• greenenergy
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kteditor@nationgroup.com
  • วันที่สร้าง : 2008-01-17
  • จำนวนเรื่อง : 48
  • จำนวนผู้ชม : 105642
  • ส่ง msg :
  • โหวต 27 คน
พลังงานเขียว เยียวยาโลก
ร่วมแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยพลังงานสะอาด
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/greenenergy
วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2551
Posted by greenenergy , ผู้อ่าน : 2038 , 18:35:19 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

            มูลสัตว์หรือของเสียสามารถนำมาแปรสภาพเป็นก๊าซชีวภาพ ช่วยทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงประเภทอื่นที่เรานำเข้าจากต่างประเทศได้จำนวนมาก 

            นอกจากนี้  ก๊าซชีวภาพจากของเสียยังช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไม่ว่าจะเป็นน้ำเน่า กลิ่นเหม็น ลดรายจ่ายด้านพลังงานให้ผู้ประกอบการ หรืออาจจะสร้างรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

            จาก “ของเสีย” กลายมาเป็น “ขุมทรัพย์” ให้ผู้ประกอบการ และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ก๊าซชีวภาพจึงเป็นพลังงานทางเลือกสารพัดประโยชน์

            โดยเฉพาะการที่เราสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้จากมูลสัตว์ ของเสียต่างๆ หรือน้ำเสียจากโรงงาน ด้วยกรรมวิธีผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทำให้ไทยมีศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพสูง ซึ่งข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)   กระทรวงพลังงาน ระบุว่า ตลอดระยะเวลา 12 ปี นับจากปี 2538 ที่เริ่มโครงการส่งเสริมก๊าซชีวภาพ ทำให้เกิดการแปรรูปของเสียและน้ำเสียให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพแล้วกว่า 300 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นมูลค่าถึง 1,560 ล้านบาทต่อปี

            กระทรวงพลังงานยังมีแผน  5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2555 เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการที่พัฒนาก๊าซชีวภาพมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นฟาร์ม โรงงาน และแหล่งของเสียจากชุมชน โดยโรงงานอุตสาหกรรมจะเริ่มทดลองดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2551 เป็นปีแรก

            ทาง พพ.จะให้เงินสนับสนุนแก่โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนสูงถึง 20% ของวงเงินลงทุน แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ด้วย โดยจะขยายการสนับสนุนให้ครอบคลุมจำนวนโรงงาน 423 แห่งตามเป้าหมาย

            เมื่อครบกำหนดตามแผนงานจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรกว่า 2.4 ล้านตัว โรงงานอุตสาหกรรม 423 แห่ง และแหล่งของเสียจากชุมชน 300 แห่ง จะได้พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลถึง 760 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,400 ล้านบาทต่อปี และยังลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 7.85 ล้านตันต่อปี

            จึงเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการที่จะนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจในภาวะที่เชื้อเพลิงหลักอย่างน้ำมันมีราคาแพง และไม่ต้องรบรากับปัญหาของเสียจากโรงงานหรือฟาร์ม

            "SPM ฟาร์ม" จังหวัดเชียงใหม่ คือ ฟาร์มหมูขนาดใหญ่ที่ใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพอย่างได้ผล ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงหมูขุนกว่า 18,000 ตัว ปัญหาเรื่องกลิ่นและของเสียย่อมมีมาก แต่เมื่อติดตั้งระบบบำบัดของเสีย นอกจากจะขจัดปัญหามลพิษให้หมดไป ยังมีผลพลอยได้คือ ก๊าซชีวภาพในปริมาณมาก นำมาใช้ผลิตไฟฟ้า หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนก๊าซหุงต้ม ประยุกต์ใช้กับเครื่องยนต์ เช่น เครื่องสูบน้ำ พัดลมโรงเรือน ได้ประโยชน์ทั้งด้านลดค่าใช้จ่าย แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

            โรงงาน SPM ฟาร์ม มีการจัดระบบบำบัดของเสียทั้ง 8 โรง ใช้เงินลงทุนหลายล้านบาทโดยเงินทุนส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนแบบให้เปล่าจาก สนพ.ทั้ง 8 โรง ยกตัวอย่าง โรงงาน SPM 3 ใช้เงินลงทุนครั้งแรก 14 ล้านบาท ได้รับเงินสนับสนุนจาก สนพ.อีก 520,000 บาท และมีการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้ทุกโรงงานคืนทุนได้ภายใน 4 ปี แถมยังเพิ่มรายได้ให้กับฟาร์มด้วยการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อีกต่างหาก

            “โรงงานแป้งศรีสยาม” จังหวัดพะเยา ถือเป็น 1 ใน 2 โครงการนำร่องของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อจัดการน้ำเสียในโรงงานแป้งข้าวและโรงงานแป้งมันสำปะหลัง โดยใช้เทคโนโลยีถังหมักก๊าซชีวภาพแบบ A+UASBth โรงงานแห่งนี้ผลิตภัณฑ์แป้ง 30 ตันต่อวัน แต่ละวันก็มีน้ำเสียมากถึง 200 ลบ.ม. ทำให้มีปัญหากับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง

            เมื่อติดติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จากเงินลงทุนในการก่อสร้างทั้งสิ้น 5 ล้านบาท  โดยมีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาท ปรากฏว่าปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงหมดไป และในแต่ละวันยังได้ก๊าซชีวภาพประมาณ 5 ลบ.ม. สามารถนำไปผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานได้ถึงวันละ 800 กิโลวัตต์ ประหยัดค่าไฟเดือนละ 5-6 หมื่นบาท และคืนทุนได้ในเวลา 3 ปีครึ่ง

            ขยะหรือของเสีย ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ผลิตพลังงานได้เช่นกัน โดยเทคโนโลยีการผลิตพลังงานโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานกระแสไฟฟ้า ใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงทดแทนก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำในงานอุตสาหกรรม เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ ผลิตเป็นเอธานอล และใช้เป็นแหล่งไฮโดรเจนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell )

            เมื่อมองในประเด็นสิ่งแวดล้อม ยังช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่น แมลง และสัตว์พาหะนำโรค ลดความเสี่ยงของความเป็นพิษและสารก่อมะเร็ง

            ก๊าซชีวภาพจากขยะจึงเป็นที่นิยม โดยกลุ่มประเทศที่ผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยมาก ได้แก่ ประเทศในกลุ่มยุโรป อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในแถบเอเชีย คือ เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

            ตัวอย่างของโครงการการแปรรูปขยะเป็นพลังงานก็เช่น โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าจากจากขยะมูลฝอย และเป็นโครงการต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์แปรรูปขยะ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

            โครงการนี้มีกำลังการผลิต 625 กิโลวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าปีละ 5.1 ล้านหน่วย และผลิตไฟฟ้าขายเข้าระบบได้ประมาณปีละ 3.8 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นเงินได้ประมาณ 5.8 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 5,562 ตันต่อปี คิดเป็นเงินได้ประมาณ 5.6 ล้านบาทต่อปี

            เทคโนโลยีนี้สามารถรองรับปริมาณขยะเปียกได้ประมาณวันละ 60 ตัน ช่วยลดปริมาณขยะของจังหวัดระยองได้ดี และยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศด้วย

            นอกจากนี้ยังมี โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม จังหวัดชลบุรี  โครงการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน จังหวัดเชียงใหม่  โรงไฟฟ้าเตาเผาขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต อีกด้วย

            ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นกว่า 40,000 ตันต่อวัน หรือ 13.5  ล้านตันต่อปี แต่เราทำลายทิ้งได้เพียง 60-80 % หากสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ  ขยะกว่า 40,000 ตันต่อวันจะไม่ใช่ปัญหา แต่มัน คือ ขุมทรัพย์พลังงานที่ไม่ต้องซื้อหานี่เอง

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

trip

สนพ. และ พันธมิตรโครงการ 1 องศาลดวิกฤติโลกร้อน พาตะลุยเชียงใหม่ ชมการผลิตไบโอดีเซลแคปหมู และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

View All
<< มกราคม 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]