• หัสดีลิงค์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : hatsadeling@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-29
  • จำนวนเรื่อง : 4
  • จำนวนผู้ชม : 29771
  • ส่ง msg :
  • โหวต 13 คน
หัสดีลิงค์...วิหกผู้มีกำลังดุจคชสาร
ท่องไป..เที่ยวไป..กับนกหัสดีลิงค์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/hatsadeling
วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2550
Posted by หัสดีลิงค์ , ผู้อ่าน : 7972 , 06:23:01 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          

เล่าด้วยภาพปั้น...เมืองหริภุญชัย ๑,๔๐๐ ปี 

              หนึ่งในนครรัฐโบราณทางภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากเมืองสุโขทัย เมืองกำแพงเพชร และเมืองเชียงใหม่แล้ว ยังมีอีกนครหนึ่งที่มีอายุมากกว่านครที่กล่าวมาคือ "เมืองหริภุญชัย" นับถึงปัจจุบันก็อายุประมาณ ๑,๔๐๐ ปีแล้ว หรือที่เรารู้จักกันในปัจจุบันก็คือ "จังหวัดลำพูน" นั่นเอง

                  เมื่อเดินทางมาถึงเมืองลำพูน เราไม่ลืมที่จะเดินทางไปไหว้สักการะองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย (เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดปีระกา)ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร และไปไหว้ขอพรจากเจ้าแม่จามเทวี ที่อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับตลาดสดหนองดอก เทศบาลเมืองลำพูน กับตลาดโต้รุ่งกลางเมืองลำพูน

         

       ที่อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เราจะมองเห็นซุ้มประตูเมือง(โคปุระ)และกำแพงเมืองอยู่เป็นฉากด้านหลังอนุสาวรีย์ หากเข้าไปใกล้ๆจะเห็นว่าบนกำแพงเมือง จะมีภาพปั้นนูนต่ำประดับอยู่ จำนวน ๘ ภาพ ที่บอกกล่าวเล่าเรื่องราวของเมืองหริภุญชัย(ลำพูน)เริ่มตั้งแต่ก่อนการตั้งเมือง จนกระทั่งถึงในยุครัตนโกสินทร์ และเมื่อเราอ่านตามภาพปั้นดังกล่าว ทำให้เรามองเห็นภาพจินตนาการของเมืองหริภุญชัย ที่มีอายุถึงเกือบ ๑,๔๐๐ ปี ได้เป็นอย่างดี

กำแพงเมืองอยู่เป็นฉากด้านหลังอนุสาวรีย์

ซุ้มประตูเมือง(โคปุระ)

ป้ายบอกเล่าเรื่องราวของภาพปั้น บนผนังกำแพงเมือง

ภาพที่ ๑...ก่อนจะมีเมืองหริภุญฃัย

       ในตำนานจามเทวีวงศ์และชินกาลมาลีปกรณ์กล่าวว่า แต่เดิมดินแดนแถบนี้เป็นที่อยู่ของชาวลัวะ ซึ่งนับถือผีปู่แสะ ย่าแสะ ต่อมาเกิดอาเพศขึ้นทำให้น้ำท่วมใหญ่ และเมืองของคนเหล่านั้นพังพินาศไป วาสุเทพฤาษีจึงดำริจะสร้างเมืองขึ้นใหม่ ในยริเวณที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาทำนายไว้ในครั้งที่นายพรานถวามผลสมอ และทรงประดิษฐานพระธาตุไว้

   

       ชาวลัวะชนเผ่าดั้งเดิม                 พิธีกรรมการนับถือผี ปู่แสะ ย่าแสะ

ภาพที่ ๒...พระนางจามเทวีเสด็จมาครองหริภุญฃัย

      

       วาสุเทพ ฤาษีเชิญสุกกทันตฤาษีจากเมืองละโว้ มาร่วมสร้างเมืองหริภุญชัย ตามสัณฐานของเหล็ดหอยที่อนุสิสสฤาษีแห่งเมืองสัชชนาลัยแนะนำ แล้วสุกกทันตฤาษีได้เสนอให้พระนางจามเทวี ธิดาพระเจ้ากรุงละโว้มาครองเมือง ครั้งนั้นพระนางจามเทวีได้นำพระสงฆ์ คหบดี นักปราชญ์ และช่างสาขาต่างๆเป็นจำนวนมาก มายังเมืองหริภุญชัยตามเส้นทางลำน้ำแม่ปิง และได้มีการอภิเษกพระนางจามเทวี ขึ้นเป็นเป็นกษัตริย์องค์แรกของนครหริภุญชัย

 

วาสุเทพฤาษีและสุกกทันตฤาษี       พระนางจามเทวีเสด็จครองเมือง   

          

ภาพที่ ๓...พญาอาทิตยราชกับการกำเนิดพระธาตุเจ้าหริภุญชัย

       จนถึงประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 พญาอาทิตยราช ได้เป็นกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย มีการขุดพบพระธาตุเป็นครั้งแรก พระองค์จึงโปรดให้สร้างสถูปทรงปราสาท สูง 12 ศอก ครอบไว้ และได้โปรดให้สร้างโบสถ์ วิหาร ศาลาใหญ่น้อย เพื่อเป็นพระอาคารมหลักกลางเมืองหริภุญชัย และยังได้บำเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการ นับเป็นยุคที่รุ่งเรืองของเมืองหริภุญชัยยุคหนึ่ง

การกำเนิดพระธาตุเจ้าหริภุญชัย

ภาพที่๔...พญาสัพพสิทธิ์กับความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

                  

                    พญาสัพพสิทธิ์ หรือสววาธิสิทธิขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงผนวชในพระพุทธศาสนา พร้อมกับพระโอรสของพระองค์ โดยยึดความเชื่อของการออกบวชของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง ซึ่งนับเป็นต้นแบบของการออกบวชของพระมหากษัตริย์ในยุคต่อมา พระองค์ได้ทรงสร้างวัดเชตวัน และวัดมหาวัน ทรงบูรณะเจดีย์กู่กุด บูรณะพระธาตุ ในยุคของพญาสรรพสิทธิ์นี้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ดังได้พบหลักฐานที่เป็นศิลาจารึกหลายชิ้น รวมทั้งพระพุทธรูปและพระพิมพ์ดินเผาศิลปะหริภุญชัยอีกเป็นจำนวนมาก

พญาสัพพสิทธิ์ทรงผนวช

พระพุทธรูปและพระพิมพ์ดินเผาศิลปะหริภุญชัย

ภาพที่ ๕...พญามังรายตีเมืองหริภุญชัย

   

               ในยุคของพญายีบา เมืองหริภุญชัยมีความเจริญมั่งคั่งเป็นอย่างมาก เมื่อพญามังรายรู้ข่าวจึงโปรดให้อ้ายฟ้ามาเป็นไส้ศึก ทำอุบายให้ชาวหริภุญชัยแตกความสามัคคี จากนั้นพญามังรายจึงได้กรีฑาพลเข้าตีเมืองหริภุญชัย โดยที่พญายีบาได้ทิ้งเมืองหนีไป พญามังรายเผาเมืองหริภุญชัยราบไปทั้งเมืองคงเหลือแต่พระธาตุเจ้าหริภุญชัย, หอพระแก้วขาว ตั้งแต่บัดนั้นมาเมืองหริภุญชัยจึงถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นโยนก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1835 เป็นต้นมา

พญามังรายสั่งให้เผาเมืองหริภุญชัย

การสู้รบป้องกันเมืองหริภุญชัย

ภาพที่ ๖...หริภุญชัยในฐานะส่วนหนึ่งของเชียงใหม่และล้านนาประเทศ

  

                ในระหว่าง พ.ศ. 2101 - 2117 พม่าได้เข้ามาปกครองเชียงใหม่ และหัวเมืองล้านนาทั้งปวง หริภุญชัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเชียงใหม่ จึงถูกพม่าเข้ามาปกครองเช่นกัน ชาวเมืองส่วนใหญ่หนีภัยพม่าไปอยู่ในป่า และบางส่วนก็ถูกกวาดต้อนไปเชียงใหม่และพม่า จนเมืองหริภุญชัยกลายเป็นเมืองร้าง คงเหลือแต่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยยืนเป็นหลักอยู่ นับเป็นระยะเวลายาวนานถึง 210 ปี

ชาวเมืองถูกกวาดต้อนไปเชียงใหม่ และพม่า

  

เมืองหริภุญชัยกลายเป็นเมืองร้าง

ภาพที่ ๗...หริภุญชัยลำพูนในยุคที่เป็นเมืองประเทศราชของราชอาณาจักรสยาม

 

                    เมื่อพระยากาวิละ และพระเจ้ากรุงธนบุรี ร่วมกัน "ฟื้นม่าน" คือขับไล่พม่าได้สำเร็จเมื่อ พ.ศ. 2317 แล้ว พระยากาวิละก็ได้เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ขณะนั้นเมืองเชียงใหม่และลำพูนเป็นเมืองร้าง พระยากาวิละจึงสร้างเวียงป่าซางขึ้นชั่วคราว เพื่อเป็นแหล่งสะสมผู้คนและใช้เวลาถึง 14 ปี กว่าจะอพยพผู้คนเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ และบูรณะเมืองลำพูน เมื่อพ.ศ. 2148 โดยมีพระยาบุรีรัตน์คำฝั้น เป็นผู้ปกครองเมือง ครั้งนั้นก็ได้มีการรวบรวมผู้คนจากเมืองลำปาง และเมืองยอง เข้ามาสู่ลำพูน ภายใต้ความเป็นเมืองประเทศราชของราชอาณาจักรสยาม

องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย

 

ร่วมกันสร้างบ้าน แปงเมือง

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการแต่งกายของชาวเมืองลำพูน

ภาพที่ ๘...ลำพูนในยุคการรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามและราชอาณาจักรไทย

           

       ลำพูนในยุคการรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม และราชอาณาจักรไทย ในปี พ.ศ. 2442 ได้มีการสถาปนาระบบมณฑลเทศาภิบาล และสลายระบบเมืองประเทศราช ลำพูนก็ได้รับผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ เป็นเจ้าหลวงองค์สุดท้ายที่ครองเมืองลำพูน หลังจากนั้นก็ได้มีการแต่งตั้งข้าราชการจากส่วนกลางเข้ามาปกครอง ผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ทำให้ลำพูนได้รับผลรุนแรงในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ดังเช่นในกรณีของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา อีกทั้งได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เมื่อมีถนนและทางรถไฟตัดผ่าน ทำให้อารยธรรมต่างๆหลั่งไหลเข้ามาสู่ลำพูน เมื่อโลกเข้าสู่ยุคไร้พรมแดน

         

     ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา      เจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าหลวงองค์สุดท้าย

 

  อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
คนเดินถนนชีวิต วันที่ : 16/12/2007 เวลา : 17.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aniwet


สบายดีนะครับ ผมบ้านอยู่แม่ฮ่องสอนครับ
http://www.oknation.net/blog/aniwet/2007/12/16/entry-1

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
sainarong วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 19.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sainarong

ผมมีสวนอยู่ลำพูนด้วยครับ
ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมบล็อกผมครับ มาบ่อยๆ นะครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
อาคม วันที่ : 11/12/2007 เวลา : 21.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/akom

น่าสนใจมากครับ ตรงใจ ขออนุญาตนำไปอ้างอิงเรื่องของผมที่จะเขียนเรื่อง "ลำพูนสู่มรดกโลก" นะครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
daddynop วันที่ : 01/12/2007 เวลา : 01.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/daddynop
    ชีวิต..บน..โลก..ทาง..ผ่าน    


ลำพูนเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ผมอยากไปอยู่ แต่ตอนนี้คงน่าอยู่น้อยลงไปเพราะ มีนิคมก็ยังพอทน เดี๋ยวนี้มีบิ๊กซี แม็คโครเพิ่มเข้าอีก ไม่นานคงเหมือนเชียงใหม่

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
hathai วันที่ : 28/11/2007 เวลา : 10.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hathai

ขอบคุณที่ไปแวะบ้านค่ะ ก็หวังเช่นกันว่า กรรมจะเป็นเครื่องชี้เจตนาของสมัครค่า

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
hathai วันที่ : 28/11/2007 เวลา : 10.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hathai

เคยไปลำพูน 2-3 ครั้งค่า เป็นเมืองเล็กๆ ที่น่าอยู่นะคะ ชอบๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
เรือรบเมืองมั่น วันที่ : 28/11/2007 เวลา : 09.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ruarob

เข้ามาชมเมืองที่มีเสน่ห์นี้อีกทีครับ ผมชอบลำพูนมาก แต่ไม่เคยได้ศึกษาหริภุญชัยอย่างลึกซึ้ง ทั้งที่อยากมาก

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ประชุมประทีปไศลภูลี้เขาบังภู วันที่ : 27/11/2007 เวลา : 11.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puprasit
puprasit

ชอบๆ ครับ มีเวลาจะกลับมาอ่านละเอียดนะครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
มะอึก วันที่ : 12/11/2007 เวลา : 00.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

กลางวันผมจะมาเก็บรายละเอียดอีกรอบนะครับ
ผมชอบเมืองลำพูน...

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ปลัดแรมโบ้ วันที่ : 09/11/2007 เวลา : 21.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaifreeman
http://www.oknation.net/blog/wangnuea

ชอบมากครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ญิบพันจันทร์ วันที่ : 08/11/2007 เวลา : 14.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yipphanchan
ญิบ_พันจันทร์

งามครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ศุภศรุต วันที่ : 08/11/2007 เวลา : 13.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai
เรื่องราวหลากหลายในมุมมองของนักวิชากวน

คือ...ประวัติศาสตร์ผสมผสาน
จากตำนานและความจริง
วรรณกรรมเข้าแอบอิง
ชาตินิยมยังสิงใน

คือ....กำแพงแห่งประวัติศาสตร์
ที่ปั้นวาดความเกรียงไกร
นคร "หริภุณไชย"
เลื่องลือไทย "จามเทวี"

สืบเรื่องทั้งขอม ลาว
ทั้งลัวะชาว ถิ่นมากมี
ศิลปะประดับธานี
เป็นเกียรติศรีเมือง"ลำพูน"ความคิดเห็นที่ 13 (0)
เซียน วันที่ : 08/11/2007 เวลา : 11.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sian

หละปูน ความงามที่ถูกเปลี่ยนแปลง

โดย นิคมอุตสาหรรม

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
หัสดีลิงค์ วันที่ : 08/11/2007 เวลา : 01.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hatsadeling

ขอบคุณครับ... สำหรับทุกคอมเมนท์แนะนำ
K.อะหนึ่ง สายไฟฟ้าที่ประดับห้อยระโยงระยาง ไม่สวยงามนั้น จะแจ้งขอให้เทศบาลปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
kwachuen วันที่ : 08/11/2007 เวลา : 01.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/combang
วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี ละครเวที มาดูที่นี่ค่ะ

นักประวัติศาสตร์ท่องเที่ยวตัวจริงนะเนี่ย

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
บรรณาลัย วันที่ : 07/11/2007 เวลา : 23.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yongyoot

สวยงาม คล้ายๆการผสมผสาน อินเดีย ศิลปะขอม จีน

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
นายตะเกียง วันที่ : 07/11/2007 เวลา : 16.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naitakeing

ฝีมือคนไทยสุดยอดจริงๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
คลองสวนหมาก วันที่ : 07/11/2007 เวลา : 13.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nakonchum10

อยากไปไหว้พระธาตุหริภุญชัย และแวะเที่ยวชมสักครั้ง

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
roselobster วันที่ : 07/11/2007 เวลา : 13.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Memyself
 º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°


ครบถ้วนและสมบูรณ์ทั้งรูปและเรื่องราว

ลูก หลาน เมืองเจ้าแม่จามเทวีขอขอบคุณท่านมาก ๆ

ที่นำประวัติของเมืองละปูน มาเผยแพร่เจ๊า...

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
Jui วันที่ : 07/11/2007 เวลา : 12.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jui880

ชอบเมืองนี้ครับ ยังไม่ค่อยถูกพัฒนาให้เจริญตามกระแสโลกไปมาก อยากไปเที่ยวอีก

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
เสือจุ่น วันที่ : 07/11/2007 เวลา : 11.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tigerjun
สู่ฝัน กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ติดตามข่าวได้ที่ Bangkok Bicycle Campaign

ตอนแรกนึกว่า งานเก่า แต่งานใหม่ ก็น่าสนใจเหมือนกันครับ

เพิ่งไปไหว้เจดีย์หริภุญชัยมา เมื่อเดือนที่แล้ว
หอไตรกำลังซ่อมอยู่ เสียดายมาก

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 07/11/2007 เวลา : 07.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  

เป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ของเมือง "หริภุญชัย"
ด้วยงานปั้นนูนต่ำ ได้น่าสนใจมาก
เสียดาย...ไม่น่าประดับสายไฟห้อยระโยงระยาง เลย
ดูรกลูกกะตาจัง น่าจะใช้ไฟสปอตไลท์ ส่องจากข้างล่าง
จะได้ดูขลัง สง่างาม

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 20.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

เจ้าแม่จามเทวี ท่านเป็นธิดา ของ เจ้าเมือง ลัวะ หรือละโว้

หรือลพบุรี เคยอ่าน ประวัติศาตร์ ตอน อจ.บรภัณฑ์ ท่านเขี่ยน จดหมายปรึกษา ประวัติศาสตร์ กับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชนุภาพ

ประวัติสาสตร์ชาติไทนน่าสนใจมาก กว่าจะกอบกู้ประเทศได้อยากลำบาก

แค่หน้ากระดานฉนวน หน้าเดี่ยวมันสุดยอดเลย ทำเสียป่นปี้

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 06/11/2007 เวลา : 17.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

เคยไปนอนบ้านเพื่อน(เป็นคุ้ม) 1 คืน
ยังประทับใจอยู่จนถึงวันนี้ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เรือรบเมืองมั่น วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 17.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ruarob

ชอบเมืองหริภุญชัยตั้งแต่ชื่อเมืองเลยครับ มีเสน่ห์อย่างประหลาด

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน