• ไกด์พงษ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : hs1dgb@gmail.com Tel. 081-8429142 ID Line : hs1dgb
  • วันที่สร้าง : 2007-06-06
  • จำนวนเรื่อง : 491
  • จำนวนผู้ชม : 1183430
  • ส่ง msg :
  • โหวต 301 คน
ไกด์อิสระภายในประเทศ (Domestic)..................หัวหน้าทัวร์ เวียดนาม, มาเลเซีย, จีน, กัมพูชา, ลาว กรุณาติดต่อ 081-842-9142
เที่ยวเมืองไทยไปได้ ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ อยากรู้จักเมืองไทย ข้อมูลเมืองไทย อยากได้ไกด์พาเที่ยว เวียดนาม, มาเลย์เซีย, พม่า, ลาว, เขมร บอกผม จะจัดให้ครับ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/guidepong
วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553
Posted by ไกด์พงษ์ , ผู้อ่าน : 3818 , 01:53:06 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จังหวัดกระบี่ (Krabi)

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา

(Khao Phanom Bencha National Park)

-

ประวัติความเป็นมา :

 

จังหวัดกระบี่ ได้มีหนังสือที่ กษ 0009/11228 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2522 แจ้งว่า ตามที่ป่าไม้เขตนครศรีธรรมราชได้ทำการสำรวจป่าเขาพนมเบญจา เพื่อประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดกระบี่เห็นว่า เพื่อรักษาสภาพป่า ทิวทัศน์อันสวยงามตามธรรมชาติไว้ ควรจะได้จัดพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติจึงได้เสนอกรมป่าไม้ตามหนังสือที่ กษ 0708/3577 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2522 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการสำรวจต่อไปได้ ทั้งเพื่อเป็นการสนองมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2522 ที่ให้รักษาป่าไว้โดยการประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ

    กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งที่ 2830/2522 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2522 ให้ นายสรรเพชญ ราคา เจ้าพนักงานป่าไม้ 2 ไปดำเนินการสำรวจและจัดตั้งป่าเขาพนมเบญจาให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ปรากฏว่า ป่าดังกล่าวมีสภาพสมบูรณ์มีเขาสูงชัน มีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกหลายแห่ง หน้าผา ถ้ำต่างๆ ตามรายงานการสำรวจเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2523 กรมป่าไม้ได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2523 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2523 เห็นสมควรกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาพนมเบญจาในท้องที่ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก ตำบลเขาดิน ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม และตำบลเขาคราม ตำบลทับปริก ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 98 ตอนที่ 112 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2524 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 30 ของประเทศ

ข้อมูลทั่วไป :

 อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เป็นอุทยานฯ ทางบกแห่งเดียวของจังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่ประมาณ 31,325 ไร่ หรือ 50.12 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเขาพนม และอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนในแนวเหนือจรดใต้ มียอดเขาพนมเบญจาซึ่งสูง 1,397 เมตรจากระดับน้ำทะเล สูงที่สุดในกระบี่ เป็นสัญลักษณ์แห่งความงามที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่  มีไอหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี และทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งลำธาร น้ำตก ถ้ำต่าง ๆ และสัตว์ป่านานาชนิด เช่น สมเสร็จ เลียงผา หมีควาย เสือปลา มีนกที่สามารถพบเห็นได้กว่า 218 ชนิด เช่น นกอินทรี นกเงือก นกหัวขวาน เป็นต้น

ภูมิประเทศ :

  อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเทือกเขาที่เขียวชอุ่มสลับซับซ้อน มีหน้าผาสูงชัน ประกอบด้วยเขาพนมและเขาพนมเบญจา ซึ่งมียอดเขาสูงสุด 1,397 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำสายสำคัญที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในตัวเมืองกระบี่ ได้แก่ คลองกระบี่ใหญ่ ซึ่งไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เทือกเขาเหล่านี้มีลักษณะเป็นแนวยาวตลอดจากเหนือจรดใต้ ผ่านกลางอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น คลองโตน คลองกระบี่น้อย คลองพอทาก ห้วยสะเค ห้วยส้าน และห้วยไผ่

ภูมิอากาศ :

 

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้อากาศอบอุ่นและชุ่มชื้นตลอดปี ประกอบด้วย  2 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน และ

ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม จะมีฝนตกชุกในเดือนมิถุนายน-ตุลาคม

พืชพรรณไม้และสัตว์ป่า :

 

เนื่องจากป่าเขาพนมเบญจา เป็นป่าดิบชื้น ฝนตกชุกเกือบตลอดปี จึงมีไม้ที่สำคัญหลายชนิด คือ ตะเคียนทอง ยาง ตะแบก หลุมพอ จำปา สะตอป่า มะไฟป่า พืชพื้นล่าง ได้แก่ ปาล์ม หวาย เข็มป่า และไผ่ชนิดต่างๆ สำหรับสัตว์ป่านั้นยังชุกชุมอยู่มาก เพราะมีแหล่งน้ำและอาหารอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าทั่วไป ได้แก่ สมเสร็จ เลียงผา หมูป่า เสือดำ เสือลายเมฆ หมีควาย กระจง ค่าง ชะนี ลิงเสน หมาไน กระรอก ชะมด นางอาย นกกางเขนดง นกเงือก นกคุ้ม ไก่ฟ้า และไก่ป่า

การเดินทาง :

 

ทางรถยนต์ จากสามแยกบ้านตลาดเก่า จังหวัดกระบี่ ไปตามถนนศรีตรัง ระยะทาง 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางตลาดเก่า- บ้านห้วยโต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจองที่พักและบริการอุทยานแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต

สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จองที่พักและบริการอุทยานแห่งชาติ คลิกที่นี่

(จองบ้านพัก-บริการ) (Online-Reservation)

-

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ :

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
170 หมู่ที่ 4 ต.ทับปริก  อ. เมืองกระบี่  จ. กระบี่   81000
โทรศัพท์ :  075-660716 (สนง.), 075-660717 (ศูนย์บริการฯ) โทรสาร : 
075-660716

 

สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-5610777, 02-5796666 ต่อ 1743,1744

 

แผนที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา

 

   

 

สถานที่ที่น่าสนใจ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา

เขาพนมเบญจา (Khao Phanom Bencha)

      เขาพนมเบญจา ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เดินเท้าต่อจากคอนางนอน ประมาณ  500 เมตร  เป็นยอดเขาสูงถึง  1,397 เมตร จากระดับน้ำทะเล บนยอดเขามีจุดชมทิวทัศน์มิตรไมตรี จากจุดนี้จะมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองกระบี่ได้กว้างไกล เส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาจะผ่านป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์หนาแน่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เช่น ตะเคียนทอง ยาง หลุมพอ ฯลฯ ผู้สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ช่วยนำทางได้ที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

จุดชมทิวทัศน์ (View Point)

      ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 750 เมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเขาผึ้งและอำเภอเมืองกระบี่ได้ เหมาะแก่การชมทัศนียภาพ ถ่ายภาพ เดินศึกษาธรรมชาติ และดูนก

น้ำตกห้วยโต้ (Huai To Waterfall)

 

ตั้งอยู่ที่ตำบลทับปริก ตามเส้นทางตลาดเก่า ถนนศรีตรัง-ถนนประชาอุทิศ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา กำเนิดจากเขาพนมเบญจา เป็นน้ำตกจากหน้าผาสูง  มี 11 ชั้น บางชั้นสูงประมาณ 70-80 เมตร มีแอ่งน้ำกว้างใสสะอาด ขนาดกว้างประมาณ 4-5 เมตรเหมาะสำหรับเล่นน้ำ แอ่งน้ำแต่ละชั้นมีชื่อเรียกต่างกัน เช่น วังเทวดา วังชก วังจาน และวังสามหาบ น้ำตกห้วยโต้ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 500 เมตร สามารถเดินทางไปได้สะดวก ตามเส้นทางตลาดเก่า - ห้วยโต้

น้ำตกห้วยสะเค (Huai Sa-k Waterfall)

 ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 1.2 กิโลเมตร เป็นสายน้ำที่ตกจากหน้าผาสูง มีทั้งหมด  3 ชั้น และอยู่ใกล้กับน้ำตกห้วยโต้ เป็นน้ำตกจากหน้าผาสูง ขนาดเล็ก

ถ้ำเขาผึ้ง (Khao Phueng Cave)

 

ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในมีถ้ำย่อยๆ ซ่อนตัวอยู่ 5 ถ้ำ ถ้ำแรกคือ ถ้ำสุสานนก จะพบเห็นซากนกมากมายกระจัดกระจายตามพื้นถ้ำ เดินต่อไปผ่านลำน้ำภายในถ้ำที่สูงประมาณ 1 เมตร ลัดเลาะไปตามช่องต่างๆ จะมาพบ ถ้ำน้ำ ซึ่งมีระดับความสูงของน้ำประมาณเอว สามารถเดินเลี่ยงตามทางด้านบนได้ ซึ่งจะมาทะลุ ถ้ำนาง ที่มีความสวยงามของหินงอกหินย้อย เมื่อใกล้ถึงทางออกของถ้ำจะพบหินย้อยที่มีรูปร่างคล้ายดอกบัวขนาดใหญ่อยู่บนผนังถ้ำ ถ้ำแห่งนี้จึงมีชื่อว่า ถ้ำบัว

น้ำตกคลองแห้ง(Klong Haeng Waterfall)

เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากเทือกเขาพนมเบญจา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาพนมประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีความสูงมาก

น้ำตกต้นหาร (Ton Han Waterfall)

อยู่ห่างที่ว่าการอำเภอ 16 กม. เกิดจากเทือกเขาพนมเบญจา เช่นเดียวกับน้ำตกคลองแห้ง แต่มีความสูงน้อยกว่า

น้ำตกห้วยเนียง (Huai Niang waterfall)

จากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4037 ประมาณ 18 กิโลเมตร ถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พจ.1 (ห้วยเนียง) เดินเท้าต่ออีกประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีขนาดเล็กแต่มีหลายชั้น เหมาะแก่การเดินศึกษาธรรมชาติ ดูนก และถ่ายภาพธรรมชาติ

น้ำตกบางสร้าน (Bang Sran Waterfall)

 

เดินทางจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4037 ประมาณ 25 กิโลเมตร ถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พจ. 3 (บางสร้าน) แล้วเดินเท้าต่ออีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีหลายชั้นสวยงาม มีน้ำไหลตลอดปี มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ เหมาะแก่การเล่นน้ำ ศึกษาธรรมชาติ พักผ่อน และถ่ายภาพธรรมชาติ

คอนางนอน (Kho Nang Non)

 

เดินเท้าต่อจากน้ำตกบางสร้านอีกประมาณ 4 กิโลเมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอเขาพนม มีบรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อน เนื่องจากมีลำน้ำขนาดเล็ก สามารถสัมผัสเมฆและสายหมอกได้ เหมาะแก่การเดินป่าระยะไกล ตั้งค่ายพักแรม ชมทัศนียภาพ เดินศึกษาธรรมชาติ และถ่ายภาพธรรมชาติ

ลูกเขาช้าง (Lok Khao Chang)

 

เดินเท้าต่อจากคอนางนอนประมาณ 4.5 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่เชิงลูกเขาช้าง เหมาะเป็นสถานที่กางเต็นท์ พักผ่อนชมธรรมชาติ และถ่ายภาพธรรมชาติ เนื่องจากมีสภาพเป็นที่ราบอยู่ติดกับป่าที่ราบต่ำและลำน้ำห้วยโต้

บ่อน้ำผุด (Bo Namphut)

   

เป็นแอ่งน้ำตามธรรมชาติขนาดเล็ก มีฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาเหนือน้ำตลอดเวลา สันนิษฐานว่า เกิดจากน้ำที่ซึมออกมาจากใต้ดิน ทำให้ที่แห่งนี้มีน้ำตลอดปี และไหลเป็นลำธารสู่ที่ต่างๆ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ (Nature Trail)
    อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 200 เมตร มี 2 เส้นทาง ลักษณะเป็นทางเดินรอบ สามารถเดินต่อไปยังน้ำตกห้วยโต้ได้ ระยะเดินเท้าประมาณ 2 กิโลเมตร สภาพป่ามีพืชพรรณอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเดินศึกษาธรรมชาติและดูนก

 

อุทยานแห่งชาติในจังหวัดกระบี่ :

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อำเภออ่าวลึก อำเภอเขาพนม อำเภอเมือง

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อำเภออ่าวลึก อำเภอเมือง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อำเภอเมือง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม  อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  อำเภอวังวิเศษ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 

เว็ปที่เกี่ยวข้อง

 

แผนที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดกระบี่

 

 

ไกด์พงษ์ แก้ไข 1/11/2559

http://www.oknation.net/blog/guidepong

 

ต้องการปรึกษา, มีคำถามหรือปัญหา, ตั้งกระทู้ต่างๆ, รับสมัครงาน

ต้องการมัคคุเทศก์ หรือหัวหน้าทัวร์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2010 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]