• greenenergy
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kteditor@nationgroup.com
  • วันที่สร้าง : 2008-01-17
  • จำนวนเรื่อง : 48
  • จำนวนผู้ชม : 105649
  • ส่ง msg :
  • โหวต 27 คน
พลังงานเขียว เยียวยาโลก
ร่วมแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยพลังงานสะอาด
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/greenenergy
วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน 2551
Posted by greenenergy , ผู้อ่าน : 1659 , 09:50:14 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน"พลังงาน" เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคประชาชน นับวันการใช้พลังงานยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทว่าข้อจำกัดด้านเชื้อเพลิงก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะเชื้อเพลิงส่วนใหญ่มาจากฟอสซิล ซึ่งกำลังจะหมดไปในไม่ช้า อีกทั้งยังมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ทั่วโลกจึงหาทางออกด้วยการนำ “พลังงานทดแทน” หลายประเภทมาใช้เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล  อาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานหมุนเวียนประเภท น้ำ ลม หรือแสงอาทิตย์  จะเห็นได้ว่าทุกประเทศต่างเร่งพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับการใช้พลังงานทดแทน  เช่น ทุ่งกังหันลม(Wind Farm) ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือในเอเชียอย่างเกาหลีใต้ที่มีโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานที่ได้จากขยะ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินการโดยบริษัท Eco Energy มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์  โดยคาดว่าจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันได้กว่า 500,000 บาร์เรลต่อปี 

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถจ่ายพลังงานให้กับภาคครัวเรือนได้กว่า 180,000 ครัวเรือน โดยตั้งอยู่บริเวณจุดทิ้งขยะในตัวเมืองอินชอน ทางตะวันตกของกรุงโซล ใช้เงินลงทุนกว่า 7.7 หมื่นล้านวอน (ประมาณ 3 พันล้านบาท)  บริษัทแห่งนี้ยังเหลือกรรมสิทธิ์อีก 11 ปีข้างหน้า ก่อนที่จะคืนสิทธิให้กับทางรัฐบาลเกาหลีใต้ โรงไฟฟ้าขยะแห่งนี้ยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1.37 ล้านตันต่อปี

ในส่วนของประเทศไทย  มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน เหตุผลสำคัญเกิดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้เกิดกระแสตื่นตัวการลงทุนด้านพลังงานทดแทนค่อนข้างมากจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพ เนื่องจากทรัพยากรมากมายหลายประเภทที่สามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน  ขณะเดียวกันภาครัฐก็ให้การส่งเสริมการลงทุนทางด้านพลังงานทดแทนผ่านหลายมาตรการ เช่น กำหนดให้เป็นหนึ่งในประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ทำให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนผลิตพลังงานทดแทนได้ทุกแห่งของประเทศไทย โดยได้รับยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์เครื่องจักรและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี

ขณะที่กระทรวงพลังงาน ยังส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้เงินสนับสนุน 20-30 % ของเงินลงทุนทั้งหมด การปล่อยเงินกู้ผ่านโครงการเงินทุนหมุนเวียน โดยกำหนดวงเงินกู้ไว้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 10% กำหนดให้จ่ายคืนเงินกู้ภายใน 7 ปี ทำให้การลงทุนพลังงานทดแทนคุ้มทุนเร็วขึ้น

นอกจากนี้ ยังผลักดันให้ภาคเอกชนที่เข้ามาดำเนินโครงการ พัฒนาโครงการเป็น CDM Project หรือ กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) ภายใต้พิธีสารเกียวโต เพื่อช่วยกันลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามเป้าหมายของพิธีสารดังกล่าว

กรณีของประเทศกำลังพัฒนา หากสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ผู้ดำเนินโครงการจะได้รับ Certified Emission Reduction (CERs) จากหน่วยงานที่เรียกว่า CDM Executive Board (CDM EB) โดย CERs ที่ผู้ดำเนินโครงการได้รับนี้ สามารถนำไปขายให้กับประเทศอุตสาหกรรม (คาร์บอนเครดิต) เพื่อให้บรรลุถึงพันธกรณีตามพิธีสารเกียวโตได้

ประเทศไทยเองมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ CDM มากขึ้นเรื่อยๆ  นั่นเป็นเพราะมีวัตถุดิบทางการเกษตรหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทั้งแกลบ ชานอ้อย ซังข้าวโพด และทะลายปาล์ม วัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เช่น ขี้เลื่อย และเศษไม้ รวมทั้งพืชพลังงานที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานโดยเฉพาะ เช่น อ้อยและมันสำปะหลัง

ขณะที่มาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานจากชีวมวลของประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน  คือ  รัฐส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคขนส่ง ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติในยานพาหนะ(NGV) แก๊สโซฮอล ไบโอดีเซล และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล พลังลม  พลังแสงอาทิตย์ พลังน้ำ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานจากถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
จะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมาโครงการลงทุนด้านพลังงานทดแทนได้รับความสนใจมาก เห็นได้จากข้อมูลการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในช่วงปี 2547- ตุลาคม 2550 ของบีโอไอ พบว่า กิจการผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิตทางการเกษตร มีจำนวนมากถึง 63 โครงการ มูลค่าโครงการลงทุนรวม 48,140.19 ล้านบาท

แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เห็นความสำคัญในเรื่องพลังงานทดแทน ไม่แตกต่างจาก สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา สองประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน แต่การจะพัฒนาพลังงานทดแทน จำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ได้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดต้นทุนการผลิตพลังงาน

ทั้งนี้ในการประชุม Asia Power Congress ที่สิงคโปร์ ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า ประเทศในกลุ่มเอเชียจะเป็นฐานสำคัญในการลงทุนพัฒนาพลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล เอทานอล พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงานน้ำ) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ลดการพึ่งพาน้ำมันในระยะ 15 ปีข้างหน้า เนื่องจากขณะนี้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ให้ความสนใจด้านพลังงานทดแทน

คาดว่านับจากนี้ไปในแต่ละปี ประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุนด้านพลังงานทดแทน เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ตะวันออกกลาง จะใช้เงินลงทุนในด้านนี้รวมกันเป็นมูลค่าถึง 550,000 ล้านบาทต่อปี
 น่าสนใจกว่านั้นคือ เงินจำนวนดังกล่าวคาดกันว่าจะมีการลงทุนในประเทศเอเชียมากถึง  50%


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

trip

สนพ. และ พันธมิตรโครงการ 1 องศาลดวิกฤติโลกร้อน พาตะลุยเชียงใหม่ ชมการผลิตไบโอดีเซลแคปหมู และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

View All
<< พฤศจิกายน 2008 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]