• หนุ่มฮวงซุ๊ย45
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : huawgsui@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-31
  • จำนวนเรื่อง : 57
  • จำนวนผู้ชม : 89831
  • ส่ง msg :
  • โหวต 24 คน
หนุ่มฮวงซุ๊ย45
สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทำความชั่วทั่วทุกอย่าง กุสลสฺสู ปสมฺปทา ทำแต่ทางดีถ้วนส่วนกุศล สจิตฺตปริโยทปนํ และทำใจให้ใสผ่องไม่หมองมล เอตํ พุทฺธาน สาสนํ นี่แหละต้นโอวาทพระศาสดา.....
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/huawgsui45
วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2552
Posted by หนุ่มฮวงซุ๊ย45 , ผู้อ่าน : 1957 , 04:34:04 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ประชาธิปไตยสมบรูณ์

 โดยความหมายของคำว่า “ประชาธิปไตยสมบรูณ์”น่าจะหมายถึง ระบอบการปกครองที่ให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการที่จะมีโอกาสแสดงความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนอย่างครบครัน และโดยความหมายนี้เราก็จะมองเห็นระบบของประชาธิปไตยนั้นเริ่มต้นที่ การที่ประชาชนได้ออกไปตัดสินใจเลือกตัวแทนของตนเข้าไปทำหน้าที่ในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรที่จะเอื้อประโยชน์คือความสุขให้แก่ตน(การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง) จนขนาดมีคนเข้าใจไปว่า ประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง โดยมิได้คำนึงถึงว่ากระบวนการในการเลือกตั้งหรือออกเสียงนั้นจะถูกต้อง หรือ บิดเบี้ยวคดโกงอย่างไร ซึ่งที่จริงแล้วจุดเริ่มต้นของการเป็นประชาธิปไตยสมบรูณ์นั้น จะต้องมารู้จักกับคำว่า “ประชาธิปไตย”กันให้ถ่องแท้เสียก่อน

 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนธรรม “อธิปไตย” คือความเป็นใหญ่ไว้ ๓ อย่าง คือ อัตตาธิปไตย ถือตนเองเป็นใหญ่ ๑ โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ ธัมมาธิปไตย ถือธรรมคือความถูกต้องเป็นใหญ่ ๑ เมื่อพิจารณาทั้ง ๓ ข้อแล้วมองเผินๆเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้ประชาธิปไตยของไทยมาสะดุดอยู่ที่ความหมายที่ ๑ กับที่ ๒ คือ อัตตาธิปไตย และ โลกาธิปไตย ถือเอาตนและกระแสของโลก(เสียงข้างมาก)เป็นใหญ่เท่านั้น โดยที่ลืมที่เข้าถึงข้อ ๓ คือ ความถูกต้องชอบธรรม  ตั้งแต่เริ่มต้นจนครบกระบวนการที่จะเป็นประชาธิปไตยสมบรูณ์ ด้วยเหตุนี้ประชาธิปไตยของไทยจึงเป็นวงจรอุบาทว์ที่วนเวียนซ้ำซากมาถึง ๗๗ ปี

 วงจรอุบาทว์” เริ่มที่การออกเสียงเลือกตั้งของประชาชน ที่นักเลือกตั้งมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพื่อให้ได้เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน แต่ไม่ได้เป็นตัวแทนอย่างแท้จริงเพียงแต่เข้ามาหาประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง มีการกอบโกยโกงกินคอรัปชั่นกันอย่างมโหฬารเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน ใช้อำนาจไม่เป็นธรรมแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบ ประชาชนไม่พอใจ เคลื่อนไหวเดินขบวนชุมนุมใหญ่ ต่อมาก็เกิดการรัฐประหารยึดอำนาจโดยทหาร เศรษฐกิจทรุดไม่เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ฉีกรัฐธรรมนูญเขียนใหม่เน้นอำนาจของนักการเมืองเป็นใหญ่โดยไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน มีการออกเสียงเลือกตั้งใหม่โดยที่พรรคการเมืองและนักเลือกตั้งชุดเดิมๆคนเดิมๆซื้อสิทธิ์ขายเสียงเข้ามาถอนทุนคอรัปชั่นโกงกินทำประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้องใหม่วนเวียนซ้ำซากอย่างนี้ มาเป็นเวลา ๗๗ ปี

 ดังนั้นการที่จะเป็น “ประชาธิปไตยสมบรูณ์” จะต้องนำเอา “ธัมมาธิปไตย” คือ “ความถูกต้องชอบธรรม”เข้ามาเปลี่ยนแปลง “วงจรอุบาทว์”ให้เป็น “วงจรแห่งความถูกต้องชอบธรรม” เสียตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการคือ ประชาชนสนับสนุนออกเสียงเลือกคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและมีความสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนโดยไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เมื่อตัวแทนทั้งหลายนั้นเข้ามาก็บริหารจัดการประโยชน์ของส่วนรวมคือประเทศชาติและประชาชน โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ไม่มีการโกงกินไม่มีการถอนทุน(เพราะไม่ได้ลงทุน)ไม่คอรัปชั่นเชิงนโยบาย ประเทศชาติและประชาชนเจริญรุ่งเรือง ไม่มีการประท้วงชุมนุมขับไล่คัดค้านใดๆ ทหารไม่ทำรัฐประหารเพราะบ้านเมืองสงบสุขดีเศรษฐกิจดี ไม่ต้องฉีกและเขียนรัฐธรรมนูญกันบ่อยๆ เมื่อตัวแทนหมดวาระก็ “รู้จักพอ” และสรรหาสนับสนุนให้คนดีมีคุณธรรมความรู้ความสามารถให้ได้มีโอกาสเข้ามาทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองบ้าง นี่คือ “วงจรแห่งความถูกต้องชอบธรรม” ที่เรียกว่า “ประชาธิปไตยสมบรูณ์”

 การที่ประชาธิปไตยของไทยล้มลุกคลุกคลานมา ๗๗ ปี ไม่ได้เป็นเพราะระบบหรือรัฐธรรมนูญไม่ดีหรือบกพร่องแต่ประการใดแต่เป็นที่คนยึดไปติดอยู่แค่ อัตตาธิปไตย และโลกาธิปไตย เท่านั้นว่าเป็นประชาธิปไตยสมบรูณ์ จึงต้องตกอยู่ในวงจรอุบาทว์เรื่อยมา หากมี “ธัมมาธิปไตย” คือเอา “ความถูกต้องชอบธรรมเป็นใหญ่”เข้ามาตัดและเปลี่ยนแปลงวงจรอุบาทว์ทางการเมืองได้เมื่อไหร่ก็ตามก็จะเป็นการเมืองใหม่ที่เป็น“ประชาธิปไตยสมบรูณ์” ทันที.

นายจัตุพร เสาวรัตน คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคสมทบ รุ่น ๔

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

วัดชูจิตธรรมมาราม ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
หนุ่มฮวงซุ๊ย45 วันที่ : 27/11/2011 เวลา : 05.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/huawgsui45
แย่งกันทำมาหากินแย่งถิ่นกันอาศัยแย่งคู่กันพิสวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่    โลกจึงเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุด......

Jatuporn Saowarat ๒ กันยายน ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการ ๗๗ ปี ประชาธิปไตยในบทบาทของนักศึกษา ในงานมีการตอบปัญหาประชาธิปไตย และประกวดบทความ "ประชาธิปไตยสมบรูณ์" บทความของผม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากนักศึกษาส่งเข้าประกวด ๗๙ คน เอาล่ะครับ เรามาสร้างหลัก ธัมมาธิปไตยกันเถิด พี่น้องไทย.....

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
Roonny วันที่ : 06/07/2011 เวลา : 11.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Roonny
มาสร้างเกราะป้องกัน ระบอบทักษิณ ด้วย เศรษฐกิจพอเพียง ในครอบครัวดีกว่าครับ

ผมนึกถึงดัชนีวัดความสุขของประชากรครับ ประเทศภูฎาน

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
driftworm วันที่ : 05/07/2011 เวลา : 19.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

ตรงทาง


จากคห.๔ ... น่าจัดเรียงความหัวข้อ พระสงฆ์นำรูป รูปรอยแทนสิ่งใดมาร้อยสายคล้องคอ ควรหรือไม่ควรอย่างไร ให้วิจารณ์และวิเคราะห์โดยยกหลักคำสอนของพระพุทธองค์มาประกอบ

๕๕

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สตังค์ วันที่ : 05/07/2011 เวลา : 19.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/stang
ถึงแม้ความจริงจะเป็นอักษรที่ไม่รื่นสายตาในบางครั้ง แต่มันดีกว่า เพราะมันคือ ความจริง

ชัดเจนมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
หมูสนาม วันที่ : 05/07/2011 เวลา : 18.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/attawut08

เยี่ยมเลย

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
unicon วันที่ : 29/01/2011 เวลา : 08.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/unicon
อุสมาน ลูกหยี

จึงต้องเชิญชวนนักประชาธิปไตยทั้งหลายให้มุ่งพัฒนาไปสู่นักธรรมเสียก่อน

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 21/09/2009 เวลา : 19.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ในการสัมมนาที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดขึ้นเมื่อเร็วนี้ ที่กทม. วิทยากรบอกว่า ประชาธิปไตยในประเทศไทยนี้ เป็นประชาธิปไตยที่เป็นของผู้แทนมา 77 ปีแล้ว ต่อไปนี้ต้องมีประชาธิปไตยของพลเมืองขึ้นมาด้วย เพื่อเติมเต็มประชาธิปไตยของผู้แทน ซึ่งเมื่อเป็นประชาธิปไตยของทั้งสองเจ้าของแล้ว ประชาธิปไตยจึงจะสมบูรณ์

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ting วันที่ : 21/09/2009 เวลา : 06.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

หนุ่มฮวงซุ๊ย45


สวัสดีตอนเช้า ที่เมืองไทยนะครับ

ผมไม่มีเวลาเขียนบล๊อค เลย ช่วงนี้ เรียนหนักมาก

เพราะเรียนตอนอายุใกล้ ๕๐ ต้องขยันเป็น สามเท่าของคนหนุ่มสาว

แต่ก็ยังติดตามอ่าน บทความของท่าน อยู่ทุกวัน ช่วงเช้ามืดอย่างนี้

ผมเรียนที่ มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา คงยังอีกสัก สามปี จะจบป.โท ครับ

ขอใหัมีความสุข ช่วยกันจรรโลง และเทอดทูน สถาบันหลักของเราไว้ เช่นนี้ตลอดไปนะครับ


ขอบคุณมากคะ สำหรับคำอวยพรที่น่าชื่นใจเป็นอย่างยิ่ง

ขอให้การเรียนสำเร็จตามความประสงค์นะคะ

ฅนมีสมาธิดี เรียนได้ดีนะคะ อายุรุ่นห้าสิบขึ้นไป

คงช้าหน่อยแต่ก็มีความคิดดีเพราะผ่านหนาวร้อนมามาก

มีวิสัยทัศน์ดีกว่าวัยรุ่นนะคะ

Goodluck!!!

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
Man-of-Tomorrow วันที่ : 16/09/2009 เวลา : 19.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/theManOfTomorrow
บนเส้นทางสายสมมุติ  เธอกลายเป็นทุกอย่าง เว้น เป็นจริง

เห็นชอบด้วยครับ

แต่ขอติ นิด ใช้ตัวอักษรสีเย็น ดิคับ

กว่าจะอ่านจนจบ เบลออะ

ไม่ชอบไม่ทนอ่านจนจบนะนี่ คุคุ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
นายประชาชน วันที่ : 04/09/2009 เวลา : 17.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/civilparliament
http://www.facebook.com/kittipong.ponsen

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ แต่จะทำอย่างไรนี่สิ ลำบากกว่าเยอะ

ด้วยความเคารพรัก

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
หนุ่มฮวงซุ๊ย45 วันที่ : 02/09/2009 เวลา : 19.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/huawgsui45
แย่งกันทำมาหากินแย่งถิ่นกันอาศัยแย่งคู่กันพิสวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่    โลกจึงเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุด......

วันนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการ ๗๗ ปี ประชาธิปไตยในบทบาทของนักศึกษา ในงานมีการตอบปัญหาประชาธิปไตย และประกวดบทความ "ประชาธิปไตยสมบรูณ์" บทความของผม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากนักศึกษาส่งเข้าประกวด ๗๙ คน เอาล่ะครับ เรามาสร้างหลัก ธัมมาธิปไตยกันเถิด พี่น้องไทย.....

๒ กันยายน ๒๕๕๒

นายจัตุพร เสาวรัตน

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
มะอึก วันที่ : 31/08/2009 เวลา : 08.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

บทความบทนี้...ดีมากครับ....
ผมชอบธรรมาธิปไตยเป็นที่สุด

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ญิบพันจันทร์ วันที่ : 29/08/2009 เวลา : 06.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yipphanchan
ญิบ_พันจันทร์

สมบูรณ์ไม่อยู่ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ting วันที่ : 29/08/2009 เวลา : 05.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

ฅนต้องมีศีลธรรมในใจใช่ไหมคะถึงจะเข้าถึงประชาธิปไตย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2009 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]