• ทางแก้ว
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anuchagrid@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-10-20
  • จำนวนเรื่อง : 444
  • จำนวนผู้ชม : 248889
  • จำนวนผู้โหวต : 806
  • ส่ง msg :
  • โหวต 806 คน
วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560
Posted by ทางแก้ว , ผู้อ่าน : 562 , 07:31:51 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 16 คน TheSuphan , ni_gul และอีก 14 คนโหวตเรื่องนี้

   

 


 

  

                       บริเวณตลาดกลางเมืองกลางเกาะอยุธยาหรือตลาดหัวรอเป็นชุมชน    หลักของเมือง

อยุธยา  ผมไม่ค่อยจะได้ผ่านไปนักเพราะอยู่นอกเส้นทางไปทำงานอีกทั้งรถราจอแจ       เมื่อเรายังติดตาม

เรื่องพระนเรศ   ในพื้นที่นี้มีตำแหน่งหนึ่งที่น่าสนใจคือพระราชวังจันทรเกษม ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์

สถานแห่งชาติพระราชวังจันทร์เกษม   และที่นี่คือพระราชวังของวังบวรในยุคตั้งแต่พระนเรศลงมา      ระบบ

วังบวรหรือวังหน้าทำให้วิธีการสืบทอดราชบังลังก์ของกษัตริย์อยุธยามั่นคงขึ้น(กว่าเดิม)   อย่างน้อยก็มองเห็น

ว่าเป็นเบอร์สองของราชบังลังก์   ในยุคพระนเรศนั้นวังหน้าไปปกครองยังเมืองพิษณุโลกที่ตำแหน่งตรงข้ามวัด

ใหญ่(ทางแม่น้ำ)ตรงนั้นก็มีวังของพระนเรศอีกหลังหนึ่ง  ซึ่งจะกล่าวถึงในตอนต่อๆไปอีกครั้งหนึ่ง       ชื่อว่า

วังจันทน์เหมือน(คล้าย)กัน   ความที่ไม่ค่อยแข็งแรงเรื่องภาษา       ผมแทบจะจำติดมาเลยว่าจันทร์ของชื่อ

พระราชวังที่อยุธยานี่เป็นพระจันทร์ด้วยว่ากษัตริย์เหมือนพระอาทิตย์    เพราะฉะนั้นวังของอุปราชหรือวังหน้านี่

คือพระจันทร์อันเป็นเดอะเซกเก้น    แต่ปรากฎว่าเรื่องนี้ไม่ถูกทั้งหมดเพราะวังพระนเรศที่พิษณุโลก  กลับใช้คำ

ว่าพระราชวังจันทน์   จันทน์นี่คือไม้หอม   เรื่องพวกนี้ของภาษาไทยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้คนสับสนเพราะดู

น่าจะมีคนหรือได้ยินคนมาบอกเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น     แต่ชื่อเดียวกันนี้คือพระราชวังจันทรเกษมก็ถูก

ใช้เป้นชื่อของวังที่ถนนราชดำเนินของ ร๖.สมัยเป็นพระบรมโอรสาธิราชเช่นเดียวกัน

 

 

 

รูปปั้นพระนเรศที่พระราชวังจันทน์ พิษณุโลก

 

 

                  ในซอยข้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระราชวังจันทรเกษมนั้นจะพบวัดขนาดไม่ใหญ่โตนัก

ในอดีตสมัยพระนารายณ์วัดนี้ถูกรวมให้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังจันทรเกษม  เป็นวัดในวังและก็เกิดความเสีย

หายจากกรุงแตกเรื่อยมาจนถึงยุคพระจอมเกล้าฯท่านให้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมด   น่าจะเสียหายมากงานที่ออกมา

จึงเป็นสถาปัตยกรรมของรัตนโกสินทร์ยุค ร๔.เกือบทั้งหมด     แม้ดูว่าจะรักษารูปแบบของพระอุโบสถอยุธยา

เดิมไว้   เมื่อเดินเข้าไปภาพของวัดนี้เหมือนกับภาพรวมของสถาปัตยกรรมที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 

วัดประจำรัชกาลของ ร๔.ในกรุงเทพฯที่อยู่ติดสวนสราญรมย์เหมือนถอดแบบหลายอย่างมาไว้  และที่นี่เป็นวัด

ธรรมยุตินิกายแห่งแรกในพื้นที่และในอยุธยา อาจจะถือว่าท่านทดลองทำในพื้นที่กรุงเทพฯก่อนแล้วดูปฎิกริยา

ในภาพรวม  ต่อมาก็ขยายตัวในพื้นที่นอกกรุงเทพฯ จากวันนั้นถึงวันนี้ประมาณร้อยห้าสิบปี   ศาสนาของเราก็

เกิดจุดวิกฤตขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเรื่องวินัยและการตีความ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่เป็นโลกแห่งวัตถุนิยม

เราจะผ่านการหักเหตรงนี้ไปได้อย่างไร    เราจะต้องปรับปรุงพระวินัยหรือสังฆะกันอีกหรือไม่   เหตุการณ์ใน

วันนี้เป็นผลจากปฏิกริยาเมื่อร้อยห้าสิบปีก่อนหรือเปล่า   เหล่านี้เราท่านคงไม่ได้เห็นภาพ เพราะคนส่วนใหญ่

ในยุคเราขาดความรู้ทางพุทธศาสนาเห็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของโลกของช่วงเวลาเปลี่ยนแปลง

โลกอันรวดเร็ว    มองไม่เห็นว่าเป็นจุดวิกฤติของศาสนา     กระทั่งในการตีความศาสนาอย่างบิดเบือนและ

ขาดความรู้   เมื่อเราพยายามทำตัวเป็นกลาง และผ่านเลยเรื่องราวเหล่านี้ไป     ก็เท่ากับเรามองไม่เห็นไฟ

ที่กำลังลามเลียศาสนา สุดท้ายก็คงจะเหลือแต่คนรุ่นลูกหลานเราจะเป็นผู้ก้าวผ่านเรื่องราวดังกล่าวนี้ศาสนา

ของประเทศนี้ในอนาคต  ล้วนฝากความหวังไว้ที่พวกเขาแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ๑.๏ วัด"เสื่อ*"ก่อนอารามชั้น          วรวิหาร


      กลายเสนาสนารามจดจาร                      ประวัติไว้

      ติดวังจันทรเกษมขาน                           นเรศ อุปราช

      ยังนารายณ์โอบรวมไท้                          วัดไว้ในวังฯ

*เสื่อ คือเสื่อปูพื้น

               ๒.๏ผ่าน
ยุคผ่านสมัยม้าง            เมืองล่ม


       พระจอมเกล้าบูรณะชม                         อารามท้าว

       เสนาสนารามงามสม                           ธรรมยุต

       อดีตกล้าวังบวรน้าว                            อาจก้าวเกินรอยฯ

 

 

 

            ๓.๏ปักรากธรรมยุตตั้ง               นิกาย

 

        เอาวินัยรามัญขยาย                           ความท้า                                                  

        หวังส่งสืบศาสน์ขจาย                         ลงลึก

        หวังวินัยจุดพุทธจ้า                            แจ่มแจ้ง

 

 

 

 

 

      ๔.๏สัมพุทธมุนีมณีแก้ว              อุโบสถ


   มารวิชัยชำนะหมด                                    โลกแล้ว

   งามเจอดเลิศลอยจรด                                สรรสรวง

   เยี่ยมยานบุษบกแพร้ว                                 สืบข้ามสีทันดรฯ

 

 

 

 พระพุทธรูปในพระอุโบสถ  "พระสัมพุทธมุนี"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ๕.เพดานชาดสีหั้น             ลายทอง

   กรอบรักดำลำพอง                          กระหนกแก้ว

   เหม่อดูเดือนดาวลอยมอง                  จักรวาล

   ยังเสาเบญจรงค์แพร้ว                       ปรายฟ้าแต้มทองฯ

     ๖.มาชมจิตรกรรมครั้ง                 รอสี่

   ชมการเปลี่ยนแปลงที่                       พลิกกล้า

   ตะวันตกไทยประสมมี                       ตื้นลึก

   ใครชอบใครชังท้า                           แต่ล้วนตีความฯ

 

 

 
       
. บนฟ้ามีเทพล้อม                ทุกอนู   อัปสรสาวสวรรค์พธู                          กรานไหว้

   รังสีพุทธมณีสว่างดู                          ตระการ

   หมื่นแสนล้านทวยเทพไท้                    แต่ล้วนสบกระจ่างฯ

 

      ๘.กี่อารามกี่วัดนั้น                    วาดวง   พิธีสิบสองเดือนจง                           สถิตนี้

   เทียบแม้นราชประดิษฐยง                    ที่นี่

   ใครเห็นที่อื่น(โปรด)ชี้                        แต่ฉ้วย(ช่วย)ไขแจงฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

      ศิลปะไทยทั้งจิตรกรรม  สถาปัตยกรรม   กำลังมีการเปลี่ยนแปลงช่วงรัชกาลที่สี่ต่อรัชกาล

ที่ห้า  ลมตะวันตกพัดเข้ามาแรงจนสยามต้องปรับตัว รอบสยามลมตะวันตกกลายเป็นพายุโหมกระหน่ำพม่า

อินเดียเสียเมืองไปแล้วและรอบเอเซียก็กำลังมีปัญหากันแทบทุกที่ จารีตประเพณีวัฒนธรรมล้วนถูกปรับปรุง

วิธีคิดของผู้คนและชาวบ้านล้วนอยู่กับที่แบบเดิมๆไม่ได้   ฝรั่งเข้ามามากขึ้นหลายชาติหลายภาษา  มีระบบ

อะไรแปลกๆใหม่จากฝรั่งที่ถือเป็นความก้าวหน้ามาเรื่อย    จริงๆตั้งแต่สมัยอยุธยา เช่นเรือเหล็ก อาวุธ  การ

ทำแผนที่  การทำถนน โรงพิมพ์ตัวอาคาร อาหาร เครื่องแต่งกายผู้คน  คนทำวัดทุกสายหูตาต้องกว้างขวาง

ขึ้นโดยเฉพาะช่างที่ทำงานหลวง      เมื่อตอนก่อนที่พูดถึงวัดสุวรรณดารารามว่าเหมือนเป็นคู่แฝดของวัดนี้

เพราะเป็นวัดรุ่นแรกๆที่ถูกปรับปรุงในอยุธยา    แต่จริงๆแล้ววัดที่เป็นคู่แฝดของวัดนี้จริงๆคือวัดราชประดิษฐ

หรือวัดประจำรัชกาลที่สี่ในกรุงเทพนี่เอง  การเริ่มใช้สีฟ้าน้ำเงินที่สั่งมาจากต่างประเทศซึ่งแต่ก่อนสีในบ้าน

เราไม่มีสีนี้ก็ดีตลอดจนมุมมองในจิตรกรรมอย่างทฤษฏีฝรั่ง  Perspective  ก็ดี    การเขียนรูปคนเหมือน

อย่างฝรั่งแม้ในตอนนั้นจะออกแนวการ์ตูนนิส  จังหวะและการใช้สีรูปทรงก็เปลี่ยนไป และที่คนไม่ค่อยพูดถึง

คือพื้นหลังของรูปในส่วนที่เป็นรูปวิวต้นไม้ท้องฟ้าแม่น้ำพระอาทิตย์   พวกงานพื้นหลังเหล่านี้ก็มีท่าทีใหม่ๆ

อย่างฝรั่งหมด วัดในยุคแรกๆเช่นที่นี่ยังมีท่าทีผสม  ของบางอย่างก็ยังเป็นการอนุรักษ์แบบเดิมแต่บ้างก็ถูก

พัฒนาไป การเขียนรูปตามขนบเดิมในโบสถ์วิหารที่ต้องเขียนมารผจญ เทพชุมนุม   ประวัติพุทธหรือชาดก

ต่างๆก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยแม้ในตอนแรกยังเก็บคติเดิมและดัดแปลงวิธีเขียนอยู่   ที่นี่มีเขียนเรื่อง

ประเพณีสิบสองเดือนในรัตนโกสินทร์    ดูจะเป็นเรื่องเดียวกับที่วัดราชประดิษฐกรุงเทพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ๙.ไสยาสน์ยาวใหญ่ล้ำ         โปรดสัตว์   โปรดอสุรินทราหูตัด                                กเลสไร้

   สุดตาสุดทางปัด                                    พาลภัย

   แต่อัตตาใหญ่มองให้                                แทกเที้ยมตนตัวฯ

 

 

        ด้าหลังตรงแนวแกนตั้งต่อกับเจดีย์ฺของพระอุโบสถมีวิหารพระนอน หรือพระพุทธไสยาสน์ขวาง

เป็นแนวจบรูปผังแปลนอยู่     ตามข้อมูลว่ารัชกาลที่๕ เอาพระนอนมาจากวัดมหาธาตุ  ขนาดองค์ใหญ่ทีเดียว

บอกว่าเป็นพระหินสมัยอยุธยา      แต่ดูรูปทรงภายนอกคล้ายกับที่วัดป่าโมกอ่างทอง  อาจจะนำมาตกแต่งต่อ

พออ่านข้อมูลแล้วผมกำลังนึกว่าจะชลอมาอย่างไร  เพราะขนาดท่านใหญ่มากทีเดียว   แต่วัดมหาธาตุก็อยู่ไม่

ไกลจากวัดนี้นัก   ข้อมูลที่ได้ก็ไม่พอที่จะถกรายละเอียดเพิ่มเติมได้

 

 

 

 

 

 

 

                                        พระเจ้าอินแปง

 

 

 

 

 

 

 

 

         ๑๐. พระเจ้าอินทร์แปลงนี้           อินแปง


   อินเสกอินสร้างแกล้ง                                 แปงปั้น

   สบพุทธลอยจักแจง                                   ธรรมรัตน

   รสรื่นธรรมรสคั้น                                      พุทธเค้นฯ

         ๑๑.อินแปงทรงรูปเร้น                ชลอองค์


   จากเวียงจันทร์มาลง                                  ที่นี้

   ต้นรัตนะผ่านเจ้าอนุวงศ                              คงอิน

   อดีตคั้นแต่นำชี้                                       ทางแกล้ว ฯ
 
 
 
 

           ๑๒.สององค์สองเชอญด้วย                  กาลก่อน

 

     รุ่นพระจอมเชอญซ้อน                                      ล้านช้าง

     หนึ่งอรุณวัดแจ้งย้อน                                        สง่าองค์

     หนึ่งอินแปงวัดเสื่ออ้าง                                      เอกเอื้อยฯ

 

 

 

         ๑๓.ลาวไทยอันเรื่องร้อย                      ประวัติศาสตร์

 

       เช่นพม่าไทยอันเรื่องสาด                                  เคืองแค้น

       ใครดีเลวอาฆาต                                             เกลียดชัง

       อินแปงมองเรื่องแม้น                                       กรรมแกล้ง ฯ

 

 

 

        

              สาย ของล้านนาล้านช้าง  มีพระที่ชื่ออินแปง  มีกันอยู่หลายที่หลายเมือง  ความหมายคืองาม

ดังพระอิน(ทร์)บนสวรรค์มาปั้น     ท่านองค์นี้ท่านมาจากเวียงจันทน์     ถือเป็นของล้ำค่าชิ้นหนึ่งจากที่โน้น     

การสร้างเรือนซุ้มน่าจะใช้คติหรือวิธีคิดแบบพระพุทธชินราช   แล้วพัฒนาเป็นลักษณะเฉพาะของตนแต่ก็เป็น

ลักษณะเช่นเดียวกับที่วัดราชประดิษฐ์กรุงเทพเวลากราบพระ   คงไม่ต้องขออะไรเพราะความสิริมงคลบังเกิด

แก่ท่านในปัจจุบันนั้นอยู่แล้ว    การรู้ประวัติท่านสักเล็กน้อย ก็คงพอเห็นภาพของการเดินทางอันยาวไกลของ

ท่าน ภาพของผู้คนในเวียงจันทน์  ภาพของสงครามที่กรุงเทพไปตีเวียงจันทน์ในยุครัชกาลที่สามอย่างย่อยยับ 

คงไม่ต่างอะไรกับที่เราพูดถึงพม่าในสงครามด้วยความเคียดแค้น   สงครามมันก็เป็นเช่นเดียวกัน   ไม่มีใครดี

กว่าหรือเลวกว่ามันเพียงแต่ขึ้นอยู่กับใครเป็นคนมอง            ท่านอินแปงท่านได้ผ่านสงครามในยุคนั้น  ผ่าน

ประวัติศาสตร์ในรายละเอียดต่างๆมากมาย    ผ่านความดีใจเสียใจโทมนัสความบีบคั้นความโกรธแค้นอาฆาต

ความเกลียดชัง   ความชื่นชมยินดีและความหวังของผู้คนฯ   สิ่งที่ท่านที่อยู่ตรงหน้าเราท่านตอนนี้มีแต่ความ

เมตตา  ต่อพวกเราทุกเชื้อชาติทุกทุกคน    ท่านคงไม่ได้นิ่งเฉยเพียงแต่เราต้องมองให้เห็นท่านในมิติของจิต

วิญญาณ ท่านอินแปงท่านกำลังสอนเราอย่างเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า  ว่าสิ่งเกิดขึ้นที่ผ่านมาล้วนแต่เป็นโลก

หรือโลกย   ที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่และแปรเปลี่ยนประลัยไปในที่สุด

 

  
 
  

 
 
 
       ๑๔.เห็นรูปมงกุฎเกศนั้น              เหนือทวาร


   รอบพระจอมท่านประทาน                       ปรุงปั้น

   ปูรณะวัดร้างผ่าน                                ไอศูรย์

   ปักรากธรรมยุตนั้น                             ปัดแก้วศาสน์สรีฯ
 
 
 
 
 

ทางแก้ว

 
มีนาคม ๒๕๖๐


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 24 ni_gul ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 24/03/2017 เวลา : 20.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับคุณชาลี
รูปเขียนกลุ่มนี้เขียนพระราชพิธีสิบสองเดือน
ย่อมเห็นบรรยากาศบ้านเมืองผู้คน
การแต่งกายที่อาจนำไปใช้อ้างอิง
ยุคสมัยได้เช่นเดียวกับที่รูปถ่าย
ในสมัยหลังจากนี้ไม่นานนักทำ
แม้กระทั่งหน้าตาคนเด่นประจำสมัยยังวาด
แบบเหมือนได้


ความคิดเห็นที่ 23 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
BlueHill วันที่ : 24/03/2017 เวลา : 19.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

จิตรกรรมฝาผนัง เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมสนใจมากครับ
บางทีก็ยืนดูได้เป็นชั่วโมงเหมือนกัน เหมือนได้รู้ได้เห็นอดีต ณ ช่วงเวลานั้นๆ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 24/03/2017 เวลา : 15.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ขอบคุณครับคุณ chailasalle

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 24/03/2017 เวลา : 08.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ขอบคุณครับครูชบาฯ
โดยเฉพาะพระเจ้าอินแปงนี่ท่านงามเชียวครับ
สมัยก่อนมองสกุลช่างล้านช้างดูไม่ค่อยงามนัก
แต่ศึกษาไปเรื่อย
น่าแปลกที่มองดูพิศท่านยิ่งงามขึ้นเรื่อยๆ


ความคิดเห็นที่ 20 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
chailasalle วันที่ : 24/03/2017 เวลา : 01.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

แค่อ่านกลอนก็คุ้ม ...แต่งแบบนี้ไม่เป็น อิอิ
เยี่ยมยานบุษบกแพร้ว สืบข้ามสีทันดรฯ .....
เพราะจริงๆ
ปล.รัชกาลที่สี่ท่านจะสร้างวัดไว้เป้นคุ่แฝดกันนะครับ วัดที่ผมบวช วัดนอก (บรมนิวาส) ก็คู่กับวัดใน (วัดบวรนิวาส)

ความคิดเห็นที่ 19 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ชบาตานี วันที่ : 21/03/2017 เวลา : 05.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

ฝีมือลายเว้นยังคงมีความสวยงามค่ะ
ชอบภาพพระพุทธรูปวัดนี้จังค่ะ
ดูแล้วทำให้ใจสงบ เบาสบาย

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 20/03/2017 เวลา : 08.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับคุณสุ่ย

ที่พระที่นั่งทรงผนวชผมยังไม่เคยเห็นของจริง
แต่ดูจากรูปถ่ายน่าจะเป็นยุคหลัง
แต่พัฒนาต่อจากรุ่นนี้
เป็นรูปแบบการตูนนิสพยายามลงรายละเอียด
ให้เห็นเป็นรูปคนจริงในยุคสมัย
หรือในแวดวงของท่าน
น่าไปดูไว้ต้องหาโอกาสความคิดเห็นที่ 17 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
feng_shui วันที่ : 19/03/2017 เวลา : 22.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

โอ ภาพจิตรกรรมคล้ายๆ ที่พระที่นั่งทรงผนวชที่วัดเบญ

ความคิดเห็นที่ 16 แม่หมี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 19/03/2017 เวลา : 18.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ขอบคุณครับแม่หมี


ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 19/03/2017 เวลา : 15.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

เจ้าหญิง
เดี๋ยวนี้ด้านหน้ามีพิพิธภัณฑ์
แบบสมัยใหม่มีหุ่นจำลองรูปสันนิฐาน
ความเป็นไปได้ของพื้นที่
ที่เป็นวังพระนเรศเป็นวัดวิหารทองหรือวัดในวังจันทน์นี้
น่าไปดูครับ


ความคิดเห็นที่ 14 Chaoying ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 19/03/2017 เวลา : 12.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับหมอwullopp

เรื่องบวชจากสายรามัญนี่เพิ่งทราบเหมือนกัน
จำได้เพียงแต่สมัยที่ท่านบวช(ร.3)
มีนิกายรามัญ(มอญ)
และท่านก็ประทับใจในจริยวัตร
ของพระสงฆ์ท่านหนึ่ง
จะเป็นอาจารย์ท่านหรือเปล่าไม่แน่ใจนัก
มีการนำพระวินัยสายรามัญ
มาเป็นแม่แบบในธรรมยุติกนิกายด้วย

ความคิดเห็นที่ 13 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี วันที่ : 18/03/2017 เวลา : 21.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ได้รับความรู้มากมาย

ภาพสวยงดงามมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 18/03/2017 เวลา : 20.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

สัปดาห์หน้าไปพิษณุโลก..อาจจะได้ไปเยือนพระราชวังจันทน์ก็ได้นะคะ

ความคิดเห็นที่ 11 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wullopp วันที่ : 18/03/2017 เวลา : 19.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

มรดกไทย มรดกโลก...
งดงามทั้งศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา และภาพลายเส้น

ธรรมยุติกนิกาย...
ดูจะบวชมาจากพระอาจารย์เชื้อสายมอญ​จากเมียนมาร์
นับเป็นพระคุณ และ เป็นมิตรภาพ "มอญ-เมียนมาร์-ไทย" ที่สำคัญ

ขอกราบพระธาตุเจดีย์มาด้วยความเคารพครับ...

ความคิดเห็นที่ 10 ni_gul ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 18/03/2017 เวลา : 17.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

เจ้าหญิง
ที่นี่กับวัดราชประดิษฐ
ออกจะเป็นวัดคู่แฝดกัน
แต่ที่โน่นเป็นวัดประจำรัชกาลเลย
ไปเลยไปเที่ยวพระราชวังจันทน์ที่พิษณุโลกกัน


ความคิดเห็นที่ 9 ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 18/03/2017 เวลา : 11.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

คุณลิงฯ

ไม่ใช่พระสิวลีหรอกครับ
ยุคสมัยนั้นนิยมเขียนกันอยู่
ถ้าจำไม่ผิดก็ที่นี่ที่วัดราชประดิษฐและ
ที่วัดปรมัยเกาะเกร็ดอีกที่หนึ่ง
หรืออาจจะวัดโสมฯไม่แน่ใจ
จะวาดพระราชพิธีสิบสองเดือนและ
การเพ่งอสุภกรรมฐาน10กอง
ซึ่งอยู่ในหมวดของกรรมฐาน40

ภาพที่ออกมาเป็นการตูนนิสตนี่มีหลายวัดมาก
งานในยุครัชกาลที่5-6ชอบใช้
ตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแต่งกาย
ในบ้านเราอย่างเสื้อราชปะแตนของช้าราชการ
ชุดฝรั่งต่างๆที่เริ่มมีอิทธิพลหรือพวกเราเริ่มเห็นกัน

วาดรูปสงกรานต์มาด้วยครับ


ความคิดเห็นที่ 8 ลิงเขียว , แม่มดเดือนMarch ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ทางแก้ว วันที่ : 18/03/2017 เวลา : 07.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับแม่มดฯ

ภาพชุดนี้เป็นสามช่วงเวลาสามอุปกรณ์
ชุดแรกสมัยก่อนมีเลนซ์ไวด์แองเกิ้ล10-20
อยู่ตัวหนึ่งเวลาถ่ายในโบสถ์รูปเดียวเก็บหมด
ชุดที่สองเลนซ์เดี่ยวเที่ยวทั่วไทย
ชุดที่สามนี่เมื่อวานซืนนี้เอง
เอากล้องมิเรอร์เลสไปต่อกับเลนซ์เก่า
ไปถ่ายท่านอินแปง ออกมาไม่ค่อยชัด(ดี)
เพราะต้องใช้แมนนัวลปรับ
คนแก่ๆมีปัญหาเรื่องตาค่อนข้างมาก
ในเรื่องโฟกัส แต่ออกมาคมบ้างเบรอบ้างโดย
ไม่ตั้งใจ แต่รู้สึกว่าได้ถ่ายรูปแบบโบราณดี

ไม่ต้องอย่างคุณตุ้มที่ไปใช้ชีวิตที่อื่นมาหลายปี
แต่ผมที่อยู่ในเมืองไทยยังตามรูปแบบของสังคม
สมัยใหม่ที่ฉาบฉวย (ตามความคิดเรา)
ไม่ค่อยจะทัน แต่คุยกับคนรุ่นนี้
(ใช้ศัพท์นี้แปลว่ายกย่อง)
ไม่ใช้คำว่าคนรุ่นใหม่ แต่เมื่อใช้คำว่าคนรุ่นนี้
เราเลยกลายเป็นคนรุ่นก่อนไปเชียว

เขาก็ว่าสถานการณ์วิธีการตีความต่างๆ
เป็นโลกของเขา(แล้วน่ะจ๊ะ)
เมื่อพวกเรา(คนรุ่นเก่า)จัดการกับปัญหา
อันซับซ้อนที่คนรุ่นเราทำไว้(เอง)ไม่ได้

ก็ปล่อยให้พวกเขาทำ
เขียนไปเรื่อยแบบไม่ประชดน่ะครับ

เดี๋ยวต้องกลับไปใช้กล้องแบบปรับแมนนัวล
ตามประสาคนรุ่นก่อนดูสนุกจัง
ที่มันควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้าง


ความคิดเห็นที่ 7 เหล่าซือสุวรรณา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 18/03/2017 เวลา : 07.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ขอบคุณครับเหล่าซือ


ความคิดเห็นที่ 6 february26 ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 18/03/2017 เวลา : 07.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ขอบคุณครับคุณ February26

ความคิดเห็นที่ 5 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 18/03/2017 เวลา : 04.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

สวัสดีค่ะ พี่ทางแก้ว นานแล้ว ไม่เจอ..เห็นบล็อกแทนกาย
"รอสี่" สร้างเหมือนวัดราชประดิษฐ์ฯ ข้างสวนวังสราญรมย์ สวยงาม มาก ภาพเขียนฝาผนัง ดอกไม้ที่เชิงภาพ เหมือนลายผ้าเลยนะคะ
"จันทน์" หมายถึง ต้นไม้ที่ชื่อ จันทน์..พระราชวังสนามจันทน์..ของ ร. หก..ที่วังนเรศฯ อาจจะมีต้นจันทน์ ก็ได้นะคะ
ชอบอีกคำจังเลย ฮิๆ ฉ้วย (ช่วย) โคลงพาไปจริงๆ เลยนะคะ
เมื่อไหร่ว่างๆ จะชวนไปเที่ยวอีกนะคะ

ความคิดเห็นที่ 4 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลิงเขียว วันที่ : 17/03/2017 เวลา : 23.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

สวัสดีค่ะ


ภาพชุดนี้มีแต่ภาพสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ
ชอบมากๆเลย
ชอบมากสุดก็หลายภาพ แต่จะบอกว่า
ชอบภาพที่ พระภิกษุลิงเขียวคิดว่า น่าจะเป็นพระสีวลี
มโน....เอง
ใช้ไม้เขี่ยไปที่ซี่โครงกระดูกค่ะ
เห็นแล้วอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
----------------

ภาพมุมสูงที่ถ่ายเพดานพระอุโบสถสีแดง
สวยงามทุกภาพเลยค่ะ สีแดงแจ่มมากๆ
-----------------
ภาพการ์ตูนนิส
อันนี้ก็น่ารักดีค่ะ เหมือนการ์ตูนจริงๆ
ดูๆแล้วแทนที่จะโกรธฝรั่งในตอนที่เข้ามาจะจ้องเอาสยามประเทศ
กลับอมยิ้มกับภาพการ์ตูนนิสซะได้ 55++

-----------------------

ยุคนี้ศาสนาพุทธของเรา เกิดวิกฤติมาก
ลิงเขียวเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
คือ ก็รู้สึกไม่ดีที่คนไทยเรา ไม่ว่าจะเป็นสงฆ์หรือฆราวาสมาปะทะทำร้ายกันเองอ่าค่ะ
เพราะไม่ว่าจะอย่างไร เราก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น
...ศาสนาพุทธยังคงอยู่ต่อไปแน่ๆค่ะ.....
คนที่เดินตามทางของพระพุทธเจ้ายังมีเยอะกว่าลัทธิจานบินค่ะคุณทางแก้ว

คุณทางแก้วสบายดีนะคะ
ลิงอยู่กรุงเทพฯละจ้า
จะอยู่ไม่กี่วันหรอกค่ะ เดวก็กลับบ้านบึงกาฬแว้วว
กลับบ้านไปสาดน้ำ เฮ้ๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 3 ลิงเขียว , ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
แม่มดเดือนMarch วันที่ : 17/03/2017 เวลา : 13.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/March

ภาพชุดนี้ฉีกแนวของคุณทางแก้วไปไกล ต้องเอามือขยี้ตาอยู่ครู่หนึ่งให้แน่ใจว่าเป็นบล็อกของคุณทางแก้ว

อยุธยาเหมือนจะมีวัดงามๆให้ค้นหา ให้สำรวจไม่สิ้นสุดนะคะ
ชอบภาพเขียนบนฝาผนังของโบสถ์ต่างๆมากค่ะ สะท้อนภาพของสังคมมุมหนึ่งได้ชัดเจนเสมอ

คนไทยยุคนี้ไม่ต้องการคิดอะไรมากมาย ไม่เฉพาะประเด็นความเป็นไปของศาสนาพุทธในบ้านเราหรอกค่ะ เรื่องอะไรๆเขาก็ไม่คิดกันทั้งนั้น ยกเว้นเมื่อมีอะไรมากระทบกับผลประโยชน์ของตัวเองโดยตรง แม่มดชินกับการมองสรรพสิ่งอย่างพิเคราะห์และพิจารณ์ตรงไปตรงมาซึ่งเป็นความปกติในสังคมเยอรมัน จึงยังคงเป็นปลาผิดน้ำอยู่จนถึงทุกวันนี้

เรื่องภาษาที่ผู้คนใช้ในการมองสงครามจากจุดยืนของตนเองทำให้คิดถึงภาษาอังกฤษ เวลาคนบริทิชพูดถึงพวกโรมัน ฝรั่งเศส เยอรมัน เขาจะบอกว่าพวกนั้น greedy และมา invaded บ้านเมืองเขา แต่พอเขาพูดถึงตัวเองว่าไปทำอะไรไว้กับประเทศในเอเซียและอาฟริกา เขาจะบอกว่าเขา conquered and ruled
ภาษามีเสน่ห์ น่าเรียน น่าเล่นอย่างนี้เอง

ความคิดเห็นที่ 2 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
เหล่าซือสุวรรณา วันที่ : 17/03/2017 เวลา : 10.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chineseclub
泰汉语与文化比较  张碧云博客

มาชมภาพถ่ายวัดในมุมที่งดงามค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
february26 วันที่ : 17/03/2017 เวลา : 09.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bang2510
The twenty-six of February 

สวัสดีครับ

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากๆ เลยครับ

ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน