• ทางแก้ว
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anuchagrid@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-10-20
  • จำนวนเรื่อง : 440
  • จำนวนผู้ชม : 246803
  • จำนวนผู้โหวต : 800
  • ส่ง msg :
  • โหวต 800 คน

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560
Posted by ทางแก้ว , ผู้อ่าน : 300 , 05:56:00 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 6 คน สำรวจฟ้า , ลิงเขียว และอีก 4 คนโหวตเรื่องนี้

 

      พิจิตรเป็นเมืองอันน่าสนใจในประวัติศาสตร์    ความที่ห่างจากศูนย์กลางหลักคือเมืองพิษณุโลก

ไม่มากโดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเปลี่ยนแปรไปมาของพิษณุโลกในหลายช่วงเวลา  ตั้งแต่ที่มาของชื่อเมืองคือ

วิษณุอันอาจตีความไปได้ถึงศาสนาของชุมชนในเวลานั้น  การเป็นเมืองหลักในยุคสุโขทัย  ความเป็นสุโขทัยนั้น

มีอะไรอะไรที่ต้องตีความกันอีกมาก    เพราะสุโขทัยน่าจะเป็นองค์ประกอบของแว่นแคว้น   มากกว่าที่เป็นตัวชื่อ

อาณาจักรหลัก  บนฐานความคิดในยุคก่อนไม่ใช่บนฐานความคิดแบบรัฐไทย      พระเจ้าลิไทใช้เมืองพิษณุโลก

เป็นศูนย์กลางหลักในการปกครองอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนานหลายปีทีเดียว      มีการย้ายเมืองอยู่ครั้งหนึ่ง เราอาจมอง

ศูนย์กลางพิษณุโลกด้วยวัดใหญ่ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำน่านหรือแควใหญ่   ภาพของเมืองในอดีตมีหลายช่วงเวลา    ผม

แปลกใจหลายครั้งที่วัดอย่างวัดจุฬามณีที่พระบรมไตรโลกนาถบวชอยู่นอกเมืองไปไกลมาก    แต่เมื่ออ่านประวัติ

ศาสตร์หลายเรื่องหลายตอนก็ชวนฉงนและก็ไม่ค่อยมีผู้ตีความนัก    กระนั้นการอ่านไปเรื่อยแบบผู้ไม่รู้ก็ยังพอเห็น

ภาพรวมของมุมมองกว้างๆได้ว่าที่นี่เป็นชัยภูมิของการต่อสู้การศึกสงคราม   การเข้ามาครอบสุโขทัยของอยุธยา

ก็ใช้พื้นที่นี้เป็นหลัก   การต่อสู้กับเชียงใหม่ของอยุธยาก็ใช้ที่นี่เป็นเมืองบัญชาการ    แม้กระทั่งการรบกับพม่าใน

ยุครัตนะ    ชัยภูมิที่นี่เป็นเมืองที่อาจจะเรียกว่าเป็นเมืองใหญ่ชายแเดน    ก็เกิดการจัดระบบเคลื่อนย้ายถ่ายเทไป

มาตามเงื่อนไขของการศึกในแต่ละช่วงแต่ละเวลา   ครั้งหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่กษัตริย์ของอาณาจักรเข้าปกครอง 

อีกหลายครั้งเป็นเมืองลูกหลวง  และอีกหลายครั้งเป็นเมืองใหญ่ชายแดนธรรมดา   ทำไมช่วงปลายอยุธยาความ

สำคัญของเมืองนี้จึงดูห่างหายไปจากประวัติศาสตร์ 

 

 

 

      ชื่อของเมืองพิษณุโลกมีหลายชื่อเช่นสองแคว กระทั่งชื่อ ชัยนาท  ที่พวกเราเคยถกเถียงกันมาว่าทำไม

เจ้านครอินทร์ให้ลูกไปครองเมืองสามเมืองคือ เจ้าอ้ายที่สุพรรณ เจ้ายี่ที่สรรคบุรีและเจ้าสามที่ชัยนาทในบันทึก

ว่าทำไมเมื่อพ่อตายเจ้าสามจึงมาถึงอยุธยาช้ากว่าพี่สองคน   ในบันทึกก่อนนั้นยังมีการอ้างอิงอีกชื่อหนึ่งติดกัน

คือชื่อนครชุมซึ่งเป้นเมืองเก่าของพิจิตร    เมืองเก่าที่อยู่ห่างตัวเมืองปัจจุบันไม่ไกลนัก และก็ห่างจากพิษณุโลก

ประมาณสามสิบกว่ากิโลเมตร   สามสิบกว่ากิโลเมตรนี่ถ้าเดินทางทางน้ำน่าจะได้ภายในวันเดียว   ในกรอบเมือง

นครชุมนี้มีอะไรที่น่าสนใจหลายเรื่องแม้พื้นที่โดยรอบของเมืองจะดูว่าขนาดไม่ใหญ่นักแต่เราก็ยังคาดเดาไม่ได้

เช่นมีวิธีคิดอย่างวัดมหาธาตุ   วัดป่าหรือวัดอรัญญิก  มีระบบผังแบบอยุธยา ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      พระอุโบสถ หลังน้อยของวัดนครชุมดึงดูดสายตาจากถนนใหญ่  จนทำให้ต้องกลับรถมาดู

แม้จะมีวิหารและพระองค์ใหญ่ที่สร้างในยุคปัจจุบันบังมุมตาอยู่เล็กน้อย     และเมื่อเข้าไปใกล้โดยไม่มีข้อมูล

อะไรของวัดนี้  กลิ่นอายของสุโขทัย(ซึ่งอาจจะใช้ศัพท์ใหม่ว่าอาณาจักรพิษณุโลก) ก็โชยมาคงจะเพียงเห็น

เป็นสองเรื่องในตอนต้นคือช่องแสงที่เป็นช่องยาวโดยมีสัดส่วนเล็กๆอย่างงาม    เรียงไปตลอดแนวของด้าน

ยาวของโบสถ์   กับการใช้เสากลมภายในโบสถ์ซึ่งโดยทั่วไปงานในรุ่นอยุธยาไม่ค่อยทำเสากลมนัก  แม้ผ่าน

ความเป็นอยุธยามาหลายร้อยปี    หรืออาจเป็นการสร้างโบสถ์ครอบพื้นที่เดิมในอดีต       เราก็มองความเป็น

เอกลักษณ์ของพื้นที่ที่สืบต่อมาในสกุลช่างอันซ่อนเร้นได้        รายละเอียดเชิงสถาปัตยกรรม คงมีไม่มากนัก

สำหรับข้อมูลในระดับค้นคว้าโบสถ์หลังนี้ได้เพียงข้อมูลว่า   ในอดีตที่นี่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป

ล้ำค่าของพิจิตรคือหลวงพ่อเพชร โดยปัจจุบันท่านอยู่ที่วัดท่าหลวงในเมืองพิจิตรหลวงพ่อเพชรองค์นี้ เมื่อชม

องค์ท่านไปนานๆ     จะเห็นความละม้ายคล้ายกับหลวงพ่อพุทธชินราขที่วัดใหญ่ทั้งในทีท่าและสายสกุลช่าง 

และอีกองค์หนึ่งคือหลวงพ่อพันซึ่งคงยังอยู่ในโบสถ์หลังนี้โดยใช้เป็นที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาในพิจิตร   เดี๋ยวนี้

จะมีพิธีกรรมดังกล่าวอยู่ในเมืองพิจิตรหรือไม่

 

        

 

 

 

หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวง

 

หลวงพ่อพระพุทธชินราช  ลองเทียบดูพุทธลักษณะขององค์พระกับหลวงพ่อเพชร

 

 

       และ ก็เพียงได้แต่ถ่ายรูปมาให้ท่านมองเห็นความงดงามของโบสถ์หลังเล็กๆที่ไม่มีเครื่องปรุง

แต่งอะไรมากนัก   แต่สวยงามด้วยสัดส่วนเป็นอันดี   ลักษณะสถาปัตยกรรมนั้นไม่ต่างกับวิถีชีวิตและเรื่องราว

ของผู้คนในอดีตเมืองที่เชื่อมต่ออารยธรรมสุโขทัยและอยุธยา   โบสถ์หลังเล็กๆนี่สามารถบอกเรื่องราวเราได้

มากมายขอเพียงเรามีใจที่จะสื่อถึงเท่านั้น   และความที่เคยเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรทำให้มั่นใจว่าที่นี่

คงมีเรื่องเล่าหรือมุขะปาฐะในพื้นที่อีกมากที่พวกเรา(ผม)ยังไม่ทราบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะช่องแสงทำให้แสงเข้าไปในตัวอาคารในลักษณะเป็นแสงสะท้อนกับองค์พระและรูปเพดานน่าสนใจมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

             สมัยที่เราเห็นวัดที่ขนาดที่ใหญ่โตเกินความจำเป็น  และปรุงแต่งประดับประดามากมาย

จนเกินงามหรือล้นแก้วเกือบทั้งประเทศ     เป็นสมัยที่ผกผันไปจากทั้งความงามทางวัตถุและความงาม

ด้านจิตใจ    วัตถุประสงค์ของวัดที่เปลี่ยนแปรไป เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้คนหรืออวิชชาอื่นๆนอก

กรอบพุทธศาสนา   มากกว่าการเผยแพร่ศาสนาอันเป็นสดมส์หลัก    ตลอดจนการมีส่วนร่วมในชุมชน  

ที่น้อยลงไปเรื่อยๆ  ทั้งในแง่ศิลปะที่ล้นจนเกินงาม  (แต่เจ้ากูศิลปินและผู้คนรอบด้านที่ยังคิดว่างาม) 

นั้นล้วนเป็นยุคสมัยหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามวงวัฎฎ์ของโลก      โลกที่เดินหน้าสู่การประลัยสิ้นสุด ตาม

ความหมายของตัวศัพท์มันเอง  มันเป็นแรงเหวี่ยงของการกระทำ  มันเป็นรอบเป็นวงของมัน  รอบของ

วัตถุตลอดจนจิตใจ    แล้วเราลองกลับมามองความเรียบงามในอดีตอย่างไม่ต้องเรียกร้องอะไร    แม้

เป็นเพียงความเรียบงามของวัตถุที่พวกเราได้เห็นและอาจไม่สามารถทำได้แล้ว     เราก็จะเห็นและนึก

ได้ถึงความเรียบงามด้านจิตใจของศาสนาและวิถีชุมชนในอดีตว่าเป็นอย่างไร    หยุดสักนิดมองดูสาย

ธารของวิถีและอารยธรรมที่นำพาความเป็นผู้คนในวันนี้   พร้อมกับดูปัญหาของศาสนาในปัจจุบันที่สลับ

ซับซ้อนมากขึ้นๆเรื่อยๆ   จนผู้คนแจกความถูกความผิดในวิถีแทบไม่ออก  แล้วก้าวเดินต่อไป

 

 

 

 

 

          ๏ดูปัจจุบัน              นั้นเห็นประวัติศาสตร์ 

     ทางผ่านผาด                   จากอดีตแดนไกล ฯ

 

          มาพิจิตร              เมืองติดบริวารไสว

     พิษณุวิษณุเมืองใหญ่         สืบโพ้นนานมา ฯ

 

          ดูอาณาจักร           อันประจักษ์ด้วยตา

      เมืองเล็กสืบฟ้า                ทางคว้าชุมชน ฯ

 

          ดูนครชุม               โอบอุ้มอารยะหน

      ทางเดินราวบน                สามสี่อาณาจักร ฯ

 

          ดูวัดน้อย                แช่มช้อยใจปัก

      สัดส่วนแทงวัก                 งำงายง่ายงาม ฯ

 

          ดูซิดูพิศ                 เห็นวัดเห็นความ

      เห็นศาสน์ข่ายขาม            ห่อผองคนวิไล ฯ

 

         เห็นชุมชนก่อน      สะท้อนสมานสมัย                 

      ง่ายงามทางไป                 ตามวัฎฎว่ายวอน ฯ

 

         หยุดดูวันนี้          โลกที่ซับซ้อน

      วัดย้ำสะท้อน                    เช่นโลกวนเวียน ฯ

 

         ๏จะคว้าแดนใด          เหลือใจเราเปลี่ยน

      หวังศาสน์ชนเพียร             สืบไปไกลนาน ๚ะ

 


ทางแก้ว

ต้นมีนาคม ๒๕๖๐

 


เรื่องที่มีผู้อ่านสูงสุด จาก NationTVอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 03/03/2017 เวลา : 18.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน


อาจจะมองประวัติของทางวัดไม่เห็น
ผมเลยขยายขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 03/03/2017 เวลา : 17.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน


สวัสดีครับคุณสำรวจฟ้า
ไม่ทราบเหมือนกันครับเข้าใจว่าจะอยู่ในวิหาร
ผมได้แต่เห็นแผ่นหินของทางวัดที่เขียนประวัติไว้
เลยนำมาอ้างถึงชื่อ หลวงพ่อพัน
อาจจะต้องถามคนพิจิตรถ้ามีผ่านตามาในบล๊อคนี้ครับ
จริงๆประวัติวัดนี้ซับซ้อนเหมือนกันด้วยมีการรวมวัดสองวัด
ในยุคหนึ่ง และองค์หลวงพ่อเพชรก็ถูกอัญเชิญ
มาที่ท่าหลวง ด้วยแปลนว่าจะเอาลงไปกรุงเทพฯ
ที่วัดเบญจฯเหมือนพระพุทธชินราช


ความคิดเห็นที่ 9 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สำรวจฟ้า วันที่ : 03/03/2017 เวลา : 15.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

โบสถ์หลังนี้ไม่มีหน้าต่าง ใช้ช่องลมแทน หากเป็นช่วงเย็นๆที่ไม่มีแสงแล้ว เข้าไปนั่งทำวัตรเย็นคงได้บรรยากาศเงียบสงบพร้อมเสียงก้องกังวาลของบทสวด

ไม่เห็นภาพหลวงพ่อพันครับ

ความคิดเห็นที่ 8 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สำรวจฟ้า วันที่ : 03/03/2017 เวลา : 15.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

โบสถ์หลังนี้ไม่มีหน้าต่าง ใช้ช่องลมแทน หากเป็นช่วงเย็นๆที่ไม่มีแสงแล้ว เข้าไปนั่งทำวัตรเย็นคงได้บรรยากาศเงียบสงบพร้อมเสียงก้องกังวาลของบทสวด

ไม่เห็นภาพหลวงพ่อพันครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 03/03/2017 เวลา : 12.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับคุณลิงฯ
เลิกงานแล้วมาวาดรูป
พรแสวงชนะพรสวรรค์


ความคิดเห็นที่ 6 เหล่าซือสุวรรณา , ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ทางแก้ว วันที่ : 02/03/2017 เวลา : 08.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดัครับ
แม่มดฯ คุณชาลี เหล่าซือ

เมื่อมองโลกในแง่ดี
วัดนี่เหมือนเป็นบริษัทหนึ่ง
เจ้าอาวาสต้องรับหน้าที่บริหารบริษัทฯ

เอาขั้นต้นเป็นการสร้างวัตถุหรือเสนาสนะ
ให้มีประโยชน์ใช้สอยสอดคล้องกับวัดนั้นๆ

การบำรุงรักษาค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าซ่อมแซม
(ค่าแอร์,ค่าอินเตอร์เนตฯ) ค่าน้ำมันรถ

ค่าใช้จ่ายทั่วไปกับบุคคลากร
เช่นคนสวนคนขับรถช่างประจำวัด

นี่กรณีพื้นฐานซึ่งยังไม่พูดถึงกรณีนอกพื้นฐาน
ในแง่ที่ทำวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือจุดประสงค์อื่น

ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งซับซ้อน
มีอะไรน่าคิดอีกเยอะน่ะครับความคิดเห็นที่ 5 แม่มดเดือนMarch , ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ทางแก้ว วันที่ : 02/03/2017 เวลา : 07.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

http://oknation.nationtv.tv/blog/faab/2016/10/02/entry-1

หลังนี้ก็พิจิตรน่ะครับแม่มดฯ

ความคิดเห็นที่ 4 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 02/03/2017 เวลา : 00.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

สวัสดีค่ะ

มาดึกเลย ลิงเลิกงานนานแล้ว
แต่มัวระบายสีค่ะ
วันนี้ลูกค้าไม่เยอะหรอก นายถูกหวยเยอะเลยปิดร้านไปกินหมูกระทะกันมาค่ะ

เรื่องราวในบล็อกเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์นานมาแล้ว
แม้ลิงไม่รู้อะไร เพราะเรียนมานิดเดียว.แต่ก็ชอบเข้ามาอ่านค่ะ
อ่านเพลินๆ

วัดทุกวันนี้เขาสร้างแข่งขันกันค่ะ
ยิ่งใหญ่โตเวอร์วัง ผู้คนก็หลั่งไหลมาวัด มาทำบุญ มาเซลฟี่
ตามแต่จริตกันไป
เรื่องพระธรรมคำสั่งสอน ถ้าอยากได้ด้านนี้ต้องหาวัดสายปฎิบัติแล้วล่ะค่ะ

หลวงพ่อเพชรและหลวงพ่อพุทธชินราช
งดงามมากค่ะ ที่ร้านก็มีพระพุทธชินราชค่ะ


ชอบมุมบนของต้นเสาสีขาวค่ะคุณทางแก้ว


ฝันดีจ้า^^

ความคิดเห็นที่ 3 ลิงเขียว , ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
เหล่าซือสุวรรณา วันที่ : 01/03/2017 เวลา : 13.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chineseclub
泰汉语与文化比较  张碧云博客

ยุคสมัยนี้คนไปวัดแบ่งเป็นหลายแบบค่ะอาจารย์
วัดก็เลยมีหลายแบบ

ความคิดเห็นที่ 2 ลิงเขียว , ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
BlueHill วันที่ : 01/03/2017 เวลา : 09.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ยุคสมัยนี้มันฟุ้งเฟ้อมากเกินพอดี
จนลืมรายละเอียดของแก่นและรากเหง้า
ไม่เว้นกระทั่งในพุทธศาสนา

ความคิดเห็นที่ 1 ลิงเขียว , ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
แม่มดเดือนMarch วันที่ : 01/03/2017 เวลา : 06.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/March

..... ทั้งในแง่ศิลปะที่ล้นจนเกินงาม
ใช่ค่ะ วัดหลายแห่งแต่งกันฟรุ้งฟริ้งไปหมด ล้นจนเกินงามจริงๆ
ทั้งวัดใหม่และวัดเก่าหลายแห่งที่ได้รับการบูรณะเวอร์วังอลังการ์ประสารสนิยมของคนยุคนี้ที่ทุกอย่างต้องใหญ่โต สีสันจัดจ้าน โอ่โถงโฉ่งฉ่าง ไม่งั้นคนไม่หันมามอง

ขอบคุณที่พาไปพิจิตรค่ะ โบสถ์น้อยน่าชมจริงๆ
ตอนขับรถไปสุโขทัยกับลูก ดูแผนที่ทางหลวงแล้ว เที่ยวกลับคิดว่าน่าจะพักครึ่งทางที่พิจิตรแต่หาข้อมูลสิ่งที่ควรชม ควรดูในบ้านเมืองนี้ไม่ได้เลยค่ะ
คุณทางแก้วเขียนถึงพิจิตรเยอะๆนะคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน