• ไกด์พงษ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : hs1dgb@gmail.com Tel. 081-8429142 ID Line : hs1dgb
  • วันที่สร้าง : 2007-06-06
  • จำนวนเรื่อง : 491
  • จำนวนผู้ชม : 1170726
  • ส่ง msg :
  • โหวต 301 คน
ไกด์อิสระภายในประเทศ (Domestic)..................หัวหน้าทัวร์ เวียดนาม, มาเลเซีย, จีน, กัมพูชา, ลาว กรุณาติดต่อ 081-842-9142
เที่ยวเมืองไทยไปได้ ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ อยากรู้จักเมืองไทย ข้อมูลเมืองไทย อยากได้ไกด์พาเที่ยว เวียดนาม, มาเลย์เซีย, พม่า, ลาว, เขมร บอกผม จะจัดให้ครับ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/guidepong
วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553
Posted by ไกด์พงษ์ , ผู้อ่าน : 8138 , 01:38:11 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จังหวัดกระบี่ (Krabi)

อำเภอปลายพระยา (Amphoe Plai Phraya)

 

ปลายพระยาแหล่งเพาะปลูกปาล์ม ธรรมชาติงามน่าชม

อุดมด้วยพืชผล ผู้คนมีคุณธรรม

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอปลายพระยา :

เดิมสมัยก่อนเป็นตำบลปลายพระยา และ ตำบลเขาเขน ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไทยขึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในสมัยก่อนนั้นเรียกตำบล 2 ตำบลนี้ว่า บ้านปากน้ำ และบ้านเขาแขน ขึ้นอยู่กับตำบลอีปัน อำเภอไทรขึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และต่อมาอำเภอไทยขึง ตั้งเป็นอำเภอพระแสงในปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอปลายพระยา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับอำเภอพนม (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับอำเภอพระแสง และ อำเภอชัยบุรี (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ทิศใต้                ติดต่อกับอำเภอเขาพนม และ อำเภออ่าวลึก

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับอำเภออ่าวลึก และ อำเภอทับปุด (จังหวัดพังงา)

พื้นที่ : 433.4 ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 38,347คน (พ.ศ.2557)

ความหนาแน่น : 88.47 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอปลายพระยา แบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 4 ตำบล 33 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง :ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา ถนนอ่าวลึก-พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160 โทรศัพท์ : 075-687084 โทรสาร : 075-687084 

ลักษณะอากาศ :

ภูมิอากาศโดยทั่วไปมีฝนตกตลอดปี โดยเฉพาะฝนจะตกชุกในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม เพราะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน

อื่นๆ :

สภาพเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป

2.อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์

3.ธนาคาร มี 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารทหารไทย ธนาคารธกส ธนาคารออมสินสาขาปลายพระยา(ตั้งอยู่ที่เทศบาล)

การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา กาแฟ

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ (แม่น้ำ/บึง/คลอง)ได้แก่ คลองอิปัน คลองลาว

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่

   1. บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด  ที่ตั้ง  ม.9  ต.ปลายพระยา  อ.ปลายพระยา
   2. โรงงานสกัดน้ำปาล์มนิคมสหกรณ์อ่าวลึก  ที่ตั้ง  พื้นที่ตำบลคีรีวง  อ.ปลายพระยา

 

สถานที่ที่น่าสนใจ ในเขตปลายพระยา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา (Klong Phraya Wildlife Sanctuary)

   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดบริเวณที่ดินคลองพระยา ในท้องที่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา และตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2503 ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2523

         ต่อมาได้จัดตั้งที่ทำการเขตฯ คลองพระยา เมื่อ พ.ศ.2523 มีตัวอาคาร จำนวน 5 หลัง อยู่ที่บ้านคลองพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ อีกหน่วยได้จัดตั้งหน่วยเขาแก้ว  หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านทับเที่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ หน่วยทั้ง 2 หน่วย เป็นหน่วยพิทักษ์ป่า ได้ดำเนินการงานเกี่ยวกับการรักษาอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และออกตรวจปราบปรามในการบุกรุกทำลายป่าไม้ ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดงดิบ ลักษณะภูมิอากาศ อากาศร้อนชื้น ฝนตกชุกตลอดปี มีฤดูฝน กับฤดูร้อน พืชพันธุ์และสัตว์ป่า มีสัตว์ป่าสำคัญหลายชนิด เช่น สมเสร็จ อีเก้ง กระทิง ลิง ค่าง กวาง และนกชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าวิจัย เป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า มีไม้ยาง ไม้หลุมพอ มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์

 

ถ้ำปราสาทนาฬาคิริง (Prasat Nalakhiring Cave)

  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตำบลปลายพระยา เป็นถ้ำที่สวยงาม ลักษณะของถ้ำจะมีหลักฐานเครื่องมือสมัยก่อนประวัติศาสตร์มากมาย คือ ถ้ำวารีรินทร์ ถ้ำนาฬาคิริง ถ้ำแห้ง ถ้ำน้ำซำ ถ้ำทำบุญ ถ้ำต้นเหรียง ถ้ำเขายิงหมี ถ้ำเขาเขน ถ้ำเขาเกราะ ถ้ำชิ่งบ่อเพลง ถ้ำรอบ ถ้ำเขาห้างขาว ถ้ำบางแก้ว ถ้ำลูกหนู ถ้ำนาพรุ ถ้ำเขาแก้ว และถ้ำสระ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมจำนวนมาก

 

อ่างเก็บน้ำคลองยา (Khlong Ya Reservoir)

ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีขนาดกว้างมีพันธ์ปลานานาชนิด เป็นสถานที่สำหรับจัดงานของหมู่บ้าน ตำบล เช่นงานลอยกระทง งานตามประเพณี

 

เว็ปที่เกี่ยวข้อง

 

แผนที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดกระบี่

 

 

ไกด์พงษ์ แก้ไข 1/11/2559

http://www.oknation.net/blog/guidepong

 

ต้องการปรึกษา, มีคำถามหรือปัญหา, ตั้งกระทู้ต่างๆ, รับสมัครงาน

ต้องการมัคคุเทศก์ หรือหัวหน้าทัวร์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            [ Add to my favorite ] [ X ]