• Globe
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : goodjai@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-10-24
  • จำนวนเรื่อง : 18
  • จำนวนผู้ชม : 27659
  • ส่ง msg :
  • โหวต 15 คน
United World .. รักโลก .. รวมโลก
สวัสดีครับ ... บล็อกนี้มีไว้เพื่อถ่ายทอดความคิดที่ผมเห็นว่าสามารถเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ดีขึ้น ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข .. อยู่คนเดียวก็มีความสุข ..
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/goodjai
วันพุธ ที่ 10 ธันวาคม 2551
Posted by Globe , ผู้อ่าน : 1139 , 20:12:58 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

*****    นโยบายผู้สมัครผู้ว่า กทม.    *****
กงจักร   ใจดี (ลูกโลก)  เบอร์ 5

(ฉบับวันที่: 10 ธันวาคม 2551)

1. คนกรุงเทพฯ จะหมดทุกข์ และมีความสุขในทุกขณะ  ด้วยมีธรรมะประจำใจ
โดย กทม. จะเน้นการรณรงค์ในทุกสื่อเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงและยึดมั่นหลักธรรมสำหรับใช้เตือนตนและเตือนกัน ในหลักความจริง (แก่นธรรม) ที่ว่า ความอยากนั้นคือเหตุแห่งทุกข์ หากหยุดความอยากในใจตนได้ก็จะพ้นทุกข์  และหากได้มุ่งมั่นทำดีตามความสามารถตามศักยภาพของตน ก็จะเป็นสุขใจและกายจากผลของความตั้งใจทำดีนั้น  (ไร้อยาก = ไร้ทุกข์ ,  ทำได้ถูกต้อง = เป็นสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืน)   (พอใจ .. ไร้อยาก ==> ปราศจากทุกข์  ,  คิดดี .. ทำดี .. มีเหตุผล ==> ตนเป็นสุข .. โลกสงบสุข)  (ไร้กิเลส .. ใช้เหตุผล)   (พอใจทุกสภาวะ .. ทำดีทุกขณะ)

2. คนกรุงเทพจะรักกัน  ไม่มีมนุษย์คนใดทำร้ายกัน   สังคมกรุงเทพจะน่าอยู่และสงบสุข
โดย กทม. จะส่งเสริมให้ผู้คนเข้าใจในเป้าหมายที่ท้ายที่สุดมนุษย์ทั้งโลกจะรักสามัคคีและร่วมกันปกครองดูแลโลกทั้งใบ ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดผู้คนที่เคยมีความเกลียดชัง อิจฉาริษยา อาฆาตแค้น หวาดระแวง ฯลฯ ที่เคยมีต่อกัน เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องว่า แต่ละคนทำตามความรู้ของตน  คนทุกคนเป็นคนดีได้หากมีความรู้ที่ถูกต้อง  และผลแต่ละอย่างนั้นมีเหตุหลายปัจจัยที่ทำให้มันเป็นไปเช่นนั้น  ตัวเราเองก็มีส่วนร่วมรับผิดชอบ  การรักกันจะช่วยให้พูดคุยกันได้เข้าใจและแก้ปัญหาได้  คนทั้งโลกเป็นมนุษย์ด้วยกัน  ปัญหาในสังคมโลกส่งผลต่อทุกคนบนโลกไม่มากก็น้อย  คนทั่วโลกจะมาเที่ยวกรุงเทพ  คนกรุงเทพก็จะไปเที่ยวทั่วโลก  การส่งเสริมให้เกิดความสำนึกในการรักมนุษย์ด้วยกันจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้กรุงเทพสงบสุข

3. คนกรุงเทพจะมีส่วนร่วมในการปกครอง  โครงการต่างๆ จะเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 
โดย ผู้ว่า กทม. จะไม่กุมอำนาจเด็ดขาด แต่จะเน้นบทบาทเป็นผู้ประสานงาน เพื่อให้อำนาจสูงสุดในการตัดสินใจยังคงเป็นของประชาชนและเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งจะได้รับการปลูกฝังให้รับฟังเสียงส่วนรวมและทำเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทำเพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
นอกจากนั้น กทม. จะจัดให้มีระบบรับความคิดเห็นและลงประชามติจากประชาชนที่สามารถทำได้โดยสะดวกและโปร่งใส โดยใช้อินเตอร์เน็ตหรือเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือช่วย

4. การบริหารงานและเงินของ กทม. จะปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น
โดย กทม. จะเผยแพร่ข้อมูลการใช้เงินงบประมาณ แผนงาน และผลการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทุกอย่างและการจัดจ้างงานทุกงานอย่างเปิดเผยและโปร่งใสทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตรวจสอบได้โดยง่ายและตลอดเวลา

5. คนกรุงเทพที่ตกงานหรือยากไร้จะมีปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
โดย กทม. จะรับภาระจัดหา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ในระดับพอเพียงสำหรับประชาชนทั่วไปทุกคน
อาหาร : โดยจัดให้มีโรงทานในทุกเขต  พร้อมทั้งมีการปลูกพืชกินได้และไม้ผลในพื้นที่ที่เหมาะสม  ให้อาสาสมัครช่วยดูแล 
เครื่องนุ่งห่ม : โดยการรับบริจาคเสื้อผ้าใช้แล้วเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่ขาดแคลน
ที่อยู่อาศัย : โดยการมีห้องน้ำสาธารณะอย่างเพียงพอทั่วกรุงเทพ  มีที่พักอาศัยสำหรับคนเร่ร่อน ก่อสร้างที่พักอาศัยที่สะอาดตาและรองรับคนได้มาก
ยารักษาโรค :  โดยการส่งเสริมสาธารณสุขเชิงรุก คือเน้นให้ผู้คนดูแลสุขภาพตนเองให้ดี  ไม่กระทำการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตนเองและผู้อื่น  เพื่อป้องกันการเกิดโรคและอาการบาดเจ็บต่างๆ   นอกจากนั้น ยังจะสนับสนุนโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. กรุงเทพจะปราศจากขอทาน   
โดย กทม. จะร่วมพัฒนาสถานสงเคราะห์ให้มีคุณภาพและพอเพียง สำนักจัดหางานมีงานให้ทุกคน พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนรู้ว่าผู้พิการสามารถอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์โดยจะได้รับการดูแลอย่างดี  ไม่จำเป็นต้องให้ทาน แต่ควรให้ที่อยู่สำหรับติดต่อสถานสงเคราะห์แทน  ส่วนเด็กเร่ร่อนก็จะมีสถานที่รับเลี้ยงดู  คนว่างงานก็จะมีงานรองรับ   ไม่มีใครจำเป็นต้องขอทาน  สังคมจะรับภาระดูแลบุคคลเหล่านี้ร่วมกัน โดยไม่ให้มีใครมาก่อปัญหาให้สังคม

7. กรุงเทพจะมีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ และไม่ทำโลกร้อน
โดย กทม. จะปรับปรุงสภาพยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทให้ดีขึ้น  ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  รณรงค์ให้ผู้คนใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนพาหนะส่วนตัว  ใช้ดนตรีหรือข้อความธรรมะช่วยดึงดูด  ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ไม่สร้างมลพิษทางอากาศและเสียง  รวมถึงส่งเสริมการใช้รถจักรยานเป็นพาหนะเดินทาง  ซึ่งจะช่วยให้การจราจรจะไม่ติดขัด และผู้คนมีสุขภาพดี

8. กรุงเทพจะสว่างไสว โดยไม่สร้างมลพิษ 
โดย กทม. จะเพิ่มเติมหลอดไฟให้สว่างไสวทั่วพื้นที่กรุงเทพในยามค่ำคืน  พร้อมทั้งหาทางลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยพัฒนาและติดตั้งอุปกรณ์แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า  เพื่อให้ผู้คนได้ออกกำลังไปพร้อมๆ กับสร้างพลังงานให้ส่วนรวม 

9. คนกรุงเทพจะช่วยกันศึกษาหาความรู้
โดย กทม. จะเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นให้สังคมกรุงเทพเป็นสังคมแห่งความรู้ สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเสรีภาพ  ทุกคนจะมีอิสระภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการแสดงออก  จัดให้มีสถาบันการศึกษาระดับผู้ใหญ่ ฟรี   (สอนโดยอาสาสมัคร)   ปรับปรุงห้องสมุดสาธารณะ 

10. กรุงเทพจะน่าอยู่ด้วย ดนตรี  ลานกีฬา  ศิลปะ  สระน้ำธรรมชาติ  พื้นที่สะอาดสีเขียว
โดย กทม. จะส่งเสริมให้ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมีกลิ่นไอของดนตรีและศิลปะ  พร้อมทั้งลานออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาร่วมกัน  เพิ่มเติมสระน้ำธรรมชาติที่สะอาดพอสำหรับการเล่นน้ำ   รักษาพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่และเพิ่มเติมโดยปลูกไม้ผลหรือพืชผักผสมผสาน    

11. คนกรุงเทพจะมีอินเตอร์เน็ตให้ใช้งานกันในราคาถูก และใช้อินเตอร์เน็ตเป็นกันทุกคน
โดย กทม. จะเร่งส่งเสริมระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อลดค่าบริการ   เพิ่มเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตต่อประชาชน  ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตช่วยในการบริหาร, ดำเนินงาน, เก็บรวบรวมข้อมูล,  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ตลอดจนรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชน

12. กรุงเทพจะมีฐานข้อมูลประชากร, ที่ดิน, และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ถูกต้อง, เป็นปัจจุบัน และเปิดเผย
โดย กทม. จะพัฒนาการใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูล (database) และภูมิสารสนเทศ (GIS) ช่วยในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งด้านข้อมูลประชากรและข้อมูลที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ  โดยมีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ดูแลปรับปรุงและรับผิดชอบฐานข้อมูลโดยเฉพาะ  จัดเก็บข้อมูลทุกอย่างให้ถูกต้อง ในระบบฐานข้อมูลที่มีความเป็นเอกภาพ และเป็นปัจจุบัน   ผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่จะเห็นเป็นรูปธรรม ได้แก่
- ผู้คนสามารถรู้จักกันได้และเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ด้วยระบบฐานข้อมูลประชากรที่คนกรุงเทพฯ แต่ละคนสามารถเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ต  ซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อแผนการดูแลประชาชนด้วย
- มีข้อมูลถนน, สวนสาธารณะ, สถานที่ราชการ, ห้องสมุด ฯลฯ ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต
- ข้อมูลการถือครองที่ดินทุกแปลงเป็นข้อมูลที่เปิดเผย และเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ต
- แนวเขตของ กทม. และพื้นที่รับผิดชอบของเขตต่างๆ จะมีความถูกต้องชัดเจน ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน
- ปัญหาจราจรจะมีข้อมูลสำหรับศึกษาเพื่อการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีเครื่องมือและข้อมูลสำหรับใช้เตรียมพร้อมรับมือและจัดการภัยพิบัติต่างๆ
- ทุกพื้นที่จะถูกใช้ประโยชน์  กรุงเทพจะรองรับผู้คนได้เต็มศักยภาพ (และรู้ว่ามีศักยภาพในการรองรับได้แค่ไหน)

************************************
สนใจร่วมอุดมการณ์ โปรดติดต่อ   ลูกโลก กงจักร  ใจดี    
goodjai@yahoo.com
http://www.goodjai.com

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Globe วันที่ : 17/12/2008 เวลา : 17.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/goodjai
พอใจย่อมไร้ทุกข์ .. ทำดีย่อมมีสุข .... รวมโลก ย่อมได้ สันติภาพ เสรีภาพ และความรักสามัคคี  

ขอบคุณมากสำหรับความเห็นครับ คุณ Pichus
เรื่องการทำให้ทุกคนทำดีนั้น
ผมว่า ถ้าสื่อต่างๆ ช่วยเน้นย้ำหลักการคิดและทำที่ถูกต้อง จนกระทั่งเริ่มเป็นที่ยอมรับทั่วกัน สุดท้ายเราจะไปถึงจุดที่ทุกคนพยายามเตือนตนให้ทำดีทุกขณะครับ .... ต้องใช้ความพยายามหน่อยครับ แต่ผมยังคิดว่าเป็นไปได้

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Pichus วันที่ : 17/12/2008 เวลา : 11.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pichus

ผมชอบ ข้อ 3-5-12 ครับ เหมือนประเทศที่เค้าเจริญแล้ว
นอกนั้นมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลครับ
การอยากให้ทุกคนเป็นคนดีนั้น.... ยากเหลือเกิน

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Globe วันที่ : 11/12/2008 เวลา : 10.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/goodjai
พอใจย่อมไร้ทุกข์ .. ทำดีย่อมมีสุข .... รวมโลก ย่อมได้ สันติภาพ เสรีภาพ และความรักสามัคคี  

ท่านสามารถรู้จักผมได้มากขึ้น โดยดูวีดีโอสกูปชีวิตของผมที่ออกอากาศช่วงลุยสนามตามหาผู้ว่า ช่อง 9 ได้ตามลิ้งค์นี้ครับ
http://news.mcot.net/luisanam/inside.php?value=bmlkPTIyNjc2Jm50eXBlPWNsaXA=


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2008 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]