• BoBiz
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : bo_biz@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-05-30
  • จำนวนเรื่อง : 31
  • จำนวนผู้ชม : 86899
  • ส่ง msg :
  • โหวต 43 คน
HomeBiz By BoBiz
เรื่องราวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทุกประเภท แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามกระแส
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/homebiz
วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2553
Posted by BoBiz , ผู้อ่าน : 1495 , 12:28:45 น.  
หมวด : บ้านและสวน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รายงานสถานการณ์ตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 3/2553 ผลสำรวจออนไลน์ความเห็นของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ที่มาของเงินทุนสร้างบ้านหลังใหม่มาจาก “เงินออม” หรือ “เงินกู้ยืมธนาคาร”

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลลอป จำกัด หรือรู้จักกันในนาม ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เปิดเผยผลสำรวจออนไลน์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-มิถุนายน 2553) จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,548 รายทั่วประเทศ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน 364 ราย เกี่ยวกับความต้องการสร้างบ้านบนที่ดินตัวเองทั่วประเทศ ในหัวข้อ “ที่มาของเงินลงทุนสร้างบ้านหลังใหม่” มาจากแหล่งใดระหว่าง “เงินออม” กับ “เงินกู้ยืมธนาคาร” โดยผลสำรวจครั้งนี้มีความน่าสนใจ หากนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมเมื่อ 5-6 ปีก่อน ที่เคยพบว่าผู้บริโภคที่ใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านกว่า 60% นิยมใช้ “เงินออม” สร้างบ้านหลังใหม่ ในขณะที่มีเพียง 30% เศษเท่านั้นที่เลือกใช้ “เงินกู้ยืมธนาคาร” 

แต่จากผลการสำรวจความเห็นครั้งล่าสุดนี้ กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างหรือผู้บริโภคที่ต้องการจะสร้างบ้านหลังใหม่ บนที่ดินของตัวเองในปีนี้และอีก 1-2 ปีข้างหน้า กลับพบว่าเกือบ 80% ต้องการจะ “กู้ยืมธนาคาร” และมีเพียง 20% เท่านั้นที่จะใช้ “เงินออมหรือเงินสด” ทั้งนี้ผลสำรวจความเห็นดังกล่าวมีนัยสำคัญ ฉะนั้นกลุ่มผู้ประกอบการที่แข่งขันอยู่ในตลาดรับสร้างบ้าน ควรศึกษาและนำไปใช้วางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อจะมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายของตนเอง รวมถึงร่วมมือกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน พัฒนาผลิตภัฑ์ทางการเงินหรือรูปแบบสินเชื่อปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ ให้สามารถตอบโจทย์และอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งต่อการพัฒนาตลาดรวมรับสร้างบ้านให้ขยายตัวและเติบโตอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจฯ เปิดเผยจากผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า ที่ผ่านมาผู้บริโภคยังมองว่าการกู้ยืมเงินธนาคารฯ เพื่อปลูกสร้างบ้านเป็นเรื่องยุ่งยาก และส่วนใหญ่ไม่ทราบมาก่อนว่าสามารถกู้ยืมได้ อาจเป็นเพราะขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีพอจากฝ่ายผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน รวมถึงที่ผ่านมาขาดการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคที่ต้องการใช้บริการ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 55% เห็นว่าเหตุผลสำคัญที่ต้องการใช้เงินกู้ยืมธนาคารเพื่อปลูกสร้างบ้านเพราะเห็นว่าทำให้มีบ้านเร็วขึ้น และคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยที่จ่าย เหตุผลรองลงมากลุ่มตัวอย่างจำนวน 37% เห็นว่าการออมเงินอาจไม่ทันกับราคาบ้านที่แพงขึ้นทุกปี

 หากพิจารณาจากสถิติดังกล่าวแล้ว แนวโน้มสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ถ้าทำให้ผู้บริโภคและประชาชนรับรู้และมีความเข้าใจมากขึ้น รวมถึงตลาดรับสร้างบ้านก็จะสามารถขยายตัวเพิ่มได้เช่นกัน จากในอดีตที่ผู้บริโภคเคยคิดว่าจะต้องออมเงินให้ครบก่อนจึงจะสร้างบ้านได้ จึงนับเป็นข้อด้อยและเสียเปรียบธุรกิจที่อยู่อาศัยประเภทอื่น เช่น บ้านจัดสรร บ้านมือสอง ที่ผู้บริโภคมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าสามารถกู้ยืมหรือขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้จากธนาคารโดยไม่ยุ่งยาก                                      

การพัฒนาตลาดรับสร้างบ้านควบคู่ไปกับตลาดสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน จำเป็นที่ผู้ประกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้านควรหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง โดยเฉพาะบริษัทรับสร้างบ้านต้องเร่งปรับตัวให้มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน เพื่อสถาบันการเงินจะได้ไว้วางใจและสนับสนุนสินเชื่อปลูกสร้างบ้านแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงผู้ประกอบการเกิดใหม่หรือที่เข้ามาสู่ธุรกิจรับสร้างบ้านได้ไม่นานก็ตาม การมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพจริงคือสิ่งสำคัญ โดยอาจใช้วิธีเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับมืออาชีพตัวจริงที่มีประสบการณ์มานาน อย่างเช่น โมเดลธุรกิจใหม่ในรูปแบบแฟรนไชส์รับสร้างบ้าน ซึ่งในปัจจุบันสถาบันการเงินก็อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้เช่นกัน

สำหรับภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 นี้พบว่าปริมาณการสร้างบ้านหลังใหม่ชะลอตัวลง ยกเว้นในเขตปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงยังสามารถเติบโตได้ สาเหตุหลักเกิดจากผลกระทบจากปัญหาการชุมนุมทางการเมืองในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมที่ผ่านมา สำหรับตลาดรับสร้างบ้านในต่างจังหวัด พบว่าสามารถเติบโตได้ดีกว่าปีที่แล้วชัดเจน โดยปัจจัยสำคัญคือผู้ประกอบการหรือบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ มีการขยายสาขาและสร้างเครือข่ายออกไปสู่ภูมิภาค สามารถตอบสนองความต้องการและให้บริการครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น ทั้งนี้ยังจะส่งผลให้มูลค่ารวมตลาดรับสร้างบ้านในครึ่งปีหลัง มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกอีกด้วย

นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจฯ ยังคาดว่ามูลค่าตลาดรับสร้างบ้านทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดตลอดปี 2553 อาจจะเติบโตลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ จากเดิมคาดว่าเติบโตประมาณ 5-8% เหลือเพียง 3-5% พร้อมชี้ว่ากลุ่มผู้ประกอบการควรขยายการให้บริการรับสร้างบ้านไปสู่ตลาดใหม่ๆ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและประชาชนในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น เพื่อจะช่วยชดเชยกำลังซื้อในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่หายไปในช่วง 6 เดือนกลับคืนมา มิฉะนั้นโอกาสที่จะทำมูลค่ารวมตลาดรับสร้างบ้านเติบโตดังที่คาดไว้คงยากจะเป็นจริง       

นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เปิดเผยว่า ในช่วง  5-6 เดือนที่ผ่านมา ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ทั้ง 17 สาขา พบว่ากว่า 70% ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อสร้างบ้านและผ่อนชำระกับธนาคาร ซึ่งในส่วนของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์เองมีบริการติดต่อและอำนวยความสะดวก รองรับลูกค้าที่ต้องการขอใช้สินเชื่อกับธนาคารอยู่แล้ว นอกจากนี้ลูกค้ายังได้รับสิทธิและอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำกว่าทั่วๆไป โดยเฉพาะลูกค้าที่ต้องการสร้างบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ นายสิทธิพร เผยว่า ปัจจุบันธนาคารหลักที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อปลูกสร้างบ้านแก่ลูกค้าของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2010 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]