• Konde
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jeeranan_007@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2017-02-15
  • จำนวนเรื่อง : 157
  • จำนวนผู้ชม : 375270
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
ประเด็นร้อน
ข่าวร้อน ประเด็นร้อน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/hothotnews
วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560
Posted by Konde , ผู้อ่าน : 2078 , 10:02:06 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พัฒนาสังคมจังหวัดชี้แจงผู้ว่าฯ ผลตรวจสอบร้องเรียนโกงกองทุนฯออมวันละบาท..!!
--------------------------
            สระแก้ว - เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 นายบัณจบ ปัทมินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ทำหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ เรื่องรายงานการตรวจสอบร้องเรียนกองทุนสวัสดิการตำบลตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ระบุว่า ด้วยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวังน้ำเย็น ได้รับร้องเรียนจาก นางมาลัย ปาระบับ ร้องให้ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนตำบลตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น และอำเภอได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว และกองทุนดังกล่าวอยู่ในการกำกับดูแลของสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวังนำเย็น จึงได้ขอให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น ที่ สก.0518.1/732 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

            นายบัณจบ ระบุข้อพิจารณาและข้อเท็จจริงว่า พม.สระแก้วได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ พม.สระแก้ว ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการดำเนินงานกองทุนฯ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2560 โดยเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียน พบว่า กองทุนฯนี้ มีนายวสันต์ น้อยพี เป็นประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ตาหลังใน , นางธัญญรัตน์ ไทชญานุวัฒน์ เลขานุการกองทุนฯ และนายปาลิน ธำรงรัตนศิลป์ ผู้แทนสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานได้สอบถามประธานกองทุนฯ ทราบว่า มีการตรวจสอบบัญชีของกองทุนโดยผู้สอบบัญชีของสถาบันองค์กรชุมชน และมีรายงานการเงินให้แก่สถาบันองค์กรชุมชนทุกปี และขณะนี้กองทุนได้หยุดดำเนินการชั่วคราว เนื่องจากกองทุนมีสภาวะติดลงทางการเงิน มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ

            โดยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของสำนักงาน พม.สระแก้วได้ตรวจสอบรายรับรายจ่ายของกองทุนฯ แล้ว พบว่า การเงินของกองทุนมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ทำให้การบริหารด้านการเงินของกองทุนฯล้มเหลว และมีสมาชิกลาออกจำนวนมาก และสมาชิกกองทุนหยุดการส่งเงินเข้าสัจจะออมทรัพย์ของกองทุน ทำให้ไม่มีเงินหมุนเวียนเพียงพอที่จะจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกที่ลาออกได้ ในส่วนของผู้ร้องเรียนคือ นางมาลัย ปาระบับ มีความเกี่ยวข้องกับกองทุน มีฐานะเป็นกรรมการและสมาชิกของกองทุน และเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.ตาหลังใน และเป็นคนเก็บเงินสมาชิกกองทุนหมู่ 8 ให้กับกองทุนฯ

            แต่จากการตรวจสอบจากกองทุนฯ ทราบว่า หมู่ 8 ไม่ได้ส่งเงินสมาชิกของกองทุนตั้งแต่เดือน มิ.ย.2557-ต.ค.2558 ทำให้ขาดจากการเป็นสมาชิกทันที ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ก.ย.2559 นางมาลัยฯ ได้ยื่นใบลาออกจากกองทุน และของสมาชิกหมู่ 8 จำนวน 108 คน โดยเรียกร้องเงินคืนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ จากกองทุน ซึ่งกองทุนได้ชี้แจงรายรับรายจ่ายให้ทราบแล้วว่า ไม่สามารถคืนเงินเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ และนางมาลัยได้ขาดการเป็นสมาชิกของกองทุนไปแล้ว ในส่วนระเบียบของกองทุนฯได้ชี้แจงให้แก่กรรมการของกองทุนทราบในเรื่องระเบียบข้อบังคับของกองทุน ต.ตาหลังใน ในเรื่องของการคืนเงินสัจจะออมทรัพย์แก่สมาชิกเมื่อลาออก ซึ่งระเบียบเดิมจะคืนเงินออมทรัพย์ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ต่อมาปี 2557 กองทุนได้ปรับระเบียบและชี้่แจงให้กรรมการทราบว่า กรณีคืนเงินระเบียบใหม่จะคืนให้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนางมาลัยฯ รับทราบระเบียบใหม่เป็นอย่างดี และมีรายงานการประชุมบันทึกไว้

            พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ระบุในหนังสืออีกว่า เวลา 16.30 น.ในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 43 ม.8 บ้านหนองแก ต.ตามหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นบ้านของผู้ร้อง นางมาลัย ปาระบับ เจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามกรณีการร้องเรียน ทราบว่า นางมาลัยฯ ได้ร้องเรียนกองทุนฯ ในเรื่องไม่ได้รับเงินคืนในกรณีที่สมาชิกกองทุน ม.8 ตามระเบียบการลาออกจากสมาชิกกองทุน โดยนางมาลัยอ้างว่า ไม่ทราบในเรื่องข้อระเบียบของกองทุนเมื่อปี 2557 และไม่มีการประชุมแจ้งเรื่องระเบียบให้กรรมการของกองทุนทราบ

            เจ้าหน้าที่ พม.ได้สอบถามถึงการเก็บเงินสมาชิกของกองทุนฯ ในหมู่ 8 ต.ตาหลังใน นางมาลัยฯ เป็นผู้เก็บเงินสมาชิกของหมู่ 8 ทุกเดือน แต่นางมาลัยฯ ไม่ได้ส่งเงินให้แก่กองทุนทันที นางมาลัยฯ กลับบอกว่า เอาเงินที่เก็บจากสมาชิกไปให้กองทุน 3 เดือนครั้ง หรือบางทีไปส่งให้กองทุน 1 ปี/ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้สอบถามถึงใบเสร็จของกองทุนฯที่ออกให้ นางมาลัยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า ใบเสร็จหาย เจ้าหน้าที่ได้สอบถามนางมาลัยว่า กองทุนได้ออกใบเสร็จอย่างไร นางมาลัยฯ ก็เปลี่ยนการสนทนาเป็นเรื่องอื่น ไม่ตอบตามคำถามให้ตรงประเด็น

            ทั้งนี้ นายบัณจบ ยังระบุในรายงานอีกว่า เจ้าหน้าที่เห็นว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาหลังใน ได้ดำเนินการตามระเบียบถูกต้อง แต่อาจขาดการบริหารที่ดี จึงทำให้กองทุนมีสภาพติดลบ และในกรณีของผู้ร้องเรียนที่ให้คำตอบเจ้าหน้าที่ ยังขัดกับหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จะดำเนินการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาหลังในอย่างสม่ำเสมอ โดยจะส่งรายงานนี้ไปที่ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

            ทางด้าน นายวสันต์ น้อยพี ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ตาหลังใน และกลุ่มเครือข่ายกองทุนชุมชนได้รวมตัวเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนี้ ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วว่า สามารถชี้แจงกรณีนี้ได้ หากมีการแจ้งความดำเนินคดีกับคณะกรรมการก็ยินดีต่อสู้ โดยยืนยันว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส ปัญหาดังกล่าวเกิดจากมีการร้องเรียนให้เกิดการปั่นป่วน ปัจจุบันมีเงินเหลืออยู่ในกองทุนประมาณ 1,000 กว่าบาท เนื่องจากเราให้สวัสดิการมาก เมื่อมีคนป่วย หรือตายมาก ทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก อีกทั้งมีการลาออกจำนวนมากเป็น 100 คน ทำให้กองทุุนขาดสภาพคล่องไม่มีเงินจะจ่าย กองทุนไม่แสวงหาผลประโยชน์ เชื่อว่า ถ้าข้ามปีไปและมีเงินสมทบเข้ามากองทุนก็น่าจะเดินได้

            นายกองคำ รอดภัย คณะกรรมการพื้นที่ขบวนการชุมชน จ.สระแก้ว กล่าวว่า อยากให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันแก้ปัญหาของกองทุนนี้ เพื่อให้กองทุนอื่น ๆ ไม่ได้รับผลกระทบและเกิดจากความเข้าใจที่ตรงกัน ไม่ส่งผลเสียหายกับกองทุนอื่น ๆ ลุกลามไปทั่วประเทศ จนเกิดความไม่ไว้วางใจไม่เชื่อใจ แห่กันถอนเงินออกจากกองทุน ซึ่งกระทบกันทั้้งระบบ ดังนั้น ในวันที่ 21 มีนาคมนี้ ช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด กระทรวง และหน่วยงานอื่น ๆ และกองทุนชุมชนที่เกี่ยวข้อง จะลงไปชี้แจงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ ต.ตาหลังใน ทั้งนี้ หากการบริหารจัดการกองทุนเกิดปัญหา ก็ควรจะมีการตั้งกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้เข้ามาบริหารจัดการกองทุนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้กองทุนกลับมาเดินต่อไปได้อีกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้

            อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามไปยังผู้ร้อง นางมาลัย ปาระบับ ตัวแทนผู้เสียหายจากกองทุนสวัสดิการเงินออมวันละบาท ต.ตาหลังใน ระบุว่า ยังยืนยันว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ซึ่งช่วงเช้าตนและชาวบ้านบางส่วน จะเข้าชี้แจงกับนายอำเภอวังน้ำเย็น หลังจากปลัดอำเภอติดต่อเรียกให้เข้าพบโดยมีคณะกรรมการมาด้วย ทั้งนี้ โครงการบ้านยากจนที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับกองทุนนี้ ควรจะต้องระงับไว้ก่อน ตราบใดที่ยังไม่มีการสะสางปัญหาเก่าที่ต้องตรวจสอบว่า เงินหายไปไหน ปล่อยโครงการใหม่ ๆ เข้ามาก็จะเป็นเหมือนเดิม ใครจะมาตามแก้ปัญหา ครั้งนี้ถือว่า เป็นบทเรียนแล้ว หากไม่มีการร้องสื่อไม่มีการลงมาแก้ไขปัญหาแน่นอน ทุกวันนี้ยังมีการท้าทายกันอยู่

--------------------------------

หมายเหตุ..ภาพประกอบ// ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ตาหลังใน และกลุ่มเครือข่ายกองทุนชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้รวมตัวกันเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนี้ ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว เมื่อเย็นวานี้ (20มี่ค.)

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2017 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]