป็นวัดของบรรพบุรุษของราชวงศ์
วัดหลวง มีฉัตรเก้าชั้นที่พระประธาน


ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 26/08/2016 เวลา : 14.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ขอบคุณครับหมอ wullopp

ความคิดเห็นที่ 8 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี วันที่ : 26/08/2016 เวลา : 12.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

งดงาม

ที่นี่คงได้รับการบูรณะและดูแลอย่างดี

จิตรกรรมฝาผนังจึงยังคงงดงาม

ความคิดเห็นที่ 7 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wullopp วันที่ : 26/08/2016 เวลา : 12.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

งดงามทั้งภาพถ่าย
งามยิ่งขึ้นด้วยภาพวาด
ร้อยแก้ว ร้อยกรอง
และบันทึกประวัติศาสตร์ทรงคุณค่าของไทย

เรียนมาด้วยความเคารพครับ...

ความคิดเห็นที่ 6 february26 ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 26/08/2016 เวลา : 10.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

คุณfebruary26
ประวัติพระนเรศยังมีเค้า
ที่ต้องตีความกันอีกมากน่ะครับ
เช่นเรื่องการประหารพระยาละแวก
เรื่องชนช้างกับพระมหาอุปราชาเอง
การประกาศอิสระภาพที่เอาน้ำเทลงพื้น
การขึ้นไปสู้กับข้าศึกตามในภาพ
น่าจะดูมีที่แย้งได้มาก
เพราะปากคาบดาบ การปีนบันได
และการต่อสู้กับคนบนเชิงเทิน
น่าจะเป็นวิธีการต่อสู้ในลักษณะอื่นมากกว่า่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ภาพดังกล่าวก็ติดตาเรา
มาแต่เราเรียนประวัติศาสตร์กันแล้ว


ความคิดเห็นที่ 5 เหล่าซือสุวรรณา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 26/08/2016 เวลา : 06.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับเหล่าซือความคิดเห็นที่ 4 กระเจี๊ยบ , wullopp ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ทางแก้ว วันที่ : 26/08/2016 เวลา : 06.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ป้าเจี๊ยบ
ผมต้องแกล้งป้าเจี๊ยบด้วยให้ป้าเจี๊ยบดูเทพชุมนุมที่นี่
ซึ่งสมบูรณ์มากด้วยเป็นวัดหลวงมีการบูรณะตลอด
กับเทพชุมนุมที่อื่นๆอาจจะลองดู
ในสองตอนที่ผ่านมาอย่างวัดช้างใหญ่
ที่ยังมีผนังแตกสีไม่สมบูรณ์อยู่

และตอบมาว่าอยุธยาในภาพของป้าเจี๊ยบเป็นอย่างไร
เป็นความสมบูรณ์หรือการแตกร้าว
เอจะใช้งานป้าเจี๊ยบหนักไปหรือเปล่า :D


อ้อมีอีกอันคือสิ่งที่น่าสนใจคือ
การคลี่คลายของเทพชุมนุมในระบบเดิม
อย่างในพระอุโบสถถูกพัฒนา
ไปเป็นเทพชุมนุมแบบเรียลลิสติค

เทพท่านมาชุมนุมเฝ้าพระพุทธเจ้า(พระประธาน)
ทุกอนูอากาศตลอดหมื่นแสนจักรวาล
(ประมาณว่าตามคำภีร์)
การคลี่คลายพวกนี้น่าสนใจมาก
สำหรับความก้าวหน้าของศิลปะไทย


ความคิดเห็นที่ 3 ทางแก้ว , wullopp ถูกใจสิ่งนี้ (2)
february26 วันที่ : 25/08/2016 เวลา : 22.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bang2510
  The twenty-six of February 

สวัสดีครับ อจ.ทางแก้ว

งดงามมากครับ คนสมัยก่อน กล้าหาญนะครับ ภาพจากปีนบันไดขึ้นไป ทั้งๆที่มีคนถืออาวุธรออยู่

ขอบคุณครับ อาจารย์

ความคิดเห็นที่ 2 ทางแก้ว , wullopp ถูกใจสิ่งนี้ (2)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 25/08/2016 เวลา : 22.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)

รูปเทวดาเรียงแถว งามจริง ดูเพลินเลยค่ะ
หลาย ๆ ภาพเคยเห็นจากดอนเจดีย์สุพรรณบุรี คุ้นตา เพิ่งได้รู้ว่าถ่ายแบบมาจากที่นี่

ความคิดเห็นที่ 1 ทางแก้ว , wullopp ถูกใจสิ่งนี้ (2)
เหล่าซือสุวรรณา วันที่ : 25/08/2016 เวลา : 21.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chineseclub
泰汉语与文化比较  张碧云博客


มาทักทายก่อนค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน