• ไกด์พงษ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : hs1dgb@gmail.com Tel. 081-8429142 ID Line : hs1dgb
  • วันที่สร้าง : 2007-06-06
  • จำนวนเรื่อง : 491
  • จำนวนผู้ชม : 1172711
  • ส่ง msg :
  • โหวต 301 คน
ไกด์อิสระภายในประเทศ (Domestic)..................หัวหน้าทัวร์ เวียดนาม, มาเลเซีย, จีน, กัมพูชา, ลาว กรุณาติดต่อ 081-842-9142
เที่ยวเมืองไทยไปได้ ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ อยากรู้จักเมืองไทย ข้อมูลเมืองไทย อยากได้ไกด์พาเที่ยว เวียดนาม, มาเลย์เซีย, พม่า, ลาว, เขมร บอกผม จะจัดให้ครับ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/guidepong
วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553
Posted by ไกด์พงษ์ , ผู้อ่าน : 7429 , 01:39:11 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จังหวัดกระบี่ (Krabi)

อำเภอเมืองกระบี่ (Amphoe Mueang Krabi)

 

ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ

เพาะปลูกปาล์ม งามทรายหาด ใต้ทะเลสวยสด

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอเมืองกระบี่ :

อำเภอเมืองกระบี่ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกระบี่ สืบความเป็นมาของเมืองได้ว่าเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ได้ให้พระปลัดเมืองมาตั้งเพนียดจับช้างที่บ้านปกาไส (ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แต่ไม่มีหลักฐานว่าสมัยใครเป็นเจ้านคร) แต่การตั้งเพนียดจับช้างเพื่อส่งไปจำหน่ายต่างประเทศนั้นเคยปรากฏในสมัยเจ้าพระยานคร(น้อย) จึงสันนิษฐานว่าการให้พระปลัดเมืองมาตั้งเพนียดนั้น น่าจะอยู่ในช่วงสมัยดังกล่าวเพราะเส้นทางระหว่างกระบี่-นครศรีธรรมราช ในสมัยต่อมาเรียกว่า "เส้นทางพระยานครค้าช้าง" การจับช้างคงมีสืบต่อกันมาจนสมัยเจ้านครคนหลัง มีผู้อพยพติตดามเข้ามาทำกินเพิ่มขึ้นส่วนมากอาศัยอยู่ตามปากน้ำต่าง ๆ เช่น คลองพน คลองปกาไส (ปกาสัย) คลองปากลาว เป็นต้น เนื่องจากชุมชนเกิดขึ้นหลายแห่ง เกิดความยุ่งยากในการปกครองพระปลัดเมืองจึงตั้งเป็นแขวงเมืองขึ้น ชื่อว่า "แขวงเมืองปกาไส" (ปกาสัย) ขึ้นกับเมืองนครศรธรรมราช 

 

ต่อมาบริเวณที่ตั้งแขวงเมืองปกาไส ไม่สะดวกในการติดต่อ การคมนาคมไม่สะดวก จึงได้ย้ายมาตั้งที่ทำการใหม่ บ้านหินขวาง บริเวณปากน้ำกระบี่ เพราะติดต่อการคมนาคมสะดวก โดยใช้เส้นทางทะเล พ.ศ.2415 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าให้ยกฐานะแขวงปกาไสขึ้นเป็นเมือง เรียกว่า  "เมืองกระบี่" โดยมีหลวงเทพเสนา เป็นเจ้าเมืองคนแรก ขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2418 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ยกเมืองกระบี่ออกจากการปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเมืองจัตวา ขึ้นกับกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2444 พระยารัษฏานุประดิษฐ์ (คอขิมบี้ ณ ระนอง) เป็นสมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต ได้พิจารณาเห็นว่าการตั้งที่ทำการเมืองกระบี่ ที่บ้านหินขวางนั้น ไม่สะดวกต่อการคมนาคม ซึ่งต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะหลักในสมัยนั้น จึงให้พระยาอุตรกิจพิจารณ์ (เจ้าเมืองสมัยนั้น)

 

ย้ายที่ทำการเมืองกระบี่ ไปตั้งที่ปากน้ำกระบี่ อยู่ใกล้ร่องน้ำลึก เรือใหญ่เข้าเทียบท่าได้สะดวก จึงเป็นที่ตั้งของเมืองจนถึงปัจจุบัน บริเวณบ้านหินขวางเมื่อได้ย้ายที่ทำการเมืองกระบี่ไปแล้ว ชาวบ้านเรียกสถานที่นี้ว่า "บ้านตลาดเก่า" จนถึงทุกวันนี้ ร่องรอยการตั้งที่เหลืออยู่ คือ ศาลที่เคารพนับถือของราษฎรเรียกว่า "โต๊ะหินขวาง" อำเภอเมืองกระบี่ เดิมชื่อ "อำเภอปากน้ำ"เป็นชื่ออำเภอเมืองกระบี่ พ.ศ.2481 ที่ทำการเดิมเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น มีขุนทำนุกนิกรเป็นนายอำเภอคนแรกและได้ปรับปรุงเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อ พ.ศ.2533 ขณะนายเฉลิมชัย ปรีชานนท์ ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเมืองกระบี่ ขณะนั้น เนื่องจากอาคารเกิดทรุดโทรม ค่าก่อสร้างประมาณ  3 ล้านบาทเศษ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอเมืองกระบี่       มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ อำเภออ่าวลึก และ อำเภอเขาพนม

ทิศตะวันออก             ติดต่อกับ อำเภอเขาพนม และ อำเภอเหนือคลอง

ทิศใต้                      ติดต่อกับ อ่าวพังงา

ทิศตะวันตก               ติดต่อกับ อ่าวพังงา

พื้นที่ :  595.7 ตารางกิโลเมตร

ประชากร :  114,131 คน (พ.ศ.2557)

ความหนาแน่น :  191.59 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอเมืองกระบี่ แบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 10 ตำบล 66 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ 212 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์ : 075-611340, 075-620399    โทรสาร : 075-611340, 075-620399

ลักษณะอากาศ :

 

ภูมิอากาศโดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกชุมตลอดปี และมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน

อื่นๆ :

สภาพเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ สวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน การท่องเที่ยว

2.อาชีพเสริม ได้แก่ ผัก ผลไม้ ค้าขาย

3.จำนวนธนาคาร มี 10 แห่ง ได้แก่
    1. ธนาคารไทยพาณิชย์                      โทร. 075-620621

    2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ  โทร. 075-631210

    3. ธนาคารออมสิน                            โทร. 075-611251

    4. ธนาคารกรุงเทพฯ                          โทร. 075-611186 

    5. ธนาคารนครหลวงไทย                    โทร. 075-620518-21

    6. ธนาคารทหารไทย                         โทร. 075-612718

    7. ธนาคารกรุงไทย                           โทร. 075-611193

    8. ธนาคารกสิกรไทย                         โทร. 075-612766-7

    9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา                     โทร. 075-621258

   10. ธนาคารศรีนคร                             โทร. 075-620524

การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ (แม่น้ำ/บึง/คลอง) ได้แก่ คลองกระบี่ใหญ่ คลองกระบี่น้อย คลองเขาไม้แก้ว

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่

        1. บริษัทไทยฮั้ว จำกัด ที่ตั้ง ม.1 ต.เขาคราม
        2. บริษัทไทยฮั้ว จำกัด ที่ตั้ง ม.2 ต.ไสไทย

  

สถานที่ที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอเมืองกระบี่

ตัวเมืองกระบี่ (Mueang Krabi)

 

เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์เมืองสวยงาม มีเขาขนาบน้ำที่เป็นจุดเด่นของเมืองคู่กับป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เขียวชอุ่ม ทำให้บรรยากาศดูร่มรื่นสบายตา นักท่องเที่ยวสามารถพายเรือแคนูเพื่อเป็นการพักผ่อนและออกกำลังกาย หรือในช่วงเย็นแดดร่ม อากาศสบาย ๆ สามารถเดินเล่นรับลมพร้อม ๆ กับนั่งรับประทานอาหารเย็นได้ที่ตลาดโต้รุ่ง บริเวณท่าเรือเจ้าฟ้า และบริเวณตลาด ถนนมหาราช ก็มีอาหารพื้นเมืองให้รับประทาน ทั้งขนมจีนน้ำยา น้ำพริก แกงไตปลา ไก่ทอดพื้นเมืองรสชาติกลมกล่อม และสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามหาดหรือเกาะต่าง ๆ เช่น หาดไร่เล อ่าวนาง เกาะลันตา เกาะพีพี เกาะจำ และเกาะสีบอยา สามารถลงเรือโดยสารหรือติดต่อเช่าเรือได้ที่ท่าเรือเจ้าฟ้า ในอำเภอเมือง

 

แหล่งถ้ำในเขตอำเภอเมือง (Cave Resources in the district town)

 

เป็นแหล่งถ้ำที่สำคัญสวยงามมากอีกทั้งยังเป็นแหล่งถ้ำโบราณคดีคือ ถ้ำพระนาง ถ้ำพระนางใน(ถ้ำเพชร) ถ้ำไสไทย ถ้ำเสด็จ ถ้ำเขาผึ้ง ถ้ำเสือ ถ้ำหมอเขียว ถ้ำหมื่นจันทร์ ถ้ำพญานาค (ไวกิ้ง) ถ้ำหลังโรงเรียน ถ้ำเพชร ถ้ำบัวทอง ถ้ำพระ ถ้ำวิมาน ถ้ำเรียน ถ้ำขนาบน้ำ ถ้ำหนองพูด ถ้ำลูกหนู ถ้ำลูกหมา และถ้ำนาพรุ

 

เขาขนาบน้ำ (Khao Kanab Nam)

 

ประวัติความเป็นมาเขาขนาบน้ำ (ดาบน้ำ) นับเป็นภูเขาที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่  อยู่ในเขตบ้านท่าเลน อำเภอเมืองกระบี่ เพราะเมื่อเดินทางเข้าถึงตัวจังหวัด ภาพที่งดงามประทับใจ คือภาพเขาขนาบน้ำเคียงคู่ สูงประมาณ 100 ม. หันหน้าเข้าหากันริมแม่น้ำกระบี่ บริเวณหน้าเมือง มีหลักฐานยืนยันว่า เขาขนาบน้ำเคยเป็นที่พักอาศัยของผู้คนมาหลายยุคสมัยหลายชั่วอายุคน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไม่ไกลจากเมืองกระบี่มากนัก สามารถเดินทางโดยเรือหางยาวจากท่าเรือสะพานเจ้าฟ้า ไปยังภูเขาซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าลูกที่อยู่ทางขวามือ ใช้เวลาประมาณ  10 นาที หรือ ลงเรือจากโรงแรมกระบี่เมอร์รี่ไทม์ ไปยังภูเขาลูกทางซ้ายมือ ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที ก็จะถึงแหล่งโบราณคดีเขาขนาบน้ำ เป็นบริเวณที่มีธรรมชาติ ป่าชายเลนสวยงาม มีหุบเขาเว้าแหว่งขนาบสองลำน้ำที่ลดเลี้ยวเข้าไป เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวนิยมไปล่องเรือแคนูชมธรรมชาติ

          ลักษณะทั่วไป ได้มีการขุดหลุมทดลองเป็นเพิงผาขนาด  23 x 7 เมตร ตั้งอยู่ทางตอนล่างของเขาขนาบน้ำติดกับแม่น้ำกระบี่ พื้นผิวของแหล่งที่ขุดทดลอง อยู่เหนือระดับน้ำขณะน้ำขึ้นประมาณ  1.50 เมตร และได้ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเศษหินที่หลุดออกมาเป็นสะเก็ด ตอนหน้าของบริเวณที่ขุดทดลอง ซึ่งมีอยู่ตลอดแนวที่ระดับน้ำท่วมถึงนั้น ยังคงมีการกัดเซาะอยู่เมื่อระดับน้ำสูงขึ้น ระยะสูงจากส่วนล่างของผนังเพิงผา 5 เมตร มีรอยตัดอันเนื่องมาจากการซัดของคลื่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าในช่วงหนึ่งในอดีต ระดับน้ำทะเลสูงกว่าปัจจุบันประมาณ 5 เมตร ซึ่งดร. ไพบูลย์ ประโมจนีย์ นักธรณีวิทยาและผู้เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยาเขตคาบสมุทรไทย ได้เปรียบเทียบรอยเซาะจากทะเลในถ้ำหลายแห่งบริเวณนั้น ได้ให้ข้อคิดว่า รอยตัดนั้นดูค่อนข้างใหม่ น่าจะมีอายุตรงกับสมัยไพลสโตซีน ตอนกลาง ในช่วงที่ระดับน้ำทะเลครั้งสุดท้ายขึ้นสูงสุด คือ อายุระหว่าง 6,000-5,000 ปี

 

         ในปี พ.ศ. 2522 ศาสตราจารย์ ดร. ดักลาส แอนเดอร์สัน จากมหาวิทยาลัยบราวด์ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ ดร. พรชัย สุจิตต์ และดร. วรรณี วิบูลย์สวัสดิ์ แอนเดอร์สัน (นักมานุษยวิทยา) ได้ทำการขุดหลุมทดลอง เพื่อสำรวจทางโบราณคดี พบหลักฐานซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นแหล่งที่เคยมีมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อาศัยอยู่ก่อน

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ภายใต้โครงการศึกษา แหล่งโบราณคดีช่วงปลายยุคไพลสโตชีน - โฮโลชีน  โดยมี  ดร. พิสุทธิ วิจารสรณ์  ผู้เชี่ยวชาญสำรวจจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดินเป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ประโมจนีย์ นักธรณีวิทยา ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ศ.ดร.ดักลาส แอนเดอร์สัน และรศ.ดร.วรรณี วิบูลย์สวัสดิ์ แอนเดอร์สัน นักมานุษยวิทยา ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลไทย ให้ทำการขุดค้นที่ถ้ำเขาขนาบน้ำ บริเวณทางซ้ายมือของหลุมทดลองที่เคยขุด เมื่อปี พ.ศ.2522 เพื่อศึกษาการปรับตัวของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่ริมทะเลเมื่อประมาณ 6,000-4,000 ปี ซึ่งการขุดค้นจะอยู่ในความควบคุมดูแลของกรมศิลปากรและศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

   

           จากหลักฐานที่พบ บริเวณหลุมขุดค้นที่ทำการขุด เมื่อปี พ.ศ. 2542 พบหลักฐานหลายชิ้นที่แสดงว่าเคยมีมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อาศัยอยู่เป็นต้นว่า เปลือกหอย กระดูกสัตว์ ที่มีร่องรอยการเผากินเป็นอาหาร ฟันสัตว์ เขี้ยวสัตว์ เศษถ่าน เศษภาชนะดินเผาประเภทหม้อสามขา กระดูกขามนุษย์ ฯลฯ หลักฐานเหล่านี้  ศ.ดร.ดักลาส แอนเดอร์สัน จะทำการศึกษาวิจัยในประเทศไทยให้เสร็จสิ้นแล้วส่งมอบให้กรมศิลปากร เป็นผู้เก็บรักษาไว้ ยกเว้นผงถ่าน ซึ่งจำเป็นต้องนำไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำการทดสอบด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า "Radio cabon 14 " เพื่อหาอายุโดยประมาณของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณแหล่งโบราณคดีเขาขนาบน้ำ ที่ทำการขุดค้นนี้ นอกจากนี้ ทีมงานที่ทำการขุดค้นได้เว้นพื้นที่ใกล้เคียงไว้เพื่อให้นักโบราณคดีในยุคต่อ ๆ ไป ที่สนใจและมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นได้ทำการขุดค้นหาหลักฐาน ที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพื่อทำการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต

  

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ วิทยาลัยพลศึกษากระบี่ (Cultural Center, Krabi)

     อยู่ที่ วิทยาลัยพลศึกษากระบี่ อำเภอเมือง โทรศัพท์ : 075-611938  กิจกรรมที่ดำเนินการในศูนย์วัฒนธรรมเป็นการแสดงวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาวกระบี่ในอดีต รวมถึงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางวัฒนธรรมในจังหวัดกระบี่

 

หาดทับแขก (Thap Kaek Beach)

 

หาดทับแขก หาดทรายที่มีความโดดเด่นด้านความสงบและสะอาด น้ำทะเลใสชายหาดลาดเอียงน้อย สามารถลงเล่นน้ำได้อย่างดี ยามน้ำลงเกิดเป็นหาดทรายกว้าง เป็นที่นิยมอาบแดดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพราะมีความเป็นส่วนตัว เหนือหาดทับแขกร่ม รื่นด้วยสนทะเลที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เป็นที่พักผ่อนอันแสนสุขของผู้รักธรรมชาติ ในท้องทะเลสีครามเห็นหมู่เกาะห้องและหมู่เกาะยาวเรียงรายเป็นฉากหลังของภาพ ทิวทัศน์ ที่สวยงามและยิ่งเพิ่มความงามมากขึ้นในยามเย็นด้วยภาพดวงอาทิตย์สีแดง ที่เล่นน้ำทะเลใสๆค่อยๆเลื่อนลับขอบฟ้าท่ามกลางหมู่เกาะเหล่านั้น หาดทับแขกยังขึ้นชื่อว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

 

หมู่เกาะในอ่าวท่าเลน (Islands in the Gulf of Tha Lane)

มีเกาะเล็ก ๆ มากมายอยู่ในเขตอำเภอเมืองกระบี่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญไปจนจดเขตอำเภออ่าวลึก คือ เกาะเหลาบิเล๊ะ (เกาะห้อง) เกาะเหลากา เกาะเหลาเหรียม เกาะเหลาลาดิง เกาะปากกะ เกาะสะยา(กายา) เกาะซากา เกาะเหลาบุโละ เกาะเมย เกาะนอก (บงบง) เกาะยี (สิเหร่) เกาะเต็น (สุเด่น ) เกาะลุเด็น เกาะทะลุ เกาะแดง เกาะขุนฤทธิ์ เกาะใหญ่ เกาะทน เกาะปาลัย เกาะยากาอุตัง เกาะยามัน เกาะกวาง เกาะซ่าอา 1 เกาะซาอา 2 เกาะต้าหมัน เกาะทราย เกาะพง เกาะป่าไล้ เกาะผักเบี้ย เกาะล่าดิ่ง เกาะเหี้ยง เกาะเหลาหยี เกาะหัวเต่า เกาะฮันตู เกาะสิเหร่ เกาะส้าหนี ลักษณะเด่นของหมู่เกาะในอ่าวท่าเลน ส่วนใหญ่จะเป็นเกาะหินปูนสูงชัน พื้นที่ราบและหาดทรายกระจายอยู่ทั่วไปตามเกาะต่างๆ เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ พายเรือแคนู และชมทัศนียภาพทางทะเล ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามมาก

 

วัดถ้ำเสือเขาแก้ว (Wat Tham Sua, Khao Kaeo)

     

ตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำเสือ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ การเดินทางออกจากตัวเมืองตามถนนเส้นทางกระบี่ – ตรังประมาณ 5-6 กิโลเมตร สภาพของวัดถ้ำเสือมีลักษณะเป็นสวนป่าแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม มีโพรงถ้ำในภูเขา เพิงผาต่างๆมากมาย อาทิเช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำลอด ถ้ำช้างแก้ว ถ้ำลูกธนู ถ้ำพระ เป็นต้น ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าในอดีตเคยมีเสือมาอาศัยอยู่ภายในถ้ำ และยังปรากฏหินธรรมชาติเป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ ส่วนที่มาของวัดนี้น่าจะมาจากพระธุดงค์ที่เดินทางไปเพื่อหาสถานที่วิเวกในการปฏิบัติธรรม มาอาศัยอยู่ตามถ้ำ และมีชาวบ้านที่ศรัทธาตามมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นวัดในเวลาต่อมา ด้วยความโดดเด่นของวัดและชื่อเสียงของ"หลวงพ่อจำเนียร" เจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือจึงมีผู้เลื่อมใสศรัทธา ทำให้วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง

  

          บริเวณนี้นอกจากเป็นสถานที่วิปัสสนาแล้ว ยังพบหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย ทั้งหลักฐานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ มีการขุดค้นพบวัตถุโบราณหลายอย่าง เช่น เครื่องมือหิน เศษภาชนะดินเผา พระพิมพ์ดิบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี "องค์เจ้าแม่กวนอิม" ซึ่งมีความสูงใหญ่กว่า  5 เมตร  ที่ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในวัด รวมถึง "พระพุทธรูปหยกขาว"ศิลปะพม่าอายุนับร้อยปี และ "พระพุทธบาทจำลอง" รวมถึงฝูงลิงจำนวนมากอยู่ภายในวัด และบนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐาน "พระธาตุเจดีย์ระฆังใหญ่" โดยขึ้นบันได 1,200 ขั้น บันไดทุก 100 ขั้น จะเขียนตัวเลขบอกไว้ให้นับว่าเหลืออีกกี่ขั้นจึงจะถึงบนยอดเขา บนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองกระบี่ได้โดยรอบ

  

วัดโภคาจุฑามาตย์ (Wat Phocar Juthamas)

     ตั้งอยู่เลขที่ 497 ถนนอุตรกิจ ตำบลกระบี่ใหญ่ เขตเทศบาลเมืองกระบี่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้ประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2471

 

วัดไสไทย (Wat Sai Thai)

 

ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 บ้านไสไทย ตำบลไสไทย อำเภอเมือง  จากตัวเมืองกระบี่โดยทางสายกระบี่-หาดนพรัตน์ธารา-อ่าวนาง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนที่ดอนแวดล้อมด้วยแนวเขาทั้ง 3 ด้าน เปิดเฉพาะด้านเหนือแวดล้อม ไปด้วยสวนยางพาราและหมู่บ้าน สภาพเดิมน้ำทะเลท่วมถึง มีอายุประมาณ 30 ปี เป็นวัดเก่าแก่ที่ประชาชนเคารพนับถือ มีพระนอนที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ ตั้งอยู่ด้านหน้าของตัววัด เป็นพระพุทธรูปปางโปรดสุรินทราหู เป็นพระนอนขนาด 16 เมตร จากคำบอกเล่าว่าทางวัดร่วมกับบรรดาพุทธศาสนิกชนสร้างขึ้น ในสมัยพระประดับ เจ้าอาวาส รูปที่ 4 ปางโปรดสุรินทราหู สร้างขึ้นเป็นปรัชญาในการสอนคนให้รู้จักการละทิฐิ ไม่หลงตัวเองดังเช่นอสุรินทราหู ซึ่งคิดว่าตนเป็นผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจมาก คิดว่าพระพุทธเจ้าคงต้องเกรงกลัวตน พระพุทธองค์ทรงทราบความคิดของอสุรินทราหูด้วยพระญาณ จึงลงบรรทมนิมิตให้อสุรินทราหูได้เห็นพระองค์ว่ามีความใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูเป็นอันมาก ทำให้อสุรินทราหูได้สำนึกลดทิฐิลง และตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาของพระองค์

 

ถ้ำเสด็จ (Sadet Cave)

 

เป็นถ้ำหินงอก หินย้อย ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกก ตำบลไสไทย ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองกระบี่ ประมาณ 7 กม. เป็นถ้ำที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาส สมัยที่ดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ชาวบ้านจึงเรียกว่า ถ้ำเสด็จ

 

อ่าวนงนุช (Nong Nooch Bay)

      ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย อำเภอเมือง  เป็นพื้นที่ป่าชายเลนและร้านอาหารทะเลจำนวนมาก เหมาะแก่การพักผ่อน ชายหาดต่อยาวประมาณ 2 กม. จนถึงเขตเทศบาลเมืองกระบี่

 

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Well Sacred)

ตั้งอยู่บริเวณหน้ามัสยิดบูรัลนาอิม ในหมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ   2 เมตร  ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมใช้บ่อแห่งนี้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นบ่อเก่าแก่มีอายุประมาณ 70-80 ปี

 

บ้านทรงพื้นเมืองโบราณ (Traditional Native his home)

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง อายุประมาณ 80 ปี หลังใหญ่ มีบางส่วนต่อเติมใหม่ อาณาบริเวณและภูมิทัศน์โดยรอบกว้างขวาง ร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่ สภาพบางส่วนชำรุดทรุดโทรม ปัจจุบันยังใช้เป็นที่อยู่อาศัย และจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแวะเยี่ยมชมทุกวัน

 

หอพิพิธภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านเกาะกลาง (Folk Crafts Art Museum)

      ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.คลองประสงค์ อำเภอเมือง โทรศัพท์ : 087-2733039 กิจกรรมที่ดำเนินการในหอพิพิธภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านเป็นการแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน เครื่องใช้ในสมัยโบราณ ของที่ระลึกฝีมือชาวบ้าน อาทิ เรือโทงเทง และให้บริการข้อมูลทางวัฒนธรรม รวมถึงเป็นศูนย์สาธิตผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน การทอผ้าฝ้าย การเลี้ยงปลาในกระชัง สามารถเช่าเรือจากท่าเรือเทศบาล บริเวณเขาขนาบน้ำ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ค่าเช่าเรือลำละ 300 บาท

 

หาดแหลมขาม (Laem Kham Beach)

เป็นหาดทรายยาว ประมาณ 3 กม. อยู่ระหว่างหมู่ที่ 2, 3 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง

  

สวนสาธารณะธารา และสวนเจ้าฟ้า (Tara Park And Princess Gardens)

 

อยู่ที่สะพานเจ้าฟ้า ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้กัน มีบรรยากาศคึกคักตลอดวัน เนื่องจากอยู่ใกล้ท่าเรือเจ้าฟ้า ตอนกลางคืนจะมีนักท่องเที่ยวมาขึ้น-ลงเรือ ส่วนในตอนบ่ายผู้คนจะมาพักผ่อน คลายร้อน ชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำกระบี่

 

หอศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Art Museum)

 

สืบเนื่องจากจังหวัดกระบี่ เป็นเมืองที่มีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมาย รวมถึงเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้หลากหลาย จุดเด่นตรงนี้ทำให้เกิดแนวคิดว่าควรที่จะดำเนินการจัดสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยของจังหวัดกระบี่ขึ้น เพื่อให้บรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้รับรู้ว่ากระบี่ไม่ใช่เสน่ห์แค่การท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งมีหลายส่วนงานให้การสนับสนุนประกอบกับวัดแก้วโกรวาราม มีอุโบสถงามอยู่ 1 หลัง แต่ชำรุดมาก อาจารย์กิติพงศ์ได้ออกแบบด้วยงบประมาณแก้ไขอยู่ที่ 3 ล้าน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยให้กับกรมโยธาธิการไปพิจารณา เมื่อดูแบบแล้วเห็นว่าต้องรื้ออุโบสถก็เท่ากับสร้างใหม่ ซึ่งไม่สามารถรื้ออุโบสถได้ เพราะสถานที่แห่งนี้บรรพบุรุษได้สร้างมา ของทุกชิ้นมีความศักดิ์สิทธิ์ แต่เป็นความพอดีที่ทางเจ้าอาวาสได้อนุมัติ อาคารอุโบสถหลังใหม่ให้เป็นหอศิลป์

 

           จากงบประมาณในการดูแลของมูลนิธิคุณพ่อศรีผ่อง – คุณแม่กี่ ภูเก้าล้วน ได้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนจำนวน 1 ล้านบาท ทั้งให้จัดทำหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวมอบให้หอศิลป์ร่วมสมัยฯ วันเปิดงานได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินแห่งชาติทั่วประเทศมาร่วมงาน ซึ่งทางศิลปินก็ได้วาดภาพประกอบดนตรีบรรเลง เพื่อนำภาพมาเข้าร่วมประมูลเพื่อหารายได้เข้ากองทุน เพื่อการใช้จ่ายของหอศิลป์ ซึ่งการประมูลในครั้งนี้ทำให้หอศิลป์ได้รับเงินจากการประมูลเป็นจำนวน 500,000 บาท

 

            ด้วยผลงานภาพเขียนและภาพถ่ายมากกว่า 150 ชิ้น ซึ่งเป็นการรวมผลงานภาพเขียนและภาพถ่ายมากที่สุดในจังหวัดกระบี่ หอศิลป์ร่วมสมัย ทำพิธีเปิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2551 ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัย ติดกับอุโบสถหลังเก่าวัดแก้วโกรวาราม ต.ปากน้ำ อ.เมือง จังหวัดกระบี่

  

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พืชสวน) (Promotion and Development of Agriculture)

     

ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาคราม ใช้เส้นทางกระบี่-อ่าวลึก อยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ 20 กิโลเมตร เป็นศูนย์เพื่อรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่น ทดสอบพันธุ์พืชในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตรกร ภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม อาทิ หมากแดง ดาหลา จั๋ง เฮลิโทเนีย มะพร้าวน้ำหอม กล้วยไม้หลากพันธุ์หลากสีสัน และดอกหน้าวัวกว่า 70 สายพันธุ์ ที่มีสีสันแปลกตาสวยงาม เช่น พันธุ์มิโดริ ดอกจะสีเขียว พันธุ์มินาคีไวท์ ดอกสีขาว พันธุ์ทวิงโก้ ดอกสีชมพูอ่อน และพันธุ์โรยัล ฟรัช ดอกจะมีสีม่วง เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 075-612913

 

ท่าปอมคลองสองน้ำ (Tha Pom Klong Song Nam)

  

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก ต.เขาคราม อ.เมือง  เป็นลำธารสายสั้นๆ  ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร กำเนิดจากแอ่งน้ำผุดบนเขาช่องพระแก้ว ไหลผ่านสระน้ำกลางป่าก่อนที่ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน โดยคลองท่าปอมอยู่บริเวณรอยต่อของน้ำจืดกับน้ำเค็มพอดี ยามน้ำทะเลหนุนสูง น้ำในคลองที่จืดสนิทจะกลายเป็นน้ำกร่อย ครั้นพอน้ำทะเลลดลง น้ำจืดจากป่าต้นน้ำก็จะดันน้ำทะเลออกหมด ทำให้พื้นที่ธารน้ำท่าปอมเป็นป่าพรุ ที่มีลักษณะพิเศษคือ มีน้ำเค็มและน้ำจืดไหลมาบรรจบกัน มีพื้นที่ราว 300 ไร่ กลายเป็นระบบนิเวศเล็กๆ อันชวนพิศวง เพราะนอกจากจะเป็นรอยต่อ 2 น้ำแล้ว ยังทำให้เกิดจุดบรรจบของ   3 ป่า อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน มีป่าโกงกาง พังกาหัวสุม ไม้พืชป่าชายเลน อยู่ร่วมกับชมพู่น้ำ ไม้ป่าพรุอย่างกลมกลืน โดยมีหลาวชะโอน ไม้ป่าดิบชื้น เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 2 น้ำ 3 ป่าอันทรงคุณค่าน่าพิศวง คลองท่าปอมหรือคลองสองน้ำ คลองแห่งนี้น้ำใสราวกระจก มองดูเป็นสีเขียวมรกต เนื่องจากมีสารละลายหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอร์เนตและกำมะถันปนอยู่มาก เป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งระบบนิเวศแบบป่าพรุน้ำจืด แบบพื้นที่ชุ่มน้ำ แบบป่าดิบ และแบบป่าชายเลน จึงเป็นที่อยู่อาศัยของทั้งปลาน้ำจืดและน้ำกร่อย

  

สระแก้ว (Sa Kaeo)

 

อยู่ในเขตสวนป่าเขาทอง ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง  ตามเส้นทางกระบี่  - ในสระ  เป็นสระน้ำธรรมชาติกลางหุบเขาห่างจากตัวเมืองประมาณ 28 กม. ประกอบไปด้วยสระเล็กสระน้อยมากมายเช่น สระน้ำลอด สระจระเข้ขาว สระเชิงเขา สระน้ำคราม สระมรกต สระหุ้นเก้ง สระน้อย และ สระน้ำทิพย์ซึ่งเป็นสระน้ำจืด ใสเย็นเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็นประจำ

 

ป่าชายเลนบ้านหาดกรวด หมู่ที่ 6 (Ban Hat Gravel Mangrove, Moo 6)

 ตำบลเขาทอง เป็นป่าชายเลนริมฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ นักท่องเที่ยวนิยมมาล่องเรือหางยาวและชมสภาพภูมิทัศน์และหมู่บ้านชาวประมง

 

เส้นทางท่องเที่ยวโดยช้าง (Travel directions by elephants)

อยู่ที่ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติโดยช้างตามเส้นทาง สระใน -สระนอก

 

หมู่บ้านนาตีน (Moo Ban Na Tin)

 

อยู่ในเขตตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง ห่างจากตำบลอ่าวนางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะทำสวนยางและทำประมงเป็นอาชีพเสริม แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่นาทำกินของชาวบ้านคลองแห้ง ในสมัยที่การคมนาคมยังไม่สะดวกเช่นทุกวันนี้ ชาวบ้านต้องเดินเท้ามาช่วยกันทำนาเป็นประจำทุกวัน เมื่อมีการตั้งชุมชนขึ้นเมื่อราว 80 ปีก่อน พื้นที่แถบนี้จึงถูกเรียกขานกันว่า "บ้านนาตีน" ซึ่งหมายถึง นาทางด้านทิศใต้ ( หรือทิศทางปลายเท้า )

 

             ในปี พ.ศ. 2531 กลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านนาตีน ได้ร่วมแรงกันทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวเพื่อเป็นการหารายได้เสริม ซึ่งภายหลังได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนจากหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทางการเป็นอย่างดี จนกระทั่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ กะลามะพร้าวบ้านนาตีน เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นในฐานะแหล่งผลิตงานหัตถกรรม จากกะลามะพร้าวที่สวยงามได้ อย่างหลากหลายรูปแบบ ในปัจจุบันชาวบ้านนาตีนได้เพิ่มศักยภาพ ในการผลิตได้หลากหลายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การทำผ้าบาติก ผลิตกระดาษใยสับปะรดเพื่อแปรรูปทำของที่ระลึกรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการทำเรือหัวโทงจำลองอีกผลงานระดับห้าดาว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนไม่น้อย สอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านนาตีน อาคารศูนย์กลางชุมชนบ้านนาตีน โทร. 075-637390 หรือ คุณบัญชา แขวงหลี โทร. 081-9688532 และมีบริการที่พักโฮมสเตย์สามารถติดต่อและจองที่พักได้ที่อาคาร ศูนย์กลางชุมชนบ้านนาตีน หรือติดต่อคุณบัญชา แขวงหลี โทร : 081-9688532 เปิดทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. การเดินทาง จากจังหวัดกระบี่ไปบ้านนาตีนใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4202 ระยะทางราว 14 กิโลเมตร ก่อนถึงหาดนพรัตน์ธารา ราว 1.5 กิโลเมตรเลี้ยวขวาทางลัดสู่คลองม่วงไปราว  1 กิโลเมตร ถึงศูนย์ฯ อยู่ทางขวามือ หรือจากอ่าวนางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4203 ถึงหาดนพรัตน์ธาราเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4202 เลี้ยวซ้ายแยกทางลัดคลองม่วงเส้นทางเดียวกัน

  

หาดเกาะกวาง (Deer Island Beach)

      อยู่หมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง มีหาดทรายตามธรรมชาติ โดยเฉพาะตอนเย็นสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกดิน สวยงามมากเป็นที่นิยมของชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 

หาดคลองม่วง (Klong Muang Beach)

  อยู่หมู่ที่ 2 บ้านคลองม่วง ต.หนองทะเล อ.เมือง มีหาดทรายตามธรรมชาติ ชายหาดขาวนวลขนานกับผืนน้ำทะเลสีคราม ทอดตัวยาวเหยียดจากหาดอ่าวเสี้ยวไปทางด้านใต้จน จรดกับหาดทับแขกทางด้านเหนือ เป็นหาดที่สวยงาม ในบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสมกับการพักผ่อนในบรรยากาศส่วนตัว มองเห็นความสวยงามของหมู่เกาะในทะเล เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง เหนือหาดเป็นเนินเขาและป่าเขียวขจี ร่มรื่นด้วยทิวสนทะเล เป็นความลงตัวของธรรมชาติ เพื่อรองรับการพักผ่อนที่เป็นธรรมชาติที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ และสามารถมองเห็นแหลมหางนาค ซึ่งเป็นเรือนรับรองที่ประทับ

 

อุทยานแห่งชาติในจังหวัดกระบี่ :

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อำเภออ่าวลึก อำเภอเขาพนม อำเภอเมือง

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อำเภออ่าวลึก อำเภอเมือง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อำเภอเมือง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม  อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  อำเภอวังวิเศษ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 

เว็ปที่เกี่ยวข้อง

 

แผนที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดกระบี่

 

 

ไกด์พงษ์ แก้ไข 1/11/2559

http://www.oknation.net/blog/guidepong

 

ต้องการปรึกษา, มีคำถามหรือปัญหา, ตั้งกระทู้ต่างๆ, รับสมัครงาน

ต้องการมัคคุเทศก์ หรือหัวหน้าทัวร์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            [ Add to my favorite ] [ X ]