*/
  • ทางแก้ว
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anuchagrid@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-10-20
  • จำนวนเรื่อง : 477
  • จำนวนผู้ชม : 299960
  • จำนวนผู้โหวต : 935
  • ส่ง msg :
  • โหวต 935 คน
วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561
Posted by ทางแก้ว , ผู้อ่าน : 1711 , 11:12:01 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 8 คน ni_gul , Surakant และอีก 6 คนโหวตเรื่องนี้

 

จากนนทบุรีสู่รัฐฉาน 

 

5.พระราชวังแห่งมัณฑะเล ๑.

 

 

 

 

                    กึ่งกลางของประเทศพม่าถ้าลากเส้นจากเหนือมาใต้และตะวันตกมาตะวันออก     โดยประมาณ

เราจะพบเมืองหลวงเก่าของพม่าเมืองนั้นคือมัณฑะเล  ศัพท์คำว่ามัณฑะเล ดูจะพ้องกับคำว่ามันดาลาที่หลายคน

อาจจะคุ้นเคยจากแนวความคิดสายทิเบตหรือมณฑลในสายอินเดีย  จริงๆเมืองหลวงนี้เพิ่งสร้างมาไม่นานนักและ

รับใชักษัตริย์มาอยูเพียงสองรัชกาลเท่านั้นเอง   จุดมุ่งหมายที่ย้ายเมืองมาจากเดิมคือสร้างชัยภูมิใหม่ป้องกันการ

รุกรานจากอังกฤษ เมืองตั้งด้วยวิธีการของศาสตร์ชัยภูมิในภูมิภาคนี้มีแม่น้ำมีภูเขาและที่สำคัญคือที่ตัวพระราชวัง

ซึ่งขุดคูรอบพื้นที่อย่างใหญ่โตโอ่อ่ามากถ้าใครเคยเห็นรูปมันดาลาของทิเบต    จะเห็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันเป็น

ชั้นๆทิศทั้งสี่คือเหนือใต้ออกตกมีช่องประตูเข้าทุกทิศรอบกรอบจตุรัสจนถึงแกนกลาง    ภาพของการวางผังที่นี่ก็

เป็นเช่นนั้น

 

ขอบคุณภาพจากวิกิพีเดีย

 

รูปมันดาลาบนทังก้า ทิเบต ขอบคุณภาพจากวิกิพีเดีย

 

 

 

 

 

 

 

 สำเนาจากสารคดีของไทยพีบีเอสเห็นความโอ่อ่าของการจัดรูปพื้นที่มาก

 

ทรงผังเมืองรูปจตุรัสตรงทิศหันด้านทางเข้าวังจากแม่น้ำทางทิศตะวันออก  รูปจากกลูเกิลเอิร์ท 

 

 

 

 

 

 

               วิธีคิดของการสร้างเมืองหรือสร้างวังในอดีตที่อยู่ในช่วงเวลาร่วมสมัยสามร้อยถึงสองร้อยปีก่อนนั้น

ในภูมิภาคนี้มีความคล้ายคลึงกันมีกฎเกณฑ์วิธีคิดรวมๆกันหลายทฤษฎี    โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมาทางพราหมณ์

หรือฮินดู  เริ่มด้วยเค้าโครงเป็นรูปสี่เหลี่ยมอิงเขาและแม่น้ำ       ถ้าเราเปรียบเทียบอย่างกรุงเทพฯและเชียงใหม่

ก็เช่นเดียวกัน   แต่อย่างมัณฑะเลนี่ยิ่งดูขึงขังกว่าด้วยเจตนาสร้างเป็นชัยภูมิรับศึกแทนตองอูเอาทีเดียว  เส้นรอบ

ของคูน้ำชั้นนอกกำแพงน่าจะมีระยะทางไม่ต่ำกว่าสองกิโลเมตร   และคูน้ำก็ตรงเรียบและมีขนาดกว้างมากทีเดียว

เมื่อมานึกถึงเชียงใหม่ชั้นนอกของกำแพงเมืองระยะทางระหว่างแจ่งต่อแจ่งในเชียงใหม่น่าจะประมาณหกเจ็ดร้อย

เมตร กรุงเทพก็ดีเชียงใหม่แม้แต่อยุธยาที่เมืองล่มไปแล้วเรายังเห็นรูปรอยของฐานสิ่งก่อสร้างในเมืองได้ชัดเจน

เมื่อเข้าไปในกรอบพระราชวังซึ่งเป็นพื้นที่ที่กษัตริย์พักอาศัยนั้น  ต้องถือว่ามีการบูรณะมาตลอดสมัยเดิมผู้คนแม้

แต่กษัตริย์อาศัยอยู่ในอาคารไม้เป็นหลัก  อาคารที่จะสร้างเป็นปูนจะเป็นพวกวัดและวังส่วนกลางจนอาจจะพัฒนา

มาในรุ่นหลังที่กษัตริย์เข้ามาอยู่ในอาคารปูนมัณฑะเลอยู่ตรงรอยต่อของยุคสมัย   เท่าที่เห็นภาพมีส่วนหนึ่งที่เป็น

ครึ่งไม้ครึ่งปูน   โดยปูนจะเป็นฐานในช่วงเสาหรือชั้นล่างและไม้อยู่ตอนบน    แม้น่าเสียดายที่พระราชวังดังกล่าว

สูญไปกับสงครามโลกครั้งที่สองจากการทำลายด้วยระเบิดของสัมพันธ์มิตร       ด้วยเหตุผลว่าวังที่นี่เป็นที่ตั้งของ

ที่มั่นทางทหารของญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตามเค้าโครงของฐานรากเป็นสิ่งที่เรายังเก็บภาพของอาณาจักร

อันยิ่งใหญ่อาณาจักรหนึ่งในประวัติศาสตร์

 

            พม่าได้สร้างพระราชวัง   อันที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นภาพจำลองของวังที่ถูกทำลายไป  แม้รายละเอียด

ปลีกย่อยอาจจะไม่ครบสมบูรณ์แต่ภาพรวมหรือภาพหลักก็คงทำให้เราเห็นร่องรอยของวังเดิมได้ซึ่งจุดประสงค์ก็เป็น

เช่นนั้น    มีวังของพระเจ้ามินดงในมัณฑะเลอยู่ที่หนึ่งซึ่งท่านยกถวายให้วัด  และเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องเข้า

ไปชม   ที่วังที่ยกให้วัดนี้รอดพ้นภัยสงครามมาได้และอาจทำให้เราปะติดปะต่อรูปรอยกลับไปที่วังจำลองในพื้นที่จริง

นี้ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 แท่นว่าราชการกษัตริย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          นึกถึง  ตนเองถ้าเป็นผู้แปลกหน้าที่เข้ามาในพระราชวังเป็นครั้งแรกเมื่อมองเห็นความน่าเกรงขาม

ของสถานที่ตั้งจากถนนอันกว้างขวางมองเห็นภูเขาที่ปลายถนนนั้น กำแพงเมืองสูงใหญ่   คูน้ำขนาดใหญ่รายล้อม

เป็นเส้นตรงเป็นระเบียบ  เมื่อเข้าไปในตัวกำแพงก็ถูกวงกตของมันดาลาโอบรัดและควบคุมไว้ผ่านกำแพงชั้นต่อมา

และต่อมาตามแต่ระบบระเบียบและวิธีคิดของเจ้าของสถานที่     จากนั้นก็มีถนนยาวนำทิศทางสู่กำแพงชั้นสุดท้าย

และเข้าสู่ตัวพระราชวัง        วงกตเช่นนี้สามารถกำหนดทิศทางนำตามที่เจ้าของสถานที่ต้องการได้อาจจะเป็นการ

ต้อนรับแขกจากเมืองประเทศราชหรือเมืองที่ต้องการมิตรไมตรีต่างๆในรูปแบบใดใดได้   จารีตเช่นนี้เรายังเห็นอยู่

ในทังก้าหรือรูปเขียนของทิเบตซึ่งผังวัดวังและคติคิดทางศาสนาในทิเบตก็ใช้แนวความคิดเช่นเดียวกัน   และการ

นำมุมตาพวกนี้ก็ถูกสอนกันในโรงเรียนสถาปัตยกรรมในสมัยก่อนเช่นกัน   เพื่อมองและศึกษาวิธีคิดของคนรุ่นก่อน

ว่าในการจูงทิศทางเพื่อเข้าไปถึงแกนกลางของงานสถาปัตยกรรม        เวลาทำงานจริงเมื่อมีการกำหนดตำแหน่ง

แรกก็จะกำหนดตำแหน่งต่อต่อไป       เหมือนทิศทางการเดินของผู้คนที่เราต้องการจะให้เขามองเห็นอะไรในงาน

สถาปัตยกรรมจุดเด่นจุดตกกระทบ     การจำเจซ้ำซากแพทเทริน์  เพื่อนำสายตา ฯลฯ      และสถาปัตยกรรมที่ดี

ก็อยู่ตรงนี้คือมีความกลมกลืนตลอดจนสัมพันธ์กับผู้คนและพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ออกแบบอาคารนั้น

 

 

 Madalay Palace  2018       300G Canson 31.5x59.6 cm

 

 มุมนิยม ตำแหน่งมองพระราชวังอยู่ที่หอสูงสำหรับตรวจการณ์(ดูดาว)ในพระราชวัง

สามารถเห็นเขาอยู่ด้านหลังเห็นแล้วนึกถึงเมืองเชียงใหม่ที่ด้านหลังเป็นดอยสุเทพ

 

 

 

 

         ศัตรูจากตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษ  เข้มแข็งมากโดยเฉพาะการคิดค้นอาวุธปืนทำลายล้าง

ได้ไกลตลอดจนรูปแบบและวิธีของการทหาร    เรือปืนมาลอยด้านแม่น้ำห่างจากเมืองสักสี่ห้ากิโลเมตร  หอสูง

ในพระราชวังก็น่าจะเป็นที่สังเกตุการณ์จากเรือที่เข้ามาในแม่น้ำมากกว่าหอดูดาวอย่างที่เขาว่ากัน      วันที่เป็น

ผู้แพ้ของพระเจ้าสีป้อลูกของพระเจ้ามินดง  เท่ากับพระราชวังนี้ถูกใช้มาเพียงสองรัชกาลและเป็นเวลาสิบกว่าปี

เท่านั้น      ผู้ชนะนั้นย่อมสามารถเขียนประวัติศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวง เพื่อหาเหตุอันชอบในการเข้ายึดพม่าได้

ทุกกรณี  หมาป่าที่พาลหาเรื่องลูกแกะย่อมกล่าวโทษลูกแกะได้แม้แต่ยามที่ลูกแกะยืนอยู่เฉยเฉย       ประวัติ

ศาสตร์พม่าช่วงสิ้นสุดราชวงศ์คองบองหรืออลองพญานั้นจึงฉาบทาไปด้วยอคติของผู้ชนะ  โดยเฉพาะมุมมอง

ที่แตกต่างของตะวันตกและตะวันออก  ประเพณี   วิถีชีวิต การสืบราชบังลังก์       การปกครองของวังในฯแล้ว

อังกฤษและเจ้าอาณานิคม ก็ร่ำรวยจากทรัพย์สินของกษัตริย์ และทรัพยากรของประเทศต่างๆอันอุดม  ใครเคย

ทวงถามความชอบธรรมของผู้ชนะได้บ้างไหม         โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งล้ำค่าอันมีเจ้าของและที่มาที่ไปยัง

สามารถโอ่อวดชาวโลกได้อย่างภาคภูมิใจ  ไว้ในบริติชมิวเซียมหรือลูฟว์   ฯ

 

 

 

 

 

 

ทางแก้ว

ปลายมกราคม 2561

 

 

 ต่อตอนที่สอง

 

 

    อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 04/02/2018 เวลา : 18.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับเจ้าหญิง

พอดีเพิ่งมาเที่ยวพม่าอย่างจริงจังในวัยนี้
แต่เคยแว๊บๆเช้าเย็นกลับแถวระนองและเชียงราย
นึกเสียดายว่าเอ๊ะเรามัวทำอะไรอยู่
พม่าสนุกมากและปลอดภัยมาก
ข้อมูลหลายเรื่องถ้าผิดก็ต้องวานผู้เชี่ยวชาญ
พื้นที่อย่างเจ้าหญิงทักบ้าง
ยังหวังว่าจะไปมัณฑะเลอีกครั้ง

ดูซิเขียนมัณฑะเล ยังไม่เหมือนกับ
ที่เจ้าหญิงเขียนเลย
เป็นความดื้อรั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้
ที่แกล้งเขียนให้ไม่ตรงกับ
ภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทย
ภาษาพม่าเขาอ่านว่าอะไรน่ะครับความคิดเห็นที่ 12 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 04/02/2018 เวลา : 06.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ย่อหน้าสุดท้าย..การตกอยู่ภายใต้อังกฤษ
ไม่ต่างอะไรกับเมืองต่างๆ ที่อังกฤษ และฝรั่งเศสเข้ารุกรานและปกครอง
มัณฑะเลย์ เป็นยุคเดียวกับ รัชกาลที่ 5 และที่ 6 ของไทยที่เราก็เสียดินแดน พม่าโดนอังกฤษรุกรานหลายรอบกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 พระราชวังมัณฑะเลย์จึงถูกทำลายอย่างน่าเสียดาย ชาติตะวันตกต่างหากที่เป็นตัวทำลายอย่างแท้จริง
พระราชวังจำลองที่เห็นทุกวันนี้ คงจะไม่เหมือนและไม่ได้ครึ่งของของจริงด้วยซ้ำไป เมื่อเข้าไปดูจึงวังเวง ว่างเปล่า แต่หากจินตนาการถึงของเดิม อลังการมากๆ เช่นเดียวกับ พระราชวังพระเจ้าบุเรงนองที่เมืองหงสาวดี
เจ้าหญิงเที่ยวมัณฑะเลย์หลายรอบ และคงไปอีก แต่ ไม่ได้เข้าไปในพระราชวังมัณฑะเลย์นานมากแล้ว มาอ่านเอ็นทรีนี้ของพี่ทางแก้ว แล้ว สนุกมากและชอบมากค่ะ ได้ความรู้อีกด้านที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง นอกเหนือจากประวัติศาสตร์

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 03/02/2018 เวลา : 12.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ครับคุณสำรวจฟ้า
กิจการนี้เพื่อป้องกันอังกฤษโดยเฉพาะ
กระนั้นยังป้องกันไม่อยู่
จากเรือปืนที่ลอยอยู่ที่แม่น้ำ
และอาวุธที่ทันสมัยกว่า

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 02/02/2018 เวลา : 20.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับเหล่าซือ
เรื่องนี้กับมาสอดคล้อง
กับกระแสตอนนี้เรื่องสถานทูตอังกฤษ
บางที่ต้องมีอะไรเกิดกับตัว
ถึงจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆ
ถึงจะพออ่านให้เข้าใจ
ก็ต้องเกิดแรงบีบคั้น
ถ้าบอกว่าตอนนั้นยกให้เขา
แต่ตอนนั้นเราถูกบีบให้ยกให้เขา
เขาจะให้ถูกก็ได้หรือผิดก็ได้
แล้วแต่ใครมอง


ความคิดเห็นที่ 9 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สำรวจฟ้า from mobile วันที่ : 02/02/2018 เวลา : 04.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

กว้างขวางใหญ่โตมาก กรุงเทพฯเชียงใหม่ เล็กไปเลยเมื่อเทียบกับมัณฑะเล

ความคิดเห็นที่ 8 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
เหล่าซือสุวรรณา วันที่ : 01/02/2018 เวลา : 20.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chineseclub
泰汉语与文化比较  张碧云博客

อังกฤษและเจ้าอาณานิคม
ก็ร่ำรวยจากทรัพย์สินของกษัตริย์
และทรัพยากรของประเทศต่างๆ อันอุดม
ใครเคยทวงถามความชอบธรรมของผู้ชนะได้บ้างไหม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งล้ำค่าอันมีเจ้าของและที่มาที่ไปยังสามารถโอ่อวดชาวโลกได้อย่างภาคภูมิใจ ไว้ในบริติชมิวเซียมหรือลูฟว์ฯ
.....
อ่านถึงตรงนี้ก็สะท้อนใจค่ะ
บ้านเราไม่ได้สอนประวัติศาสตร์ในเชิงแบบนี้ค่ะอาจารย์ทางแก้ว
สอนแต่ว่า ประเทศนั่นนี่เจริญรุ่งเรืองมาก .....

ความคิดเห็นที่ 7 ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 30/01/2018 เวลา : 07.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

คุณลิงเขียว

จริงจริงผมไม่ได้เขียนอะไรออกมา
เพื่อทวงถามหรือทวงคืนอดีตอะไรนัก
เพราะทวงไปก็คงไม่ได้
หรือได้มาก็เป็นเพียงของปลอม
เหมือนทับหลังอะไรทำนองนั้น

แต่เพียงเห็นทิศทาง
ในรุ่นลูกหลานของพวกเรา
ที่เห็นว่าอารยะนั้นอยู่ที่ด้านนอก
อยู่ที่เทคโนโลยี่ของผู้อื่น
และติดตามสิ่งต่างเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว
ซึ่งโทษพวกเขาก็ไม่ได้

แต่อยากจะให้พวกเขาหาอารยะที่พวกพวกเขา
มีอยู่แล้วในสายเลือดจากบรรพบุรุษ
ของพวกเขาที่ถูกทำให้ไม่เห็นคุณค่า
อนาคตของประเทศเรา
จะไปทางไหนได้
ถ้ายังเป็นผู้ตามกันอยู่


ความคิดเห็นที่ 6 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 29/01/2018 เวลา : 11.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

ปวดใจนะคะ

ถ้าเห็นสมบัติในชาติของเรา
ไปจัดแสดงอยู่บ้านเมืองอื่น
และสมบัติชาติของเรา
ยังถูกตีตราว่าเป็นของบ้านเขา

ความคิดเห็นที่ 5 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 29/01/2018 เวลา : 11.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

รับทราบค่ะ
ถ้ามีโอกาสจะแวะเข้าไปเยี่ยมชมตามที่บอกมาลิงเขียวเคยไปโรม2ครั้ง
แต่ไม่เคยเข้าไปนครวาติกันเลยค่ะ
ดูเหมือนจะต้องขอเอกสารเพิ่มเติมนี่แหละ
แม้ว่าวาติกันจะอยู่ในโรมแต่ถ้าจะเข้าไปในรัฐเล็กๆแห่งนี้มันเหมือนมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาอีก
เลยได้แต่ด้อมๆมองๆประตูรั้ว

ส่วนของอียิปต์เป็นอะไรที่น่าสนใจอีกแหละ
ลิงว่าภาพเล่าภาพเขียนของอียิปต์บรรดาฟาโรห์ทั้งหลายเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ในความน่าสนใจแอบหลอน
สุสานตุตันคาเมนเอย..
มัมมี่คืนชีพเอย
หรือฮอลีวู๊ดเอามาทำหนังชวนสยองก็ไม่รู้เนาะ มันเลยทำให้เราคิด
ลิงค่อนข้างจะชอบอ่านดินแดนไอยคุปต์ค่ะ
มโนถึงฟาโรห์หล่อๆ
..ตะ ตะ แต่
เฮ้ย!อย่าไปเที่ยวเชียวนา
ดินแดนเหล่านี้มันมีอาถรรพ์
หนังพาหลอน


ในละครเรื่อง..รากนครา..
ตอนจบมีให้กษัตริย์และราชินี
ระเห็ดลงเรือไปอยู่อินเดีย
ในละครเป็นประเทศสมมุตินะคะแต่ดูการแต่งตัวยังไงก็พม่าแน่ๆ
อังกฤษต้อนไปค่ะ
โอเค...กษัตริย์อ่อนแอ หูเบา
อยู่ใต้อำนาจราชินี
แต่..เฮ้ย มันการเมือง การมุ้งประเทศเขานะ
เรามองมุมนี้ แต่ประเทศใหญ่ๆมองอีกมุม เหอๆ

ความคิดเห็นที่ 4 ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 29/01/2018 เวลา : 07.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

คุณลิงเขียว

การเนรเทศกษัตริย์พม่าไปอินเดีย
การเนรเทศกษัตริย์อินเดียไปพม่า
แล้วยัดเยียดความไม่ชอบธรรมในการปกครอง
นั้นเป็นต้นทางของหลายๆเรื่อง
ที่เราไม่ค่อยได้รับรู้ในรายละเอียดย่อย

ไม่ว่าพวกเขาชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมอย่างไร
ก็ต้องเป็นเรื่องภายในบ้านเขา
และสำคัญที่สุดคือการปกครองผู้คน
ของเจ้าอาณานิคม เพื่อผลประโยชน์มากที่สุด
อย่างโหดร้าย อดอยาก
และแบ่งแยกเชื้อชาติ
แบ่งแยกชนชั้น
ในประเทศให้ชัดเจนขึ้น

เวลาผ่านมาถึงยุคสมัยที่เราเริ่มมอง
ความจริงและการหลอกลวง
ของกลไกประวัติศาสตร์
และพิสูจน์ว่าประวัติศาสตร์นั้น
สามารถสร้างอนาคตข้างหน้าของพวกเราได้


ความคิดเห็นที่ 3 ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 29/01/2018 เวลา : 06.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีครับคุณลิงเขียว

ดูจากอียิปต์ก็ได้ครับ
พิพิธภัณฑ์ที่อียิปต์แสดง
สมบัติของชาติมีน้อยนิดเดียว
แต่พิพิธภัณฑ์ในยุโรปที่แสดงห้องอียิปต์นั้นยิ่งใหญ่มาก
และในบริติชมิวเซียมห้องอียิปต์
ยิ่งใหญ่กว่าในอียิปต์ซ่ะอีก
นี่ยังไม่นับผู้ร่วมอุดมการณ์อย่างที่เศษและเลี่ยนอีก
(อาจจะมีมากกว่านี้)
ที่เลี่ยนมีที่ตูรินและผู้ร่วมอุดมการณ์คนสำคัญ
คือที่วาติกันเป็นห้องขนาดใหญ่พอควร
วาติกันน่ะวาติกัน


ความคิดเห็นที่ 2 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 28/01/2018 เวลา : 23.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

เม้นท์แรก ฮี่ๆ

เห็นหลายคนเขาจะภูมิใจม็อกๆ
เวลาได้เม้นท์แรก ^^

ลิงเอาบ้าง =_=^

#สาระน่ะมีมั้ยคุณลิงเขียว
ถามตัวเองเบาๆค่า

ความคิดเห็นที่ 1 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 28/01/2018 เวลา : 23.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

สวัสดีค่ะ

วังหลวงของพม่า
เห็นแต่ในหนังเรื่อง
..ตำนานสมเด็จพระนเรศวร..

คือถ้าเป็นวังอย่างในหนัง
หูย...ร่ำรวยมหาศาลมากๆเลยค่ะ
พม่าในอดีตน่ะ
เหมือนวังประดับประดาไปด้วยทองคำ
ลวดลายก็วิจิตรบรรจง
บอกได้ว่า
...งดงาม อลังการ งานวัง...

...
จริงเลยค่ะ
ประวัติศาสตร์ถูกเขียนโดยผู้ชนะ
พอไปอ่านทางผู้แพ้ มันหนังคนละม้วน นิยายคนละตัว กันเลยทีเดียว


หมาป่ามันจะขย้ำลูกแกะ
แม้ลูกแกะยืนหายใจเฉยๆ
มันก็บอกพ่นมลภาวะอยู่ได้
เสร็จแล้วหมาป่ามันก็แยกเขี้ยวกัดกินลูกแกะซะเลย!
......

ดึกแล้ว
ไปละจ้า :)

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน