• gorngamon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : gorngamon@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-12-05
  • จำนวนเรื่อง : 8
  • จำนวนผู้ชม : 53462
  • ส่ง msg :
  • โหวต 72 คน
gorngamon
มีความสุขที่ได้ท่องเที่ยวค่ะ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/gorngamon
วันพุธ ที่ 21 มกราคม 2552
Posted by gorngamon , ผู้อ่าน : 6374 , 08:32:18 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 พระตำหนักดาราภิรมย์ สร้างขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงย้ายกลับมาประทับที่เชียงใหม่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต เจ้าดารารัศมีทรงใช้พระตำหนักหลังนี้ปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการทั้งทางด้านเกษตร และศิลปะวัฒนธรรม

1.

2.

3.

ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมล้านนาให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวเหนือ ทรงสร้างสวนทดลองการเกษตรชื่อ “สวนเจ้าสบาย”

4.

5.

6.

เนื่องจากทรงสนพระทัยในการเกษตรและทรงหวังที่จะช่วยการกสิกรรมของภาคเหนือ ทรงทดลองปลูกดอกกุหลาบพันธุ์ใหม่ๆ ที่ทรงได้จากสมาคมกุหลาบแห่งอังกฤษที่ทรงเป็นสมาชิกและพันธุ์ที่โปรดที่สุดเป็นกุหลาบดอกใหญ่สีชมพู กลิ่นหอมเย็น จึงทรงตั้งชื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์แต่พระบรมราชสวามีว่า “จุฬาลงกรณ์”

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 เจ้าดารารัศมีเป็นเจ้าจอมที่เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมากองค์หนึ่ง เพราะนอกจากเจ้าดารารัศมีมีพระอัธยาศัยอันงดงามแล้ว ยังทรงเป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าพระบรมราชวงศ์จักรีกับดินแดนล้านนา ซึ่งทำให้สถานการณ์ทางการเมืองแปรเปลี่ยนไปในทางที่ดียังประโยชน์แก่อาณาจักรสยามเป็นอย่างยิ่ง

17.

18.

19.

20.

21.

พระตำหนักดาราภิรมย์ในพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นมรดกล้ำค่าของแผ่นดิน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นผู้สืบทอดและพิทักษ์รักษา ด้วยตระหนักในภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้เอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรที่จะต้องบูรณะพระตำหนักดาราภิรมย์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์งดงามใกล้เคียงกับสภาพเดิมเมื่อกาลก่อน เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรที่จะต้องบูรณะพระตำหนักดาราภิรมย์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์งดงามใกล้เคียงกับสภาพเดิมเมื่อกาลก่อน เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆระหว่างบรรพชนในอดีต กับอนุชนรุ่นหลังเพื่อให้ได้ทราบถึงพระปรีชาสามารถ และพระกรุณาธิคุณของพระราชชาบาเจ้าดารารัศมี ขัตติยนาผู้ทรงอุทิศพระองค์ตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งดินแดนล้านนา นอกจากนี้พระตำหนักดาราภิรมย์ยังเป็นพระตำหนักที่ประทับสุดท้ายที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงรักและผูกพันอย่างยิ่ง

31.

32.

33.

34.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นว่า พระตำหนักดาราภิรมย์อยู่ในสภาพทรุดโทรม แต่สภาพอาคารยังมีความมั่นคงแข็งแรง มีรูปแบบอาคารที่ชัดเจน อาจใช้เป็นกรณีศึกษา อาคารที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกในประเทศไทย การบูรณะใช้แนวทางอนุรักษ์และเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2541 ด้วยการรักษาส่วนประกอบของอาคารและรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาฯ เพื่อจัดตั้งแสดงและตกแต่งห้องต่างๆให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงกับอดีตมากที่สุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ พ่อค้า และประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคและเสาหาสิ่งของเครื่องใช้เพื่อจัดตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์

35.

36.

37.

38.

ห้องต่างๆ ในพระตำหนักดาราภิรมย์
    ชั้นบน
   1.โถงทางเดิน จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระปฐมวงศ์ พระประวัติ พระตำหนักที่ประทับในพระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระตำหนักดาราภิรมย์
   2.ห้องรับแขก จัดแสดงของถวายอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และเครื่องเรือนร่วมสมัย
   3.ห้องบรรทม จัดแสดงของถวายอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และเครื่องเรือนร่วมสมัย
   4.ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ จัดแสดงจานชาม เครื่องเสวย ของใช้ส่วนพระองค์ และเครื่องดนตรี
   5.ห้องจัดแสดงพระกรณียกิจ ด้านการศาสนา ด้านการเกษตร และด้านศิลปะศาสตร์
   6.ห้องจัดแสดงชุดเครื่องทรง ผ้าทอที่พระราชชายาฯทรงออกแบบลวดลายและส่งเสริมการทอ ชุดการแสดงที่พระราชชายาฯได้ทรงฟื้นฟูและทรงดัดแปลงศิลปะภาคกลางให้เข้ากับศิลปะภาคเหนือ
   7.ห้องสรง
  ชั้นล่าง
   จัดแสดงเครื่องมือเกษตร ที่ทรงใช้ในการทดลองการเกษตรแผนใหม่ ในสวนเจ้าสบาย นอกจากนั้นยังมีเครื่องทอผ้า ซึ่งใช้ทอผ้าสำหรับพระราชชายาฯโดยเฉพาะ
**เสียดายที่ภายในพิพิธภัณท์ห้ามถ่ายภาพค่ะ...ต้องไปชมกันด้วยตาตัวเองนะคะ*

39.


 วัน – เวลา เปิดพิพิธภัณฑ์
   วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น. (วันจันทร์หยุดทำการ)
   อัตราเข้าชมพิพิธภัณฑ์
   ผู้ใหญ่ 20 บาท
   เด็ก 10 บาท
   พระสงฆ์/นักเรียนในเครื่องแบบฟรี
พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ในบริเวณค่ายดารารัศมี) โทร. 053 299 175
(คัดลอกจากเอกสารพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์)

40.Romance Guitar - Guitar Solosอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
taheaw วันที่ : 24/02/2009 เวลา : 13.23 น.

สวยงามมากครับทั้งพระตำหนัก แลดอกไม้
ไปเชียงใหม่หลายครั้งแต่ยังไม่มีโอกาสไปเยี่ยมชม
ถ้าได้ไปเชียงใหม่อีกครั้ง อยากรบกวนให้ช่วยพาชม
จะเป็นพระคุณยิ่ง

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
ถุงแป้ง วันที่ : 28/01/2009 เวลา : 23.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anong51

รอติดตามตอนต่อไปนะเจ้าคะ อิอิ มาส่งยิ้มให้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
ถุงแป้ง วันที่ : 28/01/2009 เวลา : 00.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anong51

ขอบคุณค่ะที่โพสต์ภาพสวยๆให้ดูนะคะ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
อุต-ศิลป์02 วันที่ : 24/01/2009 เวลา : 13.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/industrialart02

ดอกไม้มากมายอย่างนี้ เห็นแล้วทำให้สดชื่นขึ้นมาเลยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 27 (0)
สายธาร วันที่ : 24/01/2009 เวลา : 05.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTour

เอนทรี่แรกแห่งปีครับ...เพื่อนๆ
สวัสดีปีฉลู 2552..ครับ
มาช้าไปหน่อย..เพราะโดนเพื่อนๆแซวข้ามปี...ว่าเม๊นต์มากกว่าเนิ้อเรื่องแล้ว
ขอบคุณทุกๆท่านที่แวะมาให้กำลังใจ... สายธารนะครับ
http://www.oknation.net/blog/cyberfrogy/2009/01/24/entry-1

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
kruhnoi วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 23.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kruhnoi
You're my destiny !!!.        (kruhnoi ครูหน่อย)...


สวยงามมากค่ะ..จะหาโอกาสไปแวะชมนะคะ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
daddynop วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 22.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/daddynop
    ชีวิต..บน..โลก..ทาง..ผ่าน    


ความคิดเห็นที่ 24 (0)
ญิบพันจันทร์ วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 20.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yipphanchan
ญิบ_พันจันทร์

สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
buppha วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 19.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supermom

ไปที่เดียวกันเลยค่ะ

ถ่ายรูปก็มุมเดียวกันเลย

กะว่า จงลงเรื่องนี้อยู่พอดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ย่าดา วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 19.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dada
วิญญานอิสระโบยบิ http://www.oknation.net/blog/freesoultofly

ไปมาเหมือนกันค่ะ ช่วงปลายปี ช่วงเดียวกันหรือเปล่าคะ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
chedtha วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 18.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chedtha
http://www.oknation.net/blog/chedtha3 (ภาพที่สวยงามในความทรงจำ)

สวัสดีครับ คุณ กรกมล

ขอบคุณภาพจากพระตำหนักดาราภิรมย์ สวยงาม สง่า แบบสถาปัตยกรรมยุโรปเลยครับ
น่าเสียดายที่ไม่ได้กลิ่นกุกลาบ ได้แต่มองภาพ

โหวตให้กับน้ำใจที่เก็บภาพมาแบ่งปันกันชมนะครับ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
chedtha วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 18.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chedtha
http://www.oknation.net/blog/chedtha3 (ภาพที่สวยงามในความทรงจำ)

สวัสดีครับ คุณ กรกมล

ขอบคุณภาพจากพระตำหนักดาราภิรมย์ สวยงาม สง่า แบบสถาปัตยกรรมยุโรปเลยครับ
น่าเสียดายที่ไม่ได้กลิ่นกุกลาบ ได้แต่มองภาพ

โหวตให้กับน้ำใจที่เก็บภาพมาแบ่งปันกันชมนะครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ธนาคารออมจุ๊บ วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 16.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PunchBerry

ขอบคุณค่ะ ที่ถ่ายรูปมาเผื่อแผ่ให้เพื่อนๆๆได้ดูรูปอย่างมีความสุข

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
อริยชน วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 15.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khunyaiting

ผมเคยไปครั้งหนึ่งครับ แต่ไม่เคยเห็นดอกไม้งามๆอย่างนี้ สีสวยจัดออกอย่างงั้น
เจ้าดารารัศมี ในความรู้สึกของผม ท่านน่าจะเป็นคนเย็น นิ่ง สุขุม และอารมณ์ดี รัชกาลที่5ของเราคงทรงรักท่านมาก (เดาเอาน่ะครับ)
ขอบคุณที่นำมาเผยแพร่ให้ได้ชื่นหัวใจกันครับ
อริยชน

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
Dogstar วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 15.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dogstar

ดอกพุฒญี่ปุ่นนั่น สวยและหอมมากค่ะ
ตอนที่ด็อกสตาร์ ย่าดา คุณบุปผา คุณคมยส
และคุณ น้อยไปกัน ชอบกันมาก

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
gorngamon วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 15.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gorngamon
มีทางต้องเดิน..และมีทางต้องไป

สวัสดีค่ะคุณวิตามินบีแสนสวย

มีความสุขโชคดีวันตรุษจีนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
วิตามินบี วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 15.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
新年快樂 xin nian kuai le
ปีใหม่มีความสุข
恭喜發財 gong xi fa cai
ร่ำรวย มั่งมี
身體健康 shen ti jian kang
ร่างกายแข็งแรง

จาก อาหมวยบี เอาอั่งเปามาแจกค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
gorngamon วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 15.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gorngamon
มีทางต้องเดิน..และมีทางต้องไป

สวัสดีค่ะคุณสิงห์มือซ้าย

ไปอีกสักครั้งนะคะ รับรองว่ามีพันธุ์ไม้ดอกสวยงามค่ะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
gorngamon วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 15.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gorngamon
มีทางต้องเดิน..และมีทางต้องไป

สวัสดีค่ะคุณจ่าจินต์

ดอกกุหลาบหน้าหนาวจะสวยและดอกโตมากค่ะ

มาเชียงใหม่ ไปชม ดมดอกกุหลาบสวยๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
gorngamon วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 15.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gorngamon
มีทางต้องเดิน..และมีทางต้องไป

สวัสดีค่ะคุณลูกเสือหมายเลข9

นับครั้งที่ 11 ไปชมให้ได้นะคะ

ขอบคุณมากๆค่ะที่แวะมาชม

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
gorngamon วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 15.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gorngamon
มีทางต้องเดิน..และมีทางต้องไป

สวัสดีค่ะคุณJe@b

ขอบคุณและดีใจที่คุณแวะมาค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
สิงห์มือซ้าย วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 15.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SingMeuSai
ร้านพร สิงห์มือซ้ายwww.facebook.com/lefthandshop 

พรเคยมีโอกาสไปเยี่ยมชมครั้งหนึ่ง
แต่ตอนนั้น ซึ่งนานมากแล้วค่ะ
ไม่มีดอกไม้สวยๆเยอะขนาดนี้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 12.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@

มาบอกว่ากุหลาบสวยมากหนึ่งโหวตเพราะชอบกุหลาบแต่ใหญ่น่ากลัวหรือน่างามหนอเจ้างามครับงาม....

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 12.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ชอบมากเลยครับ
ไปเชียงใหม่มีนับสิบครั้ง ยังไม่เคยไปที่นี่เลย..
จะต้องไปให้ได้ครับ..

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
Je@b วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 12.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wujira


สวย ๆ ทั้งนั้นเหมือนกันนะคะ ...

ที่งานโน้นนนน
ดอกกุหลาบก็ถ่ายมาเหมือนกันค่ะ ...
เอามาวางเป็นเพื่อนกันมั่งดีก่า ^ - ^

ขอบคุณนะคะ ที่บอก ไม่ได้แวะมาดูเสียดายแย่เลย

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
gorngamon วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 11.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gorngamon
มีทางต้องเดิน..และมีทางต้องไป

สวัสดีค่ะคุณมะอึก

มีโอกาสควรจะแวะไปเยือนค่ะ

สวยมากๆเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
มะอึก วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 10.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

งดงามทั้งสถาปัตย์และพืชพันธุ์
ผมยังไม่เคยเข้าไปเยือน
แต่คงจะได้ไปในเร็ววันนี้ครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
gorngamon วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 10.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gorngamon
มีทางต้องเดิน..และมีทางต้องไป

สวัสดีค่ะคุณณัฐรดา

ชอบภาพกุหลาบแบบไหน บอกได้เลยนะคะ

ยินดีจะไปเก็บภาพมาเป็นต้นแบบให้คุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 09.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

ตามหาต้นกุหลาบพันธุ์นี้ค่ะ
อยากได้มาเป็นแบบวาด

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
gorngamon วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 08.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gorngamon
มีทางต้องเดิน..และมีทางต้องไป

สวัสดีค่ะคุณmarket

ได้ไปชมของจริง สวยและมีกลิ่นหอมมากค่ะ

ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาทักทาย

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
market วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 08.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/market

สวยจริงๆค่ะ โดยเฉพาะดอกกุหลาบสีม่วง 2 ดอก(รูป 27) ค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน