• ทางแก้ว
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anuchagrid@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-10-20
  • จำนวนเรื่อง : 443
  • จำนวนผู้ชม : 249175
  • จำนวนผู้โหวต : 806
  • ส่ง msg :
  • โหวต 806 คน
วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
Posted by ทางแก้ว , ผู้อ่าน : 460 , 08:59:26 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 12 คน อิมกุดั่น , เหล่าซือสุวรรณา และอีก 10 คนโหวตเรื่องนี้

 

 

 

 

           จากผังเมืองรูปวงรีหรือรูปหอยสังข์แบบทวารวดี  ของเมืองลำพูน  หริภุญไชยในอดีต

ที่วัดพระธาตุหริภุญไชย    ทางด้านเหนือของรูปผังวัดมีเจดีย์เก่าแก่อยู่องค์หนึ่งเชื่อว่ากว่าครึ่งหนึ่งของนัก

ท่องเที่ยวหรือผู้ศรัทธาที่เข้าไปที่วัดพระธาตุนั้นอาจจะไม่เคยเห็นหรือเห็นแต่ไม่รู้ว่ามีที่ไปมาอย่างไร  เจดีย์

องค์นี้อยู่นอกกรอบกำแพงแก้วของวัด  กลางที่จอดรถทำเลเป็นสนามกีฬาสนามบาสฯหน้าโรงเรียนและหน้า

สังฆาวาสที่คณะหนึ่งในวัดพระธาตุฯชื่อคณะเชียงยัน     ความเป็นมาเป็นไปที่แท้จริงของเจดีย์องค์นี้(ถ้ารู้)

อาจทำให้เราไขปริศนาหริภุญไชยในอดีตได้หลายต่อหลายเรื่อง     แม้ความเข้าใจในปัจจุบันนี้ว่าสร้างใน

สมัยล้านนารุ่นที่สร้างองค์ธาตุหลวงแล้ว    แต่ประวัติศาสตร์เป็นกลไกของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหว   ช่วง

เวลาแต่ละช่วงเวลาย่อมมีร่องรอยที่อาจสื่อสารและประกอบเรื่องราวต่อกันได้ 

 

 

 เจดีย์เชียงยันในอดีตภาพจากพิพิธภัณฑ์หริภุญไชย

 

 ภาพจาก  หนังสือกึ่งพุทธกาลพุทธศิลป์ไทย และ museum press

 

 

      คงจะขอตั้งต้นกันที่รูปประติมากรรมจำลองวิหารมหาโพธิ์ พุทธคยาที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง

ของจีน(พ.ศ.๑๙๔๖-๑๙๖๗) เพราะว่าพุทธคยาองค์จริงนั้นถูกปล่อยให้ร้างและปราศการทำนุบำรุงอยู่นานมาก

ก่อนมีการปรับปรุงใหม่ในรุ่นหลัง    พุทธคยาจำลองนั้นแสดงให้เห็นถึงเจดีย์บริวารองค์หนึ่ง(ในกรอบสีเหลือง)  

เป็นแบบวัชรบัลลังก์หรือทรงปราสาท๕ ยอด (ที่มาภาพ: หนังสือกึ่งพุทธกาลพุทธศิลป์ไทย)  และในวงสีแดงก็

ดีในวงสีขาวก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่น่าศึกษาถึงความเกี่ยวเนื่องกับงานในภูมิภาคนี้        อาจกล่าวได้ว่าที่นี่

เป็นต้นทางหรืออาจจะอ้างอิงถึงกันต่องาน เจดีย์ทรงปราสาทห้ายอดในที่ต่างๆตั้งแต่       วัดป่าสักที่เชียงราย 

สุโขทัย(วัดพระศรีมหาธาตุ)     ศรีสัชนาลัย(วัดเจดีย์เจ็ดแถว)และ    กระทั่งราชินีแห่งเจดีย์ที่เมืองสรรค์หรือ

สรรคบุรี

 

 

 

 

วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย

 

 วัดมหาธาตุ สุโขทัย


วัดพระแก้ว เมืองสรรค์  ชัยนาท ราชินีแห่งเจดีย์

 

 

 

 

 พระธาตุหลวงวันนี้

 

 

            แม้กระทั่งผมเองผมมากราบพระธาตุหลวงที่นี่  หลายครั้งแต่ละครั้งก็ได้แต่มาชื่นชม

ในองค์พระเจดีย์บ้างปทุมเจดีย์บ้างมาตามหาพระอัษฐารส(แต่ไม่พบ)บ้าง    องค์ธาตุหลวงซึ่งอาจถือว่า

สัดส่วนสวยที่สุดในล้านนา(ทางแก้ว)ไม่ใช่ความใหญ่โตหรือเก่าแก่     แต่ในสายตาของคนทำงานด้าน

สถาปัตยกรรมที่นี่มีสัดส่วนอันพอเหมาะพอดี     วันนี้ในต้นปีนี้(๒๕๖๐)ผมตั้งใจมาดูเจดีย์ที่ผมไม่เคยเห็น

องค์จริงเลยได้แต่เห็นในรูป แม้แต่หาก็ยังไม่พบก็ได้แต่ถามพระภิกษุรูปหนึ่งที่พบ  ท่านชี้ไปด้านเหนือแล้ว

บอกว่าอยู่ตรงหน้ากับคณะเชียงยัน      ชื่อเจดีย์กับชื่อคณะเป็นชื่อเดียวกันซึ่งเดิมเคยมีชื่อว่าคณะสงฆ์ศรี

เชียงยันซึ่งนักประวัติศาสตร์อ้างอิงกันไว้ * มีบันทึกของพระภิกษุตารนาถ ชาวธิเบต(พ.ศ.๒๑๑๘-๒๑๗๗)

ว่าท่านได้เคยเดินทางมาศึกษามนต์ลับที่วัดแห่งนี้* อ้างอิงmuseum press

 

                ในสมัยต้นหริภุญไชยมีพุทธศาสนาหลักเป็นสายมหายาน       จากอิทธิพลรอบด้านและหลัก

ฐานทางโบราณคดี     แต่หลักฐานของพระภิกษุชาวธิเบตก็พอบอกเราได้ว่าที่นี่มีอิทธิพลของวัชระยานใน

สายธิเบต(ทางแก้ว)อยู่ปะปนกันในยุคล้านนา      ในวัชระยานมุมมองของพวกเราอาจจะดูลึกลับและแปลก

แยก(จากเถรวาท)เพราะภาพพจน์ที่เขียนส่วนใหญ่ในบ้านเราเกิดจากมุมมองของเถรวาท     จึงมีกระแสแห่ง

ความลึกลับหรือที่ต้องตีความแต่วัชระยาน     ก็เป็นพุทธสายหนึ่งที่เข้มแข็งและมั่นคง    การท่องมนตราก็

เป็นเพียงวิธีการภาวนาวิธีหนึ่ง          พื้นฐานหลักในศาสนา  ก็เป็นเช่นเดียวกันเช่นเรื่องความจริงสี่ประการ

คือเรื่องทุกข์สมุหทัยนิโรธมรรค   ก่อนที่พระสุมนเถระจะนำเถรวาทเข้ามาเผยแพร่ในล้านนานั้น      การสืบ

ทอดพุทธศาสนาจากสมัยหริภุญไชยน่าจะเป็นมาทั้งสองทางคือ     สายจากลพบุรีหรือลวปุระเมืองต้นทาง

ของพระนางจามเทวี(ถ้าทฤษฎีนี้เป็นเรื่องจริง)  กับสายของมอญและทวารวดีที่มาจากข้างตะวันตก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระเบียบแห่งสายฟ้า๑๖

 

 

        หนึ่งนี้เจดีย์               ตีความนานมา

   หลากหลายนัยพา                     รุ่นหลังคิดเวียนฯ

 

        ปราสาทห้ายอด                 แทงทอดฟ้าเขียน

   งามเอ่จับเจียน                          ลำพูนพูนใจฯ

 

 

       หั้นซุ้มสี่มุม                        โอบอุ้มโลกไว้

   สี่ทิศป้องภัย                             จาตุราชาฯ

 

 

       หั้นนาคเลื้อยพัน                  คายคั้นเหรา

   คุ้มองค์ปฎิมา                            พุทธาอ่าเผยฯ

      

 

       ลายช่อเครือชั้น                   เกี่ยวพันกอดเกย

    ล้านนาเชิงเชย                         จับมุมงามงายฯ

 

 

      ๏กลีบบัวรัดรอบ                    ปลียอดกาบกราย

   สามชั้นฟั้นลาย                         โอบอายอ่ากุมฯ

 

 

      ๏ระฆังทรงเครื่อง                  กระหนกเจื่องแปดมุม

    ลุนลายเชื่อมคุม                       เพลินตีความไกลฯ

 

 

       มหายานยานเยื้อน               ปักรากหริภุญไชย

   ก่อนเถราวาทสมัย                      ก่อนสุมนอังเชิงฯ

 

 

       ปริศนาแผ่เผย                     สายพุทธดำเกิง

   ครอบล้านนาเริง                        เจื่องฟ้ายังคง

 

 

      ๏ดูซิเจดีย์                        จับสรีสืบตรง

  ดูไม้ยอดองค์                            กี่สุดพุทธนาน ๚ะ 

               

   

      

   ทางแก้ว


 

 

 

 

ดูลวดลายที่ตกแต่งชัดๆเป็นกลีบบัวงดงามมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

            เจดีย์องค์นี้ยังมีข้อถกเถียงเรื่องที่มาที่ไปอยู่หลายกรณีของนักประวัติศาสตร์เช่นกรณี

ของคำเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า   เจดีย์แม่ครัว(พ่อครัว)กล่าวว่า  คนที่มาช่วยงานจัดทำองค์พระธาตุใหม่ในยุค

ล้านนาแล้วเอาอิฐที่เหลือมาทำ   แม้ในส่วนตัวจะไม่ค่อยเห็นด้วยนักแต่บันทึกเก็บไว้ก่อน  มีประเด็นหนึ่งที่

น่าสนใจว่า ที่นี่อาจจะเป็นแบบแรกในสมัยหริภุญชัย  ขององค์พระธาตุหลวง   สังเกตว่าทางเลือกของความ

เป็นไปได้ขององค์พระธาตุหลวงในสมัยหริภุญไชยนั้นมีหลายทางเลือกแล้ว จากข้อบันทึกที่ว่าเป็นเจดีย์ทรง

ปราสาทโถงโล่ง   อย่างไรก็ตามเมื่อมองเจดีย์องค์นี้นานๆ  ผมได้กลิ่นอายของลพบุรีมาเหมือนกันกลิ่นของ

กลีบบัวตกแต่งที่ยอดเจดีย์กลิ่นของปูนปั้นรูปซุ้มทั้งสี่      อาจจะมีอคติแต่ผมเห็นความเชื่อมต่อกันของเจดีย์

เมืองสรรค์กับที่นี่    จะใช่หรือไม่ใช่ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ต้องสรุปไปในทิศทางใด       แม้จะมีข้อมูลมาสายหนึ่ง

บอกว่าลายปูนปั้นดังกล่าวเป็นงานที่มาซ่อมแซมในยุคกลางของล้านนาแล้ว        ผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์

แต่เพียงพยายามจะผูกโยงความสัมพันธ์ระหว่างเจดีย์ต่างๆ   ที่จะก้าวเข้าไปหาเจดีย์ที่(อาจจะ)ขนานนามว่า

เก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย "เจดีย์จามเทวี"

 

 

 

 

                   เจดีย์ตั้งอยู่ในโรงเรียนตำแหน่งที่ตั้งกลายเป็นที่จอดรถ    ขณะไปนั่งเสก็ตช์รูปเจดีย์เชียงยันนั้น

มีหนูน้อยเข้ามาดูลุงแกเสก็ตซ์      คุณแม่แกก็นั่งม้าหินตัวถัดไปในที่จอดรถใต้ร่มไม้        ตั้งแต่ต้นจนเสก็ตช์

เสร็จ  ลุงเลยใช้ให้เจ้าหนูน้อยถือสมุดเสก็ตช์ถ่ายรูปกับองค์เจดีย์    พยายามแต่งรูปให้ใบหน้าเธอให้ดำๆหน่อย

หนึ่งใครจะได้จำเธอไม่ได้เดี๋ยวมีคนคว้าเธอไปเป็นดารา

 

 

 ทางแก้ว

มาฆบูชา ๒๕๖๐

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 15/02/2017 เวลา : 07.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ขอบคุณครับเหล่าซือ
ตอนนี้มีปัญหาเรื่องตา
ทำให้ขับรถไป ตจว.
อย่างอยุธยาไม่ได้
นึกถึงอยุธยาจริงๆ

อย่างที่เขาว่าว่าไปอยุธยา
กี่ครั้งก็ไปวัดไม่ซ้ำที่กันได้
เดี๋ยววันนี้จะไปอยุธยาอีก
ไปงานศพแม่เพื่อนที่ท่าเรือ
ติดรถเพื่อนๆไป


ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 15/02/2017 เวลา : 07.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ขอบคุณ อจ.wulloppมากครับ


ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 15/02/2017 เวลา : 07.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

คุณ chailasalle

ไม่ค่อยจะมีคนพูดถึงช่วงเวลา
แต่ละช่วงที่ศาสนาเข้ามาในบ้านเรา
อาจจะเป็นข้อมูลไม่ชัดเจน
ตั้งแต่พระเจ้าอโศกจนสมัยรุ่งเรืองมหาลัยนาลัทา
และจนกระทั่งศาสนาพุทธถูกทำลายในอินเดีย
ต่อเนื่องไปตั้งหลักในลังกา
แต่ล่ะช่วงเวลาทำให้การเข้ามาของศาสนา
หรือนืกายบางนิกายเปลี่ยนแปลงไป

กรุงเทพอาจจะไม่ค่อยชัดเจน
แต่ที่หริภุญไชยโดยเฉพาะล้านนา
เกิดการเคลื่อนไหวอย่างแรง
โดยเฉพาะการชนกันของนิกายป่าแดงกับสวนดอก


ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 15/02/2017 เวลา : 07.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

คุณCat@
ขอบคุณครับ รอนายทุนอยู่ครับ


ความคิดเห็นที่ 10 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
เหล่าซือสุวรรณา วันที่ : 14/02/2017 เวลา : 10.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chineseclub
泰汉语与文化比较  张碧云博客

เค้าหน้าหนูน้อยดูน่ารักนะคะ แม้อาจารย์จะแต่งหน้าดำๆ แล้วก็ตาม
ภาพอาจารย์ลุงที่นั่งวาดภาพกับการได้ถือภาพวาดของอาจารย์ถ่ายภาพ
จะเป็นแรงบันดาลใจให้หนูน้อยคนนี้รักในศิลปะแน่นอนค่ะ
...
เมื่อวานไปอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยามา นึกถึงบทความต่างๆ ของอาจารย์ทางแก้วมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wullopp วันที่ : 13/02/2017 เวลา : 15.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ขอกราบพระเจดีย์ ในเทศกาลวันวิสาขบูชา มาด้วยความเคารพ
ขอแสดงความเคารพอาจารย์ ในเทศกาลสำคัญนี้ด้วยเช่นกัน

ขอบคุณครับ...

ความคิดเห็นที่ 8 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Cat@ วันที่ : 13/02/2017 เวลา : 04.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ขอบคุณมาก
รวมเล่มได้เลยนะค่ะ ภาพ เรืองราวทีผ่านมา

ความคิดเห็นที่ 7 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
chailasalle วันที่ : 12/02/2017 เวลา : 20.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

พุทธศาสนา แยกเป็นสองสายแม่น้ำ ล้วนไหลผ่านมาทางไทยเรา มนตรยาน หรือมันแต่ล้อ(จีน) ก็แทรกเงียบๆในไทย อย่างใบผ่านทางที่คนจีนนิยมใช้เผาก็เป็นมนตราจารึกนั้นเอง... ชอบบทความคุณนะครับเขียนได้ดีให้สาระความรู้มากๆ

ความคิดเห็นที่ 6 Cat@ , ลิงเขียว และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
ทางแก้ว วันที่ : 12/02/2017 เวลา : 17.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

แม่มดฯ

ข้อมูลเรื่องคณะสงฆ์ศรีเชียงยันและพุทธคยาจำลอง
ตลอดจนเรื่องความน่าจะเป็นของที่มาที่ไป
งานสถาปัตยทรงปราสาทห้ายอด
ผมเก็บเกี่ยวมาจากคอลัมของ museum press
ในความรู้คงได้แต่เก็บเกี่ยวจากผู้รู้มา

แต่เรื่องสายของวัชระยานนั้น
สมัยหนุ่มๆนี้สนใจ
ในเรื่องธิเบตศึกษามาก
โดยเฉพาะเรื่องวิธีคิดต่างๆ

เรื่องที่มาของเจดีย์มีหลายกรณีเหมือนกัน
คงไม่วิจารณ์เพราะไม่ใช่ผู้รู้
ถ้าจะทำได้คงได้แต่หยิบรูปต่างๆ
ที่เคยไปและเอามาให้เพื่อน
ได้ดูเปรียบเทียบกันเท่านั้นเอง
และถ้าจะทำได้ก็คงได้แต่กลิ่นอาย
ของความสัมพันธ์ระหว่างกันเท่านั้นเองครับ


ความคิดเห็นที่ 5 Cat@ , ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ทางแก้ว วันที่ : 12/02/2017 เวลา : 16.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

คุณลิงฯ

ยอดเจดีย์ที่มีกลีบบัวตกแต่งอยู่
สวยงามมากเชียวน่ะครับ
เจดีย์เก่าส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันครับ
ต้นไทรหรือต้นไม้ใหญ่
ติดเมล็ดมากับพวกเจ้านกตัวดีนี่แหละ

บางแห่งก็สูงเกินรถกระเช้าของเทศบาล
ไม่แน่ใจว่าได้สูงเท่าไรนัก
แต่เครนแบบเคลื่อนที่ได้
ของพวกทำงานก่อสร้างน่าจะสูงถึง

พอละเลยไป ต้นก็ชักใหญ่ชอนไชรากแล้ว
ทีนี้ก็ไม่มีปัญญาเอาออกกันแล้ว
ที่อยุธยาเห็นหลายที่เหมือนกันครับ


ความคิดเห็นที่ 4 ทางแก้ว , ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
แม่มดเดือนMarch วันที่ : 12/02/2017 เวลา : 12.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/March

เอ็นทรี่นี้อ่านยากแต่มีกลิ่นอายของความลึกลับและการผจญภัย อ่านไปๆ คล้ายๆคุณทางแก้วจะกลายเป็นอินเดียน่า โจนส์
ชื่อเจดีย์แม่ครัวทำให้ต้องเลิกคิ้ว คนที่เพียงแต่มาช่วยงาน ใช้เศษอิฐเหลือๆสร้างชิ้นงานได้งดงามอย่างนี้เชียวหรือ

ความคิดเห็นที่ 3 Cat@ , ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 12/02/2017 เวลา : 11.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

สวัสดีค่ะ

กลีบหัว ในยุคโน้นคงสวยงามอย่างที่คุณทางแก้ว บอกเอาไว้แน่ๆค่ะ

ต้นไม้อยู่บนยอด
กะให้เจริญงอกงามเลยป่าวนั่น
น่าจะไปรื้อออกเนาะ
หรือถ้ารื้อถอนออก เจดีย์อาจพังครืนลงมาหว่า?

หนูน้อย ถือภาพเสก็ตช์
นุชก็ชอบเข้าไปสุ่มดูนะคะ
เวลาเจอคนมาขีดๆวาดๆอะไรแบบนี้

ปอลิง..แหม ถ้าไม่เบลอภาพ
หนูน้อยอาจกลายเป็นซุปตาร์ฯก็ได้
:)

ความคิดเห็นที่ 2 Cat@ , แม่หมี และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
ทางแก้ว วันที่ : 12/02/2017 เวลา : 09.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับแม่หมี

เจดีย์องค์นี้ดูจากสภาพสมบูรณ์
ถือว่าเพิ่งได้รับการบูรณะมา
โดยเฉพาะดิ่งคือเส้นหลักของแกนเจดีย์
ค่อนข้างตรง

และอีกประการหนึ่ง
อยู่ในวัดหลวงกลางเมือง
คงได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

(และผมเข้าใจว่า)ในกรอบคูเมืองลำพูน
คงไม่ได้ให้รถบรรทุกใหญ่วิ่งผ่าน

ส่วนการใช้พื้นที่นี่พูดลำบากเหมือนกัน
ในเมืองเก่าเกือบทุกที่
ที่เมืองใหม่เข้าไปครอบไว้
โดยเฉพาะส่วนราชการ
มีโบราณสถานเช่นเจดีย์อยู่ในพื้นที่
รัฐและเอกชนแทบทุกเมืองครับแม่หมี


ความคิดเห็นที่ 1 Cat@ , ลิงเขียว และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
แม่หมี วันที่ : 12/02/2017 เวลา : 09.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

มันตะหงิดๆอยู่ในใจ ตรงที่พื้นที่รายรอบเจดีย์เป็นที่จอดรถ ถ้าเป็นลานกว้างเป็นสนามหญ้าสีเขียวขจี ที่ถูกดูแลตัดแต่ง มีต้นไม้พุ่มเตี้ยๆปลูกอย่างสวยงาม คงจะดีกว่านี้

การที่เป็นพื้นที่จอดรถ คงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนต่อรากฐานของเจดีย์นะคะพี่

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน