• ไกด์พงษ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : hs1dgb@gmail.com Tel. 081-8429142 ID Line : hs1dgb
  • วันที่สร้าง : 2007-06-06
  • จำนวนเรื่อง : 491
  • จำนวนผู้ชม : 1314301
  • ส่ง msg :
  • โหวต 301 คน
ไกด์อิสระภายในประเทศ (Domestic)..................หัวหน้าทัวร์ เวียดนาม, มาเลเซีย, จีน, กัมพูชา, ลาว กรุณาติดต่อ 081-842-9142
เที่ยวเมืองไทยไปได้ ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ อยากรู้จักเมืองไทย ข้อมูลเมืองไทย อยากได้ไกด์พาเที่ยว เวียดนาม, มาเลย์เซีย, พม่า, ลาว, เขมร บอกผม จะจัดให้ครับ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/guidepong
วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2552
Posted by ไกด์พงษ์ , ผู้อ่าน : 7221 , 01:29:31 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จังหวัดนครราชสีมา (Nakhonratchasima)

อำเภอบัวลาย (Amphoe Bua Lai)

 

แหล่งผ้าไหมสวย ข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ โคเนื้อดี มีแหล่งน้ำบริบูรณ์

ผู้คนผาสุกปลอดภัย ราชการโปร่งใสใส่ใจประชาชน

พลเมืองเคารพกฎหมาย ร่วมใจพัฒนา

 

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอบัวลาย :

อำเภอบัวลาย ได้รับการยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอบัวลาย  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องแบ่งท้องที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบัวลาย ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2540) ต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบัวลาย โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่  8 กันยายน พ.ศ.2550 โดยแยกออกจากอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทาง  100  กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น  4 ตำบล  ได้แก่ ตำบลบัวลาย ตำบลโนนจาน ตำบลเมืองพะไล และตำบลหนองหว้า รวมทั้งสิ้น  45 หมู่บ้าน ซึ่งอาคารโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย เป็นที่ว่าการกิ่งอำเภอชั่วคราว  โดยมีปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้า ประจำกิ่งอำเภอ 6 คน คือ นายศุภชัย  เอี่ยมละออ, นายสุทิน  วัลย์ประวีณนายสถาพร  ชุมอุปกร ต่อมาได้ย้ายมาที่ว่าการกิ่งอำเภออาคารถาวร (อาคารถาวรปัจจุบัน) เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542  โดย นายโยธิน  เมธชนัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542 ซึ่งปัจจุบันมี นายวัชรินทร์  รุ่งโรจน์ ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ  และมีประวัติความเป็นมาเริ่มจากหมู่บ้านหนองบัวลายดังนี้

        หมู่บ้านหนองบัวลาย  ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 เดิมขึ้นกับตำบลบัวใหญ่ แยกมาตั้งเป็นตำบลบัวลาย  เมื่อปี พ.ศ. 2486 สาเหตุที่เรียกว่า “หนองบัวลาย” เพราะในบริเวณหมู่บ้านมีหนองน้ำที่มีบัวมากมาย  ซึ่งคำว่า “บัวมากมาย”  ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า  “บัวหลาย”  ต่อมาเพี้ยนเสียงเป็น บัวลาย”  จึงเรียกว่า หนองบัวลาย” จนมาปัจจุบันต่อมาได้ตัดคำว่าหนอง” ออกเหลือเพียงบัวลาย”  จึงเรียกว่า “ตำบลบัวลาย” แต่นั้นมาในส่วนชื่อหมู่บ้านยังคงเรียกหนองบัวลาย”  เช่นเดิม กำนันตำบลบัวลายคนแรกชื่อนายทวง แทบทาม ต่อมาอีก 4 คนคือนายโสม  แสงสว่าง, นายคำ  ทินราช, นายจิตร์  นาราษฎร์และนายอนุวัฒน์   ทินราช ตามลำดับ

        สำหรับบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งหมู่บ้านโดยนำครอบครัวและญาติพี่น้องเข้ามาวางรกรากมีดังนี้

                     1.  นายขอด                       การปลูก

                     2.  นายชาลี                       โพธิ์พล

                     3.  นางเจ็ก นายเพชร         ด่านกลาง

                     4.  นายเอี่ยม                      ฮมพิรมย์

                     5.  นายทุย                        ไพราม

        เมื่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำนาทำไร่  และด้วยความเจริญของท้องถิ่นเพราะลำห้วยยางและลำห้วยขี้หนูไหลผ่านผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น

        เมื่อหมู่บ้านเป็นปึกแผ่น จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ  จึงมีการแบ่งแยกการปกครองตำบลออกจากตำบลบัวใหญ่มาเป็นตำบลบัวลาย มีหมู่บ้านเพิ่มขึ้น คือบ้านหนองบัวลาย  บ้านหนองแสง บ้านขามป้อม บ้านโนนดู่ บ้านโนนจาน บ้านหนองคอม บ้านหลุบกุง บ้านเหลิงหิน บ้านห้วยม่วง  บ้านศาลาดิน บ้านสระน้ำเที่ยง บ้านหนองเรือ บ้านป่าหวาย บ้านเพ็ดน้อย บ้านแดงน้อย บ้านฝาผนัง  บ้านหนองแวง บ้านคึมมะอุ บ้านหนองจาน บ้านหนองตาดน้อย

        การก่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านหมู่บ้านหนองบัวลาย  พอดี  มีการเปิดการเดินรถครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2477 รถไฟสมัยนั้น เป็นเครื่องจักรไอน้ำ ใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง หาได้จากโคกสาธารณะตามเส้นทางจากหนองบัวลายไปบ้านศาลาดิน เป็นโคก ที่มีต้นไม้มาก เนื้อที่ ประมาณ 1,000  ไร่

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอบัวลายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับอำเภอแวงน้อยและอำเภอพล (จังหวัดขอนแก่น)

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับอำเภอประทาย

ทิศใต้                ติดต่อกับอำเภอสีดา

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับอำเภอบัวใหญ่

พื้นที่ : 133.1 ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 24,794 คน (พ.ศ. 2557)

ความหนาแน่น : 186.28 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอบัวลาย แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอบัวลาย  9 หมู่ที่ 9 ถ.หนองแวง-บัวใหญ่ ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120

โทรศัพท์ : 044-495006-7 โทรสาร : 044-495006-7

 

เว็ปที่เกี่ยวข้อง

 

แผนที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา

 

 

ไกด์พงษ์ แก้ไข 1/11/2559

http://www.oknation.net/blog/guidepong

 

ต้องการปรึกษา, มีคำถามหรือปัญหา, ตั้งกระทู้ต่างๆ, รับสมัครงาน

ต้องการมัคคุเทศก์ หรือหัวหน้าทัวร์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]