*/
  • ทางแก้ว
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anuchagrid@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-10-20
  • จำนวนเรื่อง : 477
  • จำนวนผู้ชม : 299960
  • จำนวนผู้โหวต : 935
  • ส่ง msg :
  • โหวต 935 คน
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561
Posted by ทางแก้ว , ผู้อ่าน : 1081 , 16:50:42 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 8 คน เหล่าซือสุวรรณา , ni_gul และอีก 6 คนโหวตเรื่องนี้

 จากนนทบุรีสู่รัฐฉาน 

 

 

4. โ ล ก คู่ ข น า น

 

 

 

 

 

      ตั้งต้นสู่รัฐฉานด้วยทิศทางจากมัณฑะเลเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์  ความเป็นเมืองใหญ่นั้นประกอบ

ด้วยอะไรทุกอย่าง  ความเจริญ วัฒนธรรม อดีตอันแสดงที่มาที่ไป  ความกลมกลืนของวัฒนธรรมที่แตกต่างกระทั่ง

ความแปลกแยกขัดแย้งชนชาติต่างๆหลากหลายชนชาติและรวมกันในความเป็นตัวของตัวเอง  เหมือนเราเข้าไปดู

กรุงเทพฯสมัยเราเด็กๆไม่ใช่ความเจริญทางวัตถุแต่เป็นผู้คนชุมชนและความหลากหลาย   ที่กอดเกี่ยวสัมพันธ์กัน

ตลอดจนกลิ่นไอหรือกลิ่นอายของตะวันออกทำไมเดี่ยวนี้ไปเดินบนถนนในชุมชนแม้แต่บางครั้งในต่างจังหวัดภาพ

นั้นจางไป   ประวัติศาสตร์ของเราขาดหายไปหรือแหว่งวิ่นตรงไหนตรงโลกวัตถุนิยมนั่นหรือที่ฉกฉวยไป    พม่ามี

จังหวะเวลาของการปกป้องตนเองและการต่อสู้กับตะวันตก     ที่เข้ามากอบโกยทรัพยากรและสังคมต่างๆในบ้าน

เมือง  ก่อนสร้างลัทธิชาตินิยมอันเข้มแข็งจริงๆภาพของปฎิกริยาเช่นนี้    เป็นภาพเดียวกันกับทุกเมืองอาณานิคม

และพม่ากับอินเดียนี่ก็เป็นประเทศที่ดูเป็นคู่ที่มีอะไรคล้ายกัน  โดยเฉพาะการต่อต้านและการจัดการชุมชนระบบ

ระเบียบจากผู้นำที่ต้องมีอุดมการณ์เพราะผ่านช่วงเวลาวิกฤตของประเทศ      หลังจากสงครามครั้งที่แล้วและจน

ได้รับเอกราช   ผลต่อเนื่องไม่อาจสรุปว่าเป็นผลดีหรือผลร้าย  แต่ในสายตายูเอ็นหรือกระบอกเสียงแห่งความถูก

ต้องชอบธรรมของตะวันตกก็ต้องว่าเป็นผลร้ายแน่ และก็เป็นเรื่องน่าตลกหรือเกมส์การเมืองโลกที่ในช่วงสงคราม

เย็นยังดันให้คนพม่าคนหนึ่งเป็นเลขาธิการฯ     ถ้าเคยได้ยินศัพท์ที่คุ้นเคยของหนังวิทยาศาสตร์หลายเรื่อง"โลก

คู่ขนาน" เราอาจจะต้องคุยกันเรื่องวิชาการที่พวกเราไม่รู้จริง บนความไม่รู้จริงเวลาเราคุยอะไรกันกับเพื่อนในเรื่อง

ที่ไม่รู้จริงมันช่างสนุกและยืดยาวและต่อยอดไปได้ไกลและสามารถใช้เวลาอวดรู้กันไปกันมา    เช่นเรื่องการเมือง

เรื่องวิญญาณ เรื่องลึกลับปิดบังต่างๆ เรื่องศาสนา  เรื่องนินทาบุคคลที่สาม ฯ      โลกคู่ขนานเช่นเรื่อง ควอนตัม

สตริง อุโมงค์หนอนกระทั่งไปถึงเรื่องมิติและจิตวิทยาก็อาจจะคล้ายกัน     แต่โลกคู่ขนานที่ผมจะกล่าวมาอาจไม่

ซับซ้อนอะไร   แต่อยากจะให้ดูการเปรียบเทียบด้วยกายภาพของประเทศในอาเซียนสามประเทศ   ที่มีขนาดใกล้

