• ไกด์พงษ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : hs1dgb@gmail.com Tel. 081-8429142 ID Line : hs1dgb
  • วันที่สร้าง : 2007-06-06
  • จำนวนเรื่อง : 491
  • จำนวนผู้ชม : 1238098
  • ส่ง msg :
  • โหวต 301 คน
ไกด์อิสระภายในประเทศ (Domestic)..................หัวหน้าทัวร์ เวียดนาม, มาเลเซีย, จีน, กัมพูชา, ลาว กรุณาติดต่อ 081-842-9142
เที่ยวเมืองไทยไปได้ ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ อยากรู้จักเมืองไทย ข้อมูลเมืองไทย อยากได้ไกด์พาเที่ยว เวียดนาม, มาเลย์เซีย, พม่า, ลาว, เขมร บอกผม จะจัดให้ครับ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/guidepong
วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2554
Posted by ไกด์พงษ์ , ผู้อ่าน : 907 , 14:46:03 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จังหวัดภูเก็ต (Phuket)

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (Sirinat National Park)

 

 

ประวัติ และความเป็นมา :

อุทยานแห่งชาติสิรินาถมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลบริเวณชายฝั่งด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต ประกอบด้วยป่าสนทะเลธรรมชาติ หาดทรายขาวสะอาด แนวปะการังที่สวยงาม และที่วางไข่ของเต่าทะเล กับจักจั่นทะเลจำนวนมาก ตลอดจนหอยทะเลที่หายากหลายชนิด อุทยานแห่งชาติสิรินาถอยู่ห่างจากสนามบินภูเก็ตเพียง 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 56,250 ไร่ หรือ 90 ตารางกิโลเมตร

             เดิมพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเป็นพื้นที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์บ้านสาคู กรมป่าไม้ได้มีหนังสือที่ กส. 0801/3326 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2520 ถึงจังหวัดภูเก็ต ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีที่ สร.0202/1305 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2520 เรื่อง การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2520 ลงมติให้ความเห็นชอบกำหนดนโยบายในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว และจังหวัดภูเก็ตได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ ภก.09/7211 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2520 ขอให้กรมป่าไม้จัดพื้นที่บริเวณชายหาดในท้องที่อำเภอถลางเป็นวนอุทยานทางทะเล โดยเริ่มจากหาดทรายแก้ว หาดไม้ขาว เลียบริมทะเลลงไปทางใต้จนถึงหาดในยางมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร ประกอบกับในท้องที่จังหวัดภูเก็ตมีหาดทรายที่สวยงามอยู่มาก และ นายเสน่ห์ วัฒนาธร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง ป่าไม้จังหวัดภูเก็ตได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ ภก.09/484 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2520 ส่งรายงานการสำรวจเบื้องต้นป่าสนทะเล หาดไม้ขาว หาดในยาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้กรมป่าไม้พิจารณาจัดตั้งเป็นวนอุทยาน

 

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการสำรวจ ปรากฏว่า เป็นพื้นที่ที่มีสภาพเหมาะสมสำหรับจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและจุดเด่น เช่น ป่าสนทะเลธรรมชาติ หาดทรายขาวสะอาด แนวปะการัง และโขดหินที่สวยงาม ประกอบกับบริเวณชายหาดบางตอนเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล และจักจั่นทะเลจำนวนมาก เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2523 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2523 เห็นสมควรกำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าสนทะเล ป่าเขารวก ป่าเขาเมือง และบริเวณหาดในยาง ในท้องที่ตำบลไม้ขาว ตำบลสาคู และตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ 90 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 115 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2524 โดยให้ชื่อตามที่ชาวภูเก็ตเรียกขานว่า "อุทยานแห่งชาติหาดในยาง" นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 31 ของประเทศไทย

              ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2533 ให้ประกาศพื้นที่ราชพัสดุบริเวณท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 4.48 ตารางกิโลเมตร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อน้อมเกล้าถวายเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลสมัยในการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2535 กรมป่าไม้จึงได้เข้ามาดำเนินการผนวกพื้นที่เข้ากับอุทยานแห่งชาติหาดในยาง โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่และพื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมทั้งขอพระราชทานชื่อใหม่ที่เหมาะสม ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่า “อุทยานแห่งชาติสิรินาถ”

อาณาเขต : ติดต่อกับสถานที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ              ติดต่อกับ คลองท่านุ่น แนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา ท้องที่ตำบล โคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง

ทิศใต้                 ติดต่อกับ บ้านลายัน บ้านโคกโตนด ท้องที่ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ ตำบลเทพกษัตริย์ ตำบลไม้ขาว ตำบลสาคู สนามบิน ท้องที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน ท้องที่ตำบลเชิงทะเล ตำบลสาคู ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ภูมิประเทศ :

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ประกอบด้วยผืนน้ำประมาณ 76 เปอร์เซ็นต์ และผืนดินประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญ คือ ป่าเขารวกเขาเมือง เขาใสครู ซึ่งมีลักษณะธรณีสัณฐานเป็นภูเขาหินแกรนิต และเชิงเขาซึ่งถูกกระบวนการผุพังและกัดกร่อน โดยมียอดเขาใสครูความสูง 335 เมตร และยอดเขาเมืองหรือเขาม่วงสูง 295 เมตร ธรณีสัณฐานที่ชายฝั่ง ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนชายฝั่งทะเลรูปแบบต่างๆ โดยสามารถจำแนกเป็น หาดทราย ได้แก่ หาดท่าฉัตรไชย หาดทรายแก้ว หาดไม้ขาว ซึ่งยาวต่อเนื่องจากทิศเหนือลงมาถึงหาดในยางทางทิศใต้ ซึ่งมีลักษณะเป็นหัวแหลมยื่นไปในทะเลเนื่องจากการงอกของทรายด้านหลังแนวปะการังซึ่งลดความรุนแรงของคลื่นมากกว่าบริเวณอื่น ความยาวรวมกันประมาณ 13 กิโลเมตร ต่อมายังหาดทรายที่อ่าวทุ่งหนุงซึ่งเป็นที่ราบทราย-ทรายแป้ง กว้างประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร และมีระดับเหนือน้ำในเวลาน้ำลง เป็นทางออกของคลองพะม่าลงหรือเรียกว่า ปากคลองปากบาง ซึ่งแต่เดิมในบริเวณทางออกจะเป็นพื้นที่ราบน้ำขึ้นถึงของปากคลองและมีสภาพเป็นป่าชายเลนและที่ลุ่มน้ำกร่อยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ แต่ปัจจุบันถูกบุกรุกถมดินทำให้หมดสภาพไป

 

            นอกจากนี้ในอุทยานแห่งชาติ ยังมีหาดทรายสั้นๆ ระหว่างหัวแหลมผาชัน เกิดจากการสะสมของทรายจากการกร่อนของหน้าผาหินโดยคลื่นและกระแสน้ำเลียบฝั่ง ได้แก่ หาดในทอน หาดในทอนน้อย หาดที่อ่าวหินกรวย ส่วนบริเวณเกาะทะทางทิศใต้เป็นหาดทรายที่ต่อเนื่องขึ้นมาจากหาดบางเทาพบว่า กำลังเกิดลักษณะของสันดอนทรายงอกเชื่อมจากแผ่นดินไปยังเกาะทะ ส่วนชายทะเลบริเวณเขาใสครูและเขาม่วงมีลักษณะส่วนใหญ่เป็นหน้าผาหิน หาดหิน และลานตะพักหิน ที่เกิดจากการกระทำของคลื่น

ภูมิอากาศ :

ลักษณะภูมิประเทศอากาศอยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรด้านชายฝั่งทะเลฝั่งตะวันตก จึงเป็นบริเวณที่มีฝนตกชุกตลอดปี และมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ นำลมร้อนชื้นมาจากมหาสมุทรอินเดีย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ในช่วงนี้จึงมีฝนตกมาก และในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนตัวก็จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฤดูหนาวพัดเข้ามาแทนที่ อุณหภูมิในช่วงนี้ไม่ลดมากแต่ยังมีฝนที่พัดผ่านอ่าวไทยมา อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน 29 องศาเซสเซียล อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนธันวาคม 27 องศาเซสเซียล

พืชพรรณและสัตว์ป่า :

สภาพป่าพืชพรรณธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถสามารถแบ่งออกได้เป็น ป่าชายหาด เป็นป้อมปราการป้องกันลมพายุในฤดูมรสุม พบเป็นแนวแคบๆ ตลอดแนวชายหาดของอุทยานแห่งชาติ สภาพเป็นป่าโปร่งมีพรรณไม้กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ได้แก่ จิกเล หว้าหิน ไทร กระโดน กระทุ่มน้ำ งิ้วป่า กระทิง สนทะเล โพทะเล หูกวาง มะนาวผี ส้าน เสม็ด โคลงเคลง ฯลฯ พืชพื้นล่างประกอบด้วย มะเม่า หวาย สาบเสือ ลำเจียก ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และพืชอิงอาศัยหลายชนิด เช่น เฟิน กล้วยไม้ และกระช่อน เป็นต้น

ป่าชายเลน พบตามริมคลองที่น้ำทะเลท่วมถึง พันธุ์พืชที่สำคัญได้แก่ โกงกางใบเล็ก โปรงแดง ฝาดแดง ตะบูนดำ แสมดำ แสมขาว ถั่วขาว สมอทะเล ตีนเป็ดทะเล พืชพื้นล่างได้แก่ จาก และเหงือกปลาหมอ

ป่าดงดิบ พบตามบริเวณที่เป็นภูเขาทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติ บริเวณเขารวก เขาเมือง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไข่เขียว หลุมพอ กระแซะ เหรียง พลา ตีนนก ยอป่า เป็นต้น ในบริเวณแหลมใสครู ตามแอ่งน้ำด้านหลังแนวปะการังพบหญ้าทะเล 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าชะเงา ซึ่งเป็นชนิดเด่น และหญ้าชะเงาใบสั้น ซึ่งพบอยู่เพียงเล็กน้อย สำหรับในบริเวณท่าฉัตรไชยและปากคลองท่าหยิดพบหญ้าทะเล 5 ชนิด คือ หญ้าชะเงาใบยาว หญ้าชะเงา หญ้าชะเงาใบสั้น หญ้ามะกรูดใบใหญ่ และหญ้ามะกรูดใบเล็ก

สัตว์ป่าที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็กประกอบด้วย กระแตธรรมดา กระรอกดินหลังลาย กระรอกข้างลายท้องแดง กระรอกปลายหางดำ นกนางนวล เหยี่ยวแดง นกกางเขนบ้าน นกกะเต็นอกขาว นกกระปูดใหญ่ นกเอี้ยงสาริกา นกเขาใหญ่ นกเขียวคราม และนกเด้าลมดง กิ้งก่าบินปีกส้ม กิ้งก่าหัวแดง แย้ จิ้งเหลนบ้าน ตุ๊กแกบ้าน เหี้ย งูเขียวดอกหมาก คางคกบ้าน กบหลังขีด ปาดบ้าน อึ่งอ่างบ้าน เป็นต้น

       บริเวณคลองหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และบริเวณพรุน้ำจืดมีปลาและสัตว์อยู่หลายชนิด ที่พบเห็นโดยทั่วไปได้แก่ ปลาดุกอุย ปลาแขยงใบขาว ปลาสลิด ปลากระดี่หม้อ ปลาตะเพียนขาว ปลากริม หอยขม หอยโข่ง ปลิงเข็ม ปลิงควาย และกุ้งฝอย เป็นต้น

สัตว์ทะเลที่พบในบริเวณหาดทรายและแนวปะการัง ได้แก่ เต่ามะเฟือง เต่ากระ เต่าหญ้า ปูลม จักจั่นทะเล หอยทับทิม ปลากะพงเหลือง ปลาอมไข่ ปลาใบปอ ปลามงแซ่ ปลากะรัง ปลากระบอก ปลากระเบน ปลาปักเป้า ปลาเก๋า ปลาไหลมอเรย์ ปลาสิงโตปีกจุด ปลาปากแตร ปลาผีเสื้อลายแปดขีด ปลาสินสมุทร ปลาการ์ตูนส้มขาว ปะการังเขากวาง ปะการังโขด ปะการังสมอง ปะการังเคลือบ ปะการังเห็ด ปะการังอ่อน พรมทะเล และดอกไม้ทะเล เป็นต้น

         จักจั่นทะเล มีชื่อสามัญว่า Mole crab หรือ Sand crab เป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับกุ้ง ปู คือ มีลักษณะกึ่งกุ้งกึ่งปู ร่างเป็นรูปไข่ ตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ 2 เท่า อาศัยอยู่ในทรายบริเวณชายน้ำที่มีคลื่น โผล่เฉพาะตาและหนวดขึ้นมาดักแพลงก์ตอนเป็นอาหารเข้าสู่ปาก จักจั่นทะเลที่พบที่หาดไม้ขาวมี 2 ชนิด คือ จักจั่นควาย (Mole asactyla) ซึ่งมีขนาดใหญ่ หายาก และจักจั่นธรรมดา (Emerita emeritus) เป็นจักจั่นที่พบมากกว่าชนิดแรกและมีขนาดเล็กกว่า

รายละเอียด และ อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

การเดินทางเข้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ

ค่าธรรมเนียมบุคคล ผ่านด่านอุทยานแห่งชาติสิรินาถ

คนไทย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 40 บาท

เด็ก นักเรียน นักศึกษา ท่านละ 20 บาท

ชาวต่างชาติ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 200 บาท

เด็ก ท่านละ 100 บาท

( ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ )

ค่าธรรมเนียมรถยนต์ ( เปิดให้ขึ้นตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น.)

รถเล็ก รถเก๋ง รถตู้ ฯลฯ คันละ 30 บาท

รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 24 ที่นั่งและไม่เกิน 4 ตัน (6 ล้อ) คันละ 100 บาท

รถยนต์โดยสารขนาดตั้งแต่ 24 ที่นั่งและไม่เกิน 10 ล้อ คันละ 200 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก :

สถานที่กางเต็นท์/เต็นท์

นักท่องเที่ยวสามารถนำเต็นท์มากางเองได้ โดยอุทยานแห่งชาติคิดอัตรา 20บาท/คน/คืน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้นำเต็นท์มาเองสามารถติดต่อขอรับบริการได้จากงานบริการ บ้านพักได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -16.00 น.

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

มีศูนย์บริการจำนวน 1 แห่ง อยู่บริเวณหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ลานจอดรถขนาด 1,955 ตารางเมตร อยู่บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ร้านอาหารสวัสดิการ

มีจำนวน 1 ร้าน บริการอาหารไทยและต่างประเทศ เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30 น - 22.00 น. พร้อมรับจัดอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่ม ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076-328226

ร้านขายของที่ระลึก

จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่นผ้าบาติก นำพริกกุ้งเสียบ เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30 น.-16.30 น

ห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย

มีห้องสุขาชายไว้บริการ

ห้องน้ำ-ห้องสุขาหญิง

มีห้องสุขาหญิงไว้บริการ

ที่จอดรถ

มีที่จอดรถให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

หอส่องสัตว์

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง อยู่บริเวณหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ลานจอดรถขนาด 1,955 ตารางเมตร อยู่บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

อื่นๆ

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 1 เส้นทาง ระยะทางประมาณ 600 เมตร ที่ท่าฉัตรไชย ใช้เวลาเดินศึกษาประมาณ 45 - 60 นาที

เส้นทางเดินศีกษาธรรมชาติป่าชายหาด ระยะทางประมาณ 350 เมตร ณ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (หาดในยาง) ใช้เวลาเดินศึกษาประมาณ 30 นาที

 

 

การเดินทาง :

รถยนต์ จากจังหวัดพังงา ข้ามสะพานเทพกษัตรีย์ เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติท่าฉัตรไชย ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของอุทยานแห่งชาติ เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 ถึงทางเข้าสนามบิน เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดภูเก็ต 876 กิโลเมตร อัตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์โดยสารธรรมดา ราคา 378 บาท และสำหรับรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ราคา 484 บาท โดยสารปรับอากาศ VIP 775 บาท

          ส่วนผู้ที่เดินทางจากจังหวัดภูเก็ต ก็เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 ประมาณ 32 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าแยกสนามบินไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ยังมีเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ได้อีกหลายทาง เช่น บริเวณบ้านไม้ขาว หาดในยาง หาดในทอน เกาะทะ เป็นต้น

เครื่องบิน มีสนามบินนานาชาติภูเก็ต ตั้งอยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยานแห่งชาติสิรินาถบริเวณหาดในยาง ให้บริการสายการบินทั้งในและต่างประเทศ สำหรับผู้เดินทางภายในประเทศมีเที่ยวบินมีเที่ยวบินดังนี้

- เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ-ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 07.00 - 21.35 น. เฉลี่ยชั่วโมงละลำ

- เที่ยวบินจากภูเก็ต - กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 07.05 - 21.30 น. เฉลี่ยชั่วโมงละลำ ติดต่อได้ที่หมายเลข 076-212400, 327194

- เที่ยวบินจากหาดใหญ่-ภูเก็ต เวลา 10.50 น. (TG 284)

- เที่ยวบินจากภูเก็ต-หาดใหญ่ เวลา 09.10 น. (TG 283)

- เที่ยวบินจากเชียงใหม่-ภูเก็ต เวลา 11.15 น. (TG 129)

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :

1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอด

จนของป่าทุกชนิด

2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ

3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์

4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้

เรียบร้อย หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจองที่พักและบริการอุทยานแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต

สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จองที่พักและบริการอุทยานแห่งชาติ คลิกที่นี่

(จองบ้านพัก-บริการ) (Online-Reservation) 

-

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ :

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
89/1 หมู่ 1 บ้านในยาง ต.สาคู อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83140

โทรศัพท์ : 076-328226, 076-327152   โทรสาร : 076-327152
e-mail: sirinat_np@dnp.go.th

 

สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-5610777
, 02-5796666
e-mail: webmaster@dnp.go.th
 

แผนที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 

สถานที่ที่น่าสนใจในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ

เกาะแวว (Weah Island (waeo))

 

เกาะแวว หรือที่ชาวบ้านเรียกเกาะแวะ หรือเกาะแหวก ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เป็นลักษณะของกองหินกลางทะเล ไม่มีพื้นดินหรือหาดทราย บริเวณรอบๆ เกาะมีแนวปะการังและปลาทะเลสวยงาม เหมาะทั้งการดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกชมปะการัง

หาดลายัน (Layan Beach)

 

 

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านลายัน (ลายันซอย 4)ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยู่ทางเหนือสุดของหาดบางเทา เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดลายันนี้มีชื่อเต็มๆ อย่างเป็นทางการว่า "สถานศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลนแหลมสนลายัน" เป็นหาดที่สงบ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ค่อยรู้จักมากนัก เนื่องจากทางเข้าหาดค่อนข้างหายาก จึงทำให้บริเวณหาดมีความเงียบสงบมาก และยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์ มีเม็ดทรายขาวละเอียด มีเกาะกะทะเป็นจุดเด่น บริเวณหน้าหาดไม่มีกิจกรรมใดๆ ไว้คอยบริการ แต่มีเต็นท์ของทางเจ้าหน้าที่ ที่เตรียมพร้อมไว้ให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการ มาพักผ่อนในรูปแบบความเป็นธรรมชาติ และดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าของอุทยานเอง นอกจากนี้ยังไม่มีแหล่งช้อปปิ้ง หรือร้านอาหารไว้คอยบริการ เป็นหาดที่เป็นที่รู้จักกันดีของนักปีนเขาและนักส่องนก นับเป็นอีกหนึ่งหาดที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหลบหนีความเจริญเพื่อมาหาความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง

เกาะกะลา (เกาะกะทะ)(Kala Island(Kata Island))

 

 

เกาะกะลา หรือเกาะกะทะ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะทะ เป็นเกาะกลางน้ำ เมื่อเวลาน้ำลงจะมีชายหาดสามารถเดินลงไปเที่ยว

หาดทรายแก้ว (Hat Sai Kaeo)

 

 

 

อยู่ถัดจากหาดไม้ขาวไปจนถึงบริเวณสะพานสารสินและสะพานเทพกษัตรี เป็นหาดที่สวยงามแต่ค่อนข้างลาดชัน ไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ หาดทรายขาวทอดยาวขนานกับทิวต้นสนความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ ให้ได้เดินศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 600 เมตร เหมาะแก่การพักผ่อนรับประทานอาหาร มีร้านอาหารหลายร้านตั้งอยู่ในแนวริมชายหาด

หาดไม้ขาว ( Maikhao Beach)

 

 

ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต เป็นหาดที่มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นหาดที่มีความยาวมากที่สุดบนเกาะภูเก็ต และยังได้รับการพัฒนาน้อยกว่าสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ดังนั้นจึงยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก พื้นที่ของชายหาดส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ พื้นทรายบริเวณนั้นจะมีสภาพไม่ค่อยดีและมีความหยาบที่สุดบนเกาะภูเก็ต แต่ด้วยความที่เป็นหาดที่มีความเงียบสงบ จึงทำให้เป็นที่ประทับใจและนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง และด้วยความที่เป็นหาดที่แยกตัวห่างออกมาและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงทำให้หาดไม้ขาว เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาตั้งแคมป์กันมาก อีกทั้งยังเป็นหาดที่มีจั๊กจั่นทะเล และเต่าทะเล ขึ้นมาวางไข่ แต่ในปัจจุบันมีจำนวนเต่าทะเลลดลงมากเช่นเดียวกับหาดในยาง เนื่องจากท้องทะเลบริเวณหาดจะมีลักษณะเป็นแอ่งกะทะ และมีกระแสคลื่นใต้น้ำแรงมาก จึงเป็นอันตรายและไม่เหมาะสำหรับการว่ายน้ำ การเดินทางสามารถมาตามเส้นทางถนนเทพกระษัตรี ผ่านทางแยกเข้าสนามบินภูเก็ต ตรงไปทางสะพานสารสินจะมีทางแยกด้านซ้ายมือ มีป้ายบอกทางเข้าหาดไม้ขาว เลี้ยวซ้ายไป 3.5 กิโลเมตรก็จะถึงตัวหาด

หาดในยาง (Naiyang Beach)

 

 

เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ชายหาดเป็นอ่าวโค้งทอดยาวและมีบริเวณกว้างมาก มีต้นสนทะเลขนาดใหญ่เรียงรายให้ความร่มรื่น บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ ปิคนิค และสนุกสนานกับการเล่นน้ำทะเลเป็นอย่างมาก มีแนวปะการังซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด เมื่อถึงช่วงน้ำลง แนวปะการังจะปรากฏให้เห็นเป็นแนวยาว ซึ่งสามารถเดินลงไปชมและศึกษาชีวิตของสัตว์ทะเลต่างๆ ได้ นอกจากนี้หาดในยางยังเป็นสถานที่ที่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีอีกด้วย แต่ปัจจุบันมีการรุกล้ำและหาดไม่สงบเหมือนก่อน จึงทำให้ประชากรเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ลดน้อยลง สำหรับด้านโรงแรมที่พักมีให้บริการหลายแห่ง ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ๆ หาด และมีร้านอาหารที่เปิดเป็นซุ้มเล็กๆ ตรงหน้าชายหาดอยู่พอสมควร ส่วนสถานบันเทิงในตอนค่ำคืนที่นี่มีไม่มากนัก การเดินทางมาหาดในยางสามารถเดินทางได้สะดวก โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสามารถดูตามป้ายบอกเส้นทาง ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปหาดในทอน

หาดในทอน ( Naithon Beach)

 

 

ตั้งอยู่ระหว่างหาดบางเทาและหาดในยาง แบ่งเป็นหาดในทอนใหญ่ กับหาดในทอนน้อย สถานที่เที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ที่หาดในทอนน้อย ลักษณะเป็นเวิ้งอ่าว โค้งสวยงาม เป็นหาดที่มีความเงียบสงบมาก มีเม็ดทรายขาวละเอียด ร่มรื่นด้วยทิวสน เป็นอีกหนึ่งหาดที่มีความสวยงาม และในปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ มีโรงแรมตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามชายหาดอยู่พอประมาณ นอกนั้นไม่มีธุรกิจด้านอื่นเลย หาดในทอนเหมาะมากสำหรับการว่ายน้ำ ดำน้ำ และรับประทานอาหารค่ำในร้านอาหารเล็กๆ การเดินทางมาหาดในทอน ถ้ามาจากตัวเมืองภูเก็ตให้มาตามถนนเทพกระษัตรี จนถึงอำเภอถลาง แล้วเลี้ยวซ้ายตรงแยกสัญญาณไฟซึ่งเส้นเป็นทางเดียวกันกับหาดในยาง แล้วมองหาป้ายบอกทางไปหาด โดยหาดในทอนจะถึงก่อนหาดในยาง

 

เว็ปที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]