• ไกด์พงษ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : hs1dgb@gmail.com Tel. 081-8429142 ID Line : hs1dgb
  • วันที่สร้าง : 2007-06-06
  • จำนวนเรื่อง : 491
  • จำนวนผู้ชม : 1231468
  • ส่ง msg :
  • โหวต 301 คน
ไกด์อิสระภายในประเทศ (Domestic)..................หัวหน้าทัวร์ เวียดนาม, มาเลเซีย, จีน, กัมพูชา, ลาว กรุณาติดต่อ 081-842-9142
เที่ยวเมืองไทยไปได้ ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ อยากรู้จักเมืองไทย ข้อมูลเมืองไทย อยากได้ไกด์พาเที่ยว เวียดนาม, มาเลย์เซีย, พม่า, ลาว, เขมร บอกผม จะจัดให้ครับ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/guidepong
วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2554
Posted by ไกด์พงษ์ , ผู้อ่าน : 8424 , 14:47:41 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จังหวัดกำแพงเพชร (Kamphaengphet)

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง

(Khaosanamprieng Wildlife Sanctuary)

 

 

ประวัติ และความเป็นมา :

ในปี พ.ศ. 2527 นายเชาว์วัศ สุดลาภา ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในขณะนั้นได้ดำเนินการให้ เขาสนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เพราะว่าป่าเขาสน-เขาสนามเพรียงเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์และอยู่ใกล้ตัวจังหวัดมากที่สุด ได้พยายามทำทางขึ้นยอดเขาสนโดยไม่มีเงินงบประมาณอาศัยความร่วมมือของข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนทำทางขึ้นยอดเขาสนจนสำเร็จและเปิดให้ประชาชนขึ้นชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2527 ต่อมากรมป่าไม้ได้เล็งเห็นความสำคัญ และเห็นพ้องด้วยในเรื่องนี้ จึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2528 และมีผลบังคับใช้ตาม กฎหมาย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2528 เป็นต้นมา เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากป่าสนเขา- เขาสนามเพรียง ในท้องที่ตำบลโกสัมพี ตำบลเพชรชมภู ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร ตำบลทรงธรรม ตำบลนครชุม ตำบลท่าขุนราม ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เนื้อที่ประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 63,125 ไร่ มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาโดดเดี่ยว สภาพป่าสมบูรณ์มาก มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น เลียงผา หมูป่า เสือโคร่ง หมี เก้ง ชะนี ลิง ไก่ป่า และนกชนิดต่างๆ ฉะนั้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า และให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย รวมทั้งเป็นการช่วยป้องกันรักษา ต้นน้ำลำธารและป่าไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ให้คงอยู่อย่างถาวรตลอดไป สมควรกำหนดบริเวณที่ดินป่าดังกล่าวให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102 ตอนที่ 98 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2528

 

พื้นที่และอาณาเขต :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ในท้องที่ตำบลโกสัมพี ตำบลเพชรชมภู ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร ตำบลทรงธรรม ตำบลนครชุม ตำบลท่าขุนราม และ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เนื้อที่ประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 63,125 ไร่ ติดต่อกับสถานที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่บ้านทุ่งธารทอง หมู่16 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร

ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่บ้านศรีไกลาศ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านมอเสือดุ ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้า และป่าคลองสวนหมาก ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร

 

ที่ตั้ง : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งธารทอง ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ตรงหลัก กม.ที่ 380-381 ถนนทางเข้าที่ทำการเขตฯ เป็นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ตู้ ปณ. 11 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทร. 081-3080185

สำหรับท่านที่สนใจการเดินป่าหรือตั้งแค้มป์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 055-556157 หรือ 02-5620760

ลักษณะภูมิประเทศ :

 

โดยทั่วไปเป็นลักษณะภูมิประเทศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาต่อเนื่องกันตามแนวเหนือ-ใต้ สูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 120-852 เมตร ประกอบด้วยยอดเขาสนามเพรียง เขาสน เขาคันนา เขาเจดีย์ เขาตองควง เขากิ่วยาง และยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาสน สูงจากระดับน้ำทะเล 852 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของคลองวังชมภู คลองคะยาง คลองแตงโม คลองไคร้ คลองไหล่ประดา คลองห้วยโป่ง คลองลึก คลองเมือง ห้วยอ้ายเบี้ย ห้วยกุ่ม ห้วยปลาก้าง รอบๆเขตเป็นพื้นที่ราบและเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และมีประชากรอาศัยอยู่กระจัดกระจายรอบพื้นที่เขต

ภูมิอากาศ :

 

 

สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อนระหว่าง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 42 องศาเซลเซียส อุณภูมิเฉลี่ยประมาณ 29 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,598 มิลลิเมตร

ธรณีวิทยา :

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงมีเทือกเขาที่ประกอบด้วย หินปูน

พืชพรรณและสัตว์ป่า :

 

ทรัพยากรป่าไม้ : พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน จึงมีสภาพป่าหลากหลายชนิด ในระดับความสูงต่างๆ กันคือ -ป่าเต็งรัง มีไม้เต็ง ไม้รัง ไม้กว้าว ไม้กระพี้ ไม้รกฟ้า ไม้ตะคร้อ ไม้แดง ไม้ตะแบก ไม้ตับเต่า ต้นไม้ติ้ว ไม้ยอป่า ไม้ประดู่ ไม้พื้นล่าง -ป่าผสมผลัดใบ มีไม้สัก ไม้เสลา ไม้รกฟ้า ไม้มะค่าโมง ไม้สมอพิเภก ไม้กระพี้เขาควาย ไม้ตะแบก ไม้ตีนนก ไม้มะม่วงป่า ไม้คูณ ไม้กระโดน ไผ่บง ไผ่รวก ไผ่ไร่ -ป่าดิบแล้ง มีไม้ตะเคียนหิน ไม้ยาง ไม้กะบาก ไม้มะม่วงป่า ไม้จำปาป่า ไม้มะยมป่า ไผ่บง ไผ่หก กระวาน ไม้มะไฟ ไม้มะหาด หวายชนิดต่างๆ -ป่าเต็งรังผสมสน มีไม้สนสองใบ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้เหียง ไม้มะขามป้อม ไม้ส้านช้าง ไม้เต็งหนาม ไม้หูกวางป่า ไม้แต้ว ไม้ยอป่า

 

ป่าเต็งรัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง มีป่าเต็งรังที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 120- 300 เมตร ในอดีตราษฎรได้เข้าไปบุกรุก แผ้วถางผ่า ลักลอบคัดไม้ จึงมีผลทำให้สภาพป่าเต็งรังของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาสนามเพรียงมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง แต่ยังมีพรรณไม้อยู่หลายชนิด คือ กระพี้ สมอไทย กว้าว เต็ง รัง ตับเต่าต้น ยอป่า รกฟ้า หมีเหม็นหนามแท่ง ตะแบก แดง แต้ว พลวง ผาด้าม หูกวางป่า กระทุ่ม เต็งหนาม งิ้ว อีลาย หัวแมลงวัน ประดู่ จั่น แค ทราย สัมกบ ตะคร้ำ มะฆังแดง ไม้ที่เป็นไม้เด่นของป่าเต็งรัง ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง คือ ไม้เต็ง เป็นพรรณไม้ที่มีความถี่ต่อต้น มากที่สุด เมื่อเทียบกับพรรณไม้ชนิดอื่น ๆ ในป่าเต็งรังของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ส่วนพืชชั้นล่าง ของป่าเต็งรัง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง มีดังนี้ ข้าวเม้านก กระเจียว ว่านมหากาฬ เอื้องหมายนา ผักแขยง ข่าลิง ทรงกระเทียมหัวแหวน หญ้าแฝก หญ้าคา หญ้าปล้องมัน สาบเสือ ชุมเห็ดไทย ข้าวเย็นเหนือ

 

ป่าเบญจพรรณ  ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง จะพบบริเวณที่มีความสูงจากระดับ น้ำทะเลประมาณ 300-600 เมตร จะเป็นป่าเบญจพรรณผสม คือจะผสมกับป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง ดังนั้น จะพบพรรณไม้ของป่าเต็งรังกับป่าดิบแล้งขึ้นอยู่ในป่าเบญจพรรณด้วย พรรณไม้ที่สำคัญในป่าเบญจพรรณ ของเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงมีดังนี้ ไม้สัก แดง ชิงชัน มะกอกป่า ประดู่ มะค่าลิง กว้าว กระทุ่ม อ้อยช้าง ยอป่า รัง งิ้วป่า ตะแบกแดง ขี้อ้าย มะยมหิน ขะเจ๊าะ ตะคร้อ ปอฝ้าย กระพี้ อินทนิล จั่น แสลงใจ รกฟ้า พฤกษ์ สนวน ตีนนก เต็งหนาม ไม้เด่น และไม้ที่มีความถี่ช่วงต้นมากที่สุดของป่าเบญจพรรณ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงคือไม้สัก พืชชั้นล่างของป่าเบญจพรรณ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงมีดังนี้คือ อบเชย เถากลอย มนนก ชะงู ข้าวเย็นเหนือ สาบเสือ กระเจียว ผักกระสัง เฟิร์นตระกูลต่าง ๆ หญ้าปล้องมัน หญ้าแฝก เป็นต้น

 

 

ป่าดิบแล้ง เป็นสังคมป่าประเภทหนึ่ง ซึ่งพบอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สตว์ป่าเขาสนามเพรียง พบในระดับ ความสูง ตั้งแต่ 400 - 600 เมตร จากระดับน้ำทะเล จะพบในบริเวณที่มีความชื้นในดินต่ำ เช่น บริเวณหุบห้วย ร่องห้วยที่มีน้ำเฉพาะในช่วงฤดูฝน ไม้ชั้นเรือนยอดจะเป็นไม้ตระกูลยาง เช่น ยางนา ยางแดง ส่วนไม้ชั้นรองได้แก่ มะเกลือป่า เขลาลำใยป่า ประดู่ส้ม สมพง กระบาก สมอภิเพก หูกวางป่าตะแบกดง มะไฟป่า มะหาด ฯลฯ ส่วนพืชพื้นล่างจะพบไม้เล็กซึ่งเป็นกล้าไม้ของต้นไม้ใหญ่ และมีเถาวัลย์ขนาดใหญ่หลายชนิด เช่น เถาวัลย์บันไดลิง ชะอมป่า เป็นต้น

 

  

ป่าสนผสมเต็งรัง ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง พบในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 700-800 เมตร จะพบบริเวณบนยอดเขาสน ไม้ชั้นเรือนยอดเด่น จะเป็นไม้สนสองใบ ซึ่งจะมีความสูงประมาณ 20-25 เมตร ส่วนไม้ชั้นรองลงมาจะเป็นไม้เต็งรัง ไม้ก่อขี้หมู พลวง ครามป่า ตับเต่า มะรื่น ข้าวแมลงวัน ส่วนพืชชั้นล่างจะมี กระเจียว กระชายป่า ข่าลิง เฟิร์น สาบเสือ หญ้าปล้องมัน

 

ทรัพยากรสัตว์ป่า :สัตว์ป่าประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มี หมูป่า เลียงผา หมาจิ้งจอก แมวป่า เสือดาว เสือไฟ หมูหริ่ง อีเห็น พังพอน ชะมด ลิง บ่าง เม่นค้างคาว กระรอก กระแต กระต่ายป่า อ้น ตุ่น และลิ่น สัตว์จำพวกนก มี ไก่ป่า เหยี่ยว นกกระทา นกคุ่ม นกเปล้า นกเขา นกบั้งรอก นกกระปูด นกตบยุง นกแสก นกจาบคา นกตะขาบ นกกะรางหัวขวาน นกโพระดก นกหัวขวาน นกกางเขน นกปรอด นกแซงแซว นกขุนแผน นกกะรางหัวหงอก นกกินปลี นกขมิ้น นกกาเหว่า นกเขียวคราม นกเอี้ยง นกนางแอ่น นกเค้าแมว นกขุนทอง นกกระติ๊ด นกกระจาบ นกกระจิบ นกกระจาบ นกระวังไพร นกเขาเขียว นกเขาใหญ่ นกเขาชวา นกกวัก สัตว์เลื้อยคลาน มี งู ตะกวด กิ้งก่า ตุ๊กแก เต่า แย้ เหี้ย จิ้งเหลน งูเขียวหัวจิ้งจก ตะขาบ งูเหลือม งูหลาม งูสิง งูเห่า งูจงอาง งูดิน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก มี กบ คางคก อึ่งอ่าง เขียด สัตว์ป่าจำพวกแมลงและไม่มีกระดูกสันหลัง มี ผีเสื้อต่างๆ ด้วงต่างๆ บึ้ง

 

              สภาพของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงนั้น มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ไม่รกทึบมากนัก และอาณาเขตบริเวณ ของเขตรักษษพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงนั้นมีพื้นที่แคบ และเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีราษฎรอาศัยอยู่ล้อมรอบ จึงเป็นผลทำให้สัตว์ป่าถูกรบกวนจากราษฎร และถูกราษฎรลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่บ่อย ๆ เป็นผลทำให้ชนิดพันธุ์และจำนวนสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีจำนวนน้อย สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงมีดังนี้

 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มี 30 ชนิด เช่น หมูป่า อีเห็น กระต่ายป่า เลียงผา หมาจิ้งจอก เสือดาว เสือไฟ ชะมด พังพอน แมวป่า ลิง ชะนี เม่น หนูหริ่ง กระรอก กระแต สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีจำนวนมากที่สุด ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาสนามเพรียง คือ หมูป่า

สัตว์เลื้อยคลาน มี 23 ชนิด เช่น งูเหลือม งูหลาม กิ้งก่าบินคอแดง ตะกวด ตุ๊กแก แย้ ฯลฯ

 

สัตว์จำพวกแมลงและไม่มีกระดูกสันหลัง มีผีเสื้อต่าง ๆ ผีเสื้อมี 24 ชนิด เช่น ผีเสื้อตาลหางแหลม ผีเสื้อเชิงลาย ผีเสื้อเชิงลายมหาเทพ ฯลฯ ด้วงต่าง ๆ บึ้ง

 

สัตว์จำพวกนก มี 100 ชนิด เช่น นกยางไฟ นกกระแตแต้แว๊ด นกขุนแผนอกสีส้ม นกกินปลีอกเหลือง ไก่ป่า นกกระปูดนกกระรางหัวขวาน นกตะขาบทุ่ง นกขุนทอง นกขุนแผน นกบั้งรอก นกขมิ้น นกกาเหว่า นกเขียวคราม นกกระติ๊ด นกกระจิบ นกกระจาบ นกปรอด นกแซงแซว นกระวังไพร นกเอี้ยง นกโพระดก นกนางแอ่น นกคุ้ม นกเขาเขียว นกเขาใหญ่ นกเขาชวา นกกางเขน นกเปล้า นกกวัก นกเหยี่ยว นกเค้าแมว ฯลฯ

  

การเดินทาง :

การเดินทางเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง เดินทางจากตัวจังหวัดกำแพงเพชรไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กำแพงเพชร-ตาก ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร (ระหว่างกิโลเมตรที่ 380-381) จะมีทางแยกซ้ายมือไปตามทางลาดยางใช้การได้ทุกฤดูกาลประมาณ 8 กิโลเมตร ไม่มีรถยนต์โดยสารประจำทางเข้าไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง

 

สถานที่ที่น่าสนใจ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง

เขาสน (Khao Son)

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพี  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้สร้างรีสอร์ทรอบธรรมชาติ การเดินทางเริ่มจากเมืองที่กิโลเมตรที่ 358 (ถนนกำแพงเพชร-ตาก) จากนั้นเจอแยกเลี้ยวซ้ายที่กิโลเมตรที่ 380 และเข้าไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตรก็จะถึงสวนรุกขชาติ

 

น้ำตกวังชมภู (Wang Chomphu Waterfall)

 

 

อยู่ในพื้นที่บ้านมอเสือดุ ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร  ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิเลเมตร บนถนนสายกำแพงเพชร-ตาก ในความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่าวังชมภู เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ที่เกิดจากคลองวังชมภู โดยมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสน-เขาสนามเพรียง สายน้ำไหลลงมาตามรอยต่อของหุบเขา ผ่านหินสีชมพู ออกมารวมตัวกันเป็นน้ำตกสูงประมาณ 20 เมตร ตกลงมาที่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ หน้าน้ำตกสายน้ำสีเข้มของผืนป่า ช่วยทำให้แห่งน้ำมีสีเขียวคล้ายสระมรกต

 

อุทยานแห่งชาติในจังหวัดกำแพงเพชร :

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า กำแพงเพชร ตาก

อุทยานแห่งชาติคลองลาน กำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กำแพงเพชร นครสวรรค์

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง กำแพงเพชร

 

เว็ปที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]