เคียงกันโดยประมาณ  คือพม่า  ไทยและฟิลิปปินส์   มีเรื่องหลายๆเรื่องในโลกคู่ขนานนั้นโดยเฉพาะลักษณะกาย

ภาพของบ้านเมืองและโครงสร้างของคนชุมชน  ของสามประเทศที่อยู่บนเส้นรุ้งและมีมวลใกล้เคียงกัน ซึ่งน่าสนใจ

การเปรียบเทียบเรื่องราวต่างๆในการแสดงตัวตนของพวกเขา  แต่ในที่นี้ขอมองไทยกับพม่าก่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ไทยกับพม่าเติบโตด้วยกันมาในประวัติศาสตร์แม้ถ้าจมลึกไปในสายวิชาการก็จะบอก

ว่าไทยวันนี้หรือพม่าวันนี้ไม่ใช่เป็นอย่างครั้งอดีตในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเชื้อชาติ      แน่นอนการทรงอำนาจ

ของประวัติศาสตรฺ์เป็นเรื่องเชื้อชาติ  แต่ความจริงไม่เคยมีเชื้อชาติบริสุทธิ์ของมนุษยชาติในที่ใดใดเลย   โลก

คู่ขนานระหว่างเรา  โลกคู่ขนานชุดแรกเกิดจากการเป็นเมืองขึ้นของตะวันตก    สภาพแวดล้อมของประเทศใช่

ช่วงเวลานั้นจากแคว้นอาณาจักรก็ต้องกลายเป็นประเทศแล้วตามภาวะการป้องกันตัวจากผู้รุกราน  ฝรั่งชุดแรก

เข้ามาในทีท่าที่เป็นมิตรเป็นพ่อค้าและนักสอนศาสนาเข้ามากับวิทยาการความเจริญ   แต่แอบทำบันทึกต่างๆ

บันทึกแผนที่จดพิกัดจดร่องน้ำเพื่อให้เรือเข้ามายังพื้นที่เป้าหมายได้    จดตำแหน่งสถานที่และตัวอาคารทาง

ความมั่นคงของอาณาจักรและเมืองต่างๆไว้  จุดอ่อนจุดแข็งของชัยภูมิต่างๆในพื้นที่และเราก็เรียกอะไรอย่างนี้

ว่า วิทยาการ   ความก้าวหน้า   บทเรียนหลายๆบทเรียนของพม่าเช่นการถูกตีความเรื่องต่างๆในราชวงศ์ไปใน

ทางลบ ไม่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่แต่ก็เป็นอุบายและแผนที่ฝรั่งวางแผนไว้ด้วยส่วนหนึ่ง จนถึงวันนี้เรายังมีภาพพจน์

ต่อกษัตริย์และมเหสีองค์สุดท้ายของพม่าในทางลบอย่างฝรั่ง      นึกถึงที่วันนี้ฝรั่งก็ใช้บทเรียนเดียวกันมายุให้

ประเทศต่างๆแตกแยกแล้วโจมตีในหลายๆตัวอย่างเช่น อิรัค ลิเบียฯ            กลับมาที่ไทยไทยใช้มุมมองต่อ

โลกคู่ขนานของพม่าที่เสียเมืองไปก่อนในช่วงประมาณปลายรัชกาลที่สาม   และปรับท่าทีต่างๆของตนกับชาว

ต่างประเทศ ดำเนินวิเทโศบายสืบต่อมาตั้งแต่รัชกาลที่สามลงมา  อาจจะตัดสินไม่ได้ว่าเราประสบความสำเร็จ

กับวิธีการหรือไม่      บางทีการที่ไม่เป็นเมืองขึ้นก็เป็นเงื่อนไขเฉพาะตัวที่ผูกโยงกับปัจจัยต่างๆในช่วงเวลานั้น 

เหตุผลมากมายเช่นกันชน  สงครามโลก  ทัศนวิสัยของผู้ปกครอง  และกลุ่มอาณาจักรตอนกลางที่ไม่ติดทะเล

บนโลกแห่งความเป็นไปและความจริงมันมีสิ่งต่างๆและตัวแปรไปมาเกิดขึ้นเสมอ   โลกคู่ขนานของเรากับพม่า

ในหลายช่วงเวลา     ยิ่งในสมัยอยุธยาสุโขทัยและล้านนาเดี๋ยวกลมกลืนเดี๋ยวขัดแย้งและทิศทางที่ต่างคนต่าง

ตัดสินใจต่อประเทศของตน    คือการเกิดขึ้นกลายเป็นความมั่นคง ความสมดุล   ความเสถียร  และในปัจจุบัน

สภาวะต่างๆเหล่านั้นยังมีโอกาสพลิกผันที่โลกจะปรับตัวครั้งใหญ่ต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

            เมื่อเรามองทั้งสองมุมในแง่ต่างๆของประเทศเราทั้งสองไปพร้อมกัน   เราเริ่มจะเห็นอะไร

หลายอย่างที่สอดคล้องและตรงข้าม      ศาสนาพุทธในภาคของรูปธรรมและนามธรรมคุณภาพของสังฆะและ

ศาสนิก  เศรษฐกิจที่เติบโตการกระจายรายได้ของพลเมือง    การเมืองที่ผ่านมาและทิศทางในการปกครองใน

ปัจจุบัน    ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของประชากร เรามีทะเลเป็นปลายทางตอนใต้   มีขุนเขากว้างใหญ่

ทางเหนือและสายน้ำหล่อเลี้ยงความอุดมของผู้คนจากขุนเขานั้น   ประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศกอดเกี่ยว

กันไปมา  และโดยเฉพาะบ้านเราที่ย้ำทำย้ำคิดแต่เรื่องกรุงศรีแตกจนคนส่วนใหญ่มีทัศนะคติเป็นลบ   จากการ

ครอบงำของลัทธิชาตินิยมช่วงสงครามโลก  ตอนไปที่พม่าและฉานทัศนะคติของผู้คนโดยรวมต่อเรากลับดีมาก

ยิ้มแย้มแจ่มใสช่วยเหลือกุลีกุจอเหมือนบ้านเมืองเราในอดีต จนรู้สึกอายในความคิดที่ถูกครอบงำของเรา   การ

เสียเมืองให้กับฝรั่งในรูปธรรมและในนามธรรม     ของทั้งสองประเทศเมื่อเปรียบเทียบกันก็ย่อมเห็นอะไรหลาย

อย่างที่ผลักดันให้เกิดเป็นเราวันนี้   โลกในอีกร้อยปีข้างหน้าโลกคู่ขนานของพวกเราจะเป็นอย่างไร  โลกที่หมุน

เวียนไปในยุคที่แล้วที่คนจีนสร้างตัวจากคนใช้แรงงานมาขุดคลองมาสร้างเมืองมาทำทางรถไฟฯลฯ  และจนก้าว

มาเป็นผู้กุมเศรษฐกิจในบ้านเราปัจจุบัน   ในอีกยุคหนึ่งเรามีคนงานพ่อครัวแม่ครัวในภัตตาคารจีนภัตตาคารญี่ปุ่น

แม้แต่ภัตตาคารฝรั่งมาจากคนไทยต่างจังหวัด   ที่มาฝึกฝนจากพื้นฐานจนเป็นผู้เชี่ยวชาญ      ผ่านมาถึงยุคนี้ที่

คนพม่าเข้ามาทำงานที่บ้านเมืองนี้มากมายทำสารพัดเป็นมากกว่าล้านคนในเวลานี้     โลกสามารถเปลี่ยนแปลง

ไปในช่วงเวลาที่ไม่นานเลย    โลกคู่ขนานของเราทั้งสองต่างก้าวเดินไปด้วยกันและบนความแตกต่างนั้นมีความ

งามของผู้คนกอดเกี่ยวกันไปตลอดเส้นทางคู่ขนานนั้น

 

 

 

ทางแก้ว

ปลายมกราคม  2561

 

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
feng_shui วันที่ : 18/01/2018 เวลา : 23.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ในความเหมือน มีความแตกต่าง ในความต่าง มีความคล้ายคลึง

ความคิดเห็นที่ 9 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 16/01/2018 เวลา : 17.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

รับทราบค่ะ ^^

ความคิดเห็นที่ 8 ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 16/01/2018 เวลา : 13.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

คุณลิงเขียว

เรื่องกรุงศรีฯแตกนี่เป็นเรื่องใหญ่
ของนักวิชาการประวัติศาสตร์มาก
อาจจะไม่ใช่ในรายละเอียด
ว่าอะไรถูกผิดอย่างไร

แต่เป็นทิฐิมานะของชาวบ้านอย่างเรา
ที่ถูกครอบงำมา
และทิฐิมานะของนักประวัติศาสตร์

จนป่านนี้แบบเรียนของกระทรวงยังมีภาพ
ที่ทำให้ประวัติศาสตร์
เป็นเพียงเรื่องของความทรงจำ
ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้

ในแบบเรียนนั้นกลับไม่มีเรื่องที่
อยุธยาไปตีเมืองพระนคร
จนอาณาจักรขอมอันยิ่งใหญ่ราบเรียบไป
นี่ยังไม่พูดถึงลาวและเขมรเลย

เราเรียนประศาสตร์เพื่อรู้ที่มาที่ไป
แต่ไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้
กับการก้าวเดินไปข้างหน้าเลย


ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 16/01/2018 เวลา : 06.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

เจ้าหญิง
เดี๋ยวต้องไปอีก
ไปแบบช้าๆ เดินช้าๆ กินช้าๆ
ตามรอยเจ้าหญิงแล้วกัน


ความคิดเห็นที่ 6 ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 16/01/2018 เวลา : 06.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

คุณสำรวจฟ้า

เด็กไทยไปทำงานตาม
โรงงานใหญ่ สำนักงานใหญ๋
ระบบราชการ
ระบบอุตสาหกรรม

ได้แต่สร้างเชื่อมั่นกับตนเอง
แต่ไม่ได้ความเชี่ยวชาญ
วิชาชีพบางวิชาชีพ
ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ

วันที่ไม่มีคนไทยเชี่ยวชาญในบางเรื่องแล้ว
เขาก็ค่อยๆกุมวิถีทางนั้นๆ
จากเล็กๆจนใหญ่
อีกยุคหนึ่งเราก็จะต้องไปเป็นลูกน้องเค้า


ความคิดเห็นที่ 5 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 15/01/2018 เวลา : 23.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

ลิงเขียวเพิ่งเลิกงานค่ะ
เพื่อนแซวว่า
จิ้มอะไร จิ้มไป ยิ้มไปยังกับคุยกับแฟน

555+++บ้าเหรอ

ลิงบอกว่า

อ่านเรื่องราวประเทศพม่า
มันไม่มีไรน่าขำหรอก
แต่ลิงนึกภาพหม่องเอาของไว้บนศีรษะน่ะ มันฮา
เลยเม้นท์ไป...ยิ้มไป :)

คนไทยคอแข็ง
เฉพาะนักดื่ม เอิ๊กๆ

ความคิดเห็นที่ 4 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 15/01/2018 เวลา : 23.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

อ่อ
คนพม่าชอบเอาของวางไว้บนศีรษะ
บางทีก็เป็นกาละมัง
บางทีก็ถุงข้าวสาร
หูย... เทพ
แอบกลัวพวกนางคอหัก =_=^

ความคิดเห็นที่ 3 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 15/01/2018 เวลา : 23.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

สวัสดีค่ะ

อ่านแล้วฮาตรงที่ว่า
ประเทศไทยชอบย้ำคิดย้ำทำเรื่องพม่าทำกรุงศรีฯของเราแตก
ยุเหลือเกินให้ประชาชนไม่ชอบประเทศนี้
ลิงเขียวคิดแบบนี้จริงๆนะ

เฮ้ย
คือ ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
คิดไรมากเล่า
และมันก็เป็นอดีตอันยาวนานมาแล้ว

แต่หลายครั้งคนไทยหลายคนก็ชอบด่าชาวพม่า
..พวกคู๊ณ หมายถึงพี่ไทยแยกแยะพงศาวดารกับปัจจุบันมิออกเร้อ

....
ทั้งๆที่ คนพม่าชอบคนไทยมาก
อันนี้จากลิงตามอ่านบล็อกของคุณหมอที่โอเคนี่แหละ
และจากที่ลิงเห็นแรงงานพม่าแถบ้านอ่าค่ะ
เขาสงบเสงี่ยมเจียมตัวมากๆเลย
ลิงว่า พวกเขาน่ารักออก
ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่า
...คนเลวมีอยู่ทุกหย่อมหญ้า...พม่าที่มันน่าตื๊บอันนี้ก็มี


วันก่อนมีสาวฟิลิปปินส์มานวด
มองแวบแรกนึกว่าคนไทย
อ่าว..พูดอังกฤษแฮะ
คนบ้านนี้หน้าตาเขาคล้ายคนไทยเลยอะ

ความคิดเห็นที่ 2 ลิงเขียว , ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
Chaoying วันที่ : 15/01/2018 เวลา : 20.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

หวัดดีพี่ทางแก้ว
ทำไมเจ้าหญิงถึงชอบเดินทางไปพม่า ก็เพราะความโหยหาวิถีชีวิตสิ่งต่างๆ ที่ไทยเคยเป็นในอดีต แต่ปัจจุบันหายไป กลับพบในพม่า

ความคิดเห็นที่ 1 ลิงเขียว , ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
สำรวจฟ้า วันที่ : 15/01/2018 เวลา : 20.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

เหมือนเป็นการยึดครองโดยไม่รู้ตัว อาชีพทั้งหลายได้เปลี่ยนมือไปอยู่กับคนพม่า ทักษะความเชี่ยวชาญค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเป็นเจ้าของกิจการและธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน